• Allmogejakt

"Härjedalen ska vara vargfritt"

AktuelltPublicerad: 2011-01-20 23:35

Kommunstyrelsen i Härjedalen röstade i onsdags igenom ett medborgarförslag om att bli en vargfri kommun. Frågan kommer nu att avgöras av fullmäktige.

När förlaget lämnades in hade det skrivits under av över 1 000 personer i Härjedalen. I december var frågan uppe i kommunledningen, men röstades då ned med tre röster mot två.
I onsdags var det kommunstyrelsens tur, men då fick förslaget gehör – sju ledamöter stödde förslaget och fyra röstade emot. Det betyder att frågan hamnar i kommunfullmäktige.
Gottfrid Jonsson, s, har förståelse för att förslaget fick bifall, men han är ändå emot.
– Det här är ingen kommunal fråga och ligger inte inom vårt kompetensområde, säger han till Länstidningen.
Men centerpartisten Anders Häggkvist har en annan uppfattning:
– Det går inte att kombinera varg med rennäring och fäbodbruk, säger han.
I Nordanstigs kommun överklagades ett liknande beslut och hävdes, men Anders Häggkvist anser att förutsättningarna mellan kommunerna skiljer. Han menar att domstolsutslaget för Nordanstig bygger på trivselfrågor, jakt och rekreation. I Härjedalen är det rennäring och fäbodbruk som är huvudfrågan.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

47. Vad fel du har Dalle...

2011-01-27 14:29

Vargen är och kommer alltid att vara ett lokalt problem,dvs.för de människor som bor i vargtäta områden. Tror knappast att den utgör något större problem för de som bor på Österlen t.ex. Detta kallas för logik!Att sedan ha vargfrågan kvar på riksdagsnivå är inget annat än ren överkörning av människor boende i glesbygd.Det är den faktiska sanningen vi kommer att få leva med.Vi som lever idag kommer säkert att få ha det så tills vi "tar ned skylten".Säkert flera generationer efter oss också.Att du sedan anser vargfrågan vara så viktig så att den platsar bland andra avgörande frågor som tas på riksnivå,visar väl bara att det hela har "ballat ur" totalt.Ett rovdjur som finns i tusental på vår jord verkar få kosta hur mycket som helst! Patetiskt!!Om nu vargen själv bestämmer var den ska vara,varför är då målet med utplanteringar alltid mellansverige? Politiken och målen är glasklara:Det är enbart ett fåtal landskap som ska tillhandahålla rovdjuren åt övriga landet.Sedan får befolkningen tycka vad de vill om detta för politiker,naturvårdsverket m.fl.bryr sig inte.

46. JAHA, Dalle

2011-01-26 16:09

Då är det väl lika bra att ta bort §28. All begäran av skyddsjakt ska regelmässigt avslås. Det är vargen som bestämmer var den vill vara. Fast något säger mig att vill vargen återta sina gamla domäner på Djurgården där kungligheter förr jagade varg så kommer den att snabbt skjutas. Den är ju farlig för stockholmare.

45. KSJ

2011-01-26 09:51

jag har sagt det förr och säger det igen,det är fel väg att gå,man skapar inte vildmark bara genom att återintroducera rovdjuren... ungefär som att börja lägga takteglet när man bygger en villa

44. Frågan om rovdjuren...

2011-01-26 09:51

Den är och kommer aldrig att bli ett "lokalt problem".
Rovdjurpolitik är och måste vara på riksnivå, precis som en hel del andra viktiga frågor.
Man måste börja med att ha utgångspunkten att det faktiskt är så att vargen bestämmer.

Så ja, gå inte i taket nu!
Jag menar att det kommer ALLTID vara så att det är vargen som bestämmer VAR den etablerar sig. Vargen bestämmer, inte vi, vare sig lokalt eller på riksnivå.
Utgår man från detta högst realistiska faktum, blir era smått naiva inlägg om "spridning" bara löjliga.
Med en vargpopulation på runt 300 individer, som det faktiskt handlar om, kommer vi att få leva med att ha den "på landet", i skogen, i glesbyggden...so what?
Är inte det det bästa vi kan, är det inte där vi vill ha den, om vi nu måste ha den?
Jodå, idealet vore väl 10 vargar i vargar i varje landskap om vi kunde bestämma...nu är det ju inte så lätt, eller hur?

43. Mitt mantra KSJ är enkelt

2011-01-25 12:49

Människan har format Sveriges natur. Grundstenarna i detta bygge är att denna natur ska ge oss mat, värme och skydd. Och rekreation vilket alla får del av genom allemansrätten. Glöm inte att skogen är den enda näring i Sverige som större export än import. I alla fall trevligt att du inte beskriver mig som en blodtörstig nöjesjägare som vill utrota allt liv i skogen vilket jag får höra till leda.
Men du är på fel forum. Jägarkollektivet har ytterst lite att säga till om när det gäller skogsskötsel såvida de inte också är skogsägare. Dina åsikter om en trevlig skog delar jag fullt ut utom på en sak.
Jag vill inte ha stora rovdjur i kulturskogen. Jag vill kunna ströva i den med min hund utan att ha ett 1,5 meter läderband mellan oss. Jag vill kunna njuta av rikedomen av bär och svamp utan att i framtiden vara rädd för allvarliga, tom dödliga, sjukdomar.
För varje besökare som kommer för att få en skymt av ett rovdjur har du förlorat tio som inte uppskattar det.

42. KJS

2011-01-25 09:13

Har DU mycket skog och mark? Låter DU den vara naturmark? Är DU på gång att investera i mera skog?
DU får naturligtvis bestämma över DIN skog, om du följer skogsvårdsstyrelsens anvisningar. Tro INTE att DU skall bestämma hur andra förvaltar sina investeringar.
Förresten. Din trädgård. Låter du ogräs växa fritt, för att det tillhör växtriket? Vilken skillnad då?

41. Seleborg och hans mantra

2011-01-25 07:40

Seleborg har fastnat i sitt eviga mantra om renskötseln och fäbodsbruket. Några andra naturvärden känner han överhuvudtaget inte till. Det visar på stor okunskap i fråga om skogslandskapets olika biotoper och naturvärden.
Tyskterrier har rätt i att jag vill uppnå en större grad av vildmark eller snarare naturskog. I dagens skogsbruk produceras industriskog på nästan all skogsmark. Det blir en artfattig och tråkig skog och ofta med bara ett eller två trädslag. Naturskogen där man lämnat värdekärnor orörda är en olikåldrig och varierad skog som är artrik och som även de flesta jägare uppskattar att vistas i. Fjällskogarna är ju en fantastisk skatt att bevara i det hänseendet. Här kan man väl nästan tala om vildmark.
Men som sagt ingen riktig vildmark utan rovdjur och varg. Ingenting är statiskt, inte ens jakten. Alla måste vi förhålla oss till nya situationer och nya landskap. Vargen är tillbaks i svensk natur för att stanna. Den har definitivt det största attraktionsvärdet bland rovdjuren och kan säkert bli inkomstbringande för turistnäringen i t.ex. Härjedalen.

40. nr 32

2011-01-24 13:43

Bra inlägg Filip, dock har du och jag två helt skilda sätt att se på och behandla våra hundar... spelar liksom ingen roll vems felet är om den blir sliten i bitar medan den fortfarande lever...

39. Vargens granne 13

2011-01-24 13:42

Tråkigt för dig att du tillhör denna grupp där okunskapen är så stor,jag beklagar verkligen,men har nu därmed större förståelse för att du skriver som du gör...

38. KSJs konstiga logik

2011-01-24 10:29

Härjedalen har man just näringar som bygger på ekologisk långsiktig djurhållning, rennäring och fäbodsbruk. På vad sätter hjälper vargen till med dessa näringar? Ni ekosofer, om några, borde väl slå vakt om dessa.

37. Ingen vildmark !

2011-01-24 10:29

Vargen hör hemma i vildmarken. Det finns inte vildmark i Sverige ! (vildmark = Av människor obrukad mark)

36. Köttimport

2011-01-24 10:29

Sverige importerar 50% av köttet,
stordelen av detta kommer från "fabriker" Nu ska vi offra det allra bästa av vårt inhemska kött till någonting som börjar likna avgudar.
Fann bloggen tänkvärd
http://www.zaramis.nu/blog/2011/01/08/kottkonsumtion-och-miljo/

35. KSJ har fel.

2011-01-23 19:33

Vargen är icke en landskapsdanarei Sverige där nästintill all skog och mark samt viltstammar brukas av människan.
Det som i viss mån kunde påvisas i Yellowstone nationalpark skedde just på grund av att det var i en nationalpark med ojagade stammar av vilt och obrukade skogar...
Först måste du stoppa all jakt och allt skogsbruk KSJ,sedan kanske,det du hävdar är en sanning, kan komma på tal att bitvis vara riktigt.
Vad är det förresten för fel på uttrycket "biologisk mångfald" som
används av alla här på sidan så du anser dig manad att använda ordetbiodiversitet i stället?

34. jag vill flytta dit

2011-01-23 19:33

Vilken kanon kommun ;Bor själv i ockelbo gävleborglän.Vi lyckas skjuta 2 varg jäklar på vårat jakt område men en piss i havet.
längtar till eran kommun

33. KSJ

2011-01-23 19:32

Den som inte har mycket till övers för naturvården verkar ju du vara.Här tar mångfalden slut med inträdet av vargen. har du någonsin besökt platser där vargen påverkar klövviltbeståndet så hårt som det gör i många ställen i Sverige??Räknas inte rådjur in i mångfalden??? Älgen räknas väl inte dit heller? Bara rovdjur tydligen som berikar något enligt er. Nu ska Gävleborg höja loföryngringarna ett snäpp till, till en nivå som gör jakt omöjlig. Det här är bara början, Inom 10 år kommer många områden att stängas för jakt till förmån för rovdjurens ve och väl.Men till slut tippar det över och då kommer panikåtgärderna slag i slag ifrån NVV och Länsstyrelser. Sanna mina ord. men det är bra att FN har uppmärksammat Sveriges förtryck av befolkningen. Någonstans måste vi börja att visa vårt missnöje med den förda rovdjurspolitiken. Det som Härjedalens kommun gör är att markera sin syn på den. Hoppas att fler hakar på tåget.

32. Ett enda svar till "KSJ"

2011-01-23 19:30

Du skriver:
"Nr 24, har inte mycket till övers för naturvården och oss "ekosofer". Det vi vill uppnå är att naturen ska brukas på ett långsiktigt hållbart sätt med bevarande av den biologiska mångfalden. Något alternativ finns inte!"
För en gångs skull, är vi alla här överens!
Du däremot är lurad att tro att vargen är utrotningshotad när i verkligheten är den troligen världens mest spridd, numerärt stark rovdjur som är stadd i stark tillväxt! Inte med på någon riktig rödlista överhuvudtaget!
Hur är världen bättre av att sprida den lite till på bekostnad av 10 tusentals människors livskvalité?
Vad ni ekosofer inte fattar är att människan är också en del av naturen och har sin plats som helt odiskutabel "top predator". Ni ekosofer vill att vi skall backa ifrån naturen och sätta oss i betonggetton så att naturen kan lämnas artificiellt i händerna (käftarna) av norra halvklotets mest effektiv utrotare av klövviltstammar (fråga dem som försöker bevara vild caribou i Canada och Alaska).
Försök att få i din skalle att människan också är ett djur som deltar fullt ut i kampen för mat och livsmiljö, det finns inga åskådare i livets cirkel, alla vi är med. Det du och dina gelikar föreslår är inget annat än drömmar där människan kan på något magiskt sätt sluta påverkar sin omgivning.
Det roligast är att du på allvar tror att vargen däremot har endast en positiv påverkan på sin omgivning.
Väx upp, se din plats i naturen i ögonen och sluta tramsa med folks livskvalité som insats (dock naturligtvis inte din egen livskvalité!)
I övrigt: ut och släpp hund gubbar! use it or lose it! At stanna hemma och gnälla på sådana här sidor hjälper inget, ni blir bara retade av halfproffs militanta aktivister som vill få er att ser ur som idioter. Blir hunden uppäten köp en ny! Vill du har ekonomisk hjälp till detta ta kontakt med redaktionen så startar vi en fond för ändamålet. Det finns för mycket på spel för att stanna hemma och mår dåligt. Tyvär är en hunds liv kort och hårt, denna situation är precis som med självmordbombarna, inte kan vi sluta åka och handla med våra barn för att det finns risk för en sådan galning. Sak samma här, det är INTE ditt fel om din hund blir dödad av en varg, ansvaret ligger helt och hållet hos den angripande part (dvs. vargutplantare och ekosofer som har kapat NVV, SLU osv.)

31. Några svar

2011-01-23 03:47

Varför ska nr 27 vara så drastisk som att avveckla all vår välfärd. (Grattis till en riktigt rolig beskrivning.) För min del räcker det bra om vårt brukande av naturresurserna är långsiktigt hållbart som t.ex. att skogsbruket inte skövlar bort naturvärdena.
Nr 23, Granskogar som är naturligt föryngrade och som tillåtits bli gamla och därmed utvecklat död och döende ved kan hålla en imponerande artstock med betydligt fler arter än t.ex. en gammal tallskog. Då Sverige är ett skogsland är det i barrskogen man måste lägga krutet. Helt riktigt har påpekats att kulturmarker med skogsbeten eller löv- och ädellövskog är mycket artrika miljöer. Men de upptar bara en mindre del av landets areal och dessutom är de till stor redan skyddade formellt eller frivilligt. Tyvärr har vi svårt att producera lövskogar p.g.a. all viltbetning samt kan se hur markfloran blir upplöjd i praktiskt taget varenda skogsplätt. Det är här som vargen kan bli en plusfaktor bara han fick chansen. Jägarna har ju misslyckats kapitalt.
Nr 25, Biodiversitet kan skapas även av oss. Ta bara kulturbygden med ekhagarna som exempel. Med demokratiprojektet syftade jag på licensjakten på varg. DVS om vi inte kan mötas i någon del lär jakten snart övergå i skyddsjakt påbjuden av Naturvårdsverket.
Nr 24, har inte mycket till övers för naturvården och oss "ekosofer". Det vi vill uppnå är att naturen ska brukas på ett långsiktigt hållbart sätt med bevarande av den biologiska mångfalden. Något alternativ finns inte!

30. Flera län/komuner...

2011-01-23 03:46

skulle hänga på där ex. Dalarna, Värmland m.f.?. Men det är långt mellan rakryggade politiker idag, både kommun-och riksdagsnivå. Bara politikerna får sin lön och har sitt arbete kvar så skiter dom i vad som händer inom alla områden. Kvaliteten på skolor, äldreomsorg, sjukvård, vägnätet, "glesbygden" osv...listan kan göras hur lång som helst. Själv har jag flyttat långt norrut från W-län där man kan jaga med löshund utan några större funderingar. Jag lider med mina jakt kompisar och övriga glesbygdsbor som bor kvar nere i Dalarna. Där det finns enormt fina och stora jaktmarker, men ej kan användas för löshunds jakt om man vill behålla sin bästa jakt kompis i livet, nämnligen hunden och sist men inte minst livskvaliten. Att kunna vandra i skog och mark, man kan koppla från all vardaglig stress som är den mest hälsobringande aktivitet som finns, man vandrar i sin egen takt, ingen som styr en.
Har man aldrig levt i verkligheten/vardagen i vargområden så kan/vet man absolut inget om hur det är att leva i ett sådant område inte ens lst-svensson. Hoppas på fler som ni i Härjedalen men man får använda stjärnkikare för att hitta fler som NI.
Håller mina tummar för er ! Flera vargfria län...!

29. Bra Härjedalen.......

2011-01-23 03:46

Visst har det framhållits i rovdjursdebatten att besluten ska flyttas ned till regional nivå.
Härjedalen och Nordanstigs kommuner följer bara det som framhållits av regering och politikerna i rovdjursdebatten.

28. Heder och ära till Härjedalens kommun

2011-01-22 16:13

Hoppas att flera kommunner ställer upp på uppropet. Ser framemot Orsa kommuns ställningstagande

27. Nr 20 ???

2011-01-22 16:13

Det stämmer ju att naturen själv är den bästa naturvårdaren. Men om vi ska sträva efter att återskapa den naturliga vildmarken i Sverige. Så kan vi exempelvis börja med att avsluta allt skogsbruk,spränga alla kraftverksdammar i våra älvar. Demontera alla vägar och järnvägar, plantera skog på alla åkrar och fyll igen alla diken som dränerar sankmarker. Sen kan vi lägga ner alla tätorter och riva butiker, fabriker och flerfamiljshus. Alla familjer får tilldelat en markplätt, hacka, spade, yxa och en såg. Sen får man klara sej på sin lilla täppa och leva av det man samlar och odlar, samt lite byteshandel med grannen. Det blir som på 1100-talet ungefär.
Fast det är inte troligt att dagens bekväma människor som är van att reglera värmen i huset med en knapptryckning, och hämta käket i en affär vill backa bandet till den tid vi hade vildmark i Sverige.
Men det är sant, hade naturen själv fått styra så hade det nog varit det bästa för planeten. Lycka till med att få ett landskap som Sörmland att acceptera vargen !

26. Tidsfråga?

2011-01-22 12:02

Bra Härjedalen att försöka streta emot, då kanske vi slipper sånt här.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=4303950

25. 20.KJS

2011-01-22 02:28

Kan du översätta till svenska?Biodiversitet av mänskliga aktiviteter?Betyder det att t.ex.vis. Stockholmare ska förändra sitt leverne?För att bevara biologisk mångfald??
Demokratiprojektet??? Är Demokrati bara ett projekt??Avslutas???Jag hoppas det är ett skämt,eller???
Vi kommer inte att ha någon konsensus över huvud taget,över våra döda kroppar ska staten ta hand om våra skogar.

24. KSJ

2011-01-22 02:28

Ja där jag jagar i Härjedalen har då absolut inte naturen förbättrats ett dugg efter vargens ankomst. Du kan väl inte bedöma det ifrån din position eller hur? Den har blivit mycket fattigare. Dom rådjur och älgar som finns kvar är klart mer stressade och jagas 365 dagar per år av dessa miljöförstörare. Vakna du upp istället från din sagovärld.Sverige är avlångt och dina ekosofiska teorier passar definitivt inte här.

23. #20

2011-01-22 02:27

Bevisa det. Var finns det mest arter. I en vuxen granskog eller runt en lantgård med djur? naptek.se rekommenderas.

22. Klent begåvade?

2011-01-21 20:30

Den som inte berörs och bor långt från vargen och läser Dn:s ledare,kvällstidningarna och lyssnar på Mikael Karlsson är smarta i huvudet.
Den som berörs och har erfarenhet och problem med vargen och inte vill ha den(i Sörsjön röstade 96% av befolkningen mot varg)är dum i huvudet.Var det så Vargens granne sa? Om du har så mycket energi kan du väl lägga den t.ex. på Indiens tiger istället för ett djur som det kryllar av på norra halvklotet.

21. Elittänkande varggranne

2011-01-21 20:29

Det är en oroande trend med ett ökande antal arroganta ekosofer och ekofascister. Jag kanske är yrvaken men efter en slagning i Wikipedia på dessa ord blir jag bekymrad, särskilt av den totala bristen på empati med riktiga människor med riktiga liv.

20. Naturen själv bästa naturvårdaren

2011-01-21 20:29

I dessa spalter försöker man inbilla folk att biodiversitet endast/bäst skapas av mänskliga aktiviteter och kulturyttringar. I själva verket är det så att naturen själv har receptet på hur naturvärden skapas. Däri ingår bl.a. vargen som en viktig landskapsdanare. Med de rabiata åsikter om varg som framförs av JJ:s läsare finns inte tillstymmelse till konsensus i någon liten del. Demokratiprojektet lär få avslutas och staten ta över för överskådlig tid.

19. Det är...

2011-01-21 20:24

synd att inte flera kommuner tar ställning om vargen är önskvärd i innevånarnas närhet.

18. Signalen viktigast

2011-01-21 20:23

Även om inte en kommun kan bestämma över dessa saker så skicker det ju ut viktiga signaler i samhället. Svenska vill ha rovdjur sägs alltid bland kramarna men beslut som dessa visar också att det inte är så enkelt. Bra jobbat Härjedalen och hoppas fler kommuner i vargområden tar upp frågan. Man kan ju bara fråga om kommunen är för inplantering?

17. Vargens granne

2011-01-21 20:23

Jag är övertygad om att Härjedalingarna har bevarat mer biologisk mångfald och större naturvärden än vad t.ex. Stockholmare och Skåningar har gjort.Gnäll på dom ett tag och deras sätt att leva.

16. Obildbara varggrannar

2011-01-21 14:39

Biologisk mångfald ges av fäbodar och skogsbetande djur. Inte av varg. På dessa och andra spalter har det efterlysts i åratal något exempel på positiv påverkan från varg i det svenska kulturlandskapet. Ingen har kunnat ge det minsta belägg för myten om vargens ekologiska oumbärlighet. Trots att tio professorer och forskare vid SLU Stockholm hävdat att utan varg blir det Ekologisk härdsmälta. Professorer som tror att Varg och Panda kan jämföras. Under de 150 år som vargen var borta byggdes våra fina viltstammar. Nu är de på väg att raseras tillsammans med vår djurhållning.
Så kanske vargens granne kan fråga sin kompis vad han gör för nytta som tack för alla älgar, rådjur, renar, får och andra djur han dödar och lemlästar.

15. Hej Härjedalen !

2011-01-21 13:51

Stå på er i Härjedalen - våra politiker lovar lokalt inflytande. Test om detta är tomt prat eller om allt skall bestämmas från Stockholm. Dagens rovdjurspolitik med liknar mer en demokratins diktatur där inte ens riksdagsbeslut respekteras.


14. Härliga Härjedalen

2011-01-21 13:29

Helt rätt, att förbjuda vargen i Härjedalen, vargen i vilt tillstånd ska vara förbjuden i hela Sverige, det får gärna finnas varg, men då ska den vara inhägnad, och råkar den ta sej ut ska det vara fri jakt året runt och skottpengar.

13. Tyskterrier

2011-01-21 13:09

Med risk att förklara något för döva öron gör jag ett försök. Om man har en sund syn på naturen och den biologiska mångfalden kan man inte fatta dylika beslut och sedan är alla effekter av varg starkt överdrivna i syfte att gynna sådana intressen som fått utvecklas pga vargens frånvaro i naturen. Den ekologiska analfabetismen är slående stor inom vissa grupper i det här landet, men hade man väntat sig.

12. Kommunalt självstyre och en djurnäringsfråga.

2011-01-21 12:58

Det är bra att en kommun, om nu Härjedalen bara är en kommun, tar och lutar sig mot det kommunala sjärvstyret då man har rätt att beskatta sina innevånare och som finns skrivet i regeringsformen. Bra. Och sedan, vilket jag har tjatat om utan att få gehör, det är näringarna på landbsbygden, djurskyddslagen, som skall var prio ett när man debatterar skyddet mot rovdjur och stöder på Dsl. vid beslutet om vargfri kommun. Mycket bra, då har vi EU med oss som säger att djruskyddslagen skall alltid tolkas före förordningar (Jf§28) där EU inte undantar någon som angriper våra tamdjur. Sverige kan tom. skriva en skarpare Dsl. än EUs direktiv och lagar för skydd av djur. Därmed inte sagt, från mig som jägare, att jakt och andra fritidsysslor är mycket viktiga men de är ju fritidsaktiviteter jämnfört med livsavgörande näringar, som borde stämma väl överens med regeringens jobblinje, eller gäller inte jobblinjen på landsbygden. Vi måste stödja Härjedalen och vi andra följer efter med kommunala beslut. Tyvärr så avslog min kommun, Östhammar, mitt medborgarförslag om att ej tillåta plantering av vargar i kommunen, så C-kommunalrådet i Östhammar välkomnar importvargar till min kommun, med risk för rabies, dvärgbandmask och nersmittade barnens smultronställen.

11. Enbart klent begåvade

2011-01-21 12:57

tror på samexistens med varg och frigående renar och fäbodsdjur. Enbart klent begåvade tror att man kan hägna in de stora arealer som behövs när bete är magert. Så #1 ta din granne och flytta till en plats där ni är välkomna.

10. @Vargens granne

2011-01-21 12:57

Ja du, intolerans var det rätta ordet. Intolerans är vad myndigheter
och vargkramare visar befolkningen, fäbodsbrukare och jägare i vargbygder. Har nu Sveriges riksdag beslutat att vi skall ha varg, så måste ju hela Sverige ställa upp. Inte bara ett smalt bälte i mellan Sverige. Södertörn, Sörmland, kolmården, Småländska höglandet samt norra skåne måste ju vara perfekta områden för varg. (Massor av Hjort,vildsvin och rådjur.)

9. Om det vore så enkelt

2011-01-21 12:56

Tänk om det ändå vore så enkelt att bli av med vargarna. Då skulle Värmland varit fritt från vargar för länge sedan. Jag tycker att om vi ska detta elände så måste varje län ta sitt ansvar. Det skulle kunna vara ett maxtak på antal föryngringar per län samt ett totalt maxtak för samtliga stora rovdjur. Vi skulle gärna byta våra vargar i Värmland mot era björnar i Härjedalen.

8. Vargens granne

2011-01-21 12:56

Du får väl leta reda på ett landskap som sympatiserar med sd då så att du får din vilja igenom!
Men i Härjedalen är vare sig rasister som du eller vargen välkommen!

7. Fördummande intollerans...?(1)

2011-01-21 12:56

Med ett sådant inlägg i debatten ska man nog inte ens ta ordet fördummande i sin mun. Vargens granne? Bor du nära Kolmården?

6. Härjedalens Kommun

2011-01-21 12:56

Måtte fler kommuner följa detta goda exempel

5. Jag flyttar nog dit

2011-01-21 12:55

Blir det ingen ändring med rovdjurspolitiken här i Dalarna så funderar jag starkt på att flytta norrut. Härjedalen blir kanske en bra plats. Jag har inte tänkt att avsluta 40 års harjakt bara för att ett fåtal personer vill det. Då flyttar jag hellre. Och jag röstar inte på SD. Invandrare, vänsterhänta och politiker gör ingen skada jämfört med vargen. Hoppas slippa se såna dåliga inlägg i fortsättningen.

4. Vargens Granne

2011-01-21 12:55

kanske kan förklara hur han/hon kan anse att folk som boende med rovdjur runt sig och lärt sig vad det innebär kan anses som klent begåvade i ämnet medan de som bor långt ifrån och inte har rovdjur inpå knutarna i stället är de som vet vad de talar om...

3. Starkt gjort

2011-01-21 09:08

Ju mer människor som protesterar mot detta vansinne ju bättre. Här i Härjedalen finns inte utrymme för mer rovdjur än vad vi har idag. Vi har tagit vårt nationella ansvar vad gäller att hysa stora rovdjursstammar som björn järv och lo. Vi har idag så svaga stammar av älg och rådjur på många ställen att den för näringen så viktiga älgjakten hotas att stoppas. Tycker att södra Sverige nån gång måste ta sitt ansvar. Med tanke på dom stora stammarna av älg rådjur hjortar och vildsvin så finns det möjlighet att hysa delar av vargstammen där.

2. Heja Härliga Härjedalen!

2011-01-21 09:08

Woj-Woj Ett önsketänkande vore om Vargen samtidigt skulle klassas som skadedjur eller få samma status som Mårdhunden dvs skjut för att döda när helst och varsomhelst.

1. Och man skäller på SD

2011-01-21 09:07

Då kanske man samtidigt kan bestämma att Härjedalen ska vara fritt från invandrare, vänsterhänta, politiker etc. Fördummande intolerans som inte stärker bilden av Härjedalen i resten av landet. Men det tänkte nog inte dessa klent begåvade människor på.....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere