• Älgskadefondsföreningen

​Kritiserad skogsutredare byts ut

AktuelltPublicerad: 2016-07-13 21:09

Skogsutredare Charlotta Riberdahls uttalanden om privatägd skog blev för mycket för regeringen. Hon entledigas från sitt uppdrag, skriver ATL.

Det var på Almedalsveckan som Charlotta Riberdahl, som utreder en rättslig översyn av skogsvårdslagen, delade med sig av sina tankar kring privat ägande av skog.

Ifrågasatte privat skogsägande
Så här frågade sig Charlotta Riberdahl i ett längre resonemang:
– Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt?

"Har skadat utredningen"
Först rasade debatten på sociala medier och sedan tog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht avstånd från Riberdahls uttalande. Därefter har en rad borgerliga politiker och LRF krävt hennes avgång.
Idag kom beskedet, i ett pressmeddelande från Bucht, att Charlotta Riberdahl inte längre har kvar uppdraget som skogsutredare. Regeringen vill hitta en ersättare som kan göra jobbet.
"Jag bedömer att hennes uttalande har skadat utredningen och jag har därför inget fortsatt förtroende för Riberdahl att leda denna utredning", meddelar Bucht i en skriftlig kommentar till TT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Även vargutredare!

2016-07-14 19:01

Hon har ju även varit regeringens utredare i frågan om överklagande av vargjakt. Där lyssnade Bucht på hennes förslag. Tydligen en efterfrågad kvinna......

6. Århuskonventionen....

2016-07-14 19:00

Googla Århuskonventionen!

Här är roten till att olika organisationer kan överklaga beslut och förhindra jakt/skyddsjakt. Organisationer som SNF, Djurens Rätt m.fl. utnyttjar denna konvention oansvarigt.

Självklart ligger det i MP:s och vissa organisationers intresse, att även skogsägare skall bli skyldiga att anmäla varje åtgärd i skogen och söka tillstånd för aktuell åtgärd såsom markberedning, plantering, gallring mm eller aktivt tvinga skogsägare till hyggesfritt skogsbruk. Riberdahl visade sig ha den agendan.

Ett led är diskussionen om att Skogsstyrelsen skall offentliggöra ansökningar om föryngringsavverkningar naturligtvis för att underlätta för nämnda organisationer att överklaga och härska likt man gör i vargfrågan och med stöd av Århuskonventionen.

Organisationernas och i stora delar av MP:s fasa är äganderätten och så infantil att man tror skogsbruket sköts bättre i Ryssland, Kanada, Venezuela där staten förvaltar stor del av marken. En sann socialist och kommunist följer Marx och vill att produktionsmedlen, i detta fall skog, skall ägas av staten, dvs folket i deras värld.

Innan utredare utses föregås detta av en utredning och beslut i Regeringen. Självklart ser MP till vem utredaren blir, kanske i utbyte mot att S utser någon annan.En ren huggsexa förstås. Underskatta inte MP:s arbete bakom kulisserna. Juris doktor Romson har sina kontakter och vänner i juristkåren, dels i miljörörelsen och dels på yttersta vänsterkanten.

De här människorna har sin agenda att göra landsbygden till ett Rewilding Europe, avveckla landsbygdens industri genom pålagor och skatter och de som bor kvar får verka inom turistnäringen. Jakt? Glöm bort det! Djuren skall turisterna titta på och landsbygdens folk skall trängas i storstädernas getton och åka tunnelbana miljömässigt.

Ja, detta är kanske att ta i. Men med tanke på att många högt studerade människor, i detta fall jurister, ger intrycket av, att de visar prov på avsaknad av holistiskt seende. Schultz, Romson och Riberdahl är exempel på detta. På SLU och SNV finns fler med dåliga omdömen...

5. #1

2016-07-14 13:09

Att överhuvudtaget ställa en fråga om att ta av folk deras egendom- att de som bevarat mest naturvärden på sin mark, ska mista sin mark , samtidigt som dom som girigast exploaterat sin natur i jordbruksområden,tätorter mm. inte alls berörs är skrämmande.
Ett segregerat Sverige där man har äganderätt i söder och i centralorter, men kommunism norr om Dalälven. Där finns skog kvar och den äger vi allihop som en enda stor familj.
Nej, hejda ekofacisterna nu !

4. Vad har hänt med Bucht?

2016-07-14 13:09

Roligt att se en reaktion från Bucht. Det var oväntat.
Anledning kan man bara gissa. Romson har lämnat regeringen? Bucht är skogsägare?

3. Dubbelmoral

2016-07-14 13:08

Dumt uttalande förvisso, men hon var tydlig med att hon var provokativ och tänkte helt fritt.

Men hade det varit ett uttalande från vår kära Dan Eliasson så hade det varit helt ok och inget hade hänt.

2. Lagman.

2016-07-14 11:17

Är det rimligt att en person med så dåligt omdöme har plats som domare i
en hovrätt?

BjörnE.

1. yttrandefrihet

2016-07-14 11:17

Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt?

det är väl en fråga och det framgår väl inte om det är hennes ståndpunkt.
jee

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB