• Pinewood

”Låt er inte provoceras av aktivister”

AktuelltPublicerad: 2011-01-11 23:01

Att störa jakt är i princip olagligt om det sker med uppsåt. Det är de jurister som Jakt & Jägare talat med överens om. Däremot är det svårt att i praktiken komma åt jaktsabotörer. En av de största riskerna för jägarna är att de låter sig provoceras.

Det aktuella fallet med vargaktivister (med bland annat en rappare i spetsen), som hotar att störa och sabotera den kommande vargjakten, har fått tämligen stort utrymme i riksmedia – trots att antalet inblandade personer verkar vara ganska få. Frågan är emellertid vad de kan göra utan att bryta mot lagen?
Teoretiskt är en störning av ”demonstrationstyp”, alltså att promenera omkring i skogen eller privata skogsvägar och föra oljud – och inte avlägsna sig trots tillsägelse – ett lagbrott. Allemansrätten innebär nämligen inte att man får hindra markutnyttjande som skogsbruk, fiske och jakt.

Otydlig lagstiftning
Alla som Jakt & Jägare talar med konstaterar dock att allemansrätten är väldigt otydlig. Det är en rättighet som det finns stöd för i grundlagen, men det finns ingen särskild ”Lag om allemansrätt”. Snarare handlar det om så kallad ”motsattsvis tolkning”, vilket i princip innebär att det som inte är förbjudet är tillåtet.
Kan man bevisa att någon medvetet stör en markanvändning, eller ett lagligt nyttjandet av en naturresurs, så kan det alltså bli frågan om – exempelvis – ofredande eller egenmäktigt förfarande.

Säg till först
– Man kan naturligtvis aldrig hindra någon från att gå ut i skogen. Men om det kommer in någon utomstående på marken mitt under en jakt så ska personen avlägsna sig efter en tillsägelse, säger Jägareförbundets biträdande riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné.
Jägareförbundets jurist, Ola Välimaa, konstaterar att till exempel skrik och skrän kan betecknas som ofredande. Parkera en bil så den blockerar framfart kan ses som egenmäktigt förfarande. Hot är givetvis ett solklart lagbrott.

Svårt att bevisa
Riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin på Jägarnas Riksförbund gör samma bedömning:
– Man får vistas i skogen, men inte störa nyttjandet eller brukaren. Men ofta är frågan hur man ska kunna bevisa att det sker uppsåtligt, säger Kallin.
I praktiken är det alltså svårt att komma åt den här typen av aktioner. Det bedömer även LRF Konsults jurist, Axel Nordmark.
– Allemansrätten är otroligt löst definierad och ur rättslig synpunkt en väldigt vag rättighet. Ändå är det svårt att generellt se något tydligt företräde för någon av nyttjanderättena; allemansrätten eller jakträtten, säger Axel Nordmark.

Skadestånd
– Det beror väldigt mycket på om man exempelvis kan påvisa skada och inleda en skadeståndsprocess. För att kunna hävda övriga brott måste nog aktivisterna agera väldigt tydligt, eventuellt våldsamt.
Han påpekar också att små protestgrupper av den typ som nu är aktuella ofta består av löst sammansatta nätverk. Det kan alltså vara svårt att hitta någon ansvarig att dra inför rätta.

Vittnen och vapen
Samtliga som Jakt & Jägare talat med varnar emellertid jägarna för att låta sig provoceras till diskussioner eller konfrontationer. Av två skäl: Jägarna bär ofta vapen på axeln och i skogen är det ont om vittnen.
Det betyder med automatik att om någon utomstående påstår att en beväpnad person uttalat hotelser så uppstår en misstanke om grovt olaga hot, med ganska obehagliga följder.

Uppträd korrekt
Från båda jägarorganisationerna rekommenderar man därför jägarna att uppträda korrekt och inte inleda några diskussioner med eventuella aktivister. Det är också bra att vara två samt att inte har några vapen med sig.
– Ta en bild på dem med mobilen, be dem avlägsna sig och gör de inte det så polisanmäl, är Daniel Lignés råd.
Att eventuella aktivisterna skulle göra något mer än att irritera och störa är mindre troligt. Om de exempelvis spårar vargar för att skrämma bort dem gör de sig skyldiga till jaktbrott. Andra solklara brott är att köra med terrängfordon utan tillstånd och bryta upp vägbommar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. 1an

2011-01-12 20:26

Jävligt bra skrivet!Våra egna skogar och marker håller på att bli nåt gratis rekreationsområde åt de urbana miljösvinen.

4. Förberedelse till ofredande

2011-01-12 13:40

Det borde vara ett gyllen tillfälle att man även innefattar förberedelse till ofredande och förberedelse till sabotage så att man kan komma tillrätta med de kriminella element som stör jakten och släpper ut minkar, när man nu ändå ska utöka jaktbrottsrubriseringen till att även omfatta förberedelse till jaktbrott. Undrar bara hur man ska göra gränsdragningen mellan förberedelse till jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott.
:))

3. Ensidigt. Olika inför lagen?

2011-01-12 10:22

En jägare har ju som regel sitt vapen med på axeln, av flera anledningar. Dels för att använda för fällande av vilt, för att ha uppsikt över det m.m. Om jägaren ensam möter en person/aktivist så kan denne alltid påstå att han blivit hotad, men så enkelt kan det väl ändå inte vara att man då väljer att tro på aktivisten/personen som påstår detta, här måste väl ord stå mot ord, eller är jägaren rättslös?
Är inte alla lika inför lagen?
Som det framställs här i artickeln låter det som man väljer att tro aktivisten.
Människors lika värde, gäller det inte jägaren.
VÄGRA VARGJAKT det enda rätta.

2. Polisanmäl alla störningar

2011-01-12 10:17

De är olagliga. Gott om poliser finns det ju i farten under jakten. Kanske de inte blir ådömda straff men att bli inkallad till förhör och hamna i diverse register är inte heller roligt.

1. Allemansrätten unik i Världen.

2011-01-12 08:28

Den innebär att alla andra har större rätt till att nyttja privatägd mark än markägaren själv. Den var från början tänkt som ett sätt för allmänheten att ta del av det överflöd som finns ute i naturen. Gamla mor Anna skulle utan att behöva fråga om lov kunna plocka bär och svamp så länge hon inte störde vare sig naturen eller markägaren.
Denna rättighet har nu förvanskats till att ge företag "rätt" att ta hit människor från utlandet som ska plocka bär i mängd. Forsränning och kanotfärder med vildmarksliv erbjuds. Träd huggs för att ha som ved och virke till kojor.
Svensken i gemén har "rätt" till betydligt mer. Julgranar huggs, tallris bryts, mossa plockas blommor och nyttoväxter grävs upp. Allt detta görs med hänvisning till allemansrätten.
-Ja det gör väl ingentig tycker dom flesta.
Ja dom flesta är ju inte markägare som står där, när bärplockarna med skattemedel förpassats ur landet, med ett berg av sopor som lämnats kvar, med gran och tall planteringar ödelagda.
Markägare har heller ingen rätt att bygga var han vill för allmänintresset är alltid större.
Ja, alla i hela världen har mer rätt att utnyttja DIN mark än DU som markägare.
Man uppmanar i artikeln att ringa polis om jägarna stöter på provokatörer. Jag rekomenderar er i stället att snabbast möjligt lämna platsen och knyta näven i fickan.
DET är det enda DU som markägare fortfarande har rätt till. Polisen kommer inte att hjälpa dig.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB