• Älgskadefondsföreningen

”Lobeslut fiasko för rovdjurspolitiken”

AktuelltPublicerad: 2011-02-17 17:46

– Fiasko för den nya rovdjurspolitikens regionala ansvar.
Det säger JRF:s Henrik Tågmark om Naturvårdsverkets lodjursbeslut. Per Mellström i Gävleborgs viltförvaltningsdelegation är lika besviken:
– Det skiter sig för oss igen här i Mellansverige.

Henrik Tågmark är Jägarnas Riksförbunds rovdjursansvarige och bor i Värmland. Han dömer ut lodjursbeslutet, som sätter ett tak på 30 lodjur i avskjutning i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Henrik Tågmark anser att det frågan om ett fiasko för det regionala och lokala inflytandet. Men han lägger inte skulden i första hand på Naturvårdsverket:
– I själva verket är det länsstyrelserna som misslyckas. Inventeringsunderlaget är under all kritik och man klarar inte av att kvalitetssäkra de föryngringar som finns, säger Tågmark.
– Det går inte att hantera beslut på ett seriöst sätt när det är så. Det var samma sak i fjol. Alla vet att lodjuren blir fler, man känner till lodjursgrupper, men ingenting syns i inventeringarna, tillägger han.
Henrik Tågmark pekar också på att kriterierna för kvalitetssäkring är alldeles för hårda och måste bli praktiskt möjliga att nå upp till.
– Om det visar sig att inventeringarna är fel – som det blev i samband med vargbeslutet – tycker jag att det vore anständigt om Naturvårdsverket reviderar sitt beslut, säger Henrik Tågmark.

Ansvaret läggs på Mellansverige
I Gävleborg är missnöjet lika stort. 

Per Mellström är jägarrepresentant i viltförvaltningsdelegationen och utbrister spontant:
–Det skiter sig för oss igen.
– Lodjursstammen expanderar för långsamt söderut och i norr ska den minskas. Det betyder att vi i Mellansverige, som sitter med hela vargstammen, även måste ta ansvar för lodjursstammen. Det är vi som hamnar i kläm.
Per Mellström anser att det nationella minimålet på 250 lodjursföryngringar är problemet. Det skulle kunna vara rimligt i ett läge då Sverige har en rejäl lodjursstam i södra rovdjursförvaltningsområdet. Men nu tycks lodjuren ha svårt att sprida sig söderut, samtidigt som de södra länens miniminivåer är låga. I det viltrika södra rovdjursförvaltningsområdet är den totala miniminivån 38 lodjur och i Mellansverige, där även vargpredationen är stor, är miniminivån 137 lodjur.

Huggsexa och lottdragning
Närmast ska länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet träffas och fördela tilldelningen mellan sig. Det ska troligen också finnas kvar djur för senare skyddsjakter.
– Det blir säkert ett kul möte när de mellansvenska länen ska ha huggsexa om de få lodjuren som man får fälla, säger Per Mellström ironiskt.
Henrik Tågmarks kommentar om saken är:
– De kan lika gärna ordna lotteri. De tilldelningar det blir frågan om har ingen praktisk betydelse.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

74. ngj 69,72,75

2011-02-24 09:37

jobbar du på redaktionen som kan bumpa inlägget så ofta?

Jodå,de förhållande du nämner
råder på många andra platser i vårt land,vilket gör att vilt förföljt av rovdjur söker sig till vägar som är lättare att komma undan på...

Redaktionell kommentar:
Det är inte alltid vi upptäcker att ”ngj” skickat samma inlägg många gånger. Nyss tog jag bort fem inlägg från signaturen med samma ordalydelse under en enda artikel. Och det är inte första gången det är så...
Nu har jag tagit bort två dupletter i den här tråden.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

73. Brunsten

2011-02-21 13:37

Jag glömde i hastigheten den viltolyckstopp som förekommer i samband med brunstperioden.

72. Viltolyckor

2011-02-21 13:37

Det finns några tydliga samband mellan när det gäller viltolyckor. Dels förekommer en topp i samband med älgkons avstötning av fjolårskalvar i början av sommaren, dels förkommer toppar i samband med älgvandringar till vinterståndplatser och snöförhållanden i övrigt. Det man också vet är att viltolyckor inträffar i skymning och mörker. Där faller alltså argumentet om löshundsjakten. Vidare föreligger ett samband med trafikarbetet eller trafikintensitet. Bilåkandet ökar och därmed viltolyckorna även om antalet vilt minskar. Svårare än så är det faktiskt inte.

71. Uffe Stridsberg i 60

2011-02-21 09:28

Jag tycker absolut att de som vill bevara vår fäbodskultur är värda all högaktning, och empati.
Men jag önskar slippa läsa argumentet att rovdjuren saknar betydelse för aktiviteten.

70. Hans-Ove Hansson

2011-02-20 14:13

"Jag menar att den ökning som skett av trafikdödade rådjur beror till största del på ökningen av rovdjur, skriver du Hans-Ove och det kunde vara i och för sig vara rimligt. Men om vi tittar på län som närmast är kliniskt rena från stora rovdjur, Skåne, en inventerad lodjursföryngring i år och för all del även Blekinge, så skiljer sig inte de länen från rovdjurslänen i frågan. Flest trafikolyckor med rådjur inträffar under löshundjaktmånaderna och då kan man även inkludera januari eftersom de länen knappast och sällsynt har ett snödjup som hämmar löshundjakten under januari.
Hans-Ove, det är närmast ett önsketänkande från utövare av löshundjakt att påstå att inte jaktformen ökar risken för viltolyckor. Därmed inte sagt att rovdjuren helt saknar betydelse. Men nedgången i trafikolyckor med främst rådjur är så markant när löshundjakten är över, i alla län med rådjur.
Angående storleken på rådjursstammen så finns ju inga bra inventeringar att hänvisa till annat än lokalt. Avskjutningsstatistik grundad på frivillig rapportering, ja, och trafikolycksstatistik som grundar sig på en numer obligatorisk rapportering. Skulle vara önskvärt med en lika bra viltövervakning på rådjur som på älg eftersom det inför beslut om lodjursjakt görs bärkraftbedömningar utifrån statistik jag nämnde ovan.
Vi kommer väl inte längre i vår diskussion, men tack för ett seriöst åsiktsutbyte.

Med respekt hälsar
Uffe

69. Hans-Ove Hansson

2011-02-20 14:13

Skåne har också haft en kraftig ökning av viltolyckor spec nu i vinter, men beror ju på den myckna snön och inget annat, är det inte så på andra ställen också?

68. Claes B

2011-02-20 01:44

Jag håller med dig. Att jakten skapar mängder med arbetstillfällen är ju glasklart, Skulle vi jägare sluta med hundar, hundfoder, pejlutrustning, kläder, ammunition, allehanda tillbehör. sluta lösa statligt jaktkort, sluta hyra av stugägare,wärdshus, guider m mera, då skulle det märkas oerhört snabbt. Ulf Stridsberg! Jag menar att den ökning som skett av trafikdödade rådjur beror till största del på ökningen av rovdjur. Hur kan du då annars förklara att med minskade rådjursstammar så ökar trafikdödade rådjur? Jakten med drivande hundar minskar,då faller ju teorin om att dom drivande hundarna är orsaken till många viltolyckor under senhösten? Sen har du ju som mest med rådjur under sommar och höst,viltolyckor,jakt och rovdjursdödade rådjur gör ju att stammen minskar rejält fram till Januari, Ganska enkel matematik tycker jag.

67. Rovdjurspolitik?

2011-02-19 18:49

Sverige har gått från att ha varit ett av världens viltrikaste länder till att idag hysa en av Europas största och tätaste samlade rovdjurspopulationer,(sett efter storleken),på ca 25 år.Detta beslut är bara ett bevis på beslutande myndigheters ambition att bli nummer ett.Det är ytterligare ett nytt steg mot den "slutliga lösningen"sett ur de styrandes perspektiv,där det inte kommer att finnas något som helst utrymme för jakt och jägare,möjligtvis i en undanskymd roll för att ta hand om trafikskadat vilt eller skyddsjakt på något specifikt skadedjur.Att vi kommer att kunna beskatta viltstammarna måste ses som ren utopi,när den förda rovdjurspolitiken har nått sitt mål,en ohämmad tillväxt av de fem stora rovdjuren.Så att till slut naturen reglerar sig själv,utan inblandning från mäniskan.Denna dröm har sedan projekt Varg skrevs, funnits hos en liten grupp personer med mycket djupa förankringar inom beslutande myndigheterna.Så länge som strukturen ser ut som den gör,alltfrån viltförvaltningdelegationerna sammansättning ända upp till maktens korridorer på NVV,kommer ingen förändring att ske.Dagens rovdjurspolitik kostar idag skattebetalare enorma summor varje år,som hela tider kommer att öka kraftigt,men det är egentligen bara snuspengar om jämför vilka summor som svensk jakt och jägarkår omsätter och inbringar till den svenska stadsfinansen.Pengar är makt och utan dessa pengar skulle mycket i den svenska rovdjurspolitiken vara en omöjlighet,den svenska jägarkåren är den största finansiären av kalaset.Många ideer kring lösningar på den förda rovdjurspolitiken har säkert redan disskuterats,dock utan någon mig märkbar positiv förändring.Det är en smula bisarrt men ändå frestande,att leka med tanken att hela den svenska jägarkåren tog ett års timeout,från allt det vi gör idag.Ett år av vilande jaktarenden,jaktkort ftersök, skyddsjakt,viltinventeringar, fällavgifter. inköp mm. det vet jag att det är en ren utopi,och inget jag egentligen önskar.Men det skulle med all säkerhet ställa saker och ting på sin spets,och rent ekonomiskt, vara förödande för den verklighet vi ser idag.Den ökande respekt och värdering vi skulle uppnå, från de som kan tänkas bli drabbade är ej att förakta.

66. Är det Uffe Stridsberg som ligger

2011-02-19 18:48

bakom forskningen i det han påstår?
Vem/vilka är det? Eller är det bara som han påstår att det förhåller sig? Tror? Och är Uffe Stridsberg också jägare? Eller har han bara där också hamnat rejält vilse? Han verkar uppenbarligen iaf trivas med att umgås med oss jägare. Men det gör i grund och botten alla vargkramar-amatörer. Som flugor på en sockerbit. ; D

65. håkan o dogge

2011-02-19 18:47

Det var intressant......

64. Fhilip!

2011-02-19 18:47

"Visst är det direkt perverst att vilja ha en varelse i skogen som du inte någonsin kommer att se överhuvudtaget, men utan tvivel kommer att döda och lemlästa mängder av djur på det vidrigaste sätt tänkbart (levandes uppätna)."skriver Fhilip.
Tycker du att det är perverst att jag vill ha levande djur i skogen, då undrar jag verkligen vad du är för slags människa,undrar vem det är som är pervers i det här fallet? Sen säger du att jag aldrig någonsin får se dom. Nu är det så att jag har sett lodjur vid fyra tillfällen, två gånger på tomten och ena gången så var det till och med två stycken samtidigt,det har jag även bildbevis på. Sedan har jag haft turen att få se dom två gånger på annan plats. Jag har även sett björn i naturen, hoppas också att få se varg .
Sen säger du att dom lemlästar och dödar andra djur på det mest vidriga sätt" levandes uppätna".
Nu vet jag inte om jag ska skratta eller gråta över ditt uttalande. Du måste väl veta att det är så det går till i naturen,eller ska du ändra på det, som är naturligt.Tala om hur dom ska göra för att skaffa sig mat, det skulle vara roligt att höra det av dig. Är det någon som är naiv, så är det verkligen du. Sen kan jag upplysa dig om att jag bor på landsbygden ,har gjort det största delen av mitt liv. Är också ute i naturen jättemycket, säkert mer än dig, då jag är fotointresserad. I naturen finns dom bästa motiven , djuren och fåglarna, men även alla intressanta insekter.Jag bedriver också viltvård när det verkligen behövs, utan att för den skull skjuta dom sen. Så dina underliga uttalanden de ger jag inte mycket för.Du säger att djuren plågas av andra djur när dom äter dom,det som är hur naturligt som helst. Skulle vilja veta vad du då tycker om allt djurplågeri som pågår ständigt, när det gäller människorna som skadeskjuter djuren. Se bara hur det gick till i vargjakten, där sköt man många skott som gick fel, innan dom fick nådaskottet.,dom gick t.e.x genom buken,benen blev avskjutna m.m
Vid älgjakten fick en älg käken sönderskjuten,har hört hur en räv skrek fruktansvärt då den blivit skadeskjuten. Skulle vara intressant att höra om du tycker det är OK. Jag tycker inte du ska prata om att djur plågar djur,där är vi människor mycket överlägsna.

63. Inl. 37 o 27

2011-02-19 13:09

Vad säger du Uffe,hur stor del av ansvaret för den höga andel av viltolyckor med älg och rå under jan.- dec.kan vi lägga på den för älg och rå stressande jakten som vargen åstadkommer.

Hur stor Lynxs rådjur har till analys och slutledningsförmåga vet jag inte,men jag vet att när rådjuren samlas och står och ligger på åkrar eller sjön där jag bor så jagar varg eller lo runt byn.Rådjursstammen är gles och har inte varit jaktbar på flera år här.

62. Hans-Ove Hansson

2011-02-19 10:53

"när dom jagas av lo eller varg då skenar dom helt okontrollerbart", skriver du och syftar på rådjur som riskerar att bli trafikoffer.

Att det är så stor skillnad mellan de höga antalet rådjursolyckor under löshundjaktmånaderna och andra månader skulle då alltså betyda att rådjuren skenar okontrollerat på grund av rovdjur främst under löshundjakten. Låter det troligt tycker du? Rovdjuren jagar ju varje dag under hela året.
OBS! Jag tog avsiktligt inte med januari i resonemanget även om det är en löshundjaktmånad därför att många då slutat med löshundjakt då snödjupet kan vara hämmande.

61. Hur ligger det till Seleborg?

2011-02-19 10:43

Även om vi hamnat utanför huvudtråden tack vare Åke Skogevall, så kan jag inte låta bli att här undra varför Seleborg inte lagt sig i diskussionen om fäbodbruket. Han skrev i en tråd 011-01-13:
"Vad gäller Värmland kan jag berätta att ni snart har lyckats. Det finns nu tre sätrar kvar. Ingen av dem vågar ha får eller getter. Ursäkta det är bara två kvar nu."
Seleborg borde veta eftersom han företräder fäbodbruket i VFD och är, eller borde vara kunnig i ämnet. Men i Jordbruksverkets redovisning har sex fäbodbrukare sökt och fått ersättning för fäbodbete i Värmland under 2010. Seleborg får gärna förklara hur detta hänger ihop. Är det Seleborg eller Jordbruksverket som har fel siffror?

60. Kenneth Eriksson! Gläds åt fäbodbruket!

2011-02-19 10:29

"Men binder han inte ris åt egen rygg? I mina ögon beskriver han hur det statliga stödet avgör antalet fäbodar, inte fakta om rovdjurens härjningar", skriver du Kenneth.
Jag har redovisat hur många fäbodbrukare som sökt och fått statlig betesersättning. Det gäller alltså sådana brukare med fäbodar som uppfyller kriterierna för dessa ersättningar. Du antyder att ersättningarna i sig är skälen till deras fäbodbruk.
Att det skulle vara så har jag svårt att tänka mig, eftersom det finns fler fäbodar i drift än de redovisade, men som av olika anledningar inte uppfyller kriterierna för ersättning, eller vars brukare inte sökt betesersättning.
För att ta bara ett exempel: Enligt en länsstyrelserapport så fanns det 64 fäbodvallar som betades i Gävleborgs län år 2009. Samma år fick 22 av dessa fäbodbrukare betesersättning och utgör bara toppen på ett trevligt isberg.
För tusan Kenneth och andra! Gläds åt att fäbodbruket med sin djurhållning håller ställningarna och att det finns människor som vill hålla en sådan verksamhet igång.

59. Uffe Stridsberg

2011-02-19 10:28

Att rådjuren skulle tokskena ut på vägarna på grund av en Tax eller Beagle håller inte. Har man jagat rådjur med hund så vet man hur sakta det går, Dom springer i lugn takt undan i 100-200m för att sen stå still och lyssna. jag har aldrig varit med om att ett rådjur blivit påkört av en bil under jakt, men när dom jagas av lo eller varg då skenar dom helt okontrollerbart.Rådjuren rör sig betydligt mindre på vintern för att spara energi, det gör att dom utsätter sig i mycket mindre omfattning för risken att bli påkörda.Men på hösten gör dom stora förflyttningar i födosök i och med att snön börjar lägga sig och det gör att rörligheten ökar rejält.

58. Ulf Stridsberg med körkort i 47 år

2011-02-19 10:27

Ulf Stridsberg tycks tro att bara därför att 47475 inte har följt lagen så behöver inte han heller göra det. Du har fel, Stridsberg, och det verkar vara dags för dig att ta en uppdateringskurs i att köra bil lagenligt.
Så om vi tillämpar din lagsyn så är det bara för tillräckligt många att jaga lodjur olagligt så blir det OK för allihopa att göra så? Med dagens "rovdjurslagar" som strider mot allmän rättsuppfattning så lär det nog gå den vägen. Eller är det bara för dig när du kör bil att lagen inte gäller?

57. Uffe nr 37

2011-02-19 00:06

...en del,men inte lika många som rådjur stressade av en överstor lostam...

56. Yvonne

2011-02-19 00:06

Måste bara ställa dig en fråga.... Tror inte du det finns nåt som heter balans mellan Rovdjur och bytesdjur..Kom inte nu och säg att det finns så mycket rådjur så det räcker, det gör det inte, det sägs att lon är på tillbaka gång i världens tätaste område med lo, alltså Uppland, kan kanske det bero på att maten sinar, att det kanske har varit en lite fördålig avskjutning av lo... Om man har en jävla massa rovdjur som i mellan området, med lo, björn, varg och järv, då måste man för guds skull ha en viss avskjutning av rovdjuren, eller förstår du inte vad som händer annars ??????

55. yvonne

2011-02-19 00:05

jag e rätt trött på sånna som du som tjatar om att jägare hatar rovdjur. själv jagar jag mest rovdjur och skulle inte alls vilja utrota dom. Men man måste se samspelet i naturen, vilt stammarna klarar inte vilket rovdjurs tryck som hälst och då kommer även rovdjurstammarna krascha. Öppna ögonen och tänk efter lite... Bra skrivet Filip, håller med fullt ut.

54. Stridsberg och statistik

2011-02-19 00:05

Rent imponerande att Stridsberg gör prognoser för fäbodbruket 90 år fram i tiden, för det är väl innebörden av hans formulering "i slutet av 2000-talet" Det torde vara år 2099 det. I övrigt hanterar Stridsberg statistiskt material på ett sätt som ställer hans egentliga syftem utom allt tvivel. Lögn och förbannad lögn, statistik och Stridbergs statistik.

53. Tack Anders Hermansson

2011-02-19 00:05

för att du undervisar mig hur man ska köra bil. Jag är sextiofem, har haft körkort sedan 18, har aldrig haft anledning att rapportera en enda viltolycka och har aldrig blivit bötfälld för trafikförseelse, tack och lov. Naturligtvis är du en mycket bättre bilförare och inget trafiktroll som du menar att jag är och då har du en väldigt omfattande mission att fylla när du ska undervisa alla de bilförare som ligger bakom 2010-års 47 475 viltolyckor. Lycka till!!

52. jägar kompisar

2011-02-19 00:04

jag kan tala om att yvonne är gift ulf stridsberg

51. Åke Skogevall.

2011-02-19 00:04

Men binder han inte ris åt egen rygg? I mina ögon beskriver han hur det statliga stödet avgör antalet fäbodar, inte fakta om rovdjurens härjningar.

50. Åke skogevall!

2011-02-19 00:04

Även jag blir högst förvånad då jag ser Uffe Stridsbergs siffror. Den senaste dryga månaden har jag både från jägarorganisationerna och enskilda jägare matats med uppgifter om att fäbodbruket håller på att dö ut och försvinna, framförallt på grund av vargen. En kort stund var jag glad att det trots allt inte verkar vara så, men glädjen var kortvarig eftersom du nu konstaterat att han ljuger. Snälla, kan du inte förklara för en okunnig och förvirrad på vilket sätt det är han har manipulerat siffrorna?

49. Stridsberg på krigsstigen

2011-02-18 16:38

Naturvårdsverket skall pytsa ut sex miljoner igen för rovdjursinformation.
Uffe får ny luft under vingarna! Statistik som är värre än lögn och förbannad lögn är hans vapen. Nu har han visat att fäbodbruk är på uppgång just i varglänen! Se Västmanlands nyheter Fäbodbruk på uppgång 2011-02-1), www.vastmanlandsnyheter.se/default.asp

48. Yvonne och "perversiteter"

2011-02-18 16:37

Visst är det direkt perverst att vilja ha en varelse i skogen som du inte någonsin kommer att se överhuvudtaget, men utan tvivel kommer att döda och lemlästa mängder av djur på det vidrigaste sätt tänkbart (levandes uppätna).
Har du aldrig frågat dig själv VARFÖR du vill ha dessa djur i skogen? Du vill ha dem i skogen till vilka kostnader som helst. Hejdå fäbodsbruk! Hejdå en nöjd glesbygdsbefolkning! Bara för att du skall TÄNKA om en skog full av andra rangens predatorer, för inte är du och dina kompisar ute i skogen, jag har ännu inte träffat en rovdjursvän i skogen, för dessa finns knappt. Vad det finns gott om i städerna är folk som dig som är beredd till vad som helst för att få utrota jägare! Kosta vad det kosta vill. Era bambi generations förvillade betongbarn har tyvärr fått rätten att bestämma dagordningen i en debatt om en miljö som är helt främmande för er, ni förstår inte glesbygden och jordbruksbygden ett enda skvätt. Allt erat tomt prat om mångfald osv. är just det, tomt prat eftersom ni är aldrig i skogen, hade ni sett verkligheten hade ni förstått.
Hur kan du tycka att det är fint med en sorts dödande rovdjur som dödar på ett grymt sätt, men tycker så illa om en annan sorts rovdjur som inte bara försöker döda med måtta och förstånd men även deltar i livliga debatter om etik och moral?
Är du fullständigt oförstående till att människan är topp predatorn? Tror du att människan kan bara "gå i pension" och sluta delta i naturen? Är du verkligen så naiv?

47. killer instinct

2011-02-18 15:47

Nu var det djur det handlade om.Har inte räknat med att du ska ta avstånd från något, vare sig det är tjuvjakt eller djurplågande i övrigt.Du skriker väl bara högt när du inte får som du vill, verkar det som.
När det gäller rovdjuren,vad är det som säger att ni som hatar djuren kan och vet bäst om hur många rovdjur det ska få finnas i vår natur. Skulle ni få bestämma, så fick säkert bara rådjur,hare och älg leva, då kan ni ju fylla era frysar.Det ska självklart vara mångfald i naturen och inte enfald.
Nu tror alla att jag är emot all jakt, men så är inte fallet.Den rena nöjesjakten på lo och varg är jag helt emot. Det ska bara få förekomma skyddsjakt på varg om det absolut är ett MÅSTE, lo lär det inte ens behövas skyddsjakt på.

46. kasta skit på andra.

2011-02-18 15:47

Även om folk har olika åsikter om rovviltet så behöver vi inte kasta skit på varandra.
Ta ställning i frågan istället och gör som jag.
Idag ringde jag och sa upp medlemsskapet för tydligen är inte vi överens om hur den hör frågan ska drivas"mitt"förbund och jag.
på så vis kan lilla jag ev påverka.

45. Tröttsamma trafiktroll tänker inte

2011-02-18 15:47

Ulf Stridsberg, om du har körkort så skall du veta att det är DU som är ansvarig för hur DU kör. Man har INTE rätt att köra på någon eller något, man får framföra sitt fordon på allmän väg om man gör det så att man inte är till fara eller olägenhet för andra utmed vägen. Lär dig framförallt att för alla som framför någon sorts av fordon gäller att ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna”. TF 1 §.
De som följer lagen sänker sin hastighet till en hastighet där man inte riskerar att köra på djur, barn eller annat som kan dyka upp på vägen. Detta korrekta beteende medför även att risken för trafikolyckor sjunker generellt och många liv sparas. Det som gäller är att ”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får ALDRIG vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och KAN STANNA det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse”. TG14 §. (Mina versaler).

Nu har vi kört detta x antal gånger i detta forum, det är dags för Ulf Stridsberg och övriga med hans inställning att lära sig innebörden av dessa paragrafer och acceptera att de har att köra i enlighet med lag och förordning, då råkar inte han och andra ut för viltolyckor.

44. Söndagen före påskveckan var det!

2011-02-18 15:46

jag är med!
Tänk om alla oavsett förbundstillhörighet etc kunde gå ut och tillsammans göra vår röst hörd!!!

43. Lynx

2011-02-18 15:46

Faktum är att innan rådjuren började uppehålla sig på isen hade en lo hunnit ta 12 st. Nu förflyttade inte rådjuren sig längs isen utan de stod därute och låg därute så förflyttning handlade det inte om utan ett beteende för att inte överraskas av lon är mer troligt. Vi har inget överhängande tryck från lon men å andra sidan finns det endast ett par familjegrupper som regelmässigt gör sina lovar in på markerna. Anledningen är såklart att det finns inte mat så att lon kan öka i området och jag har sett en tydlig tendens att antal lo har varit tämligen konstant under de 30 år jag jagat på markerna. 1 lo har skjutits under den tidsperioden.

42. Ändring av näringskedjan?

2011-02-18 14:42

Är det någon som vet var vi ståt på den i dag? En person sa till mig att vi snart är under råttorna, och det är i sig en tolkningsfråga.
Här våra förfäder vandrade upp till norden, va det som ett jägarfolk, det fanns inte så många vegetarianer och nog ingen militant vegan med på den tiden, jag va ju inte med själv, men jag tror inte att det fanns så många växthus och definitivt ingen golfbana på den tiden?
Ska dagens politiker förskak driva oss landsbygdsbor till städerna i och med rovdjurs politiken som är ett led i centraliserings reformen som kommer att på gå tills allt är en golfbana med växthus i kantonerna och en och annan glasmästare med en bil driven av butangas, som fylls på under resans gång, som naturligt bildas när glasmästaren eter klorofyllfulla grönsaker som är odlade i de växthusen som
personen i butangasbilen ska laga effter att jägarna gått över till moderat bandy som jaktform stället för den jaktform de gång hade, men som politikerna har tagit i från dem, med hjälp av en enfald som de har skapat med sin rovdjurspolitik, som skapat en enfald, av flatulerade individer som äter grönsaker odlade i växthusen, när de inte jagar golfbollen på sin fritid. Men tänk om det börjar försvinna golfhål oxh geener för de jagande golfarna, vad gör de då?
Slutar med de alternativet de hade i stället för jakt på levande djur, golfjakten. Men har politikerna och en liten del av befolkningen som tydligen har veto, sagt det så är det väl bara att spela på färre hål, eller sluta....
På samma set som det ser ut med jakten i dag!
Men de som inte har problemet hemma hos sig fattar inte, på samma sätt som det varit i resten av landet, och vi blivit överrumplade av sanningen,en efter en, by efter by, socken efter socken, byggd effter byggd, landsdel efter landsdel.
Så sälj vapen och skaffa golfutrustning med mängder av bollar, för det kanske blir en brist vara. Eller starta en golfbutik!
Eller så går vi man ur "huse" söndagen före poskveckan å säger i från! Finns det nå respons?

41. Yvonne igen,

2011-02-18 14:41

Din trovärdighet ökade inte direkt med det där inlägget.
Att jägarna inte skulle ta avstånd från illegal jakt och illegalt avlivande av vilt det tror jag inte på samtidigt så handlade ju artikeln inte om den händelsen du refererar till så nu blev det nog lite äpplen och päron.

40. Stövarjägarn

2011-02-18 14:41

De väntar kanske på bättre tider? Inte hm hm vet jag. Att däremot rådjuren, såväl som mycket annat vilt, utnyttjar isarna för att förflytta sig, det vet jag.
Att det du ser rådjur är att lägga märke till. Av en del av de mer hysteriska inläggen på denna kommentarssida kan man få intrycket att alla rådjur norr om Jönköping är tagna av daga av lodjur, och att det enda som finns i skogen, förutom lodjur, är blodiga kadaver.

39. Calle!

2011-02-18 14:38

Tänkte inte skriva mer, men när Calle Seleborg undrar om jag får en kick av att snubbla på ett kadaver i trädgården, så tycker han att jag är lite pervers. För det första så har jag aldrig nämnt att jag fått någon kick... Men det har faktiskt hänt Calle att jag snubblat på ett rådjurskadaver i trädgården, men i motsats till dig så upplevde jag det som det naturligaste i världen och att kalla det för perverst verkar ju inte klokt. Har inte du förstått fast du är vuxen, att lodjur ska äta rådjur, har du tänkt att dom ska svälta ihjäl eller äta gräs?
Jag har också haft den enorma turen att få se lodjur i det fria vid fyra tillfällen och det finns inget som går upp mot det.
Calle, du kanske också skulle ändra dig om du fick se det vackraste rovdjuret vi har i vår natur,unnar dig det..... Fattar inte vad du är rädd för, eller varför du hatar rovdjur.
Jag njuter också av att se levande rådjur, vilket jag gör varje dag eftersom jag utfodrar dom hela vintrar. Men för den skull så missunnar jag inte lodjuren sin naturliga föda, som vissa andra.

38. yvonne

2011-02-18 14:35

Varför ska jägare ta avstånd offentligt för att nån slår ihjäl en varg på en sjö,vad har jag för ansvar för den händelsen?
När Anders Eklund mördade den lilla flickan så uppmanades lastbilschaufforer stanna bilen för en tyst minut,så långt allt väl,tills någon nämnde att denna minut var för att visa allmänheten att lastbilschaufförer tar avstånd från denna handling?
Inte fan hade jag en tyst minut då eller fördömer denna handling nu för att allmänheten ska se att jag tar avstånd från såna här handlingar,tror nån det så är det ju synd om dom.

37. Hans -Ove Hansson

2011-02-18 14:35

Trafikolycksstatistiken när det gäller vlitolyckor är intressant. De flesta sådana olyckor i Uppsala län inträffade under månaderna november och december, de månader då spårsnön kommit och löshundjakten är som livligast. Under februari, när rådjuren förmodligen har det som tuffast att överleva och drar sig till, som du Hans-Ove skriver, områden nära människor för att finna föda, var dessa trafikolyckor med rådjur bara mellan en tredjedel och hälften av vad de var under november - december i såväl Uppsala län som i angränsande län.
Vad säger du Hans-Ove, hur stor del av ansvaret för den höga andelen av viltolyckor med rådjur under november-december kan vi lägga på för rådjuren stressande löshundjakten?

36. Trovärdig? : D

2011-02-18 14:34

Yvonne tycker att hon är trovärdig.
Sitter inne med sanningen om oss jägare. Ha ha ha.... Var får dessa amatörer alla stölleprov ifrån? Sitter ni hemma hos varandra och försöker komma på nåt "smart"?
"vänta, nu kom jag på nåt smart".
; D

35. Lite mera gnäll Yvonne

2011-02-18 12:40

Lodjuren har jag enbart lyckas se i djurpark. Dock ser jag ibland bevis på att de finns. Jag ser spår och så ser jag rådjurskadaver. Fast jag måste erkänna att jag njuter mer av att se levande rådjur. Får du en kick av att snubbla på ett kadaver i trädgården tycker jag du är lite pervers.

34. Är ni trovärdig? Absolut inte....

2011-02-18 12:40

Oj, vad det tog, när jag skrev att man bara gnäller, vilket väldigt många jägare gör, det är bara att läsa innantill vad som skrivs här.Kan inte kalla det för annat än gnäll.

"Du är inte trovärdig helt enkelt och jag törs nog säga att knappas någon här tar dig på allvar." skriver västmanlänning.

Det är helt upp till var och en att tycka om jag är trovärdig eller ej. Är ni trovärdiga? Knappast, ni blir ju aldrig nöjda förrens ni fått utrota alla rovdjur, så att ni får älg och rådjur för er själva ,det är sanningen. Dom seriösa jägarna,ja, det finns sådana,säkert dom flesta. Dom seriösa har helt enkelt en annan attityd när det gäller rovdjursfrågan.Jag tror inte att dom seriösa ens skriver på detta forum, dom tycker säkert att det är lite av sandlådenivå. Det finns rådjur så det räcker både till den futtiga lodjursstammen och till er jägare, så ni behöver inte vara rädda för att behöva svälta.

Till sist , varför tar ni inte avstånd från den här vidriga, fruktansvärda händelsen på sjön Fansen, som något svin har begått. OBS! Nu säger jag inte att det är jägare som begått detta dåd, är väl bäst att betona det.
Sådana svinaktigheter borde väl ni kunna ta avstånd ifrån , men då hörs inga rop, konstigt....

Tack för mig ;-))

33. Lynx

2011-02-18 12:40

En stilla undran bara, vad hittar rådjuren att äta ute på isarna? Häruppe står rådjuren ute på älven och sjöarna. Letar dom fisk tro?

32. Yvonne

2011-02-18 11:35

får varg och lostammarna öka och sprida sig hur de vill har vi snart en vilttom natur och bär och svamp
kontaminerade med bandmask i hela deras spridningområden,skall man liksom du njuta av detta måste man vara bra blåögd och propagandapåverkad...

31. Yvonne i 23.

2011-02-18 11:35

”Sluta gnäll och njut lite av vad naturen har att ge”, så skriver du. Och det ska tolkas om att vi under tiden vi svälter ihjäl ska njuta av vargyl och lodjurens kalasande på rådjuren? Svälta ihjäl, nej det gör vi kanske inte men vi försvarar människans villkor här på jorden att leva av naturens gåvor, bl.a. av de vilda djuren. Ditt alternativ blir dioxinsmittat tyskt kött i korv och fläsk som vår Landsbygdsminister glatt tillåter importen av. Han har sagt nej till ursprungsmärkning och i rovdjursfrågan har han inte ens öppnat munnen, trots att det i grunden hotar hans visioner om Sverige som det nya matlandet. Ja jag säger då det, du har tänkt till du så du vet vad som är viktigt!

Kräv utbyte av personerna i rovdjursförvaltning till ansvarsfulla människor men förstånd och empati och framförallt med en bättre koppling till verkligheten. De har med detta beslut visat sig allvarligt inkompetenta och oförmögna att fatta rimliga beslut. Hur var det föresten med lokal acceptans? Är människorna i mellansverige glada över att få bevittna utsvultna, taniga och skabbiga lodjur och vill de ännu längre söderut i landet fylla sin natur med denna predator? Vi måste kräva en nyordning och helt annorlunda organisation av vår fauna, riktningen nu pekar åt fanders.

30. Yvonne,

2011-02-18 11:35

du har verkligen gått på bevarandesidans argumentation. Att du sedan uttrycker dig barnsligt och med påhopp får ju stå för dig. Du är inte trovärdig helt enkelt och jag törs nog säga att knappas någon här tar dig på allvar.
Men du glömde att inkludera dom som inte jagar och som verkar på landsbygd och som är beroende av en trygg miljö för sin boskap, dom är rätt många men kommer sällan till tals i debatten.

29. Yvonne! Välkommen in i gänget.

2011-02-18 11:34

Det är till att kasta sten i glashus. Du verkar vara rätt bra på att gnälla själv. : D

28. Yvonne

2011-02-18 11:34

Tack för ditt kreativa inlägg.

Du har helt rätt, för mycket gnäll och för lite handlingskraft.

27. Hög tilltro

2011-02-18 11:34

till rådjurens förmåga till analys och slutledning leder nr25 till slutsatsen att rådjuren har grunnat ut hur de skall ha uppsikt på lodjuren.
Fantastiskt! Men helt bort i tok fel! Med all respekt för rådjuren så har de inte den förmågan till långsiktigt tänkande. Däremot behöver de mat, och till så liten ansträngninng som möjligt. I våra skogar, som alltför ofta är cellulosa-öknar, finns mycket lite eller inget alls. I samhälleenas trädgårdar finns ätbara buskar året runt. På fälten finns det stora fläckar med ingen eller bara lite snö och....mat.

26. baffen tycker

2011-02-18 10:15

Inte för att jag vill ha mer byråkrati, men det borde vara dags att inrätta Jaktverket så att vi kan få lite ordning på rovdjur och bytesdjur. Jägarexamen blir naturligtvis obligatorisk för anställning.

25. nr 14

2011-02-18 10:14

att olyckorna med rådjur ökar i uppland beror inte på ökad rådjursstam utan detta är ett fenomen som ökade lo stammar medför likaså att man ser fler rådjur ute på åkrarna och inne i samhällen. rådjuren söker nämligen sig från skogarna ut på åkrar och in i samhällen för att ha bättre skydd mot lodjuren.eller skydd är kanske fel ord utan uppsikt är mer korekt.

24. St S-E, i 15.

2011-02-18 10:13

Jag delar dina synpunkter till punkt och pricka, men jag har ännu inte givit upp. Gör inte det du heller. Kanske kan vi organisera oss i något nytt med en ledning som arbetar för sina medlemmar med insikt om vart vi är på väg och handling därefter. Eller så tar förbunden bladet från munnen och kräver en annan politik utan villkor för föreningarna. Den politik som Andreas Carlgren anammat är otäck, han köper sig framgång med sina mål med våra pengar. Nu står det inte exakt så i hans egen text utan så här: ” Sverige ska vara det gröna föregångslandet även i hur vi nyttjar ekonomiska styrmedel. Därför kommer vi även i fortsättningen att utveckla och använda oss av smarta marknadsbaserade verktyg.” Banne mig om det inte är en kopierad text från ekofacismens arbetsmetoder.

Ändrar inte jägarförbunden sin taktik och omedelbart säger upp det villkorade stödet kommer en medlemsflykt, jag är en av dem. Väl att tänka på i aktuell tråd är att i den överenskommelse förbunden svek oss, står inget om lodjur.

Ge inte upp St-E, det kan bli spännande på vägen. Vi får hänga på de uppror som nu händer i andra toppstyrda länder.

23. Jägargnäll

2011-02-18 10:13

Nu blev det ett riktigt jägargnäll precis som väntat. Detta gnäll hör man ideligen år ut och år in ,att ni bara orkar...Ni beter er värre än som små barnungar, få vi inte som vi vill så antingen slutar vi med eftersök på trafikskadat vilt, eller så blir det att ta till,skjut gräv och tig, eller nåt annat. Att Per Mellström alltid gnäller är inget ovanligt, han gör ju allt för att skada rovdjursstammarna så mycket som möjligt, det är han känd för.
Sluta gnäll och njut lite av vad naturen har att ge, så kanske ni får ett lika lyckligt liv som vi många andra, som vill ha mångfald i naturen. Att sen lodjuren är alldeles för få att jaga, skiter ni fullständigt i, bara ni får en tofe att sätta på väggen. Naturjaktsverket... förlåt...Naturvårdsverket heter det visst, vågar inte heller ta avstånd från all jakt och det beror enbart på att dom sitter i jägarnas knän. Det finns ingen som helst anledning att jaga våra vackra katter ,dom gör ingen som helst skada. Det enda dom gör är att dom har ett MYCKET NATURLIGT beteende ,dom råka äta rådjur och det ska dom göra. Så skärp er gnällspikar.

22. Och sen när blev Uffe...

2011-02-18 10:12

...Stridsberg jägare? Har jag missat något?

21. NU LÄGGER JAG AV

2011-02-18 10:12

JAG HAR GETT UPP, EFTER 25 ÅR I SKOGEN SÅ GER JAG UPP JÄGARBANAN, NATURMUPPARNA VINNER, HAR NU VARG PÅ MARKEN (SOM EJ ÄR ERKÄNNDA AV MYNDIGHETER) LODJUR SPRINGER HÄR (TIVEDEN) FLERA GÅNGER I VECKAN , MIN BEAGLE FÅR BLI PENSIONÄR VID 7 ÅRS ÅLDER. GLÄDJEN ÄR BORTA ATT FÅ HÖRA ETT HARDREV , NU ÄR DET BARA ORO NÄR HON FÅR UPP, MÅTTE INTE VARGEN ELLER LON HÖRA ATT HON DRIVER. HAR BYTT MARK 3 GÅNGER FÖR ATT KOMMA UNDAN VARG MEN NU FINNS DET INGENSTANS SOM DET GÅR ATT BYTA TILL SÅ JAG ORKAR INTE KÄMPA MER MED NATURMUPPARNA , MEN HOPPAS NI ANDRA HAR ORK NOG.

20. NVV:s föreskrifter för kvalitetssäkring av föryngringar måste definitivt ses över

2011-02-18 10:12

Naturvårdsverkets föreskrifter för att kvalitetssäkra observationer av lodjur liksom varg, björn, järv och kungsörn är mycket svåra att uppfylla enligt Länsstyrelserna. Man har påtalat att det krävs en revidering av föreskrifterna för att underlaget som lämnas från Lst skall ha en bättre kvalite än vad fallet är idag. För t.ex. lodjur skall spårning göras i minst 3 km för att en föryngring skall anses vara säker. Om det finns spår av tänkbara flera familjegrupper intill varandra så skall särskiljsspårning utföras. Så länge som det inte kan kvalitetssäkras att det härrör från två olika (eller t.o.m. flera olika) familjegrupper så skall man anta att det är spår från en och samma familjegrupp. För särskiljspårning av familjegrupper av varg så är kraven ännu hårdare!

Förutom att NVV:s föreskrifter är undermåliga så är Lst resurser för spårning och kvalitetssäkring av observationer/ familjegrupper inte tillräckliga. Trots att rovdjursstammarna har ökat dramatiskt de senaste åren så är Lst personella resurser fortfarande desamma idag. För 10 år sedan låg vargstammen på ett 50-tal individer med ett fåtal familjegrupper då man även räknade kringströvande vargar. Man kan med säkerhet påstå att det var mycket enklare att hålla koll på dessa fåtal individer. Idag är situationen en helt annat med de alltmer ökande rovdjurstammar som myndigheterna helt tappat kontrollen över.

19. Uffe Stridsberg

2011-02-18 10:12

Sluta nu med detta tjat om viltolyckor. Det är inte viltet som orsakar olyckorna, det är alla klantar till bilförare som inte har förmågan att anpassa hastigheten till vägen och omständigheterna.
Ämnet är uttjatat. Basta!

18. Jaga mera rådjur i höst

2011-02-18 10:11

Skjut bort alla rådjur ni kan,och sluta att mata dom.Då blir lokatterna utan mat och dom försvinner "svälter ihjäl eller flyttar?". Om inte så kommer katterna att ta rådjuren och resultatet blir det samma, men tar lite längre tid. Några rådjur inne i byarna klarar sig oftast,så om en 5-10 år så har man en jaktbar stam igen.Där jag bor, södra norrlandskusten hade vi för ca 20år sedan skapligt med rådjur och lite lo, men katterna blev fler och fler,vi ville skjuta bort några men det fick vi naturligtvis inte,efter något år så var rådjuren borta,sen försvann alla lodjur. Nu har rådjuren åter blivit jaktbara,men även lokatterna har ökat.Man kan bara hoppas att under tiden skogarna är tomma att det kommer nya och klokare politiker som törs ändra rovdjurspolitiken.

17. Och dum gjorde som tokig sa...

2011-02-18 10:11

"Naturvårdsverket gav den 15 december 2010 lodjursforskningen ett uppdrag att
beräkna lodjurspopulationens utveckling fram till 2012 vid olika jaktuttag 2011,
för hela Sverige, för Norra förvaltningsområdet samt för Mellersta
förvaltningsområdet.
Enligt rapporten gör forskarna bedömningen att jaktuttaget för 2011 års
licensjakt efter lo är ca 30 lodjur i hela landet för att lodjursstammens ska hållas
på 250 årliga föryngringar"

så står det ordagrant i beslutet
från naturvårdsverket.Och hur ser beräkningarna ut då,ja inte är dom med verkligheten överensstämmande i alla fall, iUppsala län t.ex är beräkningen att lostammen minskar till denna vinter från förra årets inventering som gav 28 familjegrupper...inte ens i närheten av de kanske 40 som hittades vid inventeringen i Söndags alltså.Det är fina forskare vi har,när de räknar antal djur i familjegrupper eller i revir (för vargen) måste de avrunda dom verkliga talen till fem (lodjur) och tio (Varg) så de kan använda sig av ena handens eller båda händernas fingrar när de räknar,en hand per familjegrupp lodjur och två händer för varje revir av varg alltså,tyvärr verkar den övriga forskningen och slutsatserna kring rovdjuren ligga på samma nivå...och bedrövligt nog verkar den inte vara högre på naturvårdsverket heller som lyssnar på dum...förlåt...dom


16. Uffe Stridsberg

2011-02-18 10:10

Du har nog lite fel nu. Att rådjursolyckorna ökar i takt med lodjursökningen är helt i sin ordning, För dom är mycket mer stressade och håller till runt dom stora åkrarna och öppna ytorna som många gånger ligger tätt intill dom stora vägarna och alldeles intill samhällena, allt för att ha uppsikt och närhet till människor. Då ökar automatiskt olyckorna oxå. Men givetvis så måste lodjuren förvaltas genom jakt för att nå acceptans, nåt annat blir bara förödande för hela rovdjurspolitiken. Har jagat i närheten av Norrtälje före och efter lodjurens ökning. Och det må jag säga är en enorm skillnad.Fortsätter dom att öka i samma takt så tar maten slut.Det visar all tidigare erfarenhet gällande lodjur.Ni som så varmt vurmar för stora rovdjursstammar måste inse att ohämmad tillväxt skapar endast problem för både rovdjur och bytesdjur

15. Vi kanske hörs?

2011-02-17 22:33

Är ni nöjda med hur ni blir behandlade av politikerna? Inte jag, för jag la min röst på Landsbygdsdemokraterna, för att få en förändring! För det är bland de styrande partierna, där det tas beslut i förvaltningen av sveriges viltstammar, ink rövdjurens täthet i delar av landet, och i slutändan en enfald i större delen av landet. För du kanske inte har en enfald av rovdjur hos dig nu? Men den kommer, för det diskteras om nationella mål inte lokala!
Ingen av de etablerade politiska partierna har lyssnat på sveriges minoritets befolkning och jägarkår. Vidare så har det tillsatts en ”organisation” i varje län, som ska förvalta viltstammarna i samråd, vad ser vi den och hur är dem uppbyggda. Det är som om landet skulle ha en omröstning om trängselskatt i ”Stockholm.” Och rösterna skulle komma från röstdeltagarna i procent räknat beroende på hur stor areal de hade i sin kommun, det räckte med att norrlandslänen var enade, så hade de ett veto. Skulle de va rätt?
Statens förlängda arm NVV, har i de olika rovdjursfrågorna visat vad de styrande i landet vill säga till oss medborgare, de vill i vissa fall gömma sig bakom eu ”beslut.” Men inte vill de ha en mångfald värd ordets rätta mening. Jag förstår inte, gör du?
Vad vill du ha av landet sverige, en slående jantelag, som gör att vi inte kan enas, även om ”allt” i vår närhet går över styr?
Ni röstade för att det skulle bli en regering som förde er politik efter förra valet? Är det de här ni ville ha? Överförmyndarverksamhet kallar jag det för, eller centraliserings politik! Försvinner glädjen där man bor så kan man flytta? Eller hur ser du på det? Om ditt stora fritidsintresse, glädjen och den psykosociala grundtryggheten försvinner bit för bit, vad håller dig kvar i slutändan?
Jag har försökt visa att det finns ett alternativ att rösta på till det föregående valet, ett parti som vill behålla Traditioner och kulturarv. Demokrati och påverkan. Framtidstro och utveckling, för ett levande Sverige
Med en tanke till eftertanke hos er, så undrar jag om ni tycker att ni röstade rätt i föregående val? Har de partier som ni röstade på införlivar de som de utlovade, Är ni nöjda med det som vi står i just nu? Ska jantelagen få sänka sverige i sank, så kom ihåg att ni var med och hjälpte till. Och nu lägger jag ner skrivandet ett tag, för det ger inget, just nu.

14. Ja, bojkotta!

2011-02-17 22:22

Visst, gör som Siikavaara säger, bojkotta lodjursjakten, den är onödig. Onödig till och med i Uppsala län där lodjuren ökat i sin spridning söderut. Att rådjuren skulle vara uppätna är nonsens. Antalet trafikolyckor med rådjur har ökat under de senaste åtta åren och 2010 inträffade i genomsnitt drygt fem sådana olyckor varje dag under årets alla dagar. Motsvarande olycksfrekvens av den typen år 2003 var 3,4 per dag. En ökning med ca 50 %. Statistik över trafikolyckor med vilt grundar sig på obligatorisk anmälan. Siffror som talar sitt tydliga språk. Var 1840 rådjur inblandade i trafikolyckor under förra året behöver ingen oroa sig över lodjurens möjlighet att försörja sig. Så för tusan, bojkotta lodjursjakten!

13. Sikavaara

2011-02-17 22:21

Rådjuren i Uppsala är feta och mår bra. Hur de mår i övriga Uppland kan jag inte yttra mig om.

Blir intressant att se hur länsstyrelserna i de olika länen kan samsas nu när de åläggs att ta ett nationellt ansvar.

12. sluta jaga

2011-02-17 22:21

rovdjurspengar ska gå till samhället och de sjuka istället så får vi välfärdssamhället i detta land i stället..och så minskar vi ner på dom JÄGARNA ,,det är klart att det måste finnas jägare men ej i sådan mång falld som det finns i dag !!!!!! vi kan väl sänka ner dom i hela landet till 200 jägare

11. SLUTA JAGA

2011-02-17 20:57

Jag tror att man vill komma dit hän att vi ska sluta att jaga och låta naturen ha sin gång, hahahaha.
GÖR UPPROR, rovdjurspengar ska gå till samhället och de sjuka istället så får vi välfärdssamhället sverige kanske...................

10. Vi bojkottar lojakten?

2011-02-17 20:57

Detta är en symf mot den mångfald av vilt som fortfarande finns i våra marker och går fortfarande att rädda från lodjurens klor. Det finns många fel, biologerna och forskarna regerar(Läs Serenas studie), det skall vara både mini och maxi antal familjegrupper i varje län, naturvårdsverket har visat sin rätta ja, ett eko av SRF, SNF mfl., våra kommunpolitker har sålt sin kommunala självstyre, ack va vi bedrogs igen med s.k viltdelegationerna och sist, är politikerna i Riksdagen ett välbetalt sällskap av landsbygdsvandaler. Ta nu Uppsala där det finns 40 familjegrupper och
rådjuren uppätna i stora delar. Tyvärr hjälper det inte att överklaga, men gör det ända båda Jägarorganisationerna.

9. Idioti och vansinne!

2011-02-17 20:56

Nu måste de väl bli ett slut på denna idioti! Varför ska vi jägare lägga stora pengar och arbete på inventering när de inte gynnar oss någonting? Och vad vinner vi på att radera ut våra fina viltstammar bara för att vissa ska få sina rovdjurs-siffror att stämma? Ingen vinner på att försöka sprida rovdjuren på så kort tid att övriga viltstammar försvinner i mellansverige, där alla rovdjur finns just nu.
Vansinne är vad de är!!!

8. Fiasko!?

2011-02-17 20:56

Fiasko känns för enkelt, nej vi är r**k****ade allihop, varenda jägare! Nu MÅSTE vi agera annars är det snart slut med allt vad jakt heter.

7. vildsvinsstrejk

2011-02-17 20:56

Jag föreslår att vi jägare nu måste försöka att demonstrera det kraftigaste mot rovdjurspoletiken. Dags att göra som i Tunisien, tåga upp till sergelstorg och protestera.

Vi kommer inte att ha någon jakt kvar om 10 år om detta ska fortsätta. Vi har ju faktiskt ett påtryckningsmedel."Vildsvinen"
Låt oss använda dem och låt stammen växa okontrolerat med hög utfodring. Visst bönderna kan drabbas hårt men vad ska vi göra? De drabbas ju i alla fall av rovdjuren! Jag är så trött på detta skitland när det gäller rovdjurspoletiken. Spelar ingen roll vilken regering som sitter! Vad tjänar vi på att ha så mycket rovdjur? Stockholmarna måste väl vara nöjda nu? Det är ju de som vill ha skiten!

6. Idioti

2011-02-17 20:55

Detta är ingenting annat än en stor skandal. Lodjursspår dräller det ju av överallt. Det mest restrektiva nnv kunnat gjort hade varit att dela ut samma tilldelning som ifjol, (även om det var alldeles för få). Det klart att förra årets inventeringsresultat var bristfälligt pga att den meterdjupa snön gjorde det svårframkomligt. Detta tycks dock inte ha gått upp för pajsarna på nnv, lst, grimsö med flera. Varför skulle lodjursstammen så plötsligt minskat. Nej maktmissbruk av högre grad är vad detta är.

5. NU JÄVLAR

2011-02-17 20:55

är det nog!
Skit i alla eftersök, låt det gälla alla. Låt varenda jägare ställa sig utanför riksdagshuset och släng några vargrivna hundar på trappen.
Det är nog nu!!!!!!!!!!!!!

4. för att kommentera Tågmark

2011-02-17 20:54

och hans syn på inventeringsunderlaget så kommer det nog att bli mycket bättre till nästa år...blir nog hur lätt som helst att få jägarna att ställa upp efter det här...
Nej Tågmark,naturvårdsverket sköt precis länsstyrelserna i mellansverige i ryggen
och de kommer att få ett hel..e att ge rovdjurspolitiken den trovärdighet som det hela tiden talas om måste till...

3. Sluta klaga på naturvårdverket!

2011-02-17 20:54

Och rikta kritiken mot era bundförvanter i söder (och andra utvalda län). Det är där den hör hemma, för det är väl knappast naturvårdsverket som tar kål på lodjuren i södra förvaltningsområdet, eller? Hade de fått leva som sig bör hade ni inte stått där med det här beslutet.

2. Det måste bli ett slut på vanstyret!

2011-02-17 18:18

Det måste bli ett slut på detta vanstyre! Det finns inte ett uns an demokrati i alla beslut som tas över folkets huvuden, ren diktatur är vad det är. Det har blivit ett mode, en fluga att nu skall rovdjursstammarna växa till vilket pris som hellst. Rent vansinne. Vad tjänar detta till med spridning av parasiter och mask. Det räcker med de parasiter vi har i NVV o Lst dom kostar alldeles förmycket redan. Gör uppror och låt för allt i världen inte EU bestämma.

1. Remittera tillbaka skitet till beslut

2011-02-17 18:18

därifrån det kom...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB