• Pinewood

”Risk för skador inte skäl för vargjakt”

AktuelltPublicerad: 2011-11-21 10:24

Enligt Naturvårdsverkets förslag på den nya utformningen av skyddsjakt på varg ska tillstånd kunna ges även som förebyggande åtgärd, för att minska risken för framtida skador.

Svenska Rovdjursföreningen ser med oro på förslaget och ställer sig helt främmande till förslaget om att hela familjegrupper ska kunna skjutas i förebyggande syfte.

– Licensjakt kan bli aktuellt först när förutsättningarna för sådan jakt är uppfyllda och det är de inte i dagsläget, säger Naturvårdsverket med hänvsining till EU-kommissionens motiverade yttrande. Det är en tydlig signal till regeringen att det krävs ett radikalt nytänk i vargpolitiken, förklarar Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen, i ett pressmeddelande.


Tar Kynnavargen som exempel
Som exempel på hur det kan se ut om förslaget om förebyggande skyddsjakt kan se ut, hänvisar Rovdjursföreningen till fallet med Kynnavargen i Småland.
"Vargen sköts den 12 november för att ha tagit får trots att inga förebyggande insatser gjorts i området när det gäller bevakning och stängsling. Enligt jaktlagen ska förebyggande insatser (andra lämpliga lösningar) prövas fullt ut innan man kan göra undantag för jakt på fredade djur", skriver föreningen i sitt pressmeddelande.

Förebyggande åtgärder riskerar att minska
– Risken med Naturvårdsverkets förslag är att det alvarligt försvagar incitament att jobba med förebyggande åtgärder om det blir praxis att jakt ska användas i förebyggande syfte. En möjlig konsekvens kan bli att den åsyftade spridningen av vargstammen söderut i Götaland försvåras eftersom det finns tätare djurbesättningar i området. I stället för att satsa mer på förebyggande skyddsjakt inför betessäsongen borde man arbeta med en god beredskap i dessa områden, säger Ann Dahlerus.

Orimligt ta bort familjegrupper
Att ta bort hela familjegrupper och motivera det med att de har potential att ställa till med större skada en enskilda vargar är orimligt, anser Rovdjursföreningen.
– Hur ska man kunna urskilja vilka individer i en familjegrupp som orsakat skada? Räknas valpar dit? En vargfamilj är dessutom en dynamisk enhet och kan ändra struktur och skepnad på kort tid, säger Ann Dahlerus.
"Förslaget innebär att man frångår tidigare praxis att tillämpa skyddsjakt först när skada inträffat och är principiellt viktig eftersom det även är tänkt att gälla för alla andra rovdjursarter i ett nästa steg. Naturvårdsverket upprepar dock återkommande i sin redogörelse till regeringen att beslut om jakt innan allvarlig skada inträffat kräver en noggrann och ytterst svår bedömning och måste motiveras väl. Därför menar verket att möjligheten att tillämpa sådan jakt är mycket begränsad," skriver föreningen.

"Tolkar EU-lagar rätt"
Rovdjursföreningen är, utöver detta, försiktigt positiva till Naturvårdsverkets övriga överväganden. De menar att Naturvårdsverkets inställning präglas av en korrekt tolkning av EU-lagstiftningen som Sverige har att hålla sig till när det gäller jakt på hotade arter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Ganska konstigt eftersom...

2011-11-24 11:58

...risk för trafikolyckor genast leder till trafiksäkerhetsåtgärder som skyltar, fartkameror och alkolås.

...risk för arbetsplatsolyckor leder till säkerhetsbestämmelser och skyddsutrusning.

...risk för elfel med efterföljande bränder leder till proppskåp och jordfelsbrytare.

...risk för förgiftning hos barn genast leder till säkrare korkar på medicin- och lösningsmedelsflaskor.

...risk för råttinvasion leder till att kommunerna sätter ut råttgift och fällor.

Varför vill man inte ha någon lösning på just risken med varg intill bebyggelse?

13. se det i stort cicki

2011-11-22 15:48

sverige är en liten smal halvö på norra delen av jorden..om varg helt skulle saknas här gör ingen skillnad globalt sett..i vinter blir det mycket intressant

12. Skyll inte på EU

2011-11-22 14:23

Varje varg som uppför sig naturligt men är på fel plats är en "problemvarg"!

Naturvårdsverket har inte tolkat EU-bestämmelser korrekt, men tjänstemannabeslut granskas inte sakligt i detta land.

Det är fel att prioritera en "hotad" art på andra mera hotade arter bekostnad.

Naturligt utbredningsområde för varg är i vildmark inte bland gårdar och kreatur.

Portalparagrafer och hänsynsklausuler i konventioner och direktiv ignoreras. Istället granskar man bara detaljer om skyddsjakt efter att "bevarandestatus" har fixats på ett ur konventionernas grunder felaktigt sätt.

Det är den svenska rovdjurslagen som stiftats utan att beakta hänsyn och skydd för andra arter enligt CBD, art- och habitatdirektVarje varg som uppför sig naturligt men är på fel plats är en "problemvarg"!

Naturvårdsverket har inte tolkat EU-bestämmelser korrekt, men tjänstemannabeslut granskas inte sakligt i detta land.

Det är fel att prioritera en "hotad" art på andra mera hotade arter bekostnad.

Naturligt utbredningsområde för varg är i vildmark inte bland gårdar och kreatur.

Portalparagrafer och hänsynsklausuler i konventioner och direktiv ignoreras. Istället granskar man bara detaljer om skyddsjakt efter att "bevarandestatus" har fixats på ett ur konventionernas grunder felaktigt sätt.

Det är den svenska rovdjurslagen som stiftats utan att beakta hänsyn och skydd för andra arter enligt CBD, art- och habitatdirektiv mm. NVVs förordningar minskar flexibiliteten yttrligare. Länsstyrelsers bedömningar i vissa län fullbordar katastrofen. iv mm.

11. Du för härlig, Cicki!

2011-11-22 14:22

Du påstår att 50% av vargarna är skadskjutna, det var ju inte riktigt sant, eller hur.
Sedan att vargarna levererades in utan genitalier och tår, tramdynor heter det och sitter på tassen.
Jag skulle vilja se dig flå en varg eller räv och få med dessa detaljer i 25 graders kyla. Sedan har SLU påpekat att man varit otydlig med att alla detaljer ska vara med i inleveransen, men det visste du kanske inte. Vid årets licensjakt var detaljerna med efter SLUs förtydligande. Men det kanske du inte heller visste.
Normalt sett låter man tasar sitta på ett skinn. Det kan man kanske inte begära att du ska förstå, du kanske inte flått så många djur.
Att SLU meddelade att 25% av alla skjutna vargar hade genetiska defekter har du kanske inte heller hört genom ditt "onda jägar-filter".
Sedan vidhåller jag att det inte finns problemvargar. Det är vargpolitiken som är problemet, det är så här vargar gör, dödar får alltså.
Samhället tyckte det var ett problem, inte jägarna, och fattade beslut om att den skulle skjutas.
Det vara bara synd att att jägarna ställde upp, det hade varit bättre om hon fått leva och fortsätta göra reklam för vargen. Samtidigt hade jägarna sluppit kritik för att dom verkställer demokratiskt fattade beslut.
Skjut inte på budbäraren, skjut på dom som har makten.

10. Cicki #8

2011-11-22 09:52

Egentligen vill jag inte ödsla tid på dig men jag måste få veta : hur man urskiljer Alfa-djur i en flock vargar ? Är dom märkta på något vis eller springer dom annorlunda...????

Det är inte det enda inlägget du skriver om att jägare medvetet skjuter Alfa-djur för att resterande flockdjur ska bli "problemvargar".
Vad har du för belägg för detta resonemang?

Varför skriver du att vi vill utrota vargen? Vi vill inte ha vargen i vår närhet, lika lite som du vill ha råttor i ditt hus.....eller vill du utrota råttorna kanske. Luktar lite hyckleri från din sida ( som vanligt).

Ps Är du avundsjuk på oss jägare som kan fylla frysen med älgkött! Ds

9. Inget skäl för vargjakt

2011-11-22 08:57

Vad är det för sorts individer i Rovdjursföreningen??
Det går bra att ha sådana åsikter när man ej drabbas av rovdjuren.
Hoppas att det händer någon i den föreningen att de blir av med något husdjur. Då blir det nog annat ljud i skällan.
Deras inställning är rent sjuklig och saknar helt respekt för oss djurägare. De borde inte få komma till tals över huvud taget.
Tänk innan ni öppnar munnen.

8. Problem...

2011-11-22 08:57

Hur kan man gynna en bra bevarandestatus genom att utrota vargen, som är mångas önskan i denna debatt!?
Man har gått med på lillfingret, sedan ringfingret o.s.v, nu har man tagit hela handen.
De försöker de få det att låta som om det varit ok med varg i de svenska skogarna, även för jägarnas del.
Detta har nog varit en dold agenda redan från början!

Att jägarna lyckats galant vid de båda licensjakterna, måste vara ett skämt.
Mer än 50 % skadeskjutna djur som kommer in till obduktion utan genitalier och tår! Selekterad utskjutning av alfadjur så långt det varit möjligt.
Nu har vi dom här, ungdjuren! De som tar våra tamdjur, för de vet inget annat!

Nu säger de här nedan, att det finns inte problemvargar, det är en myt!??
Varför skickar man ut 300 man för att jaga livet ur en liten vargtik på 2 år?, om problemet inte finns?

Överlistade 300 jägare trots att de hade tillgång till GPS. Första vargen i området på 140 år, och nu är hon död. Nej, det finns inga problemvargar, bara hungriga vargar som gärna hade tagit några av de 90.000 älgar Ni stoppar i frysen varje år.

7. Förnuftig skyddsjakt som utnyttjar flexibilitetsutrymmet!

2011-11-21 17:46

Om man skjuter en varg så minskar man inaveln och därmed går man en bit på vägen mot ett gynnsamt bevarandestatus, vilket lever upp till andan av regelverken. Om man undviker de genetiskt värdefulla förstås, men det lyckades jägarna galant med vid licensjakterna 2010 och 2011. Det underlättar också att minska inaveln med färre vargar. Detta kan åstadkommas med skyddsjakt. Man rankar vargarna för besvärlighet och sedan skjuter i rangordning tills det inte återstår fler än nödvändigt, och i görligaste grad låter bli de genetiskt värdefulla. Miljökommissionären har just uttalat att reglerna är flexibla nog för att anpassas till nationella behov. Utförligare på
http://vargdag.wordpress.com/2011/11/18/skyddsjakt-naturvardsverket/

6. Isaksson har rätt.

2011-11-21 14:34

Du har helt rätt i allt vad Du säger. Vargar är inte dumma. Dumma är bara de inom rovdjursföreningen, naturvårdsverket och länstyrelserna samt de som skrivit lagen, som bygger på att det finns problemvargar. Det finns inga problemvargar, bara varg, alldeles förmånga. Det som nu pågår inom vargpolitiken är bara överdriven idioti och problematiska, oseriösa rovdjursföreningar.

5. Det finns inga problemvargar, det är en myt!

2011-11-21 13:45

Oavsett vad SRF mfl försöker hävda.
Vargar följer bara §1 i bruksanvisningen för rovdjur: Sök upp de enklaste bytena.
Enkla byten = får, ren, hundar och andra tamdjur.
Det beteende vi ser där vargen inte bara ger sig in i fårhagar för att söka byte utan även i samhällen är något helt normalt.
Det här är vad vi har att vänta oss, framför allt nu när reviren ligger så tätt som dom gör. Någonstans ska tillväxen ske.
Det är lite förenklat att skylla på "problemvargar" och sedan säga att det inte är lätt att skjuta bort just dom och därför neka skyddsjakt.
Har en varg i ett revir lärt sig att får eller hundar är lättfångade byten så har ganska snart den kunskapen spritt sig i reviret.
Vargar är inte dumma, bara dåliga marknadsförare.

4. risk för olyckor

2011-11-21 12:48

ej skäl nog att bygga om en vägkorsning... bättre att vänta tills nåt händer... känns resonemanget igen?

3. Definierar sig ur vargjakt

2011-11-21 12:48

Ann definierar sig ur behovet av vargjakt. Det ständiga argumentet om problemvargar. Den finns inga enskilda problemvargar! Alla vargar är ett hot så därmed finns argument för att skjuta Kynnavargen och för den delen alla andra vargar också även om det inte är syftet med skyddsjakten.
Det finns inga argument för en mer försiktig skyddsjaktspolicy, tvärtom så har levernet på landsbygd blivit så radikalt mycket sämre att alla argument finns för att skyddsjaga.
En snabb behandling av alla ärenden och då är det timskala och inte veckoskala som idag, samt att ta ansökningarna på allvar.
Risken är annars stor att den "alternativa" skyddsjakten kommer att öka och det vill nog ingen.

2. Men...

2011-11-21 11:17

...vargen är ju för i helvete ingen hotad art!!!!

1. Srf skjuter sig själva i foten.

2011-11-21 11:17

Hur tror man på srf att deras utspel ska skapa acceptans för vargen? Det funkar inte att köra över människor så som dessa rovdjursdiktatorer gör. Människans väl och ve måste komma först!!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons