• Allmogejakt

”För hög älgavskjutning i Skåne”

AktuelltPublicerad: 2016-05-16 09:35

Skånska jägare skjuter för många älgar, anser Bernt- Olof Nilsson, skånsk representant i Nationella Viltolycksrådet (NVR) och Lars-Henning Strand, representant i viltförvaltningsdelegationen, skriver Sveriges Radio P4 Kristianstad.

Den skånska älgstammen har minskat, och det syns både i jaktstatistiken och att antalet viltolyckor med älg minskat under de senaste fem åren.
Viltolyckorna med älg har blivit 60 procent färre och mellan 2013 och 2015 sköts 21 procent färre älgar.
Orsaken till minskningen är att för många älgar fälls genom jakt, menar Bernt- Olof Nilsson, skånsk representant i Nationella Viltolycksrådet (NVR) och Lars-Henning Strand, representant i viltförvaltningsdelegationen.
– Jägarna skjuter för mycket. De kan inte beräkna rätt vad som finns och går att göra uttag på, säger Bernt- Olof Nilsson till P4 Kristianstad.

”En del kanske inte lyder rekommendationerna”
Lars-Henning Strand, som sitter i Viltförvaltningsdelegationen i Skåne, är själv jägare men tycker att kritiken mot att det fälls för många älgar är befogad.
– På en del ställen har man nog inte lytt de råd, anvisningar och rekommendationer som har funnits, säger han till P4 Kristianstad.
Trots att många älgar skjuts är det ingen risk att älgarna försvinner helt, menar de båda.
– Det är alltid någon som överlever och vi kommer inte att utrota några älgar, säger Bernt-Olof Nilsson till radion.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. @ 8

2016-05-24 11:22

Ja så gör inta vi. Jag har jagat älg i Västra Götaland vid Värmlandsgränsen i 15 år och inta et enda år har vi skjutet full kvot. När den var 22 djur skött vi som mest 16. Nu är kvoten 16 och sidste år sköt vi 9 älgar och hade totalt hondjursförbjud. Och ja granerne dom skjuter sikkert en del utav det vi slipper fast någon får jo gå först om dette vansinde ska stoppas.

8. #5, Kvotjägare och avlysningsjakt

2016-05-21 11:40

Ctiat: "Det är vel ingen plikt att skjuta full kvote ...".
Nej, så är det. Men med älgskötselområden och avlysningsjakt blir praktiken annorlunda. Avlysningsjakten innebär att den som skjuter först får fylla frysen - övriga blir utan. Kombinerar man avlysningsjakt med älgskötselområden och höga arrenden så blir resultatet att tilldelningen skjuts ända till sista kon. Den markägare som vill spara sina älgkor, -kalvar och/eller -tjurar blir utan älg - år efter år. Korna blir trots det skjutna - på grannmarken. Samma sak gäller kalvar och tjurar. Markägare har bestulits på sin jakträtt. Och skulle någon markägare ändå lyckas spara någon älgko så är sannolikheten stor att den blir vargmat innan våren kommer.

7. Ologiskt

2016-05-18 08:37

Vi fick nyligen reda på att vi måste planera för en avskjutning på 60% hondjur av vuxna, för att få vår skötselplan godkänd. Detta är ett påbud från Viltförvaltningsdelegationen! Om man nu tycker vi har för lite älg - varför då lägga så högt jakttryck på hondjuren?

6. Planekonomi...

2016-05-17 10:16

Politikerna har tagit ifrån fastighetsägarna möjligheten av att själva bestämma avskjutningen enligt Jaktlagen. Nu är beslutet om avskjutning flyttat uppåt i kedjan, slutligen hos lst.
Resultatet är att byråkratin ökat liksom slantar till finansiering. Samhället har tagit kontrollen över jakten och förvaltar jakten påminnande om "ryska femårsplaner". Historien visar hur det gick och viltplanerna går åt samma håll.
Det är hög tid att se över systemet.

5. Kvotar

2016-05-17 10:16

Det är vel ingen plikt att skjuta full kvote (jag vet att någon skogsbolag kräver det). Jägare får anpassa till hvad där är for djur præcis vor dom jagar. Kvoten vill altid ligga efter utvikningen och när beståndet minskar är det et reellt problem som leder till att för mycket skjutas.

4. Hög avskjutning i Skåne!

2016-05-17 08:31

Den figur som sitter i Viltolycksrådet och tydligen tycker att det är ett problem att viltolyckorna minskar måste ha hamnat fel.
Jag förmodar att jägarna inte skjuter mer än de är tilldelade i sina älgskötselområde. Alltså så är det där det är fel.
Vad gäller figuren som sitter i Viltförvaltningsdelegationen så verkar det som han inte har kontakt med sina medlemmar SJF. För jag förmodar att han tillhör denna kategori.
Det är nog bra att hålla stammen på en låg nivå på grund av att Skåne även har dov och kron.

3. älgskötselområden

2016-05-17 08:30

Det är många gånger inte jägarna själva som bestämmer avskjutningen av älg utan länsstyrelsen. Konstigt att ge sig på jägarna då dom bara får skjuta sin tilldelade kvot, varken mer eller mindre. Älgen kan också minska naturligt, efter bl a tillgång på föda. Det som är mer intressant är kvalitén på vår skånska älgstam, vilka älgar vi skjuter, vi har väldigt små kalvar i skogen, m.m. Deras uttalande verkar utslängt och grundlös.

2. Nu...

2016-05-16 10:08

...när ulven gör intåg i Skåne så lär de väl bli som i Värmland...

1. Alltid är det fel...

2016-05-16 10:08

...vad jägarna gör. Är det så förskräckligt om man har en lite glesare älgstam i Skåne? Måste man kanske ta höjd för att vargen skall få mat?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere