• Pinewood

”Inom ett år har vi 450 vargar”

AktuelltPublicerad: 2012-06-13 10:06

– Redan inom ett år har Sverige cirka 450 vargar, säger Inga Ängsteg, verksamhetsledare för Viltskadecenter, som bland annat ansvarar för att hålla ihop länens varginventeringar.

Hon hade ett långt anförande om fredat vilt och skadeförebyggande åtgärder under Jägarnas Riksförbunds årsstämma på Visingsö.

– Vid denna tidpunkt är det endast preliminära siffror men vi har i Sverige totalt cirka 60 varg revir med revirmarkerande par och i cirka hälften av reviren även födda valpar. Årets valpar som är födda i maj räknar inventeringspersonalen ute på länen först under hösten och vintern som kommer, förklarar Inga Ängsteg.

– Inom något år har vi troligen uppnått det mål som senaste rovdjursutredaren föreslagit, det vill säga 450 vargar. Tillväxten i vargstammen är positiv även om ökningstakten varierar något mellan åren. Samtidigt saknas idag mål för vargstammen, det skapar osäkerhet, tillägger hon.

Viltskadecenters uppgift är bland annat att kartlägga och förebygga skador som orsakats av fredat vilt. Det handlar tranor och gäss och samtliga stora rovdjur, däribland varg.

– Varg tar i dag en stor del av arbetstiden trots att de andra arterna är betydlig mera talrika, står vargen för de mest omfattande skadorna och upprör folk mest, konstaterar Inga Ängsteg.


Miljardbelopp för att skydda alla får
Viltskadecenter har beräknat vad det kan kosta att försöka skydda fårbesättningar med elstängsel mot vargangrepp.
Sverige har cirka 10 000 fårbesättningar.

Rovdjursavvisande stängsel kostar cirka 120 000 kronor per fårbesättning.

– Ofta behövs flera fållor hägnas eftersom får behöver byta betesmarker på grund av parasiter. Idag är genomsnittsbidraget cirka 33 000 kronor. Men det är ofta då bara en mindre del av betesmarken som är hägnad med rovdjursavvisande stängsel, säger Inga Ängsteg.

Vill man försöka minska angreppen ytterligare på får kostar det mycket stora pengar, i synnerhet om vargarna ska etablera sig i mer tamdjurstäta områden.

– Om vargarna skulle sprida sig söder ut från det nuvarande vargbältet handlar det om cirka 9 700 besättningar som det skulle kosta 1,16 miljarder att skydda med rovdjursavvisande stängsel, meddelar Inga Ängsteg.


Vargar i södra Sverige tas bort
– Precis som renskötselområdet har 90 procent av vargfrekvensen i södra Sverige tagits bort årligen, eftersom de snabbt orsakat stor skada på får. Det här innebär att vargarna klumpas ihop i mitten av Sverige. Det finns inget politiskt fattat beslut om detta. Det är en konsekvens av den förvaltning som finns, konstaterar Viltskadecenters chef.

När licensjakten på varg slopades var det istället tänkt att kunna få skyddsjakt på varg. Det var i alla fall det som ansvariga ministrar föreslog. Men det har satt en mycket hård press på länsstyrelserna i varglänen.

– Det går sällan att trolla. Många rovdjurshandläggare har det stentufft på länsstyrelserna. Oavsett om de beviljar eller avslår skyddsjakt blir folk ibland mycket upprörda. Vargfrågan har blivit överhettad och det kan ta sig horribla uttryck som till exempel mordhot, kommenterar Inga Ängsteg.


”Rent elände för myndigheterna”
Inte bara skyddsjaktsbesluten, utan även vargförvaltningen i stort, ger en pressad arbetssituation för berörda myndigheter.

– De som ska genomföra vargpolitiken i praktiken har idag i vissa län ett rent litet elände, sammanfattar Inga Ängsteg.

Ett exempel är Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland, som strax före JRF-stämman meddelade att han inte längre vill fortsätta.

– Han är en mycket klok person som under många år har försökt få ihop lagstiftningen med verkligheten. Han har kämpat på bra, men har ledsnat och sagt upp sig, säger Inga Ängsteg.

Tanken är att vargförvaltningen skulle regionaliseras och ges lokalt inflytande genom bland annat Viltförvaltningsdelegationerna. Men många ledamöter i delegationerna vittnar om att det lokala inflytandet inte har fått så stor plats.


”Mer turbulent än någonsin”
– Det är tyvärr mer turbulent än någonsin. Det råder stor frustrering på många håll i landet och människor känner stor osäkerhet och vanmakt över hur vargförvaltningen ska ske i praktiken, säger Inga Ängsteg.

– Förtroendet för myndigheterna sjunker, vilket naturligvis blir förödande. Det kommer naturligtvis att behövas skjutas ett stort antal vargar redan kommande åren om inte tillväxten ska fortsätta i samma raska takt som hittills. Det kan bli svårt både på grund av EU-lagstiftningen och även rent praktiskt. Vissa av de skyddsjaktstillstånd som beviljats under senaste året har tagit lång tid att genomföra praktiskt, konstaterar Inga Ängsteg.

När licensjakten på varg anmäldes till EU fick det drastiska effekter ute i bygderna, vilket missgynnat toleransen för vargen, anser hon.


Till Bryssel inom två dygn
– Så fort en länsstyrelse idag beslutar om en skyddsjakt på varg ska Bryssel underrättas inom två dygn, påpekar Inga Ängsteg.

– Inget annat EU land än Sverige har bättre koll på vargstammen, så visst är det lite trist, tycker hon.

Det innebär att EU-länder som har mindre noggrann inventering ändå kan ha viss vargjakt.

20 nya genetiskt obesläktade vargar ska införlivas enligt ett politiskt beslut i Sverige. Utsättning av vargvalpar från djurparker är en taktik som ska provas framöver. Målet är att snabbt få in nya gener.


Tror inte på utplantering av varg
– Jag tror dock att det enda som fungerar långsiktigt är att vargar får vandra in till Sverige för egen maskin. Det finns flera fall med långvandrande vargar, framhåller Inga Ängsteg.

– Ett exempel är en rekordvandrare från Norge som sköts av en finsk renskötare i tron att det var en finsk varg.

Hon ser tyvärr ingen riktigt bra lösning med vargar som tar drivande jakthundar.

– Det är närmast ett olösligt problem. Så länge det finns vargar kommer de också att se hunden som en rival. Den som försöker bedriva löshundsjakt i ett vargrevir kan aldrig koppla av. Jakten ska ju vara trivsam och det är inte trivsamt om man ständigt är orolig, säger Inga Ängsteg. 

I en del fall försöker jägarna använda ledhundar i större utsträckning men det är svårt när älgstammen är gles, konstaterar hon.
– Problemen lär även fortsätta för övriga tamdjursägare i takt med att vargstammen växer. För vissa jägare har etableringen av varg i områden med även björn inneburit att älgjakten helt har fått upphöra, säger Inga Ängsteg.


Detta är en uppdaterad version av den text som publicerades i går. Inga Ängsteg har fått tillfälle att göra en del förtydliganden av vad hon ville ha sagt under sitt anförande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

66. Välkommen tillbaka Rickard

2012-06-19 09:09

Det finns ingen jakt på varg som du känner till, bara avlivningar av de individer som river får/ren och antagligen snart, också de som är lite för närgågna ref Kålmården. Jag delar dock din syn på dessa ondödiga flyttar av problemskapande individer och de hårresande inplanteringsförslagen och hoppas det avslutas snarast möjligt.

65. ideer

2012-06-19 09:09

Lek med tanken Kerstin!!! Du verkar propagera för gråben, vill du ha den hela Sverige??? Undrar vad det skulle kosta att stängsla för renarna? En sak vet jag stängsel är dyrt och kräver nästan dagligt underhåll speciellt om det är varg i närheten... och det finns ju inget annat att lägga tid på så.

64. Bra med tillväxt, dåligt med oklar politik och dåliga metoder!

2012-06-18 22:53

Bra att stammen växer, det behövs om den ska vara långsiktigt livskraftig. Synd bara att man inte har en tydlig politik och att man håller på att larvar sig med flyttar och inplanteringstankar. Stoppa jakten istället!

63. #56

2012-06-16 09:38

Att man,trots att man är ett urbant miljösvin,som odlat upp,asfalterat,och bebyggt snart sagt varje kvadratmeter av sin natur,för "sin egen välfärds skull"-ändå skulle ha nån sorts rättighet att åka ut på landsbygden-"på landet"-för att idka "rörligt friluftsliv",att ändå skulle kunna uppleva skapligt bevarad natur,måste ju bara vara bonus-nån sorts möjlighet-inte rättighet, som man egentligen inte skulle kunna ha.Att man trots att man inte själv bevarar natur ,ändå skulle kunna ha möjligheten att kunna få uppleva ganska orörd natur-måste väl ändå ske på dom människors villkor(vars marker man ska vara på.Om dom håller på att avverka ett skogsskifte,om dom jagar,eller om håller på att markbereda ett skifte så får man väl som gäst-som turist på deras mark-i deras värld-finna sig i att kanske åka lite längre bort,där man för tillfället inte jagar-avverkar,eller vad det kan vara som stör "naturupplevelsen" för att utnyttja sin rätt att vistas på andras mark.Kan man inte finna sig i det bör man nog stanna hemma i sin lägenhet.

62. Förmågan att dra en slutsats, djurvän.

2012-06-16 09:38

Nu har djurvän dragit en ny slutsats. Bort med alla vapen, så att inte någon rånare får tag i vapen. Tänk om tjuvarna stjäl en hammare eller kniv. Man kan ta död på folk med sådana verktyg också. Hur ska vi förvara dessa verktyg?
Jag är fortfarande fascinerad av djurvän som är livrädd för skogsmöss(enligt gammalt inlägg) men barnsligt förtjust i rovdjur, främst varg. Promenaderna ute i naturen kommer att bli mycket njutbara när vi får varg över hela Sverige, enligt djurvän. Vargen jobbar ju som jägare hela året, så det gäller att inte gå i för tät skog när det blir mindre med älg och rådjur. Djurvän tycker också att vi avlar på alldeles för ''snälla'' hundar, kor och hästar. De är ju alldeles för dåliga på att försvara sig mot vargen. Men jag har förstått att några fårägare har skaffat sig lite tuffare hundar, dvs boskapshundar, så nu blir det inte lika enkelt för allmänheten att passera en fårhage för att komma till svampstället. Det blir överlag tuffare att vara på landsbygden. Men det är ju väldigt viktigt att vi tar efter EU i det mesta. Vi är på god väg.

61. jaktlicens?

2012-06-15 15:18

har alldrig hört talas om jaktlicens, vad är det, nått nytt?

60. Mycket bra 57

2012-06-15 14:36

Men nu förhåller det sig ju inte som så att djurvän vill röra sig i naturen och därav sitt hat. Jag har aldrig stött på någon som rört sig i naturen förutom jägare. Djurvän, polisens vapen är tjänstevapen. Deras privata vapen har dom självklart rätt att förvara hemma.

59. Djurvän

2012-06-15 10:32

Intressant att din aspekt hela tiden verkar gå ut på att det redan finns så mycket farligheter så vi kan lika gärna ha lite fler?

58. Till Djurvän 56

2012-06-15 09:47

Om du inte törs gå ut i skogen under jakttiden så varför köper eller arrenderar du inte en egen mark ? Då kan du ju gå där året runt säkert o fint men du kanske är för snål för det och vill leva på oss markägare?

57. "SK.Djurvän INL.56"

2012-06-15 09:47

På tal om skidåkare som du hela tiden hänvisas med.
Jag hade hellre accepterat en " Olyckligt förlupen kula " och kanske mina barn hade drabbats av den olyckliga kulan, Än att vetskapen att en varg skulle ta mina barn,och äta på dom och slita dom i stycken,och aldrig få återse dom i det skick dom en gång var,eller rent av aldrig få återse dom överhuvudtaget.
Det är vad folket i sverige är mest rädd för just nu,att en vacker dag aldrig få se sina barn något mera.
Nollvision är det enda som gäller.,

56. Tyskterrier!

2012-06-15 08:49

Den döda skidåkaren skulle säkerligen också hellre välja livet än att bli ihjälskjuten av en med jaktlicens. De flesta människor som får sina hundar, travhästar och släktingar dödade av jägare får inte heller välja....betyder det att vi ska ta bort hela jägarkåren?
Varför ska vi som inte har vapen hemma tolerera att vapen efter vapen försvinner under inbrott/rån och dyl, vilket i slutändan leder till ett mindre säkert samhälle?
Ska vapen verkligen få förvaras hemma eller i sommarhus? Varför får då inte polisen ta hem sina vapen, om det nu är så säkert med vapenskåp.
Tänk gärna på dessa aspekter som inte är så trevliga, men som jägare bidrar med i samhället, innan du börjar tala om vad vargen kostar.
Vi är många som undviker att vara i skogen under jakt (alltså en stor del av året) vilket minskar våra chanser att röra oss i naturen och njuta av det levande djurlivet.
Det gnälls konstant på våra rovdjur, medan du och dina kolleger inte inser vad er jakt inverkar på stora massans möjligheter att njuta av vår vildmark.
Intressant att den LILLA aspekten alltid glöms bort.

55. " Till AKAR InL.Nr 53 "

2012-06-15 08:49

De texter som är på engelska,har jag hittat i samband med varg,och det känns bättre om originalet får presenteras istället för en dålig översättning.
Saken hör till den att jag vill inte det skall missuppfattas på något sätt.
Så hav förstående,men hur än det är så har allt gått överstyr med vargen. "Nollvision är det enda som gäller."
Och en sak till AKAR,jag letar faktist med ljus o lyckta efter en mer presentativ siffra som är mer överrenstämmande dagsverkligheten på antalet vargar o föryngringar,jag har lagt ut flera krokar samt mail ledes till flertalet personer med god kunskap,och denna gång är det ej en person det rör sig om,allt för att få en bättre överrensstämmande bild över dagsläget.

54. Skillnad?

2012-06-15 08:48

Om jag minns rätt så uppskattar Canada sin vargstam genom att multiplicera antal föryngringar med siffran 15. Ryssland multiplicerar med ca 20-25. Varför multiplicerar då Sveriges forskare med siffran 10? Kan någon förklara detta för mig?

53. 49?

2012-06-14 16:48

Varför så skriver du inte på Svenska, förstå att de som flest är in-gripna i denna debatt är vanliga bönder mm. Förstå att då du svänger ut dig i en annan talesform kan vara läsbart för en del. Men som faktum är och att läsa mellan raderna så är det en överbyggande roll att de drabbade och hela SVENSKA jägarna samt de DJURHÅLLARE OAVSETT BOSKAPS UPPFÖDNING har fått nog, av dels råd från LST-NVV med mera.: VAD HAR HJÄLPT de som drabbats, snälla myndigheter som läser detta, och EK med övriga ministrar gör något nu!!! Snart är det försent för denna aktiva polismyndigheten som redan prioriterar vargen före andra brott, kommer att få bara att få syssla med detta för nu är måttet rågat, bort med detta av det största skadedjur som någonsin skapat landet. Och kluvet Svenska folket i flera delar, ett skade djur som skapar de övriga rubrikerna och i princip är ett måste må var och en som tänker lite längre att det må vara nog.: Beräkningen av i dag ca 450 djur är mångfalt fel räkna med föryngringen på ca 600-700 i dags läget.

52. " INL.NR 49 - Naturvårds verkets egna siffror " Vem ljuger?,Vem talar sanning ?

2012-06-14 09:49

http://www.swedishepa.se/In-English/Start/Nature-conservation-and-wildlife/The-large-predators/Coherent-Predator-Policy/

Där har ni länken,lite längre ned på sidan har ni exakt det som finns i inlägg nr.49.,läs o begrunda.

51. Var inte rädda #47

2012-06-14 09:48

skillnaden är väl att du väljer själv att ha bil och därmed ta kostnaden också...de som får ta största kostnaden av vargen vill inte ha den,samtidigt som du själv,och andra,vill ha varg men vill inte betala ett öre för det...låter t.om som att du helst såg att andra tog kostnaden för din besiktning med...

50. Barnen....

2012-06-14 09:48

.... på fritids i Västerfärnebo har redan fått info om hur de ska bete sig när de möter varg. Detta efter att vargar varit synliga i deras lekskog. Jag är fortfarande inte rädd för egen del men vet ej om barnen klarar av att bete sig normalt och inte visa rädsla vid ev möte. Det var väl så experterna sa att man skulle göra vid senaste Kolmårdenincidenten? Vill inte tänka på vad som händer om det är en tik som nu fått valpar....

49. " Low numbers of wolf and wolverine "

2012-06-14 08:19

The long-term survival of the wolf and wolverine in Sweden is not assured. Numbers are low. For this reason, Parliament has set interim objectives for these animals. Those targets have been reached and the situation is re-evaluated in a new study on the target for all large predators. The study will be ready in 2012. The interim objectives are:

Wolf – 20 reproductions, which represents approximately 200 animals. In 2010/2011 we have 21 confirmed reproducting females and 3 probable. That corresponds to 200-240 animals.
Wolverine – 90 reproductions, representing 575 animals. There were 113 reproducting females in 2010 which represents around 680 animals.

48. Sanningen kommer aldrig fram

2012-06-14 08:19

Bor i ett vargområde, vi blir alla förda bakom ljuset.
Söndag den 19/2 gick spaningsflyget över här.
Måndag den 20/2 kom en helikopter från nordväst kl var då 13.30, sedan körde den här i 3 timmar o jagade vargarna, de tog bort sändarna så vi inte kunde kolla var de var på webben, vi hade då fått mycket snö, 1 meter, var finns empatin för djuren, JÄVLA HYCKLERI, dessa kallar sig djurvänner.

47. #32# SMSL

2012-06-14 08:18

Vad vill du ha sagt med det?!
Jag betalar nästan 400 kronor för att dom besiktar min bil på 5 minuter. Räkna det med antalet bilar som finns i Sverige.

46. Oavsett

2012-06-14 08:18

Hur man räknar vargarna kan jag konstatera att Ängsteg på punkt efter punkt visar på att Liljelunds utredning är skandalöst undermålig. Återigen visar det prov på hur vargfrågan har hanterats i snart trettio år. Ett antal extremister har gång på gång fått möjlighet att manipulera såväl regering som ett inte ont anande folk. Jag känner därför mig tillfreds med utvecklingen där inget annat än papperskorgen väntar för den utredningen.jag förutsätter en kraftig inskränkning av arvodet, helst inget alls.

45. Förtroendet

2012-06-14 08:17

Sjunker för myndigheter säger hon. I mitt fall och många flera så är exakt allt förtroende borta. Jag känner tyvärr enbart förakt för politiker och tjänstemän på naturvårdsverk och länsstyrelser. Och det har de lyckas med på enbart några år. Bra jobbat politiker....

44. Utbildning

2012-06-14 08:16

Jo om jag inte minns fel så skulle länstyrelsen dalarna börja "informera" i skolorna för att öka acceptansen för dessa missförstådda mysiga djur.
Vad skall man säga?

43. 450 vargar 2013?

2012-06-13 18:27

Officiella siffror säger att vi har 370 vargar och med 25 föryngaringar á 5 st så har vi redan c:a 500.

42. ALLA VARGAR RÄKNAS INTE!

2012-06-13 17:01

I vanlig ordning så fortsätter man att mörka om det verkliga antalet vargar i Sverige. "Vi har knappt några vargar överhuvudtaget och de som finns är starkt inavlade". Antal valpar i kullarna är alarmerande lågt". m.m. Undrar när sanningen och verkligheten skall få komma fram?

41. Statens rovdjur & ursprungsbefolkningen samerna

2012-06-13 15:50

I denna länk http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/2327/12128.pdf finns ett bra faktaunderlag för ställningstagandet från Sveriges urfolk, samerna, varför de inte kan och har möjlighet att med sina privata renar mata statens rovdjur och dessutom inte ersättas fullt för de skador rovdjuren åstadkommer.

Det bedrivs forskning på hur mycket björnen tar av renkalvar http://bjornpredation.blogspot.se/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=11 resultaten skall presenteras för regeringen senare i höst.

Gällivare skogssameby får idag en ersättning på 15000 kr för den skada björnarna gör men det borde vara 900 000 kr istället med och detta har samerna påtalat under lång tid men inte blivit betraktade som trovärdiga. Märkväl att detta gäller bara för björnen. Det finns fler rovdjur som kalasar på samernas bekostnad.

40. Hur många.....

2012-06-13 15:20

strövargar är det som inte räknas med? Bara i Uppland har vi nu ca 6-10som springer runt,revir börjar bildas i nord uppland.

39. Längesen!!

2012-06-13 15:20

Med all sasnolikhet har den siffran på 450 vargar passerats med råge för flera år sedan! På ett möte på Skedhult för drygt 20 år sedan lyssnade vi på en av jägareförbundets rovdjursspårare han nämnde redan då en siffra på 80 vargar, kan tyckas lite i överkant men kanske inte helt fel. Det är ju bara att räkna åren och troliga föryngringar så 450 ulvar räcker inte på långa vägar.

38. Ser nu att texten har ändrats...

2012-06-13 15:20

...i vissa delar, jämfört med hur den såg ut när jag lade min tidigare kommentar.
Vore det inte bättre att låta de personer som uttalar sig få kolla texten INNAN den läggs ut?
Det är ju en väsentlig skillnad på 450 vargar nu, eller om ungefär ett år. Vad antalet kommer upp till efter inventeringen 2013/2014 återstår att se.

Redaktionell kommentar:
Faktum är att det faktiskt var skillnad på vad Inga Ängsteg sa till stämman och vad hon ville ha sagt eller försökte förmedla. Men nu har hon fått en möjlighet att förtydliga sig i efterhand.

37. Stämmer nog inte

2012-06-13 14:26

Det är ganska många år sedan de mörkande myndigheterna erkände att det nog passerat 200 individer. Med förra vårens och den här vårens föryngringar borde vi redan nu ha passerat 500 stycken och då snackar vi officiella siffror. Det innebär att vi i de nästan 40 reviren, om ett år har ytterligare cirka 150 vargar. Nu galloperar siffrorna och då snackar vi fortfarande om officiella sådana.
Man pratar om hög dödlighet på grund av bland annat tjuvjakt, men enligt vissa undersökningar och på grundval av inga domar alls finns det väl skäl att tro överlevnaden bland valparna är ganska stor. Något stämmer inte.

36. Heder åt Inga Ängsteg!

2012-06-13 12:50

Förtjusande artikel, mycket bra.

35. 29!

2012-06-13 12:50

Sant vill jag påstå - och precis som 68-kommunisterna så kommer även kramarna att försvinna inom kort när de hittar något nytt att kanalisera sitt hävdelsebehov på. Någon stolle blir väl kvar men det kan vi överleva. Frågan är tyvärr om de hinner förstöra både jakt och landsbyggd innan de dragit vidare...

34. Lyft på blicken...

2012-06-13 12:50

...se tillbaka ett par månader...
I vad jag kan läsa mig till så är det återkommande att deras krav va klockrena. Vem och var man en ser att det kommer förslag/krav på åtgärder så är det från Act dem kommer...
Jag va och är med, är du? http://www.navenibordet.n.nu/avsiktsforklaring1

33. Man kan undra

2012-06-13 12:49

....om det är röstfiske. Det hon berör är nämligen nåt som Fredde R gick ut med halvt om halvt redan före sin förra valseger.
Man ser nu inom alliansen möjligheter att vinna tillbaks de röster som gick förlorade när licensjakten annulerades pga SRF mfl's protester nådde Bryssel.
Samtidigt samlas landsbygdsbor allt tätare i nåt som kan liknas enighet. Visst det käbblas en massa, SJF eller JRF. Politikerna vet självfallet att förbunden inte har något att säga till om.
Så såna här frierier ska vi hålla oss skeptiska till, och istället försöka ena oss inför kommande riksdagsval.
Vad vi behöver är att skippa all prestige över blockgränser, och enas om ETT parti att rösta in i riksdagen. Tillsammans är vi på glesbygd ca en million människor, som mer eller mindre berörs av den huvudlösa rovdjurspolitik som bedrivs i nuläget, av okunniga politiker, som hellre klappar om tyckande betraktare, än oss som faktiskt drar in det mesta av BNP till konungariket.
Enighet! Kan vi inte nå enighet kommer vargstammen att ta över och avfolka glesbygden,

32. Kort Sammanfattning över kostnader

2012-06-13 12:48

.525 tkr/revir
.100 tkr/djur för GPS-sändare
.60 tkr för insamling av spillning för DNA-analyser.
.12 månader för länsstyrelseanställd kommunikatör 50 %.
Kostnad 400 000 kr per län.
.Kostnad i län med 14 ledamöter 325 000 kr.
.Spårning,fältpersonal. Kostnad 525 000 kr.
.Kostnad per valp 100 000 kr. Om sändare slocknar
.50 DNA-prover per kull analyseras à 2 000 kr: Kostnad 100 000 kr.
--
Så ser det ut ungefär.

31. Lyfter på hatten...

2012-06-13 10:53

för Inga Ängsteg. Rak och tydlig information. Så ska det vara!
Kan budskapet till politikerna bli tydligare?

30. Det vänder!

2012-06-13 10:50

Inom väldigt kort tid har två ledande tjänstemän som sysslar med den sk vargförvaltningen dömt ut bristen på politik och ledarskap.
När ska regeringen ta sitt ansvar och börja sköta sitt jobb?
Det kan inte vara hela världen att gå emot EU, andra länder gör ju det konstant, det verkar inte resultera i några konsekvenser.
Varför är vår landsbygds- och miljöministrar så fjolliga när det gäller varg?
Regeringen är beredd att kämpa mot EU när det det gäller snus och alkohol, det går bra, för det gäller stora skatteintäkter.
Men dom kommer nog att behövas för att betala vargcirkusen om det får fortsätta som det gör nu.
Kära politiker: Vi valde er för att ni ska ta ansvar, det gör ni inte.

29. Planekonomi i vargboljevikernas paradis

2012-06-13 10:50

Nån sa härom dagen att kramarna är 2000:talets 68-kommunister och det känns faktiskt korrekt. Menar SRF att Sverige ska ha får-zoner så vargen kan härja fritt i övriga landet? Vad ska vi göra om nån har får utanför dessa zoner? arbetsläger med politisk skolning? Och vem bestämmer dessa zoner, givetvis tjänstemän med SRF nål i slaget. Fredin! Läs europeisk historia 1900 - 1989!

28. Så här kostar Vargen

2012-06-13 10:14

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2010/Remissvar_LSTS_vargflytt_20101102.pdf

27. Vargprofessor Fredin har talat! ; )

2012-06-13 10:14

Snacka om att vara i total avsaknad av självinsikt och vara drabbad av hybris! Säg vad vargprofessor Fredin inte vet och kan om vargar.
Och finns det någon som kan och vet lika mycket? Så fick jag något att skratta gott åt idag också. Tack Kerstin! ; )

26. Kunnig och ärlig.

2012-06-13 10:13

Ovanligt att någon som är avlönad av staten och arbetar med vargfrågan är både kunnig och ärlig.Det visade Inga Ä.även prov på för flera år sedan när det trätades om hur många vargrevir det fanns(minns inte om det var med föryngring).Buden från olika sk.experter var mellan 16 och 21 men Inga sa att det var 23 och hon hade rätt.Hoppas hon håller föredrag för riksdagsgubbar och kvinnor,men de lyssnar nog hellre på SRF och Naturvårdsverket och så har det blitt som det blitt.

25. Kerstin försöker som vanligt

2012-06-13 10:13

1 miljard eller 5. Småpotatis för den som inte tänker vara med och betala. Kom ihåg att statsbidragen är bara en bråkdel av den totala kostnaden.
Sen är det lustig att Kerstin nämner sjukdomar. Det är vargen som är den stora spridaren. Men ju större besättningar du har på mindre ytor desto större blir sjukdomsspridningen inom besättningen. Sen tycker Kerstin att vi ska dra in de små besättningarna i skogslänen som håller landskapet öppet och ger det dess mångfald.
Ta och börja läs dina egna ord och fundera över hur de gör livet på landsbygden tryggare och rikare.

24. Självklart...

2012-06-13 10:13

skall årets föryngringar beräknas med i uppskattningen av vargstammen! Allt annat vore att mörka sanningen!

23. Kerstin Fredin

2012-06-13 10:13

Vet inte om det är sant eller ej men hon säger tydligen att det NU finns 450 individer.
Alldeles oavsett Srf`s...förlåt..Länstyrelsernas kommande inventering.
Ska bli skoj att höra ljudet i skällan då staten skall börja avlöna den som skall börja skjuta av beståndet.

Redaktionell kommentar:
Ängsteg menar 450 vargar inom ett år.

22. Nu börjar det blir intressant Kerstin.......

2012-06-13 10:12

Du märker inte att du målar in dig mer och mer i ett hörn. Vi börjar med antalet vargar som du påstår. 300 före föryngring och 450 efter föryngring. GRATTIS. Om dit uttalande stämmer så har vi en tillväxt på 50% i Sverige. Världsrekord och en världsnyhet.
Nästa uppgift är att du måste fixa fram en minst en miljard för stängslen. Om du jobbar fram de politiskt eller med en insamling spelar ingen roll. Sen förväntar jag mig att du fixar fram pengar till underhållet av stängslen. Hur många miljarder vi pratar om beror helt och hållet på hur man räknar. Förstår att du väljer räknesättet där brukaren får ett visst bidrag för stängslen och sen får brukaren står för resten själv. Eller menar du allvar med att det är du som ska gå runt i Sverige och tala om för fårägare och andra tamdjursägare att här har vi ingen vargfri zon utan det kommer att kosta er mycket arbete och pengar för att vi betraktare vill ha varg här. Fixa fram pengarna, arbetshjälpen och kompletta lösningar så inte vi brukare drabbas. Men jag förstår dig, argumenten börjar ta slut i ditt inmålade hörn. Helt naturligt och väntat av oss som kan det här.

21. Kerstin Fredin vet bäst som vanligt?

2012-06-13 10:12

Det märks att Kerstin kommer från Rovdjursföreningen. Där är det standard att aldrig uppge några källor eftersom dom vet att alla fakta talar MOT varg. Det är bara känsloyttringar och lösa påståenden som gäller.
För ett halvår sedan TYCKTE Kerstin att det räcker bra med en extra tråd i ett vanligt fårstängsel för att hålla vargen ute och att bidraget på 20 kr/meter mer än väl täckte både arbete och material för ett rovdjursavvisande stängsel.
Nu plötsligt TYCKER Kerstin att det är rätt av VSC att påstå att bidraget är på över en miljard! Vilka källor hade Kerstin för det förra påståendet och vilka källor har Kerstin för att påstå att VSC´s nya belopp är det rätta?
Liljelund påstår ju att 60 miljoner räcker för att bygga klart alla rovdjursavvisande stängsel. Varför är inte den siffran rätt?
Kerstin tycks dessutom ha svårt att hålla rätt på kostnad och bidrag: Fem miljarder är den totala kostnaden för rovdjursavvisande stängsel till fårgårdar. Staten åtar sig att BIDRAGA med 50 kr/meter, vilket gör 3 miljarder. Resterande två miljarder förväntas fårägarna själva stå för kontant eller genom eget arbete. Underlaget till denna enkla beräkning finns hos Jordbruksverket. Det belopp (1,16 miljarder) som VSC nämner är statens BIDRAG (=statens kostnad) och ej totalkostnaden. Det är bra att VSC nu börjar närma sig den verkliga kostnaden i sina kalkyler. Utan den faktabaserade diskussion vi fått tack vare vargfakta och jakt&jägare hade vi varit hänvisade till rovdjursföreningarnas variant av sanningen. Förstår att det är tungt för er att inse (?) att ert informationsmonopol om varg har upphört.

20. Den ofattbara ekvationen

2012-06-13 10:11

Är mer sannolikt med tusentals.

19. Undrar

2012-06-13 10:11

När Dalarna o Värmlands skogar med omnejd står tomma på klövvilt, vad händer då?
Är tanken då att stängsla in ovan nämnda område så att Vargen inte rymmer till får eller renlandet, eller tänker man sig det motsatta (vilket är det mest troliga i rådande vansinne) Att flytta hit alla renar o får och sammtidigt flytta ut vargarna til de delar av landet där klövvilt existerar?

18. Zoner med stora fårbesättningar?

2012-06-13 10:11

Varför skulle man ha vargfritt där de riktigt stora fårbesättningarna finns(var finns dom förresten?)
Skulle varg ta mer får där?Om varg skulle komma in i en hage med säg 40 får och biter ihjäl 10-hur många skulle dom då bita vid en besättning på 80 får-20 eller kanske 30?Blir det värre ju större besättningen är??Eller är åsynen av ihjälrivna får värre för en med 100 får än för en med 10 får??Eller hur resonerar du???

17. -Kerstin!

2012-06-13 10:11

Var står det att hon att hon räknat in årets föryngring? Kanske läser slavigt men jag hittar inte årtalet 2012! Är det bara får som ska stängslas in i ett revir,inte fäbodar och andra besättningar? Tycker att tumskruvarna dras åt för alla på bevararsidan nu,många som misstycker om politiken! Dax för en stor avskjutning av varg snart!

16. Låter vederhäftigt

2012-06-13 10:10

Inga Ängsteg verkar veta vad hon talar om och äntligen finns det lite siffror att gå på.
Samtidigt måste man fråga sig om 450 inavlade vargar på något sätt är bättre än 210.
Dessa 450 jagas ju normalt inte heller så problemen med dom och kostnaderna för dom lär väl öka med flera hundra procent, men det är väl så det blir med en handlingförlamad regering.

15. Vargen och förfäder

2012-06-13 10:10

Varför ville inte våra förfäder ha varg? Det är bara att konstatera att vargar och människor k an inte leva tillsammans. Vi skall inte underskatta våra förfäder. Vi måste få bort vargen från människor och våra tamdjurs närhet. Tiden kommer tyvärr att visa jag har rätt.

14. 450

2012-06-13 10:10

Är det 450 levande vargar snart i mellansvenska skogar hur många är det nästa år då? Och nästa. O.s.v. Vilken framtid?!

13. Hej igen Kerstin

2012-06-13 10:09

En ökad vargstam leder antagligen till...
- En miljard i stängsel (vem skall betala och vad skall prioriteras bort?)
- Stora kostnader för löpande underhåll av dessa stängsel (vem betalar för detta och vilka resurser skall användas?)
- Stor risk att många fina gröna/ekologiska djurhållare "klappar" igen butikerna
- Stora jaktliga verksamheter vilka genrerar skatteintäkter,arbetstillfällen och ekologiskt kött går till spillo( vad kostar detta totalt sett?)
- Kraftigt ökade kostnader för LST/NNV för att hålla en större stam i kontroll (Skyddsjakter med helikoptrar, ännu fler anställda osv - vem betalar det och vad kostar det? vad skall prioriteras bort?)
- Ökade kostnader för rivna renar och andra djur (stängslar man in fåren, står kor/kalvar på menyn nästa gång och kostnaden sticker iväg för ersättningar och nya stängsel)
- Inskränkningar i allemansrätten ref alla stängsel
- Sammantaget, utarmar ett ökat antal vargar landsbydgden än mer, vilket i princip leder till ökade statliga subventioner och ersättningar till de drabbade regionerna/områdena. Vad kostar detta vår ekonomi?
Jag har säkerligen försökt gör det lite "svart och vitt", men ärligt talat Kerstin - det är en högt pris samhället och inte minst de drabbade områden får betala. Kan du hålla med om att ovan är effekter vi får räkna med oavsett om du är för varg eller ej?

12. Vargfri zon #4

2012-06-13 10:09

Utmärkt förslag med vargfria zoner. Till att börja med kan ju Sverige få bli en vargfri zon igen. Det skulle ta bort problemen HELT! Vore inte det fantastiskt att helt bli kvitt alla problem som vargen skapar utan att behöva ge avkall på en enda positiv effekt (eftersom det ju inte finns några sådana) av frilevande varg.

11. 30 kr metern?

2012-06-13 10:09

Om en gård kostar ca 120 000 kr och det behövs 4000 meter stängel för varje gård så har Inga räknat på att varje meter kostar 30 kr. Vilket inte stämmer med verkligheten.

10. Vilket

2012-06-13 10:09

slöseri att lägga 1,16 miljarder på rovdjursavvisande stängsel som vargen bevisligen springer igenom eller hoppar över ändå. När vi äntligen börjar bli av med taggtråden i naturen så ska nya trådar (5st) upp för att ställa till det för våra hjortdjur...skamligt!!

9. AVSKJUTNING!!!

2012-06-13 10:09

Att vi har mer en 450 vargar nu efter valpningen är helt klart om vi enar oss om en siffra på runda talrunt 600 är vi nog i ganska skaplig närhet. Om som Kerstin skriver om särskilda restriktioner där zoner med får finns , räknas inte övrig boskap in. Det klokaste förslaget enligt mig med flera så borde vargen införas i jaktliga former enligt övriga arter som finns med i jakt tabellen om och när jakt är tillåten!!!

8. Fredin

2012-06-13 10:08

Du får skilja på den faktiska kostnaden som anges i artikeln du hänvisar till och vad som är berättigat till bidrag.
Ingas beräkningar är nog gjorda utifrån vad länsstyrelserna har för avsikt att lämna i bidrag vilket alltså inte är samma sak som den faktiska kostnaden inklusive arbete.
I övrigt är du dig lik och undviker att bemöta resten i artikeln som är väldigt, skall vi kalla det vargpolitiskt inkorrekt.

7. Kunskap om varg finns i vargfakta.

2012-06-13 10:08

Intressant att personer med offentliga uppdrag i vargförvaltningen nu börja ta bladet från munnen. Bara under denna veckan har Lars Furuholm sluter upp på jägarorganisationernas sida och konstaterar att regeringen inte har någon rovdjurspolitik. Och nu redovisar Viltskadecentrums ansvarige Inga Ängsteg att vi har 450 varg, exakt samma siffra som Vargfakta redovisat som prognos för 2012 redan förra året.
Samma Vargfakta som alltid bespottats som oseriösa lögnare av SRF/Kerstin Fredin.
Kunskapen och verkligheten sipprar sakta fram i offentligheten trots att vargkramarna desperat sprattlar emot.

6. Visserligen vill den urbana människan...

2012-06-12 23:36

...ha billigt kött, och då passar djurindustrier med stora mängder får på liten yta. Då ökar risken för stora utbrott av diverse sjukdomar.
Men en av de stora vinsterna med får är att de duger till att hålla landskapet öppet. Man kan utan allt för stor insats hålla mindre besättningar som ger bra kött samtidigt som fåren håller öppet. Då kan man rotera djuren mellan beten och genom god beteshygien minska användningen av maskmedel. Inte heller behövs antibiotika.
Stora besättningar och dyra stängsel leder till djurfabriker. Men så länge vargen får ströva fritt är det väl ett litet pris...

5. Före eller efter?

2012-06-12 23:36

Det spelar nog ingen roll Kerstin om det är före eller efter för riksdadsbelutet låg på 210. att du sedan försöker anspela på om något ovesentligt får stå för dig. Vill du VÄLJA vilka som skall straffas/mätas som stora besättningar. Vem Utom en bödel tar på sig en sådan roll att bestämma om andra har rätt till inkomst eller inte? Jag skulle vilja se dig Kerstin om du har mage att välja vem som har rätt till att leva eller vem du väljer skall dö. Naturligtvis allt i form av vem som har rätt till inkomst eller inte.

4. När man talar om vargar...

2012-06-12 18:30

...så måste man nog specificera om det är före eller efter föryngring.
Här verkar det som om det råder stor oenighet för det är ju en väsentlig skillnad på 300 och 450 vargar – eller hur. Skillnaden ligger just i att den ena personen (Liberg) talar om vargar innan föryngringen 2012, och den andra (Ängsteg) efter föryngringen 2012. Hur många det återstår vid inventeringen i vinter, återstår att se.
Annars kan jag hålla med om att det är mycket som saknas, men det glädjer mig att Ingas beräkning av kostnaderna för att sätta upp skydd för samtliga fårbesättningar överenstämmer ganska väl med mina egna beräkningar. De är alltså ”bara” en femtedel (dryga 1 miljard istället för 5 miljarder) av det som en viss person uppgivit tidigare http://www.jaktojagare.se/fem-miljarder-for-vargstangsel-till-far
och som många hänvisar till med hjälp av s k ”vargfakta”.
Frågan är om det kanske vore bättre med vargfria zoner där de riktigt stora fårbesättningarna finns, men att det ändå ställs vissa krav på stängslingen. Det är ju inte bara varg som är ett hot emot fåren, och fler och fler smittsamma sjukdomar gör en ordentlig stängsling till ett måste på de flesta ställen.

3. Kerstin Fredin...

2012-06-12 18:29

...var är du? Du måste ju hit och döma ut Inga Ängstegs uttalanden. Ingas kommenterer är ju helt i linje med vad jägarna försökt säga under flera år.

2. En gång till!

2012-06-12 17:14

Svensk vargpolitik befinner sig i fritt fall. Och vargcirkusen rullar vidare....

1. Just det.

2012-06-12 17:14

Så ser sanningen ut, som inte media vill ta på .

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB