• Allmogejakt

”Ingen inventering av lodjur”

AktuelltPublicerad: 2014-02-01 10:33

Bengt Larsson, Jägarnas Riksförbunds distriktsordförande i Dalarna, reagerar starkt mot Naturvårdsverkets beslut att slopa årets licensjakt på lodjur i det mellersta rovdjursområdet.

Motivet att det finns för få lodjur i Mellansverige saknar trovärdighet. Det handlar snarare om att inventeringarna av lostammen inte fungerar i de olika lolänen. Det gäller bland annat Dalarna.

– Förra året, som beslutet grundas på, inventerades det inte lo i Dalarna. Länsstyrelsen hade fullt upp med att se hur många vargar man hade inom länets gränser. I och med att de hade fullt upp sköts inventeringen av lo under bordet, kommenterar Bengt Larsson i ett pressmeddelande,

Han refererar även till ett möte med länets viltförvaltningsdelegation den 8 januari i Falun.


”Ville inte ta i frågan”
– Vår representant i delegationen har beskrivit att när frågan om lodjursjakt kom på agendan kändes det som att ingen tjänsteman eller vår landshövding ville ta i frågan, trots att mellersta rovdjursområdet är ett forum för våra hövdingar, säger JRF-basen i Dalarna.

Bengt Larsson ifrågasätter om länsstyrelsen, med landshövdingen i spetsen, bryr sig om fäbodbrukare och småbrukare över huvud taget när det påstås att beståndet i Dalarna är alldeles för litet till antal för att lodjur ska kunna jagas.

– Och ersättningen för alla drabbade är ett skämt när det gäller tamdjur, inte minst våra hundar, säger Bengt Larsson.

Han hänvisar till uppgifter om att det finns många familjegrupper med två till tre ungar i Dalarna.

– Så lodjursbeståndet är på uppgående.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Tid/personal.

2014-02-03 17:15

Inventera lodjurstammen kräver planering/tillgång till spårare. Akut när väderleken är den rätta måste tid och energi prioriteras på inventeringen. En invetering kräver detta om man vill veta sanningen om lodjurstammens storlek.

9. Man ska inte jobba åt fienden

2014-02-02 18:29

Problemet är ju att NVV och majoriteten av LSTs under lång tid upprepat och tydligt bevisat att dom är jägarnas motpart. I den situationen är det rent vanvett att jägare gratis ränner runt för att sikta och rapportera spår av rovdjur för att sen rapportera det till en motpart som fullständigt godtycklig beslutar om att verifiera dem, eller i majoriteten av fallen inte.
Jägarna och deras organisationer skall naturligtvis själva sköta all rapportering och spårsäkring själva. I varje krets skall det finnas en eller flera av förbunden utbildade och godkända spårsäkrare.
Dessa skall rapportera in stammarna till förbunden som skaffar sig en uppfattning om stammarnas storlek och på basen av detta ställs krav till motparterna på hur stor avskjutningen skall vara. Sen är det upp till motparterna att bevisa att förbunden har fel, hur ett fåtal naturbevakare utan tips från allmänheten nu skall kunna göra det.
Att gratis förse en motpart med insiderinformation, som denne kan analysera som den finner för gott, innan man går in i förhandlig är ju rent vanvett. Det borde vem som helst kunna förstå.

8. Inventering en lek med siffror???

2014-02-02 18:28

Dagens inventeringsmetod för rovdjur är undermålig!
Det är en lek med siffror som inte stämmer med verkligheten!
Först vill jag förklara att jag med detta inte på något vis ifrågasätter Länsstyrelsens beslut i Jämtland att ställa in årets Lodjursjakt 2013.
Nu till sifferleken som inte säkerställer det faktiska antalet lodjursindivider som finns och som förorsakar skador på framförallt renskötseln och dess utövare. Med sina personliga förluster får de stå för maten till de rovdjur som drabbar deras nettohjordar vintertid.

I Jämtlands län fanns 2012, enligt inventeringen, 31,5 lodjursföryngringar, motsvarande 192,15 inte könsbestämda individer i lodjurspopulationen. (Varje Föryngring motsvarar 6,1 individer, enligt de beräkningsmetoder som används.)
Efter Inv. 2012 avlivades 22 st. individer genom licensjakt och skyddsjakter.
Återstår 170,15 lodjur som under våren har möjlighet att föröka sig.

Medeltillväxten från 1998 till i dag beräknas till 6 % årligen i Z län, av den stam som efter jakt och naturliga avgångar återstår till våren. Det innebär att lodjursstammen inför 2013 års inventering beräknades vara 170,15 individer, plus 6 % tillväxt, alltså 10,2 individer. Resultatet av den beräkningen ger oss 180,36 individer av lo, som rimligen bör finnas att inventera 2013.
Så långt är allt enkelt att förstå.
Problemet med dagens inventeringsmetod är att alla beräkningar utgår från ett kön, honor som har överlevande ungar från våren fram till inventeringen. Den sker på spårsnö vintertid.
Problemet med dagens inventeringsmetod framstår för mig glasklar i och med årets dokumenterade föryngringar. Antalet föryngringar uppges vara endast 12 st. i Z län. Det innebär att det med dagens inventeringsmetoder finns 73,2 individer av lo i Jämtlands län. En minskning av lodjursstammen från 2012 med 107,16 st. individer. Det skulle alltså vara vad som återstod efter 2012 års jakt.
En minskning med 59,4 % av lodjursstammen efter 2012 års jakt. En siffra som i mitt huvud är alldeles befängd och obegriplig.
Norrland, alltså norr om Dalarna, med säkra snöförhållanden är ändå något sånär lyckligt lottade jämfört med Sydsverige när det skall inventeras rovdjur.
I Sydsverige, med osäker snötillgång, är metoden än mer missvisande och med resultat som är ännu svårare att förstå än årets drastiska förändring av populationsantalet i Jämtlands län.
Bengt Bixo Jägarnas Riksförbund Landsbyggdens Jägare.

7. Rovobs

2014-02-02 15:29

Varför är inte Dalarna med i rovobs??
Ytterligare ett sätt att förneka!

6. Inventerat! Alternativt Hänsyn!

2014-02-02 10:50

Min tro är att beslut om jakt tas efter hur stor störning som Lodjuret förorsakar i området! Samma bedömning för Varg skulle då ge en mycket stor licensjakt på Varg! Bedömningen är inte trovärdig! Tidigare besked om att resultatet av räkningar har nedskrivits, vad gäller antalet, förklaring?

5. Provokation

2014-02-02 10:39

Se det som den avsiktliga provokation det är.

4. hmmm...

2014-02-02 10:39

Är böjd att helt hålla med nr 3... Men tydligen är det tyvärr så att det är alldeles för mycket begärt av våra politiker att de skall använda huvudet till vad det är avsett till...

3. Balans

2014-02-01 19:37

Jag tycker att det är förvånande att med all denna forskning som satsas på rovdjuren att man inte begriper att det måste finnas någon balans på bytesdjur och rovdjur. Finns det mycket mat så ökar ju stammarna fortare och när maten tar slut så flyttar rovdjuren och reproduktionen går ner. I västra Hälsingland där jag bor ser man sällan lodjursspår numera men det är ungefär lika sällan man ser ett rådjursspår i skogen också. Före lodjursexplosionen var rådjursstammen utspridd överallt men nu finns de bara kring bebyggelsen. Att driva fram så mycket rovdjur som möjligt så fort det går kan ju inte vara ett bra sätt för någon part. Lite balans och långsiktighet vore därför nödvändigt men det känns som allt för sent.

2. Inventering?

2014-02-01 16:33

Problemet är inte brist på inventering. Alla, inklusive länsstyrelser och naturvårdsverk vet att vi har världens tätaste lodjursstam. Eftersom detta medför att tillgången till bytesdjur (rådjur) kraschar, kommer detta att slå tillbaka mot lodjuren. Så problemet är ett helt annat. Man vill ha bort jakten! Om vi inte har något att jaga, så försvinner den av sig själv. Rewilding Europe fanatikerna har vunnit, i gott sällskap med totalt okunniga politiker som agerar nyttiga idioter i tron att de gör något gott för miljön. Hug a hunter.

1. Inventering !

2014-02-01 13:45

Har sagt det tidigare, och det tål att upprepas. Nämligen att alla goda krafter jägare - hundorganisationer gemensamt i de båda jägareorganisationerna , samtidigt under ett veckoslut inventerar våra rovdjur. I dag med den moderna tekniken så menar jag att detta skulle vara realistiskt och genomförbart.
Vi får då fram siffror på "nuläget".
Oviljan att ta till sig information från jägarehåll beträffande lodjur framstod tydligt vid den senaste licensjakten på varg. Detta trots att information efterlystes??

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere