Förvaltningsrätten i Karlstad stoppade igår licensjakten på varg med hänvisning till att möjligheterna att överklaga beslutet kanske inte är förenliga med EU-rätten. Detta är djupt olyckligt och utmanande för folk och näringar i de vargtäta områdena, anser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i ett pressmeddelande.

" /> ”Dumhetens seger”
  • Pinewood

”Dumhetens seger”

AktuelltPublicerad: 2015-01-09 12:34

Förvaltningsrätten i Karlstad stoppade igår licensjakten på varg med hänvisning till att möjligheterna att överklaga beslutet kanske inte är förenliga med EU-rätten. Detta är djupt olyckligt och utmanande för folk och näringar i de vargtäta områdena, anser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i ett pressmeddelande.

Beslutet om att stoppa licensjakten är dumhetens seger över förnuftet. Det visar på samhällets oförmåga att hantera ett konkret problem för landsbygden. Trots riksdagsbeslut och beslut om jakt från berörda myndigheter kan förvaltningen inte längre genomföras, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i pressmeddelandet.

Riskerar att stoppa skyddsjakt
LRF menar att förvaltningsrättens beslut kan innebära att även all skyddsjakt på stora rovdjur stoppas av förvaltningsdomstolarna, vilket är än värre för att tamdjurshållningen i Sverige och precis det som de politiska besluten skulle förhindra.
– Skyddsjaktbeslut kan och får inte dras i långbänk i domstolar som inte har den ringaste insikt i de faktiska konsekvenserna av att skyddsjakten inte får genomföras. Det handlar inte om hurvida vi ska ha varg eller inte, det handlar om hur vi i god demokratisk ordning ska lösa ett förvaltningsproblem som är mycket större än vargen, säger Helena Jonsson.

Utdragen cirkus oacceptabel
LRF efterlyser en politisk och juridisk lösning på detta, eftersom de anser att s
vensk landsbygd och dess näringar inte kan acceptera ännu en utdragen juridisk cirkus om något så handfast och alarmerande som rovdjurssituationen i framför allt Mellansverige. 
– Det måste ske innan människor som lever med en ökad vargstam helt tappar förtroendet för förvaltningen. Den senaste utvecklingen är ytterligare ett hårt slag mot de som visat förståelse och acceptans och kan riskera att man tar lagen i egna händer, avslutar Helena Jonsson i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. #9 Av -Lotta!!

2015-01-11 10:30

Jag är ledsen att göra dig besviken, men Naturskyddsföreningen har redan satt sig i en utpressningssituation gentemot bl.a el-, trä och pappersleverantörerna. Genom PR-stuntet Bra Miljöval och det som kallas förbrukarmakt (det är fler invånare/potentiella kunder i storstäderna än på landsbygden) har de tagit leverantörerna som gisslan. Inte bara tvingas de till tystnad, de pumpar in tiotals miljoner om året till Naturskyddsöreningens kassa.
Ska du göra något så måste du få följande leverantörer av t.ex el att inse att de i det långa loppet förlorar på att "döda" den svenska landsbygden. : http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/bra-miljoval/El/Lista%20Elbolag%20Bra%20Miljoval%20141110.pdf
men eftersom de alla styrs av kortsiktiga vinstintressen blir det inte lätt!
Sorry, fel av mig. Ett av företagen ger hela sitt överskott (efter att betalat avgiften till SNF) till välgörande ändamål. Hur de värderar människor/barn mot vargar kan du få en uppfattning av här: https://godel.se/shared/2013/07/GodEl_A%CC%8Arsredovisning2013-20140409-2.pdf
tips: barncancerfonden eller Naturskyddföreningen.

10. LRF - Vakna!

2015-01-10 23:54

Det är dags för Helena Johnsson att ta ställning. För mycket ord och lite verkstad. LRF har stora möjligheter att påverka men medlemmerna består av två helt olika intressegrupper. Den katergorin medlemmar som består av stora skogsägare har egentligen inget emot att vargstammen ökar beroende av att skogsskadorna i vissa områden är mycket kostsamma på grund av skador av älgar. Avvägningen av många medlemmars stora och kostsamma skador för angrepp av varg på tamboskap kontra skogsskador av älg får inte innebära att LRF intar en ställning till vargproplematiken som utmynnar i ett resultat att i princip alla blir missnöjda.
Ta fram en policy och stå för den.

9. slut leverera svenskproducerad mat till Stockholm....

2015-01-10 22:28

Bästa sättet att få Stockholmarna att inse läget är väl att LRF slutar att skicka svenskproducerad mat till Stockholm. Det gäller både konventionell och ekologisk mat. Tänk om landsbygden sedan slutar leverera elkraft, trävaror, pappersmassa (toalettpapper) malm och annat som produceras på landsbygden så kanske balkongbiologerna fattar att verksamheterna på landsbygden är viktiga för landet. Annars får vi väl gräva en vall kring stockholm och låta invånarna klara sig själva och så går landsbygden ihop med Norge i stället... vore läge att göra myteri snart!

8. Svammel

2015-01-10 22:27

LRF, tillika SJF och SKK (kennelklubben) är alla lydiga valpar till mamma staten och tycker det är OK med vargar... Vad de säger nu när de inser att de är lurade är fullständigt ointressant!

7. Det är någonting ruttet ....

2015-01-10 10:19

För att travestera Hamlet - det är nånting ruttet i staten Sverige. När s. k. miljöorganisationer överklagar beslut som enligt jaktförordningen (regeringsbeslut 2014) inte kan överklagas längre än till NV ändå i strid mot regeringsbeslut tas upp av en förvaltningsdomstol och i avvaktan på behandling av det olaga ärendet utfärdar inhibition av en lagligen beslutad vargjakt - då är måttet rågat! Verkligheten är att vi i Sverige har myndigheter som pinkat in sina revir och som trosvisst sätter sig över beslut från riksdag och regering som sedan verkställts av den regeringen underställda myndigheten NV - Sic!! Sverige är ett av få länder i Europa som inte tillåter ministerstyre - vi borde dock snarast ändra vår konstitution på den punkten! Det är ju i våra demokratiska val som vi väljer våra riksdagsledamöter, som sedan presterar en regering. Av riksdag och regering kan och skall vi utkräva ansvar vid nästa val! Myndigheter och dessas tjänstemän kan vi inte utkräva ansvar av eller avsätta vare sig vid val eller andra tillfällen! Alltså bort med tjänstemannastyret från våra revirpinkande myndigheter - och fram för ett ministerstyre som pekar med hela handen åt myndigheterna - det packer och rätter eder efter - fritt efter Gustav Vasa!

6. Håller med 5:an

2015-01-10 10:18

Vargens största hot i sverige är helt klart vargextremisterna och deras totala oförmåga att känna empati för annat än vargar.
Dom jublar nog stort nu men deras agerande kommer förr eller senare att slå tillbaka hårt,främst mot vargen.

5. Grattis vargvärnare!!

2015-01-09 16:09

Nu har ni kramat livet ur vargstammen!!!

4. Helena Jonsson.

2015-01-09 16:09

Tänker LRF , för sina medlemmars skull,
ta strid i frågan?
Tidigare har det varit mycket prat, men
ingen handling. LRF :s medlemmar har alla maktmedel som behövs. Det enda som krävs är ett konkret centralt beslut.
Vid tidigare, liknande fråga, har inte
Helena Jonsson svarat. Får se om det blir något svar nu?

3. Ja

2015-01-09 13:37

Så är det igång igen, alla med lite sunt förnuft tycker ju detta är galet, men den stora frågan återstår VEM gör något åt saken, så här har det ju rullat på i många år nu. Jag har tappat tron.

2. gå ur!

2015-01-09 13:37

Börja med att lämna WWF förtroenderåd LRF och visa att ni verkligen vill något i vargfrågan!!

1. Endelig !!!

2015-01-09 13:06

Det er til nå det mest vettuge som er sagt i saken !!!!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere