• Pinewood

”Kan rubba förtroendet för länsstyrelsen”

AktuelltPublicerad: 2012-02-15 11:47

När familjen Bergman i Östergrav utanför Leksand fick problem med varg vände de sig till länsstyrelsen för att få hjälp, men då kom en besiktningsman som även arbetar för Rovdjursföreningen.
– Jag förstår att det kan uppfattas negativ men besiktningsmannen har fått ett godkännande för sin verksamhet att arbeta åt Rovdjursföreningen. Men det var före min tid, säger Dalarnas landshövding Maria Norrfalk.

Besiktningsmannen som dök upp hemma hos familjen Bergman var Mats Rapp, som den 2-4 mars ska hålla spårkurs i Leksandstrakten för Svenska rovdjursföreningen.
• Tycker du att det lämpligt att länsstyrelsens tjänsteman också arbetar åt Rovdjursföreningen?
– Jag förstår att det kan uppfattas negativt. Tidigare publicerade han sig ju också, men numera ägnar han sig enbart åt att lära ut spårning. Och det kan ju i sig vara positivt. Att människor som har specialkunskaper kan lära ut till andra. Det kan ju vara medlemmar i Jägareförbundet eller Riksjägarna som exempelvis håller en kurs i betesinventering. Det är väl inget fel?
• Men är det inte en viss skillnad? Svenska rovdjursföreningen uppfattas ju av många som en extrem organisation?
– Det tycker jag att Riksjägarna också kan vara, kommenterar Maria Norrfalk.
• Enligt sjunde paragrafen i lagen om offentligt anställning får en arbetstagare inte ha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Med detta i åtanke, tycker du det är förenligt att en person arbetar åt Rovdjursföreningen och samtidigt åt länsstyrelsen?
– Jag förstår att det kan sticka ut och att hans verksamhet kan rubba förtroendet för länsstyrelsen. Jag förstår verkligen det.
• Tror du inte att människor som drabbats av varg kan ta det som en ren provokation när en person som arbetar för Rovdjursföreningen dyker upp när de har problem?
– Jovisst förstår jag att det är ett problem, svarar landshövding Maria Norrfalk.Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

55. Peter!

2012-02-22 11:16

Jag stöder dig i det mesta du skriver nedan! Jag anser också att vargens ska tillåtas spridas över hela Sverige (även rennäringsområderna), vilket leder till färre vargflockar koncentrerade till mellansverige. Jag tycker 210 vargar är för lite i proportion till vårt land och däremot ska vi inte ha obegränsat med vargar såklart! Självklart ska man ta hänsyn till människor som bor i närheten av/i vargrevir, samtidigt som alla människor i de reviren behöver ta sitt ansvar och skydda sina djur med rovdjursstängsel. Man måste ge och ta i den här debatten och inte förvänta sig att alla andra ska förändra sitt beteende utan sig själv. Det är där skon klämmer!

54. Djurvän

2012-02-21 14:26

som naturvän och fågelintresserad, har jag under många år varit medlem i SNF(inte längre), WWF, Fältbiologerna..men aldrig röstat på miljöpartiet eller vänstern. I tillägg till ovan, har jag som jägare också haft medlemsskap i SJF(inte längre) under många år.

Jag är för att vi människor gör /åstadkommer så få ingrepp som möjligt och där delar vi vår syn.

Vad gäller mellanspetten, är vi också överens, vi måste supportera den och andra arter ( samtliga jägare står nog bakom det....)

Vad avser vargen, har vi nog lite olika syn antar jag? Min grundsyn är att det nu har beslutats om att det skall finnas en vargstam i Sverige. Baserat på det, bör de finnas där de orsakar minimal skada,förödelse respekktive utgör en tillgång för oss människor i våra verksamheter och dagliga leverne, oavsett om det handlar om skogs, jordbruk, uppfödningar, friluftsliv, boendefrågor, jakt och annat relevant, delar vi den synen?

Hur skall då ovan gå ihop? För att kunna lösa denna ekvationen, måste vi reda ut vad vargen tillför och vilka problem den skapar, dvs förstå hela kartan innan man kan navigera. Problemen den skapar för människor är ju tämligen enkel att förstå, det är bara att öppna ögonen och lyssna. Vilka goda saker vargen för med sig är lite svårare att förstå faktiskt och då menar jag det på allvar! Vad kan man sätta upp på pluskontot? EU´s habitatskrav kanske? Andra saker? Kan de vara tursim? Eventuellt kanske det är här problemen börjar och skillanden på dialogen tar olika banor (förespråkare/motståndare)... Förespråkarsidan kräver att vargen skall vara här för att inte bli utrotad?..Anledningen till att den utan politisk support skulle bli utrotad, är att den inte tillför någonting som går att "peka på" ref att människan bla har tagit över som topp-predator i vårt system. Vargen skall alltså finnas genom att människan gör plats/avkall på lite av sin position..Ser du samma sak?

De som då blir "utsedda" att göra avkall på sin verksamhet, sitt leverne eller friluftsliv genom att "tvingas"(det är så de ser på det) ha vargen just hos sig och inpå sina knutar, oftast blir vargmotståndare på olika nivåer.

Min poäng är att de allra flesta människor kan tänkas sig ha varg i Sverige, men väldigt få vill ha dem på sin tomt / i sin vardagliga närhet. Oftast leder detta till att storstadsbor är för varg men de som bor i glesbygden är emot. Vi är urbaniserade varför en enkel röstning säkerligen pekar på att "dina 70 procent" är för men ställer du samma fråga inom ett vargrevir, får du ett helt annat svar. Har vi samma syn so far?

Den långsiktiga hanteringen av varg måste alltså finna en samsyn mellan ett överordnat politiskt beslut och en lokal situation.

Var skall vargarna finnas? Hur många skall de vara? Hur förvaltar vi en stam etc...

Jag anser personligen att nedan skulle kunna vara ett fint alternativ

1. Sarek/Padjelanta/Stora Sjöfallet, Muddus nationalparker samt ett stort område öster om torneälven skulle vara optimala basområden ref att det bor ohyggligt få människor där, de är nationalparker där naturen får ha sin gång och mao är tex ingen jakt tillåten (förutom samernas uråldriga rättigheter) osv. Jag har själv varit i dessa områden mycket och skulle faktiskt uppskatta att få se en vild varg i denna miljön istället för en GPS märkt dito i tätbebyggt samhälle.

I tllägg till ovan, skulle tex en förvaltningsplan innebära att vargar utanför detta enorma område kan hållas relativt kort. Detta kräver såklart att regeringen öppnar upp förbudet mot varg inom renskötsel områdena...jag har svårt att se det som rimligt att så stor del av Sveriges yta inte deltager...Vad tycker om ovan?

Om ovan punkter inte går att genomföra, skulle ett absolut krav vara vargstammen sprids över hela Sverige i syfte att minska trycket på de utsatta områdena och tillåta en aktiv förvaltning på individer som stör/förstör bland får och andra verksamheter...

Sorry för ett lång mail..hoppas du/andra orkar läsa?

Dina /andras kommentater?

Med vänlig hälsning Peter

53. Peter!

2012-02-20 12:59

Jag stöder miljö-och naturorganisationer som kan göra skillnad! Vad gör du? Ju mindre vi är och påverkar naturens samspel, desto större chans har djur -och fåglar. Allt hänger ihop som du kanske redan vet! Så när andra fågelarter/djur jagas och tas bort i näringsväven kan det mycket väl påverka den spett du talar om. Men det vill helst inte jägare låtsas om även fast mycket dokumenterade studier visar det!

52. djurvän

2012-02-19 17:51

så mao är vargen inte utrotningshotad globalt eller europeiskt och inte i Sverige heller för den delen, tack !

Hur går det för mellanspetten och vad gör du för den? Som fågel betraktat ligger den riktigt risigt till..både i Sverige, Europa och världen..

Med vänlig hälsning Peter

51. Peter!

2012-02-19 10:10

Du fick visst svar på mina frågor! Läs mellan raderna!

50. Djurvän

2012-02-19 10:10

Vi betalar in dubbelt så mycket till EU som vi får tillbaka i bidrag.Bidragstagarna är i det här fallet storbönder och godsägare i södra Sverige,som mig veterligen inte bevarar ett enda vargrevir.Vad de ekologiska småbruken och skogsbrukarna i mellansverige och norrland får, är nog försummbart i jämförelse.Vad samerna får i bidrag existerar nog enbart hos urbana naturmuppegrupper.
Tvärsom är det när det gäller vem som ska bevara natur,då vaknar helt plötsligt intresset för norrland.
Hitta en jämvikt du,hitta en jämvikt mellan vilka som på sina marker har skyldighet att bevara natur och mellan dem som på sina marker har rätt att exploatera och skaffa sig arbetstillfällen.

49. #36 Kerstin Fredin

2012-02-18 20:09

Skillnaden mellan en minister i SJFs styrelse och en tjänsteman inom länstyrelsen är att ministern kan röstas bort samt att han faktiskt företräder en ideologi/partiprogram i form av sin partitillhörighet - tjänstemannen sitter på en tillsvidare anställning och tjänstemannen kan inte ställas till ansvar. I det senare fallet ställs då naturligtvis mycket högre krav på jävsfrågor emedan personen kan göra mycket extrema saker utan risk för sin tjänst.

Några här har frågat om varför SRF anses extrema? Följande betraktelse räcker nog som svar:
Ekosofi som ideologi (och ekosofin tillhör samma skräphög som kommunism mm, den har bara inte hamnat där ännu!)
Partier som är ekosofiskt styrda (MP och V de tydligaste)
NGO (non governmental organisations) i form av SNF och SRF som är ekosofiskt styrda
Operativa grupperingar i form av Wolf Army, APU mfl som bedriver verksamhet som ligger i en gråzon med avseende på laglighet.

Att använda "army" i samband med sin verksamhet kan nog inte annat än betraktas som extremt. Och tyvärr SRF-medlemmar - ni är alldeles för nära dessa grupperingar för att inte åka med vad gäller epitet.
I USA finns "Hunters against PETA" - som med allt annat från USA kommer vi nog dit också. Med kramarnas tjallande till "pappa" EU så kommer vi inte närmare varandra -det är säkert.

48. Djurvän

2012-02-18 15:38

Tyvärr fick jag inga svar på mina frågor..som vanligt!

Med vänlig hälsning Peter

47. Peter!

2012-02-18 13:21

Peter! Jag vet inte riktigt var du vill komma med dina frågor nedan. Problemet är att många av er inte har förstått att vi talar om antal varg i Sverige, vilket gör det helt ointressant hur många som finns i Ryssland! Vi är, oavsett antalet i andra länder, lika skyldiga att bevara våra arter i Sverige! Majoriteten vill ha varg i Sverige, vi har politiska beslut som säger att vi ska ha varg i sverige och även jägarförbunden har tagit beslut om att de ska finnas. Vad är problemet? Jo enligt min mening är problemet att många jägare vill ha nollvision av varg (går emot egna beslut), bönder vill inte skydda sina djur mot angrepp av olika mer eller mindre egoistiska anledninar och listan kan göras hur lång som helst. De går uppenbarligen inte att få en nollvision av rovdjursrivna boskap, precis som det inte är möjligt med nollvision med älgolyckor eller dödskjutningar av jägare eller oskyldiga friluftsmänniskor. Det är där vi står nu. Det ställs löjligt höga krav på vargen medan man ser mellan fingrarna för aspekter som jag räknade upp ovan. Om alla inblandade skulle göra vad som krävs för att det ska fungera någorlunda smärtfritt skulle det göra det. Det finns några klockrena vägar till en fungerande vargpolitik: sluta tjuvjaga, sätt inte käppar i hjulen för alla förslag till att förstärka genetiken, sluta hota och använda utpressning, offra inte andra arter för att få som ni vill, sätt upp rovdjurstaket och se till att de är kompletta och har tillräckligt hög spänning, tillåt varg i renbetesområderna där de hör hemma, skyddjaga inte genetiskt viktiga vargar som Kynna (eftersom vi tar ett steg tillbaka varje gång det händer), inse att vi alla har rättigheter men också skyldigheter, dumförklara inte storstadsbefolkningen eftersom de har lika stor rätt till vår natur och de faktiskt gör det möjligt för många att bo på landet genom utjämningsbidrag från storstäderna, dumförklara inte EU som föder er (var kommer Eubidragen ifrån?) och tillslut, det gäller att mötas någonstans i mitten. Vi behöver hitta en jämvikt där vi med säkerhet vet hur många rovdjur vi har plats för i vårt stora land. Vi har definitivt plats för fler än 210 vargar, men självklart ska vi inte ha obegränsat med vargar. Så länge de båda sidorna motarbetar varandra kommer vi inte komma fram till ett vettigt beslut! Så hur ska vi ha det?

46. Kan rubba förtroendet? Ett litet understatement......

2012-02-18 12:20

....det finns knappt något förtroende och detta "äter bort" de sista små resterna....

Med vänlig hälsning Peter

45. Kerstin Fredin #36

2012-02-17 22:58

Eftersom du fick Classe Bäck/Claes B (osäker på vem det var) att bjuda på Sushi för ett tag sedan...kanske du kan bjuda på/hjälpa mig med några enkla svar till mina frågor i #43 då Djurvän inte ser ut att vilja svara? Har förövrigt frågat Torbjörn E, Cicki och andra förespråkare som anser sig vara kunnikga utan att fått ett svar..
Även om man inte alltid(!!) delar dina åsikter och synpunkter, så är du vettig i dialogen. ..Vilket jag uppskattar.

44. Extrem...

2012-02-17 09:02

SKK's ordförande tycker mycket riktigt att SRF är extrema, grunden är begäran om konsekvensutredning av löshundsjakt. Extrem betyder i det här fallet uppenbarligen "tycker inte som vi". Ibland ligger ribban på golvet.

43. Djurvän

2012-02-17 09:02

71 procent av befolkningen ger ju bara en bild av verkligheten..som du förstår....statistik kan vridas och vändas hursomhelst...Var bor det flest människor, i storstad eller i vargland? Hur tror du ovan nämnda procentsats ser ut i ett vargområde respektive på inne i Stockholms city? Ref det svaret blir frågan,vad är demokrati för dig? Skall Landsbygden hålla med en enda stor djurpark för storstadsbor när de så otroligt sällan är på besök?

Jag frågade några anhängare om den svenska vargstammen..men fick inget svar...kanske du kan hjälpa till

1. Är vargstammen totalt sett i världen utrotningshotad om du jämför med andra stora rovdjurs antal och geografiska spridning?

2. Är den Europeiska/ryska genetiska vargstammen klassad som utrotningshotad?

3. Härstammar/har den svenska stammmen samma genetiska grund som den ryska /europeiska?

Med vänlig Hälsning Peter

42. Kerstin fredin.....

2012-02-17 08:57

Varför kan inte en Minister sitta med i en intresseorg.s styrelse ?

Alla medlemmar har den möjligheten.

Om denna Minister som medlem röstas i en SJF styrelse av förslag från en valberedning, är det i såfall någon praktisk skillnad ?

Det finns ca en kvarts miljon jägare i Sverige, däribland många Riksdagsmän, ministrar, toppolitiker, EU delegater mm mm.

Anser Du att § 7 om offentlig anställning ska vara ett direktiv för det allmäna föreningslivet ?

Kommentarerna här riktar sig i allmänhet mot rovdjursförvaltningens myndigheter, NVV och LST och deras systematiska rekrytering av personal, som konsekvent hämtas ur bevarandesidans olika föreningar, SNF och SRF. Vi har under mycket lång tid sett resultatet av starkt " färgade " tjänstemäns beslut i rovdjursförvaltningen.

Vi har sett mängder av beslut, ställningstagande och uttalande i egenintresse, det vi kallar JÄV.

Alltså i rakt motsats av vad lagtexten i § 7 om offentlig anställning godkänner.

Anser Du vekligen att detta är en verksamhet lämpad för en Statlig myndighet i det demokratiska Sverige ?

Vi har också kunnat följa andra fall med te.x jägare som med enbart risk för jäv, har erbjudits andra arbetsuppgifter. Vilket har fått sympatier från båda sidor.

Om Du är förespråkare av lagar och paragrafer samt god demokratisk ordning, varför vill Du inte se en fortsatt upprensning av jäviga tjänstemän inom Svensk rovdjursförvaltning ??

Jag har ingen förhoppning men vore ändå tacksam för svar.

41. till djurvän.

2012-02-16 19:48

Jag tycker att du skall sucka och sluta skriva här och nu.
Tycker man att det är ok med ett sådant fruktansvärt djurplågeri som dessa vargar innebär, så kan man omöjligt titulera sig djurvän.
Dom 71% du hänvisar till tror jag inte är någon omröstning från landsbygden precis, för det är väl i rimlighetens namn dessa människor som skall rösta eller hur.

40. Svar till suck

2012-02-16 15:09

Förstår mig inte på dig. du tycker att det är rätt att klövvilt lider men inte varg. Suck för dig

39. Suck!

2012-02-16 10:56

Självklart ska en varg som är riktigt skadas avlivas. Om den har en gammal skada och klarar sig bra ska den inte avlivas. Tyvärr är hatet så stort mot varg att så fort någon ser något fel ska den dödas. Det är ju bara att se tillbaka på 2010 tror jag det var, när ett lätt skadad varg skulle avlivas pga bilolycka. De skadesköts om och om igen och var helt söndertrasad innan den i stora plågor dog. Sådan oetisk och hatfull avlivning kan jag vara utan. Usch!

38. Tjyvjaktens morot måste vara Länsstyrelsen Dalarna

2012-02-16 09:20

När Perjons jobbade åt Jägareförbundet blev han tvingad att sluta spåra åt Länsstyrelsen Dalarna för att han ansågs då "jävig". Men år det här hållet går det tydligen bra. Jag förstår att tjyvjakten på varg fortsätter.

37. Mattias Ö

2012-02-16 09:20

Om du bryr dig om att läsa artikeln så ser du att Olof Trostén INTE har något som helst uppdrag från viltförvaltningsdelegationen! Inte heller enligt vad han tror själv!
Detta har han tydligen gjort för att kunna skriva insändare och spy galla över drabbade fårägare!

36. Men snälla nån!

2012-02-16 09:19

Vad ska vi värnare då säga när det satt en minister i SJFs styrelse?

Ja, ja – det verkar som om ministerposten där är vakant för tillfället – men var det inte herr Erlandsson som satt där tidigare?

Ni ondgör er över en person som inte har – och aldrig har haft - särskilt mycket att säga till om, men sväljer utan vidare att människor som verkligen har möjlighet att styra och ställa i landet har anknytning till ett av lägren.

Men, det är ju det lägret ni själv håller på, så då är det naturligtvis helt OK.

Snacka om patetiskt!

35. Extrem?

2012-02-15 21:37

Tack för exempel, jag försöker få klart för mig om Nils Erik Åhmansson uttalar sig å SKK's vägnar eller inte.
Exempel nummer två skulle lika gärna kunna ha rubriken "Jag trakasseras av Viltförvaltningsdelegationen", det verkar som om det var i dess vägnar som Olov Trostén menade att han gjorde sina mätningar. Om det här är exempel på extremism så verkar det vara en tämligen beskedlig, möjligen påflugen sådan.

34. Suckar än värre

2012-02-15 21:36

Expressen är väl en av Sveriges mest igenomögnade blaskor, trots det det så finner jag deras webbomröstning beträffande vargens varande eller icke varande här i Sverige vara enligt Sveriges befolknings innersta tyckande och känsla

33. Till djurvän!

2012-02-15 21:35

Du kallar dig djurvän och är inne här i parti och minut och gnäller på jägarna. Men under artikeln om den varg som går runt skadad som befolkningen vill ta bort av djuretiska skäl så ser jag inga kommentarer från dig. Djurvän va de ja!?!?

32. Flera fall lika detta

2012-02-15 21:34

Tror nog det finns flera fall i andra Länsstyrelser likt detta....!!

31. Fy, Norrfalk

2012-02-15 18:29

Nu får du rensa i din personalstat, antingen följer du uppdraget som länets högste tjänsteman och hjälper medborgarna, eller då deklarerar du din avgång och överlåter verksamheten åt en landshövding som är mån om dalarnas medborgare, punkt slut.

30. Suck!

2012-02-15 18:29

Vvad trött jag blir! Vet ni vad ...rätt ska vara rätt! Vi tar bort honom från länsstyrelsen och ALLA JÄGARE SOM SITTER I EN JÄVIG SITUATION (många med andra ord). Vilka skulle förlora mest på det? Hur svårt ska det vara att använda någon som helst moral på den här sidan. Här gapas det och skriks om EN PERSON som är med i Rovdjursföreningen! Hur många jägare sitter det i länsstyrelserna och beslutar om vilka vargar som ska dödas? Undrar vad de 71 % av befolkningen, som vill ha varg, tycker om det! Rovdjursföreningen är inte mer extrem än jägarförbunden och det vet ni också! Nollvision på varg är väl extrema åsikter om något!

29. Extrem?

2012-02-15 18:27

Vad är det som SRF gör som får Jakt & Jägare att framföra att "många" ser SRF som en "extrem" organisation. Kom gärna med exempel.
(Jag är medlem i SRF och tonläget i intervjun förvånar mig en aning, "extrem" markerar ett ändläge, som talibaner, Nordkorea osv.)

Redaktionell kommentar
Här är några exempel på det:

SKK-basen:
http://www.jaktojagare.se/okunnigt-och-fel

Vargdrabbad bonde:
http://www.jaktojagare.se/aktuellt/jag-trakasseras-av-rovdjursforeningen

28. Riksjägarna extremister?

2012-02-15 18:25

Illa valda ord , konstigt att det duger att vara på Riksjägarnas skjutbana i Falun, Främsbacka, varje höst då? Undrar vad de som skjuter där ska tycka om henne, nu när hon kommer tillbaka i höst igen....

27. Dalavirus

2012-02-15 18:24

Alla på lst Dalarna som har med rovdjursfrågor att göra är insyltade med någon av föreningarna.

26. Visa nu den handlingskraft....

2012-02-15 18:24

...som LST Kronoberg visade i ett EXAKT samma ärende gällande ev jävsituation, med stöd av § 7 om offentlig anställning, häromdan.
Lagar och paragrafer gäller ALLA människor lika och skall naturligtvis tillämpas utan diskrimering eller särskillning.
Statliga verk med tillhörande tjänstemän är, precis som det låter, män/kvinnor som har en tjänsteroll mot övriga medborgare, vilket självklart inte får missbrukas i egensyfte !
Skälet till LST Kronobergs agerande, uppfattas som förtroendehöjande av båda sidor i debatten, för en starkt ifrågasatt myndighet.
Lst Dalarna är troligtvis den LST som skulle tjäna mest på förtroendehöjande verksamhet, men tycks mer och mer vilja profilera sig som motsatsen.
Merparten av rovdjursförvaltningens anställda, från ledning och rakt ner är tillsatta för sina personliga åsikters skull, många med medlemskap i SRF. Vilket avspeglar sig i många beslut och ställningstagande.
Vilket med eftertryck avviker från § 7 i lagen om offentlig anställning !!!!!
Någon förändring av denna svågerpolitik, är troligtvis ej att vänta.
För det krävs att ett myteri uppstår inom den egna org, påverkan utifrån tycks inte kunna rubba dessa " välbyggda maktstrukturer "
Eller finns det någon med en bra strategi?

25. Två dåliga egenskaper

2012-02-15 17:02

Maria Norrfalk är konflikträdd och tjänstemannastyrd.
Två dåliga egenskaper hos en landshövding.

24. Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.

2012-02-15 17:02

Det finns anledning att tala om för Maria Norrfalk vilken verksamhet hon leder. Hon bör läsa följande:

Uppgifter
1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.

2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.
Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.
Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.
Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning (2008:1346).

Fortsättning finns att läsa på http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070825.htm


Apropå Maria Norrfalks syn på SRF tål följande att läsas:
http://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/01/16/svenska-rovdjursforeningen-srf/

23. Förtroende – när fanns det nått sånt?

2012-02-15 17:00

Det är som när John Cleese ska försöka förklara för zooägaren att papegojan han köpt var död, och med en dåres envishet försöker zooägaren få John Cleese att tro att han har fel. Polly is dead, vanish, disappeared, gone fore ever.
Så bedriver länsstyrelsen sin verksamhet, och har gjort en längre tid.
Så hur kan förtroendet vara rubbat? Rubbat är vad det är. Helt rubbat!
Det är vad det är inom länsstyrelsen, helt sjukt!
Så allt prat om rubbat förtroende är onödigt, förtroendet försvann för ett årtionde sedan, sen dess har befolkningen systematiskt blivit överkörda av, vad man skulle kunna likna med ministerstyre.
Nån gång tar det slut, för det är ju så att att inga träd växer ända upp till himlen.

22. JÄV

2012-02-15 16:59

DET SKULLE INTE SITTA I VÄGEN ATT KONTROLLERA NATUVÅRDSVERKETS PERSONAL O LÄNSSTYRELSENS PERSONAL OCHSÅ .VAD JAG FÖRSTÅR ÄR DESSA MED I ROVDJURSFÖRENINGEN OCKSÅ

21. Inte bara rovdjur

2012-02-15 16:59

Det är inte bara inom rovdjursförvaltningen som Maria har problem med sina tjänstemän med dubbla lojaliter. Det är samma sak med de som arbetar med naturskydd av skog. Ena dagen tjänsteman, nästa dag snfare som kritiserar svenskt skogsbruket. Som samhällsmedborgare undrar jag vem företräder personen? Sammhället? SNF? eller den personliga åsikten?

20. Vadå "kan".......

2012-02-15 16:58

Det finns absolut noll förtroende kvar för länsstyrelsen redan, så det här var inte ett dugg förvånande!

19. Hur...

2012-02-15 16:58

...är det man säger "LIKA BARN LEKA BÄST"

18. Maria är förvirrad!

2012-02-15 16:58

Maria, LST är en myndighet det är inte JRF, förstår du skillnaden? Jag tycker att denna cirkus börjar bli mer än tillräcklig, så här får det inte vara. En tjänsteman som sitter på flera stolar i klar jävsituation och medlem i rovdjursföreningen, fruktansvärt.
Alhem ansåg ju att en polis inte skulle få vara med i ett jaktlag, då skulle färre jaktbrott utredas. Hur stämmer då LST:s agerande? Myndigheten är till för folket och samhället och det är alldeles för vanligt att stöddiga tjänstemän/småpåvar bemöter folk illa. Den typen av anställda som inte kan det elementära saker i sitt uppdrag skall inte arb. på en länstyrelse. Norrfalk, avgå omg. du är inte mogen ditt arbete på någon punkt, med ditt ständiga velande och jamsande utan ordning.

17. OJOJOJ....

2012-02-15 15:13

Sicken lekstuga det är i Dalarna. Lider med er som bor där...

16. Världsunik överenskommelse

2012-02-15 14:33

I tjänsten ingår att föra ut och omsätta landets beslutade politik. När arbetsdagen är slut startar sysslor i en förening som motarbetat landets beslutade politik och som anmält den för överträdelse mot art- och habitat-direktivet. Att ha en sådan typ av överenskommelse med sin arbetsgivare måste vara världsunik.

15. Jaha Maria,

2012-02-15 14:05

Vad gör du åt saken då?
Det är kristallklart i lagen och du förstår att det är ett problem.
Bra så långt!
Men gör något också, inte bara åt Rapp utan även åt andra tjänstemän som skadar förtroendet för länsstyrelsen genom att ha egna agendor.

14. TV4 nyheterna i dalarna igår

2012-02-15 14:05

Igår kommenterade lst inslaget om barn i tällberg som får åka skolbuss pgr av varg "de är extremt ovanligt att varg angriper människor och sist de hände var på 1800 talet gysinge vargen". Läs följande på http://www.vargfakta.se/nyheter/sexarig-flicka-uppaten-av-varg-kuikkala-finland/

13. Städa uppifrån

2012-02-15 13:47

Det behövs nog städas en hel del i trappen där.
Börja uppifrån och flera steg neråt.
Jämföra Riksjägarna ? Att förtroendevald / medlem för Riksjägarna jobbar för "möjlig jakt" är en självklarhet. Rovdjursföreningen får jobba för sitt.
MEN att vara anställd tjänsteman på länsstyrelsen och som sådan sedan vara ute och proppagera för rovdjuren, kan inte vara annat än jäv.
Jag kan även citera telefonsamtal som en numera borgången jaktvän hade med DLS tjänsteman(kvinna).
Min vän ringer och frågar efter svar på en överklagan.
Citat:
DLS: "Vi måste få ner antalet jägare".
Min vän: "Det kan väl inte vara ditt uppdrag".
DLS: Det avgör vi och nu tar vi inte den tonen".
Det är så man baxnar. Hur har kvinnan uppfattat sin tjänst.
Så har vi det och någon skillnad blir det inte utan en rejäl städning.

12. Vilket förtroende?

2012-02-15 13:32

???

11. Rubba vilket förtroende?

2012-02-15 13:32

Den enaär med i SRF, den andra undrar hur mkt man ska ljuga för allmänheten...
Ni minns väl:
http://www.jaktojagare.se/hur-mycket-kan-vi-ljuga-om-vargen

10. VILKET FÖRTROENDE?

2012-02-15 13:32

Maria Norrfalk säger att hon förstår att Mats Rapps verksamhet kan rubba medborgarnas förtroende för länsstyrelsen i Dalarna. Hon säger också: ”Jovisst förstår jag att det är ett problem”. Där har hon helt fel! Hon tror tydligen att hon bara har ett problem att lösa. Hon har åtskilliga problem att ta itu med och lösa innan hon kan återskapa medborgarnas fortroende för länsstyrelsen i Dalarna.

9. Ord som Norrfalk använder ytterst flitigt i intervjuer...

2012-02-15 13:31

"Naturligvis", "givetvis", "positivt", "förstår".
Ack så skönt med visad empati för sina länsinnevånare...

8. Det förtroendet....

2012-02-15 13:31

kan nog inte bli mer rubbat än det redan är - finns inget förtroende kvar alls! Därmed är hövdingens fundering totalt irrelevant! Något som inte finns kan inte heller rubbas.

7. ja men

2012-02-15 13:31

om hon nu förstår det se då till att han får en annan tjänst där han inte gör så mycket skada då !!!
ska det vara så svårt ?

6. En extrem organisation?

2012-02-15 13:28

Riksjägarna en extrem organisation?
Lika extrem som rovdjursföreningen?
Undrar hur extrem landshövdingen är, på en skala mellan ett och tio?

5. Ny Landshövding

2012-02-15 13:28

Landshövdingen tycker att Jägarnas riksförbund är en extremorganisation i nivå med rovdjursföreningen, nu får det vara nog.

4. Opartiskhet!

2012-02-15 13:28

Samtidigt som Mats Rapp fick dispans att jobba med och för Rovdjursföreningen fick flera andra spårare avsluta sina kontakter med SJF eller sluta! Maria Norrfalk anser att det "sticker ut" att rovdjursföreningen har så stort inflytande över rovdjurspolitiken i vårt län. Det ju faktiskt de som styr vår länsstyrelse. Rovdjurspolitiken i Dalarna är känd - långt utanför länets gränser - för sin ensidiga syn på fr.a. vargen. Mats Rapps m.fl. tjänstemäns agerande och åsikter har totalt sänkt allt som skulle kunna vara ett förtroende för myndigheten eller medverka till någon form av acceptans för rovdjurspolitiken.
Maria Norrfalk, om du ska få någon acceptans hos jägare, fäbodbrukare, djurhållare, hundägare, ryttare m.fl. för vad länsstyrelsen sysslar med, får du nog städa upp ordentligt på kontoret och ute i spårlöporna. Vi som far illa av vargens närvaro i våra marker, ska inte behöva uppleva olust när länsstyrelsens tjänstemän dyker upp i skogen.

3. Det är...

2012-02-15 13:27

...bara att omplacera sådan personal.

2. Men Maria...

2012-02-15 13:27

Gör något åt saken då!

1. Förstå är en sak

2012-02-15 13:26

Förstå är en sak, göra något åt det är en helt annan

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB