• Pinewood

”Flyttade vargen ingen hybrid”

AktuelltPublicerad: 2011-04-04 18:46

Den finskryska vargtikens genetik diskuteras flitigt på alla möjliga sajter på Internet och i de svenska stugorna. Många tycker att hon ser konstig ut och misstänker att det rör sig om en hybrid.
Under måndagen körde forskarna på Grimsö viltforskningsstation en speciell test på om hon är hybrid eller inte.
– Som regel testar vi alltid om DNA-profilen från en individ kommer från en varg eller hund. Dessutom har vi möjlighet att även testa ifall en individ skulle vara en hybrid mellan varg och hund. Det har jag gjort i dag, säger Mikael Åkesson, genetiker vid Grimsö.

Det finns otaliga berättelser om korsningar mellan hund och varg. Bland annat ska de ha fötts upp och använts av ryska gränspolisen och av ryska yrkesjägare.
– Jag reagerade själv på färgen som den här vargtiken har. Men samtidigt vet vi att färgvariationen bland vargar är stor, säger Mikael Åkesson.
De kontroller som gjorts hittills visar enligt Åkesson att den flyttade vargtiken är besläktad med den finsk-ryska vargstammen.

Kluster med mätpunkter 
När en vargs DNA undersöks tar forskarna en mängd olika mätpunkter som jämförs. I de studier som görs i Sverige framträder två olika kluster med markörtyper som visar var i ett diagram en viss individ har sitt släktskap. Klustren i diagrammen i Sverige visar den speciella genetik som våra isolerade vargar i Mellansverige har och de finsk-ryska vargarna.
– Den här tikens DNA sammanfaller med den finsk-ryska vargstammen. Men eftersom debatten uppstått och vi får flera telefonsamtal från människor som ifrågasätter om det verkligen är en varg, har vi även testat om det kan röra sig om hybrid eller om någon av föräldrarna är en hybrid. Dessa tester visar med stor säkerhet att både tiken och hennes föräldrar är vargar.

Hundgen kan ge färgen 
Mikael Åkesson menar att frågan om hybridisering är komplex. Han håller inte för otroligt att det längre tillbaka i tiden faktiskt är en hundgen som gett upphov till en del av färgvariationen som finns bland vargar.
– Om man tittar på den vargarna i Kanada och USA, så finns det alla möjliga färgvarianter. Allt ifrån vita till svarta. Där visar genetisk forskning att det sannolikt är DNA från hund och hybridisering mellan varg och hund som gett upphov till den svarta färgen som bärs av flera vargar i Nordamerika. Detta rör sig om enstaka fall av hybridisering många generationer tillbaka i tiden säger Mikael Åkesson.

• Spelar det någon roll då om det skulle vara en varg eller en hybrid som släpps ut?
– Hybridisering skulle kunna ge avkommor och ättlingar i efterföljande generationer sämre förutsättningar att överleva, eftersom hunden inte är kapabel klara sig lika bra som varg i vilt tillstånd. Därför är det viktigt att hybridisering mellan hund och varg undviks, säger Mikael Åkesson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Kenneth Eriksson # 22

2011-04-07 20:15

Kenneth, frågor om vargutsättningar har varit uppe ett antal gånger i norska stortinget utan att man lyckats få fram fakta. Filmen Ulvemysteriet borde självklart sändas i SVT, men lika självklart, fast då på grund av självcensur, kommer detta aldrig att ske. Ett exempel är när polisen i Aurskog - Høland började undersöka vilka som hade satt ut varg i kommunen, men polisen beordrades av Överåklagaren (Statsadvokaten) i Norge att omgående lägga ner undersökningen. Frågan var upp i norska stortinget: ”Spørsmål nr. 79.
Innlevert 26. november 1998 av stortingsrepresentant Steinar Bastesen.
Besvart 2. desember 1998 av justisminister Aud-Inger Aure”.
Frågan var varför Satsåklagarämbetet förbjöd polismyndigheten i Aurskog-Høland att efterforska brottslig utsättning av varg alternativt varghybrider i kommunen. Statsrådet Aure svarade att överåklagarämbetet hade uppgivit till henne att anmälan om utsättningen var dåligt dokumenterad och att överåklagarämbetet ansåg det endast vara overifierade upplysningar som polisen inte skulle efterforska!
Vill du ha fram sanningen om vargens återkomst i Skandinavien så finns det mycket murket att rota i, någon hjälp från myndigheter lär du inte få. Men än lever människor som deltagit/varit vittne när det gäller utsättning av varg. Gezelius är än så länge ett undantag, han har offentligt vittnat om vad som förevarit. Det är möjligt att flera på sin ålders höst kommer att träda fram när man inte har så mycket att förlora på den offentliga smädelse som drabbar alla som vågar ifrågasätta den politiskt korrekta historien om att det var tre ryssvargar som på egna ben gick dit Projekt Varg ville ha dem och först där skaffade sig valpar. En kärlekshistoria som klippt ur en roman – tänk dig detta vargpar som smyger sig genom finska och svenska sameland, de smyger sig fram nattetid, dagtid älskar de och håller de sig gömda så att alla blodtörstiga jägare inte hittar dem. Sedan kommer den tredje vargen och ett triangeldrama utspelas - valpar med den nye blir resultatet. Vilken saga man nu lär ut i svenska skolor! Man måste ju ersätta Rödluvan med något.

24. Utsättning varg

2011-04-07 19:41

Jag är helt säker på att vargarna i Galsland är inplanterade. Varför? Äldre bofasta på Kroppefjäll såg en ökad trafik av "okända" fordon med släp på vägar där ingen åkte normalt. Sedan tog det kanske nåt år innan vargylandet satte igång. Kolla antalet vargrevir i västra götaland. Avskjutning 2! vargar. Är så långt från sanningen att man blir bestört. Talade med ett tidningsbud, som ser varg nästan varje dag.Vargylet hörs långa vägar.

23. Nu börjar Kenneth få upp ångan!

2011-04-07 14:09

Bra frågor och bra jobbat Kenneth!
Är den Svenska så kallade vargstammen en flock vilda hundar med varggener?
Arbetar ekosofisekten just nu med att hjälpa vår miljöminister med att slutföra projekt varg? Inplanteras vargar och flyttas de runt för att tillföra nya gener i en vargstam som grundlagds genom kriminella handlingar av en olaglig och dold sekt inom våra myndigheter?
Driver sekten projekt varg med en dold agenda med utsättning av djurparksvargar och som nu är mer inavlade än helsyskon? Är det så att för att bli av med inavelsproblemet kan inte ministern tillåta vargstammen som består av inplanterade djurparksvargar att växa mer utan genetiskt tillskott?

Är syftet med inplanteringar och vargflytt är att bygga upp en stor och genetiskt livskraftig vargstam i Norden? Och finns det ett syftet med att tillföra nya gener att sopa ren spåren efter att den Svenska vargstammen kommer ifrån inplanterade djurparksvargar?

Skall ekosofins rovdjursreligion med alla medel drivas igenom, en religion och ideologi som innebär att det skall vara balans mellan rovdjur och bytesdjur i naturen.

22. Ge korrekta besked.

2011-04-07 12:28

Det är det minsta vi kan begära av våra myndigheter. Den undersökning av 3 vargars DNA i Norge som Adventurer länkade till reser bara frågor, eller vad sägs om följande. I undersökningen kallade de proven för A, B och C.
A är en hybrid men inte med en förälder från den ”Skandinaviska vargstammen”.
B är en hona från den ”Skandinaviska vargstammen”.
C är en hanhund.
Ingen av de tre härrör från den Finsk/Ryska ”vargstammen”. Alltså, om jag tolkat det rätt, vår ”Skandinaviska vargstam” kommer från annat håll än Finland/Ryssland. Varifrån då, måste vi fråga oss, och hur har de kommit hit. Det ansågs osannolikt att varg skulle vandra ner till gränstrakterna mellan Sverige och Norge på 70- talet, som höjdarna inom Projekt varg uttryckte det. På den tiden fanns ingen varg i Sverige och detsamma gällde också i Finland (med få undantag i gränstrakterna mot Ryssland), men ändå är det den förklaring vi fått, ”vargarna” gick den vägen. Men med denna undersökning i Norge blir påståendet helt omöjligt att acceptera. Nu kan det handla om att Baltiska vargar har rundat hela Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken med kurs emot Projekt vargs utpekade lämpliga område. Allt antyder på att våra varghybrider är inplanterade. Tro det den som vill, eller rätta mig och ge korrekta besked.

21. Alla vargar är hybrider

2011-04-05 21:55

En bekant frågade mig hur jag kunde påstå att alla vargar är hybrider i mitt tidigare inlägg (nr 6).
Rubriken är menad att poängtera att varg och hund har samma anfäder.
Under evolutionens gång har två grenar på dessa djurs stamträd börjat utvecklas: varg och hundgrenarna. Men eftersom individer från bägge grenarna hela tiden fram till i dag kunnat para sig med varandra har det alltid dykt upp hybrider på dessa grenar.
Så ser man strikt och långsiktigt så finns, om än mycket utspätt, hundgener i alla vargstammar.
Det om det.

20. Dom vet vad dom syslar med!

2011-04-05 21:54

Forskarna vet vad dom sysslar med. Ju mer nytt blod dom kan få in i dom Svenska "vargarna" destå svårare blir det att spåra dom första bastards som kom hit med hjälp av Redbull. Nytt blod = dölja spåren på deras lekstuga. http://www.de5stora.com/omRovdjuren/fragor/fragorSvar/detalj.asp?FrageId=2372

Det borde göras en riktig utredning innan man kan tillåta utsläpp av nytt blod. För nånting har dom att dölja.

19. Okunninga forskare

2011-04-05 20:07

Är det äkta eller spelad okunnighet som här visas upp? Nog måste väl yrkesverksamma i den svenska statliga vargskötseln känna till den omfattande uppfödning och försäljning av varghybrider som förekommer i Europa, i Ryssland, i USA och annorstädes? Det är inte särskilt svårt att köpa varghybrider, valpannonser finns det drösvis av på Internet, rysk varg är i allmänhet populär och malamute är vanlig hund. Alla tänkbara kombinationer förekommer från nästan renrasiga vargar med lite hundblod flera generationer tillbaka till tvärtom.
Huvud, kroppsform och färg avviker för mycket för att flyttvargen skall vara en renrasig rysk varg. Även om vi bortser från de vanliga varghundsraserna så finns det bara i Europa tusentals varghybrider och uppfödningen är en lukrativ business i Ryssland med omgivande länder, men även till exempel i Skandinavien. Här kan man läsa om jakt på varghybrider i Norge: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=6733203
Antalet varghybrider i världen antas överstiga antalet vargar med mer än en faktor 10! Det är väl känt att åtminstone ryska och kinesiska militären använder varghybrider. Det föreligger sålunda inget som helst hot mot existensen av arten varg, snarare tvärtom. Här i Sverige gör vi oss till allmänt åtlöje genom att till mycket stora kostnader försöka hålla några hundra varghybrider i det fria. Ständigt tvingas vi ånyo inse att för dumhet finns inga begränsningar.

18. DNA - test 2000

2011-04-05 16:19

Intressant läsning om DNA på hybrider.

http://www.alpha-gruppen.com/artikler/dna_analysis.htm

Tycker alla våra Svenska "vargar" är väldigt lika dom Ryska gränsvakts hybriderna.
http://www.youtube.com/watch?v=rXoYb7tnugQ&fmt=18

Tänk om dom första vargarna som "invandrade" till Sverige vart till med just nån bastard. Då får man ju till den så kallade unika DNA mönstret som finns hos våra "vargar". DNA proverna jämförs idag mot vargar från år 1983 och frammåt. Varför?

17. Fredde 15.

2011-04-05 15:18

Vilken sten kröp du fram ifrån? Har du inte fattat att vi som bor på landsbygden har blivit helt överkörda i vargfrågan av våra politiker och s.k. forskare (som jag för övrigt inte litar ett ögonblick på).Så gnället är nog befogat tycker jag. Jag personligen vill inte ha en enda varg i våra skogar och har aldrig velat,så man blir bara trött på denna hysteri och bortslösande av pengar på ett djur som inte är utrotningshotat och finns nästan över hela världen.

16. Måste granskas

2011-04-05 14:34

Uttalandet av Mikael Åkesson från Grimsö måste kontrolleras noga av utomstående forskare som inte är beroende av Svenska staten och dess myndigheter.
Kan Grimsö viltforskningsstation med hjälp av ett DNA-test med stor säkerhet fastställa att både tiken och hennes föräldrar hos det flyttade hunddjuret är vargar?
De som skall granska DNA-analysen och Mikael Åkessons uttalande får naturligtvis inte heller vara medlem eller vara beroende av ekosofisekten som har ekosofi och rovdjursreligion som ledstjärna.

15. Gnällande

2011-04-05 13:01

Det var då ett gnällande utan like. När bilden togs på vargen ville alla testa den för att se om det inte är hund. Nu har man gjort det och kan säga att det inte är det. Rättare sagt att denna varg inte är mer släkt med hundar än de vargar vi redan har här ur ett DNA perspektiv. Så tolkar jag det i alla fall. Vad mer anser ni man ska testa och är det i så fall värt pengarna? Om sen nu Mikael Moilanen kan få resultatet och få en second opinon så är det ju jättebra. Vad jag kan vara emot är att inte alla dessa resultat är offentlig handling, så är det ju med det mesta som staten sysslar med. Allt ska arkiveras och vara tillgängligt.

14. Tornedaling, Indian, Same, Kvän mfl. = DNA kan inte ge svar.

2011-04-05 09:58

Löjeväckande att en genetiker påstår sig kunna säga att en viss varg är renrasig varg eller hybrid, lika lite som man kan säga var i världen jag är född som en av kvänernas och tornedalingarnas släkting i rakt nedstigande led. Detta visar en lekmannamässig övertro från våra s.k rovdjursforskar och genetiker på sin kunskapsbank, oaktat staten satsat 16 miljoner på en DNA-blodbank på varg. Ofattbara summor och ett ofattbart påstående.

13. DNA på jämthund

2011-04-05 09:34

För oss hundvänner med olika typer av älghundar skulle det vara mkt intressant att se vilken av följande raser som är mest besläktad med vargen.
Jämthunden,
Gråhunden,
Laikorna, väst, öst o europeisk
Karelsk björnhund.
Hälleforshund.
Vita älghunden.

Jämthunden och västsibiriska laikan är till utseendet snarlik vargen.
Sätter man ihop bilden på gråhund o varg så har du en jämthund.

Är det här ngt som intresserar forskarna månntro?
Är rasklubbarna inom SÄK intresserade att veta sina raser ursprung?
Personligen ska jag nu på lördag den 9 april i Sundsvall ta upp frågan för Gråhundens räkning, då vi ska diskutera frågan om att bilda en rasklubb för gråhundar, den enda av älghundsraserna som står utan rasklubb.
Diskussionerna om varg eller inte varg är i focus varje dag, -men hur mkt varg har vi i våra älghundsraser?

Nog känner jag att det är viktigt att vi inom älghundsverksamheten borde anlita forskarnas kunskaper mkt mer.
I jaktprovsverksamheten strävar vi efter att hitta de bästa arvbara jaktegenskaperna.Jag har liksom funderat i banor som att, varför lämnar vi inte över allt jaktprovsmaterial till forskarna vi samlat på oss sedan 13 mom infördes 1992 i jaktprovsreglementet.

Mitt konkreta förslag är att Svenska Älghundklubben (SÄK) borde söka forskarpengar till en utvärdering av vårt snart 20-åriga material. Kunskapen finns inte idag hos SÄK, vi måste helt enkelt anlita kunskapen som förfogar över resurserna.
Idag ligger förslagen om nya jaktprovsregler ute på remiss i syftet att skapa gemensamma jaktprovsregler i Sverige,Finland o Norge och här gäller att inte hasta fram. Förslagen ska noga genomarbetas innan ett slutgiltligt beslut kan tas.

12. Man undrar..

2011-04-05 09:24

Jag måste få fråga Mikael Moilanen vad han hade förväntat sig för svar av grimsö i denna fråga? Med de uppgifter som finns så kan man inte annat än tro att joj inte är intresserade av att få fram sanning eller att på ett seriöst sett vara kritiskt granskande av en "patent" org som grimsö. Vad trodde man att svaret skulle bli? Ja!! Det är en hybrid som satts ut i Örebro, och även flera andra i stammen som har de tydliga tecken som ej hör till varg, så nu skall hybriderna i Sverige bort och vi på grimsö gå arbetslösa och hela den scandinaviska rovdjurspolitiken faller rakt ner i avgrunden?? Var det svaret som man hade väntat sig?
Det är alltid lika tragiskt att se hur BÅDA våra jägar org är så hårt bunden vid staten så de inte ens orkar gå en omväg för att hjälpa sina medlemmar.

Redaktionell kommentar:
MIkael Åkesson har nu berättat om nyheten att han testade vargtiken i en simulering mot hybridgener. Jag har bett att få hans testresultat i skrift och avser att kolla med andra genetiker om de drar samma slutsatser som Åkesson.

Mikael Moilanen, reporter

11. Ha ha ha ha ...

2011-04-05 08:57

Varghybrider? Bara en skröna...
Svensk förnekelsetaktik i vanlig ordning....suck....

10. Vad är det forskarna bevarar?

2011-04-05 08:57

- Hybridisering skulle kunna ge avkommor och ättlingar i efterföljande generationer sämre förutsättningar att överleva, eftersom hunden inte är kapabel klara sig lika bra som varg i vilt tillstånd. Därför är det viktigt att hybridisering mellan hund och varg undviks, säger Mikael Åkesson.

Detta uttalande säger lite vilket perspektiv dessa sk forskare har. Det viktigaste är alltså att bastarderna överlever och kan klara sig. Vad det är som springer i våra skogar är av mindre vikt. 1/10 hund 9/10 varg det spelar tydligen ingen roll?? Vi kallar det varg och så forskar vi och gör det möjligt för varelsen att överleva.

Om det så mycket som är 1% hund i denna individ ska den omedelbart avlivas eftersom den då inte är varg.

Sanningen kommer snart ifatt Grimsö.

9. Jo jo

2011-04-05 08:56

Klart hon är en hybrid.
Vad skulle dom annars säga?Oops?

8. Halmstrået brast.

2011-04-05 08:56

Rovdjursförvaltningen har försökt visa att den flyttade vargen inte är en hybrid.

Och vad påstås? Först och främst, varför väntade man ända till måndagen med denna test, har det saknats intresse för liknande tidigare? Vidare, denna varg är släkt med de finsk/ryska vargarna. Varifrån annars kan man fråga sig, men nu är det ju också så att det är just bland dessa vargar det förekommer hybrider, läs: http://finnstovarn.bloggagratis.se/2011/02/14/4606982-vargen-hotas-av-for-bestandet-katastrofal-inavel/
F.ö. sägs det i artikeln att färgvariationer troligen är ett tecken på hundinblandning, och det har hänt både här på den Eurasiska kontinenten som på den Amerikanska. Men kan det definitivt fastslås att en individ inte har hundgener? Det låter otroligt, är det inte samma art vi diskuterar? Förmågan till gemensam avkomma brukar ju sägas vara det som skiljer arter emellan, och mellan hund och varg går det bra.
Vi vet att det funnits korsningar i Norge och att många slädhundar försvunnit utan att bli återfunna. Dessutom är det känt att det inom landet finns korsningar mellan varg och hund hos privatpersoner. Kan man t.o.m. gissa att de finns, eller fanns, just hos individer som håller vargen som Gud? Det finns mängder av möjligheter att det rovdjursförvaltningen kallar en ursprungsart, i dagens Sverige är ett hopkok av blandningar mellan varg och hund. Varför då slösa miljarder? Släpp hundarna lösa för bövelen, de är ju samma art. Billigare och med lika dåligt resultat.
Not. Det var f.ö. kunskapen om det olämpliga att ha dem lösa som ledde till de hundförbudstider vi har idag.

Det finns ett uppifrån perspektiv som säger att populasen inte vet sitt eget bästa. Det kan ligga något i detta, fastän det idag måste anses vara ur tiden. Men många exempel finns på utvecklingar, eller förändringar, där utbildade individer (t.o.m. stater) med en humanistisk rationell grundsyn försökt, och lyckats, påverka folket i en viss riktning som gjort livet bättre. I hanteringen av de större rovdjuren råder helt motsatt förhållande. Det spelar faktiskt ingen roll hur många rovdjurscentra det byggs och hur många miljoner det slösas på en förljugen propaganda, i dagens informationssamhälle är det utsiktslöst. Statens enda möjligheter att nå målen med rovdjursetableringarna är att tvångsförvisa människor med erfarenheter av problemarterna eller att på annat sätt eliminera oss kritiker och ifrågasättare. Det finns t.ex. frihetsberövande och ekonomiska straff att hitta på. Svenska folket på landet av idag låter sig inte utan tvång luras till vilka dumheter som helst.

7. ej pålitliga

2011-04-05 08:56

grimsö, nvv o carlgren i spetsen är av samma sort. opålitliga översittare som säger en sak o menar en annan. förmodligen en lögn det här oxå. SOM VANLIGT.

6. Alla vargar är hybrider!

2011-04-05 08:55

Äntligen börjar argumenten om den "utrotningshotade" vargen att på allvar ifrågasättas.
Jag vill först klargöra att jag har begränsade kunskaper, om vad man kan få ut av DNA-prover.
Men....
Vad jag läst mig till är, att det är svårt att skilja gener från hundar från gener från vargar. Man kan däremot väl fastställa nära släktskap mellan olika individer.
Eftersom hundar kan para sig med vargar och eftersom det finns många sådana dokumenterade fall från såväl Finland och framför allt Ryssland, så finns i den finsk-ryska vargstammen säkert hundgener. Att den amerikanska vargstammen har en hel del hundgener i stammen är, som framgår i artikeln, allmänt känt.
Genbanken för vargen som art är således mycket stor och rikt varierad, eftersom även hunden kan ingå i avelsbasen. Kort sagt så är vargen mycket långt ifrån utrotningshotad. Hur vargivrarna lyckats få vargen klassad som "utrotningshotad" borde kunna vara ett bra forskningsprojekt inom området "duperingsteknik".

Att vargarna i norra Ryssland är mycket större än vargar från sydligare länder har mycket naturliga förklaringar. Små vargar klarar inte att slå de byten de måste orka med för att överleva i nordliga trakter. Helt enl Darwins "The survival of the fittest". Och det gäller även vilda hundar!
Det finns genetiker, som på allvar säger att "man kan med riktad avel startad med små hundraser efter avel över 20 generationer skapa en varg"
Oavsett om man klarar det på exakt 20 generationer eller inte, så är teorin bakom troligen princiellt helt riktig.

Såväl kroppsform som färg på den flyttade vargen talar för att den har "hundgener" i sig. Om den inte är en första generationens hybrid, så finns nog en hund någon eller några generationer bakåt i stamtavlan.
Därmed kan fråga sig vilka vargar är vi förpliktigade att bevara.
Är det något speciellt utseende eller färg eller är det storleken, som är viktig?
Det börjat lukta litet av Adolf Hitlers rashygiensexperiment (Den "ariska rasen") av "Projekt Varg"!
Och det märkliga är att lika litet som Adolf själv hade ett typiskt "ariskt" utseende lika litet har den flyttade vargen ett "fennoskandiskt" utseende.
Det är inte lätt att hålla en stam "rasren", när individerna parar sig efter eget gottfinnade!

5. Hybrid-DNA teknik kanske

2011-04-05 08:53

Så länge ni håller era material hemligt så kan ni ju manipulera era svar hur ni vill på grimsö. En stor granskning borde göras på er hobbyverksamhet. Med tiden så kommer sanningen fram. Var så säker.

4. Solklart!

2011-04-05 08:53

Prover och dna-test skall göras av två av varandra oberoende instanser. Grimsö får naturligtvis det svar dom vill.

3. Exakt det det skulle jag också ge!

2011-04-05 08:53

Forskarna är inte dumma. Inte heller personalen på berörda myndigheter, skulle de erkänna och sätta sig själva på pottan? Det går ju inte att bevisa om det är en hybrid eller rena varggener i prover som tas, eller går det? Vad skulle resultatet bli om det skulle va en "hybrid" och det skulle komma fram? Nej i mina ögon så är det en ljusskygg fasad som omgärdar rovdjuren och personalen runt och kring den!

2. Spelar ingen roll

2011-04-05 08:52

Hybrid eller inte. Det är nollvision som gäller av detta odjur i hela landet.
Upp till kamp!

1. Finska forskare

2011-04-05 08:52

Finska forskare påstår att man inte kan avgöra genom DNA om vargen är en hybrid. Endast viss släktskap kan fastställas. Fast det är ju vad finnarna påstår, Liberg vet säkert bättre.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons