• Älgskadefondsföreningen

”Djuretiskt fel flytta vargtiken igen”

AktuelltPublicerad: 2012-01-28 10:19

Här kommer en annorlunda vargnyhet. För första gången råder nästan total enighet i den annars så infekterade frågan.
– Flytta inte den finskryska vargtiken en tredje gång – det vore djuretiskt fel.
Det säger en absolut majoritet av de tillfrågade i en enkät Jakt & Jägare gjort bland människor med anknytning till vargdebatten. Det är bara Naturskyddsföreningens ordförande, Mikael Karlsson, som tycker att det är etiskt okej att flytta henne en tredje gång.

Kring den 20 mars i fjol sövdes och transporterades den finskryska vargtiken från Tåssåsens sameby till Kilsbergen i Örebro. Hon gick tillbaka norrut och upp till Idre sameby och började återigen hota renflockar. Den 11 december flyttades på nytt, till Karlsborg. Denna gång tillsammans med en inavlad hane hon slagit sig ihop med i norra Dalarna.

En tredje flytt?
Återigen vandrade hon upp i renskötselområdet och befinner sig nu i Jämtland. Naturvårdsverkets tjänstemän har öppnat för att ännu en gång jaga ikapp henne med helikopter, söva och flytta henne.
Om flytten blir verklighet snart är det tredje gången på knappt ett år.
Dessutom har vargtiken jagats med helikopter vid minst två tillfällen ytterligare, när samhället försökt stöta bort henne från renhjordar.
Jakt & Jägare har frågat människor i ”alla läger”, forskare, jägarrepresentanter och människor på bevarandesidan: Är det djuretiskt acceptabelt att flytta den finskryska vargtiken ytterligare en gång?
Så här svarar de tillfrågade:

• Inga Ängsteg, chef Viltskadecenter:
– Det är ju ganska tveksamt, om man ska se det krasst djuretiskt. Dessutom fungerar inte de här tekniska flyttningarna av henne. Jag vill verkligen att hon får lite tid på sig innan hon utsätts för de här extraordinära åtgärderna igen.
 
• Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent, Jägarnas Riksförbund:
– Nej, det är inte djuretiskt riktigt alls att flytta henne. Man ska inte hålla på och manipulera naturen på det här sättet. Dessutom har de tidigare flyttarna inte fungerat. Vid jakt är allt strikt reglerat för att djur inte ska lida i onödan. Här jagar man ett djur med helikopter.

• Håkan Sand, vargforskare:
– Tveksamt, skulle jag vilja säga, och det bygger på en värdering hur mycket man ska bråka med djur. Här har man nästan gått över gränsen.

• Roger Olsson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen:
– Svar: Nej. Man måste väga risker, problem och nytta emot varandra. Varje sövning och flyttning innebär en enorm stress på det här djuret. Dessutom fungerar flyttarna inte - de går ju tillbaka.

• Gunnar Glöersen, rovdjursexpert Svenska Jägareförbundet:
– Tveksamt, men nu handlar det inte om djuretik, inte ens om genetik, utan om politik.

• Malte Sandström, ordförande Jägarnas Riksförbund Dalarna:
– Det är åt helvete. Jag tycker att det är synd att leka med djur på det här sättet. Det är djurplågeri.

• Holger Nilsson, chefredaktör Jaktjournalen.
– Nej, det tycker jag inte. Det är djuretiskt ett dåligt alternativ. Dessutom vet man väl nu att flytt av varg inte fungerar. Folk ringer och mejlar oss på tidningen och tycker att det här är fel. Det är ett laborerande som görs av forskare och folk på Naturvårdsverket.

• Jens Karlsson, viltforskare:
– Spontant vill jag säga nej, jag tycker inte att det är djuretiskt försvarbart.

• Dan Törnström, tidigare redaktör på Jakt & Jägare:
– Det är inte djuretiskt riktigt överhuvudtaget, att försöka åtgärda genetiken på det här sättet. Man måste ha en vargstam som sitter ihop i norr. Jag tror inte på att odla en sydsvensk vargstam.

• Johan Beck-Friis, Svenska Veterinärförbundet:
– Rent generellt ska man undvika att flytta vilda djur på det här sättet, gång på gång. Djuren måste anpassa sig till en ny miljö hela tiden. Det finns en djurskyddsaspekt rent stressmässigt när ett djur flyttas från en invand miljö till en helt ny. Speciellt om det rör sig om ett vilt djur.

• Mikael Karlsson, ordförande Svenska Naturskyddsföreningen:
– Ja, det är etiskt riktigt att flytta henne igen. Man har talat om tre flyttar tidigare, som en gräns. Alltihop är följden av en dålig vargpolitik – det borde inte flyttas vargar alls. En flytt innebär en störning, men nu finns en politik som gör att vi måste skyffla runt djuren. Det här är en oönskad konsekvens.

Djuretiken diskuterad 
Jakt & Jägare har konfronterat Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket, med resultatet av enkäten. Det här är hennes kommentar:
– Vi diskuterar de djuretiska aspekterna med forskare och veterinärer och i Nationella Rovdjursrådet. En flytt får inte ske till priset av djurets veterinärmedicinska säkerhet. Men nu har vi inte genomfört någon tredje flytt ännu, säger Ruona Burman.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Nu är det bråttom

2012-01-30 21:35

Naturvårdsverket måste skynda sig och flyga över till Ryssland och köpa vargar innan dom tar slut, ryssarna skall lägga ut gift för problemen är alldeles för stora och vanlig jakt hjälper inte längre. Ryssarna måste tro att vi svenskar är helt dumma i huvudet! Det dom betalar för och få bort betalar vi gärna miljoner för att få hit! Vart är svergie på väg?

18. betala

2012-01-30 12:14

De som bestämt denna idioti skulle få betala hela kalaset själva., Ska fan vara varg i Sverige och sövas stup i ett

17. Karl-Olof...

2012-01-30 09:51

...du kan väl kontakta FNs organ UNESCO och framföra din kritik så kommer du få en redogörelse över deras syn på rovdjurstrycket.
Men du kanske inte tycker att det räcker med att 60% av kalvarna tas av rovdjur, vargen oräknat?
Är du bara okunnig eller ogillar du bara att samerna har vissa rättigheter som ursprungsbefolkning?

16. Mikael Karlsson

2012-01-29 22:38

ger här prov på vilka värderingar och syften han har, men nu har han gått ett steg för långt när han å de grövsta åsidosätter allt vad etik och hänsyn gentemot denna vargtik. Verkligen dags att medlemmarna ifrågasätta Mikael Karlsson uttalande och agerande i vargfrågan det är inte rimligt att utsätta något djur överhuvudtagit som denna vargtik fått utstå och ändock vill han att vargtiken flyttas igen, hur tänker M.K är han totalt avsaknad av empati för det vilda man kan ju börja fundera

15. Karl-Olof

2012-01-29 19:20

har tydligen inte förstått,eller vill inte förstå,att renarna inte ökar i antal, utan minskar...just
på grund av rovdjuren...för övrigt är hans önskan om "samspel" mellan människa och varg,de två största predatorena , en utopi som aldrig kan komma till stånd...

14. Karl-Olof

2012-01-29 17:21

Du pratar om "tjyvjakt" som det skulle vara ett jätteproblem för svenska vargstammen. Jag är absolut emot någon som helst form av tjyvjakt, gäller inte bara rovdjur utan alla djur, men enl. WWF så är tjyvjakt på varg ca:2,7% årligen, medan tillväxten idag beräknas till 40%. Siffror som talar för sig själv.
Angående samerna, så tycker jag att Du ska läsa igenom vad Du själv skriver. Ingen som helst empati i dina uttalanden. Om Du är avundsjuk på samernas tillvaro, så ge mig ett svar på vilken näring som Du skulle kunna bedriva på den marken, som gör mindre skada än renarna.

13. Kostnad för vargflyttning med helikopter

2012-01-29 10:23

I programmet Landet Runt förra söndagen visades ett inslag om flytt av den omtalade vargen. Programledaren sa att varje flytt hade kostat 500.000:- (totalt 1.000.000).
Huvudlös användning av våra skattepengar!

12. Rennäringen och karl-olof

2012-01-29 00:37

Personligen tycker jag inte att folk i stockholm och andra storstadsbor ska få bestämma hur fan det ska se ut på landsbygden och vilken kultur och företagsamhet som ska få bedrivas där. Och om du vill snacka om amerika där dom utrotat allt vad urbefolkning heter och stoppat dom i strikta reservat. räcker det inte med att vi har tvångsförflyttat och rasidentifierat samerna redan? Där kan vi snacka om etik!

11. #4

2012-01-28 22:54

Förr eller senare faller hybridtiken, med sitt beteende för en kula, understödd av paragraf 28. Så tokigt som myndigheter nu agerar, kan man nästan tro att just detta är avsikten.

10. Torbjörn Eriksson

2012-01-28 20:32

Synd att du inte begriper att här menas att det bästa för denna varghybrid är att bli avlivad snarast möjligt.

9. Nu skämmer du ut dig igen, Eriksson

2012-01-28 20:31

Du har visst inte koll alls... Noll rätt hela tiden! Det är ju jägarkåren som är de största djurvännerna! Vi skördar Guds gåvor på ett moraliskt och etiskt sätt, vi värnar om skogens djur och då menar jag alla djur med din idé om hur naturen ska se ut så kommer tiotusentals djur att lida innan dess art försvinner för alltid.

8. Rennäringen

2012-01-28 20:31

Jag tycker det är fel att några få människor skall bestämma över 1/3 av svensk natur. Renarna blir fler och fler eftersom ingen vill äta köttet. Skulle lantbrukare i övriga Sverige hantera naturen som samerna hanterar denna tredjedel skull det inte finnas något bete kvar för tamboskap. USA har problem och Afrika har problem. När skall vi fatta att det är något som inte stämmer? Jag kan inte se att en klar minoritet skall besluta över de svenska rovdjuren och jag förstår inte heller att en del av markägarna i Mellan Sverige skall behöva ta hela "problemet"? Flytta varg från Dalarna och Värmland till de områden som samerna tycker är deras. Jag har inga övriga synpunkter om samerna som en gammal kultur, men nu handlar det om 1/3 av Sveriges natur och då måste man få ha en åsikt!

7. "Flyttvargar"

2012-01-28 20:30

Jag har en bestämd uppfattning om flyttvargar och jag har inte fått någon information där flyttvargar har blivit bra. Vi kommer alltid att få leva med flyttvargar så länge en liten del av jägarkåren har bestämt sig för att syssla med tjuvjakt. Låt vargen själv hitta sina revir så behöver inga vargar flyttas runt. Det måste råda ett samspel mellan våra rovdjur och de svenska jägarna. Vargar som inte uppför sig normalt skall plockas bort, men det är dock allt en liten del av vargstammen.

6. Vad kostar spektaklet

2012-01-28 20:29

Nu måste väl Borg och Reinfeldt säga nej till pågående lekstuga med de inplanterade euroasiatiska vargarna.(Ang. inpl. se "Projekt varg utgiven av Svenska Naturskyddsföreningen i juni 1976 ISBN-558-7201--8 där de redogör för hur en inplantering skall genomföras och lämplig plats för utsättningen. Den Euroasiatiska vargstammen finns idag i ca: 200.000 individer i våra östliga grannländer.
Vilken är då anledningen och motiveringen till att Sveriges Regering accepterar att miljardbelopp tillåts förbrukas för att en liten spillra av den inplanterade Euroasiatiska skall etablera sig i mellansverige.
Dessa miljarder satsas på inplanterade vargar samtidigt som skola vård och omsorg förblöder.
Hur länge och hur mycket är Borg och Reinfeldt beredda att anslå till denna lekstuga?

5. SNF!!!???

2012-01-28 16:00

Mikael Karlsson har ännu en gång visat att han är en extremist, utan möjlighet att ta andra hänsyn. Sådana personer skall naturligtvis lämnas utanför debatten.

4. Tack för omtanken.

2012-01-28 15:50

Roligt att läsa att ni värnar om vargens bästa, det trodde jag inte om er.
Trevlig Helg.

3. Legaliserat djurplågeri

2012-01-28 14:45

Vi lägger hundratals miljoner på att odla rysk varg i Sverige, samtidigt som Ryssland har skottpengar på samma art. Någon skandinavisk eller svensk varg finns inte utan bara den så "värdefulla" och på andra sidan östersjön mycket talrika ryska vargen. Är det månne andra syften med odlandet av rysk varg i Sverige? Kan jakthatet ha något med detta experiment med landsbygdsbefolkningen och våra fina klövviltstammar att göra? Naturlig mångfald blir till naturlig enfald med skrivbordsexperternas oövertänkta ingrepp i faunan.

2. Djuretik?

2012-01-28 14:44

Att folk som tycker att det är bra att introducera stora rovdjur bland våra djurbesättningar känner till begreppet ETIK överhuvudtaget är inte självklart.
Hur kan man prata om etik i denna verksamhet? Verksamheten går ut på att hundratusentals djur skall rivas och ätas levande helt i onödan (Vargen är INTE utrotningshotad).
Detta grymma experiment med våra djur uppvisar en total avsaknad ev etik. Dessa människor bryr sig inte det minsta om konsekvenserna av deras varg inplantering.
ETIK??

1. Och konsekvensen?

2012-01-28 13:46

Det är bestämt om delegerade skyddsjaktbeslut, i detta fall gäller det Jämtland som ”fick” det av Naturvårdsverket. Ingen vid sunda vätskor kan tro att denna varg kan röra sig i Norrland utan att ställa till stora problem för rennäringen som nu har sina djur på vinterbete ända ner till kusten på många ställen. Ingen ytterligare flytt ska ske, det tycker de flesta, hur gör man då? Och varför har man inte redan vidtagit den lösningen? Det är f.ö. lösningen på alla rovdjursproblem. Det krävs inte mer för att inse det än att tänka logiskt, djuretiskt, konsekvent och klart. Lycka till, rovdjursansvariga på Naturvårdsvek och Länsstyrelser.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB