• Pinewood

”Blyörnar” dyker upp igen

AktuelltPublicerad: 2009-10-16 14:19

Björn Helander, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, vill ha ett förbud mot blyammunition i Sverige. Som stöd har han 118 havsörnar, som hittats döda i Sverige mellan åren 1981 och 2004. 14 procent av örnarna hade dödliga koncentrationer av bly i kroppen.

22 procent hade markant förhöjda halter av bly.
Forskarna tror att havsörnarna får i sig höga mängder bly när äter av skjutna djur eller slaktrester från fällt vilt i naturen. Blyhagel och splitter från blykulor har hittats i flera örnars matsmältningskanal.
– Det är oacceptabelt att djur ska behöva dö av blyförgiftning orsakad av människan på detta sätt. Alternativ blyfri ammunition finns och används redan i flera länder, säger Björn Helander till Allt om vetenskap.

Ingen nytt argument

”Örnargumentet” från forskarhåll lanserades redan för flera år sedan när frågan om blyförbud för ammunition behandlades.
Men det blev varken ett totalförbud mot blyammunition eller höga straffskatter mot skyttar och jägare.
Istället gjorde miljödepartementet ett avtal med skytterörelsen att att användningen av bly ska fasas ut på frivillig väg. Även jägarorganisationerna har fått uppdrag att på olika sätt jobba för att blyanvändningen ska minska.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Pinsam publicering av subjektiva resultat!

2009-10-22 22:12

Underligt nog verkar man kunna kalla sig vad som helst utan krav på prestation. Denna länk tar effektivt udden av en värdelös, subjektiv redovisning: http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/Nyheter/Kan-ornar-flyga-utan-blyforbud/

Man tvingas också konstatera att journalister, som trots allt måste ha höga betyg för att komma in på sin utbildning, är rent ideologiskt styrda och inget annat. För något har skadat/stört förmågan till kritiskt granskande av det som man trumpetar ut via media...

Tyvärr tvingas vi återigen konstatera att den vänstervridna ekosofin gör allt för att slå mot jakten. Glöm aldrig vilka partier som står bakom detta!

13. Bly duger utmärkt

2009-10-19 08:34

Det finns naturligt enorma mängder bly i naturen och anledning saknas att använda annat än bly i ammunition (frånsett hagel i vissa grunda vattenområden). Allt bly människor använder kommer från jordskorpan och när vi skjuter under jakt återför vi en försvinnande liten del av detta bly. Betrakta en mindre jaktmark om säg 100 ha, så finns det bara i det övre skiktet om 100 m genomsnittlig ett par ton naturligt bly, en halt som dessutom ständigt ökar utan vår medverkan.
Sluta lägg ut foder varpå havsörnarna tvingas återgå till fisk som föda. Genom massiv utfodring har antalet havsörnar kanske ökat, men utfodringen har samtidigt gjort dem till "landörnar". Sluta fjanta med att ge vilda djur "nappflaska", till exempel havsörnar, vargar, hackspettar, fjällrävar och andra djur som i Sverige lever på randen av sitt utbredningsområde. Låt de djur som kan överleva i Sverige av egen kraft få finnas, även om detta naturligtvis skulle innebära nära noll vargar men ett antal mårdhundar. Alla dessa offentligt anställda som har sin försörjning av denna onaturliga lekstuga borde sättas i annat arbete som de har bättre förutsättningar att klara av. Exempelvis gå promenader och se till att alla våra äldre får minst en tur utomhus varje dag.

12. Helt otroligt

2009-10-19 00:48

Vad är alternativet då? Stålhagel som rostar sönder och förstör våra vapen? Kom med något vettigt alternativ innan man tjatar om blyförbud. Det finns så mkt annat skit överalla som förstör både i naturen och för djuren. Håll i stället ammunitionskostnaderna nere så jägarna har råd att övningsskjuta ordentligt. För så billigt är det inte att öva och skjuta in gevären. Forskarna måste sluta ha lekstuga med våra skattepengar!

11. Teckenrättelse

2009-10-19 00:47

Mitt försök till bokstaven my blev tyvärr ett m, blyhalten är 15 mikrogram/kilogram.

10. Blyhalten ökar ständigt

2009-10-18 17:12

Bly är slutprodukten av många radioaktiva processer, dvs. många radioaktiva ämnen avger strålning och blir så småningom till bly som därför finns överallt. Den genomsnittliga koncentrationen är 15 mg/kg i jordskorpans yttre skikt. Bly är ett mycket stabilt grundämne och på grund av nämnda radioaktiva processer så ökar blyhalten hela tiden. Den enda anledningen till att rovdjursmaffian bryr sig är enbart därför att man kan använda detta som argument mot jakt och jägare.

9. Anonym 17/10

2009-10-18 13:34

Rätta mig gärna om jag har fel, men kommer inte allt bly från naturen och ofta från dagbrott.

8. Anonym 12.56

2009-10-18 13:34

kanske kan precisera och redogöra för vilken skada detta bly gör nu när det är så ofattbart?...om nu vedebörande egentligen har en aning om vad hon/han gjorde ett inlägg om en gång...

7. Säger bara!

2009-10-17 15:50

Djävla Lekstuga! År alla som forskar en av de 3 000 i rovdjursföreningen? Hur kan 1 så liten grupp bli remissinstans?

6. Efter 2004 då?

2009-10-17 15:29

En örn, med dödliga halter av bly, har hittats ungefär vartannat år i genomsnitt. Det skulle vara intressant att få veta hur många som hittats efter 2004. Eftersom detta inte tas med, så kan man fundera på om det hittats någon överhuvudtaget. Det skulle verkligen vara intressant att få veta.

5. Ta bort blyet

2009-10-17 15:29

Ta bort blyet, helt ofattbart att man får skjuta ut en massa bly i naturen.

4. Ojdå

2009-10-17 15:29

"Forskarna tror..."
Kanske skulle det vara klädsamt att de vet
innan man börjar skrika på förbud...
Lika trevligt vore det om de visste vad de pratar om när de nämner att fullgoda alternativ finns...

3. Säger bara

2009-10-17 15:29

Myndighetsmissbruk. Dwork!

2. Mindre än en örn per år

2009-10-17 15:28

Enligt uppgifterna så har det under angiven period gått i genomsnitt 17 månader mellan varje gång en örn fått i sig en dödlig dos bly (inte genom påskjuting?). Dock har man inte visat att örnarna verkligen dött av blyförgiftning eller att blyet kommer från jaktammunition genom födan. Det kan ju lika gärna vara bly i till exempel utlagt foder eller att någon enstaka örn under en 17 månaders period ätit av blyhaltig föda där blykällan är okänd, till exempel gamla ledningar eller blybatterier eller kasserad ammunition. Dessa sk "rovdjursforskare" bevisar om och om igen att deras åsikter är trosbaserade och icke vetenskapligt underbyggda. Att man påstår sig ha hittat ammunitionsrester i "flera" örnars matsmältningskanal låter som sedvanlig propaganda från SRF och övriga likasinnade klubbar, det säger intet om dessa "hittade" rester bidragit till en dödlig blyhalt. Annars så har fisken längs Norrlandskusten förhöjda halter av flera tungmetaller, däribland bly. Att det går 17 månader mellan varje gång en örn dör med en dödlig dos bly i kroppen måste anses vara acceptabelt med tanke på att vindkraftverk skördar betydligt flera örnar än så. Vill man ha en tydlig effekt så skall man förbjuda ornitologer att besöka örnbo, riva alla vindkraftverk och alla kraftledningar mm. och framförallt skall man sluta lägga ut foder vintertid.
Man skall även komma ihåg att ca 80% av de undersökta örnarna inte ens hade förhöjda halter av bly, jag förmodar utan att ha undersökt saken, att detta är en status bättre än vad vi människor kan uppvisa.

1. Kommentar onödig

2009-10-17 15:27

Kommentarer överflödiga grabben har inte alla bestick i lådan.Det kan inte vara så att det kommer av bilismen? Fortsätt med ditt museum.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere