• Älgskadefondsföreningen

”Inte skäl för skyddsjakt”

AktuelltPublicerad: 2014-01-06 19:24

Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att samhället beviljar skyddsjakt på vargar som dödar jakthundar.
– Det tycker vi inte är ett acceptabelt skäl för skyddsjakt, säger vice ordföranden i föreningen, Ylva Lindberg.

Debatten om löshundsjaktens vara eller inte vara rasar på de sociala medierna, inte minst efter att filmen där jämten Igor möter en varg blivit offentlig.
Enskilda debattörer vill att löshundsjakten helt förbjuds. Men dessa debattörer har inte stöd av Svenska Rovdjursföreningen.


”Inga synpunkter på löshundsjakten”
– Vi har inte synpunkter på löshundsjakten. Det är upp till varje enskild hundägare om de väljer att släppa sina hund, säger Ylva Lindberg.
I Västernorrland och Jämtland pågår just nu skyddsjakt på en av vargarna i Haveröreviret efter att tre jakthundar vargdödats. Den ordningen gillar inte Rovdjursföreningen.

Accepterar inte
– Nej, det tycker vi inte är ett acceptabelt skäl för skyddsjakt. Det ska saknas andra lämpliga lösningar, och det gör det inte i sådana här fall. Hundägaren kan välja att inte släppa sin hund, säger Ylva Lindberg.

• Är det föreningens officiella ståndpunkt?
– Vi har inte suttit och spikat någon officiell ståndpunkt på något styrelsemöte, men det tror jag man kan säga. Det kan du säga, svarar Ylva Lindberg.

Slutligen, om paragraf 28. Rovdjursföreningen vill inte ta bort möjligheten för jägare att försvara sina löshundar vid en vargattack. Däremot vill man att den senaste ändringen av paragrafen stryks och att det återigen blir polisen som utreder paragraf 28-skjutningar.

Inte automatisk förundersökning
– Det behöver inte automatiskt inledas en förundersökning, men vi vill att polisen kollar ärendena och avgör om det krävs ytterligare utredning, säger Ylva Lindberg.
– Det som inte fungerat är att paragrafen använts så väldigt frekvent i höst. Det är anmärkningsvärt och måste kollas upp, tillägger Ylva Lindberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Ni måste förstå Torbjörns definition...

2014-01-09 11:28

..på demokrati. Den är lite annorlunda än den som vi andra tror på dvs: All makt utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.
Ett riksdagsbeslut betyder inget för SRF. Ett politiskt beslut är inget att fästa sig vid, enligt en intervju med Jan Bergstam SRF i Värmlandsnytt.
Det är en bra sammanfattning på SRF:s, den övriga miljörörelsens och Naturvårdsverkets demokratisyn.

19. #14, Torbjörn Eriksson

2014-01-08 10:01

Du har bara hälften rätt. Demokrati innebär bl a att alla har rätt att ha sin åsikt, men det innebär inte att alla har rätt att överklaga demokratiskt fattade beslut. Hur skulle det se ut om t ex Skattebetalarnas förening hade rätt att överklaga alla beslut som innebär skattehöjning, jägare har rätt att överklaga alla beslut som innebär inskränkning av jakt, jaktmotsåndare överklagar allt som innebär utökning av jakt osv. Det är inte demokrati, det är snubblande nära anarki.

18. När

2014-01-08 08:41

När folket kommer på att MP, V och S är det största hotet mot allemansrätten och den gröna näringen så blir det nog inte mer än 3-4 % för dessa partier.

17. Torbjörn Eriksson

2014-01-08 08:41

Nu tror jag inte som du i den frågan. 15-20% av Sveriges röstberättigade befolkning saknar nog inte förmåga att tänka logiskt. Så den risken att ni ska få så många röster är obefintlig!

16. Märkligt...

2014-01-08 08:41

...att inte värnarsidan förstår att det ökade antalet § 28 beror på det ÖKADE ANTALET vargar= ökande antal möten varg/får/hund/människa!!! Det beror ju inte på att laglydelsen har ändrats så att det är Länsstyrelsen som gör besiktningen och avgör om det ska göras en anmälan om brott. Anmälan om brott görs om de skulle finna skäl för det, tro inte annat!

15. Utan hund - ingen jakt.

2014-01-08 08:41

ALLA älgjaktslag är ålagda av markägaren/länsstyrelsen att fälla ett visst antal älgar, varav minst 50% kalv är vanligt. Att fälla dessa älgar är en absolut omöjlighet utan hundars medverkan. Vad säger de stora markägarna såsom StoraEnso, Holmen, SCA, BillerudKorsnäs, Södra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog m.fl. om inte älgarna fälls? Att som SRF förorda att inte släppa sin hund i ett vargrevir, var skalll man då fälla antalet älgar som skogsbolagen kräver när halva Sverige består av vargrevir + vandringsvargar. Man blir så trött...

14. Till 5 och 6.

2014-01-07 17:15

I ett demokratiskt land har alla rätt att ha sin åsikt och att överklaga. Ni vill väl inte inskränka demokratin också? Paragraf 28 ska ändras till den tidigare lydelsen. Det är valår i år och det är mycket här som vi i MP kan ha mycket nytta av. MP valresultat 15-20%.

13. Det är svårt att gå balansgång

2014-01-07 14:07

mellan politisk korrekthet och medlemmarnas stöd!
Att ingen klippt av den lina som Ylva och resten inom SRF försöker balansera på för länge sedan är för mig en gåta. Var är den lilla pojken som avslöjade de som sydde kläderna i "Kejsarens nya kläder"? Varför är det ingen som reagerar på alla halvsanningar och omskrivningar? Hur kan statliga verk sponsra dessa lögner med skattemedel? Hur kan en förening med mindre än 4000 riktiga medlemmar med ett så otydligt budskap få ha inflytande på hur nästa 25% av Sveriges befolkning ska leva.

- Vi är inte emot jakt generellt!
- Rovvilt och bytesdjur ska utvecklas parallellt och naturliga variationer ska eftersträvas! Viltstammar som minskar får inte jagas.

- Vi vill inte förbjuda löshundsjakt, men jägarna ska inte jaga med löshund i eller i närheten av vargrevir. Vi vill ha varg i hela Sverige inklusive renbetesland.

Helt rätt Björn Isaksson, men det är ju en himla skillnad på att förbjuda löshundsjakt och att se till att den upphör...... (så länge man inte tillhör de över 300.000 som sysslar med det, så klart!)

PS. Vi i exemplen är givetvis SRF. DS.

12. Jamen dåså!

2014-01-07 13:20

Då kan vi alltså med säkerhet säga att SRF vill att löshundsjakten ska upphöra oavsett hur man lindar in svaret på frågan.

11. Frekvent

2014-01-07 11:12

Jasså det är konstigt att paragraf 28 har använts oftare i höst?
Det kan ju inte ha något att göra med att det är fler personer i skogen om höstarna än någon annan tidpunkt på året. Rent logiskt borde ju fler jägare, bärplockare, jakthundar, svampplockare och fler sällskapshundar i skogen innebära en större "möjlighet" att få se en varg och därför tvingas till ett eventuellt beslut. Så vi är det konstigt att OBSen stiger på hösten?!

10. Tänker inte längre än näsan

2014-01-07 10:53

Ja,kanske det beror mkt på att vargen ökat som det beror på att antalet §28or ökat..svårare än så är det inte!! kan de inte tänka längre än så?

9. nyttjande av &28

2014-01-07 10:52

Rovdjursföreningen o liknande föreningar saknar sunt förnuft eftersom man inte förstår att när vargstammen ökar med ca 100 individer per år. Då kommer även fler vargar att skjutas per år i syfte att försvara hundar eller andra tamdjur.Och så kommer det att fortsätta tills dess att vi får ett tak över hur stor vargstam vi ska ha i Sverige.

8. Frekvent?

2014-01-07 10:51

Att så många §28 -skjutningar skedde just då? Kan det ha att göra med att ett stort antal vargar i en aldrig tidigare skådad vargtillväxt sammanföll med älgjaktens respektive premiärveckor, de veckor då huvuddelen av landets älgjaktlag är ute mangrant i skogen?

7. hmmm...

2014-01-07 10:50

osökt börjar man fundera på om ett av kraven för att bli medlem i SRF är att man inte kan resonera även med tanke på andra människor och djur längre....utan bara tänka på vargens bästa...verkar som att SRF inte längre har någonting att tillföra alls i denna debatt...
De har synpunkter man helt sonika bara kan ignorera,inte ens värt att diskutera tokerierna ju...

6. Frekvent?

2014-01-07 09:42

Väldigt frekvent, kan det bero på att det blir fler å fler vargar kanske. Matematik heter det, inte så svårt att räkna ut.

5. Vem har bett SRF om en åsikt.

2014-01-07 09:42

För i så fall får den intresseföreningen bättre ta hand om sina och statens hundar, passar inte detta finns knappast något alternativ. Jag skall ge denna lilla klubb ett klockrent exempel som inte går att missförstå, om en vanlig hund ger sig på en tamhund och skadar denna kommer givetvis ett föreläggande att den hunden om den klassa farlig den skall avlivas är vi inte lika inför lagen, eller?

4. So What?

2014-01-07 09:42

Vad den här s.k. föreningen tycker ska bara lämnas därhän. De är inga sakägare i frågan

3. Helt riktigt.

2014-01-07 09:42

Jag instämmer helt med det Ylva skriver här.

2. Frekvent

2014-01-07 09:41

Det är inte så konstigt att paragraf 28 används frekvent. det kallas verklighet och den upplevs i nutid på landsbygden.

1. Lite kul

2014-01-07 09:41

Visst är det väl kul att Svenska rovdjursföreningen står över vår regering. Jäkligt skickligt gjort. Vänsterfalangens motto handlar inte om rovdjur precis som i alla andra sammanhang ska man vara tvärsemot. Vi måste acceptera att rovdjuren har prio ett i Sverige, och prio två är att landsbygden ska bort. Där har ni två vinnare MP o Centern

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons