• Allmogejakt

”Fel jakt kan skapa oskygga vargar”

AktuelltPublicerad: 2010-09-27 13:36

Lars Furuholm, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Värmland, föreslår jakt på hela vargrevir eller vargpar som inte fått ungar. Anledningen är att minska problemen med närgångna vargar.

Enligt Furuholm finns det tecken på att fällningarna av vuxna föräldradjur har orsakat ökade problem med närgångna ungvargar nära samhällen i Värmland.
– Den här tendensen såg vi redan före vargjakten i vintras på områden där föräldradjur av olika skäl försvann. Ganska snabbt brukar föräldradjuret ersättas med en ny varg och då är det vanligt att ungdjuren drivs bort från flocken, säger Furuholm.
Han påpekar emellertid att detta inte är någon vetenskaplig undersökning och att han gärna godtar andra förklaringar till de allt vanligare problemen med närgångna vargar som går ned i dalgångarna och i hög grad lever av rådjur nära bebyggelse.
Vid ett tillfälle, nära Mårbacka, var vargarna så skygga och orädda att länsstyrelsen utlyste skyddsjakt. Skyddsjägaren kunde skjuta den orädda vargen på några meters håll, efter att först ha konfererat över telefonen medan han tittade på vargen.

Ta bort hela revir
– Det är i vart fall en rimlig teori att ungvargarna som stöts ut från sitt revir helt enkelt inte har någon annanstans att ta vägen här i Värmland – som är ganska fullt med revir – än att dra sig ned i dalgångarna, nära bebyggelse.
I stället för slumpvis jakt som bedrev vid den förra vargjakten föreslår Furuholm istället att jakten inriktas på hela revir – att hela familjegrupper tas bort – eller på vargpar som saknar egna valpar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Furuholm och vargplågan

2010-09-30 14:46

Furuholm försöker här leda bort diskussionen från vad som är den egentliga frågan: Varför skall vi ha frilevande varg i Sverige? När maten sinar så tar vargen allt större risker, det spelar ingen roll hur ”skygga” vi ”gör” vargarna, svälter ihjäl gör de inte frivilligt. I av människor opåverkad natur finns ingen ”balans”, rovdjuren äter och förökar sig så länge det finns mat, sedan svälter de ihjäl vare sig de vill eller inte.
I Svenska Dagbladet tisdagen den 28 september försöker ytterligare en ekologist besvara frågan om varför vi skall ha varg i Sverige. Det är journalisten Henrik Ekman som skriver en artikel ”Vargen inte bara en plåga”. Med visst intresse läser jag artikeln för att få svar på vad det kan vara för bra med varg, läsandets lön är besvikelse; det enda ”goda” med varg som Henrik Ekman har att komma med är, citat ”Kan inte en jägare önska sig att få se en varg trava över isen eller höra en flock yla”.
Visst, första gången är det för alla en upplevelse att se och höra varg, björn, älg, svartkråka, bison, val eller vad det månde vara. Men har man som jag, inte bara sett och hört varg utan även skjutit varg och sett vargdödade och -lemlästade tama och vilda djur, så är det att se och höra varg inte något positivt.
För alla, även för våra riksdagsledamöter - varav få eller ingen har sett varg i det fria - borde det stå klart att den njutning som ett litet fåtal extremister erfar när de ser och hör varg kan på intet sett rättfärdiggöra vargens närvaro i vårt land. Redan risken för att få in vargens/hundens dvärgbandmask borde vara mycket mer än tillräckligt skäl för att utrota alla frilevande vargar. Då behöver man inte bekymra sig över om ”jakten” är fel eller rätt med hänsyn till vargars ”skygghet”. Sådant är trams, omedelbart måste lagen i stället ändras så att var och en får avliva varg som finns på eller i närheten av odlad mark eller bostad.

28. Snälla Gunilla!!!

2010-09-30 14:45


"Vi behöver inte jaga" tycker du. Nej men det är det nyttigast du kan äta i köttväg. Det går inte riktig ihop med krav o ekologtänket tycker jag.
Dessutom har viltet levt ett fritt och bra liv. Det är väl därför man väljer krav?

27. Gunilla (24)

2010-09-30 14:45

Känner inte igen mig själv eller någon annan i min bekantskapskrets vad gäller din beskrivning av jakthundar. Tvärtom så är man troligtvis mer mån om en arbetande hund. Tror inte andra än genuina jakthunds människor förstår hur mycket tid, energi och pengar man lägger ner på sin hund under dess livstid.
Beskattning av viltstammar är för mig också det absolut naturligaste och djurvänligaste sättet man kan skaffa kött på, men det är fortfarande naturupplevelsen som är det viktigaste, och det är där skon klämmer.
Hur mycket naturupplevelse blir det kvar när man ständigt oroar sig för att hunden kan bli söndersliten av varg. Bestycka hunden med GPS och skyddsutrustning, spåra av för att se om det går att släppa, söka på vargwebben var dessa befinner sig, jaga efter hunden istället för att invänta, försäkra sig om att jaktdeltagare är berädda att skydda hunden trots omfattande problem om så sker etc etc.
Naturupplevelsen försvann nåonstans på "vägen".
Är inte för utrotning av varg än, men med dagens rovdjurspolitik blir jag mer och mer negativ till vargens existens.

26. Att ta ansvar för sin hund

2010-09-30 14:44

Gunilla Björkegren skrev: Nej men jagar man med lös hund så får man väl också ta konsekvenserna.

Har jag skaffat en hund så innebär det naturligtvis ett ansvarstagande. Att aldrig släppa min hund lös i skogen anser jag inte är att ta mitt ansvar. Hunden (inte jakthund) älskar skogen och är ju ovetande om vargfaran. Jag däremot mår inte bra av att utsätta den för risken, men den måste få vara HUND. Kanske gör jag fel?
Om olyckan är framme, kommer jag någonsin kunna förlåta mig själv?

25. Fahlcrantz

2010-09-29 22:23

flytta österut o du kan bo med vargar,ryssar o de baltiska länderna har problem,de har ju nästan slutat med löshunds jakt,så utrotade är de inte på långa vägar!Äh klipp dig o skaffa dig ett jobb.

24. Marcus (18) & Anders (21)

2010-09-29 22:23

Marcus; Nej men jagar man med lös hund så får man väl också ta konsekvenserna. Men jag är absolut inte empatilös, i varje fall inte när det gäller hundarna för det är de jag tycker synd om. Gissa vad många hundar jag hittat ute i buschen som haltat och varit frusna och när jägaren kommer så ska de minnsan bara fortsätta att jaga. Tala om att vara empatilös! Men jag tycker det finns en fördel mad jakt och det är att djuren har haft ett ganska bra liv till skillnad från, de flesta, lantbruksdjur som inte har den frihet de borde haft innan de går till slakt. Jag har egentligen inget alls emot jakt men det får inte ske på bekostnad av att vi närapå utrotar en art i Sverige som tillhör vår fauna!

Anders; Håller med dig att troféjakt och annat, som t.ex. tjuvjakt, som jag tänker på i alla fall, är bara dumt och får bara den konsekvensen att motståndet mot jägare och jakt växer. Bättre att kunna samsas och komma med något konstruktivt. Som sagt, har inget emot jakt men under humanare former än vad som sker nu, tydligen.

Till er alla ang. att skydda tamdjur så kan man få bidrag och även gratis hjälp med att sätta upp viltstängsel. Detta tycks glömmas att nämnas i disskutioner ang. att vargar river tamboskap.

23. Till Britt Wennersten

2010-09-29 14:15

Tack! Tänk att det i just detta forum, råder näst intill fullständig okunskap gällande djurens beteende. Det är en stor skam att den svenska jägarkåren verkar sitta med dumstrutar på huvudet och skygglappar för ögonen. Dumhet, arrogans och skarpladdade vapen är ingen bra kombination.

22. Vargförespråkare

2010-09-29 14:15

Tycks ha noll förståelse för andra intressen än sina egna. Prata om cynism. Britts prat om att det skulle vara positivt för turismen är nog en sanning med modifikation. Är själv egenföretagare inom jakt/Fiske och naturturism. Och du Britt! Jag tappar kunder hela tiden på grund av framförallt varg, men även många utländska gäster avstår från att komma på grund av Björn, trots att jag hela tiden berättar att Björnen är ganska stillsam o skygg. Att sluta släppa hundar i skogen bara för att en klan av fanatiker vill förstöra jakten för en halv miljon människor köper jag heller inte. Det är dags att lägga korten på bordet vad gäller kostnaden för vargen. Skulle den bli offentlig så fastnar nog morgonkaffet i fel strupe hos dom flesta. Intressant att få veta vad jakten inbringar i form av arbetstillfällen gällande jakt, hundavel foder tillbehör i form av kläder mm.Skulle tro att det handlar om miljarder!! och ett stort antal arbetstillfällen. Vad ger vargen? Jo nedlagda företag, fäbodar, minskat boende hos uthyrarna, mindre inkomster från jakt och minskat utnyttjande av servicenäringar i framförallt glesbygden.Att vi stillatigande ska stå och titta på denna avveckling av en så stor näring som detta är,faller på sin orimlighet.

21. Amaruq

2010-09-29 14:15

Jakt är nödvändig om vi ha folk som lever på landsbygden.
Skulle vi helt sluta jaga och lämna åt rovdjuren att hålla efter klövviltet, så skulle det säkert funka i stora nationalparker utan bofast befolkning.
Kultursamhället däremot skulle sannolikt inte överleva om vi hade kanske femtiotusen vargar och björnar som lärt sig att människor är ofarliga.
Djurhållningen skulle nästan säkert upphöra helt om folk inte kunde leva under trygga förhållanden för både sina djur och sig själva på landsbygden.
Jag har stött på din uppfattning tidigare bland ungdomar i djurrättsrörelsen, men den är fullständigt ogenomtänkt och helt orealistisk.
Ägna ditt engagemang åt att åstadkomma en rimlig förvaltning av våra djurstammar istället, att få bort trofejakt och andra dumheter, argumentera för en vettig djurhållning och få en till en politik i dessa frågor som blir rimlig och acceptabel även för alla dom som inte lever i städer.

20. Fhalcrantz

2010-09-29 14:14

Naturligtvis skiter Lars Furuholm fullständigt i Dina mejl där Du tycker att han ska stoppa skyddsjakt, han ser naturligtvis till de drabbade och inte till Dig.

Vidare vet han betydligt med om vargeländets spridning i Värmland än vad Du vet, om Du läser innantill vad han skriver så kanske Du också inser att vargen är långtifrån utrotningshotad, pesten är utspridd över hela Värmland och ska stoppas till varje pris tycker vi som lever mitt uppe i eländet.

19. Fahlcrantz

2010-09-29 14:14

är tydligen helt omedveten om att vargen,näst människan,är det mest spridda rovdjuret på denna planet...
Snacka om att köpa extremisternas propaganda utan att själv tänka...

18. Gunilla (13)

2010-09-29 14:14

Kommer aldrig sluta jaga, inte äns med löshund. Tyvärr liknar hunden numera ett piggsvin men med vidrigt vassa stål "piggar" över hela ryggen nacken och hals, behöver jag kompletera skyddsutrustningen med dödlig ström gör jag det. Den/det som försöker knäcka ryggraden på min hund, kommer aldrig någonsin mer kunna döda nåt större en än en mus.
Några extrema empatilösa verklighetsfrånvarande människor skall aldrig få våran Svenska national ras -Jämthunden att sluta jaga enligt ordning.
Håller annars med om att föräldradjur före en viss ålder aldrig är bra att skjuta, så skjut bort hela flocken from 2Jan 2011.

17. Jösses, Amaruq

2010-09-29 14:14

Tror du på fullt allvar att vi helt plötsligt kan låta naturen sköta sig själv - när vi ägnat tusentals år till att bruka naturen vi lever i? Människan är också ett rovdjur, men i din föreställningsvärld ska vi plötsligt inte hävda vår rätt att finnas. Hur kan det komma sig, vi är väl också en art.
Om du en dag får din tillvaro kraftigt förändrad, på grund av exempelvis aggressiva kamphundar, kommer du kanske att kunna förstå hur människor på landsbygden upplever rovdjursexplosionen.
Vad är det för fel med att hålla vargarna inhägnade - i stället för att hägna in oss människor?
Du undrar om jag har hund. Ja, tre jakthundar som snart inte går att släppa någonstans i Mellansverige, inte ens för promenader i skogen.
Men det är väl ett bagatellartat problem i din värld.
Att jag skriver om pengar i förra inlägget beror på att ni vargkramare älskar att tala om hur väldigt betydelsefull vargturismen är.

16. Fahlcrantz

2010-09-29 09:27

är tydligen helt omedveten om att vargen, näst människan, är det mest spridda rovdjuret på denna planet...
Snacka om att köpa extremisternas propaganda utan att själv tänka...

15. Reklam!

2010-09-29 09:27

Med anledning av 9 & 12
Jag vill bara nämna för er alla, intresserade läsare att det görs reklam för varg-turism i Riala reviret norr om Stockholm. PÅ radion. Det utlåvas att man har möjlighet att höra varg-mannan "ropa" på sina varg-barn.
Nej nu skaffar vi lite högtalarutrustning och sprider varg läten i Huvudstaden's parker och friluftsområden så kanske befolkningen på landsbygden ökar?
Och där med acceptansen!

14. Till Hermelinen

2010-09-29 09:26

Allt i din värld kretsar runt PENGAR, märker jag...? Eftersom du själv talar om hundar, så utgår jag ifrån att du själv har hund? Skulle du släppa din hund lös i ett hägn där det finns en hund som ALLA vet är ilsken mot andra hundar, & ändå inte se ditt eget ansvar i att din hund skadas/dödas?

Är jakt nödvändig, med en stark rovdjursstam? Nej; naturen har sin EGEN viltvårdsförvaltning, & den heter "De fyra stora" & består av: Varg, Järv, Lo & Björn; mycket enkelt...

13. Håller med Britt.

2010-09-29 09:26

Klart det är så, om man har lite sunt förnuft i kroppen att, ungar av alla de sorter, djur som människor, är vilsna och för den skull ställer till med problem om de inte har en fast ledare som "talar" om för dem hur de ska bete sig. Sen finns det väl en och annan "unge" som ev. har fått en defekt och kanske inte är rätt "funtad" precis som människor kan vara i psykisk obalans. Sluta också att jaga med lös hund då om ni är rädda att den ska bli ett offer för vargen. Vi kan överleva utan att jaga för vi har affärer att handla mat i men det har inte vargar, eller andra rovdjur. Nu förespråkar jag absolut inte kött från djur som behandlas illa men det finns kravmärkt och ekologiskt.

12. Leendet lär bli en grimasch, Britt

2010-09-28 20:12

Du nämner hundar, Britt. Har du uppfattat att det snart inte går att ha en hund lös någonstans i varglänen? Hur löser du det när det gäller vargjakten? Hur löser du det problemet för den breda allmänheten?
Kanske bäst, trots allt, att skjuta alfaparen och låta ungvargarna ställa till problem och sedan skjuta dem vid skyddsjakt (?). Eller har du någon annan lösning på problemen?
Du skriver att vargen är bra "för många". Vilka då, hur många? Du skriver också att den är bra för turismen. I vilken utsträckning?
Du får gärna presentera lite siffror, antal företag, antal anställda och antal vargturister, omsättning och så vidare.
Jag gissar dock på att du inte kommer att svara på mina frågor.
Jag tror också att ditt leende i slutändan kommer att stelna till en kall grimasch.

11. svammel

2010-09-28 20:12

varg är lika människor på det sätt att de jagar ej föda mer än de behöver,inte sjutton springer folk på åkrarna o jagar harar med bara händerna när det finns alternativare mer lättfångad föda i det egna jordbruket eller för de flesta..affären

varg har i alla tider sökt sej till bebyggelse

10. Jakt på varg?

2010-09-28 20:12

Vi ska inte ha någon jakt på varg överhuvudtaget! Vargen är utrotningshotad. Kan du inte fatta det, Lars Furuholm? Varför tror du att jag skickar frågan till dig varje vecka ifall det kommit in ansökan om skyddsjakt på varg i ditt län?

9. Till Varghatarna.

2010-09-28 16:25

Underbart,att poletten äntligen trillat ner. Det är detta vi sagt hela tiden. Ta bort dom äldre vargarna och dom yngre vet ej hur dom ska bete sej,och orsakar då problem. Precis som med våra hundar. Låt bli att fostra dom och lära dom och det uppstår problem. Så självklart som korvspad.Jag hoppas att det kommer ut något vettigt av detta,så man kan hitta andra lösningar i stället för licensjakt. Vargen skall vi ha kvar i våra skogar. Den är till glädje för många,och bra för turismen,samt att den ingår i vår fauna. Mer sådana här klarheter. Nu drar jag på smilbanden.

8. Skall vargjakten

2010-09-28 16:24

göra någon som helst nytta för oss jägare så vi kan börja jaga med hund igen så MÅSTE hela revir skjutas bort,flera stycken.
Skjut bort alla revir i de områden där vargen härjat i åratal och låt de som inga vargar eller lodjur haft ta hand om uppfödandet av dom ett tag.
Då har tidigare rovdjursområden möjlighet att ta igen sig och viltstammarna där öka.
Sen om ett tiotal år när även de som fått ta över uppfödandet har
tröttnat på dom och insett sanningen kan vi införa skottpengar på skiten och allt återgå till det normala...

7. Ungrar?

2010-09-28 09:56

Hur gick SRF:s safari i Riala? Har Försvaret fortfarande befästningar där? Då man som tjänstgör där, mǻste ta reda på varför folk vistas i dess närhet?

6. Ja enda lösningen är ....

2010-09-27 22:28

Ja enda lösningen är att skjuta bort eländet,har varit med om en attack ock vill ej uppleva det igen,bjöd in en kompis o hans hund blev tagen av vargen. Har två drevrar själv o har vargen in på knuten (två hundar angripna varav en dödad inom 1 mil från mig) så 1 okt är ej som det var förr.

5. vargjakt.

2010-09-27 22:28

Ska man få vargen att bli naturligt skygg för människan så ska man skjuta några av valparna i varje revir. Då drar sig de vuxna undan och ungarna lär sig av dem.

4. Läs också vad Furuholm säger om okopplade hundar

2010-09-27 22:28

http://www.nwt.se/mera/helg/article773920.ece
Lars F säger helt frankt att det finns ingenstans i Värmland där du säkert kan rasta din hund okopplad utanför samhällen. Och i de flesta samhällen är det koppeltvång hela året.

3. Vargens beteende är jägarnas fel?

2010-09-27 22:28

Så typiskt! Nu skall jägarna även få skulden för att det finns närgångna vargar. Är det ingen vargkramare som kan se sambandet mellan vargtäthet och närgångna vargar? Är de så in i h-t-e enögda att de inte kan fatta att flera vargar per ytenhet är lika med mera konflikt. Vargen är ett rovdjur, den har ingen särskilt önskan om att freda vissa bytesdjur för att det skulle passa in med människans önskemål.
Bort med skygglapparna och se sanningen i vitögat! Finns det för många konflikter är det för att det finns för många vargar! Vi får välja sättet att lösa detta problem, antingen enligt vargkramarnas modell där landsbygdsbefolkningen tvingas in till betonggetton, eller sunda förnuftets modell, dvs. Skjut mera varg!

2. ¨Värmland "ganska full med revir".

2010-09-27 22:27

Nu börjar verkligheten komma ikapp även Furuholm samtidigt som han kastar fram teorier utan eftertanke eller i sämsta fall, utan verklighetsgrund. Tror han eller någon att det bara finns 210 vargar i Sverige, med attackerade djur och hundar, nästan dagligen, från Jämntland nu ner till Småland och Kalmar. Ganska full med revir i Värmland, ganska många fler fulla revir i Dalarna och rätt så fullt med revir i Gävleborg och därtill ganska många revir norrut och söderut, gör säkerligen flerdubbellt antal vargar. Kom ner på jorden, herr Furuholm, för sanningen kommer ikapp. Sedan skapar man inte oskygga rovdjur med att bara sätta jakttryck på revir, utan hela vargbeståndet i hela Sverige måste under jakttryck. Framförallt är det viktigt att skyddsjakt blir omedelbar avlivning, utan långbänk, på alla rovdjur som visar oskyggt beteende och upphåller sig i eller nära människoboningar och gårdar där det finns tamdjur. Då angriper jakten rovdjurens beteende med återgång till naturlig tillvaro som det var innan forksare och andra började hantera rovdjuren med bedövningar, helikoptrar och veterinärbehandling som djurparkernas vilda djur. Sanna mina ord, verkligheten är hack i häl på drömmarna men tyvärr får många på landsbygden lida ett tag till med statens goda minne.

1. Tiden den går, men den läker inga sår?

2010-09-27 14:59

Vad har forskarna i Sverige kommit fram till under alla år? Ven säger att en person på en position i samhället har rätt, och har belägg för sitt uttalande. Det som kan stoppa varg konflikten, är att de vargar som finns här och nu inte kan komma i kontakt med vare sig människor eller djur som är tama, i anat fall så är det nära till angrepp och konflikter som följd, ingen regel utan undantag, men vargen ska ha mat, och den är ett rovdjur med kapacitet att skapa "problem" vare sig den är ensam, ung/gammal eller flera i grupp. ser men till en förvaltning så ska den vara positiv både för människor, djur och för vargens bästa, vargen själv.
Landsbygdsdemokraterna har lösningen för problemet vargen i Sverige. Och vi kan inte jämföra oss med vare sig nordamerika eller öststaterna, för där finns ytorna, och det uppstår endå konflikter där.
Så dra slipstenen ett par varv till och fundera på en långsiktig lösning, istället för att gissa sig till vad som "kan" va bra. För både oss och vargen

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB