• Allmogejakt

"Samarbete med drabbad lokalbefolkning nyckeln i vargfrågan"

AktuelltPublicerad: 2010-02-02 13:24

Nio svenska forskare från SLU går i Dagens Nyheter emot sina kolleger på Stockholms Universitet i frågan om vargjakten.
– Nyckeln till till räddning av hotade stora rovdjur ligger i samarbete med berörda lokalbefolkningar, skriver forskarna, som konstaterar att inte ens att låta dagens vargstam växa till flera tusen uppväger nyttan av att föra in ett tiotal nya vargar.

För en vecka sedan gick åtta forskare från Stockholms Universitet till hårt angrepp mot den svenska vargjakten i en debattartikel i DN. De hävdade att vargjakten har försatt den inavelsskadade vargstammen i ett ännu sämre läge och att det inte är biologiskt möjligt att skjuta stammen till bättre hälsa. Istället ansåg de att vargstammen behöver bli väsentligt större och få en naturlig kontaktmöjlighet för genetiskt utbyte med andra vargbestånd för att bli livskraftig.
– Nej, naturligtvis inte kan man inte skjuta vargstammen till bättre hälsa, vi betvivlar att det finns någon som har inbillat sig det. Men jakten kanske fyller andra funktioner, skriver de nio forskarna vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vidare synsätt
De efterlyser ett vidare synsätt och menar att man ibland måste integrera strikt bevarande­biologisk teori med de speciella förvaltningskrav som kontroversiella naturvårdsfrågor kan medföra.
– Det hjälper inte om vår vargstam tillåts växa till 800 eller ens 3 000 djur om vi inte får in nya gener, skriver SLU-forskarna som pekar på att riksdagen anvisat en möjlighet att aktivt flytta ned upp till 20 vargar.

Stödjer kompromissen
SLU-forskarna konstaterar emellertid att utsläpp av flyttade vargar är mycket kontroversiellt och att det är bakgrunden till riksdagens kompromiss; att vargstammen temporärt begränsas till 210 djur. Av detta beslut följer logiskt att stammen måste regleras genom jakt. SLU-forskarna skriver:
– Vi stödjer denna kompromiss. Den biologiska knäckfrågan är om nivån 210 vargar (240 inklusive de norska), om än tillfällig, är tillräcklig för att stammen ska kunna nå så kallad gynnsam bevarandestatus. Vårt svar är ja.

Skynda långsamt
– Om bara 10 av de utlovade 20 nya vargarna korsar sig med våra inhemska inavlade vargar kommer vargstammen om fem år att vara i mycket bättre skick än vad den varit utan både jakt och nya vargar.
SLU-forskarna tror också att det är bra att skynda långsamt mot önskvärda högre nivåer på vargstammen.
– Vi delar den övertygelsen med bevarandeorganisationer i många andra länder som insett att nyckeln till räddning av hotade stora rovdjur ligger i samarbete, inte konfrontation, med berörda lokalbefolkningar.

Hela debattartikeln finns här:
http://www.dn.se/opinion/debatt/sa-kan-vargstammen-raddas-1.1037799

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

132. Inte hypotetiskt alls Anders

2010-02-13 23:55

Hälften av jordens befolkning svälter redan idag. Varför tror du de rikare länderna i Asien köper upp stora landområden i Afrika? Tillgången på odlingsbar mark minskar och jordens befolkning ökar. Klimatändringarna riskerar slå ut stora områden som är bördiga idag.
Problemet är att de allra flesta människor bryr sig bara om den närmaste framtiden i närområdet. För att tackla detta problem måste man se globalt och minst en generation framåt. Hade vi något vett i skallen skulle vi gå tillbaka till 50-talets strategi. Då var vår inhemska jordbrukspolitik uppsatt så vi skulle klara en isolering. Något som vi tvingades till under kriget. Lyckliga var de som hade släktingar på landet. Vi hade det inte. Min mor berättade att jag fick nästan aldrig tillräckligt med mat.

131. Använd inte ordet nollvisionär, Anders

2010-02-13 23:54

så ska jag inte kalla dig för dyrkare av den heliga varggudomen. Bandmasken kräver faktiskt inte nollvision men den kräver att population är gles för att åtgärder vid smitta ska kunna bli verksamma. Problemet här är att en tillräckligt gles vargbesättning kan aldrig komma upp i det numerär som genofobierna (nytt ord) vill ha. Det säkraste är nog att sätta vargarna i ett antal stora hägn. Så kan vi släppa in några älgar och betrakta hur deras hornkronor växer för varje generation.

130. Calle

2010-02-12 10:47

Om världen någon gång kommer att stå inför en global svältsituation så förlorar nog alla andra frågor mycket av sin betydelse och många arter inklusive älgen skulle antagligen utrotas på många ställen, dessutom skulle nog uppror och revolutioner följa i svältens spår.
Men att använda denna hypotetiska situation i dagens vargdebatt blir enbart löjligt och ger en känsla av desperat brist på sakliga argument.
Ni nollvisionärer har ju också ganska dåligt på fötterna, det starkaste argumentet ni har är väl risken med bandmasken, om ju faktiskt inte går att bortse från.

129. Lågvattenmärke Anders.

2010-02-11 22:16

Ledsen Anders men vi utnyttjar allt mer av den potentiella produktionskapaciten för mat för att hjälpligt föda en globalt växande befolkning. När vi inte längre kan importera tillräckligt med livsmedel tror jag inte vargen prioriteras före viltet. Asiatiska länder köper upp stora landområden i Afrika för att säkra leveranserna till den egna befolkningen.
Så jag tror faktiskt älgsteken om säg femtio år kommer att vara viktigare än vargens yl.

128. Anders Åberg

2010-02-10 19:06

Men det jag menade i Ryssland var att ingen kunde vistas inom den förbjudna zonen efter katastrofen, Så därför fanns ingen mänsklig påverkan på viltet och vargarna. Det som då uppstod var en explosion av varg och med den en krasch av övriga viltet. Vad gäller kazakstan så slopades skottpengarna på varg och då blev förhållandet lika där. Jag är ingen nollvisionär men har samtidigt svårt att se vart vargetablering i nån större omfattning kan ske inom Sveriges gränser? Som en del fanatiker på bevarandesidan som vill ha 1000 tals vargar är totalt vansinnigt,Dom har tyvärr ingen uppfattning om konsekvenserna av såna överstora stammar. 100 friska genetiskt skilda vargar är väl att föredra då?

127. Om ett argument.

2010-02-10 19:05

Jag har skrivit en hel del i denna tråd och försökt förklara min syn i en viktig fråga. Anledningen hoppas jag de flesta förstår men för de som tycker jag har uttryckt mig otydligt vill jag försöka förklara ytterligare.
Jag angriper ett vanligt argument för rovdjursivrare. När det påstås att toppredatorerna är viktiga i faunan, i det ekologiska systemet, har jag försökt härleda att det finns faktiskt ingenting som stöder detta påstående. Ingen vetenskap är känd för mig som leder detta i bevis. Ingen, eller ingenting, har sagt eller skrivit att de stora rovdjuren ska finnas över huvud taget. Vi vet att endast snyltare drar nytta av rovdjurens rester, men ingen är beroende av dem för sin överlevnad. Försöker vi dessutom tänka oss fram till en förklaring, som jag gjort, är det uteslutet att arterna finns till för varandra. Att vissa drar nytta, och är beroende, av andra är en helt annan sak men gäller inte våra toppredatorers livsrum. Med kunskaper om att fauna och flora förändrats över tiden, och har sett fullständigt annorlunda ut tidigare, blir frågan ännu klarare, naturen, vår omgivning, behöver inte alls se ut på något speciellt sätt. Människan har bekämpat de stora rovdjuren i tusentals år utan negativa konsekvenser. Därför är det falskt att påstå att t.ex. vargen behövs i våra skogar. Vi människor är i vår fulla rätt att utforma vår omgivning enligt vårt eget tycke. Motsatsen är absurd.

Sedan kan Naturvårdsverket, regeringen och andra försöka argumentera för vargar i landet, men inte med nämnda argument.

126. Calle

2010-02-10 19:02

Jo så menade jag och just så är det.
Förstår inte att man kan ifrågasätta något så uppenbart.
Dom älgar som är bra på att försvara sig och sina kalvar överlever och dom som är motståndskraftiga mot sjukdomar överlever också. Fullständigt glasklart, den bäst anpassade överlever.
Sedan att vi använder mediciner för att försöka kringgå det hela ändrar inget.
Dom bäst anpassade bakterierna överlever också.
Det är för mig helt obegripligt att vissa håller på och tjafsar om detta, som om det skulle utmynna i någon bra anledning att utrota vargen.
Det enda som händer är att dom själva framstår som fullständigt förvirrade.
Avslutet på ditt inlägg Calle var ett av dina absoluta lågvattenmärken, inser du inte det själv?

125. Och vad menade du Anders?

2010-02-10 13:55

Du skrev
"Sedan, det där med sjukdomar är precis samma sak som med rovdjur och bytesdjur.
Även dom följer naturens lagar.
Tråkigt att du du har så svårt att förstå Darwin, Kenneth."
Jag tolkade det så att liksom rovdjuren utvecklar klövviltet utvecklar sjukdomar människan. Var det inte så du menade?
När jordens resurser är uttömda betyder nog inte Darwins kunskaper så mycket.
Jag tror inte du kan övertyga svältande människor om vargens förträfflighet framför en saftig älgstek.

124. Anders Hermansson

2010-02-10 10:25

Nej jag har inte läst den boken.
Däremot konstaterar jag att ditt inlägg helt saknar argument för att bevisa min "vidskepliga övertygelse".
Att bara påstå att någon har fel känns väl inte riktigt moget.

123. Hans-Ove och Calle

2010-02-10 10:25

Hans-Ove, det är möjligt att vi missförstått varandra båda två, men hur som helst ditt senaste inlägg har jag inga invändningar emot.
Där pekar du ju på sambandet mellan människans uttag och vargpredationen.
Det sambandet menar jag måste finnas även i Ryssland.

Calle, ditt senaste inlägg begrep jag inte alls tyvärr.

122. Menar du allvar Anders

2010-02-09 20:57

Om vi släpper in rabies, antrax(mjältbrand), dvärgbandmaskar mm med vargen kommer det att göra människor starkare i bältet Västra Götaland-Gävleborg?
Eftersom du är allmänt intresserad ta forska i Romklubben och The Limits to Growth. Man visar att om den fortsatta exponentiella utvecklingen av befolkningen och nyttjande av ändliga resurser inte hejdas kommer vår civilisation att kollapsa under detta sekel. Under den relativt korta tid som är kvar kommer vargen inte hinna påverka älgen innan de alla skjuts. Vi behöver maten. Svält kommer att drabba först stadsbefolkningar. Då kan konflikten stad-landsbygd bli blodig. Uppföljningar av ursprungskurvorna visar att vi följer förutsägelserna mycket nära.

121. Kenneth Eriksson och Calle Seleborg

2010-02-09 20:56

Mot den vidskepliga övertygelse som Anders Åberg håller för fakta tror jag inte det finns något man kan säga, sanning biter sällan på tro. Och när skadeglada individer på pin kiv ger beröm, så bidrar detta till ett cementerande av åsikter. Men om Åberg fick en personlig erfarenhet av rovdjur så skulle det nog få honom på andra tankar, fast vägen dit är för lång. Jag tror det var Calle Seleborg som vid något tillfälle kommenterade boken "wolves in Russia. Anxiety Through the Ages" av Will N. Graves. Detta är en utmärkt bok, fullspäckad med fakta, jägarförbunden borde se till så att denna bok översetts till svenska så snart möjligt. Det är mycket angeläget att detta blir gjort, boken bör säljas så billigt som möjligt och spridas till skolor mm. Om Anders Åberg läst denna bok så tror jag hans inlägg sett annorlunda ut.

120. Anders Åberg

2010-02-09 20:55

Vet inte riktigt om du förstod vad jag menade eller så var jag otydlig? Människan har sen urminnes tider tagit av naturens överflöd och tyvärr ibland för mycket.Men i och med vårt jaktuttag så kan inte vargen få växa fritt för vi har inte haft varg i Sverige i någon större omfattning på ca 70 år. Det finns områden idag i vårt land som helt säkert kan bära vargrevir vad gäller föda, sen finns det områden som definitivt inte orkar med mera rovdjur, i dom områdena måste det få vara fritt från varg. I Dalarna och norrland där det på många ställen är ont om klövvilt jagas det nästan undantagslöst med löshund. Detta på grund av stora arealer och väglösa områden.Skulle vargen få bli den som förvaltar klövviltet här då upphör jakten helt säkert. Forskarna har även en liten passus vad gäller vargens utbredning, och det är att i älgsvaga områden kan det bli aktuellt att förbjuda revir! Och tyvärr Anders så när det inte finns annat att äta så tar vargen även vuxna tjurar.Sen kan jag hålla med dig om att på många ställen i södra Sverige finns det enormt stora bestånd av klövvilt.som jägare är jag benägen att påstå till och med för stora.

119. KE

2010-02-09 20:55

Att sjukdomar lyder under samma naturlagar som resten av naturen är inte det minsta extremt, det är tvärtom fullständigt självklart och dessutom allmänt accepterat utom möjligen hos dom extremt religiösa.
I övrigt konstaterar jag att du faktiskt står för ohämmad exploatering även om du väljer att förneka det.
Jag måste säga att du själv framstår som en av dom mest extrema personerna här på forumet.

118. Calle S

2010-02-09 20:54

Kan bara hålla med.

117. Då är vi överens, Calle!!

2010-02-09 20:54

Hejda befolkningsökningen, en rättvisare fördelning mer närproducerade och gärna ekologiska livsmedel, så är vi på bra väg. Samt att det räcker med att vi äter oss mätta....

116. Kjell

2010-02-09 20:54

Ett stort tack för likaledes kloka ord på denna "tråd". Jo jag tror också att det inte bara är Du och jag som har en del gemensamt, men det är kanske inte lika lätt för alla att erkänna det.

Ha det gott och väl mött i annan tråd.

115. Anders, jag glömde detta.

2010-02-09 12:45

"Sedan, det där med sjukdomar är precis samma sak som med rovdjur och bytesdjur."

Jag protesterar och anser du har en alltför extrem hållning om detta och avstår därför att kommentera ytterligare.

114. Tydligen en meningslös trevare till dig Anders.

2010-02-09 12:45

”Att vargen tar alla svagare djur är en av dom stora plusposterna annars, det stärker älgens genetiska styrka på ett sätt som människan inte klarar lika bra.” Detta är fantasier och strunt! Svagare djur får inte betäcka och klarar ej att bli det, alltså spelar det ingen roll om det finns svaga djur i en population eller inte. ”Kenneth, i västvärlden har vi inte bara ersatt dom stora rovdjuren, vi har ersatt hela ekosystemet, det är bara rester kvar.” Javisst, och det med ett strålande positiv välståndsutveckling för människorna. Det ekosystem som försvunnit klarar vi oss tydligen utmärkt utan. Du vill väl inte föreslå att vi ska få det sämre? ”Skandinavien är ett ställe där ekosystemen fortfarande är någorlunda intakta i en europeisk jämförelse, det skall vi vara rädda om.” Som ett museum menar du? Men vi ska väl leva, och av vad? (Detta ska inte tolkas som att jag förespråkar en ohämmad exploatering! ”Du skriver att vi inte kan säga vad som är bra eller dåligt i evolutionen, men du är säker på att människan är bättre än dom stora rovdjuren på att reglera djurstammarna.” Javisst, varför skulle vi inte vara det? ”
”Kortsiktigt är det säkert bättre för människan, men inte för naturen. Långsiktigt är det nog sämre för båda.” Det vet du inget om och jag sätter självklart människans intressen i främsta rummet. Tror du inte på Blixt Gordon? ”Vi kan inte se på ett djur om det är aningen svagare än ett annat, så som rovdjuren kan.” Jodå, rätt ofta och våra jakthundar kan. Och när det gäller älg så blir sådana skjuta. ”Dessutom skjuter vi idiotiskt nog gärna dom starkaste djuren om vi får chansen.” Det gäller inte generellt och misstag rättar vi till. ”I naturen ger små förändringar under lång tid upphov till stora förändringar, så där tror jag du har helt fel.” Kanske, men inte säkert, och om det är positivt (eller negativt) är likaså osäkert. ”Däremot kan vi säkert bli bättre på det om försöker lära av rovdjuren.” Du får tro det, men utveckla det gärna med exempel. Det finns inget som motsäger att andra system kan fungera och även vara bättre, för såväl bytet som jägaren. Vargen finns inte här för att göra älgen gott!
Det är tydligen så att vi står rätt långt ifrån varandra ändå Anders. Du intar en ödmjuk och passiv hållning som liknar en fundamentalists. Själv är jag människa och aktivt agerande individ i just det ekosystem vi debatterar. Jag undrar om övriga läsare på forumet tycker dessa frågor är intressanta eller inte. Jag returnerar din sista mening.

113. Anders Åberg

2010-02-09 12:44

Allt är inte vad det synes vara. Svensk älgförvaltning har de senaste 5-6 åren drabbats av en grupp forskande biologer som besstämt att älgpopulationerna ska likna "de naturliga" och länsstyrelserna var inte sena att haka på. Idag har vi snart älgpopulationer där övervägande delen av vuxna djur i vinterstam är tjurar. Älgkon ska ju minsann ha rätt till en egen tjur enligt dessa biologer. Jag är inte helt uppdaterad i fallet men troligen har vi något större vinterstam, betydligt lägre reproduktion och lägre avskjutning. Sambanden blir lite tydligare då vi samtidigt ser att älgolyckorna ökar och är snart i samma nivå som på 80-talet. Såvida jag nu inte har otur igen när jag tänker och allt beror på ökat trafikarbete, det har jag inte kollat upp. Det kan vidare vara svårt att kvantifiera den mängd nyttiga växter för insekter som konsumeras av älgar då älgarna vintertid är hänsvisade till kvistdiet och sommartid äter rätt mycket löv. Å andra sidan kompenseras det gott och väl av mängden död ved som just nu är på modet och kvarlämnas för att gynna insekter och svampar, troligen är den åtgärden betydligt viktigare för biologisk mångfald än resterna av vargens härjningar.

112. stövarjägarn och Kenneth igen

2010-02-09 10:23

stövarjägarn, om det finns färre älgar så betas det väl mindre eller?
Vad matresterna beträffar så kanske du har rätt där, skillnaden är väl iallfall inte så stor.
Att vargen tar alla svagare djur är en av dom stora plusposterna annars, det stärker älgens genetiska styrka på ett sätt som människan inte klarar lika bra.

Kenneth, i västvärlden har vi inte bara ersatt dom stora rovdjuren, vi har ersatt hela ekosystemet, det är bara rester kvar.
Skandinavien är ett ställe där ekosystemen fortfarande är någorlunda intakta i en europeisk jämförelse, det skall vi vara rädda om.
Du skriver att vi inte kan säga vad som är bra eller dåligt i evolutionen, men du är säker på att människan är bättre än dom stora rovdjuren på att reglera djurstammarna.
Kortsiktigt är det säkert bättre för människan, men inte för naturen.
Långsiktigt är det nog sämre för båda.
Vi kan inte se på ett djur om det är aningen svagare än ett annat, så som rovdjuren kan.
Dessutom skjuter vi idiotiskt nog gärna dom starkaste djuren om vi får chansen.
I naturen ger små förändringar under lång tid upphov till stora förändringar, så där tror jag du har helt fel.
Däremot kan vi säkert bli bättre på det om försöker lära av rovdjuren.
Sedan, det där med sjukdomar är precis samma sak som med rovdjur och bytesdjur.
Även dom följer naturens lagar.
Tråkigt att du du har så svårt att förstå Darwin, Kenneth.

111. Kalle och JensE

2010-02-09 10:23

Jag lägger mig inte i diskussionen som sådan utom en sak. Det är inte vår sak att återskapa naturen innan människan kom till vår region. Det vi har ärvt är det kulturlandskap som har skapats under tusentals år. Det är det arv vi ska vårda och om möjligt lämna efter oss i ett ännu bättre skick. Men får vi inte stopp på befolkningsökningen och strävan efter ständigt bättre standard kommer vår civilisation att kollapsa inom 100 år. Jordens resurser räcker inte.

110. Attans JensE :-)

2010-02-09 09:16

Vi har mycket gemensamt du, fasiken vi kanske skulle ta och lösa den här problematiken med vargen :-) Nej, jag skojar, vi har våra uppfattningar av olika skäl, den ena inte bättre än den andra. Det blir en nöt att knäcka för politiker och forskare, hoppas bara den går att knäcka utan att man spolierar innehållet.
Som jag sa, skulle jag troligen vara på vargivrarsidan om jag inte blivit utsatt och sett det jag sett både här i Sverige och framförallt i Ryssland.

Vi har även den där torpmeditationen gemensamt och det är med vördnad jag ser stengärdesgårdarna slingra sig genom landskapet, allt arbete de lagt ner, våra förfäder, alla drömmar de haft om ett bättre liv. Så kommer en skogsmaskin och bara river ner dem, då förvandlas man till en varulv och rycker föraren ut ur hytten och frågar om han är medveten om vilken möda som lagts ner för att stapla de där stenarna. Jag tror att lösningen för framtiden finns att söka i ödmjukhet inför vår historia, ödmjukhet inför vår framtid. Att inte se kortsiktiga vinster oavsett form. Det handlar inte om att vinna, det handlar om att förvalta, bevara och utveckla som jag ser det. Jag tror småskaligheten måste tillbaka oavsett vilka frågor vi väljer att se.
Jag väljer dina slutord som en avslutning för min del på den här tråden, vi möts säkert igen på någon annan, ha det gott tills dess.
".....vi bara har naturen till låns. Ett lån där räntan avgörs av vad vi gör med den. " Kloka ord!

109. Jag protesterar Anders.

2010-02-09 09:15

Vi tolkar orden olika. Du vidhåller att varje art har en funktion, och jag protesterar. Däremot, och det har jag försökt förklara tidigare och här tror jag vi är överens, ger varje art en effekt eller ett resultat i ekosystemet. Förra gången vi diskuterade detta vill jag minnas att jag skrev att ekosystemet ”blir annorlunda” med eller utan denna art. Om skillnaden är positiv eller negativ kan vi tvista, inget är självklart. Vi anser oss dock veta att ingen art i Sverige är beroende av någon av de fem stora för sin egen överlevnad. Dessutom vet vi säkert att många arter har försvunnit från jordens yta (var det över 99%) och allt fortsätter förändras (blir det aldrig bra?). Och som jag skrev senast, facit har vi från stora delar av den civiliserade västvärlden när vi diskuterar de stora rovdjuren. Vi människor har förmågan att ersätta de stora rovdjurens påverkan på ekosystemen, och vi gör det bättre (där och när det behövs), billigare, humanare och med ett nettoresultat i form av högvärdig bra mat. Människan står ensam på pyramidens topp sedan ett par hundra tusen år och vår hantering av de stora rovdjuren finns inte i hotbilden för vår art inför framtiden. Dina åsikter om sjukdomarna hoppas jag du behåller som dina högst personliga åsikter. Kan vi kanske bli överens Anders?

108. Hans-Ove

2010-02-09 09:14

Om det du skriver är sant, så skulle älgen varit utrotad innan arten människa ens uppstod.
Här måste föreligga andra omständigheter också.
Vargen kan säkert bli svårhanterlig för älgar som inte sett en varg på hundra år, som i Sverige.
Kanske var det så i området runt Tjernobyl också, jag vet inte.
En av dom bra anledningarna till vargjakt i mina ögon är just att ge älgstammen rimlig tid att anpassa sig till varg igen.
Hur lång tid det kan ta vet nog ingen, men om extrembevararna fick sin vilja igenom så skulle nog älgstammen få mycket stryk.

107. Anders Åberg

2010-02-09 09:14

Du tänkte fel, vargens rester är betydligt mindre än de rester som blir kvar efter älgjakten. Självgallringen bland svaga djur är betydligt lägre därför att vargen tog dom och åt upp dom,det blev inte mkt kvar där till andra arter. Växtligheten är densamma därför att jaktutbytet blir hälften.

106. Kalle

2010-02-08 21:45

Håller med Dig i vad Du skriver om EU, har sett hur min egen landsbygd utarmats på mångfald pga deras jordbrukspolitik, där storskalighet skall gynnas framför det mångfaldiga småbruket.
Jo det stämmer nog att de flesta fårägarna har det som bisyssla och för många är troligtvis skälet, öppna landskap. Att det inte är helt enkelt kan jag förstå, men då jag är en person av positivt tänkande så försöker jag att se varje problem som en möjlighet. Men många möjligheter kostar tid och pengar så det blir en form av en balansgång vad man vill/kan prioritera. Familj och andra intressen skall också ha sin tid.
Jag har tidigare nämnt: Att för mig så är alla arter lika värdefulla, det vackra darrgräset, "Din" dyngbagge, älgen och våra rovdjur. Det är så jag ser på helheten, där varje art är unik i sig. När det sedan gäller hur stor population av ex. varg vi skall ha så är inte jag rätt man att bedöma det. Här är det många frågor som behöver diskuteras och tas hänsyn till. Du hade många bra frågor som kan vara en grund för en diskussion, men som torde kompletteras med många fler.
Många gånger då jag är ute och vandrar kommer jag fram till någon torpruin. Ruinerna efter stallet, ladan , jordkällaren etc får mig att sätta mig ned, blunda och drömma mig tillbaka 150 år. Tankarna går många gånger till Rasken. När jag sedan öppnar ögonen och ser den moss och lavbeklädda murstocken, så inser jag att vi bara har naturen till låns. Ett lån där räntan avgörs av vad vi gör med den.

105. stövarjägarn och Kenneth

2010-02-08 21:44

Nu tror jag din bokföring kommer att underkännas av revisorn stövarjägarn.
Visst, det blir nog färre älgar, det innebär mindre betning av vissa växter, det lämnar mer kvar till insekter och fåglar, plus på kontot.
Vargens matrester gynnar andra arter, både fåglar och djur, plus på kontot.
Vargen dödar andra rovdjur när den kan, fler av deras byten överlever, plus igen.
Vargens närvaro gör naturen mer lik det den en gång var och skapar en naturligare balans mellan olika arter i ekosystemet, ett klart plus.
Så täta klövdjursstammar som vi har nu i vissa områden är egentligen ganska onaturligt och sätter säkert alldeles för hård press på deras bete.
Nu vill ju vi ha stora stammar av betande djur, så alla plustecknen kan vi inte tillgodogöra oss fullt ut.
Därför skall vi kontrollera vargen med jakt, det tror jag vi är överens om och då behöver vi inte heller stå ut med alla minustecknen.
Antalet småbrukare som ger upp på grund av vargen är nog inte så många.
Där har du säkert massor av andra orsaker i så fall.
Du trillar lite i den enögda fällan här tycker jag.
Är det verkligen så svårt att försöka sig på en objektiv bedömning.
Tänk om vi hanterade skatten på samma sätt, bara såg utgifterna och struntade i vad vi får dom.
Den här frågan är svår och ensidiga bedömningar utifrån ett särintresse som jakt eller extremt bevarande av vargen, bidrar inte till frågans lösning.

Kenneth, ingen, mer än dom religiösa, har heller påstått att någon har tilldelat någon art en funktion.
Däremot fungerar ekosystemet på ett visst sätt och i det har alla arter självklart en funktion.
Lika självklart är att sjukdomar om dom fick härja fritt som i naturen, skulle göra människan som art starkare, då bara dom som är motståndkraftiga mot sjukdomarna skulle överleva.
Återigen "survival of the fittest"
Du har vissa fundamentala brister i din kunskap om naturen Kenneth.

104. Anders Åberg

2010-02-08 21:44

Det var tyvärr inte trofejakten som ödelade älgstammen i Kazakstan. Utan vargen.Och resultatet av Tjernobylkatastrofen visar också på samma dystra utveckling. När ingen kunde vistas i området och hålla efter vargen då växte stammen så fort att bytesdjuren tog slut. Så ni som tror att vargen är den ultimata viltvårdaren får nog akta er för att dra förhastade slutsatser. För vargen klarar inte av att se om en art håller på att drastiskt minska utan han jagar så länge det finns nåt att äta, sen flyttar den om det finns möjlighet. Men en riktig konsekvensanalys skulle skingra många frågor.

103. Anders,

2010-02-08 21:43

jag får säga lite som Kenneth Erikson. Vi har olika uppfattningar, det får stanna vid det. Vill bara påpeka igen att vi har vår grundinställning, det är alltid svårt att lyfta bort den, så att man får en annan infallsvinkel, det är lika för oss alla. Mao, vi ser det vi vill se, och det är helt ok. Så jag fortsätter tro i de fall, jag inte vet, och jag fortsätter veta det jag vet :-)
Ha en trevlig kväll.

102. Ingen fara för atmosfären, Anders.

2010-02-08 17:28

Jag känner ditt synsätt och tror mig inte om att kunna övertyga dig om annat. För hur skulle det kännas, att bli tillrättavisad av en nollvisionär? Nej, du får behålla din illusion, du får tro att vargen har en viktig roll att spela gentemot sina bytesdjur, ren, älg, rådjur, nötkreatur, får, hundar och gnagare. Du får också tro att smittkoppor, polio, tbc, malaria, aids och parasiter gör sina offer (människan) gott, det är ditt val. Vi behöver inte bråka Anders.

Jag själv vidhåller min åsikt på fullaste allvar, arterna har inte tilldelats funktion, arbetsuppgift eller roll i det ekologiska systemet. Det strider emot vad vetenskapen vet idag. Det är helt slumpens skördar. Vi har facit när det gäller de stora rovdjuren, som vi diskuterar.

Myndigheterna får ett helsike med att försöka övertyga landsortens innevånare att de stora rovdjuren är nödvändiga. Jag ser det faktiskt som omöjligt. De måste tvinga oss, och det gör man inte ostraffat i en demokrati.

I klimatfrågan får andra förklara sina självsäkra uttalanden.

101. Vargen bidrar inte till biologisk mångfald

2010-02-08 17:27

Ursäkta herr naturfotograf! Rovdjur har en roll i ekosystemet, hur stor beror på arten. Vargens bidrag till biologisk mångafald är negativ ur den aspekten att vargen utarmar älgpopulationen. I vargrevir räknar man krasst med att vargens uttag är 1,2 - 1,5 älgar 1000 ha/år. Det är mer än hälften av den avskjutning som normalt sker i vargbältet. Resultatet blir färre älgar, alltså ett minus på biologisk mångfaldkontot. Antalet älgar som dör av näringsbrist/svält under vinterperioden minskar och därmed minskar utbudet för de djur som gynnas av självgallringen. Minus på biologisk mångfald kontot. Andelen öppet landskap minskar då småbrukare ger upp. Minus på biologisk mångfaldkontot. Om du önskar kan vi beakta den sociala och ekonomiska biten i en fortsatt diskussion.

100. Hans-ove och Kalle

2010-02-08 17:27

I en helt oreglerad natur är det säkert så att rov och bytesdjursstammarna rör sig i cykler.
Dock tror jag dom är betydligt mindre dramatiska när det gäller älg och varg än vad du skriver Kalle.
I fallet Halle/Hunneberg var scenariot mycket tydligt, på bara några år hade grevar och baroner skjutit i princip alla stortjurar.
Betessituationen hann inte ändra sig mycket på den tiden.
Alla dom jaktlag som tillämpat Kalmarmodellen och sett fina resultat, har antagligen inte heller haft någon genomgripande förändring av betet under samma tid.
Jag vet att ni jägare väldigt gärna vill ha kvar chansen att knäppa stortjuren och kanske bli hjälteförklarad i någon jakttidning, men i mina ögon är det ett naturvidrigt och oacceptabelt sätt att bedriva jakt på.
Men ni kan vara lugna, jag har ingen som helst makt att påverka det där.
I Guillous program framkom det att fler utländska jägare hade upptäckt dom fina trofeerna i Kazachstan och t.om jagade från bil.
Om det nu är så illa där som du beskriver Hans-ove, så tror jag nog att människan har sin del i det också.
Kan man tjäna massor av dollar på älgar som inte lokalbefolkningen bryr sig så mycket om, så sätter det nog sina spår med tiden.
Att reflexmässigt skylla på vargen så fort det blir problem känns allt aningen enkelspårigt.

99. Till Anders

2010-02-08 11:25

Kanske lite fel rubrik att diskutera älg förvaltningen på. Hursomhelst, tror jag dom flesta jägare är mån om en bra kvalitativ älgstam och håller med dig om att spara bra produktiva djur. Problemet är att vissa större skogsbolag inte accepterar restriktioner vid avskjutningen.

98. Anders Åberg

2010-02-08 11:25

Jag såg också filmen ifrån kazakstan med alla fina älgar. Men du kanske inte är uppdaterad? Idag så är det bara en ynklig spillra kvar av den en gång så fina stammen. Vargarna har trängt undan dom och ätit upp i stort sett alla. För några år sedan var det bara 6000st kvar och dom befann sig i stort sett inne i städerna bland människorna.Så går det när man släpper vargen till att sköta älgstammen.Vildsvin fanns det kvar men i övrigt var dom flesta arterna i stort sett borta. Det är den här situationen jag och många andra vill varna för. I områden som varit vargfria i hundratalet år så kommer en vargetablering som en chock för allt levande och det tar åtskilliga år att lära sig att leva med varg. Och i många fall så hinner många klövviltstammar i stort sett försvinna innan dom lär sig och då är skadan oreparabel.

97. JensE

2010-02-08 11:24

Ja, Ryssland är ett fantastiskt land, så oerhört stort, man hittar nästan allt man vill uppleva inom dess gränser, men det är tyvärr ingalunda riskfritt att vistas där. Man måste ha bra och tillitsfulla kontakter, människor man känner och litar på, annars kan det gå riktigt illa. Många gånger har jag varit riktigt rädd, men alltid räddats av lojala vänner, som inte ser en som ett dollartecken. Utan där vänskapen svävat över situationer som vibrerat av spänning och löst upp knutar som kännts livsfarliga. Jag gör som du, vistas med förkärlek nära de människor som lever dit jag kommer, det är så man når kunskap, det är så man växer som människa.

När det gäller djurhållning, då i synnerhet får, så skulle jag tippa att över hälften av fåren i Sverige hålls av idella skäl, som landskapsvårdare, som tillskott till hushållet. Lönsamhet är ett okänt begrepp bland människor som sysslar med detta. Man lär kunna få EU bidrag och annat men för egen del avstår jag från EU pengar, därför att jag tycker EU inträdet endast varit av ondo för glesbygden. Det har satt många småbrukare i händerna på etablissimanget i Bryssel. Dessutom trycker EU bort uländerna ännu längre ut i pereferin, vilket fördröjer den rättvisa som måste till för att vi till slut får rätsida på befolkningsexplosionen.
Fårhållning bygger således på obetalt arbete till stor del, vilket innebär att man måste om det ska fungera göra det så lätt som möjligt för sig, annars jobbar man dygnet runt utan någon mening. Som du mycket riktigt tror så har jag vanligt fårnät runt hagarna, visst kan man sätta trådar både över och under, men det är liksom inte klart med det, undertråden måste röjas hela sommaren, kanske var 14.de dag, i mitt fall ligger några av hagarna långt från eluttag, vilket också är ett problem. Att ha fåren i nattfålla skulle teoretiskt vara möjligt, problemet är att de flesta av angreppen som skedde här omkring var mitt på ljusa dan. Så du ser, det är inte helt enkelt det här. Risken finns med vargetableringen att många av de idellt arbetande människorna helt enkelt lägger av. Stora naturkulturella värden går förlorade. Förra sommaren var det hit folk som var någotslags insektsforskare, de kröp omkring ute i hagarna och letade efter vitstrimmig dyngbagge (jag tror det var så den hette) och till deras stora glädje fanns det rätt mycket av den i hagarna. Jag fick veta att mina hagar var den tredje lokalen i hela Sverige. Tala om utrotningshotad! Då vare sig jag eller mina förfäder, sprutat vare sig åkrar eller hagar med insektsgift så hade de överlevt. Då uppstår en konflikt, den här dyngbaggen får nog aldrig en förening uppkallad efter sig,( Svenska dyngbagge föreningen finns nog bara i fantasin.) Hela dess existens bygger på betande djur. Har en insekt något värde? I mina ögon absolut JA. Men det lär knappast bli några torgmöten där avdankade jurister håller brandtal och mediegalna reportrar ränner omkring för att skapa opinion. Nej, dyngbaggen kommer att dö ut, tyst och stilla. Inga storstadsungdomar med alltför romantisk syn på den natur de alltför sällan upplever, kommer att skrika: rädda dyngbaggen. Hur kan det bli så här? Att vi helt sonika avstår från att se helheter. Det är trist vilket svaret än blir. Hur många hagar i Sverige innehåller insekter som försvinner om betesdriften läggs ner? Hur definierar vi mångfald? Är det många däggdjursarter? Är det många individer? Är det många av mycket? För mig är känns det oerhört viktigt att dessa oaser hålls vid liv, de finns över hela Sverige, inte vansinnigt många, men de är viktigare för mångfalden i mina ögon än vargantalet.
Jösses, det blev långt igen, det blir så när man är engagerad, sent är det också. :-)

96. Anders igen :-)

2010-02-08 11:23

Kommer också ihåg den där filmen från Kazaksthan, och det ligger absolut något i det. Personligen ser jag inget häftigt i som Jan Guillio att skjuta skoveltjurar, för att hänga stora otympliga horn på väggarna. Visst, kan det vara trevligt med ett mindre dito, men har man ett så räcker det gott. Det är trevligare att möta dom när man plockar svamp på sensommaren i verkligheten.

Varför jagar jag då? Jo, för mig är älgkött, det bästa och godaste kött som finns, man skulle kunna säga att jag är köttjägare. I vissa kretsar betraktas man som suspekt och det är ett skällsord. Men min uppfattning är densamma som Kazakernas, skjut unga djur, företrädelsevis 1 åringar, bästa köttet i särklass, låt de äldre och kalvarna vara i möjligaste mån, jag vet att många jägare sätter i halsen, när man säger att man inte ska skjuta kalv, men om man lägger jakttrycket på ettåringarna så får man ut mesta och bästa köttet, man skjuter heller inte sönder stammen nerifrån så att säga. Skulle det visa sig att stammen minskar, att det blir färre kalvar, ja, då har man chansen att korrigera påföljande år. Skulle dessutom rovdjurstrycket öka, varg o björn tar ju förmodligen lättast kalv, då blir det ännu mera klokt att använda min metod. Som sagt, det jag säger nu är inte rumsrent, och går helt emot den forskning som gällt i ett antal år. Men jag tror att det är dags att omvärdera kalvskyttet. Som sagt, det är en metod, som vi vårt område tillämpat i många år, och vi har både skoveltjurar och många tvåkalvskor. (vi har inte skjutit kalv på 15 år) Ålgstammen är stark även numerärt. Grannarna ruskar förstås på huvudet, men vårt sätt att jaga bidrar starkt till att de så snabbt fyller sina kvoter. Däremot gillar inte skogsbolagen mitt tänk, skogsskadorna ökar i tallplanteringarna i någon mån, ko m kalvar gör större skada på vinterhalvåret. Men nu är vi skogsägare själva allesammans i jaktlaget, så vi tar den smällen.

När det gäller vargförekomsten i Kazackstan så var den åren före J.G.s resa nästan tillintetgjord, numera har den ökat över sina breddar även där. Ingen vill jaga varg, utan skottpengar, de är indragna. Tyvärr finns det inte så många kapitala älgar eller älgar överhuvudtaget kvar. Om jag inte kommer ihåg fel så är älgen helt fridlyst sedan några år. (kan ha fel där)Men som sagt, jag vet att vargstammen exploderade efter att skottpengen försvann, som för övrigt var det samma som hände i många delar av Ryssland.

Med en okontrollerad vargstam så hjälper det föga vad vi än hittar på, bytesdjuren tar slut, vargstammen faller ihop, bytesdjuren ökar så sakta, vargstammen tar sig igen, och så håller det på, det är det sk.naturliga i naturen. Balans som vi människor uttrycker det, med ungefär samma förhållande hela tiden, finns inte. Vill vi ha det så? Nej, inte jag iaf. Jag föredrar att vi försiktigt skattar den fantastiska resurs som viltköttet är, och ser till att det kommer fler människor till del.

Var det inte så Anders, att älgstammen på Halle o Hunneberg var den i särklass tätaste i världen? Jag tror att sanningen varför stortjurarna har minskat där beror mest på fodertillgången, de gamla hyggena har växt upp efter avverkningshysterins tidevarv på 70-80 talen. Avskjutningsmönstret på bergen tror jag är väldigt strikt reglerat sedan många år, men visst, skjuter man många stortjurar så minskar dom förstås. Men det borde snart bli nya, tycker man.

95. Kenneth Erikson

2010-02-08 11:22

"Att försöka påstå att predatorerna har en ekologisk roll är svammel" skriver du och det om något är definitivt svammel.
Det har absolut inget med filosofi eller religion att göra.
Alla vet att rovdjuren har en ekologisk roll, det är ett vetenskapligt faktum i samma klass som att det är mörkare på natten än på dagen.
Troligen vet du det med, men du vill inte att det skall vara så, för då blir du tvungen att ta hänsyn till massvis med fler parametrar och det för dig självklara och enkla att man bara kan utrota en djurart hur som helst, blir plötsligt komplext och svårbedömt.
Din vilja att ta den enkla vägen gör att du vimsar bort dig fullständigt, sannolikt även i klimatfrågan.
Okej jag vet att det jag nu skrev äventyrar den trevliga atmosfären i tråden, men sådana verklighetfrämmande dumheter kan inte få stå oemotsagda.

94. Kenneth

2010-02-08 11:21

Jag har också ett varmt hjärta för mina medmänniskor. Som romantiker gör jag mig dock inte så bra i naturen, dock har jag lyckats bra vid andra tillställen.
Vi verkar inte komma längre vad anbelangar rovdjuren roll i ekosystemet. Där går våra åsikter isär och kommer troligtvis att så göra. Men Du kan alltid googla på "populationsekologi/populationsdynamik" om Du får tid över någon gång.
Nej Kenneth, det behöver inte slå slint i rovdjursfrågan, men så länge många gör vargen ensam ansvarig så tror jag även våra makthavare får svårt att ta det på allvar.
Vem skapar det värsta obehaget? Jag tror att Du kan göra hur många undersökningar som helst och alla kommer troligen fram till att björnen är det djur de flesta känner obehag attmöta i naturen och på god andraplats kommer älgen. Det obehag som oftast sammankopplas till vargen är jag övertygad har historiska grunder.
Det Du nämner i näst sista stycket är väl inget som skall beröras på biologilektionerna, ser det mer som ett ämne under samhällsorienterade lektioner.

93. Kjell

2010-02-07 21:10

Tack själv för en bra diskussion.
Jo det finns många smultronställen i Bosnien. Jag har funnit mitt!
Tycker också Ryssland känns spännande, vad Du beskriver. Försöker alltid att komma lokalbefolkningen nära då jag är på resande fot.
Det beteende Du beskriver är ganska likt det som är i Nordamerika också. En "arbetsmyra" sätter hjorden i rörelse för att urskilja svaga, kalvar etc. Vet inte vad lagar om jakt på rovdjur säger i Ryssland. Men här ser jag att det borde tidigare varit jakt för att decimera vargstammen, men man kanske inte har något tänk om viltvård. Där det gäller att vårda både rovdjur och klövvilt för att få en balans.
Jo det är lätt att förstå hatet då det är ett reelt hot mot ens levebröd. Som Du nämner så var det ju så för längesedan i Sverige, men de problemen härör till stor del på det stora jakttrycket, som tog bort rovdjurens byte.
Jag vet att rovdjursstängsel ger ett bra skydd, men man skall inte tro att det är ett 100%-igt skydd. Många tror att man då måste stängsla alla sina marker med ett 5-trådigt stängsel. Har man som jag tror Du har, fårstängsel så räcker det många gånger att sätta en tråd 20-30cm från markem samt en tråd överst. Detta ger ett mycket gott skydd mot vargen, dessvärre inte mot lodjuret. Möjligheten finns ju också att man har en "nattfålla" där djuren vistas under natten. Men som Du säger, det beror på vilken arbetsinsatt, man är beredd att ta på sig. Vilket också beror på om det är ens huvudsakliga sysselsättning eller en bisyssla.
Håller med Dig om det Du skriver i 4:e stycket. (Du verkar vara en klok karl.)Genom många resor jag har haft förmånen att göra, så har de alla på sitt sätt medverkat till att jag har de värderingar jag idag bär med mig.
När man får se hur vi konsumenter i I-länderna påverkar u-ländernas miljö och deras sociala liv, för att vi själva vill uppnå en hög levnardsstandard, då är det inte svårt att omvärdera sina värderingar.

92. Allvarligt, som oftast.

2010-02-07 21:10

Jag tror säkert JensE har ett varmt hjärta för vår flora och fauna, men han är för mycket idealist och romantiker och tar för lätt på hårda fakta tycks det. En passiv hållning, (ekosofens), skapar inget välstånd för någon. Är åsikten den att djur hålls heligare än människan själv?
Att försöka påstå att predatorerna har en ekologisk roll är svammel, som jag försökt framföra. Det blir nämligen resultatet av en filosofisk syn på omvärlden om vi kan göra oss fri skapelseberättelsen och alla genom tiderna felaktiga påstående om att alla arter behövs eller har en funktion. Det är ett fundamentalt feltänk.

Ingen behöver tvista om resultatet av lösgående vargar. Vissa människor fick det klart för sig redan efter första reviret. Deras röster klingade dock förgäves. Fler revir och fler har insett sanningen om vargen men ännu verkar det inte ha nått fram till våra politiker eller försvararhopen. Det måste tydligen bli ännu mer tragik och förödelse innan våra makthavare vänder kappan. Här finns flera paralleller med hotet om den globala uppvärmningen. Den uppfattningen (att det beror på människans utsläpp av co2, den onda människan) har spridits jorden runt och medierna har hakat på, liksom politikerna, och faktiskt har vårt grannland delat ut ett fredspris. Denne fredspristagare (Al Gore) anklagas nu för bedrägeri (just om klimatfrågan) i sitt hemland. Ska det behöva slå så slint även i rovdjursfrågan? Det är inte bara vargen det handlar om (JensE frågar), nej men vargen är värst (den som orsakar största skadorna och obehaget)!
Vart i biologiböckerna står det att människor i Sverige som har blivit drabbade av vargens härjningar önskar slippa den, och vart om att inget konkret har blivit bättre sedan den återkom?

Det borde räcka för politikerna att vargen medför oro och otrygghet för vissa människor.

91. Anders igen,

2010-02-07 21:09

jo, du har så rätt, att man ska försöka att objektivt värdera saker och ting, sedan därifrån bilda sig en uppfattning. Positivt med varg där jag bor och verkar? Nja, du förstår det blir inte lätt. Jag kan inte just nu, med bästa vilja i världen se vad den skulle tillföra mig och de som verkar här på landsbygden. Ärligt. Ok, känslan av att det finns en mångfald i naturen, möjligen. Känslan av att vi återställer naturen till det som var en gång. Kanske. Mångfalden går att diskutera, följden av igenslyade eller planterade hagar, ökar knappast mångfalden. Men ok. Jag är ledsen men jag hittar inget som skulle göra att jag villkorslöst skulle ändra uppfattning. Är det fel på mig då? Är jag en okunnig tomte som bara svamlar? Nej, jag tycker att jag har ganska väl underbyggda skäl till att tycka som jag gör. Det som skiljer oss åt, är skillnad i värderingar och från vilken infallsvinkel vi har att närma oss vargfrågan på. Mitt är djurhållarens, jägarens och glesbygdsbons. Jag kan inte ändra på det. Men bodde jag i stan, skulle jag säkert tillhört den andra gruppen, pga ett oerhört starkt intresse för naturen. Det skiljer inte så mycket emellan oss, det finns i mina ögon ingen ondska i dem som önskar varg till varje pris överallt, men en stor portion okunnighet om verkligheten. Alltså, man har inte på ett objektivt sätt närmat sig frågan, utan man väljer sida innan man blir ställd inför fakta.

90. Kalle

2010-02-07 21:08

Håller med dig om den trevliga atmosfären i den här tråden.
Håller också med dig om att 3000 vargar vore rena katastrofen i nuläget.
Vargens roll som älgförvaltare däremot tror jag att du faktiskt undervärderar,
Det är lätt att se hur olika urval snabbt påverkar älgstammen.
Jag har med egna ögon sett tjurstammen på Halle/Hunneberg gå från fantastisk till bedrövlig på några få år, i princip helt beroende på trofejakt.
Öland visar på samma sak fast tvärtom.
På några år har man där byggt upp en kanonfin stam med fina tjurar genom att inte jaga dom.
Vargen tar enligt en svensk undersökning i princip inga vuxna tjurar alls om det inte råder akut brist på mat.
Drar mig till minnes Jan Guillous film om jakten i Kazachstan, där dom fann att skogen var full av jättestora skoveltjurar, beroende på att folk föredrog att skjuta yngre djur för att dom smakade bättre.
Där fanns också mycket varg.
I Sverige av idag är tjurstammen i allmänhet i ett bedrövligt skick.
Öland och andra ställen där Kalmarmodellen tillämpas visar att detta går att förändra relativt fort, utan att betessituationen förändrats märkbart.
Om vargen helt stod för urvalet. eller om vi lärde oss att jaga som vargen skulle tjurarnas medelålder öka markant.
Har skrivit det ett antal gånger, men gör det igen, tjurar över ett visst antal taggar, kanske tio, tolv någonting, borde helt enkelt fridlysas och alla jaktlag avkrävas en plan för att höja medelåldern på tjurarna.

89. Åberg

2010-02-07 21:08

Varför skulle jag behöva "känna ilska" mot "meninsmotståendare! Tur att du inte är jägare för nu skjuter du skyhögt över målet.
Jag vill ha svar på vad RFF mfl. gör för PRAKTISKA åtgärder i skogen för att befrämja den av dem så omtalade biologiska och ekologiska mångfalden.
Detta berör vargfrågan i högsta grad. För skall ni "förespråkare" ha någon trovärdighet bakom alla vacka ord som skrives på trådar på den sidan, så upprepar jag ännu en gång: Vilka praktiska reella ågärder för djurlivet utför ni i den biotop där vargen lever??
Eller kan det vara som jag befarar - mycket snack och litet verkstad..


88. Hamilton

2010-02-07 11:20

Nu fattar jag nog inte vad du är ute efter.
Om folk matar rådjur eller sätter ut saltstenar är väl ganska individuellt kan man tro.
Dessutom saknar det betydelse för vargfrågan i stort.
Om saltstenar nu verkligen behövs, så är det väl för att betet ev. har utarmats av försurning och föroreningar.
Djuren har ju aldrig behövt slicka i sig koncentrerat salt tidigare.
Ditt inlägg känns mer som allmän ilska mot dina meningsmotståndare, men rejäl brist på sakliga argument att slå dom i huvudet med.

87. JensE

2010-02-07 11:19

Vill börja med att säga, tack för en sansad disskussion, det känns trevligt. Det låter fint där nere i Bosnien. Kanske ett presumtivt resmål, vad det lider.

Nåväl, själv har jag haft förmånen att vistas perioder i Ryssland, både i några byar norr om Moskva, och på en plats på de östra sluttningarna i Uralbergen. Fantastiska ställen, Jag kan berätta för dig att i byarna norr Moskva har man sedan länge slutat att valla några djur, man har dem i direkt anslutning till boställlet, det är omöjligt att freda dem för just varg om man kommer ut en bit i markerna, vargar är smarta djur, en man berättade att vargarnas taktik är att en eller några vargar springer rakt igenom hjorden av betesdjur, så att hjorden blir splittrad, enstaka får t.ex. far i väg rakt ut i skogen, och de blir omöjliga att få fatt i igen, så när han räknar djuren därhemma igen så har han mist 2 eller tre st. Det blir förstås ohållbart i längden. Så man har några får till husbehov, samt några kor. Man lever inte gott, kontanter är en ständig brist, man har inget att sälja. Jag föreslog att han skulle ha hundar till hjälp, då sa han att det hade han haft, vargarna tog dem. Vargarna är nu så många i den regionen att det enda som finns kvar av bytesdjur är lite vildsvin, de verkar stå emot vargen bäst. Jag skulle tro att vargen där står på sin höjdpunkt numerärt, och att de så småningom kommer att miska kraftigt pga. bristen på bytesdjur. I den här regionen finns det inte mycket av andra rovdjur, en och annan mård, annars är det som sagt väldigt mycket varg. Hatet här mot vargen vet inga gränser, och det är lätt att förstå att man i Sverige en gång hade samma synsätt. Så det här med herdar är nog trevligt, och där det fungerar är det ju kanon.

Men jag ser en massa skäl till varför det inte fungerar i Sverige, just nu iaf. Jag har själv får för att hålla markerna öppna på områden där det under några år höll på att slya igen. De gör ett gott jobb och det är fina hagar nu med mycket häckande fågel sommartid, enkelbeckasinen kom tillbaka för några år sedan, flera olika sångare hittar också häckplatser i enbuskarna ute i hagarna. Dessa hagar är ca 7 hektar, att hägna in dem skulle kosta en förmögenhet, så det är uteslutet, ska jag sluta mitt jobb för att vakta fåren? knappast, det skulle inte betala mina räkningar. Alternativet är att man helt enkelt lägger ner, och planterar skog. Förra året hjälpte jag min granne att packa vargdödade tackor i plastsäckar, ingen trevlig syssla, året innan hjälpte jag en jaktkompis att leta efter rester, efter ett vargangrepp på hans hund, det enda vi hittade var svansen.
Det vargrevir som fanns häromkring försvann eller i varje fall ändrades gränserna för det så de håller numera till lite längre norrut härifrån. Där de finns nu har de samma problem, som vi hade här. Så min uppfattning är som jag sedan tidigare gett utryck för, det fungerar inte med, framför allt får, fritt på bete. Löshundsjakt är helkört. Så om vargstammen växer till de 3000 eller mer som man på sina håll önskar, så blir det inte många hagar med får i. Detta är fakta, så som jag kan se det, det är fakta, inte för att jag hatar vargar på något sätt, utan just fakta.
En annan sak slog mig när jag skrev, av någon aledning är det alltid svårt för oss människor att sätta sig in i hur andra har det. I Haiti, letar man efter sina anhöriga, och vi ser eländet på TV, och ojar oss, skickar några tior, så vi åtminstone gör något, sedan byter vi kanal och kollar på melodifestivalen med smörgåstårta. Helt utan jämförelse med vargproblematiken, men när man inte drabbats direkt, så är det väldigt svårt att se problemen, man väljer att förminska dem, för att man vill inte störa den grundinställning man har. Att ändra ståndpunkt eller infallsvinkel kan vara plågsamt, man kan bli tvungen att omvärdera mycket i sitt liv, det finns inga omvägar, de som drabbats av något, vet vad det handlar om.

Oj, det här blev ett långt inlägg, helt kort till Anders bara. Vargen som förvaltare av älgstammen tycker jag du i någon mån övervärderar. Jag har vandrat och jagat en hel del i Ryssland som jag nämt. De älgar jag sett där borta är avsevärt mindre än våra, tjurarna har bara pinnar, kanske är predationen så kraftig att djuren inte hinner bli gamla. Skovelhorn vet dom inte vad det är i de trakterna, jag hävdar att anledningen finns att finna i betestillgång, kvalite och kvantite. Så det blir inte automatiskt skovelhorn bara för att det finns varg.
Nej, nog pratat, ut i snön, ha en trevlig söndag, alla!

86. Roslagsmormor!

2010-02-07 09:21

Detta var vad jag hittade i den artikeln som du hänvisade till:"Man kan inte ha tamdjur om det finns stora rovdjur.
Vargen är inte till någon nytta vare sig för sig själv eller andra. Den dödar sina byten på ett ofattbart plågsamt sätt, är farlig för människor och anfaller den mina får så dödar jag den med glädje och jag vet att de flesta i Roslagsbygderna kommer att vara tacksamma även om de inte törs säga något högt. Jag tycker att signaturen Roslagsmormor bör åka ut till de bönder som drabbats av vargens härjningar och förklara för dem att det är så viktigt för dig att kunna lyssna på vargyl så att vi bönder får tåla att våra djur dödas. Du bör även förklara varför det är så viktigt med varg att barnen inte längre törs rida i skogen eller leka i skogen.
Roslagsbonde"Att djurägaren vid detta tillfälle (bara)hade fått 2 får rivna, men hur tror det ser ut när vargen har fått fåste och bytesdjuren börjar ta slut? Snälla mormor svara på en enda fråga från mej!

85. Kalle

2010-02-07 01:49

Vill först säga att jag håller fullständigt med Dig i sista stycket. Med naiv menar jag någon som beter sig barnsligt,och på ett okonstlat sätt förlöjligar diskussionen med kommentarer som det inte finns någon fakta i. Kanske har Du ett bättre ord för det!
Det handlar inte bara om lokalbefolkningens acceptans utan också deras vilja att acceptera. Man belyser hellre problem istället för att försöka se möjligheter. Som många andra här på forumet så gör Du vargen till syndabock för alla problem Du nämner. För samerna så är ju inte vargen något stort problem, utan där är det ju lo och järv som ställer till stora skador. Jag tror att många av de problem Du nämner går att lösa om bara viljan finns. Som jag tidigare nämnt här besöker jag då och då Bosnien och Kroatien, där jag har mitt favoritställe i bergen utanför Sarajevo. Här vaknar man kl 6 när herden tar sin boskap ut på bete, han är med dem hela dagen förutom då han tar in dem i den stängslade fållan för sin siesta. Hur många fäbodar vallar idag sin boskap? Släpper vi iväg vår boskap utan någon som helst kontroll på dem? Löshundsjakten är ett problem i vargrevir. Javisst är det det, och just därför skall man inte jaga med löshundar i dessa revir.
Du längtar efter vettiga argument för vargen. Vad menar Du med vettiga? Är det argument som styrker Din åsikt? Eller är det så att Du i så fall kunde omvärdera Din åsikt till att bli något mer rovdjursvänlig inställd?
Som jag skrivit tidigare så är jag övertygad om att de problem Du nämner skulle gå att till stor del överbrygga om vi började diskutera "hur förvaltar vi våra rovdjur", och då med de landsbygdsfrågor som Du nämner och kanske några mer.

84. Kenneth

2010-02-07 01:49

Att vargälskarsidan upprepar slagord beror ju på att Du och Dina själva tar upp frågan om biologik mångfald, då är det väl naturligt att ni får svar. Att biologilektionerna ser till helheten och inte så enögt som vissa här på forumet det är jag tacksam för att jag fåttt ta del av. Detta är inte någon propaganda utan det är verklighet. Det verkar va svårt att få Dig förstå rovdjurens roll i ekosystemet, men kanske det beror på att Du inte vill det, då det inte skulle gynna Din nollvision. För mig så är alla arter liksom alla människor lika värda, men det är något som jag haft med mig i ryggraden som tidig ungdom.
Jag har inte kritiserat Calle S då det gäller lokalproducerad mat, detta är något som jag vumat för i många år och kanske till och med längre än Calle själv. Den planhalvan har jag spelat på länge.
Jag tror dock att överbefolkningen kommer att bli ett stort problem. Vi ser idag Kina som köper upp mark i Afrika för att säkerställa sin livsmedelsproduktion, då deras egen jordbruksmark i stor utsträckning används till industrimark. Vad det handlar om är att världen måste bli rättvisare, en rättvis fördelning.
Nollvision kommer aldrig att stå på min agenda oavsett vilken art det gäller.
Mulet idag, men i morgon strålande solsken, innebär laggarna och ryggsäck på.

83. Calle S

2010-02-07 01:48

Jo vissa budskap behöver nog upprepas, men inte i oändlighet. Sedan är det ju så att om man får stöd för sin åsikt så är inte detta samma som att diskussionen förs framåt, med största sannolikhet kommer en sådan diskussion att stå på samma ställe som när den började. Jag är inte den typen som vill sätta olika saker i motsatt till varandra. Ex. Som Du nämner bandmask-getingstick, vargdödade hundar-trafikdödade dito etc etc. Detta för inte diskussionen framåt. Men vi kan ju vara överens om att det finns många arter i vår flora&fauna som allvarligt kan skada eller döda oss. Detta innebär ju inte att dessa arter bör/skall försvinna ur vår fauna. Men som jag nämnt tidigare så låter Du många gånger vargen få ta hela ansvaret, vargen är ett rovdjur och diskutera hellre rovdjuren än bara utse en art av våra rovdjur till syndabock. Ibland skriver Du att Du kan acceptera vargen om den är minst 5km avstånd. Men innerst inne så vete katten om Du inte är en nollvisionär. Fick den uppfattningen då Du diskuterade med Yvonne Stridsberg på ett forum. Där tog Du upp hur djur blir tagna av vargen och får lida ibland flera dygn. Men så här grym är naturen oavsett var i världen Du studerar rovdjur. Detta kan och skall inte människan lägga sig i oavsett hur grymt vi kan tycka det är. Naturen är grym och detta kan inte ens Du Calle göra något åt.
När det gäller bandmasken så är den ett problem bland alla andra, vissa har större betydelse vissa mindre. Men i en fråga gäller det att se till helheten och när det gäller bandmasken så är den inte en avgörande fråga för mig i min ståndpunkt då det gäller våra rovdjur. Oavsett att den kan ända mitt liv.

82. Kalle fakta

2010-02-07 01:47

Du väljer att lyfta fram "fakta" som talar emot varg, men jag vill påstå att en del av det du pekar på inte alls är fakta.
Möjligheterna att på någorlunda rimligt sätt ha varg i kulturlandskap vet vi inte så mycket om.
Dom vargar vi har nu, eller åtminstone hade fram tills januarijakten, är djur som börjat vänja sig vid att människan är ofarlig och att i människans närhet finns lätta byten.
Jag tror att vi behöver några år med vargjakt för att verkligen se om och hur mycket vargen lär sig undvika människor.
En eventuell uppluckring av paragraf 28 skulle också kunna ge ett konstant tryck på problemdjur och kanske förbättra läget lite till.
Det finns andra fakta om vargens positiva roll i ekosystemet och som utmärkt förvaltare av t.ex. älgstammen som du väljer att inte lyfta fram.
Sådan enögdhet är en dålig egenskap i en diskussion som denna.
Det seriösa är istället att försöka skaffa sig en helhetsbild, väga för och emot och sedan bilda sig en uppfattning.

81. Her Åberg.

2010-02-07 01:47

Nu var det här en berättelse om hur någon -praktiskt -och i det "lilla" försöker göra en insats i närområdet ,och i det här fallet den Svenska skogen, eftertsom vi skriver på en jägarsida. Jag försöker hålla mig till den lokal där rovdjuren finns, och inte sväva ut i frågan om världshavens försurning, regnskogarna etc.
För något år sedan gick ett påbud ut från jägarorganisationena att fågelholkar skulle sättas upp vid varje älgpass. Knappast något som tillförde älgjakten fler skjutna djur. .
Min fråga gäller altså vad de s.k "bevarandegrupperna" (bevare mig för det ordet) PRAKTISKT gör i skogen för djurlivet i områden där vargen lever.
Väntar fortfarande på svar! För skriva kan ni ju. Eller är det allt?

80. JensE

2010-02-06 13:37

Naiv, är en ytterst subjektiv värdering av en person eller åsikt. Vem har rätt att ge någon annan det epitetet? Någon som har rätten att avgöra andra människors öde eller åsikter? I mina ögon är en naiv person någon som väljer att bortse från de fakta som trots allt finns i den här infekterade debatten, när man väljer en syn på frågan utifrån barnets perspektiv. "Du är dum" för du tycker inte som jag. Det finns många här som valt att blunda för de fakta som de flesta trots allt borde kunna enas kring.

En är just det den här tråden handlar om, ett antal forskare som ser något man inte behöver vara forskare för att se. Nämligen utan lokalbefolkningens accept blir den här frågan omöjlig att lösa. Vargar funkar inte nära människor, de fungerar inte nära betande tamdjur. Mera fakta man borde kunna enas kring. Alla borde kunna enas om att vi klarar av att ha ett antal vargar i den rena vildmarken, var den nu finns. Problemet är att vi inte kan placera dem där och att de inte kommer att stanna där, när maten tryter så söker de nya marker. Alltså får vi ett problem. Löshundsjakten är omöjlig att idka i ett vargrevir. Det kan man också enas kring, förutsatt att man vet vad löshundsjakt är. Hundraser kommer att försvinna. Vi kan inte ha varg runt omkring fäbodar. Den kulturen går i stöpet. Vi kan inte acceptera att samerna ska lämna sin kultur för att någon plötsligt bestämmer att nu ska vi ha varg. Detta är fakta vi borde kunna enas kring. Jag som många andra har sökt och söker vettiga argument från vargivrarsidan, men hittar dessvärre aldrig eller mycket sällan något som bygger på en verklighetbaserad kunskap. Att ha åsikter är alltid lätt, men att se konsekvenserna av de åsikter man har är liksom hela poängen. Då vet man vad man talar om, som jag ser det.

Visst kan man skoja till det i debatter och diskussioner, men jag tror vi ska vara försiktiga med varandra och varandras åsikter. Det finns ingen anledning att tycka någon är en idiot för att han inte tycker som jag. I så fall kan jag möjligen tycka att hans åsikter är märkliga, men han har dem utifrån sina värderingar och erfarenheter, jag väljer att acceptera det.

79. JensE.

2010-02-06 13:37

Tack för din kritik av mitt skrivande, det uppskattas.

Jo, mina 2 första rader var väl inte hellyckade, håller med om det, men min andemening var att det från vargälskarsidan upprepas slagord hämtade från de5stora ideligen och formuleringar kommer som tyder på att någon egen analys och kunskap saknas. Man har helt enkelt köpt konceptet (positiv propaganda om rovdjuren). Du själv har troligen också fallit i den gropen, när du nämner biologilektionerna. För i dessa är rovdjurspropagandan införd sedan länge. Det är nämligen det bästa sättet att få till stånd en åsikt bland befolkningen, man LÄR barnen. (Att det får fortgå i ett västland som Sverige är ofattbart). Det är just detta vi tydligt sett sista månaderna med alla ungas (går att ana bl.a. genom dålig stavningskonst) ilskna kommentarer på våra tidningssidor.

Om mitt påstående om bl.a. fjädermyggor ska du inte dra extra fantasifulla slutsatser. Den skrev jag endast som ett svar på alla påståenden om vargens funktion i ekosystemet. Jag vill försöka sprida kunskapen att det inte är på detta vis. Enskilda arter är inte omistliga, eller avgörande, och näringspyramiden kan vi troligen rensa uppifrån, dock troligen ej nerifrån om vi övriga vill överleva. Jag anser det dumt att påstå att alla arter är lika mycket värda.

Du själv gjorde en misslyckat försök att kritisera Calle Seleborg genom att nämna billig importerad mat. Du har först nu beskrivit din åsikt på lokalproducerad mat och står plötsligt på samma planhalva som Calle Seleborg, grattis.

Nej, jag delar inte din tro på att överbefolkningen är det största hotet. Vi klarar av att försörja även en större global befolkning tror jag. Överkonsumtionen bara i USA skulle säkert hindra svältdöden idag.

Jag hoppas du också inser att den konsekventa lösningen för att slippa de fullständigt onödiga och kostsamma effekterna av lösgående vargar är nollvisionen. Vi behöver inte ha isbjörnar i Sverige heller, även om de funnits här tidigare.

Fint väder här idag, ha en trevlig helg.


78. R.Hamilton

2010-02-06 13:35

Naturligtvis kan det vara så att föroreningar och försurning kan ha gjort betet fattigare på salt och vissa mineraler och att det därför är bra att sätta ut saltstenar, men saltstenens betydelse för den biologiska mångfalden är nog inte så stor.
Det märkliga med ditt resonemang är att du räknar bärande av saltstenar som så oerhört mycket viktigare än allt det arbete massor av naturintresserade människor lagt ner på att bekämpa just föroreningar och försurning.
Ett arbete som har varit ganska framgångsrikt dessutom och numera deltar nästan hela världen i internationella program med olika krav för att skydda vår miljö.
Internationella förpliktelser som också innebär skyddande av djurarter i dom olika ekosystemen, som t.ex. Vargen.
Jag får känslan av att du anser att biologisk mångfald är samma sak som många älgar att skjuta.
Kanske behöver du fundera lite till på den frågan.

77. JensE

2010-02-06 13:35

Tyvärr måste man upprepa ett budskap ofta. Men för att en diskussion ska komma framåt behövs det stöd eller motbevis. Berätta gärna hur man förvaltar en varg-älgpopulation med bandmaskar istället. Vad betyder det för människorna i området? Tyvärr har jag ingen hemsida där jag lägga ut det material jag har men jag skickar gärna om du hör av dig. Den artikel från Finland jag citerar slutar med vad den veterinär som undersökte de drabbade älgarna sa:
"Hur bär vi oss åt för att publicera detta utan att riskera att man allmänt begär att alla våra vargar ska dödas."
Det var lösningen på bandmaskproblemen på sjuttio-talet i norra Finland.
Vi kommer att få samma reaktion i Sverige som i Nordamerika. Bagatellisera problem. "Det är fler människor som dör av getingstick så varför bry sig". är ett vanligt motargument.
Hur samarbetar man med lokalbefolkningen när det blir konflikt mellan hur gles vargtammen måste vara för att håll sjukdomar i schack och genetikernas teoretiska krav på samma stams totala storlek? Någon måste försöka föra befolkningens talan. Man försöker på alla sätt hindra att informationen kommer ut till berörda människor. Och med din reaktion bidrar du till mörkläggningen.

76. Calle S

2010-02-05 23:30

Jag hånar inte Dina varningar och jag förnekar inte de problem som bandmaskar kan ställa till med. Men jag blir så otroligt trött på Ditt enfaldiga ältande om samma saker hela tiden. Försök någon gång att föra diskussionen framåt och använd Dina kunskaper till att föra en dialog.
Det stora felet Du och flera andra gör här på forumet är att göra vargen ensam ansvarig för mångfald, kultur, människors otrygghet etc etc.
Det skulle va bra om man kunde föra en diskussion under temat. "Hur förvaltar vi våra rovdjur?" Och här inberäkna alla rovdjuren och inte bara vargen, med hänsyn kopplat till landsbygdfrågor. Men så länge man ältar, ironiserar och kommer med naiva kommentarer så för man inte diskussionen framåt.
Mina kunskaper eller låt säga åsikter hämtar jag från mina väderingar och inte de5stora.

75. Kenneth

2010-02-05 23:30

Om Du nu tillhör den senare gruppen så tänk då vad Du själv har skrivit i de 2 första raderna, så finner Du nog inte någon logik i det Du skriver. För den som gör som alla andra, den behöver väl inte tänka, eller?????
Tycker det är konstigt att när Du och flera andra här på forumet förlöjligar diskussionen, då är det tillåtet, så länge det gagnar era egna intressen. Men när personer med avvikande åsikter ger tillbaka med samma mynt då tål ni det inte. Ibland kan det va bra att se sig själv i spegeln. Du verkar fortfarande inte förstått rovdjurens betydelse!!! När jag läser Ditt citat, "Vargen och t.ex. fjädermyggor har lika litet funktion här på jorden som människan eller vilken annan art som helst." Ja är det ett månlandskap som eftertraktas så kan vi ju ta bort alla arter på vår planet. men nu är det ju så att planeten Tellus har berikats på en mångfald av arter och där var och en har sin plats.
Jag håller med Dig att frågan om vargen inte är biologisk, trots att många på Din sida vill göra det till en sådan fråga. Vad det handlar om är att visa respekt, där alla arter är lika värda.
Till sist så har jag aldrig förespråkat matvaruimport och kommer aldrig att göra det. Vad jag vurmar för kan Du läsa i mitt svar till Kalle.

74. Tyskterrier

2010-02-05 23:29

Ditt svar kan ju bara tolkas med att Du bör vara en av de som står och tittar på.
Kalla mig gärna romantiker, mupp, kramare mm. Jag bjuder på det.
Med stor sannolikhet kommer det inte i riksdagen röstas fram ett förslag där vi skall skjuta av hela vår vargstam, därför kommer inte nollvisionärerna att tillföra någonting utan bör stå bredvid och titta på likt de djurrättsaktivister och jaktmotståndarna på bevarandesidan.
Själv har jag aldrig varit emot jakten, även om jag nu insett att de grunder för jakten som herr Carlgren fattade beslutet på var enligt mig felaktiga. Jag har också tydligt tagit avstånd från Mikael Karlssons och Ann Dahlerus uttalande. Har mailat deras organisationer och även haft telefonkontakt med SRF:s ordförande där jag uttryckt mitt ogillande, där jag också framförde mitt avståndstagande mot alla de manifestationer mot vargjakten som genomförts.
Så trots att jag till stora delar sympatiserar med bevarandeorganisationer så hoppar jag inte allid på deras tåg.
Ville bara förtydliga lite var jag står.

73. Kalle

2010-02-05 23:29

Kalle:
Det hör inte till min stil att raljera över andra personers åsikter även om jag ibland kan uttrycka mig med glimten i ögat.
Men ibland så blir man tvungen att raljera för att få vissa personer att se sig själv i spegeln och då förhoppningsvis inse att man kör samma race själv. För enligt Dig verkar det ju som att det är ok då Calle S med flera ironiserar, kommer med naiva kommentarer eller förlöjligar diskussionen. Då får man också tåla att få lite tillbaka ibland. Jag tror som Du att Calle S har stor kunskap om framförallt jakt, och jag skulle respektera honom om han använde dom till att föra en dialog, att använda hans kunskaper till en bra diskussion som leder fram till något. Men tyvärr så verkar han vilja stå kvar på ruta 1 och trampa. "Vi bestämmer inte var de ska finnas." , skriver Du och jag håller fullständigt med Dig. Tala bara om det för Dina vänner som själva vill bestämma var den skall och inte skall finnas.
Vi verkar vara överens när det gäller våra livsmedel. Själv så vurmar jag för ekologiskt, närproducerat och säsongsbaserad föda. Detta är vad som till största del finns i mitt skafferi/kylskåp. Jag har på senaste år tillbringat veckor i Kroatien och Bosnien. Jag njuter när jag inte ens kan köpa tomater veckan efter midsommar. "det är inte säsong för tomaterna än" fick jag till svar.
"Borde vi inte utveckla vår landsbygd ännu mer? Borde det inte vara liv o rörelse på varenda äng sommartid? Borde vi inte välja inhemskt producerad mat" skriver Du. Jovisst borde vi det, men tyvärr så har det storskaliga jordbruket tagit över. jag bor själv i en landsbygd som drabbats av ett storskaligt jordbruk, där bara för 10 år sedan fanns flera jordbruk med liv och rörelse och en mångfald. Nu är det bara ett stereotypt landskap med spannmålsodling och mångfalden av djur och växter har försvunnit. Tyvärr så är det så här majoriteten av de Svenska konsumenterna vill ha det.
Vi är också överens när det gäller överbefolkningen, på bekostnad av många arter i moder jords flora&fauna.

72. RMM,Dansar´n, Perilla mfl...

2010-02-05 23:28

Biologisk mångfald... Har vi hört till leda!
Vi älgjägare bär på vår rygg varje år ut TIOTUSENTALS med saltstenar till djuren på iordningställda platser-många på otillgängliga ställen i skogen dit ni "naturmäniskor" aldrig kommer.
ETT välkommet tillskott för många djur i naturen.
Vad har NI gjort?? -jag vill ha ett svar!
Eller är det som så att det bara är fingrar på ett tangentbord???

71. Smålandsjägare

2010-02-05 23:27

Trafiksäkerhetsverket har 0-vision om dödade i trafiken. Tar du inte dem heller på allvar?

70. Stövarjägaren o Kalle

2010-02-05 23:27

Till stövarjägarn,
nä, enligt din definition är jag nog ingen jägare, eftersom jag inte hatar rovdjur. Jag har jagat sen barnsben på släktgården (som jag numera äger), men det spelar väl ingen roll; jag anser ju inte att man ska utrota rovdjuren. Rovdjurshatet är det enda som är viktigt för dig, Calle Seleborg mfl.

Till Kalle,
det finns ju redan en kompromiss, nämligen att hålla vargstammen kring 210 djur och sedan ta in nytt blod. Tyvärr har ju JRF svikit den kompromissen.

Jag önskar att alla ni rovdjurshatare kunde sansa er lite och inse att det är normalt att vi lever sida vid sida med andra rovdjur. När hörde ni senast att yrkesfiskare ville utrota tex alla hajar och späckhuggare?

69. Ja du Calle....

2010-02-05 23:27

…..du borde kanske vara lite försiktig med att säga vad som är lögn eller inte.
Du skriver ”Ett exempel på lögn är att djurhållande människor accepterar vargen i sin närhet”. Du verkar vilja påstå att INGEN djurägare accepterar vargen, och då kan jag säga att det är LÖGN från din sida. http://www.norrteljetidning.se/nyheter/artiklar/id/3372
Länken ger ett exempel på djurägare som drabbats, men ändå säger sig acceptera vargen. I artikeln kan man dessutom läsa ”Trots återkommande vargangrepp verkar det inte finnas lika stor ilska mot varg i Roslagen som vissa delar av Värmland och Dalarna.”
Hur förklarar du det Calle? Vill du kanske påstå att fårägaren i Roslagen själv ljuger?
Hur förklarar du f ö att fäbobruket har ökat trots ökande förekomst av lo, varg och björn?

68. Smålandsjägare

2010-02-05 17:01

Du kan nog vara jägare, jag känner rätt många jägare som likt du deltar i jakt. Inte ens i jägarleden är vi befriade från såna som du, som vet allt, kan allt och vet allt bättre än andra jägare. Ni har alla flera saker gemensamt, ni är nybörjare, ni blev jägare vid 40, ni har inga jakthundar, ni klarar inte av att utföra ett eftersök, ni har ingen förståelse eller kunskap om biologi och hur ekosystem fungerar. ni bara vet.

67. Åsikter och fakta

2010-02-05 13:19

Alla har rätt till sina åsikter och att framföra dem. Tyvärr finns en utbredd censur i svensk media om negativa åsikter på rovdjur bland bebyggelse. Men fakta ska vara oberoende av åsikterna även om man kanske väljer ut fakta som stöder de egna åsikterna. Men lögn är lögn och inte fakta.
Ett exempel på lögn är att djurhållande människor accepterar vargen i sin närhet. Kanske tillfälligtvis till första angreppet kommer. En annan lögn är att vargen berikar vår biologiska mångfald när den genom sin påverkan på fäbodar kraftigt minskar den.
Sen finns det försåtliga lögner som är svåra ibland att avslöja.
Råbergets fäbod tvingas upphöra/begränsa sin verksamhet efter vargangrepp.
Roslagsmormor nämner då en annan fäbod utanför vargland och antyder därmed att det visst går bra.
Hon undviker att konstatera att angreppet i Råberget ägde rum mitt på dan bland människor. Vad har då uppgiften att Nyvallen tar in sina djur om natten för relevans. Vilket mig veterligt även Råberget gjorde.
Detta är ett farligt, och enligt min mening, omoraliskt sätt att argumentera. Man ljuger på ett försåtligt sätt.

66. Småland!

2010-02-05 13:18

Ok, presentera dina förslag på kompromisser, vi är i idel öra.

65. Kalle

2010-02-05 13:18

Ok Kalle, du har nog rätt.
Jag lyfter härmed av talibanmössan.

64. Anders

2010-02-05 09:41

Nej, du har rätt, vi ska inte ge varandra åsikter överhuvudtaget :-)
Men den spridda åsikten bland vargivrarna om att sk. nollvisionärer
är ett fåtal mindre bemedlade galningar som totalt saknar stöd i verkligheten, är inte sann. Om du går ut i stugorna i vargland kommer du att mötas av den åsikten på väldigt många ställen. Det är en av anledningarna varför vi ska undvika att sätta mössor på varann. Vi cementerar på det viset de olika lägren. Det gäller samma åt andra hållet. Alla åsikter är rätt för den som har dom, eller hur? Så talibaner finns det mig veterligen mest utav i Afghanistan, och enligt mig är det bra om dom stannar där.

63. Ja du Kalle...

2010-02-05 09:40

Du får tro vad du vill om att jag är jägare. Känner inget behov av att gå i svaromål mot det.
Däremot måste jag säga att JensE och Dansar med vargar lämnar kloka synpunkter och mitt råd till JRF och FNR är att sluta med 0-visionerandet. Så länge det upprepas kommer ni inte att bli tagna på allvar. Sök samarbete och kompromiss istället.

62. Bandmaskar JensE

2010-02-05 09:40

Du hånar mina varningar. WHO har gett ut en skrift på 286 sidor om Bandmaskar i djur och människor: Ett allmänhälsoproblem av global omfattning. The Outdoorsman January 2010 ägnar 8 sidor åt spridningen av bandmaskar i Nordamerika, främst med vargar.
På sextio- och sjuttiotalen med invasionen av vargar från Ryssland infekterades rennäringen i finska Lappland av Hydatidosis som sjukdomen heter. För att bekämpa den användes flygplan och militär med kulsprutepistoler mot vargar och andra vilda djur. Vargar dödades med alla tänkbara medel. (Observera att detta var ungefär samtidigt som vargar sökte sig från ryska gränsen till Sverige. Märkligt att någon kom fram).
Så JensE alla tar inte lika lätt på problemet som du gör. Men du är ju svensk med kunskaper du fått från de5stora så du vet naturligtvis bättre.

61. Kalle

2010-02-05 00:29

Jag satte ingen talibanmössa på landsbygdsbefolkningen.
Hitta inte på åsikter åt folk.
Jag satte den på nollvisionärerna som bara vägrar se något annat än utrotning från Sverige som lösning.

60. Roslagsmormor!

2010-02-05 00:29

Om du nu ska ta fram en fäbodvall så kan du ju ta med en som har varg omkring sej.Vid sånfjället finns ingen varg!Men björn och lo finns det men det anser jag inte som nåt hot mon fäbodkulturen.Sen vet jag inte varför du inte svarar på mina frågor för,börjar det bli obekvämt?

59. Bandmaskar JensE

2010-02-04 22:17

Du hånar mina varningar. WHO har gett ut en skrift på 286 sidor om Bandmaskar i djur och människor: Ett allmänhälsoproblem av global omfattning. The Outdoorsman January 2010 ägnar 8 sidor åt spridningen av bandmaskar i Nordamerika, främst med vargar.
På sextio- och sjuttiotalen med invasionen av vargar från Ryssland infekterades rennäringen i finska Lappland av Hydatidosis som sjukdomen heter. För att bekämpa den användes flygplan och militär med kulsprutepistoler mot vargar och andra vilda djur. Vargar dödades med alla tänkbara medel. (Observera att detta var ungefär samtidigt som vargar sökte sig från ryska gränsen till Sverige. Märkligt att någon kom fram).
Så JensE alla tar inte lika lätt på problemet som du gör. Men du är ju svensk med kunskaper du fått från de5stora så du vet naturligtvis bättre.

58. JensE.

2010-02-04 22:16

Det finns 2 sorters människor, de som tänker och gör som de blivit tillsagda och de som tänker själva.
Jag vill tillhöra den senare gruppen. Här har du JensE skrivit och försökt förlöjliga vad Calle Seleborg och jag själv skrivit, vi båda har dock många gånger formulerat oss på egen hand och ja, även upprepat det.
Men du JensE vilken grupp känner du dig tillhöra? Du rabblar meningar och formuleringar som rovdjurspropagandan sprider, ”rovdjurens betydelse för den biologiska mångfalden” med flera klyschor som ständigt återkommer av er som är frälsta på vargen. Aldrig någonsin ett konkret exempel på vargens förtjänster, bara obekräftade teorier.

Att du nu indirekt försvarar matvaruimport är ett undantag från ovanstående, här har du tydligen tänkt själv. Men anser du att det blev bra?

För egen del anser jag det saknas skäl till såväl samarbete som kompromisser med fanatiska individer som inget har att vinna med vargen och inget att förlora om den försvinner.

Hittar du fel i påståendet: "Vargen och t.ex. fjädermyggor har lika litet funktion här på jorden som människan eller vilken annan art som helst."

Kom igen JensE, frågan om vargen är inte biologisk utan filosofisk.

57. Dirty Dancing

2010-02-04 22:16

Dansar med vargar skriver "Den form av jordbruk som bedrivs i stora delar av Europa och I Sverige, missgynnar den biologiska mångfalden genom monokultur och utarmning av miljön via konstgödsling och användandet av gifter. Den jordbruksmiljö som du vill slå vakt om finns knappast längre och det är definitivt inte vargens fel..." Och på vilket sätt bidrar vargen till att rädda det småskaliga, djurhållande lantbruket? Det handlar ju om två helt olika produktionssystem. Vete på på stora fält mot getost på skogsbete - traktorer på 500+ hk mot manuellt arbete. Att jämföra dessa är bara ett billigt trick (eller tecken på okunskap). Helt klart så steppar du ut på glansisen med dina argument.

56. Jösses JensE

2010-02-04 22:16

Tydligen är det värre ställt än jag trodde...
Och sedan avslutar du med:
"Denna sakliga diskussion kräver då att vissa nollvisonärer men även romantiker på bevarandesidan ställer sig vi sidan och tittar på......"
Du är ju själv en av de största
rovdjursromantikerna...men just ja,det var ju bara vissa som skulle få stå på sidan av.Gissar att det även är du som skall utse dessa...

55. Calle

2010-02-04 22:15

Jag har flera gånger, precis som Dalle f.ö. argumenterat för en uppluckring av §28.
Det fall du beskriver är för mig ett solklart fall där den orädda vargen borde skjutits.
Tror det är dags för en sådan reform, för att få ett bättre urval av problemdjur än det som var vid januarijakten.
Den kunde kanske införas på försök några år först, för att se att den inte missbrukas.
Som det ser ut nu med §28 så tror jag dock att risken för missbruk är liten.
Är övertygad om att dom flesta jägare är ansvarsfulla personer som inser vikten av en sådan förändring.

54. JensE

2010-02-04 22:15

Lägg av med att raljera mot Calle S ! Han har många jägares öron, de flestas skulle jag tro, både i JRF och SJF. Respektera Calle, han har både kunskaper och förmåga att uttala sig i jaktfrågor, långt större än de du tycker dig ha. Du säger: "rovdjuren tillhör skogslänen, det är där de har sin tillhörighet historiskt sett." Jag vet inte om du somnade på DIN biologilektion, på tal om naiva kommentarer, för sanningen är den att vargen väljer själv var den vill finnas, mao där det finns gott om bytesdjur. Vi människor kan tycka vad som helst, men vargen finns där den hittar mat. Historiskt sett, så fanns vargen även där det inte fanns skog, kalla vintrar strök flockar omkring ute på isen runt Bohusläns öar i jakt på något ätbart. Bytesdjuren var fåtaliga, husdjuren inomhus, vargarna hade inget val de drevs av hungern dit det luktade mat. Så en gång till antingen har vi varg eller inte, vi bestämmer inte var de ska finnas.
OK? Så det där med maten för människor, ja, du har rätt, allt fler väljer att köpa utlandsk mat, ofta regelvidrig både ur miljö och djurhänsyn. Men är det ok? Borde vi inte utveckla vår landsbygd ännu mer? Borde det inte vara liv o rörelse på varenda äng sommartid? Borde vi inte välja inhemskt producerad mat? Renkött, viltkött och närproducerat kött i övrigt? Är det inte så att våra politiker skulle befrämja den inhemska produktionen? Jag tror det.
Jag vill ge dig ett rätt till: "Det största hotet mot moder jord är människan och då framförallt befolkningsökningen." Men, människan är inte problemet i sig, utan befolkningsexplosionen, överbefolkningen, det är den enda fråga vi behöver lösa, den är ofantligt stor, men om vi alla försökte lösa den, behövde vi inte sitta här och gaffla om vargens väl och ve. Det lidande vi godkänner med överbefolkningen är vida större allt annat, så lägg krutet där. Löser vi den, så finns det lätt plats för både vargar, tigrar och annat.
Så, killen som dansar med djur, kompromissa, det gör man när båda ger efter, man möts ofta på halva vägen, ok? När det gäller vargen, hur tycker du vi ska kompromissa, när det gäller löshundsjakten? Hur kan vi mötas där? Hur gör vi med fäbodkulturen? Staket, är det en kompromiss? Fäbodbruket är ju just det,tack vare lösdriften. Kom gärna med förslag. Samerna är nog också intresserade av kompromisser, när det gäller renskötseln. Efterhand som vargstammen växer så kommer alltfler söka sig till sameland, varför? Jo, det finns mycket mat. Biologi, vet du. Det blir dyrt att pricka varg från helikopter, för att inte tala om hur oetiskt det är. Så, enligt min och många andras synsätt är alternativet på lite sikt, ingen löshundsjakt, inget fäbodbruk, en minimal renhållning, köttet som produceras blir omöjligt att avyttra pga priset. Sedan har vi betesdriften över hela vårt land som kommer att påverkas, minskande beteshagar, bara de mest lönsamma hagarna kommer att rovdjursstängslas, resten slyar igen, alternativt planteras igen med den lönsamma skogen. Är vi överens? Är det en rimlig vision? Blir allting bra då? Vi har ju vargen tillbaka i våra marker. Kan du och dina åsiktsfränder för ett ögonblick förstå vad vi slåss för? Hur ser kompromisserna ut?
Anders Åberg, jag brukar tycka att du har vettiga åsikter, och har inte ändrat åsikt, men säger samma till dig, lägg av att raljera, sätt inga talibanmössor på landsbygdsfolket, de slåss för sin rätt, kan du förstå det? Det enda du gör är att reta upp folk med den typen av uttalanden, vilket innebär att samarbetet, om det nu är önskvärt, försvinner all världens väg.
Så, smålandsjägaren, som förmodligen är allt annat än jägare, men i alla fall. En bra egenskap är lite fantasi, den kan hjälpa en att sätta sig in i hur andra människor har det, t.ex. jägare som inte har något att jaga.
Så, till sist, vad den här tråden borde handla om: Samarbete med drabbad lokalbefolkning, nyckeln i vargfrågan. Är det någon som inte håller med? Behöver vi kompromissa om den?

53. Ja....

2010-02-04 22:14

... tänk om vi tillsammans kunde diskuterade hur vargen skall förvaltas, hur vi kan förbättra och kanske tillsammans arbeta med olika typer av förebyggande åtgärder, fundera över när och på vilket sätt skyddsjakt är lämpligt och givetvis också under vilka omständigheter och i vilken utsträckning licensjakt bör förekomma.

Detta förutsätter ju dock att vi inser att vi lämnat tiden när vi brände häxor bakom oss. Det blir ju hoppplöst om vi inte ens kan enas om ekologins och den biologiska vetenskapen mest grundläggande principer.

Men om vi bara kommer dit så skulle till och med jag kunna tänka mig att köpa en vargmössa från en lagligt skjuten varg och bära den med stolthet.

52. Calle Seleborg!

2010-02-04 22:14

Du plockar fram en fäbod, jag plockar fram en annan – en av de absolut äldsta för övrigt! http://www.nyvallen.com/Svenska/vallen.htm

På den fäboden säger dom sig ha plats för alla, dvs även rovdjuren. Man gör helt enkelt som förr – t ex tar in djuren på nätterna.

F ö tycker jag "JensE" och "Dansar Med Vargar" förmedlar många kloka tankar här.

51. Smålandsjägarn

2010-02-04 18:21

Som Du redan lagt märke till så är det svårt att ta Calle S med flera på allvar. De står fortfarande på ruta 1 och stampar. Calle S kör med sina bandmaskar och ibland otroligt naiva kommentarer som han även gjorde på den tiden han var ansvarig för FNR:s hemsida. Några citat från Calle: "Vi på landsbygden.....är drabbade.
Ge mig ett rimligt skäl varför vi ska acceptera att drabbas av rovdjur." Här har inte Calle S förstått att rovdjuren tillhör skogslänen, där är där de har sin tillhörighet historiskt sett. "Vargen har ingen biologisk betydelse, annat än negativ, vare sig i Värmland eller på Djurgården." Här verkar gode Calle S att ha somnat in på biologilektionen. Vargen är ett rovdjur, likt människan, och har inte Calle S förstått rovdjurens betydelse för den biologiska mångfalden under hans livstid så verkar han vara totalt ovetande om hur ekosystemet fungerar.
Vidare citerar jag Calle S: "Tänk på att landsbygden och dess människor är basen i vårt samhälle." Den del av landsbygden som idag kan räknas till basen i vårt samhälle är skogsnäringen. Den är inte något påverkad av rovdjuren, mer än då i positiv anda. När det gäller jordbruksprodukter så är det tyvärr så att majoriteten av konsumenterna väljer inte närproducerat, ekologiskt etc. Utan de väljer det billiga alternativet: Utländska produkter producerade utan miljöhänsyn. Detta förfarande handlar inte om rovdjur, utan om värderingar.
Vill också citera Kenneth Eriksson:
"Vargen och t.ex. fjädermyggor har lika litet funktion här på jorden som människan eller vilken annan art som helst." Här har Du en till som insomnat på biologilektionen!!! Vilken monokultur skulle det inte finnas om jorden inte bestod av några rovdjur inkl. människan. Det största hotet mot moder jord är människan och då framförallt befolkningsökningen. Denna fråga är så ofantligt mycket större än vad några hundra vargar i vårt rike görs till skuld för, då det gäller miljö och biologisk mångfald.
Flera har här på forumet flaggat för en "försoning" och att det är dags att börja samarbeta, bygga broar i stället för att bygga murar. Likt vad Anders Åberg skriver, "Vi andra kan ju fortsätta diskutera hur vår natur och våra rovdjur skall förvaltas". Vad vi borde diskutera är. "Hur förvaltar vi våra rovdjur." Denna sakliga diskussion kräver då att vissa nollvisonärer men även romantiker på bevarandesidan ställer sig vi sidan och tittar på......

50. Fara för djur och människor.

2010-02-04 18:12

Hur kan man bara skriva så som RMM gör? På trafikskolan får man höra det många gånger... Anpassa hastigheten efter förhållandena. Det står även i körskoleboken. Anpassa hastigheten efter förhållandena. Kan inte RMM göra det, så bör hon låta bilen stå och åka kollektivt istället. Hon är en fara för både människor och djur med det tankesättet.

49. Är det här en bra plats nu? Anders

2010-02-04 18:11

http://råbergetsfäbod.hemsida24.se/
Vilken kompromiss gällde här?
Lite historia om Råberget kan du läsa här.
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=271451
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=271786
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=276021
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=278953
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=387429
Detta är verkligheten Anders. Vem klarar sånt i längden? Var är myndigheternas och vargivrarnas stöd. Det krävs två parter för samarbete.

48. Anders Åberg ...

2010-02-04 18:09

Håller helt med dig ... det är klart att alla måste samverka och kompromissa, jägare såväl som den så kallade "bevarandesidan".

Det känns ändå skönt att det dyker upp vettiga jägare på J & J forum som bryter mot den rådande Seleborgska fundamentalismen

47. Samarbete?

2010-02-04 13:49

Jaha, som vanligt drar nollvisionärerna ner talibanmössan lång över både öron och ögon och målar in sig i sitt eget lila hörn.
Inga kompromisser, inget samarbete, det vanliga tramset om att vargen saknar betydelse i ekosystemet och dom vanliga ensidiga överdrifterna om rovdjur i allmänhet.
Men okej, låt dom sitta där och grymta, deras enda betydelse är att dom gör det svårare för jägarorganisationerna att försvara jakten och nå ut till folket.
Vi andra kan ju fortsätta diskutera hur vår natur och våra rovdjur skall förvaltas på bästa sätt och det här forskarinitiativet lägger en bra grund för det tycker jag.

46. Hermansson

2010-02-04 11:09

så sant som det är sagt...
Dags för våra förbund att säga ifrån.

45. Samarbete

2010-02-04 11:08

I form av länsstyrelsen har vi haft denna vinter. Igår sköts nämligen den 3e vargen i Härjedalen på kort tid, 1 i Jämtland.Skyddsjakt på ytterligare 2 är sökta i Härjedalen. Enligt vår eminenta rovdjurshandläggare fanns det bara 3-4 vargar i hela länet i höstas, men hon reviderade sig till 7-8 under november. Bara ett exempel på hur vilseledande uppgifter som kommer från myndigheterna. 10-15 är närmare sanningen.Hörde på radion att renslakten har minskat från 71 000 till 54 000 sen ifjol, En minskning på 17 000 djur!!!! Rovdjuren står för i stort sett hela minskningen. Så alla rovdjursanhängare som säger att man kan leva i samklang med rovdjuren tänk på dessa siffror! På grund av denna situation har renköttet stigit till hutlösa priser. Ska vi inte vara miljövänliga? Här försvinner 17 000 renar i magen på en äckligt överdimensionerad rovdjursstam. Så att få till ett samarbete med lokalbefolkning här kan nog bli tufft

44. Anders Hermansson ...

2010-02-04 11:07

Var det inte precis det ni gjorde i jägarförbunden ... låtsades samarbete ända tills ni fick till stånd en licensjakt.

Och vem är egentligen översittare? Ingen av de så kallade bevarandeorganisationerna har egentligen något emot jakt. Det finns inga "nollvisionärer" på den sidan, trots att vi har drygt 70% av befolkningen i ryggen.

Däremot verkar ni, några tusen löshundsjägare, göra er till talesmän för hela jägarkåren och alla som råkar bo på landsbygden. Och inte nog med det. Ni anser er också ha rätt att diktera villkoren för hur den svenska faunan skall vara sammansatt.

Om man vill vara elak skulle man ju kunna ställa samma fråga som du själv ställer fast tvärtom.

Varför skall majoriteten av den svenska befolkningen, landsbygden inkluderat, samarbeta med en liten grupp löshundsjägare som saknar all vilja att kompromissa och se nyanserat på rovdjursfrågan.

Personligen tycker jag inte att någon grupp skall köras över ... men det gör uppenbarligen du.

43. Översittarfasoner

2010-02-04 01:55

Jag kan mycket väl tänka mig att en av huvudteserna för en framgångsrik administration av andra världskrigets fångläger var något i stil med: "Att låtsas samarbeta med fångarna samt låta fångarna själva fördela sina brödsmulor är nyckeln till att kunna styra ett fångläger".
Varför i all sina dar skall lokalbefolkningen samarbeta med sina förtryckare för att staten skall lyckas avla upp en talrik vargstam som gör livet omöjligt för samma lokalbefolkning? Översittarna utgår från att de har rätt, nu gäller det bara att hitta en "kostnadseffektiv" metod att lura lokalbefolkningen på. Töntarna på landsbygden skall lära sig att älska sina bödlar, även kallat "stockholmssyndromet".

42. Till smålandsjägare,roslagsmormor

2010-02-04 01:54

Håller med er i edra åsikter,vi kan leva tillsammans med rovdjuren.Vi jägare skall inte medverka till någon o-vision vad gäller varg eller annat vilt.

41. snart tar vargar körkort med

2010-02-04 01:54

http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=71825&epslanguage=sv

40. smålandsjägare

2010-02-04 01:53

ni har ju för tusan knappt lodjur heller,kom igen när du vet vad du pratar om,när stammen av rådjur är borta och säg att det går att leva sida vid sida med rovdjuren under de omständigheter som råder i dag.
För åtta-tio år sen sköt vi runt 150 rå per år på våra marker,efter en tät lostam och en skrattretande låg avskjutning av dessa under flera år så gav den här säsongen lite drygt en tiondel...på 10 000 ha...
frågan är om vi har några rå alls nästa år och så ser det ut när man lever sida vid sida med rovdjur som anses vara totems...
Du får ursäkta småland,men jag anser på fullt allvar att du inte vet vad talar om alls...

39. Rubriken är tänkvärd

2010-02-04 01:52

Det står drabbad befolkning. Vi på landsbygden är alltså inte gynnade av regerings rovdjurpolitik. Vi är drabbade.
Ge mig ett rimligt skäl varför vi ska acceptera att drabbas av rovdjur. Att stockholmare och skåningar och några Grimsö-forskare tycker vi ska ha dem?
Roslagsmormors liknelse mellan fri fart och löshundsjakt är rullstolsbunden. Nej jag behöver inte släppa hunden på min jaktmark, jag behöver inte heller sätta mig i bilen än mindre strunta i trafikregel nr 1. Anpassa farten.
Tänk på att landsbygden och dess människor är basen i vårt samhälle.

38. Steppande vargen

2010-02-04 01:52

Tyvärr får du nog göra betydligt djupare källforskning. Du kan börja med det här http://www.naptek.se/dokument/utmarksbete%20seminarierapport.pdf
Jag minns en rapport från Norra Italien där man inte längre kunde ha getterna frigående utan måste ta in dem för nätterna. Istället för att gödsla naturen förorenades nattfållan.
Det finns tidiga rapporter från Yellowstone där man först tog bort rovdjuren och sedan slutade förvalta klövviltet. Det blev naturligtvis en överetablering vilket kunde avhjälpas genom inplantering av varg. Men det experimentet är inte slut än. Man räknade fel på 100% hur mycket hjort en vargflock tar. De mindre hjortdjuren och områdets vilda får har tagit enormt med stryk. Dessutom kommer nu rapporterna om först bandmaskar och just nu troligen Neospora caninum.
I Sverige finns det troligen inte en kvadratmil som inte används av människan för bostäder eller djurhålling. I t.ex. Nordamerika blir terrängen i bergsområdena sådan att ingen bosättning äger rum. Ingen bryr sig om de rovdjur som finns där annan än för nöjesjakt. Kommer de ner i bygden tas de snabbt bort. Där har de inget att göra. Vargen har ingen biologisk betydelse, annat än negativ, vare sig i Värmland eller på Djurgården. Googla gärna på Coronation Island.
Att sedan som Smålandsjägaren jämföra lodjur med varg bevisar inget annat än total okunskap om skillnaderna mellan dessa djur.
Hur många tidningsartiklar har du sett där man beskrivit hur naturen blivit bättre och rikare efter att vargen kom. De flesta som rör sig på landsbygden upplever en utarmning av både människor och djur.
Ställer du upp på eftersök på skadad björn med kopplad hund?

37. Roslagsmormor

2010-02-04 01:50

Försöker undvika diskussioner som är lönlösa, men gör ett försök. Vad gäller sk trafikälgar har jag personligen jagat mycket såna från intiativ av länsstyrelsen/vägverket för att minska älg närvaron vid våra större vägar.Inte speciellt roligt, men ett jobb som måste göras av oss på samma sätt som vi eftersöker på trafikskadat vilt.
Älgar har ett enormt stort värde för väldigt många människor. Grisar har jag ingen erfarenhet av men förstår bla jordbrukare som har 0-vision. Denna ev jordbrukare har all rätt i världen och utrota grisarna på hans egen mark.
Då du inte har nån jakt kunskap är det nog svårt att förstå att det inte går att jaga älg utan löshund i stora områden med få älgar och jägare.
Nämn inte minskad avskjutning, för då riskerar man att få sparken av markägaren.
Kan du istället förklara värdet av en stor vargstam, undvik bibliska utryck eller svammel om balansen och känslor. Förklara med "kött och blod" i klarspråk. Glöm inte att du är på en jägarsida.

36. Salis.

2010-02-04 01:49

Mycket roligt att läsa. Hoppas föryngringen kommer igång på allvar där borta i öst.
Snart kanske sanningen har kommit ikapp den eminenta roslagsmormor, som kan och vet allt. Men i så fall får hon snart lära sg något nytt. Va häftigt va.

35. EKB

2010-02-04 01:49

Det här är egentligen utanför ämnet men du tog upp tråden! 08 stöd till glesbygd. HAHA. Statliga vattenfall har sitt huvudkontor i stockholm med ca 4000 anställda men har ingen verksamhet där i övrigt. Dom 4000 arb tillfällena hade varit guld värda i glesbygden där strömmen tillverkas!! Avslutat ämne för min del, en parentes bara!!

34. Herregud vilket strunt DMV...

2010-02-04 01:49

...kommer med utan några som helst konkreta exempel på vargens förtjänster. Men hur ska denne kunna beskriva förtjänster som inte existerar. Men så är han också full av propagandan.

Lögn om ekologisk nytta, lögn och förbannad dikt. Vargen och t.ex. fjädermyggor har lika litet funktion här på jorden som människan eller vilken annan art som helst.
Vargen har sitt kärnområde i öster, långt i öster. I civiliserade områden i Skandinavien behöver de inte finnas, de orsakar endast bekymmer: http://op.se/harjedalen/1.1779028 De kostar också pengar och vi har problem med budgeten i landet: http://op.se/stromsund/1.1772705

33. Salis

2010-02-04 01:47

Ditt resonemang är obegripligt. Varför skulle regeringen ändra ståndpunkt för att ett vargpar har etablerat sig i Roslagen?

Ingen av de stockholmare jag känner har något emot vargen. Lika lite som Sjösvedenborna hade något emot alfaparet i Amungenreviret. De skötte sitt och vargarna skötte sitt.

Överhuvudtaget så verkar majoriteten i detta land inte ha något emot vargen. Förutom en skrikig minoritet i Värmland och Dalarna. När jag hör er så skäms jag för att vara jägare och landsbygdsbo. Ni får ju oss alla att framstå som blodtörstiga hillbillies från sydstaterna.

32. Roslagsmormor

2010-02-04 01:47

Ditt snack om att man inte kan anpassa hastigheten till rådande förhållanden är bara nonsens.
Betr. det du skriver om för stora stammar av älg och vildsvin har vi, i den del av Värmland där jag bor, inga problem med. Älgstammens nedgång har iallafall på de marker jag jagar inneburit att vi inte lyckats fälla det antal kalvar som markägaren ålagt oss. Men gott om varg har vi.
Betr. svinen kan inte jag förstå hysterin om stora skador på gröda och växtlighet. Villaägares uppbökade gräsmattor stör inte oss. VI HAR INGA SVIN! Jag har lika lite förståelse för era klagomål, som ni har för våra. Ingen varg, inga bekymmer. Ingen gris, inga bekymmer. Fattar du?

31. Roslagsmormor!

2010-02-04 01:46

Svenska folket har byggt upp detta land genom generationer,byggt vägar för transporter av alla slag,järnväg också för transrorter och tagit bort vargen för att jordbrukarna skulle kunna ha djur på gården.Sen nu ska allt vändas om pga att några galna anhängare av vargen vill att den SKA finnas.Många jämför vargdödade hundar med trafikdödade.Men vilket av dom två klarar vi oss helt utan,utan att sverige stannar.Jo vargen,sen att folk kör ihjäl sej i viltolyckor,det det är nog nått vi får räkna med,annars finns ju möjligheten att åka kollektivt.Sen vet man ju vart vägarna går,men vart vargen har sin gång vet ingen utom dom lärde!

30. Marcus

2010-02-03 15:50

Tror du förståelsen är densamma av dessa ”extrema”, när människor förbannar de stora stammarna av älg och vildsvin, då någon anhörig dödats eller skadats för livet i en viltolycka?

Snacka nu inte om det fria valet av att anpassa hastigheten. Valet är faktiskt friare när det gäller att släppa sin hund där det finns vargar.

Vårt samhälle bygger till stora delar just på snabba transporter. Något sådant samband finns inte när det gäller att släppa hundarna.

Nu tror jag ingen - eller ytterst få - har en 0-vision för älg och vildsvin i markerna. Man accepterar att de finns, vilka risker det innebär och försöker anpassa sig till detta. Varför skulle man inte kunna kräva samma acceptans och anpassning när det gäller vargen?

29. Samarbete med regeringen

2010-02-03 15:50

Löpande vargtik inom Stockholms län
3 februari, 2010
Länsstyrelsens fältpersonal från Stockholm och Uppsala län tränade vargspårning i Rialaområdet den 2 februari.
Stockholmslän
Ett revirmarkerande vargpar spårades vid tillfället och löpblod har hittats efter vargtiken. Hanen i reviret härstammar från det så kallat genetiskt viktiga reviret i Galven i Hälsingland.
Mycket tyder nu på att Stockholms län under våren får den första vargföryngringen i länet i modern tid.
Ja nu e regeringsfolket snart oxå med på spåret!

28. Lugna ner er

2010-02-03 15:49

Till Calle S, Tyskterrier mfl:

Vad jag försöker påpeka är att ni borde skruva ner tonen om ni vill bli tagna på allvar. Ingen kommer att lyssna på er så länge ni håller på och berättar skrönor och skräckhistorier som saknar grund. Mitt förslag är att ni nöjer er med licensjakten och skyddsjakten samt inväntar utvecklingen. Människor kan leva sida vid sida med rovdjuren. Jag har till exempel inga problem med lodjuren som rör sig i mina marker.

27. ekb

2010-02-03 15:49

"Stöd till glesbygden..." Vi stänger av vattenkraften här uppe några timmar. så kanske du märker att vi tillför din s.k livskvalité en hel del också!
Speciellt nu när kärnkraften nästan står stilla.
Ekologiskt och bra -eller?

26. Snälla Calle ...

2010-02-03 15:49

... du frågar efter en avhandling som bevisar vargen ekologiska betydelse för jordbruksbygden ....

Din fråga är inte ärligt menad. Du vet lika väl som jag att det inte finns en specifik avhandling eller undersökning som visar att varg har en betydelse för jordbruket ... om vi nu bortser från de undersökningar visar vilka stora skador som vildsvin och klövvilt gör i relation till jordbruk och skogsbruk.

Däremot är forskningen entydig när det gäller de stora rovdjurens betydelse för den biologiska mångfalden. Den är inte bara entydig utan frågan är så självklar numera att det knappt behöver uttalas längre. Denna sanning gäller givetvis rent generellt, dvs. i alla de miljöer där vargen lever.

Problemet med "jordbruksbygderna" - som du refererar till - är snarare det det motsatta. Den form av jordbruk som bedrivs i stora delar av Europa och I Sverige, missgynnar den biologiska mångfalden genom monokultur och utarmning av miljön via konstgödsling och användandet av gifter. Den jordbruksmiljö som du vill slå vakt om finns knappast längre och det är definitivt inte vargens fel...

.... däremot vore det spännande att se en seriös undersökning som slår fast att vargen missgynnar den biologiska mångfalden ... du har säkert grävt fram någon obskyr pensionerad forskare från Vitryssland eller Mongoliet som bevisar detta ... så låt höra...

Du ställde i något annat forum också frågan om varg i kulturbygd och antydde att det inte fungerar i Sverige eftersom vi saknar vildmark i egentlig mening.

Hela det Europeiska vargbeståndet och stora delar av det amerikanska finns i kulturbygder. Överallt uppstår konflikter, men på nästa alla ställen så har också förståelsen för vargen och dess rätt att finnas ökat. Detta har lett att beståendet utvecklats i nästan hela Europa.

Hos oss är det löshundsjakten som är det stora problemet. Där skiljer vi oss till viss del från övriga Europa.

Min lösning är att förebygga konflikter och värsta fall avstå från löshundsjakt. Din lösning är utrotning...

... oavsett vad jag säger så kommer du aldrig att ändra dig på den punkten ... eller hur.25. Kan vargstammen ”räddas”?

2010-02-03 15:48

Man kan hålla med forskarna i sakfrågan. Men, problemet inskränker sig inte enbart till vargens överlevnad. Redan vi dagens nivå är problemen för lokalbefolkningen av sådan art att man på flera håll vill se vargen utrotad. Redan en liten vargstam är problematisk. Ska man dessutom på sikt öka vargstammen, så sprids också problemen.
De långsiktiga verkningarna av en vargstam i vårt land, har inte utretts över huvud taget. Hur vill vi ha det med vårt kulturarv, en levande landsbygd, ett tryggt friluftsliv, en fauna att glädjas över? Jag tycker att den frågan är betydligt viktigare än att försöka bevara en spillra av en isolerad vargstam. Se till att vargstammen decimeras och på sikt utrotas i vårt land.

24. Jag

2010-02-03 15:47

jagar mycket i Småland. Vi har støvarg, ovh ingon av dom grannar jag pråtar met , vil ha varg. Den er totalt uønskat.Vi bruker manga tusinde kroner varje år på villtvård, inte fan om vargen skal spolera detta. Just nu brukes manga pengor på mat till djuren fra jagarnes sida, hur er WWF,Naturskyddsforeningar,Ornitologer och SRF??

Och Puff, att skaffe en hund til at skøtte sina djur, det verkar inte. Se på Rumænine, der finns många hundar blannt fåren, men vargen tar stadig aven om hunden er tæt på. Jag så en film om en djuragare, han havde 6 stora hundar, som skulla ta sig av fåren, men vargen er snu, 1-2 vargar lokkade bort hundarne, och da slog dom andre i vargflocken 6 får, for øgnane av djurageren.

23. Marcus...

2010-02-03 15:47

... jag förstår dig .. det kan du lita på. Har man jagat med lösdrivande hund i hela sitt liv och varg etablerar sig i området så förstår jag att det måste kännas frustrerande och att man blir förbannad.

Jakten är ju för många en livsstil och ett intresse som är oerhört viktigt, både ekonomiskt och socialt. Likaså är hunden - som många påpekar här - inte bara en nära vän, utan också ett viktigt redskap vid eftersök osv.

Varg och jakt med lösdrivande hund är en komplicerad fråga. Jag hoppas att konflikten går att lösa genom en kombination av åtgärder ... men det är möjligt att jag är naiv på den punkten.

"Vargrena" hundar ... skyddsvästar ... pinglor ... skyddsjakt ... med mera ... är ju möjliga lösningar.

Jag anser ju också - som kanske har förstått - att även jägarna måste anpassa sina jaktmetoder. Det betyder i min föreställningsvärld att man kanske måste avstå från löshundsjakt i områden där det inte är lämpligt.

Jag inser att detta är en provocerande tanke för många här på J & J:s forum och jag förstår om du inte delar min åsikt.

Jag uppskattar emellertid din förmåga och vilja att se nyanserat på saken. Om alla jägare vore som du så skulle vi säkert hitta lösningar för eller senare och vi kanske till och med skulle kunna kämpa tillsammans mot den utarmning av naturen som pågår runt om i världen.

22. Dansar med vargar

2010-02-03 11:02

Förstår att du tycker att en del inlägg är "extrema". Försök dock att förstå att många här som jagar i Värmland/Dalarna sett sin egen/jaktlagets hund sliten i stycken.
Den ständiga oron för var vargen befinner sig, trycket från skogsbolagen att jaga mer fast älgstammen är obefintlig.
Vargen har i dessa områden förstört mycket av vårat största intresse, dvs jakten. Jag försöker att vara för frilevande varg i Sverige förutsatt att den jagas samt sprids jämt från Norra Dalarna till Skåne med max 2 revir/län. Då har man åtminstone möjlighet att bojkotta jakten på dessa platser med vargetablering. Intressant att se skogsbolagens reaktion på en bojkott.

21. smålandsjägare

2010-02-03 11:02

det kanske dom är men den dagen småland har lika många vargrevir så är det nog inte lika roligt,du kanske sällar dig till rättshaveristerna,eller ska du sitta som ett ljus och titta på när löshundsjakten tas över av rovdjuren?
jag har mer respekt för rättshaverister än folk som man kan köra över!
kör hårt ni som är drabbade av varg!

20. Smålandsjägare

2010-02-03 11:02

Den dag ni har lika mycket varg i Småland som det är i Dalarna-Värmland så kanske du också hör till "rättshaveristerna".

19. Den dansante vargen

2010-02-03 11:02

Jag märker att du sidsteppar och tar krumsprång för att slippa bekänna färg.
Alltså. Var finns avhandlingen om vargens ekologiska betydelse i jordbruksbygd? Du kände ju till massvis. En räcker.

18. DMV och "Jägar´n"

2010-02-03 11:01

Har Ni någon gång lyssnat på någon annan än till era egna s.k sanningar??
Ekologisk fundamentalistisk enfald på högsta nivå!
Ingen kommentar till SLU´forskarnas slutsats? Eller...

17. Glesbygd

2010-02-03 11:01

JA! Där finns jägar som inser att vi alla har olika värderinger i livet , och att alla vill se sina skatt vettigt använt , hur vettigt det är för 08,or att betala stöd till glesbygden och bara få ovett slängt på sig av en hånfull glesbygd kan man undra.
Italienarna skyddar sin boskap under fäbodriften , man kan skydda sin hund under jakt om man orkar sätta på en pingla, frågan är om glesbygden vill samarbeta med sig själva för sitt eget bästa.

16. Vad kostar Vargen

2010-02-03 11:00

Jag har följt den heta debatten om vargen men ingen talar om vad vargen kostar att föra tillbaka till vår fauna.Skulle vilja ha reda på den summan samt veta vad den har kostat fram till dagens datum. Är det någon som vet det? .Vi skulle kunna satsa dessa pengar på verkligt utrotningshotade djur.

15. Smålandsjägaren

2010-02-03 11:00

Vänta till ohyran kommer ned till dina trakter. Fast då söker ni väl snabbt om skyddsjakt. För där kan ni ju inte ha vargen. När man kommer nära och får på sig glasögonen så upptäcker man tänderna.

14. Smålands-"jägare"

2010-02-03 11:00

Klart du kan ta till brösttoner - än så länge har du inga problem med vare sig varg eller björn och kan jaga och leva som du vill...Att kalla folk som i de flesta fall hävdar välgrundade åsikter för rättshaverister är oförskämt. OCH - skulle alla låta som dig så gjorde såväl politiker som bevarandegrupper som de ville...

13. Smålandsjägare

2010-02-03 11:00

Det är lätt att sitta i Småland utan varg och hacka på de som är förbannade på att jakten försvunnit...
Jag önskar dig en flock på dina marker så du kommer till insikt.

12. Smålandsjägare

2010-02-03 11:00

Du får ge dig till tåls, så kommer vargarna även till dig.
Du kommer naturligtvis att hålla låg profil och fortsätta att släppa dina hunda. Bäst att du skaffar en valp nu, så att du har en hund som söker ut, når vargarna kommit till Småland.

11. Smålandsjägare

2010-02-03 10:59

Ja där du bor kan du vara för varg för du vet att dom aldrig kommer att etablera sig där i nån större omfattning.Lite lågt att kalla folk för rättshaverister när dom upplever problemen i verkligheten. Men per Gharton var ju också positiv till varg, han jagade i Blekinge, Skåne med omnejd,Inser ni inte att det handlar om det totala rovdjurstrycket. Som en parentes kan jag nämna att varje varg och björn som passerat riksväg 20 har det sökts skyddsjakt på !!! Det kallar jag ynkligt. I Jämtland har vi cirka 1400-1500 rovdjur, Det är flera gg mer än vad som finns sammanlagt ifrån Mälardalen och söderut och dessutom är Jämtland ca 40 gg viltsvagare än dessa områden. Om ni rovdjursanhängare en enda gång kunde sätta er in i vår situation, Men det enda ni kan är att skrika mer mer mer rovdjur!! Nej du smålandsjägare du bör nog ha mer på fötterna innan du vräker ur dig oförskämdheter mot den drabbade befolkningen. Men om ni i Småland är beredd att ta emot 20 vargar 300 björnar 100 lodjur och 20 järvar, ja då kan jag ta dig på allvar och föra en vettig dialog på dessa sidor!

10. Tack ...Smålandsjägare

2010-02-03 00:54

Jag visst att ni fanns därute ... ni jägare som är vettiga och möjliga att samtala med...

9. Makalösa kommentarer

2010-02-03 00:39

Kommentarsspalten på Jakt & Jägare måste vara rikets största tummelplats för rättshaverister. Tyskterrier, Gunnar på Kroppefjäll, Calle Seleborg m fl, ni låter som Palmespanare på amfetamin. Hade ni kunnat tagga ner lite så kanske det hade funnits en chans att folk hade lyssnat på er. Nu låter det ju som om ni är färdiga att bli LPT:ade.

8. som i en bilreklam

2010-02-02 23:21

inga nackdelar,bara fördelar

http://www.djurskyddet.se/se/vart-arbete/aktuellt/2010/manifestation-mot-vargjakten-pa-vargens-dag

7. Sven & ingvars

2010-02-02 23:19

Börja om från början.INGEN VARG.

6. En liten bit på väg...

2010-02-02 21:04

snart har polletten ramlat hela vägen ner och dom inser att den friskaste stammen får vi om de flesta av de som finns skjuts bort och ett fåtal nya flyttas runt...börja om från början alltså.

5. I Fablernas Värld !!

2010-02-02 21:04

Tänk alla vi/ni som anser att en levande natur och fauna är något av det värdefullaste vi har för framtiden?
Tänk alla vi/ni som anser att vi borde börja bekymra oss om vad vi äter och varifrån det kommer?
Tänk alla ni som ännu inte inser att vargdebattens nivå måste lyftas till fakta och kompromiss !
Tänk er vilken saklig dialog som kunde föras mellan drabbade och aktivister! Kanske hade t.o.m SRF börjat inse att det dom gör NU är så i den milda grad kontraproduktivt, att det är pinsamt att ens lyssna mer.
SJÄLVKLART måste lokalbefolkning ha ett stort ansvar och kompromissvilja i denna laddade fråga. Lika självklart som att siffran 0 inte existerar i dialogen.
Kunde vi temporärt få tystat de osakliga och krampaktiga lögner som bevarande sidan sprider kring vargen, så är jag övertygad om att hela sveriges landsbygd är beredda att börja kompromissa.
Gener är alltid starkare än antal !

4. Vad då hotad?

2010-02-02 21:03

Hur kan man påstå att vargen är hotad globalt som wwf gör. Ena dagen en en blänkare med postgironr. i tidningen men "värna vargen" och nästa dag en liknande blänkare men då med en panda. Detta gör ju att pandan blir förlorare då man inte kan ge dom något bidrag längre med risk att stålarna går till fel art.

3. Helt riktigt

2010-02-02 21:03

Det är glädjande att ett flertal även forskare är någorlunda framsynta. De forskare som förespråkat flera tusen vargar i Sverige måste leva i någon sorts tunnel med endast kontakt med yttervärlden via tv. Det går inte att frånse de problem som endast några hundra vargar skapat. Den som har tankeförmågan i behåll borde ju kunna föreställa sig konsekvensen av flera tusen vargar. Redan något hundratal vargar gav det politiska partiet Junilistan om jag kommer ihåg rätt 23% av rösterna till förr-förra EU-valet i vissa vargområden. Efter denna örfil till de gamla pertierna så var samtliga partier utom VPK och Miljöpartiet och bedyrade sin villja att skapa det som nu skett. Vargjakt, för att hålla vargstammen mere på 210 Vargar. Det bör påpekas att ett nytt parti bildats. "Landsbygdsdemokraterna",
dessa har rovdjursfrågan hökt på dagordningen. Skulle dessa forskare djupt i sin tunnel få sin vilja fram med flera tusen vargar så skulle den politiska kartan fullständigt ändra karaktär. Frågan är väl om de vargälskande forskare framgent skulle få några anslag alls.

2. Varg eller glesbygdsbo?

2010-02-02 21:02

Forskarna ger här svaret. Om inte glesbygdsbon accepterar varg med alla kostnader och bekymmer så ska han flytta till stan. För vargen är viktigare. De som vill jaga får inrikta sig på räv, mink och kråkfåglar och kanske en och annan orr- eller tjädertupp.
För löshundsjakten kommer att försvinna för alltid och med den våra friskaste hundraser.
Såvida vi inte går tillbaka och betraktar våra hundar som förbrukningsvaror och har ett halvt dussin i hundgården.

1. Så skall det låta

2010-02-02 21:02

Visst är det härligt att få höra sansade röster mitt i extremistvrålandet.
Det här är den enda rimliga vägen framåt i vargfrågan.
Tänk om jägarnas organisationer kunde inse sitt eget bästa och ställa upp på den här linjen.
Då kan jakten i allmänhet försvaras på ett bra sätt och utifrån detta skulle jägarkåren kunna stärka sitt anseende, profilera sig bättre i media och få en mycket starkare position gentemot dom som vill ha bort både vargjakt och all annan jakt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons