• Pinewood

”Sätt vindkraftverken på berg”

AktuelltPublicerad: 2009-03-26 10:39

Jägarnas Riksförbund i Piteå befarar att den planerade vindkraftparken ger en natur utan jaktbart vilt på 20 procent av kommunens yta. JRF-avdelningen, med Arnold Stenman i spetsen, vill istället placera vindkraftverken på bergsplatåer med maximalt 25 verk på varje berg.

JRF i Piteå har ställt krav till länsstyrelsen att göra om hela projekteringen av den gigantiska vindkraftplanen.
– Svevinds plan resulterar i att 50 000 hektar sammanhängande skogsmark förstörs för viltet, jakten, fritidsliv och renskötsel, hävdar Arnold Stenman.
Han hänvisar till USA, där vindkraftparker som har cirka 1 100 verk placeras i öknar.
– Om det nu ska satsas på vinden här uppe måste man gå försiktigt fram, tycker Arnold Stenman. JRF:s förslag går ut på att sprida ut verken, till exempel i alla fyrkantkommunerna – Piteå, Luleå. Älvsbyn och Boden.

”Placera verken på bergsplatåer”
– Minst påverkan blir det naturligtvis att placera verken på bergsplatåer med maximalt 25 verk på varje berg. Högre vindhastigheter på höjder ger bättre effekt. På berg är skogen ofta av mindre värde. Den stora planen som nu finns betyder att minst 600 hektar produktiv skog försvinner. Runt varje verk måste finnas ett område av 0,5 hektar för montagekranar, förklarar Arnold Stenman.
JRF överklagade pilotanläggningen med tolv verk i Dragaliden på grund av att parken skar igenom en tjäderspelplats.

Vill pejla viltets förflyttningar
Eftersom Dragaliden är provområde har från JRF:s sida framförts krav att pejla viltets eventuella förflyttningar.
– Men Svevind har sagt blankt nej. Vi har faktiskt facit i hand. I Kalmar sund och grunden i Danmark har fåglarnas häckningsplatser försvunnit. Är det infraljudet från verken som är orsaken? undrar Arnold Stenman.
Det planerade vindkraftområdet sträcker sig från Brännan i väster till Granträskmark i öster – en sträcka på minst sex mil.

Förbud för fågeljakt
– På Gabrielsberget i Västerbotten vill Svevind att fågeljakten förbjuds. Där ska 40 verk resas. Vad händer på markbygdsområde med 1 101 verk? Med stor sannolikhet blir det stora svårigheter att bedriva jakt och andra fritidsaktiviteter, befarar Arnold Stenman.
– Snöskoteråkande blir riskfyllt. Isklumpar lossnar från bladen och flyger iväg hundratals meter. Flygförbud försvårar för rennäringen. Tusentals resta torn, med en projicerad yta på cirka 800 kvadratmeter per torn, kommer att göra det omöjligt att avlossa jaktskott, tillägger Arnold Stenman.

”Sveaskog bagatelliserar problemet”
– Jägare som drabbas har ställt frågor till Sveaskog om ersättningsmark. Det statliga bolaget bagatelliserar problemet. De håvar in nästan en miljard kronor på vindparken. Dessutom aviserar Sveaskog om chockhöjningarna på jaktarrenden och fällavgifter, kommenterar Arnold Stenman.
JRF-Piteå har cirka140 medlemmar i Piteå.
– Alla jagar inte på statens mark, men vi försvarar även andra jägares intressen inom hela Piteå kommun, påpekar Arnold Stenman.

Minsta möjliga störningar
JRF:s förslag om vindkraft på bergsplatåer innebär minsta möjliga störningar för jakt, viltvård, fiske, bärplockning, renskötsel och skogsvård, anser han. 
– Naturligtvis blir störningar för viltet minimalt och fler kommuner i Norrbotten får dela på vindkraftprojekt som ger en del arbetstillfällen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. håller

2009-03-29 19:44

med Anders i Norrbotten samt Anonym och Bamse

6. KE, du har helt rätt och jag kan lägga till lite till...

2009-03-28 15:06

Nästan all CO2 som finns på jorden finns i haven och när haven blir varmare så avges CO2 till atmosfären och när haven blir kallare så tar haven upp CO2 från atmosfären.

Och det är inte frågan om små mängder, havens upptag/bidrag av CO2 är för enskilda år i medeltal 25 gånger människornas totala utsläpp under samma år. Eftersom vi nu tycks ha kommit in en period av sjunkande medeltemperatur på jorden och om därmed även havstemperaturen sjunker så kommer atmosfärens halt av CO2 att sjunka oberoende av vad vi människor gör eller inte gör. Och stiger havstemperaturen till följd av ökad solaktivitet, stora vulkanutbrott på havsbotten eller annat, så kommer CO2 att avgå till atmosfären i sådana mängder att det spelar ingen roll vad vi gör eller inte gör.

Och mycket riktigt så uppmätte National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) under den gångna sommaren sjunkande halter av CO2 (på grund av kallare havsvatten på södra halvklotet).

Hur politikerna skall hantera att den alarmism om en förestående domedag på grund av jordens uppvärmning visar sig vara en bluff?

Ja det återstår att se.

Men precis som med den fullständigt kriminella rovdjurspolitiken som nu förs så är det inte nuvarande politiker som får städa upp efter alla enorma felaktiga klimatinvesteringar. Men tyvärr är det samma människor som får betala båda räkningarna. Får vi bort vargen så kommer ändock stora arealer att vara oåtkomliga på grund av 10000-tals meningslösa vindkraftverk.

Det vore nog bra om politikerna lät informera sig och sedan medger bristerna hos IPCC och erkänner hela denna dans omkring guldkalven som klimatpolitiken skapat.

Och vilka hittar vi i frontlinjen för denna förryckta klimatpolitik? Mp och v naturligtvis, de jobbar enträget för att det skall bli så mycket fattigdom och elände som möjligt att fördela rättvist till oss alla. Och nu har de även s med på vagnen!

5. Tillåts det att spä på?

2009-03-28 02:10

Vindkraften kommer att fördärva våra vackra landskap och är förödande för jakt och frid i naturen. Utan subventioner skulle ingen satsa på vindkraft för den elen blir dyr!
Om vi tar ett lite mer seriöst tag i frågan, som enligt våra politiker, handlar om att minska co2 utsläppen för att förhindra klimatförändringen så är det enligt följande. Det handlar om vårt gemensamma lufthav runt vår planet. Tittar vi då på jordens totala energianvändning ser den ut ung. så här: Olja 35%, kol 28%, naturgas 28%, kärnkraft 5% och vattenkraft 5%. (Vindkraften är så liten så den finns inte ens med). Nu kan var och en av er fundera på hur vi ska kunna göra oss oberoende av fossilkraft (91% av dagens energi) samt lägga ner kärnkraften. Tänk dessutom på att av alla länders totala utsläpp står vi i Sverige för endast 0,2%. Tänk också på att koldioxidhalten i vårt gemensamma lufthav har förändrat sig ifrån ca. 0,03% till ca.0,04% de sista 100 åren, alltså från 3 hundradels procent till 4 hundradelar. Dessutom är koldioxid ingen giftig gas, tvärtom den är helt nödvändig för livet på jorden. Det förhåller sig sannolikt så att våra politiker försöker ljuga i oss om detta på samma sätt som om rovdjuren. Visst är det för jäkligt?

4. Inga bidrag till vindkraftverk.

2009-03-27 00:03

Vindkraft behöver vi inte, vi behöver kärnkraft och vattenkraft. Slösa därför inte bort statens pengar på subventioner till meningslös vindkraft och solceller, bygg kärnkraft i stället.
Vindkraftverken är svåra att reglera och skapar störningar i elnätet, den som vet hur man gör ett perfekt reglersystem som kan hålla ett vindkraftverk i bra nog fas med resten av nätet, utan över- eller underspänning, kan sälja sin kunskap och bli rik.
Vindkraften ger inget effekttillskott utan endast ett litet energitillskott som måste förbli litet på grund av bland annat reglerproblem.

Energipolitiken och rovdjurspolitiken uppvisar samma bisarra brist på sunt förnuft. Ingen kan ange något skäl överhuvudtaget till varför vi skall ha stora frilevande rovdjur här i landet, ändå satsas det enorma resurser på att bevara rovdjursarter som inte av egen kraft kan finnas i detta land. Det finns inte en enda människa på denna jord som kan visa att det är möjligt att vända en icke visad men antagen pågående klimatändring, ändå satsar vi ofantliga resurser på just detta, varav vindkraften är en del och CO2-certifikat är en annan ännu tokigare del.
Får politikerna hålla på att förslösa våra tillgångar utan några spärrar så är vi snart fattiga. Tillgångar som är skapade av miljoners människors hårda slit genom sekler.

3. vindkraft är nog bra

2009-03-26 19:56

jag tycker nog att man ska bygga vindkraften ute vid kusterna där industrierna och folket bor. vi har offrat älvarna nu vill dom offra utsikten och desutom jakten nej ut till kusten med dom

2. Varför inte?

2009-03-26 15:35

Varför inte bygga vindkraftparken på Uppsalaslätten eller i Sockholms skärgård? Eller kanske västkusten så blir det nära till Trollhättan som kanske ska lägga om produktionen från bilar till vindsnurror?

1. Reality check!

2009-03-26 12:53

Varför bygga här uppe överhuvudtaget? Som vi vet är ju stamnätet som leder strömmen söderut dit den behövs redan belastat till max kapacitet. Borde inte dessa 1 000-tals vindsnurrar placeras i typ Skåne?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons