• Pinewood

”Bjällror istället för vargjakt”

AktuelltPublicerad: 2012-01-30 09:54

(Uppdaterad version) EU kommer att granska den svenska skyddsjakten på varg för att se att den inte är en maskerad licensjakt. Nu är det elstängsel runt hagar och bjällror på jakthundar som gäller innnan det blir skyddsjakt på varg, enligt EU-kommissionären Janez Potocnik.

För några veckor sedan trädde Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på varg i kraft. Nu kommenterar Janez Potocnik, EU:s miljökommissionär, beslutet för första gången.

Han är positiv till att licensjakten på varg är stoppad, men menar att han är osäker på att skyddsjakten följer EU-lagar. Naturvårdsverket släpper riktlinjerna för hur skyddsjakten ska se ut först i juni.

Efterlyser klara riktlinjer
– Det vore logiskt om den som utför skyddsjakt på varg också har klara regler för hur den ska se ut. Det måste absolut finnas en klar definition för i vilka fall skyddsjakten får genomföras, hur den ska se ut och vad som krävs innan ett sådant beslut kan fattas, säger Janez Potocnik i en intervju med nyhetsbyrån TT.
Potocnik påpekar att det finns risk att regionala myndigheter gör olika bedömningar när man kan tillåta skyddsjakt i förebyggande syfte.

Kommer följa skyddsjakten noga
Potocnik menar att skyddsjakten inte får bli en förtäckt rätt att döda varg och att man måste pröva förebyggande åtgärder innan man skyddsjagar varg. 
– Att döda problemvargar är möjligt bara om det inte finns några andra lösningar, som att sätta upp stängsel för att skydda får, flytta vargar eller förse hundar med bjällror, säger Janez Potocnik till TT
– Vi kommer att följa skyddsjakten mycket noga och skaffa oss så mycket information som möjligt om hur den genomförs i praktiken, tillägger han.

"Otroligt viktigt med en förvaltningsplan"
Att Sverige inte har en klar förvaltningsplan för varg tycker Potocnik är beklagligt. Den 1 juli ska den vara klar.
– Det är extremt viktigt att den kommer på plats. Den behövs för att minska polariseringen i vargfrågan och skapa en gemensam grund som alla kan vara ense om, säger han till TT.
Vidare vill Potocnik se en uthållig förvaltning som genetiskt förstärker den inavlade stammen och förbättrar vargens ogynnsamma bevarandestatus..
– Det har gjorts försök att göra något åt det genetiska problemet, men åtgärderna har inte varit tillräckliga eller beslutsamma nog, säger Potocnik till TT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

43. Stängsling av barn och människor

2012-02-04 18:17

Bjällror på hundar och stängsling av tamboskap och så är problemet löst. Knappast. jag skulle vilja veta på vilket sätt en bjällra skyddar hunden mot vargangrepp? Inte en enda hund har reagerat på ljudet från bjällran och då lär knappast heller vargen göra det.

Dessutom har man helt glömt, säkert avsiktligt att tal om hur barn, gamla, röreslehindrade och synskadade skall skydda sig mot vargen. Skall vi också alla stängslas in? ett samhälle styrt av vargar. Människorna lever instängslade i s.k. gated communities, medan vargarna lever fritt utanför.

Här kommer därför lite historia från Finland. Hur skojigt är det som förälder att hitta bara inälvorna och några bitar av fötterna på sitt 3-åriga barn?
http://brittnyman.wordpress.com/2012/02/02/vargen-tuggade-i-sig-22-barn/

42. Hot

2012-02-01 18:16

Detta bör ej ses på annat sätt än var det är. Att hota de som jobbar inom länstyrelsen så att det får en känsla av att de är bevakade av storebror. Nu hoppas jag att de känner sig trygg som svensk och inte faller för denna propaganda från för-sidan.

41. Förvaltningsplan?

2012-02-01 15:44

Hur ser Sloveniens ut?
Kan vi planka den till att börja med?
Jag ger mig f-n på att dom inte har någon.

40. Det finns....

2012-02-01 13:26

ett gammalt talesätt som säger ungefär som så att vi på valdagen ska göra vår plikt för landet och gå till vallokalen och rösta. Idag måste man som boende på landsbygden fråga sig varför man ska göra sig det omaket.
För det är ju uppenbart att Sverige har förhandlat bort rätten för Sveriges högsta beslutande organ att ta för hundratusentals människors livssituation avgörande beslut.
Vi har idag alltså ett av folket valt parlament som inte har befogenhet att fatta för den egna befolkningen viktiga beslut? Och som om de ändå skulle göra det riskerar att bestraffas.
Det är inte att förundras över att det snart bara är de högsta politiska företrädarna i Europa som stödjer prestigeprojektet EU!

39. Visst är det så

2012-02-01 11:12

att vi är 4% som bor på landsbygden. Men det är betydligt fler som har sina rötter där. Så låt oss samlas och göra något åt denna så kallade rovdjurspolitik. Mycket bra skrivet Anders Johansson.

38. Nästan 100%

2012-02-01 11:11

Så vitt jag vet så äter i stort sett alla människor mat. Detta måste odlas på något ställe. Balkonglådorna räcker inte till. Men det verkar som att det blir bättre om Sverige växer igen och maten fixar vi från utlandet. Men jag kan lova att matpriset blir ett annat när det inte finns något i Sverige. Om vi har en levande landsbygd mår hela landet bra och då blir det förstås tvärtom om landsbygden växer igen. Sverige kommer att bli känt för sly, mygg, knott och varg.
Vargivrare som säger att man kan tjäna stora pengar på vargturism, menar man då vargjakt eller att man ska lyssna till vargens ylande?

37. för högt pris på svensk landsbygd.

2012-02-01 08:52

Det är verkligen inte svårt att förklara men verkar dess då svårare att övertyga hur framförallt vargen påverkar de som bor och lever i naturen, på landsbygden på ett negativt sätt med nuvarande rovdjurspolitik. Visst är det så att merparten av landsbygdsbefolkningen skördar av vad naturen ger, inom både växt och djurliv. Finns det någon anledning till att vi inte ska göra det?? Om man är markägare ska man väl kunna äta viltkött i alla dess former och i den mängd som marken producerar. Sättet att skörda på är idag strikt reglerat både vad gäller jakthundsanvändning, avfångningsmetod och minsta möjliga lidande för alla djur. Trotts alla fördelar med detta levnadssätt och som alla en gång härstammar från lever idag endast ca 4% av Sveriges befolkning i naturens närhet. Det kanske beror på att det inte är så många fördelar med det längre eller? Finns det någonstans utanför glesbygden förståelse för den minoritet av människor som vill leva där på detta sätt ? Vargen är idag den enskilt störta inskränkningen på dessa enskilda markägare och dess levnadssätt. Jag tycker i alla fall prioriteringarna kommer i fel ordning när vi inte får gehör för våra synpunkter. Finns det ingen skam för hur man helt obarmhärtigt kör över människor?
Vi bönder, jägare, småskogsägare och glesbygdsboende måste göra vår röst hörd å det bestämdaste, och det snarast!

36. Oooops...

2012-02-01 08:52

Hur var det nu med Pavlovs hundar!? Kanske inte är så bra idè det där med pinglor.....

35. Gud hjälpe oss för EU

2012-01-31 18:39

Om våra politiker inför eu-folkomröstningen hade gjort klart för oss att ett medlemskap skulle medföra att vi svenskar skulle frånhända oss vår självbestämmanderätt hade svaret säkert blivit ett rungande NEJ. Hur länge ska vi acceptera att byråkraterna i Bryssel ska sätta upp regler för hur vi ska leva våra liv här uppe i norr? Min åsikt i hela denna soppa är: Avsluta medlemskapet i denna formidabla Ebberöds bank snarast då vi idag ägnar oss åt att vara mjölkko åt övriga EU-länder. De kolossala summor pengar som på detta sätt rinner ut ur Sverige kan användas betydligt bättre här hemma. Att vi samtidigt återfår vårt självbestämmande är bara grädde på moset.

34. chockad

2012-01-31 15:33

Pinglor på hundar! Av 17 vargtagna får hade 5 pinglor. Hur menar han nu?

33. Ta striden

2012-01-31 11:51

ja det är väl bara att låta det gå till domstol då ..Vad fnns det att vara rädd för ..Kan ju inte i alla fall bli sämre än vad läget är idag Okej det kan kosta en slant men då blir ju frågan i alla fall ställt på sin spets ..Det är väl dags att vi vågar stå upp och syna korten hos dessa EU-parlamentariker ..Chansen att vi skulle vinna målet är ju större en att förlora ..Man måste våga satsa för att vinna

32. EU

2012-01-31 11:51

Per Landsbygdsdemokraterna har en mycket kritisk inställning till EU och dess överstatlighet. Du har genom att ansluta dig möjlighet att vara med och påverka hur denna politik ska se ut. Endast genom att ett parti växer och därmed visar att folk är missnöjda kan man få till en förändring. Men man måste våga satsa för vad har man att förlora? LD anser att rovdjurspolitiken i Sverige ska beslutas av de som blir berörda och inte av EU eller av en riksdag som inte har någon känsla eller förståelse för landsbygden.
Hans, det finns ingen organisation eller valt riksdagsparti i dag som inte vill ha varg, inte ens jägarorganisationerna säger nej. Kanske JRF tar det som beslut till årsstämman men det återstår att se. Att få en av organisationerna att säga stopp är ett steg i rätt riktning men det räcker inte. Du måste skapa en folkrörelse som får alla att samlas under ett tak, för att nå framgång. Att anmäla detta till EU-domstolen då inget av partierna eller organisationerna står bakom är inget att tänka på. Att centern med sina väljare i storstäderna skulle hjälpa till skulle kasta dem ut ur riksdagen 2014. Så Hans visar man att människor tröttnat och inte ställer sig bakom då finns chansen till en förändring.

31. Varför så rädda? ?

2012-01-31 11:20

Att bli anklagade inför EU domstolen och kanske få böta? Gör inte ett dugg.Vi betalar ändå "Eu -folket" miljarder varje år för deras fortsatta lyxliv.Vi vanliga "dödliga" knegare får inget tillbaka av dessa miljarder.
Tänk så här (en ljuvlig dröm)om vi är olydiga kanske vi blir utstötta ur EU !!De kanske inte längre vill ha våra 25-30 miljarder vi betalar in varje år!? "Gudars skymning" vad det skulle jublas och firas runt om i Sveriges stugor på landsbygden!!Ett helt underbart senario. Låt "slovenen" anmäla oss inför eu-domstolen. Framtidsutsikterna lockar och det kan bara bli bättre och bättre.

30. Bjällror??

2012-01-31 11:19

Om jag inte minns helt fel så är vi överens om att vargen är ett smart djur. Då måste den ju lära sig snabbt att bjällrans ljud betyder hund som betyder rival eller mat. Bjällrans ljud kommer ju även ihop med skallet. Det är ju drivande och ställande hundar som råkar mest illa ut. Det blir alltså en förstärkning att det kommer mat. Sen får vi ju inte glömma att vargen har ett bra luktsinne också. Dagens människa ( i alla fall en del) är nog den dummaste varelsen som finns på jorden. I mina öron låter det här förslaget detsamma som att hunden kommer att bjuda ut sig som dagens lunch.

29. Du har helt rätt, Per!

2012-01-31 10:20

Det bästa vore att gå ur EU. EU börjar allt mer bli en överstat som förstärker den redan befintliga diktaturen. Centerns Anni Lööv skriver i SN igår att man skall sattsa på landsbyggden. Man gör det i vart fall inte med att tillåta detta vansinne med vargen och rovdjuren i övrigt.

28. Naturkatasrof

2012-01-31 10:20

EU och den svenska regeringen håller på att tillverka den största naturkatasrofen på mannaminne. På 1800 talet utrotade mäniskorna och vargen, älgen, för båda var hungriga, sedan tog det 100 år innan älgen återhämtade sig. Men vargen får hjälp av skogsbolagen, som vill minska älgstammen till max 3 djur per 1000 ha i vinterstam. Myndigheterna vill ha minst 5000 vargar i landet, och det har vi nog 2020. Med facit sen 1800 talet gör vi samma misstag igen. På 1800 talet bodde de flesta människorna på landet, och de blev tvingade att minska på vargstammen för sin egen överlevnad. På 2000 talet bor ca 4 procent på landet, men även vi kommer att bli tvingade att göra något åt för många rovdjur. Det verkar som om våra politiker inte förstår balansen i naturen mellan bytesdjur och rovdjur.

27. Vi har mörka tider framför oss

2012-01-31 10:19

När man ser hur långt det får gå med idiotin i vargfrågan utan att det händer något på hög nivå. De sitter fortfarande och rabblar sina mantra om hur viktigt det är med varg, utan att någon säger ifrån.
Tyvärr är det lika illa ställt inom många andra områden, där man också kommer att göra fel ända till dess att det inte går längre.
Det är synd att vi inte har ledare värda sin uppgift. Det liknar snarare en dokusåpa, som kommer att bli jobbigt att städa upp efter.

26. Men hallå !!!!!!!

2012-01-31 10:19

Myndigheterna i områden inom den ryska Baikalregionen ska för första gången använda gift för att minska vargstammen. Vargarnas skador på boskap är omfattande och traditionell jakt uppges inte räcka för att minska vargstammen. I enbart Duldurginskomområdet har 25 kor, 381 får och 54 hästar dödats av varg under 2011.
Giftet som köpts in är samma substans som använts för att bekämpa den stora mängden gatuhundar som tidigare fanns i området och det har även använts för att minska vargstammen inom andra områden i Ryssland, uppger myndigheterna i Aginsko Buryat i ett pressmeddelande.
ett delikat problem för farbron janez och hans kramare att ta tag i

25. Hur länge.....

2012-01-31 10:19

ska detta "pajaseri" få fortgå?
Det lägger ju ett löjets skimmer över allt vad politik heter!
Sveriges regering borde omgående begära omförhandling av villkoren för Sveriges rätt att själva besluta i alla frågor av vitalt intresse för landets befolkning.
Eller ännu hellre agera för den egna befolkningens bästa och ta konsekvenserna!
För vi har väl fortfarande en regering med säte i Stockholm?
Vad gäller riksdagen måste man fråga sig varför vi ska välja in nästan 350 högavlönade politiker som av internationella överstatliga organ förhindras att företräda sina väljare? Makalöst dyra stolsvärmare måste man säga!

24. Finns bara ett sätt

2012-01-31 08:29

Att gå ur EU. OM det fianns något parti som hade¨på agendan som första punkt såskulle de få min röst. Plantera in vargen i Bryssel istället

23. Gå till EU-domstolen.

2012-01-31 08:29

J P kanske inte vinner i domstolen. Det står ju i habitatet att vart land skall ha rovdjursstammar efter förmåga med tanke på befolkning och omständigheterna i övrigt med hänsyn till näringar m.m. Varför terroiserar han oss när andra länder skjuter av massor av rovdjur? Sätt emot lite grand så ger han sig snart, han är säkert lika lat som alla andra i detta gäng. Vi svenskar skall vara så snälla och alltid göra som vi blir tillsagda. Ynkedom med detta vansinne och slöseri till ingen nytta.

22. Har sagt det förut:

2012-01-31 08:29

EU har för länge sedan lämnat "to serve and protect" till förmån för "to destroy and punish" vad gäller rovdjuren och var dessa skall finnas och hur många. SNF och SRF skvallrar, som de värsta småungar, till "pappa" och ser fortsatt till att vara landsbygdens fiende nummer 1. Att dessa ekosofiskt styrda organisationer har något att säga till om i ett upplyst samhälle går utanför vett och sans. Jägarorganisationerna och LRF bör skicka sina advokater till statens vargkommitté - för så länge som SNF och SRF tillåts sitta vid samma bord så gäller juridik och inget annat. Samsyn kring rovdjursfrågan kommer inte på tal! Markägare och jägare har inget att vinna på eftergifter - tiden och de ökande skadorna verkar för oss.

21. Om vi tar bort

2012-01-31 08:28

alla vargar så kommer vi förmodligen att få en bot även för det trots att de är för inavlade för att vara bra...men sen är vi av med alla problem och av med alla hot att ställas till svars för jakt på ett vilt som alla berörda vill att vi jagar och som måste beskattas hårt för att kunna hållas...
Billigare och lugnare för både myndigheter och berörda parter...

20. På tiden med en Konskvensanalys

2012-01-31 08:28

Det borde vara tid för en konsekvensanalys gällande vargens etablering och storlek på vargstammen i Sverige (läs mellan Sverige)!? Vad jag förstår så står det t.o.m i ett riktlinje dokument till habitatdirektivet att en flexibel förvaltning behövs för att vinna acceptans av rovdjur.

Så Lena Ek det är alltså hög tid att göra denna konsekvensanalys så att Miljödepartementet förstår vilken inverkan den förda politiken har på berörda människor som får ta hela smällen både emotionellt och ekonomiskt. Och framför allt stämmer i bäcken gällande NVV praktiska genomförande av riksdagens och regeringens tagna beslut...

Man kan ju även hoppas att Peter Egardt och Kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg kommer fram till något som lättar bördan för dom som är berörda av dagens rovdjurs tryck. Jag kanske hoppas för mycket där? Men ovan nämnda Peter Egardt tillsammans med Lennart Nordvarg har gjort några debatt inlägg ang. Lodjuren som gör att jag ändå ser med tillförsikt på resultatet av denna kommitté......

19. Claes B

2012-01-31 08:27

Vilken sitter på posten som miljöminister, jo centern. Var har centern sina mesta väljare, jo Stureplan. Att ändra sig i denna fråga vore att begå harakiri. Så alla ni som tror att hjälp ska komma från det hållet får vänta förgäves. Enkel och logisk slutsats.

18. Vakna !

2012-01-31 08:26

I och med klimatförändringar så kommer klimatet att bli mer som i ett växthus. Allt blir grönare och allt växer och förökar sig explosionsartat till stor fara för mänskligheten. Först kan man tänka att...ja men det är väl bra om allt blir rikare i naturen. Det blir en rikedom som är mycket skadlig för människans hälsa och välfärd. Sjukdomar, epidemier, bitande sjukdomsbärande insekter kommer att öka sitt antal. Exempel fästing, Älgflugor, granspinnarstekel,snytbaggar, svampsjukdomar både på trädproduktionen och på djur, löss, myggor av allehanda slag mm. Det kommer inte vara möjligt att utöka användandet av gifter, bekämpningsmedel ej heller öka användningen av mediciner på en växande befolkningsmängd och en undanträngd natur där balansen redan rubbats på grund av utrymmesbristen. Där uti kommer vargen och övriga rovdjur och predatorer att göra nytta...allt för att människor skall kunna fortsätta överutnyttja naturtillgångar och leva lyxliv på naturens bekostnad. Gå ur EU och lämna storskaligheten på alla plan och tacka nej till Vargar. Sluta med importmat och import av prylar och grejer som kommer ifrån andra sidan jordklotet. Vargkramare ser inte längre än näsan räcker i vargfrågan och så tror dom att dom värnar om naturen när dom vill ha vargar. Saken är tvärtom. Noll varg tack!

17. Idiotiskt

2012-01-31 08:26

Man kan bara beundra våra förfäder som styrde Sverige. Men det var längesedan. Nu gäller tydligen "den ökända hästen från Troja" maskerad till femtekolonn! Och hur man än vrider och vänder sig så blir Sverige åtalat av EU-domstolen eftersom dom inte har annat att göra än att tala om hur stora jordgubbarna skall vara eller att kaviar inte är kaviar eller att Öland inte är en ö eftersom det finns en bro dit eller hur många träd det får finnas per hektar som är större än 5 cm i diameter eller - - -

16. Ynkedom!

2012-01-30 17:36

Att Sveriges regering tar order av en sloven om hur vi skall handskas med vår egen natur. Vi går ur EU omgående. Inget gott har detta förbaskade medlemsskap fört med sig till oss vanliga skattebetalare. Däremot(har vi nyligen läst i tidningen) har "grevar och baroner" gjort stora klipp i EU bidrag till sina slott och herresäten.Undra på att dom fjäskar för EU och "vargjägaren" Potocnik!!!

15. Information

2012-01-30 17:35

Kanske dags att mr Potocnik och övriga EU granskar HELA vargcirkusen.
Borttappade vargar, felmärkta vargar, dränkta överdoserade vargar, förföljande vargar, hög smittorisk, ihopblandade dödsorsaker, kostnaderna, osv...

14. Vem frågar?

2012-01-30 17:35

Vem har intresse av att fråga den här Sputnik?
Inte 17 kommer TT på att intervjua honom själv, vem tror att han är våran allsmäktige ledare?
De uppför sig som små barnungar genom att springa till honom hela tiden. Juristerna har klart och tydligt redogjort att miljökommissionären kommer ingenstans med sina hot.
MP, V och andra kramare kan gulla hur mycket de vill med honom, hitta på sagor som de kan sitta i knä på honom och berätta. Men verkligheten kommer ikapp var så säker.

13. Märkligt...

2012-01-30 17:35

Nu andvänder Sverige en skyddsjaktsmodell som bevarandesidan har skrikit sig hesa inför EU för att få.
Nu när den ska praktiseras så skriks det på EU igen, den enda förvaltning som tycks vara accepterad av bevarandesidan är OHÄMMAD tillväxt.
Trots Lena Eks oro för att bli ställd inför EU- kommisionen, kanske det är dags att få saken prövad i domstolen, för som läget nu är, lyder vi under en DOM som bevisligen INTE existerar.
Så vad har vi egentligen att förlora ?

12. ?

2012-01-30 14:36

Varför motiveras inga motargument ! ingen kan tvinga sverige att hålla vargar. Varg bidrar inte till biologisk mångfald. Varg skall begränsa epidemier, sjukdomar som kan drabba människan i klimatförändringens följdverkningar. Människan kan då fortsätta att överutnyttja naturresurserna och naturen. Orörd natur eller vildmark har inget värde.

11. Lösningen på problemet !

2012-01-30 13:29

Skjut bort vargstammen i sverige och låt Eu med Potocnik i spetsen ställa oss inför skranket i Bryssel.
För en sak kan dom inte,och det är att återuppliva redan döda
vargar.
Vi kan betala ett bötesbelopp som motsvarar några års kostnad för dagens vargcirkus.
Dom pengarna kan man sedan använda till övriga syderuopiska länders budget underskott.
Alla blir glada, Utom några få rabbiata vargkramare.

10. SRF:s SNF:s och WWF:s inflytande

2012-01-30 13:28

Naturvårdsverket har i mycket helt gått Rovdjursföreningens ärenden. Affischnamnen Anders Bjärvall och Robert Franze'n, båda aktiva melemmar i SRF, var under sin tid på verket i mycket papporna till uppbyggandet av dagens överstora varg- och björnstammar i Sverige.
WWF har på samma sätt haft stor inverkan på EU:s rovdjurspolitik.
Det värsta med WWF är, att de har oerhörda finansiella resurser och därmed enorma möjligheter att med lobbing och infiltration påverka EU:s politiker.
De svenska grupper, som inte gillar EU:s överförmynderi i rovdjursfrågorna har inte en sportslig chans att matcha WWF i EU:s korridorer.
Enda chansen är att våra politiker tar strid mot EU:s kommisionär. Men då måste de ta med sig fakta och argument, som inte tagits fram av Naturvårdsverket. En Miljökonsekvensbeskrivnig, som redovisar alla miljömässiga, demografiska och ekonomiska konsekvenser av dagens politik vore inte helt fel att ha med sig i portföljen, när EU uppvaktas.
Men för att detta skall vara möjligt måste våra ansvariga politiker först bli medvetna att Naturvårdsverket i alla tider med filtrerad och felaktig information styrt den svenska rovdjurspolitiken de sista 40 åren helt i enlighet enl SRF:s och SNF:s önskemål.

9. floxen och Per

2012-01-30 13:28

Hur ser det ut politiskt i dessa länder? Skulle tro att varg är en icke fråga i dessa länder jämfört med jordbruk. För oss ställer ju ALLA partier bakom beslutet att ha en livskraftig vargstam. Vi tillsätter till och med forskare för att ta reda på vad det är. I Estland och Slovenien tror jag nog bara man agerar då inkomster och mat går före. Här i Sverige så skulle det ju vara acceptabelt att lägga ner allt jordbruk för att skapa en vildmark för hela Europa.
Inse att det inte finna något parti som vill förändra habitatdirektiven eller sätta ny rovdjurspolitik i potten för ett euro-samarbete. Så länge vargen är den den är i Sverige så förblir den ett glesbygdsproblem som ska utbildas bort (=folk dör ut) för ett antal skogslän.

8. Bror Duktig

2012-01-30 13:27

Janez Potocnik har du verkligen sån makt, du verkar ju att vara polis åklagare o domare på samma gång. Jag bara säjer lämmna EU och de kvickt vi är väl kapabla att sköta detta landet själva.

7. Gift till vargen

2012-01-30 13:27

Hänger Janez Potocnik verkligen med i utvecklingen. Skottpengar i Ryssland och nu vad jag läser på SJF sidan att man också tar till gift att ta bort vargen med. Visserligen är inte Ryssland med i EU men det är ju av samma vargstam vi har här. Inga protester hörs i alla fall och nu borde vår minister L.E åka över och på plats få värdefull information om bra och humana sätt hur man avlivar svenska vargar, som vi blir tvungna till förr eller senare. Gift njae, bättre då med rejäl skottpeng.

6. Det tar 5 till 10 år

2012-01-30 13:26

innan ärendet är behandlat i EU Domstolen,då är det riktigt stora problem (Då kan Potocnik komma hit och skyddsjaga med EU-bidrag),
och vi är nedlusade av "eländet". Det luktar jäv, han är ju nära vän med vår ordförande i Naturskyddsföreningen. nej ut och panga på med skyddsjakt. Strunta i Potocniks hot-skrammel.

5. Säger bara

2012-01-30 12:14

Estland är med EU. De ska skjuta bort vargen för att ha nöt kreatur. Jag har fortfarnade inte fått nått svar från DJURVÄN varför han tycker det är OK att renar får sätta livet till med stort lidande

4. Skrämmande

2012-01-30 12:14

Tanken är skrämmande!!

En person, har mer att säga och tycka om Sveriges landsbygds framtid, än vad Sveriges Regering har.
Vad säger att denna Janez Potocnik, Är den som besitter alla svar. Och att han skulle vara ofelbar och endast ha rätt.....

Gör som finnarna, slå oss fri denna lekstuga EU's kommissionärer dragit på oss.

Är det inte så att vi i Sverige ska bestämma över vårt eget land?

Hur ska vi kunna ha regionalt beslutsfattande, När vi inte ens kan fatta egna beslut på riksnivå?

3. Jämförelse

2012-01-30 11:36

Hoppas att man även gör en jämförelse mellan de olika eu-länderna. Alla länder och människor ska väl behandlas lika. Eller är det vissa grupper som ska ha en tyngre ''ryggsäck''. Tänk när nästa stora eu-fråga kommer upp, nämligen var vi ska förvara kärnkraftsavfallet. Sverige kommer säkert att passa utmärkt. Bra berggrund och lite människor som bor här. Tänk vad turismen ska öka. Här finns det varg och kärnkraftsavfall. Härlig framtid vi har att se fram emot.

2. ställ ultimatum

2012-01-30 11:36

eu vill ha med sverige i sitt valutaarbete. det bör vi utnyttja att i denna fråga och ställa krav att vi ska få sköta vissa frågor som denna hur det passar den svenska modellen. Vi har bevisligen inget annat land med samma traditioner av jakt och djurhållning som sverige.

1. Vi kan väl börja som Slovenien.

2012-01-30 11:35

Där har man en vargstam på 50 vargar och ser sig tvingade att skyddsjaga 12 st.
Hur många ska vi skjuta innan vi når kommisionärens eget hemlands nivåer? 100 st?
Jag tycker att EU-kommisionären ska läsa på innan han bryr sig om vad vi gör.
Det är ju mycket underligt att WWF, SNF och SRF har något som helst samröre med honom om man ser till hur han hanterar sitt eget lands vargstam. Eller där kanske parlamentsbeslut gäller?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons