• Allmogejakt

”Information om vargpolitiken en självklarhet”

AktuelltPublicerad: 2010-02-18 10:55

Jägarnas Riksförbund kommer att informera och förklara regeringens åtgärder mot inaveln i vargstammen. Det hindrar inte att JRF fortfarande helhjärtat kan stå för förbundets linje och den gemensamma skrivelsen till regeringen. 

Det framgår efter förbundsstyrelsens möte den 17 februari.

– Vi står fortfarande fast vid den gemensamma skrivelsen som JRF, tillsammans med Jägareförbundet, LRF, Samerna, markägarna och Kennelklubben, skickade till regeringen före regeringsbeslutet om den nya rovdjurspolitiken, säger Solveig Larsson, förbundsordförande.

– Men det betyder inte att vi har samma åsikt som regeringen. Vi anser fortfarande att man ska avvakta med flyttning av varg i fem år och vi är helt emot import av varg. Det är vi ju inte ensamma om. Nästan ingen svensk organisation tycker att omflyttning av vargar är en speciellt attraktiv lösning.

Svekdebatt utan grund
I själva verket bedömer Solveig Larsson att den infekterade debatten den senaste månaden – som i hög grad oförskyllt ställt JRF i centrum i en sorts svekdebatt – beror på det hårda debattklimatet, missförstånd och olyckliga ordval.
Bland annat uttryckte miljöministern att jägarorganisationerna ska hjälpa till att förankra olika åtgärder.
– Det ger intrycket att vi måste dela regeringens uppfattning och få våra medlemmar att tycka samma sak. Men så är det naturligtvis inte. Så kan det helt enkelt inte vara i en demokrati. Det är inte heller så vi tolkar beskrivningen av vårt allmänna uppdrag, säger Solveig Larsson.

Information viktigt för alla
Att JRF ska informera om riksdagens mål med vargstammen är egentligen en självklarhet, inte minst för medlemmarnas skull, menar Solveig Larsson.
– Det är ju otroligt viktiga frågor för såväl våra medlemmar, som jägare i största allmänhet och människor som ska leva med vargarna. Det är bara att se hur vår förbundstidnings självständiga redaktion bedömt rovdjursfrågan, som nyhetsmässigt dominerat tidningen under lång tid, säger Solveig Larsson, som tillägger:
– Redan där tycker jag att vi kommit en bra bit när det gäller det informationsansvar som riksdagen begär av JRF.

Rätten till egna åsikter
Solveig Larsson ser det som självklart att riksdagens rovdjurspolitik kommer upp på alla JRF-möten under lång tid framöver. Och det finns inget som hindrar att JRF ordnar speciella informationsinsatser om detta lokalt eller i samband med åtgärder.
– Men våra åsikter om politiken kan ingen ta ifrån oss. Det tror jag ingen myndighet eller regering begär av oss heller, säger Solveig Larsson.

Max 20 nya vargar inom fem år
Det politiska läget i vargfrågan är följande:
Inflyttandet av nya vargar till Mellansverige är ett villkor för att få licensjakt på varg även i fortsättningen. Vargstammen ska förstärkas med maximalt 20 utomstående vargar inom en femårsperiod, enligt miljöministern. I brist på invandrade vargar kan miljöministern tänka sig import av östvargar.
Jägarnas Riksförbund vill däremot ha fem års vargjakt innan invandrade vargar kanske börjar flyttas söderut från renskötselområdet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Svikit medlemmarna?

2010-02-21 16:56

Läste i Svensk jakt att förbundet tagit emot 6,1 milj av reg. för att FÖRANKRA reg. beslut om vargflyttningen. Förankra är väl samma som att godkänna reg.förslag-eller?

19. Climate- och Wolfgate.

2010-02-19 13:42

Eirik Granqvist har samma åsikter som de flesta av oss jägare framfört nu i många år. Detta visar på något som brukar kallas politisk korrekt. Det betyder att en uppfattning växer fram (ibland med politikers hjälp) till ett ”allmänt accepterande” som därefter politikerna anammat och sedan anses uppfattningen vara den politiskt korrekta. Därefter får endast individer med denna åsikt komma till tals i våra medier och som regeringens informatörer. Inget kan vara mer fel och dumt. Hur annorlunda har det inte sett ut om individer med Eirik Granqvists synsätt fått ge regeringen råd inför rovdjursbeslutet 2000/2001, som det senaste riksdagsbeslutet endast är en fortsättning på.

Vi vet hur argumenten låtit i klimatdebatten, t.ex. att majoriteten av världens klimatforskare anser att den globala uppvärmningen beror på människans utsläpp av co2. Nu idag vet vi bättre, IPPC (FN-s klimatpanel) har fuskat med uppgifter och inte verkat i vetenskaplig ordning. Påståendena går ej att styrka vetenskapligt korrekt med konsensus. Vi fick därför begreppet Climategate och Climatescam, som en beskrivning av förljugenheten. IPPC tvingas ta tillbaka mycket, personer avskedas eller säger upp sig och hela deras påståenden ska omprövas i grunden. Möjligen är slutsatserna från IPPC bluff allt ihop, vi vet inte.

Det finns faktiskt stora likheter med rovdjursdebatten, läs Magnus Hagelstams redogörelse:
http://www.locomail.com/envi_sv/Klimatalarmismen%20i%20perspektiv%2028.5.07.pdf
Alla individer som följer rovdjursdebatten har via media under flera år fått se effekterna av rovdjuren. Mycket har blivit helt annorlunda än den bild vi förmedlats av dem som fått agera rådgivare åt regeringen och framfört det som senare blivit den politiskt korrekta uppfattningen (som alltså är tvärsemot våran egen). Inget har blivit bättre med rovdjuren utan problemen och kostnaderna har blivit allt större. Därför har någon redan myntat begreppet Wolfgate, som en parallell till Climategate. Bra tycker jag, vi kan se påståenden med ett mer kritiskt öga.

I vårt land ansvarar miljöminister Andreas Carlgren för klimatfrågan, och rovdjurepolitiken! I detta utskick häromdagen, http://www.regeringen.se/sb/d/344/a/139741 , kan jag inte se något som pekar på att Andreas Carlgren tagit intryck av Climategate, inget tyder på det. Han går på som tåget i samma spår med co2 utsläppen som tidigare, och skryter dessutom, som vi svenskar ofta gör, med vad duktiga vi är att minska utsläppen (som globalt sett ej går att mäta). Nåväl, framtiden ger oss möjligen svaret, nu chansar han.
Detta nämner jag för vi alla känner väl till att när det gäller frågan om vargen har Andreas Carlgren inte bytt fot, han har inte tagit åt sig av kritiken och driver fortsatt politiken att vargstammen ska öka. Han har inte reagerat på Wolfgate.

18. Att informera

2010-02-19 11:19

Att inte informera är också en information. Varför köper inte jägarförbunden reklamplats i de stora dagstidningarna, radio och TV och informerar om den enorma förstörelse vargen åstadkommer?
I dessa annonser kunde man även informera allmänheten om bandmaskar och rabies mm. Om det behövs så tror jag inte att det skulle vara några som helst svårigheter att få in bidrag från medlemmarna. Men det finns tyvärr ett glasklart svar om varför man inte gör detta: Statens judaspengar.
Koppla loss JRF från staten och agera fritt och i enligt med medlemmarnas intressen; inga lösspringande vargar i detta land. Detta är, den på erfarenhet och sunt förnuft grundade normala åsikt som rådde i detta land i hundratals år och det är ingen åsikt man behöver dölja eller skämmas för.
Bara därför att tidningar och extremister i statsförvaltningen fortfarande hyllar vargen så skall vi inte låta oss förtryckas och tvingas till underkastelse och tystnad. Historien har gång på gång visat att varje spritt språngande galen politik måste bekämpas av den allmänhet som drabbas och våra förbund måste stå på sina medlemmars sida. Vi har ingen nytta av förbund som håller tyst.

17. Saknaden är stor!

2010-02-19 09:49

Jag saknar verkligen den enkla och för jägarna bästa hållningen från förbundet... Noll vargar är bäst! Man skulle då inte behöva ödsla tid, kraft och pengar på jaktrutiner, inrapporteringsrutiner, övertalning, dödade hundar, ängsliga skogslänsmänniskor, m.m, ja snart har ju skärgårdsbefolkningen också skäl att vara ängsliga när Roslagsvargarna ska härja runt med sina valpar i storfräsarnas sommartorp och käka små gulliga chihuahuahundar som smågodis. Saknaden är stor! Saknar också lite nya, fräsha bilder på Solan, bilden i reportaget är INTE bra varken för Solan själv eller förbundet.

16. Kolla......

2010-02-19 09:49

.....in länken http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=407158

15. Handlingsförlamad förbundsstyrelse!

2010-02-18 22:08

Den nuvarande förbundsstyrelsen har sålt ut oss fullständigt.
Vår förbundsordförande har ju redan förra året sagt att Maria Norrfalks älgförvaltningsförslag "sitat"i merparten av frågorna på ett väl avvägt sätt lämnat förslag som ger möjlighet att forma förvaltning av älg, och på sikt bör de föreslagna älgförvaltningsområdena kunna omformas till generella viltförvaltningsområden för förvaltning av allt vilt.Är ett samgående med Jägareförbundet nära ?
Jag tycker förbudet sakta men säkert säljer ut oss mer och mer. Det senaste som nu har skett är att vi troligtvis inte kommer att ha något inflytande i de nya förvaltningsdeligationerna, eftersom det bara finns en ordinarie plats,hur har förbundet resonerat ? vore det inte lämpligt att protestera över detta, det finns ju trots allt bara två jägarorganisationer, så två ordinarie representanter.

14. Läs om "inaveln" bland vargarna

2010-02-18 22:07

Scrolla ner på sidan: http://finnstovarn.bloggagratis.se/
till "Skarvar och vargar" (Eirik Granqvist 14 februari 2010 kl 10:46). Artikeln som ingen ville ta in i dagstidningarna. Läs om "inaveln" bland vargarna i Sverige...

13. Tack, Kenneth,

2010-02-18 22:07

mycket intressant läsning, mannen i fråga måste väl räknas som sakkunnig?
Hans åsikter och kunskap borde inte gå att vifta bort. Jag delar i princip allt han säger, tämligen klockrent alltsammans.
Tack igen.

12. Informerat sedan år tillbaka

2010-02-18 22:07

Informerat om statens rovdjurspolitik har vi gjort i flera år nu och visst ska vi fortsätta med det. Vi väljer ju själva vad vi skall informera om och någon bevarandeinformation lär det knappast bli tal om.

11. SKOGSHAREN

2010-02-18 22:06

Är nästan borta på en del platser. Hjälp haren, vargen klarar sej nog med den miljonsatsning som vi öser ut på vargen.

10. Han skriver det regeringen gått miste om.

2010-02-18 18:58

Jag refererar igen till denna blogg för intressanta uppgifter. Tänk vad annorlunda allt kunnat vara om denne Eirik Granqvist fått råda vår regering än de rovdjursromantiker som nu lyckats driva politiken till kaos och bekymmer. Läs och följ realism:
http://finnstovarn.bloggagratis.se/

9. Det beslut var nog ett misstag.

2010-02-18 17:32

Tror jag, men det får väl framtiden utvisa. Nu får Myndigheterna makt över förbundet tyvärr.

8. Varför vargflytt?

2010-02-18 15:45

Vad är det som forskare och övriga som anser det nödvändigt med vargflytt vill åstadkomma ?
Vargstammen växer (UTAN att någon varg har behövt importeras/flyttas) så det knakar i skogen.
Inga av vargarna som fälldes under jakten påvisade några inavelsdefekter.
Det kommer in vargar genom naturlig invandring.
Är forskarna ute efter att öka tillväxten genom att det ska födas fler valpar i varje kull eller?
Om jägarna inte skulle ställa upp på jakten i 2-3 år så skulle det börja skrivas rubriker som: "JÄGARNA SVIKER STATEN" och liknande.
Låt naturen ha sin gång, och låt människan fortsätta att vara en del av den.
Tänk på hur dagens vargstam tillkommit! Genom en fridlysning har den vuxit från 0 till över 200 indevider på cirka 30 år.
Så vargen klarar sej utan flytthjälp.
Det är få rovdjur som det finns så gott om som vargen.
Hjälp fjällräven i stället som verkligen behöver hjälp.

7. Calle S, svaren är redan förberedda

2010-02-18 15:33

Lugn, vargarna har inga sjukdomar!
I går så var det ett reportage ang. mårdhundar i nyheterna. Där sas det att de måste utrotas eftersom de sprider sjukdomar! Med andra ord så har vi en förberedelse till svar den dag diverse sjukdomar börjar dyka upp! Det är mårdhundens fel, inte vargens. Förberedande politik till en okunnig massa kallas det för! Så svaret är redan givet, vargen sprider inga sjukdomar, det gör mårdhunden!

6. Allemansskörden

2010-02-18 15:23

ca 80% av svenskarna pockar vilda bär och svamp. Till försäljning utbjudes 4-8 tusen ton blåbär och lingon varje år. Tillkommer hjortron och svamp.
Kompenseras verkligen detta av att några ekoturismföretag erbjuder vargspårning och kanske vargyl?

5. DET RÄTTA!

2010-02-18 14:58

Som lagen säger vid införsel av djur från andra länder, så kan väl det även gälla vargar? Alltså de borde väl sitta i karantän någon månad, Grimsö har väl plats för detta, så kan forskarna kolla upp dem dag för dag , det är väl det som vi betalar för, om vi nu nödvändighets vis ska hämta vargar från något annat land! Då har vi möjligheten att få fortlöpande indikationer på hur deras välbefinnande är i verkligheten, om det nu inte mörkas, som andra objekt!

4. Dela

2010-02-18 14:57

Vad jag tycker är viktigt är att bevarandesidan också får pengar. Antingen direkt från staten eller så delar jägarorganisationen med sig. Annars kommer de få slå in öppna dörrar när det visar sig om några år att sympatin för rovdjur inte alls blivit större i rovdjursområdet. Låt de va delaktiga, gärna leda, i detta på förhand fördömda uppdrag.

3. För min del är jag...

2010-02-18 13:49

...helt tillfreds med vår ordförandes uttalanden enligt artikeln.
Apropå skadeståndsansvar kan nämnas att i dagens regeringsbeslut om kärnkraften, ska aggregatägarna garantera 12 miljarder per anläggning. I fallet vargen är staten själva ansvariga för riskerna med varg och sjukdomarna som följer i dess spår. Om konsekvensutredning och priset på försämringen i glesbygden (och vad som kan gå riktigt snett), har vi sett några tecken på att miljöministern har beräknat detta?
Alldeles riktigt Solveig Larsson, vi ska informera fler om vad regeringens vargpolitik är, samt berätta vad de själva förbisett.

2. Ett absolut villkor

2010-02-18 13:00

Är att Grimsö, som säkert kommer att stå för den praktiska importen, måste till 100% garantera att inga sjukdomar kommer med. Hur det ska gå till vet jag inte. På människor kan inkubationstiden för rabies vara över ett år. Avmaskning är inte 100% effektiv, dessutom kan äggen finnas i pälsen som resultat av när vargen slickar anus. Sen har vi alla de andra sjukdomarna. Men någon kompromiss i det här fallet är absolut omöjlig. Annars kan skadeståndskraven bli gigantiska.

1. Självklart

2010-02-18 12:34

Självklart ska JRF sprida information till sina medlemmar. Om miljöministern vill att en bred allmänhet ska få korrekt information om rovdjurspolitiken hedrar detta honom. Om JRF dessutom får medel för att vidarebefordra denna information, desto bättre.
Som medlemmar ska vi ha den självklara rätten att ha åsikter om den förda rovdjurspolitiken, att vi får anslag för att föra vidare regeringens information innebär inte att vi ska tycka som regeringen. Däremot yppar sig ett utomordentligt bra tillfölle att tillföra viktiga faktaunderlag och visa på den allvarliga situation som uppstår i spåren efter vargens etablering och de konsekvenser vargetableringar får, både får viltstammar och boende i vargbygderna.
Att torgföra regeringens rovdjurspolitik som sin egen är propaganda. Bevarandegrupperna - vilket missvisande begrepp förresten - kommer naturligtvis att fortsätta torgföra sin uppfattning vilken innebär stora men för jakt och djurhållning men framför allt för våra klövdjurstammar. Ta gärna del av den nyligen avslutade inventeringen i Ovansiljan dår rubriken efteråt blev: "Älgstammen har kraschat". Där har vi facit av livskraftiga rovdjurstammar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons