• Pinewood

”Fel i verkets älgföreskrifter”

AktuelltPublicerad: 2012-05-10 09:39

Naturvårdsverket bryter mot lagstiftningen i sina föreskrifter där det anges vad som krävs för att få registrera ett licensområde.
– I föreskrifterna skriver Naturvårdsverket att först tilldelning ska vara en kalv, men enligt lagen kan det lika gärna vara en vuxen, säger Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund (JRF).

Det är i en skrivelse till Naturvårdsverket som JRF pekar på vad förbundet anser är en felaktig tolkning av regelverket och begär att det ändras.
JRF:s tidigare förbundsjurist Bernt Lindqvist har i ett rättsutlåtande granskat rättsläget.
Han har kommit fram till att skrivningen i Naturvårdsverkets paragraf 45 är felaktig, där det står: ”Första tilldelningen inom ett licensområde ska vara en årskalv.”
Enligt JRF finns det inte stöd för den tolkningen, vare sig i jaktlagen eller i förarbetena för författningen.

Krav för registrering av område
– Det handlar om vad som krävs för att registrera ett licensområde. Enligt lagen ska området medge att minst en kalv om året kan fällas. Det är alltså frågan om registreringen av ett område, kommenterar Ulf Kallin.
”JRF är även av den bestämda uppfattningen att föreskrifterna i flera andra väsentliga stycken klart frångår riksdagsbeslutet och därmed försvårar intentionen med en lokal adaptiv och ekosystembaserad förvaltning. Vi är även övertygade om föreskrifterna medför att många av de tidigare registrerade A-, B- och E-licensområdena orättmätigt kommer att avregistreras och hänvisas till kalvjakt på oregistrerad mark under maximalt fem dagar”, skriver förbundet.

Fodertillgång ska styra tilldelningen
Nästa fråga gäller tilldelningen. Tilldelningen ska styras av bland annat fodertillgången.
– Då kan det bli frågan om en kalv eller en vuxen eller både en kalv och en vuxen älg, förklarar Ulf Kallin.
JRF påpekar också att det i paragraf 17 skrivs att älgförvaltningsgrupperna ska föreslå den minsta areal som krävs för att få fälla en årskalv respektive en vuxen älg inom älgförvaltningsområdet för länsstyrelsens beslut om registrering av licensområde.
– Älgar äter foder och inte areal. Varje licensansökan ska styras av fodertillgången med flera kriterier och inte enligt en schablon om arealstorlek, säger Ulf Kallin.

Länsbor ska inte särbehandlas
I skrivelsen påpekar JRF också det felaktiga i att registreringsavgift krävs om ett licensområde ansluts till ett annat licensområde, men inte om det ansluts till ett älgskötselområde. Förbundet påpekar att länsstyrelserna inte ska särbehandla länets innevånare.
”En registreringsavgift är avsedd att täcka administrativa kostnader och skall därmed vara likställd eller anpassad efter arbetsinsats. Nuvarande skrivning medför att administrationskostnaden för att registrera områden till älgskötselområden skall täckas av intäkter från annat håll, till exempel fällavgifterna vilket belastar tredje man”, skriver JRF till verket, riksdagspartierna och länsstyrelserna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Storlek

2012-05-12 10:21

Efter att i årtal ha förföljt B-licensinnehavare är nu turen kommen till de "som inte uppfyller arealkrav för vuxen älg" i tilldelning. Det enda rätta är tydligen att vara stor, större eller allra helst störst. Då kan man få skjuta de djur som har stor hornkrona men annars är det en kalv som gäller i bästa fall.

4. Just det

2012-05-11 08:23

Det är enorm skillnad mellan olika marker. Att räkna bara efter areal blir helt fel. Jag har även hört att registrerad areal är större än verklig areal i vissa älgskötselområden så där ser man vad arealkravet kan ställa till med...

3. Vuxen älg

2012-05-10 14:25

Vuxen älg bör naturligtvis tillåtas skjutas när en areal för sådan är uppfylld. Om Naturvårdsverket vidhåller beslut om att första älg i ett licensområde ska vara kalv, så kräver myndigheten att, ett helt annat krav om fördelning mellan vuxen och kalv ställs på de små jaktområdena. För att ge en bild av en avskjutning enligt Natutvårdsverkets nuvarande beslut, så börjar vi med de områden som endast ger jakt på kalv under fem jaktdagar. På dessa marker blir fördelningen 100 % på kalvar. Vi går vidare till alla licensområden som inte uppnår arealen för vuxen älg, där blir då också kalvavskjutningen 100 %. Om då Naturvårdsverkets beslut om att första älg i ett licensområde ska vara kalv, trots att arealen räcker till en vuxen älg, ja då kanske vi uppnår en kalvavskjutning även på dessa marker som domineras av kalv ( kanske 70 % ). Sammantaget på de små markerna, kan man då få en kalvavskjutning som på ett graverande sätt överskrider de krav som kommer att ställas på de större jaktmarkerna. Det kan uppfattas som diskriminerande eller att jägarna på de små markerna ska ta ansvaret för att en got älgförvaltning uppnås.

2. Utmärkt initiativ!

2012-05-10 14:25

Bra att ämnet tas upp! Naturvårdsverket är även ute på grumligt vatten i flera sammanhang, då de t ex snedtolkar begreppet jakträttshavare och därmed åsidosätter jakträttshavaren.
Intrycket är att NV springer SJFs ärenden!

1. Akedemiskt intresse?

2012-05-10 14:01

Har det verkligen någon betydelse nu när Naturvåldsverket har bestämt att älgar skall bli vargmat i första hand?
Lägg era krafter på den verkliga bataljen! Ingen annan fråga har någon egentlig betydelse utom jaktens vara eller inte vara, dvs. vargens förekomst i Sverige.
Ni kan käbbla om vem får vad endast om det finns något att fördela, eller hur?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons