• Pinewood

"En dolkstöt i ryggen om JRF backar om vargflytt"

AktuelltPublicerad: 2010-01-30 00:56

Rovdjursforskaren Olof Liberg går till mycket hårt angrep mot JRF:
– Otroligt fegt att säga nej till att flytta vargar. För mig känns det som ett knivhugg i ryggen.
JRF:s ordförande, Solveig Larsson, hävdar att förbundet aldrig lovat att hjälpa till med vargflytt. Frågan ska upp vid JRF:s styrelsemöte eftersom regeringen uttryckligen begärt det i det "statliga uppdraget".

Riksdagens beslut om vargstammen anger, förutom att frysa stammen till 210 vargar, att inavelsproblemet ska åtgärdas – i första hand med naturlig invandring, men vid behov också genom att flytta, och till och med importera, maximalt 20 vargar inom en femårsperiod.
Redan när regeringen lade fram sin proposition nämnde miljöminister Andreas Carlgren att de båda jägarorganisationerna ska medverka i att informera och förankra flyttningar av varg. Carlgren upprepade detta vid en presskonferens 27 januari och kravet framgår också mycket tydligt i "det allmänna uppdraget".

"Otroligt fegt"
När frågan kom upp i Sveriges Radio P4 kunde inte rovdjursforskaren Olof Liberg dölja sin irritation över Jägarnas Riksförbunds uttalanden om att man inte vill medverka till flyttning av varg:
– Otroligt fegt av JRF att gå ut på det här sättet. Paketet bygger på en kompromiss och var säkerligen inte lätt för regeringen att snickra ihop. Jägarna får en frysning av stammen mot att man accepterar införsel av vargar.
– Det har varit en medial storm mot den här jakten. Och så säger JRF: Ja vi var med på jakten, men nu skiter vi att stödja inflyttningen. Jakten och införseln av varg hänger ihop och då får man inte bara hoppa av.

Knivhugg i ryggen
När Jakt & Jägare senare intervjuar Olof Liberg står han fast vid sin mycket skarpa kritik:
– Det känns som ett knivhugg i ryggen, säger han.
– Vi som jobbar på fältet med de här frågorna vet hur de praktiska problemen ser ut på landsbygden. Därför har jag stått upp och försvarat jakten just för att jag bedömer den som helt nödvändig för att lyckas med steg två: nämligen att få in nytt blod i vargstammen.
– Jag har stått mitt i stormens öga och försvarat jakten, och så sviker JRF. Det är så dumt.

Ska SNF gå i drevkedjan?
Frågan är minst sagt explosiv för JRF, och inte heller okontroversiell för Jägareförbundet.
Å ena sidan är det allmänna uppdraget förknippat med miljoner i jaktkortspengar. Å andra sidan begär regeringen något så utmanande att två mycket vargkritiska förbund ska hjälpa till med att släppa ut nya vargar i Sverige.
– Det är som att begära att Rovdjursföreningens eller Naturskyddsföreningens medlemmar ska gå i drevkedjan under vargjakten, konstaterar JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Den gemensamma skrivelsen
I debatten har det återkommande hänvisats till det gemensamma förslaget från båda jägarorganisationerna, LRF, jordägarna, samerna och kennelklubben.
Organisationerna skrev i våras till regeringen och sa att man accepterar vargflytt mot att man får jaga varg och hålla stammen på en liten, men genetisk frisk, nivå. Mycket talar för att just detta gemensamma utspel löste knutarna på ett sätt som möjliggjorde den rovdjursproposition som regeringen senare lade fram.

Inget avtal
Den gemensamma skrivelsen har av många har benämnts som ett "avtal". Men där går meningarna isär:
– Vi har aldrig varit med och avtalat att vi ska hjälpa till med att flytta vargar, särskilt inte nu. Och det är därför vi gått ut och sagt att vi är emot det. Det är en stor skillnad mellan å ena sidan riksdagsbeslutet och den gemensamma skrivelsen, säger Solveig Larsson.
Hon pekar på flera viktiga skillnader i skrivelsen:
De fem organisationerna kan tänka sig att vargar flyttas om det efter fem år visar sig att de naturliga invandringarna inte räcker. "Då bör redan invandrade vargar till norra Sverige kunna flyttas inom landet".
Förutsättningen för detta är att vargstammen blir fryst och att jakt tillåts redan denna vinter. Förslaget säger inget bestämt om vargstammens storlek, men resonemanget antyder ett 100-tal vargar.

Ett politiskt beslut
– Det är det enda vi varit med och skrivit. Ingen har frågat oss om någonting efter detta och vi kan inte ta ansvar för det politiska beslutet, säger Solveig Larsson.
Däremot finns det ett allmänt uppdrag, som är förknippat med de miljonbidrag som både Jägareförbundet och JRF får varje år från viltvårdssfonden. För drygt en vecka sedan meddelade Helena Busk, handläggare vid jordbruksdepartementet:
– Regeringen ger Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet uppdraget att lokalt förankra flytt och införsel av vargar.

Öppen dörr
Här lämnar Solveig Larsson, JRF, dörren öppen:
– Jag har fortfarande inte sett uppdraget i detalj och vi har inte diskuterat frågan i förbundsstyrelsen. Vi ska ta ställning till om vi kan, och måste, ta ett beslut om att hjälpa regeringen.
Solveig Larsson har stor förståelse för Olof Libergs reaktion, även om hon har en annan bild av själva sakfrågan.
– Jag kan förstå hans känslor. Han har varit mitt i den värsta hetluften och försvarat jakten i detta enormt oprofessionella debattklimat.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

52. Hermansson!

2010-02-04 18:12

Om landsbygdens folk går samman och röstar på rätt parti, kommer det inte att ske! Det finns ett alternativ: Landsbygdsdemokraterna!

51. Hermansson

2010-02-04 10:48

Förmodligen i höst efter valet och gröningarna vill bestämma...

50. Dolkstötar och svärdshugg

2010-02-04 01:56

En löjlig retorik Lidström ägnar sig åt. Skall man använda sig av sådana argument när det gäller rovdjurspolitiken i sin helhet så var inplantering av varg ett svärdshugg som högg bort landsortsbefolkningens ena arm, lagstiftningen år 2001 var ett svärdshugg som tog den andra armen och lagstiftningen 2009 var ett tredje svärdshugg som tog ett ben. Så nu står vi här på ett ben men utan armar. När kommer nästa svärdshugg som tar det kvarvarande benet och när kommer det slutgiltiga svärdshugget som tar huvudet?

49. Tack Ingvar.

2010-02-01 13:15

Antingen är jag eller du felinformerad i frågan. Av vad som sagts mig så finns inget avtal mellan JRF och regeringen utan vad som finns är ett gemensamt förslag från 6 organisationer och där ingår inte import av varg utan endast flytt av redan invandrade djur om inte naturlig invandring fungerar. Min personliga slutsats är att naturlig invandring fungerar för var kommer annars alla vargar ifrån.

48. Inavel eller inte?!

2010-02-01 13:14

Det är konstigt det där med inavel, en del hävdar att inaveln har drabbat vår svenska vargstam så oerhört att det behöver importeras friska individer ifrån öst.
Själv har jag suttit på föreläsning med Jens Karlsson, forskare på Viltskadecenter, han antyder att inaveln i den svenska vargstammen ligger LÅÅÅÅNGT bort och att våra svenska vargar inte lider eller hotas av någon speciell inavel.
Forskning på hundar har gjorts i detta avseende vad gäller inavel, där det visat sig att de måste para sig i 27 led för att det ska bli nån form av inavel, och då brukar det handla om 6 tår, fel bett eller avvikelser i färguppsättning! (dock vet jag ej vem som forskat på detta men jag har läst det!)
Satsa på att naturen sköter sig själv och att de vargar som faktiskt har vandrat in ifrån öst lyckas stadga sig och föra nytt blod in i den svenska vargstammen istället för att flytta massa vargar hit och dit som vi jaktkortslösare ska betala för!
Tillåt även jakt så att de vargar vi har lär sig vad respekt för människan betyder, innan något barn far illa pga vargens förlust angående respekt mot männsikan!Då är det försent.

47. Stöd...

2010-02-01 09:52

...din medlemskår Solveig Larsson. Du är vald som den högste representanten för JRF-medlemmar och vid det här laget bör du ha kännedom av vad JRF:s medlemskår har för åsikter i vargfrågan. Du behöver inte känna dig orolig för det statliga anslaget, ökar vi medlemsantalet i JRF till i första hand 100 000 medlemmar så klarar vi oss mkt bra utan statligt bidrag, vilket är ett renlighetskrav i varje medlemsorganisation att själv klara sin ekonomiska verksamheter. Jobba för att öka medlemsantalet i JRF så ska vi nog klara av vargfrågan.
SJF håller på att spela ut sin roll som en medlemsorganisation för jägarkåren.

46. Ragnar

2010-02-01 09:27

Jodå ingågna avtal skall hållas
men det var inget avtal som gjordes...
Däremot finns ett riksdagsbeslut på att stammen skall frysas vid MAX 210 vargar,när det målet är nått kanske JRF är intresserade att diskutera omflyttning...

45. Bevara det Svenska djurlivet

2010-02-01 09:26

Förstör inte den Svenska djurfaunan genom att återinföra varg .Det har tagit åtskilliga år att bygga upp det Svenska unika djurlivet .Det är med bedrövelse man ser det minskade djurlivet där varg o lo finns.Jag vill inte bo på landet med ett elstängsel runt betesmarkerna. Jag ser hellre en grupp älgar eller rådjur som betar än att veta att vi har tiotals vargar i skogen som man inte ser . Utrota vargen men skriv att det finns 500 vargar i skogen så är alla nöjda .Jag tror att dom som är för vargen inte går i skogen 10 meter om året

44. Probemet kanske är mediastormen Anders

2010-01-31 23:41

Efter all den skit med hot och rent ärekränkande skriverier som jägarkåren fått utstå under och efter vargjakten toppat med anmälan för grovt jaktbrott kanske lusten att fortsätta samarbetet med regeringen har tappats.
Observera att den enda som har försvarat jägarna är Olof Liberg. Det enda jag hört från Carlgren är att jakten ska granskas. Ingen av partiledarna har sagt ett ljud.
Det är nog dags att syna de bestämmande organen hur de tycker att livet på landsbygden ska te sig.
Idag har vi mer varg än för ett år sedan. Ett stort antal kullar kommer att föds under våren. Trycket på landsbygdsbefolkningen kommer alltså att öka ytterligare. Är det så konstigt att man säger stopp. Detta är vår bygd. Här vill vi leva i trygghet.
Det tjatas hela tiden att 80% är för varg. Då kan det väl inte vara så dj-la svårt att hitta några områden som säger ja tack. Mp och Vp kan ju komma med några förslag om inte NVV klarar det.
Då kommer 80% att tänka rejält vart de ska lägga sina röster. 80% på Mp och Vp eller 80% mot. Lite gambling får väl partiledarna ta.

43. Hålla avtal

2010-01-31 23:40

I en familj, ett samhälle och mellan länder gäller att man håller ingångna avtal. Förutsättningarna för vargjakten var en inplantering av varg med annan genetisk bakgrund. syftet är att stärka stammens möjligheter att förbli friska. Om nu Solveig inte sluter upp bakom detta avtal när vargjakten är avslutad gör hon och JRF sig skyldig till till ett avtalsbrott. Resultatet av detta blir helt säkert ingen mer vargjakt och att ingen politiker tar förbundet på allvar. Medlemmarna kan ju också komma att ta sig en funderare...

42. Anders Åberg

2010-01-31 23:40

Saken är bara den att Liberg klart gick ut och deklarerade att inga
inplanteringar eller omflyttningar behövdes alls för att klara vargstammen när detta kom på tal av regeringen,utan den skulle klara sig ändå med naturlig invandring allra helst med hänsyn till att nya gener redan tillförts de senaste åren...men nu har han tydligen svängt...
så kanske han inte skall ta ordet dolkstöt i ryggen i sin mun en gång?

41. UFFE

2010-01-31 23:39

Jag hittar tyvärr inte den skrivelse som skickades till miljödepartementet innan beslut om licensjakt togs.
Där deltog JRF tllsammans med 5 andra om förslaget att importera varg och i utbyte så skulle man få licensjakt.
Nu fick man licensjakten och då passar JRF på att hoppa av! Det kallar jag ett fegt beslut.
Kolla dessutom http://www.rovdjur.se/shi,11,1,1585.html på rovdjursföreningen pressmeddelande där händelseförloppet beskrivs.
Observera också att Rovdjursföreningen är emot inplantering/import av vargar.
Det samma gäller för hela oppositionen så röstar man på alliansen i höst så röstar man mot import av vargar.

40. Ny medlem

2010-01-31 17:45

Jag har just betalt medlemsavgiften på 230:- med förhoppning om att JRF står på vår sida och jobbar för NOLL lösa vargar i VÅRA skogar.

39. Vargen ingen Malmöfråga! Subsidiaritetsprincipen - EU begrepp

2010-01-31 17:45

Tidningen Sydsvenskan med Heidi Avellan som polistiskredaktör förklarar ordet subsidiaritetsprincipen på ett enkelt sätt!
Läs och begrunda!

http://sydsvenskan.se/opinion/brannpunkt/article623431/Vargen-ingen-Malmofraga.html

38. Ansvar

2010-01-31 17:44

Olof Liberg kan ju inte ta något ansvar för den interna demokratin i jägarorganisationerna, det får ni medlemmar ta itu med själva.
Däremot har att antal organisationer resonerat ihop sig med regeringen om att ta ansvar för den svenska vargstammen.
Att hoppa av den överenskommelsen mitt i värsta mediastormen är naturligtvis ett svek som starkt ifrågasätter hur seriös och pålitlig den organisationen är.
Om Liberg säger att inplantering är nödvändig av genetiska skäl, så tror jag på det.
Dom som vet mer än Liberg om frågan får gärna berätta det.
Om jägarnas egna organisationer inte klarar av att uppträda på ett seriöst sätt och ta ansvar för sina egna handlingar så är det väl rena raketbränslet för dom som vill stoppa framtida vargjakt.

37. Vargflytt

2010-01-31 17:44

Håller med Solveig Larsson, VARFÖR skall hårt drabbade glesbygdsbor eller jaktorg. vara med och inplantera eller flytta vargar? VARFÖR hålla på med sådant som bara skapar osämja mellan olika grupper i vårt land? Vargen blir aldrig accepterad i svensk glesbygd. Både Liberg och politikerna är otroligt dumma som tror att dom kan få gehör för att ha vargar i svensk natur. Vi har klarat oss bra i 150 år i mellan- och södra Sverige utan varg. ALLA PENGAR SOM SATSAS PÅ VARGPROJEKTET-SATSA DOM PENGARNA PÅ SJUK-och ÅLDRINGSVÅRD.

36. Klart vi ska flytta varg

2010-01-31 17:43

Vi måste först flytta ut vargar från de mest förstörda länen så att vargtrycket jämnas ut över hela landet inklusive våra marker som renägarna bedriver sin verksamhet på. Börja flytta ut vargar från mellansverige till övriga landet innan vi snackar om importvarg.

Ett annat alternativ är att rösta vilka kommuner/län som vill ha varg, fridlys vargen där och skjut bort dom där folket kan tänka sig ett liv utan varg.
Ännu ett alternativ är att ta en stor ruta i västernorrland där den är fredad och skjut den varg som rör sig utanför, vargen är oerhört lättlärd så det kanske kan fungera. Största felet i dag är att beslut om vargen fattas inte av dem som måste leva med eländet.

35. Problemets kärna

2010-01-31 12:21

Vad Olle Liberg inte förstått är att en medlemsorganisation faktiskt är medlemmarna och att problemet i detta sammanhang ju är att inget av förbunden hade förankrat idén om att flytta eller inplantera några vargar hos sina medlemmar. Jag är ganska säker på att en medlemsomröstning inom de län som kan tänkas bli berörda inte skulle innebära någon majoritet för idén. Den delikata frågan för de styrande i jägarnas "fackföreningar" SJF och JRF blir ju då hur de nu ska hantera detta. Solidaritet med det politiskt korrekta eller solidaritet med sina medlemmar? Jag måste erkänna att som drabbad av detta vargelände har jag svårt att se något annat än verkligheten och i den finns inte plats för någon politisk korrekthet.
Vad har förresten Olle Liberg eller någon annan för rätt att hävda att jag eller någon annan inom beörda län ska acceptera några nya ryska vargar? Någon vargjakt deltog jag inte i och tänker inte heller i framtiden göra så, så någon byteshandel känner jag mig inte förpliktigad att delta i!

34. Skyll er själva...!

2010-01-31 12:20

Liberg klargjorde före vargjakten att införsel av nya vargar till Sverige inte var genomförbart utan denna jakt.Ändå går ni ut och jagar...?Jag har haft förståelse för det om de olika jaktorganisationerna krävt jakt mot vissa revir och fått bort dessa helt.I stället skjuts det en varg här och en på något annat ställe.Till vilken nytta?Jag vill ha bort vargen även om jag inte jagar,men blir förundrad över jaktorganisationernas politik.Har man ingått ett avtal,om denna artikel nu stämmer,får man stå för det.Så enkelt är det om trovärdigheten ska finnas kvar.Har man satt fan i båten...

33. caproleus

2010-01-31 12:19

Självklart har folk i glesbygd en talan om mycket rovdjur dom vill ha i sina egna skogar.Naturintressrade storstadsbor bör väl intressera sig över hur dom ska kunna bidra till att natur bevaras,genetiskt riktiga viltstmmar bevaras mm.där dom lever själva.I en demokrati kan du väl inte ha åsikter om hur mycket natur andra skall bevara,och inte bevara nånting själv!Det vore ju sjukt!!

32. Capreolus fantasier

2010-01-31 12:19

De vargrevir där man har frågat om vargen säger 90-95%: Bort med den. Det finns alltid de som inbillar sig att de kommer inte att drabbas. Och alla drabbas inte. Men risken finns där. Rovdjursäkra stängsel är en bluff. Inte ens djurparksstängsel kan hindra en målmedveten varg.
Om du känner till en landsända där befolkningen vill ha varg meddela det till Naturvårdsverket. De vill ju så gärna placera ut och sprida vargen.
Du har alldeles rätt att bara för du har jägarexamen har du inte rätt till en endaste liten duva. Det är markägaren som har hela rätten. Och han har rätt att arrendera ut den till någon som är intresserad. Det är hans egendom och den ska inte godtycklig beslagtas av några naturintresserade stadsbor. Vill de hindra jakt på ett område är det bara att köpa upp arrendet. På gamla jukeboxar fanns det betalval som gav tystnad. Samma gäller jakt. Betala arrendet och du kan njuta av vargars ylande.
Har du någon motivering till varför en markägare som betalat dyra pengar ska avstå från den avkastning marken kan ge? Använd din röst och dina skattepengar till att försöka påverka statens bruk av vår mark. Det är din fulla rätt. Men prata inte om diktatur och egoism för det är vad du företräder.
Vad säger jag till en familj som tror sig kunna leva med rovdjur in på knutarna. Helt enkelt ”Lycka till, hoppas det går bra för dig, din familj och dina djur.” Det finns ingen som tvingar honom att ta kål på så mycket som en skogsmus på den egna marken.
Personligen föredrar den klimatsmarta maten som viltet och den småskaliga djurhållningen i mitt närområde ger mig.
Vad gäller information skulle jag ge den sanna bilden av vad det innebär att rovdjur i närområdet. Det finns exempel från hela världen att hämta.

31. Caproleus

2010-01-30 23:55

En majoritet av svenskarna vill ha rovdjur i samma numerär som nu. Samma majoritet stöder jakten på varg för att begränsa antalet till nuvarande nivå. De som vill ha "många fler" (dina 1500 är väldigt många fler) är 2-8 % beroende på var i Sverige du frågar (enligt SIFO). Så skippa dina lögner och håll dig till sanningen. Att hävda att jägarna far med osanning är verkligen att kasta sten i glashus.

Jägarna har knappast ensamrätt till skogen. Om så vore fallet skulle det inte finnas varg alls. 210 vargar är fullt tillräckligt. Målet måste vara att fördela antalet över en större yta än idag. Och fördelningen ska då ske söderut, eftersom att rennäringen omöjliggör en spridning norrut.

Egoistiskt är det att resonera som du gör, utan att ta konsekvenserna. Människorna ska ha företräde till viltet, precis som vi har företräde till allt annat på denna jord (vi tar oss t.ex. friheter att odla grödor och föda upp boskap också, om du missat det).

30. Liberg

2010-01-30 23:55

med all den respekt över de kunskaper Du besitter när det gäller vargen så vet både Du och jag att det alldrig kommer att finnas acceptans för vargen i värmland, dalarna närke dalsland eller i renbeteslanden i norr men ändå framhärdas att vi skall hysa varg i sverige det är bara så urbota dumt mot all kulturell tamboskapshållning samt människors tryghet på landsbygden hur sjuttan kan forskare och politiker bli så inbota i bängen tokiga

29. slåss mot väderkvarnar

2010-01-30 23:54

Vargarna kommer att sättas ut, oavsett om JRF medverkar eller ej.
Inplanteringen/flytten var ett krav om det skulle bli nån vargjakt öht.
Lite sent att ångra sig nu va?

28. Mer varg i Dalarna.

2010-01-30 21:50

Klart ni ska ha mer varg i dalarna.
Ni gillar väl att skjuta varg.Hålla på och skjuta hare är väl ingen riktig jakt.Nej för tusan mer varg till dalarna.

27. Ingvar.

2010-01-30 21:49

Vilka löften har JRF gett? Det är uppenbarligen något jag missat.

26. 1500 vargar i Sverige

2010-01-30 21:44

"Av jägarn med tax ..." , mycket klokt inlägg. Tack!

Calle Seleborg. Hur skulle du själv vilja utforma en information till landsbygdsbor boende i län där varg skulle inplanteras? Hur ser din objektiva information ut? Och vad säger du till en familj som bor där ute i "obygden" och som är positiva till vargen?
Träffade i fredags en familj i varglän som har får, hästar och hundar. Rovdjurssäkra stängsel var självklart. De ville inget hellre än vargens väl.
Jägarkåren far fram med lögner när man anger sig som företrädare för hela den svenska landsbygden och påstår att ingen vill ha varg.
Viktigast av allt just nu: 1500 vargar kan få plats i Sverige. Jakten måste då anpassas efter vargen. Vilket innebär att varg och andra rovdjur har företräde till viltet (födan). Det kan komma att innebära en begränsad jakt på älg, rådjur etc.
Inte kan väl jägarna diktera faunans sammansättning i skogen. Inte kan jägarna anse sig ha ensamrätt till djuren i skogen. Alla naturintresserade storstadsbor har också ett välförtjänt inflytande på rovdjurspolitiken. Allt annat är diktatur och egoism.
En majoritet av svenskarna vill ha rovdjur.
Samförstånd mellan jägare, naturvårdare, markägare, djurägare m fl är nu det som borde ges utrymme i rovdjurspolitiken. Gräv ner stidsyxorna och inse att det är många fler människor som vill värna rovdjuren än de som vill ha 0-vision. Vilket inte behöver betyda att de inte kan jagas. Men först livskraftiga populationer ...!

25. Smaka på egen egen medicin.

2010-01-30 21:43

Du pratar om dolkstöt i ryggen Liberg, bra då vet du mellan krodiltårarna hur vi som hela tiden får dokstötar i rygen i form av ideliga svek där varken antalet individer redovisas. Eller kostnaderna för spektaklet som helt horibelt håller på att dela hela det avlånga landet vi lever i, sug på den karamellen en stund och återkom med den data som vi väntar på utan förskönande omsvep, att du har mage att gnälla om dolkstöt.

24. Att skratta eller gråta.

2010-01-30 21:42

Det är nästan jämnförbart med att begära av rovdjursföreningen att de skall jaga rovdjur eller vara med och eliminera varg.Ingen mår ju bra av att göra något som går emot en personlig livsfilosofi.Det blir lite som när man anstränger sig att skratta för att inte oroa omgivningen,men insidan vill gråta.Kanske medför det något gott på kort sikt,men håller inte långsiktigt.

23. Hoppade över

2010-01-30 21:42

de sista inläggena det kvittar om man läser dem oavsett om man är för eller emot vargen, men om man bor på landet i värmland och hela tiden har vargen runt knuten som ett orosmoment och man frågar sig hela gtiden skall den ta hunden eller blir det barnbarnet som står och väntar på skolskjutsen som blir tagen av vargen tror inte att dessa varkrammare bryr sig, de flesta lever ju långt från dessa problem och man undra om de begriper denna otrygghetskänsla som hela tiden finns..."Strindberg sa för en massa år sedan att det är synd om människorna" och det kan man med all säkerhet säga om dagens vargdebatt så mycket okunskap som framkommit från vargkramarnas sida och alla dessa hot och telefonterror som vargskyttar fått utstå från dessa vargkramare är bara så sanslöst, inte klokt när både tidningen expressen och privatpersoner kopplade till antijaktgrupper går in och vill ha namnen på alla vargskyttar, man undrar hur dom tänker om dom nu ens tänker men merparten borde ju anmälas för hets mot folkgruppen jägare

22. Stå på dig

2010-01-30 17:33

Kalla styrelsen och föreslå en medlemsomröstning, det är bättre att ha medlemmarna bakom ryggen i en sådan känslig fråga, men jag kan inte se var det finns plats för flera Ingen har något behov av varg den ställer bara till problem var den än finns. Det är ett vackert djur men det hjälper inte.Det skulle vara intressant att få se vad allt det här kostar svenska samhället.Men det är många som får jobb det är väl det som räknas att sedan Samer, småbrukare fäbovallare blir utan jobb det gör inget de är ju så små. Här i Småland vill vi inte ha den.Då startar ett nytt Dacke-uppror

21. Sluta dalta!

2010-01-30 17:20

För mej är jakt att jaga med löshund. Med varg går inte det. Vad ska jag då med ett jägareförbund till? Inväntar med att betala medlems avgiften till att svar ges från båda förbunden. Jag förstår Libergs kritik, men det är dags att sluta dalta och säga som det är. Varg=ingen löshundsjakt=inget alternativ för mej! Det är min synpunkt på det hela.

20. Hej Calle

2010-01-30 17:20

Slutade med älgjakten för några år sedan, tänkte som du gör nu. Gick ej ut och frös under vargjakten, bojkottade hela skiten. Tänk om alla jägare hade resonerat så, var hade vi stått nu då? Jägarna gjorde sig själv en björntjänst. När det gäller älgjakten, kommer de stora skogsbolagen att utesluta småvilt- jägare, vem vet? Ställer man inte upp, på att utrota älgen har man f-n inget i vår skog att göra? Vänta och se, V-Mp gnuggar hänerna, mindre folk som jagar mindre vapen. Fy f-n vart är vi på väg+

19. JRF inget seriöst jägareförbund?

2010-01-30 14:14

Om JRFs förbundsstyrelse står fast vid att man inte vill delta i planeringen av flytt av nya vargar kan man inte betrakta förbundet som seriöst.
Miljöministern har ju sagt att först jakt sedan inplantering bl.a efter det förslag som jägarförbunden föreslog innan man tog beslutet i regeringen om vargjakt.
SJF har i pressrelease nu sagt att man tänker vara med om den fortsatta planeringen av inplantering eftersom man fått igenom kravet på licensjakt.
JRF struntar uppenbarligen i det löfte man gav innan jakten.
Ingen seriös politiker kan väl lyssna på ett sånt förbunds synpunkter efter det sveket. Inte att undra på att Liberg är irriterad.
Han satt ju på jägarnas sida och försvarade licensjakten. Nu vill inte JRF ställa upp på nästa steg.

18. Liberg var ärlig nu!

2010-01-30 14:05

Du vet själv att det finns betydligt fler vargar än vad Regeringen beslutat om att det ska finnas (taket på 210 individer). Flytt av vargar från den norra delen av Sverige kan bli av om vargstammen understiger 210 individer (taket) och om vargarna inte vandrar ner naturligt! Den naturliga nervandringen är att föredra och det måste gå några år innan man kan utreda resultatet av detta! Under tiden ska vi se till att Regeringens tak inte överskrids för det är en förutsättning om nu vargar kommer att behöva flyttas med mänsklig hjälp! Så Liberg, spänn på dig skidorna och hjälp till att fastställa hur många vargar Sverige verkligen har! Utan den vetskapen kan vargflyttningar aldrig bli av!
Så tolkar jag den aktuella rovdjurspolitik vi har i Sverige i dag!

17. istället för kruger

2010-01-30 14:04

kraschen så verkar detta bli varg kraschen..man ser vissa likheter men vi vet ej resultatet till fullo ännu...vargvänner kryper och försöker kompromissa fram mesta möjliga vargantal=ansöka om mer och mer banklån,sen rinner pengarna mellan fingrarna=varglovorden vet inga gränser...det blir nog en vad var det vi sa upplevelse för många detta

16. Olof Liberg.

2010-01-30 14:02

Jag tycker att du har stått på våran(jägarna)sida vid dina Tv-debatter och det ska du ha all heder av.Men jag tycker att du som har så stort inflytande och ligger inne med så mycket kunnande om dessa djur kunde väl försöka få till en ordentlig inventering.Det tror jag att alla parter skulle tjäna på i längden,då hoppas jag att siffrorna kommer upp till ytan.För det som var överenskommet vad jag kan förstå,så var det väl att stammen skulle frysas vid 210 individer några år och hoppas på naturlig invandring i första hand.Och idag kan jag lova att vi har långt över den siffran,sen tillkommer nu vårens valpar.Säj att vi skulle ha 210 nu,då innebär det att vi måste skjuta av hela föryngringen till vintern.OJOJOJ vilket liv det kommer bli!

15. Av vilken anledning ska jag lösa jaktkort

2010-01-30 14:02

Älgjakten har förlorat sin lockelse när hundförarna är oroliga för sina hundar. När dessutom älgstammen blivit så liten att det är billigare att köpa en hägnad hjort. Det enda jaktbara vilt som blir kvar är toppjakt på tuppar. Och så ställa upp och bli utskälld och mordhotad om jag lyckas skjuta en varg.
Samma resonemang gäller naturligtvis för medlemskap i en jaktorganisation som inte med kraft framför medlemmarnas ståndpunkt.
Till att börja med nästa år går jag därför ur SJF och jag avsäger mig älgjakten. Sen får vi se.
Visst förstår jag Libergs synpunkt men han har tydligen misslyckats med insikten att, med undantag för några drömmande naturmuppar utan empati för människor, är det bara några biologer som önskat varg för att att ha studieobjektet inom bekvämt räckhåll. Det hade varit mycket billigare att skicka dem till Ryssland. Också några skogsbolag som vill använda marken till intensivodling av monokulturer.
Samer, fäbodbrukare, fåruppfödare, småbönder med några ekologiskt uppfödda nötdjur, småbarnsföräldrar utanför tätorten och äldre människor vill inte ha vargen i närheten.

14. Till Olof Liberg

2010-01-30 14:01

Här gör sig den gamla devisen gällande: Ni gav dem ett finger men de tog hela handen !
Hade du verkligen förväntat dig något annat.
Till Jägarn med tax, numer på soffan.
Du resonerar så klarsynt att du nog nästan riskerar att uteslutas ur JRF.
Men du har helt rätt, vill man ha får man också ge. Så är det bara.

13. Vargflytt

2010-01-30 14:00

De marker som Jägarförbund samt Riksjägarna har är ej av den storlek att de kan flytta vargar till. Är äg samt delägare i mycket mer skogsmark än vad dessa förbund har tillsamans i hela Sverige. På mina marker medges det ingen inplantering.Vid inplantering är Staten då skyldiga att ersätta för de skador som vargen orsakar, samt det inkomstbortfall som drabbar mig som markägare när inskränkningar görs på min nyttjanderätt eller blir det som i forna Öststaterna,kör över folket och förstatliga all privat mark detta är dolkstötar.Vid inträdet i EU hette det att äganderätten skulle stärkas var har den stärkningen tagit vägen. Sätt ut vargen där dom vill ha dom. Stockholm samt i Skåne där enligt Per Garton hans kamtrater i jaktlaget ej är negativa till varg är de också markägare får de gärna ha 1000 vargar i Sverge om markägarna i södra delen av landet vill ha dom.

12. Högst 210 vargar

2010-01-30 13:59

Det ska vi ner till innan vi börjar diskutera omflyttningar dit dom är önskvärda!

11. Bråttom blev det

2010-01-30 13:59

Nu hastar det att få in nya vargar. Under alla år har Libergs inventeringsmetodik fått stå oemotsagd av kollektivet som kallar sig forskare. Min egen erfarenhet av viltinventeringar sträcker sig 34 år tillbaka i tiden med landets främsta viltforskare och viltinventerare, Torulf Winqvist, som mentor. Liberg har inte i något sammanhang redovisat annat än "säkra" individer och då med "avdrag" i sina uppskattningar.Beräknad population inklusive årets föryngring redovisas aldrig. Man kan jämföra de regelbundna älginventeringar som genomförs av verkligt kunniga personer, där registreras antal observerade djur och för att få en rimlig uppskattning används statistiska beräkningsmodeller för "missade" individer. Erfarenheten visar att ca 20% av djuren aldrig upptäcks, trots idealiska förutsättningar med helikopterspaning på låg höjd. Det torde vara betydligt större felmarginal i Libergs varginventeringar som inte sker som totalinventering utan som något som snarare kan kallas revirinventering.
Utgå från att vi har minst 450 vargindivider i landet inom några månader. Högst 210 vargar ska finnas enligt beslutet.

10. Stoppa vargflytt

2010-01-30 11:57

Skulle Jägarnas Riksförbund gå med på att hjälpa till med vargflytt, kommer jag och hela min familj att överväga medlemskapet i JRF.

9. Dolkstöt

2010-01-30 11:05

En dolkstöt ja, på jägarna ifall JRF låter sig köpas. Plantera ut mera vargar, när skiten skall bort, har 3 st hundar som ligger och gnyr för de vill ut och springa i skogen. Inte f-n vågar jag släppa ut dem. Det kryllar ju redan av varg här igen. Jakten är slut med löshund för min del. Jag är så förbannad nu så jag skakar.

8. Vilken soppa, rovdjurspolitiken!

2010-01-30 11:05

Olof Liberg ska ha respekt för att han uppträtt som hans tjänsteuppdrag påkallar. Han har hållit sig till sanning och fakta i debatten om vargjakten. Annat ska vi inte förvänta oss.

Olof Liberg är inte jägarnas vän, han för inte vår talan och han har inte samma visioner som jägarkåren. Vi jägare och glesbygdsbor vill slippa vargen, och har inga mandat eller skyldigheter att hjälpa någon att göra något på tvärs emot vår egen övertygelse. Det vore ju horribelt.

7. Inavel ?

2010-01-30 11:04

De vargar som blev skjutna visade sig inte innehålla några genetiska fel.
Var finns det konstaterade inavelssjuka vargar i Sverige ?
Bra Solveig Vi får vänta till nästa års jakt på ca. 100 vargar då får vi se om de varit friska.

6. Jo jo, så kan det gå...

2010-01-30 11:04

Är inte det minsta förvånad, den förra förbundsledningen kröp upp i knät på fienden som lydiga små hundvalpar och nu kommer resultatet, vi avkrävs motprestationer som är helt orimliga. Man önskar bara att nuvarande förbundsstyrelse på bästa sätt slingrar sig ur det elände som deras föregångare ställt till med, tar ett omtag och ordentligt lyssnar ute i avdelningarna om vad medlemmarna egentligen vill. Skulle inte bli det minsta förvånad om det går helt stick i stäv med dagens hållning!

5. Sparkar på en som redan ligger

2010-01-30 11:04

Visst har det varit på tapeten att flytta vargar, FÖR EN STÖRRE UTBREDNING. Då kan det väl överhuvudtaget vara aktuellt att flytta vargar till områden som det har bedrivits jakt. Där finns bevisligen redan tillräckligt med varg.
Det blir nog till för Lidberg & co att ta upp ett sammarbete med län som inte har och vill ha varg. Det finns redan sifo-underlag vart man vill ha varg. Dit skall INflyttningen ske!

4. Antalet ???

2010-01-30 11:03

Innan man tar beslut på flytt av varg eller import av dito så få man fastställa antalet.,
Med alla dessa observationer undrar man om inte antalet vargar uppgår till mellan 450-600 st. det borde vara så. Om det vid en inventering visar sig att felräkningen är ca:200 djur vad händer då, skall vi jägare få utstå massmedias hetsjakt igen, eller skall anställd personal flyga helikopter och avliva dessa individer.
210 är ett tak det finns det regeringsbeslut på.
Alla gissar ju antaler vargar, ut och gör en riktig inventering, det gynnar alla.
Flytta vargar till Stockholms regionen och hjälp den etablering som håller på att bil där.
Där har dom stöd, var det inte 83% som vill ha dessa djur kring knutarna.

3. Olofs irritation är fullt berättigad!

2010-01-30 11:03

Det har fattats ett demokratiskt beslut som innebär att stammen fryses, att jakt tillåts och att stammens genetiska situation förbättras. Jakten har varit minst sagt omdebatterad, och Olof har försvarat den. Han har gjort mycket stora insatser för att vi ska få till stånd den här jakten och även jakt i framtiden. Att JRF då, efter att en del av beslutet verkställts (jakten), börjar tveka om att vara med och verkställa resten av beslut - det är mycket kortsiktigt. Tror JRF att det då finns förutsättningar för framtida jakt? Att vi kommer att få det mediala stöd från Olof som varit mycket viktigt i den storm som varit? Att beslutsfattande organ kommer att vilja stödja JRF ekonomiskt?

Vår chans att få vara med och påverka den framtida vargstammen ligger i att vi följer spelets regler. Först då kan vi göra vår röst hörd. Annars riskerar vi att marginaliseras och inte alls få jaga varg eller begränsa stammen till önskade nivåer.

2. Acceptans eller överkörning

2010-01-30 11:02

Det är en himmelsvid skillnad. Problemet är att varken Liberg eller Carlgren har minsta idé hur man får människorna i ett område med erfarenhet av att gå med på en inflyttning av nya vargar. Det var oerhört klantigt av SJF och JRF att överhuvud taget tänka tanken. Den enda fadäs som är större är att man hakat på tjatet om inavlade krymplingar som behöver fertilitetspiller och kejsarsnitt och att man överhuvudtaget säger att vi ska ha en vargstam bland människor.
Kanske man kan få Östergötland eller Skåne att acceptera ett VARGPAR men jag tvivlar att det händer när de blir allvar.
Den enda utvägen ur detta dilemma är att SJF,JRF och LRF ordnar en gemensam informationsskrift att delas ut i ett av NVV föreslaget område och begär in synpunkter (ja eller nej) från de boende som kan bli berörda. Obs. Objektiv information, inte försäljningspropaganda.

1. Södra Sverige.

2010-01-30 11:01

Släpp ner dom i södra delen av Sverige. Där finns det mycket plats och mycket mat. VARFÖR skall vi ha alla här i mellansverige?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere