• Älgskadefondsföreningen
LRF om Naturvårdsverkets nya strategi:

”En bra väg framåt”

AktuelltPublicerad: 2015-07-01 09:17

Lantbrukarnas Riksförbund tycker att mycket i Naturvårdsverkets nya strategi är en bra väg framåt, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

– I Naturvårdsverkets strategi finns en vision där grunden är viltförvaltning i balans. Det tycker jag är en bra ansats eftersom stora värden och höga kostnader präglar viltförvaltningen, värden och kostnader som måste vägas mot varandra. Därför att det är bra att Naturvårdsverket nu säger att viltförvaltning aktivt ska bidra till att förebygga och minska skador, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i pressmeddelandet. 
 
”Kan bli ett bra verktyg” 
Naturvårdsverkets strategi innehåller ett par nyheter. Bland annat anser myndigheten att det bör finnas acceptansnivåer för viltskador i de areella näringarna som kan jämföras med den toleransnivå som gäller i rennäringen. Det vill säga, en gräns för hur mycket skador en näring behöver acceptera - innan åtgärder måste vidtas. 
– Att sätta sådana acceptansnivåer är en svår uppgift. Men om det genomförs på rätt sätt kan de bli ett verktyg som hjälper oss djurhållare, jord- och skogsbrukare, att hålla viltskadorna på en nivå som är acceptabel, säger Helena Jonsson. 

”Bra med översyn av regler och lagar” 
Naturvårdsverket vill också ta fram ett tydligt regelverk för utfodring av vilt. LRF har under lång tid arbetat för ett sådant regelverk, och anser att det krävs att regeringen ger myndigheterna de möjligheter som behövs för att få bort avarterna när det gäller viltutfodring. 
Slutligen pekar Naturvårdverket, precis som LRF, på att jaktlagstiftningen måste ses över och moderniseras. 
– Vi kommer att arbeta för att dessa förslag genomförs. Det måste nu bli mer verkstad än debatt i viltförvaltningen, säger Helena Jonsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Dags för LRF att ta tag i rovdjursförvaltningen

2015-07-02 16:11

De flesta som får LRF:s tidningar Land Lantbruk och Skogsland har nog förväntat sig artiklar om varg- björn- och lodjursangripna betesdjur när vi i andra tidningar kan läsa om flera rovdjursangrepp när nu betessäsongen påbörjats men inte en enda artikel i Lantbruk eller Skogsland.
Debattansvarig i senaste Lantbruk (hade hon fått insända debattinsändare) för hon skriver. Midsommarhelgen blev dyster för fårägare på två platser i södra Sverige.....Länsstyrelsen rovdjursspårare säger att bästa sättet att skydda djuren är att flytta dem närmare gården...
LRF har dragit in alla lokalredaktioner och flyttat dem till Stockholm. Påverkar det vilka artiklar(problem med rovdjur) som man tar in eller inte tar in?
LRF:s ordförande Helena Jonsson har tillhört, kanske fortfarande tillhör, LRF:s politiska råd där de flesta politiska partier (inte SD) ingår men inga redogörelser vad rådet anser om nuvarande rovdjursförvaltning, inga uppgifter vilka förslag man kommer att driva, varför?


1. Ett billigt LRF är lättköpt

2015-07-01 11:07

LRF är lättköpta. En diffus skrivning tolkar LRF som att det skall bli förbjudet utfodra vildsvin - tydligen LRF:s hetaste önskan, fast markägare kan förbjuda utfodring av vilka svin de vill. Diffusa löften(?) räcker för att LRF sväljer Naturvårdsverkets planer om en livskraftig vargstam över hela landet; och inte bara varg, utan även andra stora rovdjur och för dem lämpliga bytesdjur. Det skall bli fredade vildhästar, visenter och vildren på skogen - icke röra, endast till för varg- och björnmat. Icke-löftet räcker för att LRF accepterar att dvärgbandmask sprids över hela landet. Icke-löftet räcker för att LRF accepterar att djurhållning i skogsbygderna upphör och förbuskningen tar fart. Det räcker för att LRF tycker det är OK att en av världens finaste älgstammar förstörs. LRF kommer undra hur kunde vi låta detta ske? Eller mer troligt, ingen kommer undra eftersom de redan flyttat.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere