• Allmogejakt

”Nu måste man också visa verkstad”

AktuelltPublicerad: 2013-09-12 18:46

Ordföranden i Jägarnas Riksförbund, Solveig Larsson, är försiktigt positiv till det hon uppfattat av regeringens rovdjursproposition.

– Politikerna verkar ha fått viss insikt om sådana saker som vi framfört länge från Jägarnas Riksförbund. Men nu måste man också visa ”verkstad”, säger Solveig Larsson i Jakt & Jägares webbradio.

 

Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. #9 Instämmer helt

2013-09-14 19:03

Varenda en av oss som påtvingats varg ska göra klart för politikerna innan valet vilken fråga som är viktigast, vid personlig kontakt eller telefonväkterier.

Det räcker inte att lova jag vill se resultat innan valet, regeringens vargproposition ger jag inte mycket för. Det utlovades innan valet om vi skulle gå med i EU eller inte att jakten inte skulle påverkas, nu ser vi resultatet. Vallöften är inte mycket värda när politiker uttalar sig.

Händer det inget rejält på vargfronten struntar jag i valet helt och hållet, vargpolitiken innan valet är det som avgör om jag ska rösta eller inte.

9. #8, SMSL - detta är nästa steg i Projekt Varg

2013-09-14 13:36

Propositionen är knepig utifrån att den i grunden inte innehåller något nytt - utom på en punkt: Regeringen föreslår att riksdagen stiftar lagar som kringgår FN:s konventioner till skydd för minoritetsfolks rättigheter, deras näringar och kultur. Propositionen öppnar upp för vargrevir över hela renbetesområdet, frånsett de högsta fjälltopparna. Hur detta skall gå till framgår inte, men att Sverige (i motsats till Norge) inte har undertecknat ILO 169 underlättar så klart, och det får här sin förklaring. Men ekofascisterna och Jägareförbundet har länge krävt vargrevir i renbetet, nu får de som de vill. Med renbetet fullsatt med vargrevir utrotas svensk renskötsel och vägen ligger öppen för regeringens tidigare föreslagna "vargkorridor" till finska gränsen.
Nu blir "korridoren" rejäl, hela området mellan finska och norska gränsen och söderut till mellersta rovdjursförvaltningsområdet blir "vargkorridor". Sedan måste förstås även den finska renskötseln upphöra, men det ordnar sig säkert när ekofascister får fria händer. (Undrar vad norrmännen tycker om att få den ryska vargstammen till granne? Det är hög tid för Norge att agera om de vill påverka den svenska varggalenskapen). Med vargrevir över hela landet kan vi inte bli av med dvärgbandmasken (e. multilocularis) vi har, utan vi får med säkerhet hit även vargens dvärgbandmask (e. granulosus), rabies och ytterligare ett sjuttiotal parasiter och sjukdomar för enkel export till Norge.
Rovdjursfrågans konsekvenser på sikt är viktigare än både jobbskatteavdrag, arbetslöshet, vård och omsorg. Men politikerna lyckas troligen hålla den borta från kommande valrörelse och sedan kanske ytterligare en valrörelse.

8. Knepig utformning

2013-09-14 10:27

Jag kan ej se någon större förändring.Samtidigt mycket oroad över PRoppens utformning - Sign.961L Jag finner ditt inl.6 mycket intressant att läsa.

7. Positiv?

2013-09-14 10:27

Så länge det finns varg i Sverige så kan man inte vara positiv! Vi kan aldrig acceptera varg, vilket vi har ett stämmobeslut på!
Det måste till mera verkstad utifrån det beslutet, det går inte att vara det minsta positiv än så länge!
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

6. Visa verkstad?

2013-09-13 14:58

Syftet med propositionen är att genom lagstiftning garantera vargens långsiktiga välmående i Sverige. För att uppnå detta så föreslår regeringen att det skall finnas MINST 220 (± 50) vargar i landet, samt att vargen skall spridas till HELA landet, utom Gotland och Kebnekaise, samt, med hänvisning till lagstiftningen från 2001/2009, att vargstammen skall vara långsiktigt livskraftig, dvs. minst 5000 vargar i en isolerad svensk stam, eller ett lägre antal om en vargunion med Ryssland upprättas. Propositionen föreslår lagliga möjligheter till en rysk vargunion genom att i lag entydigt slå fast att varg får etablera sig med revir i renbeteslandet, samt i områden för fäboddrift och intensiv fårskötsel. Det nästan övertydliga syftet är att utrota renskötsel, fäbodar och fårgårdar, och genom "rewilding" av stora områden möjliggöra fritt vargutbyte med Ryssland. Finsk renskötsel hoppas man tydligen skall duka under genom rovdjurstrycket både från öst och väst.
Att begära "visa verkstad" är, om man ser till propositionens innehåll och syfte, liktydigt med att kräva en snabb utökning av vargboskapen så att den kan täcka in hela landet med revir - utom Gotland och Kebnekaise. (Inte ens Lilljanskogen är undantagen, men regeringen hoppas nog att vargen inte gillar stanken därstädes).
Svensk vargpolitik har med detta tagit ytterligare steg mot avgrunden, och regeringen ytterligare steg mot valförlust.
Inom nio år bör regeringen ha nått sitt mål, med dagens tillväxttakt så har vargstammen då ökat åttafalt. Vid det laget har vi akut behov av att låna rysk mark för svenska vargrevir och stadsbornas välfärd är utan tvivel monumental där de ligger och tänker på alla dessa vargar.

5. Brottom

2013-09-13 09:58

Hoppas det är full aktivitet nu hos jägarorganisationerna. Mikael Karlsson kommer att göra allt i sin makt att få detta till ett förslag från enbart Jägare. Ni borde snabbt ringa runt till berörda politiker i vargområden och fråga deras inställning till den nya proppen. Kolla inställningar hos Kennelklubben, LRF, samer, Fåravel. Ja, så många organisationer som bara går att få tag på och då kunna visa att denna propp har god förankring bland personer som lever med varg och rovdjur.

Sen förstår jag inte hur man kan påstå att denna propp slår sönder Vargkommitens arbete. Är det något i proppen som går emot Egarts förslag? Egart duckade dock att nämna ett tal för varg vilket nu Ek gjort men i övrigt så är det ingen skillnad vad jag kan se. Egart ville i och för sig att tjänstemän skulle sätta talet och inte politiker om jag förstod saken rätt. Men viktigt att gång på gång påpeka är ju att gynsamm bevarande status inte är något man kan räkna fram utan bara ett tal högre eller lika med MVP. Detta budskap måste ni föra fram varje gång ni får chansen i media. MVP räknar forskare fram men bevarande status sätta utifrån skador och kostnader/intäckter mm mm.

Vore jätteintressant att se kommentarer från S och SD i frågan. Får vi en bred uppgörelse så ligger detta fast även vid regersingsskifte.

4. P-O

2013-09-13 09:58

Du kan ju inte i din vildaste fantasi tro att Sveriges befolkning skulle rösta för en utrotning av varg? Inte en i vargbygder har du 100% uppslutning till det. Än mindre i städer där de flesta röster finns.

3. Oroväckande

2013-09-13 08:44

Det är lätt att gripa efter halmstrån när situationen är som nu.
När två olika tal nämns i intervall gäller alltid det högre talet, det har vi lärt oss genom tidigare utspel vad gäller rovdjuren och det som Ek säger är oroväckande.
2009 beslöt riksdagen med 85% att 210 vargar skulle det finnas, Lena Ek sa förra gången att 180 skulle det vara, Peter E. tycker att 400 är vad som behövs och våran Eskil säger att nu har vi uppnått GYBS med ca 400 vargar.
På frågan om vi nu skall skjuta 200 vargar blir Ek ställd eftersom hon vet att detta är politiskt omöjligt, hon vill naturligtvis inte gå till historien som den ministern som försökte utrota vargen i Sverige, detta bland miljövännerna.
Att göra liknelser med björn-stammen bäddar för upp till dubbelt så många vargar som 270 och där är vi nästa eller året därpå. Kommer nu regeringen att försöka med vargjakt kan vi vara säkra på att antalet kommer att vara mellan 15 - 25 vilket sen i praktiken kan utmynna i ingen alls.Sverige har varit oförsiktiga att skriva under avtal som vi får leva med länge.
Däremot mer lokalt bestämmande är bra men kommer att om det görs försök till detta, nagelfaras och ifrågasättas av värnarsidan om inte det också strider mot Sveriges åtaganden att skydda rovdjuret.

2. Tycker inte...

2013-09-13 08:44

...att jägarförbunden ska slå sig för bröstet. Otroligt vekt agerande från alla utom Dalkarlarna och Värmlänningarna. Heder åt dessa två län. Det som gläder mig mest är att hoppas Mikael Karlssonn sover lika dåligt som vi som varit nerlusade med varg o björn

1. Folkomröstning

2013-09-13 08:41

Hon borde lämna in en motion till regeringen om att hålla folkomröstning gällande vargens vara eller icke vara i vårt land. Svenska folket borde få säga sitt i denna fråga!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons