• Pinewood

”Okunnigt och fel”

AktuelltPublicerad: 2012-02-10 20:15

Representanter för Jakt- och Hundsverige reagerar kraftigt på EU-företrädaren Eric Degerbecks uttalanden i webbradiointervjun i Jakt & Jägare. EU:s man i Sverige anser att problemen med jakthundar kontra varg är överdrivna.
De här påståendet får bland andra Svenska Kennelklubbens ordförande att rasa. 
– Det är stötande att Eric Degerbeck anser sig stå på de godas sida. Han har samma uppfattningar som Svenska Rovdjursföreningen, som är en extremistorganisation, säger Nils Erik Åhmansson.

Det var på torsdagen som mediechefen och företrädaren för EU-kommissionen i Sverige, Eric Degerbeck, talade ut i den svenska vargfrågan i Jakt & Jägare. I en drygt tolv minuter lång intervju förklarade Degerbäck att jägarkåren inte lyckats visa att vargen är ett stort problem vid användning av jakthund.
– Antalet hundar som går åt på grund av vargen är så litet att det knappt är mätbart, sa Degebeck bland annat.

Företräder 300 000 hundägare 
Nils Erik Åhmansson företräder drygt 300 000 medlemmar i Svenska Kennelklubben och håller inte igen i sin kritik av EU-kommissionens man i Sverige.
– Folk i vargområdena hänger med huvudena och känner uppenbar oro för att släppa sina hundar. Ytterst är det en fråga om livskvalitet i glesbygden. Dessutom upplever människor att de inte blir trodda när de berättar om hur vargen påverkar deras liv. Eric Degerbäck framstår som helt sorglös och väldigt okunnig när han förnekar problemen med vargen, säger Nils Erik Åhmansson.
Kennelklubben har sagt okej till 210 vargar utspridda i landet. Föreningen ordförande frågar sig nu hur mycket varg landet nu kommer att få när forskarna rapporterar rekordtillväxt i stammen.

Skottpengar i andra länder 
– Man kan undra varför vi i Sverige omhuldar vargstammen så intensivt, när det bara några hundra mil från oss utfärdas skottpengar och jagas varg året runt. Lyckas vargarna föröka sig med 40 procent även detta år blir det snart en väldigt trängande fråga: Hur många vargar ska vi ha egentligen, säger Åhmansson.
– Dessutom ska hela stammen inhysas på bara halva landets yta. Hur kan man försvara att halva Sverige ska vara fritt från varg, tillägger SKK:s ordförande.
Nils Erik Åhmanssons slutsats är att Eric Degerbeck nu måste ägna tid åt att försöka sätta sig in i hur människor, som lever med vargen, uppfattar saken.

Hundar som försvinner
Han ifrågasätter också det sätt Degerbeck använder när han refererar till försäkringsbolaget Agrias statistik.
– Agria försäkrar 58 procent av landets jakthundar. Det finns även andra försäkringsbolag och en hel del jakthundar som inte är försäkrade alls. När de bara försvinner under jakt kommer de inte med i den här statistiken, säger Åhmansson.  
Ulf Kallin är riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund och företräder drygt 30 000 medlemmar. Kallin förstår inte hur en tjänsteman kan uttala sig på det sätt Eric Degerbeck gör i webbradiointervjun.

Måste jämföra rätt 
– Tittar man dödsorsaker för hundar måste man jämföra med områden där det finns varg. Och när man gör jämförelsen med trafikdöden måste man också väga in hur många bilar och vägar det finns. Det är sannolikt i tätorter som de allra flesta hundarna blir ihjälkörda av bilar, inte i jaktskogen, säger Ulf Kallin.
Han pekar på att jägare kan vidta alla möjliga försiktighetsåtgärder och inte släppa sina hundar exempelvis nära farliga vägar. Mot vargen står jägarkåren maktlös.
– Här måste man tänka på att hunden i dag har blivit en väldigt kär familjemedlem hos jägarna. Den tid då de stod i hundgård är förbi, säger Ulf Kallin.
Han frågar sig varför EU överhuvudtaget lägger sig i den svenska förvaltningen av en art som på intet sätt är hotat, ett djur som det är skottpengar på i vår närhet.
– Eric Deberbeck ska ta hänsyn till människorna i första hand, säger Ulf Kallin.

Alldeles förskräckt 
Malte Sandström, JRF-bas i Dalarna är alldeles förskräckt över de uttalanden han hör från EU:s man i Sverige.
– Jag funderar vilken planet han lever på egentligen. Jag häpnar över hur en tjänsteman kan vara så totalt okunnig om verkligheten. Vilka metoder har vissa intressegrupper använt för att få honom att helt bortse från verkligheten, säger Malte Sandström.
I Nås i Dalarna, där Malte Sandström bor, är småviltshundarna i dag lätträknade. Polisen ringde en kväll och undrade om någon kunde åka till grannbyn och göra ett eftersök på ett trafikskadat rådjur.
– Jag svarade att det inte finns en enda småviltshund kvar här. Folk har slutat jaga med löshund och köper inga fler hundar. Jo, en änka med en tax har vi, men henne kan vi inte skicka ut på eftersök, svarade jag. Hon har inte ens vapen.

”Klart olämplig för uppdraget” 
Malte Sandström är kritisk till att Eric Degerbeck använder statistik och jämför vargdödade hundar med bland annat trafikdödade hundar i hela landet.
– Han använder statistik och levererar lögner. Han måste jämföra i vargområden. Jag frågar mig vart man vänder sig för att få bort den här mannen från sitt uppdrag. Han är klart olämplig för uppgiften. Det måste vara ett uppdrag för regeringen, säger Malte Sandström.
Freddy Kjellström är ordförande i Svenska Stövarklubben och representerar 7 000 medlemmar. Han anser att Degerbecks uttalanden är horribla, ”en katastrof”.
– Otroligt att en tjänsteman kan varas så partisk. Det räcker med att titta på hur löshundsjakten och antalet registreringar av drivande hundar utvecklat sig. Drevern har minskat med 50 procent och antalet stövare halverats på tio år. Löshundsjakten med drivande hund minskar radikalt. Hade vi fortsatt med löshundsjakt i vargområdena i samma utsträckning som tidigare hade siffrorna över vargdödade hundar sannolikt varit tio gånger så höga, säger Freddy Kjellström.

Stäng av vägen så minskar olyckorna 
Han drar sin jämförelse om dödsolyckor i trafiken. Om man stänger av E6:an för trafik kommer heller inga olyckor att inträffa.
Kjellström finner det märkligt att en företrädare för EU försöker bagatellisera problemen.
– Han kritiserar svenska organisationer för att polarisering i vargfrågan. Sedan tar han själv så tydligt partisk i sakfrågan. säger Kjellström
Hans uppfattning är att Sverige måste arbeta för att komma ifrån skrivningarna i EU:s art- och habitatdirektiv om de stoppar begränsning av vargstammen.
– Alternativet är att allmänfara för hunden ska ingå som ett kriterium för skyddsjakt. Löshundsjakten är i stora delar av landet grunden för älgförvaltning och i slutändan skogsförvaltning. Det blir omöjligt att driva en rationell älgförvaltning utan löshund och då är det stora samhällsekonomiska värden som står på spel. Vad händer den dagen vi inte kan förvalta älgstammen längre? frågar Freddy Kjellström.

”Bedrövligt”
Svenska Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen, företräder omkring 170 000 medlemmar och kallar Eric Deberbecks utspel i Jakt & Jägare ”bedrövligt”.
– Det är helt irrrelevant att det dör hundar på andra håll i landet. Om en varg dödar ett antal hundar i Hagfors, så är det just det som ska bedömas, inte att det dött hundar i Skåne. Där gör kommissionen bort sig totalt, säger Gunnar Glöersen.
Han vänder sig också mot Eric Degerbecks sätt att beskriva opinionen kring vargjakt i Sverige.
– 85 procent av riksdagsledamöter sa ja till vargjakt. Han efterlyser faktabasering och konsesus, men det är väl så nära just konsesus man kan komma när en absolut majoritet av Sveriges riksdag säger ja till vargjakt. Det finns också flera opinionsundersökningar som visar att människor i Sverige är för vargjakt och en begränsning av stammen, säger Gunnar Glöersen.
 
Hör och läs!
Här hör du webbradiointervjun som fått Jakt- och Hundsverige att rasa.
/aktuellt/varg-inget-stort-problem-for-jakthundar

Läs även chefredaktör Anders Ljungs krönika om ett samhällskontrakt i upplösning.
/kronika/potocniks-spokskrivare

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

54. Missnöjda SKK medlemmar

2012-02-17 23:09

Att släppa sin hund i vargrevir är inte omtanke om sin hund.
Var kan nån släppa sin hund då??Renbeteslandet är väl enda platsen där inte några vargrevir ska finnas-är det där vi ska få släppa våra hundar eller?I övriga Sverige ska vi ju ha varg och vargrevir.
Konstigt av hundfolk att inte attackera naturmuppegrupper som kan vill förbjuda löshundsjakt och att ha hundar löst-som vill att landsbygden ska vara nån sorts nationalpark ,utan istället rikta udden mot dom som värnar om landsortsbefolkningens rättigheter.

53. Av Missnöjda SKK medlemmar

2012-02-16 16:20

Förmodar att ni inte är drabbade av varg, ännu... Ni kan ju alltid gå ur SKK om det inte passar. Det har de flesta jakthundsägre gjort eftersom jakthundar inte är intressant för SKK.

52. Av Missnöjda SKK medlemmar

2012-02-16 16:20

Gå ur SKK och visa ert missnöje det står er fritt att vara medlemmar. Jag känner inte igen bilden av otränade instängda jakthundar som ni anger. Otränade osociala hundar går nämligen inte att jaga med.

51. Svar till Nils Erik Åhmansson

2012-02-16 10:57

Svar till Nils Erik Åhmansson i artikeln ”Okunnigt och fel”
SKK: s ordförande Nils Erik Åhmanssons uttalande om att han representerar 300 000 medlemmar i SKK är falskt och inte statistiskt underbyggt. Dessutom finner vi det märkligt att SKK har ett så kategoriskt uttalande om Sveriges rovdjurs vara eller icke vara.
Det största antalet medlemmar i SKK är främst utställare, uppfödare och tävlingsintresserade. Ingen utav dessa har deltagit i en statistisk undersökning gällande rovdjurspolitiken/varg. Därför är det inte korrekt att påstå sig ha 300 000 medlemmar bakom sina uttalanden. Undertecknade har kontrollerat med SKK idag kring detta uttalande av ordförande, kansliet upplyser om att det får han inte lov att göra utan statistiskt underlag vilket inte finns.
Antalet 300 000 medlemmar har inte förändrats nämnvärt de senaste 10 åren, vilket tyder på att det är samma typ av människor som är medlemmar, i den enda organisation som finns att tillgå för att utöva sin ”hobby”.
Bara det faktum att SKK är ensam på marknaden torde få dem att vara försiktigare med sina uttalanden. Det vore på sin plats att SKK framgent inkluderar sina medlemmar i stora viktiga frågor där vi utgår ifrån att frågorna ställs på ett statistiskt korrekt sätt.
Flertalet medlemmar har redan reagerat i artiklar bland annat i Hundsport, mot SKK ledningens kategoriskt personliga ställningstagande mot främst varg i vårt land. Bland annat uttrycker ordförande för SKK att föreningen godkänt ett tak på 210 vargar. En person med ekologisk kunskap, vet att man inte kan ha ett tak på så få individer, för att få en genetiskt hållbar vargstam. Ytterliggare ett pinsamt uttalande från SKK: s ordförande.
Att vara medlem i en hundorganisation och att få nertryckt i halsen vad man tycker och att man sällan någonstans kan läsa om jakthundarnas välfärd är upprörande.
Som exempel, har för få jakthundar social tillgång dagligen till sin matte/husse, hundgårdar används fortfarande otidsenligt och följer inte grundläggande djurskyddslag i frågan.
Grundlagd kondition är ofta en bristvara, vilken bör vara anpassad till jakttid kontra ”vilotid”. Brist på miljö- och socialträning liksom dålig omvårdnad, är tyvärr allt för vanligt.
Dessutom, att släppa sin hund i känt vargrevir kan väl inte kategoriseras som omtanke om sin hund? Till denna artikel vill vi tillägga, att glädjande nog finns det många ”nya” jägare idag med utomordentlig hundhållning.

50. Kommer manifestationerna att visa den verkliga opinionen?

2012-02-15 14:32

De förestående manifestationerna bekymrar mig på ett sätt trots att jag är mycket tacksam mot alla som lagt ner arbete och administrerat detta. För mig är det omöjligt att närvara och jag är rädd att det är situationen för alltför många som skulle vilja visa sin protest mot rovdjurspolitiken. Och då kan resultatet te sig som att endast en liten obetydlig grupp stöder aktionen.
Men kanske kan många kan närvara, hoppas!

49. Den 24 mars - Häng på!!!

2012-02-15 08:50

Manifestationen mot Sveriges och NU också EUs rovdjurspoltik, den 24 mars kl. 1400, på 9 platser i mellan Sverige, bl.a Stockholm, Mynttorget Med ha plakat med din egen text. Nu säger vi ifrån till detta vansinne med en gemensam protest.
Frilevande varg - Nej tack- Vi vill ha en levande trygg landsbygd!

48. At

2012-02-14 08:14

den mand skulla var Sveriges talsmand i Bryssel, sagar allt vafor den svenska rovdjurspolitik är så totalt havarerad, ni skulle se nogla mail jag har ifrån honnom, jøsses herremini.!!Røsta honnom bort så fort som möjligt! Han går hand i hand met Potocnic.

47. Inte så konstigt

2012-02-13 09:11

Dom som man inte vill ha kvar i Sverige för att de inte har några vettiga synpunkter skickar man till Bryssel, detta är ett lysande ex. Hoppas EU läggs ner så dessa amatörer får jobba för sitt levebröd. Vilket OTROLIGT ointelligent inlägg. Säger det igen, ge fan i o jaga vildsvin då kommer vanliga Svensson stå bakom oss jägare. Då kan vi ställa krav skjuta vildsvin vargen bort

46. Vargjakt

2012-02-13 09:09

Om vi nu fick jaga varg och skjuta 4-5 stycken i gävleborg t.e.x. bra men inte kan jag släppa hunn ändå.
Det finns bara ett läge och det är 0 tollerans. det är ju skamligt att när våra förfäder lyckades med mycket möda få bort vargen så far vi omkring och skjutsar dom hit och dit. Och den där Eric Degerbecks borde inte han kunna avsättas p nått sätt.

45. 33, 34, 37, 38 och 40

2012-02-12 17:44

Mycket kloka och sakliga resonemang, som jag verkligen uppskattar och ställer mig bakom. Kan vi få de styrande att se vargdilemmat på samma sätt som ni beskrivit; då är det på väg åt rätt håll - men kan det vara försent?

44. Jaktledare i Bergslagen!

2012-02-12 17:00

Yes!!!! Håller med dig fullständigt! Mycket klokt sagt! :)

43. Gå i takt som inte vill ha varg i faunan

2012-02-12 14:52

Jag vill rikta uppmärksamheten på Åke Siikavaara och hans inlägg.Reproduktionen går snabbt avseende varg.Det finns anledning att de som inte vill ha frilevande varg går i takt och markerar ställningstagandet till ingen frilevande varg i vår fauna.

42. Vargjakt

2012-02-12 14:52

Om vi nu fick jaga varg och skjuta 4-5 stycken i gävleborg t.e.x. bra men inte kan jag släppa hunn ändå.
Det finns bara ett läge och det är 0 tollerans. det är ju skamligt att när våra förfäder lyckades med mycket möda få bort vargen så far vi omkring och skjutsar dom hit och dit. Och den där Eric Degerbecks borde inte han kunna avsättas p nått sätt.

41. SKK och vargen

2012-02-12 13:41

Så länge SKK accepterar frilevande varg i Sverige, är det rent hyckleri av Åhmansson , att kritisera den, som talar för vargen, oavsett om vederbörande är okunnig eller har fel i sak.
SKK, om någon, borde i stället värna om våra hundar och ställa sig bakom ett krav på att, Sverige inte skall hysa en frilevande vargstam.
Vargar skall hållas i hägn, vars storlek och placering är makthavarnas sak att besluta om. Pengar tycks ju inte fattas.........

40. ?

2012-02-12 12:46

Vargen är en predator och har av naturliga själ ingen rädsla för att själv bli jagad. Vargen är således både orädd och skygg när det passar den. Därför kan den komma när tamdjur och gå in på gårdar trots att där finns många doftmeddelanden. Vargen tar över. Det är absurt och tro att jakt av varg skulle "uppfostra den" till att akta sig för människor och tamdjur. Det går inte att skrämma en Pitbull till att inte utnyttja sina kampgener. Vargens beteende är genetiskt. Den som tror att det går att leva med vargar i de tätbebyggda miljöerna... har inte tänkt och är fruktansvärt okunniga i etologi. Att hävda sina mänskliga känslor är att skapa lidande för både vilda djur, tama djur och människor.

39. Ge inte upp

2012-02-12 09:49

Till alla som känner uppgivenhet inför den situation vi har idag vill jag bara säga ge inte upp!! Det är precis vad dom styrande vill.
Vi har valt vår livsstil och den ska vi behålla, det är vargen som ska bort,inte vi!!

38. Äntligen ett uttalande från SKK

2012-02-12 09:20

Det var åtskilliga år sedan jag var medlem i SKK och jag kan därför ha fel i mitt antagande att det tills nu varit tyst från centralt håll i vargfrågan. Jag har antagit att man måste ligga lågt för att inte förlora medlemmar. För tyvärr har jag i debatter på en hundsajt – visserligen för flera år sedan - upplevt att det åtminstone då fanns en hel del hundägare, boende i städer och andra vargfria områden, som idealiserade vargen och inte hade någon som helst förståelse för hur det är att leva med varg tätt inpå sig.

Jag visste inte att SKK uttalat att man accepterar 210 vargar i Sverige. Jag delar inte den visionen. Vilka djur och djurägare är det som ska offra sin livskvalitet? Många som uttalar acceptans för ett begränsat antal vargar gör det förmodligen utifrån bedömningen att något annat är orealistiskt att få gehör för. Men ju fler som talar klarspråk och sakligt förklarar varför frilevande varg är oförenlig med en levande landsbygd och en mängd därmed sammanhängande värden, ju mer realistisk blir nollvisionen – på sikt.

Men jag gläder mig åt Åhmanssons skarpa kritik av Eric Degerbecks uttalanden och av Svenska Rovdjursföreningens agerande.

Jag kommer nu åter att bli medlem i SKK i hopp om att få läsa saklig information i tidskriften Hundsport om varför svensk vargpolitik står i stark motsättning till såväl jakthundägares som övriga hundägares intressen. Här följer något av det jag anser att man bör informera om:

Vargen skiljer sig på flera sätt från andra potentiellt farliga vilda djur i Sverige. Vargen tycks lättare övervinna vilda djurs naturliga skygghet för människor, om den gör erfarenheter av att människor inte är farliga. Medan andra djur undviker människor, utom i situationer, där de känner sig trängda och när de upplever avkomman hotad, så observerar vargar oss och om de inte skräms bort så testar de att närma sig – steg för steg. Syftet är inte att knyta vänskapsband.

Vargen upplever hunden som konkurrent och den uppsöker aktivt hundar för att döda dem. Därför är konflikten mellan vargens och hundens existens speciell. (Så bra beskrivet av Michael Ericson: se länken som gavs i inlägg 22). Inget annat rovdjur i Sverige utgör en så stark, ständigt närvarande risk (om man bor i vargområde) även för den väl fostrade hund, som uppehåller sig i närheten av sin ägare och där ägaren strävar efter att inte störa och oroa vilda djur, särskilt när de har avkomma att försvara. Jakthundarnas situation är ännu mera utsatt och jag känner starkt för dessa hundar och deras familjer.

Vargen kan också ha lärt sig att hundar är ett lättfångat byte och döda dem för att äta. Att vargen dödar hundar har vargförespråkare förklarat vara ett naturligt vargbeteende och därför inget som ska föranleda skyddsjakt. Lösningen är – säger man – att hålla hunden kopplad. Eftersom hundar även angrips på den egna gårdsplanen bör man ha hunden kopplad även där. Detta innebär att om man har oturen att bo i eller nära vargrevir så är det slut med den avspända samvaron med okopplad hund på den egna tomten eller på skogspromenader och under bär- eller svampplockning – oavsett hur lydig och följsam hunden är.

För övrigt drar även en kopplad hund till sig vargens intresse. Det finns åtskilliga exempel på att hundägare, med en eller flera kopplade hundar tätt intill sig, följts långa stycken av oskygga, svåravvisade vargar. Råkar man ut för det har man nog svårt att förlita sig på de lugnande beskeden från vargförespråkare - att varken man själv eller hunden löper någon risk så länge man håller hunden kopplad. Något som ju också motsägs av informationen att vargar som fixerat uppmärksamheten vid en hund kan bli tillfälligtvis blockerade så att de inte märker den medföljande människan.

Det bör vara naturligt även för hundägare utanför vargområde att känna empati och lojalitet med de hundägare som i alla dagliga aktiviteter med hund måste ha vargfaran i åtanke.

Man bör informera om vargens bidrag till spridning av dvärgbandmasken, något som berör alla med natur-anknutna fritidsintressen.

De finns förvisso de som i kommentarer på debattsidor säger sig ha hundar och bo i vargområde och inte ha några problem med detta. Jag kan se tre möjliga skäl till sådana uttalanden:
1.De har turen att bo i områden, där vargarna faktiskt är så skygga som de beskrivs av vargförespråkarna.
2.De har inte ett normalt, varmt förhållande till sina hundar.
3.De hittar på och beskriver en situation som de inte befinner sig i.

37. Funderingar nattetid...

2012-02-12 09:14

Djuret varg väcker för mig inga som helst känslor. Möjligtvis viss beundran över dess effektivitet som rovdjur och jägare. Men när människor behandlas och bemöts på ett empatilöst sätt och blir klappade på huvudet, och dess rädslor blir förlöjligade och tillintetgjorda så händer det faktiskt en del inom mig.
Jag har under lång tid följt debatten på båda sidor, och försökt bilda mig en så objektiv uppfattning som möjligt. Men ju mer oresonlig debatten blivit och ju mer jag känner att det inte är enbart en djurarts väl och ve som styr, utan ett motstånd för det jag är och står för som verkar vara det primära målet. Så vill jag belysa hur jag ser på rovdjurssituationen.
Jag är själv jägare och då även löshundsjägare. Så många gånger har jag känt de starka strömningar av förakt, oförstående och hat som slår emot mig i vissa debattforum. När det exempelvis skrivs att man ska jagas och skjutas, och det blir påhejat av flera, så tror jag inte att jag överreagerar.
Att vargen är en enastående jägare och en av våra toppredatorer är helt klarlagt. Och jag tror inte att det är det fysiska hotet som är det primära som människor känner i de områden vargen är starkt etablerad. Utan rädslan över att livsstilen med jakt, hundar, jaktprov och allt socialt runt detta som faktiskt är en stor del av vad livet kretsar kring, utöver jobb och familjeliv när man lever på landsbygden, faktiskt blir starkt inskränkt eller helt omöjliggjort med överetablerade vargpopulationer inom begränsade områden. Jag vet även att många tycker att det är bara att anpassa sig, för naturen skall få ha sin gång. Och jag vet också att det är svårt att försvara en livsstil som innehåller dödande. Men det är trots allt inte mer olagligt att jaga än att köpa sitt kött och sin mjölk på ICA. Och människans påverkan på naturen har varit närvarande så länge det funnits människor på skandinaviska halvön.
En annan sida av myntet är att om hela Sverige inom en 10 års period har samma situation som mellansverige så kommer flera av våra jakthundsraser, såsom drever, jämthund, gråhund, hamiltonstövare, finnstövare med många flera, vara raser som minskat i numerär så pass att de är att betrakta som rödlistade. Redan nu har användandet av löshund minskat drastiskt i de tätaste områdena. Och många tidigare hundmänniskor väljer att inte köpa och träna en ny hund när den gamla gått bort.
För många i detta forum verkar det vara okänt att det största flertalet vargar i Sverige befinner sig inom en mycket begränsad yta av Sverige, och därför börjar det bli riktigt trångt och mycket ont om bytesdjur i dessa regioner. Och ett sånt tillstånd är inte mångfald. Det är ett tyst tillstånd.
Det framhålls även med jämna mellanrum att det bara är ett fåtal "rednecks" som skriker högt. Men då bör man ha i minnet att det för en tid sedan klubbades i sveriges riksdag med 85% majoritet, att vi ska ha en livskraftig vargstam om 210 djur, som skulle förstärkas genetiskt och även förvaltas genom jakt för att hållas på denna nivå. Formen för jakten kan alltid diskuteras, men faktum kvarstår att stammen skulle hållas omkring 200-300 djur. Denna uppgörelse har nu blivit beskuren på 2 av 3 ben. Och är enligt mig inte längre att betrakta som rättfärdigt demokratiskt fattat beslut.
Om jag ska gå tillbaka till just rädsla, så är det inget annat än ångestkänsla i olika grader. Och att säga till en individ som exempelvis har höjdrädsla, torgskräck eller spindelfobi, att det är bara att anpassa sig och sluta tramsa, eller ännu mer drygt och föraktfullt, du behöver utbildas, för du förstår inte ditt eget bästa och avfärda samma individ som mindre vetande, och i avsaknad om insikt om den miljö den lever i är den högsta formen av människoförakt.

36. Ge tillbaka vår mångfald.

2012-02-11 23:08

Det skrämmande är att då när folk gjort sig av med sina djur, hundar, hästar, får, getter, kor mm. så kommer den påstådda acceptansen. Alldeles nyligen har vargarna gått i ponnyhagen under fönstret. En löpa gick mellan de täta linorna och den andra har gått via hagens öppning. Dom rör sig alltså just nu i omgivningen och har så gjort i tre dygn. Orkar man ha tamdjur i en sådan miljö, man tröttnar. Vad är det för miljö EU skapar i sverige. Skogsplantager och slymarker? Uppmuntra djurägandet som gör och ger så mycket bra för både landskapsbilden, naturvärdenena, miljön och människorna.

35. 13

2012-02-11 22:31

Om så alla fanatiker i Srf hade hund var ni iallafall bara 1% så sitt lugnt i båten och inse hur liten grupp ni är i samhället

34. #33 Helt rätt

2012-02-11 22:14

Vi måste, genom våra förbund, och enskilt exponera vargens skadeverkningar. Vi måste också (tyvärr) smutskasta och förringa motståndarna. Detta är vardagsmat i politikernas och vargkramarnas värld, men främmande för jordnära och vanliga människor. Ta exemplet med att "man måste utbilda människor för att det ska skapas acceptans". Vilket nonsens, det är inte de som bor bland vargar, drabbas av dem och ser konsekvenserna av dem som måste utbildas av såna som inte gör det. Det är naturligtvis tvärtom. Det är de som inte är drabbade som måste informeras om vilka negativa konsekvenser som vargarna medför. Man måste också få dessa oinsatta människor att förstå att vargar skadar balansen i ekosystemen och att den har negativ påverkan på den biologiska mångfalden så att de kan stilla sitt miljösamvete. På sätt och vis ger ju Eric Degerbeck (troligtvis ovetande om konsekvenserna av sitt sina uttalanden) en ytterligare motivation för alla vi som förstått de negativa konsekvenserna med varg att skärpa till budskapet och fundera ut en strategi som syftar till att vinna över ännu fler av de oinsatta och ännu fler av politikerna till den enda förnuftiga hållningen: att vi inte ska ha varg i Sverige!

33. Solidaritet

2012-02-11 19:55

Att flytta vargfrågan till någon annan är givetvis fel det förstår vi alla.
Att alla större partier i dag säger sig vilja ha varg i någon mening är märkligt minst sagt.
Ett politiskt dilemma eftersom väldigt många inte vill ha varg, många fler än man skulle tro men tyvärr är det allt för många som inte kör raka puckar men det finns ingen politisk kanal som fångar upp detta.
Naturdemokraternas policy är jag lite osäker på men det vore bra om ni ville redovisa er ståndpunkt i rovdjursfrågan.
Ett nytt radikalt alternativ vet jag att många efterlyser och det är bråttom eftersom ju längre vi väntar desto svårare kommer det bli att vända skutan eftersom en viss acceptans smyger sig in med tiden trots att den är ogrundad, en slags avtrubbning, enda sättet är att hålla en intensiv debatt tills det politiska alternativet finns och vi kan välja en politisk väg för att öka trycket även den vägen.
Vi ska givetvis inte låta debatten tystna för det men en politisk väg är i nuläget en nödvändighet!
Manifestationer,bra men jag tror att man måste jobba intensivare och på bredare front med sakliga inlägg i radio,TV,reklaminlägg med vårt budskap,väl faktaunderbyggda, vår sak är egentligen ganska självklar och enkel men ni vet hur svårt det är att förklara vad jakt är och vad som är så bra med det för den oinvigde.
Man får nog hitta lite "nya vägar",se saken i ett lite bredare.
Att hålla varg i Sverige över huvud taget är egentligen bara en rikemansploj som ska ske på vår bekostnad som lever och verkar i glesbygd som man resonerar idag i politiken om man läser mellan raderna.
Man behöver egentligen vare sig gå in i detaljdiskussioner eller argumentera med vargkramare utan istället fokusera mer på att tala om för allmänheten vad vi är duktiga på och vad dom förlorar på att ha varg i Sverige,att få med den breda allmänheten är troligen det viktigaste.
Vi får inte tro att folk är dumma i huvudet som inte direkt står med fötterna i den verklighet som vi gör, dom är troligen bara för dåligt insatta så det vi har att göra är att köra det lite av den strategi som Naturskyddsföreningen är proffs på nämligen att titt som tätt vara med i media, många gånger är det skitsaker dom kommer med,gammal skåpmat men det viktiga för är att SYNAS och det måste vi bli mer proffsiga på,helst bäst på och det tar emot för vi har inte riktigt den traditionen i Sverige men kan SNF som är en liten spillra av vad jägarkåren är så vore det väl attan om inte vi ska kunna dränka dom i utspel om så vore fallet.
Sötebrödsdagarna är slut, nu måste vi börja jobba på allvar!men det är just det som är så tungt, att få ändalykten ur vagnen.
Vi har ju många självklara saker vi kan spinna på, hur ofta har ni t ex hört jägareförbundet göra en pressrelease där man lyfter fram att vi faktiskt är dom som lever närmast naturen när det gäller att skörda närproducerat osv.
Mer ös under galoscherna och var lite mer optimistiska i er framtoning, vem vill köpa en produkt av nån som står och mumlar i skägget?

32. 13 o 29

2012-02-11 19:51

Medlemmar i SKK som inte drabbats av vargen borde som ansvariga hundägare stå bakom denna (om ändå) lilla protest. Att få sin hund vargtagen måste skapa ett djupt trauma - om inte, då ska man inte vara hundägare. De hundägare som inte håller med om detta, finns förmodligen där vargen inte uppehåller sig. Stötta de som har varg inpå knutarna!
Våga Vägra frilevande Varg.

31. Jaktledare i Berslagen

2012-02-11 17:09

Hur ska det gå till när FN står bakom Samerna? Samma sak gäller i Finland som här i Sverige. Varg ska inte finnas i renbetet. Så den kommer ändå inte få någon kontakt med den finska eller ryska beståndet för den skjuts direkt i finska renbetet med hjälp av skyddsjakt eller illegalt. Tycker dit förslag låter mer och mer som NYMBY bara. Var var era röster när Värmland och Dalarna började få vargproblem? Låt pesten sprida sig söder ut istället så fler blir berörda så vänder majoriteten mot varg. För varg är pengar och politik. Kostar vargen för mycket för skattebetalarna så börjar folket tveka. Det finns det bevis för i andra länder.

30. Till Jaktledare i Bergslagen

2012-02-11 17:06

undrar olm du verkligen är jaktledare dina argument liknar kramarnas och du glömmer en viktig bit att SJF har i grunden 150 vargar det nämner du inget om snarare 400 till 500 näh någon jaktledare är du inte...

29. SKK

2012-02-11 17:06

Denna man påstår sig företräda 300.000 människor. Att vara medlem i SKK är inget direkt val utan ett måste om man vill hålla på med hunduppfödning och ha alla sina papper i ordning. Han för inte min och många andras talan även fast vi är medlemmar i SKK. SKK har monopol på rashundsägarna i Sverige och ska låta bli uttala sig för oss alla. Hans egna åsikter är okej, men inte insinuera att klubben och människorna står bakom dem.

28. jaktledar'n

2012-02-11 17:05

Är jaktledaren en som vill att mera folk ska lida av vargen? Vad i helvete för ska vargen få vara i norr om ni själva inte vill ha den. Att sprida en cancersvulst på flera ställen är väl inte så smart? Ni har ju sett att den sprider sig.

27. CHG!

2012-02-11 14:29

En mediechef på EU-kommissionens kontor i Stockholm ska över huvud taget INTE blanda in sina privata åsikter i sitt arbete!
Degerbeck borde avsättas OMGÅENDE!

Se här bara-han anser sig stå på de godas sida?? De goda är då enligt hans utsago kramarbetraktarna?
"Ytterst få av dem som skrivit brev står på den svenska regeringens sida och försvarar vargjakten.

– Det är kul att för en gångs skull få framstå som Fantomen och vara på de godas sida"

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4583170

Det här ska nystas upp hela långa vägen till Bryssel!

26. Svarr till 24. Sprid ut vargarna!

2012-02-11 14:07

Hej Patrik,
Ditt förslag att vi enbart ska ha varg i hägn kommer aldrig bli verklighet. Eftersom alla riksdagspartier, båda jägareorganisationerna och LRF vill ha frilevande varg, (se inlägg 20)så bör hela Jägarsverige dela på bördan.

Som framgår av artiklar på denna hemsida accepterar även Kennelklubben och Älghundsklubben frilevande varg.

Så varför ska de 54 % av Sveriges yta som kallas renskötselområden slippa varg, medan vi som bor i Bergslagen tvinga ha er del av den nationella vargstammen?

Mellansveriges 1000-åriga tradition av fäbobruk och tamboskapsskötsel är lika viktig som en 100-årig renskötsel.

Sverige består av 45 miljoner hektar mark. Det är väl rimligt att vi sprider ut de 450 vargar som verkar bli det nya referensmålet på hela Sveriges yta?

Med varg i Norrbotten får stammen kontakt med Finland och Ryssland vilket tydligen är viktigt.
Det är för övrigt ett EU-krav att vargen ska finnas på hela sitt naturliga utbredningsområde.

25. Vem skriver !!

2012-02-11 13:57

Hans argument, kräver en kommentar.

24. Till #20

2012-02-11 13:33

Jag förstår att det finns en avundsjuka mot samerna och deras näring men den får stå för dig.
Det jag reagerar över är att du tror att varg problemet löses med att flytta det till renbetes områderna. Jag vet inte vad du tror om dessa områden men jag kan upplysa dig om att det finns rätt mycket invånare här också. Våra sammhällen och livsstilar är nog rätt lika.Vi har barn vi jagar med löshundar vi bedriver djurhållning. Jag har full förståelse med erat problem men att flytta det till oss och göra det till vårat problem i stället tycker jag är egoistiskt. Det finns tyvärr bara ett sätt att komma från detta h-vete och det är att hängna in vargarna.

23. Nu eller aldrig- Näven i bordet-Vi sätter ner foten alla på landet.

2012-02-11 13:32

Och alla ansluter till den planerade Manifestationen mot Sveriges och NU också EUs rovdjurspoltik, den 24 mars kl. 1400, på 9 platser i mellan Sverige, bl.a Stockholm där jag är kontaktperson, så kom till Mynttorget och medha plakat med din egen text. Nu säger vi ifrån till detta vansinne med en gemensam protest. Vi tar upp frågan om "Fasta protestdagar" framöver, varje vecka eller varje månad, viss tid och viss dag, utanför Riksdagshuset, om ni alla vill vara med? Någon undrar hur vargpopulationen kommer att utvecklas, lätt räknat, 2013, har vi 600 vargar, 2015 har vi 900, 2017 har vi 2000 vargar, med 25% tillväxt, motaliteten borträknad. Åren kring 1850 hade vi 2000 vargar, då dödades 350 hästar, 15000 nötboskap och 35000 får och getter, så framtiden är lika med noll för landsbygdsministerns projekt Matlandet Sverige, med egna köttråvaror, MEN han Eskil räknar förmodligen att vår självhushållning skall vara noll och att allt importeras från utlandet.

22. Lite om vargar,

2012-02-11 13:32

hundar och risker: http://michaelericson.wordpress.com/2011/11/18/oansvarigt/

21. Svenska Kennelklubben!

2012-02-11 12:03

Nils Erik Åhmansson "rasar" och tycker det är "stötande".
Det mest kraftfulla han kan komma på. Vargförespråkarna i Bryssel torde darra inför denne Åhmansson!
Varför har SKK och Åhmansson valt att lägga sig i bakkant och inte i framkant i vargfrågan?
Dags att vakna nu, och börja "rasa"!
Ni har ju under alla år när vi jakthundsägare kämpat med varghelvetet och fått ett dussin hundar vargrivna årligen bedrivit "Tyst diplomati"!!
Föga framgångsrikt, eller hur?
Jag är oerhört kritisk mot Nils Erik Åhmansson och begärde så sent som i går via mail, mer konkret var detta "rasande" kommer att leda till.
Kommer SKK på något sätt att reagera/agera!!
Jag väntar på svar, men jag kan erkänna, utan någon som helst förhoppning.
Tyvärr!!

20. Renar i hägn är lösningen på vargproblemet

2012-02-11 12:02

Alla organisationer verkar nu vilja ha frilevande varg. Här säger Kennelklubbens ordförande att det är OK med 210 vargar.
• Jägarnas Riksförbund har på årsstämman i Åre 2011 antagit ett policydokument för rovdjur som innebär att alla 4 rovdjuren ska få finnas i Sverige.
• Jägarförbundets rovdjurspolicy antogs på stämman i Västerås 2008 och även den säger att vi ska ha alla fyra rovdjuren i Sverige.
• Alla riksdagspartier vill ha varg.
Den 1 april 2012 kommer den stora rovdjurutredningen att presenteras. Men redan nu vet vi att referensmålet för varg kommer att bli 450 vargar i Sverige. (SOU 2011:37 Utgiven: 20 april 2011)
I Rovdjursutredningens expertpanelen företräds vi jägare av Solveig Larsson (Jägarnas riksförbund) och Gunnar Glöersen (Svenska jägareförbundet). Båda dessa vill ha frilevande varg i Sverige.
Någon nollvision kommer sålunda aldrig bli verklighet, så vi jägare måste bli mera konstruktiva!
De vargar som har flyttats har samtliga velat gå tillbaka till Norrland, beroende på att det är där de hör hemma, trivs och finner stora vidder med mycket mat. Problemet är att 34 renskötande familjer (ja, de som betalar skatt på en rimlig inkomst enl SCB är inte fler, ) tillåts döda alla vargar eller tvinga ner dem till Bergslagen, där vargarna egentligen inte trivs eller hör hemma.

Detta är vargproblemets kärna.

Rennäringen är idag en ekonomisk och ekologisk katastrof. För varje krona den drar in har vi skattebetalar betalat 4 kronor (!). Idag är rovdjurersättningen större än köttinkomsten från näringen.

Det enda raka är att enbart ge bidrag till renskötsel i rovdjurssäkert hägn och låta vargen vara där den trivs, nämligen i Norrlands inland.

Sedan bör vild- och skogsrenarna återintroduceras eftersom det var vargens stapelföda innan samerna utrotade dem.

19. Måttet är rågat

2012-02-11 11:27

Återigen så visar det sig vilka inkompetenta personer det är som styr och ställer. Men så går det när vi släpper ifrån oss makten över vår tillvaro. Men den går att ta tillbaka. Och nu är det dags!
"Måttet är rågat"!

18. Sällskapshund

2012-02-11 11:26

Varg dödade vår hund på dagen, varg kom till hustrappen och hunden var bredvid människor. Vargen var både orädd och rädd! En annan varg dödade grannens hund utanför stalldörren.

17. svar till 13

2012-02-11 11:26

Ja vi ska hålla oss till fakta och även du.
Jag är jaktledare för ett större jaktlag och samtliga hundägare hos mig ställer unisont upp och backar upp Nils Erik Åhmanssons uttalande,vi är 12 hundägare.
Eftersom jag sitter i den här positionen och dessutom har flera jaktledare som jag har tät kontakt med så kan jag lova dig att bara i min kontaktkrets har jag utan vidare mellan 150-200 hundägare som utan att blinka ställer upp på detta så på tal om fakta, du har din åsikt men väldigt många delar inte den och jag skulle inte ta för otroligt att98% av medlemmarna backar upp uttalandet som Nils Erik Åhmansson gjort, så var det med den saken!

16. Väsentliga frågeställningar

2012-02-11 11:26

Bra skrivet A. Ljung

Frågeställningen om vargen måste lyftas till ett högre plan. Att gnabbas med extremister som rovdjursföreningen ger inget. Däremot är det ett allvarligt demokratiskt problem när statsmakterna inte går itakt med sin befolkning. Det går till en viss punkt. Samhället grundar sig på att lagar ska följas, förlorar man det perspektivet urholkas rättsamhället. Ett bra exempel är när staten höjde tobaksskatten. Det ledde inte till mer skatteinkomster som man räknat med utan istället blev det startskottet för en omfattattande smuggeltrafik av tobak. Staten gick då tillbaka till ursprungsskatten men då var den organiserade smuggeltrafiken etablerad och har sedan dess fortsatt och växt ytterligare. Staten tappar intäkter. Den grova kriminaliten kring smuggel av tobak växer och är idag ett stort samhällsproblem.
Det finns stora långsiktiga risker för samhällsutvecklingen när/om statsmakterna fullständigt negligerar Sveriges landsbygdsbefolkning som man gör vargfrågan.
När/om respekten för lagen förloras av stora delar av befolkningen blir det ett stort samhällsproblem. Det gäller i lika hög grad vargproblematiken som tobaksskattens nivå.

15. VAR SLAGET SKAL STÅ

2012-02-11 11:26

Det er helt klart var slaget skal vinnas då politiker i Sverige er dividerat rädda för Eu så må vi vinna slaget om Eu.
Det vill siges alt vad statesik på vad många får som dött i trafiken kontra var många får som dött av Vagen m.m Sedan SKALL alla organisationer som ser ett problem med Varg kontakta sinna syster organisationer i Europa og förklara vad problemerna er för det er ett facktum att Vargen ökar i Europa og då Spesielt i Tyskland så alla organisationer i Europa er klara med vad Vargen Kan skape för problemer när den kommer för tätt på bebyggelse.

14. EU???

2012-02-11 11:25

Dags att återta självbestämmanderätten, återskaffa livskvalite´n och att spara pengar.
Vi måste lämna EU!

13. Företräder 300 000 hundägare?

2012-02-11 08:38

Har Nils Erik Åhmansson någon uppbackning från 300 000 hundägare i denna fråga eller är det något han tar för givet?
Om han tar det för givet undrar jag om det är rätt man att uttala sig i frågan. Jag är en av dessa 300 000 som han räknar in och jag håller inte med honom. Jag är sannolikt inte den enda.

12. Drabbad!

2012-02-11 08:37

Jag är idag inte mer drabbad än att det är hanterbart så därför ställer jag upp på att hjälpa de drabbade. Kommer ihåg för 20 år sedan då de jag känner som bor i drabbade områden och sade att det var hanterbart. Vi slåss idag för rätten att kunna släppa en löshund, de som tror något annat är naiv.

11. Pest

2012-02-11 08:37

Jag vet att ni har det svårt i varg länen men? vad blir bättre att vi sprider ut pesten. jo svårare att hålla koll på vad som händer då det ärför annser jag att vi hellre tar slaget nu än att sprida denna skit. Har inget med att jag inte vet hur svårt ni har det i vaglänen. men om man har pest på ett ställe varför A andra flyttar man den dit man inte har den? SJF och många andra tror att det blir bättre då. Svaret är att man bara flyttar problemet och de får det lite mindre het under deras stolar. Det är faktiskt de som medgivit att även ni har det som ni har bara för att försöka blidka pengapungen.

10. Som

2012-02-11 08:37

sagt Våra politiker och EU vill ha "krig" och de kommer att få ett "krig", gissa vilka som kommer att vinna? Ingen av landets 300000 jägare med familjer, eller för den delen småbrukare och djuruppfödare kan märka annat än att våra riksdagspolitiker struntar i oss och våra behov. De företräder vargen, detta världens vanligaste landlevande rovdjur framför sin egen befolkning. Om de tror att de kan vinna detta "Krig" så misstar de sig grundligt. Ingen hörsammar längre myndigheter. Ingen. Tack för kaffet riksdagen o EU...

9. Stenmark citat

2012-02-10 23:06

Dä ä svårt å föklar åt dåm såm int förstå. Tänkte på den där på EU

8. Sveriges representant i EU

2012-02-10 23:06

CHG nr 3. Jag hade också brevväxling med hr Degerbeck i somras.Jag anförde bl.a. att jag inte var villig att vara med och avlöna en tjänsteman som inte försvarade sitt eget land inför EU.
Han talade då om för mig att han inte var någon statstjänsteman utan var anställd av Eu och framförde dess uppfattning i vargfrågan,Jag vägrar tro att Degerbäck är dum,
han är slug och beräknande och har säkert sina skäl att ta den ställning som han redovisar, vilka de nu kan vara.Känns inte bra att ha en sådan kraft i EU som naturligtvis betalas av Sverige med pengar som vi alla har del i.Nej gott folk, skall vi få
till förändring så måste vi söka upp
de politiker vi själva har röstat fram.Börja på LOKAL nivå, de är närmast.Lämna dom inte ifred utan skriv, ring, besök och begär att få debattera vargfrågan med dom.De har betalt för detta uppdrag som de valt frivilligt.Våra politiker skall företräda väljarna, vill de inte, så skall de avgå omedelbart.
Det är inte bara i valrörelsen som de skall visa sig för oss väljare.

7. Eftersöks jägare är onda!

2012-02-10 21:37

Ja, då har man blivit bedömd som som ond bara för att man är jägare och bla ställer upp för eftersök av trafikskadat vilt och ser problemet med en stor vargstam! Tack!

6. Åhmansson & Co

2012-02-10 21:37

Jag förstår inte varför Åhmansson ojjar sig... SKK tycker ju att det är OK med frilevande varg! Vad trodde SKK att det skulle vara för typ av vargar vi skulle ha i Sverige? Varken SKK eller SJF heller för den delen behöver ojja sig ett enda dugg så länge de tycker det är OK som det är! 1, 210 eller tusentals vargar spelar ingen roll, de har inget att göra utanför inhägnaderna på landets djurparker att göra!

5. Äntligen!

2012-02-10 21:36

Bra att SKK har börjat agera i denna fråga; har länge väntat på uttalanden från en så stor organisation som företräder så många hundägare i vårt land - fortsätt så!
Se till att föra ALLA hundägares talan i denna fråga - och jag kommer att bli kvar som medlem i SKK.

4. ulvar

2012-02-10 21:36

Finns många ulvar i fårakläder tydligen...

3. Sveriges representant i EU

2012-02-10 21:36

Hade en brevväxling med denne Eric Degerbeck juli 2011 där jag frågade varför han inte står upp för sitt eget lands befolkning på glesbygd som i sin förtvivlan kallar på hjälp från sina egna inom EU.

Detta var hans svar. Läs och häpna över okunnigheten.

tack för mail. EU-kommissionen driver ett överträdelseärende mot Sverige därför att Sverige inte följer den gemensamma Europeiska rättsordningen som skyddar utrotningshotade djur. Det är alltså inte min åsikt detta handlar om utan om att en djurart som skall skyddas istället riskerar att utrotas, vilket
alltså inte är tillåtet.

En personlig reflektion tillåter jag mig i alla fall. På Sveriges 450.000 kvadratkilometer kan knappast 150-200 vargar utgöra något generellt hot mot boskap mm. Det är för mig fullständigt oförklarligt att man argumentera för att utrota en djurart, kanske det stoltaste och vackraste djuret vi har i Sverige. Det måste finnas bättre sätt att klara sammanlevnaden med djuren i den vilda naturen än att att utrota dom.

Bästa hälsningar,

Eric Degerbeck
EU-kommissionen i Sverige

M.a.o. pusselbitarna börjar falla på plats varför just Sverige är så särbehandlat i vargfrågan inom EU. Hur kan denna man som verkar vara en vargkramare få behålla sitt jobb?

2. Åhmansson, bättre

2012-02-10 21:02

sent än aldrig. Du är ju själv jägare om jag inte missförstått det hela, varför har det varit så tyst från SKK:s sida i rovdjurspolitiken. Hoppas nu att proppen är urdragen och SKK tillsammans med alla specialklubbar, rasklubbar och jaktförbund med flera gör gemensam sak mot denna desinformation som delges EU, kan inte en enad front mot denna rovdjurspolitik som förs bildas så är det nog slut med våra svenska jakthundar, en mångfald i växt och djuriket försvinner många kulturer som människor strävar att bibehålla försvinner dags nu för alla parter att samarbeta annar tror jag det går käpprakt åt he...vi svenskar måste själva få styra vår rovdjurspolitik så det gynnar alla kulturer näringar och människors väl

1. BLÅSNINGEN

2012-02-10 20:58

Och vi betalar dyra pengar för att få vara medlemmar i EU...
Vissa saker är svårare än andra att ta till sig...

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB