• Pinewood

”Riberdahl måste avgå”

LRF reagerar starkt på skogsutredarens uttalande

AktuelltPublicerad: 2016-07-09 11:48

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, reagerar starkt på statliga skogsutredaren Charlotta Riberdahls tankar kring privatägd skog. LRF kräver Riberdahls avgång, skriver Land lantbruk & skogsland.

Det var under Almedalsveckan som Charlotta Riberdahl vädrade sina tankar kring skogsägande.

”Ska man tillåta privat ägande?”
– Man kan fundera på, och nu är jag mycket provokativ och det är jag medveten om, men jag tycker ändå det är intressant som en aspekt, att när man har en så viktig naturresurs som skogen, som är så väldigt viktig för den biologiska mångfalden, det är ju många växter och djur som är beroende av skogen, vi är också beroende av den ur klimatsynpunkt, och vi är beroende av den för att rena vårt vatten. Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt? sa Riberdahl enligt Land lantbruk & skogsland.

”Har helt förbrukat sitt förtroende”
Ordföranden i LRF, Helena Jonsson, kräver nu att landsbygdminister Sven-Erik Bucht skiljer Riberdahl från sitt uppdrag som skogsutredare.
– En utredare som ifrågasätter den grundlagsskyddade äganderätten har helt förbrukat sitt förtroende. Hon måste snarast avgå, säger LRFs ordförande Helena Jonsson till Land lantbruk och skogsland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Utredning

2016-07-11 19:54

Det behövs inte flera utredningar om skogen - den är färdigutredd sedan lång tid tillbaka. Den här gången har tydligen även LRF fått nog av reaktionen att döma och det är inte en dag för tidigt. Att landsbygdsministern skulle ge Riberdahl avsked är nog inte troligt - hon är bara utsänd för att skicka upp en försöksballong och så får man se vart vinden blåser. Hennes uttalande är emellertid väl magstarkt och framställer skogsägare som helt suspekta. Men det ligger ju tydligen i tiden att slå på de som sköter sig - dom andra kommer inte i fråga ! Vad är det för parametrar som Sveaskog gör bättre för samhället än de privata ägarna? Vi saknar dom svaren i detta sammanhang ! Men som nedanstående påpekar med utnämningar av miljörörelsens "företrädare" så kan resultatet bara bli sämre för skogssverige.

6. Varför ska skogslänen straffas ??

2016-07-10 16:47

Märkligt att dom som har bevarat biologisk mångfald på sin mark, ska mista sin mark, medans äganderätten för girigt exploaterade jordbruks- och urbana områden inte berörs. Man borde väl straffa dom som INTE har stora rovdjur och biologisk mångfald på sin mark.

5. Bara början för skogsägarna

2016-07-10 10:55

Mikael Karlsson och Håkan Wirten i ledningen för skogsstyrelsen. Nu utnämner regeringen topparna inom miljörörelsen till olika uppdrag som kommer att försvårar allt bruk av naturen. Svante Axelsson ska leda marschen mot ett fossilfritt samhälle. Landsbygden blir bara ett rewildingprojekt.

4. Gröna boken

2016-07-09 22:22

Detta var väntat sedan Sverige tvingades ansluta sig till EU:s skogspolitik. Fortsättning följer, ty rewilding-konceptet och enskilt ägande går ej ihop. Borde inte vara en överraskning för LRF.

3. Skogsutredare

2016-07-09 20:29

Jag undrar varför man har tillsatt henne, man måste ha någon uppfattning av vad som hon skulle komma med. Sossarna har nog något som måste synas bättre. Nya löntagarfonder?

2. Intressant vändning.

2016-07-09 20:28

Är ju intressant att se att även LRF-ordförande kan få nog, men hon bör nog även ta sig en funderare på vad det får kosta för medlemmarna i hennes organisation när hon vill sola sig i glansen från den s.k. "eliten" i regeringen, NVV, NSF osv. Att sedan Riberdahls uttalande bara är totalt uppåt väggarna, men det visar ju åt vilket håll den här regeringen är på väg, mot en totalitär kommunistisk stat, i ett lika otäckt EU. Skulle tro att MP-Stalinisterna hurrar för fullt nu.

1. Dåligt juristomdöme igen....

2016-07-09 14:40

Med dessa grundläggande värderingar är Riberdahl körd. Oavsett vad hon kommer fram till i sin utredning kommer budbäraren ifrågasättas liksom trovärdigheten.
Det fina är att Riberdahl redan nu visar sitt dåliga omdöme och kan avpoliteras nu. Hennes eventuella utredning kommer att sänkas direkt.
Vi har ju exempel på fler högt utb9ldade jurister med dåligt omdöme.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB