• Allmogejakt

”Fel att jägare ska förankra vargflytt”

AktuelltPublicerad: 2010-01-26 12:06

Sveriges ”vargpappa”, Anders Bjärvall, fördömer regeringens order till jägarorganisationerna, att de ska förankra flyttning av vargar.
– Det känns som att utse bocken till trädgårdsmästare. Naturligtvis ska ingen part i målet behöva utföra det jobbet. Det måste vara länsstyrelsernas uppdrag, säger Anders Bjärvall.

Både Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet har fått det formella uppdraget: Man ska gemensamt och lokalt förankra var de flyttade vargarna ska släppas efter att de sövts i norr och transporterats söderut.
Ett knepigt uppdrag, eftersom det i vissa län, och framför allt i jägarkåren, finns ett motstånd till att få in ytterligare vargar.
Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund, har i en ledare i Jakt & Jägare dessutom meddelat att förbundet säger nej till vargflytt.

Oväntad draghjälp 
Nu får jägarorganisationerna oväntad draghjälp av förre rovdjurshandläggaren vid Natursvårdsverket, Anders Bjärvall. Han är i dag aktiv i Svenska Rovdjursföreningen och mycket positiv till att Sverige ska ha en vargstam. Men han är kritisk till att jägarnas representanter har fått det svåra uppdraget att försöka förankra var vargarna ska släppas ut.
– Det är ungefär samma sak som om Naturskyddsföreningen skulle ha fått uppdraget att förankra jakt på 27 vargar. Ingen part i målet ska behöva vara inblandad i det jobbet. Det här måste vara länsstyrelsernas uppdrag. De har organistionen och kan ordna möten och hearingar ute i länen, säger Anders Bjärvall.

Utspelet välkomnas
Hans övertygelse är att utsläpp av sövda och transporterade vargar måste föregås av förankring i hela län. Detta eftersom forskarna är överens om att vargen näppeligen stannar på exakt den plats där den släpps.
Bjärvalls utspel välkomnas av JRF-ordförande Solveig Larsson.
– Jag håller med, det är anmärkningsvärt att intresseorganisationer ska tvingas förankra flytt av vargar. Har det till exempel gjorts någon Sifo-undersökning på hur jägare ställer sig till det här? När det handlar om ett statligt beslut är det bättre att en neutral part går till allmänheten och förankrar planerna. Det ger det bredaste anslaget, säger Solveig Larsson.
Jägareförundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen, håller också med Bjärvall.

”Mycket konstigt” 
– Jag har själv tänkt att det är mycket konstigt, att förankringsarbetet bara ska ligga på jägarorganisationerna. Det är ju många andra parter inblandade, inte minst markägare som ska ge sitt klartecken. Bevarandesidan har inte fått något uppdrag alls, utan kan nu stå bredvid och kritisera alltihop, säger Gunnar Glöersen.
Han framhåller dock att Jägareförbundet kommer att delta i förankringsarbetet, även om det i dag inte finns någon färdig plan för hur jobbet ska göras.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Leif Kihlstrøm och falska uppgiftar

2010-01-29 16:10

Du er inte seriøs, vaffor svaror du inte?

34. Leif Kihlstrøm

2010-01-28 17:30

sovar du? Jag ber gerna om svar!!

33. Kjell

2010-01-28 12:17

på sätt och vis tycker jag du har rätt.Men kanske vore det på sin plats att som intresseorganisation även se till att man har medlemmarnas godkännande att driva denna fråga...

32. Varför beklaga sig?

2010-01-28 10:31

Egentligen tycker jag inte att det är mer än rätt, än att den organisation som i tidigt skede, inför ansvarig minister lanserade idén om att flytta vargar, borde få förmånen att lösa problemet med att få detta accepterat i dessa vargars nya hembygder.

31. Leif Kihlstrøm och falska uppgiftar

2010-01-28 10:31

jag tyckas inte du svarer ? Holder du på met uppdatering av hemsidan??

30. Lotta i Torsby.

2010-01-27 22:58

Jag har inte misstolkat dina formuleringar. Lite osäker var jag efter vad du skrev i första kommentaren 2010-01-26 12:47, men efter kommentaren 2010-01-26 14:10 är det solklart vad din åsikt är. Synd att vissa misstolkat dig men så är det, det kan lätt bli fel. Därför har du helt rätt med det du skriver 2010-01-27 20:17 och får alla bonuspoäng. No irony, I love you.

29. Ni borde läsa inlägget bättre !!! Skratt!

2010-01-27 20:30

Tror ni verkligen om svenska folket fick lokalt vara med att bestämma om vargens antal och positioner, ATT det skulle finnas en enda komun som sa JA?
Jo möjligen komunen Stollig i Dårträsk
Mewn om nu SRF är så himla säkra på hur positivt vi alla andra är till vargen, så borde dom ju våga sig ut till oss som redan måste leva med detta fullständiga dårskap, och inhämta massornas jaröster.
Eller förklara för oss som ser älg, rådjur,hare och skogsfågel raderas ut från vår fauna i en takt som aldrig tidigare skådats, VAD är så himla positivt med det? Har dom ingen rätt till liv längre?
Uj uj uj så tokigt vissa har tänkt, eller kanske inte alls?

28. Man kan undra

2010-01-27 20:29

Om dessa genetiker har studerat den grönländska vargstammen. Enligt dem kan den inte finnas. Fast ingen har meddelat vargarna det så de lever lugnt vidare.
Fast vi kanske skulle bygga riktiga stängsel runt vår hus på landsbygden av bättre kvalitet än Skånes djurparks. Om vi sen låter vargstammen växa till säg 5000 individer slipper vi 08-orna i fortsättningen. De vågar sig inte utanför tullarna.
Antag att det är 20000 vargar vi behöver. Det betyder absolut minst 2000 flockar. Varje flock slår 120 älgar om året. Totalt 240000. Vilket är hela vår älgstam. Då finns det ingenting kvar till nästa år. Man lyckas alltså faktiskt bevisa att vi har inte möjlighet att hysa en genetiskt livskraftig vargstam i Sverige.

27. Enda härdsmältan

2010-01-27 20:29

vi sett något bevis av under de 150 år som vargen saknats är väl möjligen då i "kontoret" hos alla vargkramare...

26. Värt att veta om...

2010-01-27 17:58

…om de välutbildade från Stockholms Universitet som skrivit under DN artikeln som Calle Seleborg länkade till 10:30 idag. Av dessa lämnade Linda Laikre och Nils Ryman (benämns som Leverantör 3) sina åsikter till Naturvårdsverket före riksdagsbeslutet i fjol. De skrev en hel del men bl.a. följande som sina rekommendationer:

Långsiktigt bevarande
Nödvändig populationsstorlek: Det råder stor vetenskaplig enighet kring att det krävs en effektiv storlek om 500-5000 för att en isolerad population ska betraktas som långsiktigt livskraftig i genetiskt hänseende. Under antagande om ett förhållande mellan genetiskt effektiv storlek (Ne) och verklig storlek (N) på c. 1:4 (som Leverantör 2:s simuleringar antyder; Bilaga 2) innebär detta att 2000-20 000 verkliga djur behövs. Levarantör 2:s simuleringar har dock inte tagit hänsyn till effekterna av en eventuell miljövariation, varför det är troligt att skattningen utgör en optimistisk bild av verkligheten. Det förefaller inte orimligt att kvoten Ne/N ligger lägre än 0.25.

Observera att det är skillnad på effektiv storlek och verklig. Så är verkligheten idag och troligen pratar ansvariga endast om effektiva tal. Vi blir alltså lurade, men inte nu längre.

Detta urklipp finns att läsa i bilagorna till Naturvårdsverkets svar på Andreas Carlgrens frågor i fjol i Naturvårdsverkets: Förslag till åtgärder som kan stärka vargstammens genetiska status.

25. Leif Kihlstrøm

2010-01-27 15:27

Falska uppgiftar fra Svenska Rovdjurforening. Simpelt, men du kender vel hemsidan?
Da er det rat enkelt. Fra en børjan : Vargen dødar inte manniskor. Dom som uppgives er fra Spanien, men i 2009 dødades 3 manniskor i Ryssland av varg.
Hur manga tamdjur dødas av varg? Uppgivas til 2001-2005 (5 år sedan?!!!) 110 tamdjur och 9 hundar!Illegal jakt en stor hot mot vargen? Bevisar!!?
I 2008 uppgir vildskadecenter disse ciffror:
Tamdjur dødade av varg 317, altså en liten økning på 288%!!
Met hensyn til hunda, som SRF uppgir till 9, er ciffrorne:
2007/2008 sæsonen 28 jakthundar.
2008/2009 er antallet 26 hundar och i 2010 er tallet 29 jakthundar. Tyckas du inte det er falska uppgiftar? Har ingon haft møjlighet at updatere datorn/hemsidan??? Er det inte at få ind bidrag på falsk grundlag, at lede medlaemmar/godtroende bak om ljuset?

24. Bocken till trädgårdsmästare

2010-01-27 13:20

Nu är det förbi, men när naturvårdsverket tilsatte Bjärvall, var det väl som han själv uttrycker det.
En person med ETT intresse skall aldrig vara chef fär ett organ med en spännvidd som naturvårdsverket.
Hela verksamheten vrids till en riktning, oavsett basinriktning och uppdrag.
Varför inte låta folkomrösta om vargens befinnande.
I demokratins ordning får kommuner / län så mycket varg som dom vill.
Det får inte vara en verksamhet som bara får att några tjänstemän får arbete och lön.

23. Lotta

2010-01-27 13:19

Hur svårt kan det vara?
Jodu, försök pracka på folk nåt dom absolut inte vill ha själva, men vill att andra måste ha, så får du se...

22. Knud Jessen och falska uppgifter!

2010-01-27 13:19

Knud Jessen när du spyr galla över andra och anklagar någon för att sprida falska uppgifter så bör du precisera exakt vilka uppgifter du anser som är falska. Det hör nämligen till god ton i en debatt både i Sverige och Danmark, oavsett vilken ståndpunkt man själv intar! Ditt inlägg tillför ju annars ingenting till debatten!

21. GRÄVA SIN EGEN GRAV

2010-01-27 13:19

eller möjligen UNDER GALGEN kunde vara mer passande för SJF:s medverkan till omflyttning av vargar. Vi som känner av de problem som följer med vargen vill inte delta i de föreslagna stolligheterna. Det kan inte vara så nödvändigt med panikartade omflyttningar då de nu skjutna vargarna inte uppvisat några genetiska problem.
Ta i stället fram dokumentärer och annat materiel samt lär ut vad närheten till varg medför för landsbygdsbefolkning, jägare och inte minst övriga djur. Redovisa även vargens kostnader för samhället och människor som drabbas. Vargvännerna är inga riktiga djurvänner!

20. Du, Lotta

2010-01-27 13:18

Tycker dina punkter hör hemma i fablernas värd. Det är ingen som är berörd av varg som vill ha den på sina jaktmarker. Det hjälper inte att anmäla till vargobs, vargarna är för många och för rörliga. Idag är det snart inte säkert någonstans annat än på Gotland, kanske ? Och i de kommuner som kan tänkas vara positiva till vargetablering finns inte förutsättningar ex. storstäderna. Det finns inget att samarbeta kring, vargen passar inte in i de samhälle som skapats hur gärna ni naturromantiker drömmer om det. Den enda lösning som jag kan se är att inhägna vargen i ett redan etablerat naturreservat. I dessa områden är ju jakt förbjuden till stora delar redan. Samtidigt skulle arbetstillfällen kunna erbjudas glesbygden. Vakter och guider som ser till att vargarna håller sig innanför stängslena.För de är väl de som utgör fara som skall stängslas in och inte tvätom ?
De utttalanden och ståndpunkter som bevarandesidan har är föråldrade och härstammar från 70-talet. Då myndigheter och den allmänna opionen stödde och hjälpte de som begått brott och lämnade offren och skadorna utan åtgärd. Jag tycker mig ana att bevarandesidan inte lämnat detta synsätt när de ropar högt för att den som ställer till skada ( dvs vargen) skall gå fritt och vi drabbas av vargen skall gå på informationsmöten för att lära oss att vargen inte är farlig. Jag mår illa, som Uggla sa.

19. John E

2010-01-27 13:18

God morgon John har du just vaknat? Hur är det möjligt att man missat att vargjakten är en del av en paketlösning. Vad man sedan tycker om det kan man förstås ha olika åsikter om men att man missat det totalt borde väl nästan ha varit en omöjlighet, men tydligen inte..

18. Flytt

2010-01-27 13:18

Ett förslag kunde vara att under Anders Bjärvalls ledning flytta ett större antal vargar till Stockholm. Då kan han också följa dem på nära håll och vetenskapligt konstatera hur dom påverkar den biologiska mångfalden. Eftersom rovdjuren har funnits i Stockholm så är de en oundgänglig del av faunan och på 1700-talet var varg och björn ett naturligt inslag på Djurgården bl. a. ställen. Alla boende kommer säkert att hälsa detta försök med tillfredsställelse. Och om någon mot all förmodan protesterar så är det bara att tiga ihjäl detta.

17. Kom i håg

2010-01-27 13:18

Att Bjärvall i alla fall är konsekvent. Från varg 1 och 2 har landsbygden, dess kultur, människor och djur enbart varit till hinder för vargen. Och vargen har alltid vägt tyngst i prioriteringen. Därför är det stilenligt att NVV tillsammans med sina medlöpare på länsstyrelserna på nytt kör över befolkningen. Den som verkligen vill förfasas över betongforskarnas "kunskaper" läs i DN: http://www.dn.se/opinion/debatt/sveriges-vargstam-kan-inte-skjutas-till-battre-halsa-1.1034016
Samma gäng som trodde att om vi inte tar hand om våra vargar kommer kinesiska bönder att utrota pandan och som ansåg att platser utan rovdjur utsattes för ekologisk härdsmälta.

16. Föda

2010-01-27 10:18

Såg ett annat inlägg av Lotta. "Plantera in varg så det finns föda" Du Lotta den födan är vad vi jägare betalar dyra arrenden för varje år. Det är inte vargmat utan kött och vilt som vi jägare har fått med oss från skogen i ett par 100år. Inte ska vi låta älg, hjort, rå och gris gå under pga varg. Varg är skadedjur.

15. Idioti

2010-01-27 10:17

Är inte Sverige det ända jävla land som kommer på tanken att släppa ut fler vargar än det redan finns? Vilken idiot kom på den här idén? Förstår dom inte att vi kommer ha varg i hela landet nu????? Här märker man att dom inte bryr sig om viltet, jägarna eller hundarna. Ska man alltså inte vara trygg med att släppa sin hund någonstans längre? Ni som sätt till detta är en total katastrof för oss jägare i detta land. Vargpappan kan börja jaga istället för att smyga runt med din jävla kikare och fjällrävenjacka på söndagarna. Ingen av oss Svenskar kommer kunna dra någon som helst nytt av att vargarna sprider sig på våra marken. Jakten i Sverige blir värdelös.

14. Anonym 19.45

2010-01-27 09:34

Det finns tyvärr inga russin i kakan att plocka när det gäller vargetableringen...

13. I Svenska Dagbladet 26/1

2010-01-27 09:34

kan vi läsa att Svenska Jägarförbundets rovdjurshandläggare Gunnar Glöersen i Värmland TROR att alla medlemmar inser att inflyttning av varg "ingår i paketet", och att de stödjer det.
Fråga: vad stödjer Glöersen sin tro på?
Har Glöersen gjort någon enkätundersökning i sin medlemskår som styrker hans TRO?
Vad i så fall innehåller det sk paketet?
Vidare säger Glöersen att han har idéer om flera möjliga platser där invandrad varg kan placeras ut, men vill inte säga var.
– Vi har en intern dikussion men den är inte bredare förankrat,säger Glöersen.
Man kan fråga sig, är det åter dags att SJF förbundsstyrelse kör över sina medlemmar igen? Som SJF rovdjursexpert/handläggare är det hans skyldighet att publicera vilka platser han anser vara lämpliga för utsättning av invandrade vargar, ínnan ngt beslut fattas. Det är också förbundsstyrelsens skyldighet att föra ut Glöersens idéer och förlag till medlemmarna innan något beslut fattas av SJF var i landet invandrad varg ska utplaceras.
Solveig Larsson orförande i JRF säger i samma tidning "viljan att acceptera nya vargar beror helt och hållet hur medlemmarna i Jägarnas Riksförbund väljer att engagera sig". Styrelsen ska inte verka för ökad förståelse för inflyttade vargar.
Därmed kan det kort konstateras vilket av de båda förbunden som är medlemsstyrt. Inte är det Svenska Jägarförbundet!

12. Lurade

2010-01-27 09:33

Vi blev alla lurade. Under jakten fick inte ens det antal vargar skjutas som var rekommenderat. Varför ska det tillåtas vargflytt av så många vargar så mycket snabbare när vi bara fick bort ett fåtal vargar av de som enligt avtalet skulle bort?. Med den hastigheten som vargen ska flyttas så borde jägarna fått skjuta många, många fler individer. MAX 210 vargar i Sverige var det bestämt. Inte MINST.

11. Anonym 17.32

2010-01-26 22:08

vad pråtar du om med Lotta, som skulle gømme sig bag om annon signatur, vad med dig sjalv som ANONYM. Tag dig sammen.

10. Trovärdighet, någon?

2010-01-26 22:08

Läste i SVD att JRF nu har hoppat av den uppgörelse om inflyttning av vargar, som ni själva tog initiativ till.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/inflyttning-av-vargar-moter-motstand_4150299.svd

Det blir allt tydligare nu när krutröken har lagt sig att det hela tiden varit tanken att bara plocka russinen ur kakan. Allt tal om att flytta vargar, något inte ens vargkramarna ville, var aldrig allvarligt menat.
Jaja, så kan det gå.

9. Suck, suck

2010-01-26 18:05

Suck,suck, hur orkar ni dag efter dag. Skjut bort alla vargar, eller sluta jaga med löshund.Så enkelt är det, i alla fall för mig. Jag har nu 3 st hundar, inte f-n vågar jag släppa dem här jag bor. Då är det lika bra jag skjuter dem på en gång. Vilka bryr sig om att vildlaxen i Östersjön snart är en saga blott. Den här listan kan göras hur lång som helst,men några vargj-vlar skall förstöra för 10 000 tals jägare fy FAN.

8. Upplåter personligen gärna min mark

2010-01-26 18:04

åt utplantering av varg.
Inga problem alls, annat än att det är inom ett redan etablerat revir.
Sedan har statliga SVEASKOG ju lämpliga lokaliteter lite varstans.

Sedan, Lotta som inte är en feg ynkrygg och vill se oss vargkramare i ansiktet. Svårt när han/hon "gömmer" sig bakom en signatur och inte ett riktigt namn

7. Krister Persson

2010-01-26 16:49

vad levar SRF upp till? Falska och ukorrekte uppgiftar på hemsidan. Er det nogot att leva upp till? Vad tyckas du sjalv? Få dog den hemsida uppdaterat, ingon kan ta er på alvor, och jag kan love dig att jag inte gir upp, før dom korrekte uppgiftar finns att læsa. Er det blot for at få ind mer bidrag, fra manniskor som blir ført bak om ljuset?

6. Ang Gahrtons uttalande!

2010-01-26 16:34

Varför ansökte då Skånes lokala LRF-förening om skyddsjakt?
Om det är så att den skånska befolkningen vill ha varg och det inte finns några problem med vargen??

5. Krister

2010-01-26 16:25

Likväl som jägarförbunden genom åren fått finna sig i riksdagens beslut så får väl SRF göra det nu. Sedan är det ju en sanning med modifikation att det var jägarna som föreslog vargflytt, men den så kallade bevarndesidan har ju inte varit så noga med sanningen i vargjaktsdebatten över huvud taget, så det var väl inget annat att vänta från dig heller.
Jag tycker Lottas idé är utmärkt, det borde leda till att vargarna blir vanligast förekommande där det finns mest anhängare, eller?
Lotta bor mitt i vargbältet, det kanske vore idé att lyssna på de närmast berörda och inte bara på en massa balkongbiologer.

4. Ett kanske dumt förslag i Bjärvalls anda

2010-01-26 16:01

Alltså
1. Man hittar nog ingen plats med erfarenhet av varg som accepterar en utsättning. Speciellt eftersom det området blir specialskyddat under flera år.
2. Det finns några länsstyrelser söderut som uttryckt sig positiva till vargetablering, t.ex. Östergötland.
När nu en ny hanne vandrar in från norr sätter man den i karantän i det antal veckor som behövs. Samtidigt fångar man in en lämplig tik från den befintliga stammen och sätter den i samma hägn. Sedan placerar man ut dem. Den optimala tiden är naturligtvis att anpassa det hela så att när man är färdig för utsättning så har tiken börjat löpa.
Vad tycks?
Calle
P.S. Det blir nog inte svårt att få de lokala jägarna att acceptera att en tik fångas in för flytt.
D.S. Fast inte ens i Östergötland är det säkert att lokalbefolkningen under ledning av Per Garthon tackar och tar emot under glädjeyttringar.

3. Kunde just ana det Krister Persson

2010-01-26 14:57

Du bevisar vad din organisation står för
Du är feg och en äkta ynkrygg !!
Stå upp nu SRF för alla era påståenden, lögner och anarkistiska ideologier.
Törs du inte möta oss vanligt folk, se oss i ögonen och höra sanningar?
Kunde just ana det!
Fattar du/ni nu vad ni egentligen ställt till med? Uppenbarligen inte!

2. Ett handslag gäller?

2010-01-26 13:30

Bevarandesidan sade nej till flytt och inplantering och förordade åtgärder för att stärka naturlig invandring. SJF och JRF "köpte" vargjakt genom att själva föreslå flyttning, regeringen bjöd dessutom på eventuell inplantering. Bevarandesidan sade nej också med motiveringen att åtgärden kan äventyra allmänhetens stora stöd för att vi ska ha en långsiktigt livsduglig vargstam i Sverige. Jägarförbunden vill ha så "lite varg som möjligt" och vargjakt. Klart att de skall leva upp till sina löften och nu gå ut till medlemmarna för att förklara hur vi skall reparera den försämrade statusen på vargstammen. Det är ju bland deras medlemmar som motståndet är störst.

1. Samarbete lönar sig !

2010-01-26 13:30

Ett förslag till alla inblandade kunde väl vara enligt följande:
Om regeringen bevisligen anser att jägarkåren är mest seriös och objektiv i flyttfrågan, så borde enligt min mening Länsstyrelsen och Bevarande sidan bjudas in till samarbete.
A) Låt bevarande sidan tillsammans med SJF ta reda på i vilka komuner man idag är positv till nytt blod?
B) Skapa informationsforum där vanligt folk får ta del av fakta. Vad innebär en vargstam i vår byggd? + och -
C)Se till att alla iblandade lägger korten öppet på bordet, och visar de sanna antalen och positioner. Var finns vargen idag och hur många är dom.
D) Samverka med Vargobs.se så att vanligt folk kan känna trygghet i att veta var vargen är just nu.
E)Se till att implementera nya vargen i revir som hyser areal och föda tillräckligt från början.

Hur svårt kan de va??????

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB