• Älgskadefondsföreningen

”Europeisk jakt värd 16 miljarder euro”

AktuelltPublicerad: 2016-10-02 07:48

Den europeiska jägarorganisationen FACE har räknat ut att jakten är värd 16 miljarder euro för den europeiska ekonomin.

Siffran presenterades vid konferens i Bryssel i veckan som gick. Beräkningen bygger på det Europas sju miljoner jägare spenderar på bland annat jaktarrenden, resor, skjutvapen och ammunition.
I ett pressmeddelande påpekar FACE också att jägarkåren bidrar med exempelvis bevarande av natur, minskning av konflikter med vilda djur och skador och överför kulturella identiteter och traditioner knutna till landsbygden.

”Viktig drivkraft för landsbygden”
– Jakt är en viktig drivkraft för landsbygden och nationella ekonomier i hela Europa. Det är allt viktigare att inse detta, särskilt när det gäller hur EU: s landsbygdsområden förändras. Vi måste erkänna betydelsen av hållbar jakt eftersom det bidrar till EU: s landsbygdsekonomi, samhället och landskapet, säger MEP Karl-Heinz Florenz, ordförande för den parlamentariska interngruppen för biologisk mångfald, jakt och landsbygd, i FACE pressmeddelande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. FACE rapporten handler inte om varg....

2016-10-03 13:46

.... och det är kanske därför att vargen inte nämnas?

1. Detta matematik stämmer säkerligen delvis men........

2016-10-02 14:01

..........man glömmer det viktigaste igen. Hur mår den enskilda individen där jakten är omöjlig p.g.a av vargens närvaro. Denna frågeställning finns inte!
Psykisk ohälsa/alkoholismen ökar lavinartat där vargen är etablerad. Denna allvarliga effekt, tycks man blunda för!

FACE menar också att konflikten med vilda djur och skador minskar.
Detta är delvis sant eftersom betesskadorna på skog bör minska när älgen försvinner, men att reducera betesskadorna (om dom nu finns) kan jägarna göra själva utan varg, med en kontrollerad avskjutning och utan att utrota älgstammen som blir fallet med frilevade varg.

I övrigt bidrar varg till katastrofalt stora negativa effekter för den enskilda människan/samhället/djurhållare och jägare. Detta står inte i Rapporten.
Varför kan man undra?

Vet svaret, finns ingen varg i Bryssels kvarter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons