• Älgskadefondsföreningen

”Rovdjursakuter gav bättre dialog”

AktuelltPublicerad: 2011-10-21 11:51

Efter tre års försöksverksamhet med rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län har Naturvårdsverket utvärderat det hela. Enligt utvärderingen tyder mycket på att dialogen kring rovdjursskador har förbättrats.

Dalarnas och Värmlands län har haft rovdjursakutgrupper under tre år på försök. Utvärderingen visar att de två länen valt att organisera grupperna på oika sätt, och att båda arbetssätten gett värdefulla erfarenheter när det gäller arbetet med rovdjursskador.


Teamarbete leder till bättre dialog
Mycket tyder på att dialogen blivit bättre, och en bidragande orsak är att arbetet sker i team. Det har också gjort att rättsäkerheten blivit större under arbete i fält.
Rovdjursakutgrupperna har lett till att problem med stora rovdjur lösts något snabbare och med något högre kvalitet i de två länen jämfört med andra län med jämförbar rovdjurssituation.
Utvärderingen konstaterar också att akutgrupperna behöver ett flexibelt ekonomiskt stödsystem som hellre följer rovdjuren än länsgränserna.

Naturvårdsverket har publicerat utvärderingen på sin webbplats, och finns att köpa och ladda ner här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. 6,043 miljarder enl. SLU Skogsekonomi 1995.

2011-10-22 10:02

Kom utredaren M Boman fram till i sin utredning 1995 när Sverige har 500 st. av varje art av de stor rovdjuren och då inkluderar det hela samhällskostnaden. Idag kan man, om man ugår från 6,043 miljarder, säga att totala kostnaden är kring 10 miljarder för oss i Sverige. Framtiden är mycket plågsam för oss som bor på landsbygden och mest för djurhållarna och näringarna för överlevnad. Fortsätter rovdjursökningen i den takt som är idag, kommer vi att gå under på landet. Som exempel räknade vi ut i Öathammars kommun, om man måste hägna in dagens djurhållare med s.k säkra stängsel, så kostar det 180 miljoner, sen tillkommer all underhåll årligen.

4. Akutgrupper

2011-10-22 10:01

Detta är ett sätt för myndigheterna att bakbinda djurägarna. Att LRF har sjunkit så djupt att man helt övergett dessa. Skamligt. Att bilda dessa grupper är att legitimera denna fullständigt vansinniga vargpolitik. Vargen passar inte i vårt tamdjurstäta land.

3. -Vilka?

2011-10-22 10:01

Vilka län har samma rovdjurtryck som Dalarna/Värmland? Gävleborg har högt men inte i närheten av dessa!

2. Herre Jösses!

2011-10-21 13:51

".....Länen fick årligen rekvirera 2 miljoner kronor var för arbetet med akutgrupperna. Inrättandet av akutgrupperna kan ses som ett led i målet att få människor att acceptera och förstå den rovdjurspolitik som förs." ??

Intressant läsning!

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6330-6.pdf

1. skulle vara intressant

2011-10-21 12:09

att se kostnaden för detta och om det i såfall belastar statens rovdjurskonto? Någon som har aktuella siffor på vad rovdjuren kostar i skattepengar inkl. lst och besiktningsmän, ersättningar för staket, dessa akut-organisationer, ersättningar till djurägare och kostnader för staket, jaktkostnader osv...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere