• Allmogejakt

”Skjut inte vuxna älgar”

Värmland har lika få älgar som på 60-talet

AktuelltPublicerad: 2016-10-06 10:19

Jägarna i Värmland uppmanas att i första hand bara fälla älgkalvar när älgjakten startar på måndag. Vargarna har tagit sin tribut i de värmländska skogarna och älgstammen ses som hotad.

Älgstammen i Värmland är nere på en nivå som motsvarar det antal älgar som fanns på 1960-talet. Nu är det lika glest med älgar som på Skånes slättbygder eller fjällmassiven i Norrbotten.
Inför starten på årets älgjakt på måndag uppmanar Jägareförbundet därför de värmländska jägarna att helst inte fälla vuxna älgar och börja med att försöka skjuta kalvar.
– Har vi inga kalvar under jakten så ska det självklart heller inte skjutas vuxna djur, säger Anders Olsson, vice ordförande för Jägareförbundet i Värmland, i ett pressmeddelande.
För att älgstammen ska kunna repa sig igen krävs en kraftig avskjutning av varg, konstaterar han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

57. Kollade på www.vargfakta.se

2016-10-18 12:35

Hur många älgar tar vargen per år.
Sidan daterad 2011-07-08.
Tar bara ett utdrag av vad det står där.
Om 120 älgar dödas av varg inom ett revir och tillväxten varierar från 147-196 älgar tar vargen 61-81 procent av den lokala tillväxten.
Det blir alltså bara 19-39 procent kvar att säkra älgstammens tillväxt i området.
I den siffran ingår även årsuttaget kött för den lokale jakträttsinnehavaren.
Vargens sommardiet kan enligt Skandulv beskrivas som älgkalv och åter älgkalv.
51 procent kalv och 43 procent vuxen älg.
-Man har spårat Gps försedda vargar under sommarmånaderna står det och med speciella spårhundar letat fram resterna av deras bytesdjur och på så sätt fått fram dessa uppgifter..
Fem till sex kalvar dödas för varje älgtjur eller älgko som faller offer för vargarna.
Älgkalv 80-83 procent av vargarnas totala födointag.
Står också att om vargen låter dom vuxna djuren vara ifred och tar alla kalvarna,kan enkelt översättas med att föryngringen av stammen upphör.
Älgarna blir kvar år efter år men bara ett fåtal ur deras avkomma överlever.
I längden blir alltså älgarna äldre och äldre och när de äldsta älgarna dör finns inga ungdjur som ersätter dom.
Alltså forskarnas egna uppgifter i juli 2011.
Nu är det Oktober 2016.
Så predationen på kalv lär väl inte ha minskat utan snarare ökat i takt med att vargen ökat i antal sen dess.
Så åldern på de vuxna djuren som sparats ,då man istället lägger den övervägande avskjutningen på dom kalvar som lyckats klara vargen,lär väl heller inte gått ner så mycket.
Utan tvärsemot ökat en del.
Står mycket mer där att läsa för den som är intresserad.
Tror jag har rätt iallafall....

56. Kerstin igen.

2016-10-17 14:31

Och att älgen inte återkommer även om vargen försvinner är ju fel, det går ganska fort faktiskt.
Om älgen får vara ifred.
Älgen i Sverige har historiskt sett varit nästan helt utrotat,fanns inte många individer kvar.
Den som räddade älgstammen eller anses ha gjort det var jägmästare Herman Falk genom att freda älgen på sin egendom .
Han var överhovjägmästare bodde på Risäter i mitten slutet av 1700 talet.
Sen fanns det en svag spillra kvar ,älgen var fridlyst under långa tider då ingen jakt fick bedrivas.
Tjuvjakt förekom troligtvis ändå pga att folk hade det knapert i stugorna och ofta med stora barnaskaror som behövde mat.
Rovdjuren tog också sin del naturligtvis...
Sen när antalet blev fler ,så kunde viss jakt tillåtas,men det var ändå en sensation att få se en skjuten älg.
Då är vi inne på 1950 talet.
Sen kom älgexplotionen slutet på 1970 och början av 80 talet.
Genom att skogsbruket förändrades,skogsmaskinerna kom och större hyggen kunde göras med mer mat åt älgen.
Då var vargen borta,sista vargen i Sverige tror man sköts av samen Per Blind och 66 fridlystes den i Sverige.
Det var då fram till dess skottpengar på varg.
Så om antalet vargar begränsas genom jakt,älgen inte jagas så hårt genom tex kalvjakt och rätt individer sparas ,då har den chansen att komma tillbaks.
Älgkor har en stor reproduktionsförmåga med två-tre kalvar per år när dom är i sin bästa ålder och får sin första kalv i ungefär tre till fyraårsåldern.
Men det är ju upp till markägarna och skogsägarna hur mycket älg vi ska ha.

55. Kerstin

2016-10-17 14:30

Fattar det.
Ironiserar bara lite.
Man tror ju tydligen att man kan styra älgstammen genom matematiska uträkningar vid ett skrivbord.
Kanske inte alltid så lätt.
Och kanske ändå att vi fått en älgstam med överåriga älgkor pga högt uttag av kalv under många år.

54. Kerstin

2016-10-17 10:57

Sen tror jag,eller vet, att den största påverkan på älgstammen i Värmland, som det skrivs om i artikeln, den utgörs av varg.
Man säger och det är forskarnas egna uppgifter, att en grupp vargar tar 120-140 älgar per år.
Och hela Värmland täcks ju av vargrevir.
Men inga säkra siffror finns ju på hur många dom egentligen tar i Värmland.
Förmodligen många fler än så.
Och eftersom ingen egentligen vet hur mycket varg som finns i Värmland och Sverige, annat än uppskattningsvis ,så är det ju omöjligt att få reda på det exakta antalet älgar som dödas av varg.
Och varg jagar hela året om, det gör inte människan....

53. Ja Värmlandsjagare (igen).

2016-10-17 10:55

Rekommendationerna är 50% kalv, vilket då också betyder att man skjuter 50% vuxna.

Det är av de 50% VUXNA, rekommendationen är att det skjuts minst 40% tjurar.

Det blir alltså inga 160%, utan allt handlar om just 100%

Vad gäller intresset för älgkors tänder, så kan det ha många orsaker. Just för att många tenderar att spara kor, så kommer det givetvis även att påverka åldersfördelningen bland dem.

52. Ja Sven, ibland går evolutionära förändringar……

2016-10-16 15:39

…..väldigt fort. Som t ex vid en snabbt förändrad miljö, eller ett årligt dödsbortfall, av en (1) enskild anledning, på kanske så mycket som 40-50% av den totala stammen.

Så hög dödlighet av en enda anledning, ser vi bara i samband med den mänskliga jakten.

Att den mänskliga jakten skulle minska drastiskt, och/eller att vargstammen skulle bli så mycket större än den är nu – ser jag personligen inte som särskilt sannolikt. Även om man skulle sluta upp helt med att skjuta älg, och enbart låta dödligheten bero på predation av varg, ålder, skador eller sjukdom som kommer de evolutionära förändringarna då att ta betydligt längre tid.

Även de Skandinaviska vargarna äter så mycket de kan av de djur de fällt – såvida de inte blir störda. Handlar det om stora vuxna älgar, så hinner de inte äta upp allt eftersom andra arter också kalasar på bytet. Samma sak på Isla Royale. Man ser även läkta skador på de Skandinaviska vargarna, och att jaga vuxna älgar är en riskfylld sysselsättning. Kanske därför de till absolut största delen väljer de mindre som kalvar och fjolingar.

Det där med jakt med dödlig utgång för vargar, lär inte ge några snabba evolutionära förändringar. Även i länder med helt fri jakt på varg – som t ex Ryssland, så uppträder s k oskygga vargar, och sådana som ger sig på tamdjur relativt ofta.

51. Sven

2016-10-16 15:39

Dummaste jag hört.
Människan jagat med ställande hund ungefär hundra år.
Dra till med tiotusen år istället.
För så länge har människan haft hundar i sin tjänst och då typ spetshundar som gråhund.
Finns avbildat på hällristingar.
Och dom hundarna är just ställande hundar.
Inte drivande.
Så den hypotesen.
Drivande hundar typ stövare togs till Sverige på 16-1700 talen när Sverige låg och krigade i olika länder i Europa.
Före det fanns istort sett bara ställande hundar som jagade mindre vilt som ekorre fågel mård och även älg då.

50. Ok Kerstin...

2016-10-16 11:17

44 procent kalv enligt viltdata.
Inte mer kalv sköts.
Men avskjutningsrekommendationerna har ju ändå legat på 50 procent.
Kanske inte jägarna sparat till vargarna,utan att anledningen var att det helt enkelt inte fanns mer kalv att skjuta.
Sen kor och kvigor enligt viltdata 24 och 28 procent.
Målet max 60 procent kor.
Så nu har vi 50 procent kalv,40 procent,tjur och 60 procent hondjur enligt rekommendation.
Och det blir tillsamnans 160 procent.
Inte mycket älg kvar sen.
Tror inte så mycket på siffror,man får ta verkligheten som den är bara.

49. Kerstin

2016-10-16 11:16

Har varit på möten och hört och sett själv vad man rekommenderat för avskjutning av kalv i krets och älgskötselområde.
Så det vet jag.
Och lustigt,nu i år vill man ha in underkäkar från kor som skjuts,för att göra tandsnitt och därigenom göra åldersbestämning.
Kan det månne ligga en sanning i vad jag skriver?
Är man rädd att korna blivit för gamla?
När man haft ett högt kalvuttag under många år med dålig återväxt.

48. Evolution

2016-10-16 11:15

Såvitt jag förstår så anser man numera (Dawkins m.fl.) att evolutionen går ganska fort vid selektivt urval. (Se tex om Beljaev och aveln av rävar. se länk nedan.)

Jag tror att Olof Liberg för några år sedan framfört hypotesen att eftersom människan jagat med ställande hund i ungefär hundra år och vargen varit bort ungefär lika länge, så har det naturliga urvalet gjort att älgar tenderat att springa iväg från hundar och vargar. Och att det skulle ha varit en orsak till att vargar i Skandinavien haft ganska lätt att ta byten. Älgen har skrämts på flykten oh det har varit precis vad vargen önskat. Dessutom har älgarna varit unga och oerfarna.

I takt med att den mänskliga jakten minskar och vargens ökar så tror jag att en allt större andel av älgarna kommer att stanna och vara beredd att ta strid med vargarna. Denna evolution tror jag går fort, säg tre fyra generationer.

Det sägs att på amerikanska vargar så har ca: en tredjedel läkta skador på revbenen bl.a. förmodligen efter älgsparkar. Jag tror att en ökande andel av vargarnas dödlighet utgörs av älgsparkar. På Isleroyal i USA gav sig vargarna inte ut på jakt så lättvindigt eftersom risken för död var stor. De åt upp hela älgen och inte som i Sverige bara en del.

(Inom parentes: Eftersom jag tror att evolutionen går fort så tror jag att en omedelbar jakt på vargar som är oskygga eller tar husdjur, skulle få en snabb inverkan på vargens beteende. Det skulle vara en långsiktig och biologiskt inriktad åtgärd.)


http://fof.se/tidning/2012/2/den-tama-genen

47. Mats S Johansson, jag tror du vet...

2016-10-15 13:59

Jag har egentligen bara kommenterat förslaget från Anders Olsson, tillsammans med vad det skulle kunna betyda både för älg- och vargstammen.
Vad gäller evolutionära förändringar av beteenden, så kan detta ske väldigt fort när dödligheten är så stor p g a den mänskliga jakten. Finns mängder med exempel på detta, och hur arter snabbt anpassat sig till en förändrad miljö.
Jag tycker alltså att Anders Olssons förslag är bra att testa åtminstone under något/några år. Både när det gäller jakten på älg OCH varg.

46. Värmlandsjägare (igen)

2016-10-15 13:58

Tittar man på Viltdata under åren 2006 och 2014, så har kalvavskjutningen aldrig överstigit 44% i Värmlands län totalt. Jag vet att Glöersen klagade över detta 2009, då han menade att alltför många sparade kalvarna till vargarna, och att mer kalv måste skjutas.
Delen skjutna tjurar ligger under samma period på mellan 29 och 33% medan delen kor/kvigor ligger på mellan 24 och 28%..
Det man strävat efter under en antal år nu är 50% kalv och av de vuxna, minst 40% tjur. Det betyder max 60% kor/kvigor. Till det målet har man fortfarande en bit.

45. #39 Kerstin

2016-10-14 15:25

Du diskuterar processer där tidsskalan är enormt mycket längre än den "process" som älgstammen i Värmland upplever idag.
För de som bor på landsbygden i Värmland och som inte tillhör den ytters lilla skaran "vargkramare" blir den typen av diskussioner som om brandkåren, istället för att rycka ut omedelbart när de får 112-samtalet, skulle ta upp en diskussion om när och om man ska installera sprinkler i huset.
Det vi ser i Värmland är något som alla, inklusive de s.k. ideella miljöorganisationerna, med den minsta insikten om hur naturen fugerar visste skulle ske om man låter vargstammen växa okontrollerad i ett hav av mat. Det vi ser är det samma som EU vill undvika när de skriver regler om invasiva arter. Skillnaden mellan EU och de s.k. idella miljöorganisationerna är bara målet.

- EU försöker, efter bästa förmåga, bekämpa invasiva arter med målet att minimera deras negativa påverkan på den biologiska mångfalden.
- Miljöorganisationerna använder alla medel som står till förfogande för att utnyttja att alla arter som nyintroduceras kommer att ha samma effekt på miljön som en invasiv art. Om den desutom fungerar som "symbolart" och medlemsvärvare så gör det bara saken ännu bättre.

Jo Kerstin, jag vet att du inte är medlem i SRF längre.

Vad tror du hade hänt om det funnits en Julian Assange i SRF/SNF/WWF? (eller är det en önsketanke?)

44. Kerstin

2016-10-14 15:25

Att det här med att bara skjuta kalvar kanske inte är bra.
Avskjutningen under många år har lagts mest på kalvar,ca 50-60 % kalv och kanske ännu högre kvoter ibland.
Som gjort att ett mindre antal älgar har chansen att fått komma i produktiv ålder och få egen avkomma.
Vilket ju i förlängningen gör att det blir en sned åldersfördelning i älgstammen med gamla djur som reproducerar sej dåligt eller inte alls,får dom kalvar så skjuts dom av jägare eller tas av rovdjur.
Inga eller mycket få nya älgar tillkommer.
Högt jakttryck på kor har det också varit länge och det är ju korna som får kalvar,inte tjurarna.
Och skogsbruket har väl sej självt att skylla lite grann, genom att plantera monokulturer med gran eller tall med lite eller ingen mat alls åt älgen, lövsly har röjts bort eller huggits ner.
Men det är ju en svår avvägningsfråga,skogsskadorna kan ju uppgå till stora belopp för en skogsägare samtidigt som jakten vid utarrendering drar in stora belopp årligen till markägare.
Och finns det inget att skjuta kommer inga jägare och arrenderar markerna.

43. Kerstin Fredin

2016-10-14 15:24

När vi talar om Värmlands älgstam kontra vargstam, och för den delen de människor som vill och bör kunna ta av naturens överskott, så har vi fel perspektiv. I våra hjärnor, är Värmland, liksom avgränsat, som om det fanns murar i länsgränsen. Hela den här problematiken är uppbyggd i tanken på att vi skall kunna ha "balans" överallt och hela tiden. DET går inte, utan mänsklig påverkan. Naturens lagar, sätter stopp för det. Om vi skall prata balans, får vi börja med att plocka bort länsgränser och nationsgränser. Vargens och älgens utbredningsområde utgör hela det norra barrskogsbältet. Men det betyder inte att arterna finns överallt. Från tid till annan är de kanske till och med "utrotade" i något eller några områden. Det finns inget självklart,
i att allt som kan leva i ett område MÅSTE finnas där, hela tiden. nästa tankevurpa är tidsperspektivet, världen förändras, naturen likaså, livsbetingelserna för olika arter varierar stort över tid och plats. Om vi vill rädda det begränsade området värmlands älgstam, så måste vi skjuta bort vargarna, alternativt skjuta bort så många älgar som möjligt, så fort som möjligt. Då försvinner vargarna. Det är fullständigt meningslöst att diskutera om vi skall skjuta kalv, tjur eller ko osv. Så länge vargarna ökar fritt i antal så "utrotas" älgen oavsett vad vi gör i Värmland.
Vi har redan idag, vad man skulle kunna kalla för ekologisk balans mellan arterna älg och varg i norra barrskogsbältet. I Eurasien såväl som i Nordamerika. Om vi slutar att stirra oss blinda på begränsade områden, så är det faktiskt så. VI behöver inte "rädda" vargen från utrotning, den är en framgångsrik art. Ska vi ha en vargstam utan mänsklig påverkan, får vi finna oss i att kanske större delen av den skandinaviska halvön tidvis blir tom på älg. I alla fall kommer det att vara väldigt glest mellan individerna. Skandinavien är en mycket liten del av de båda arternas utbredningsområde.
Så följden av det naturromantiska vansinne som präglar vargkramarorganisationerna kommer att om de får som de vill att all jakt förbjuds att vargen försvinner, i alla fall om den ska ha älgen som bytesdjur. Sedan kan man ju drömma om visenter, uroxar, mammutar och gud vet vad. Men allt är bara ett experimenterande med något, man uppenbarligen inte förstår.
Om vi leker med tanken att vi alla enbart ska äta vegetabilier, så kan vi börja med att flytta ifrån Skandinavien, vi kommer aldrig kunna leva här utan att importera mängder av grönsaker, frukt osv. Det blir ekonomiskt och ekologiskt oförsvarbart. Så det rätta måste vara att vi gör som vi gjort under mycket lång tid, utnyttja betande djur, som näringskälla, att utnyttja viltet likaså. Starkt begränsa det som stör uttaget, som varg. Odla som vi gjort, ta tillbaka odlingsbar mark från naturen.
Så helt kort om hundar. Forskare och arkeologer vet idag att det var spetshundar som var de första hundarna, spetshundar driver inte vilt, deras uppgift är att markera var viltet finns, med skall. Det var säkert precis det som gjorde spetsarna till människans följeslagare så tidigt. Drivande hundar stövare, drevrar osv. är av en mycket senare datum.
Varför älgar inte flyr i Nordamerika, vet jag inte, om det nu är så. Vuxna älgar där är större. men det är ju vargarna också. Jag tror att när vi får se älgar som stannat på naturfilmer, så har säkert förföljandet pågått under lång tid, kanske dagar, så älgarna tröttas ut, och till sist stannar.
.

42. Tyskterrier. Jag menar att...

2016-10-13 18:06

...det måste till stöd även från jägarhåll för de nyetableringar som sker utanför det egentliga vargbältet.
I dag hör man mest att varje nyetablering är av ondo, och att man av solidaritet med andra jägare vill motarbeta detta.
Visst – det är väl en strategi som många av 0-visionärerna måste ta till, men om man nu inser att den visionen aldrig kommer att förverkligas? Är det då inte bättre att vargarna sprids över större områden än nu?

41. Mångfald, inlägg 36.

2016-10-13 17:34

Visst, om även då – för tusentals år sedan - den största dödsorsaken bland älgar var den mänskliga jakten, så borde beteendet ha förändrats redan tidigare – men var det verkligen så?
Tittar vi på de nordamerikanska älgarna så sägs de vara betydligt mer aggressiva – de flyr inte ens för en flock med vargar - än de älgar vi har i Skandinavien. Hur kan det komma sig? Även där lär människorna tidigt jagat med hjälp av hundar, men huruvida dessa hundar var specialiserade för att ställa eller driva, vet vi inget om – eller hur?
Skillnaden där är att det inte på långa vägar skjuts en så stor andel av älgstammen som här. Där är nog också den största dödsorsaken rovdjur som varg, björn och puma
Jag har ALDRIG påstått att den mänskliga jakten enskilt, bär skulden för att antalet älgar i Värmland minskat så dramatiskt, men det kan räcka att den kommer under en viss nivå för att den ska riskera att kollapsa helt. Det behövs s a s en viss buffert, för att hålla en stam som klarar jakt både från 2 och fyrbenta jägare.

40. Värmlandsjägare (igen) och ditt inlägg 35…..

2016-10-13 17:11

.…gjorde mig glad. Det tyder på en person med insikt om att även det sätt som jägarna jagar på, får konsekvenser – även för jägarna själva. Starkt!
Ditt inlägg fick mig osökt att tänka på en av de mer kända representanterna för SJF i Värmland, och hans varningar om älgexplosion 2009. Kanske är det här man kan hitta en del av orsaken till de problem ni idag har i länet?
Men självklart har den täta vargstammen också påverkat älgstammen, och både för vargens och älgens väl, så är jag övertygad om att vargstammen där måste glesas ur, samtidigt som älgjägarna avstår från att skjuta av från kapitalet under några år.
Kanske avskjutning av fler kalvar också kan få ner skadorna på skogen? Då behöver ju inte kon bryta ner de unga tallarna för att klavarna ska komma åt skotten. OM det skulle förhindra större skador, så skulle ju en annan av de viktiga intressenterna i detta – skogsbolagen - kanske kunna tillåta en högre älgtäthet än de nu vill ha?
Bara lite funderingar utan att ha några egentliga kunskaper om hur de största skadorna på skogen uppstår.

39. Mats S Johansson, jag tror du vet...

2016-10-13 17:10

...att jag sedan länge inte har något samröre med Rovdjursföreningen. Hur de agerar är deras sak, och numera är det sällan – eller snarare aldrig – jag håller med dem i deras uttalanden.
Mitt inlägg handlade mest om älgars beteenden, och hur förändringar skapas. Dvs beteenden som ökar risken för död, kommer så småningom att förändras till något som ger större chans till överlevnad. I Värmland blir det kanske en helt ny strategi älgen får ta till. Det som skyddar emot den ena predatorn, ger den andra en fördel. Då krävs något nytt i områden där dödligheten p g a någon av dessa predatorer är hög.
Det var även ett försök att fundera över konsekvenserna – även för vargen – om man under några år faktiskt bara skjuter kalv.

38. Mats S Johansson...

2016-10-13 11:03

Ja vargar ska ju vara kannibaler som dödar och äter upp sina egna.
Så blir det ont om älg till föda åt dom,så kanske dom käkar upp varandra istället när dom blir hungriga.
Då behöver ju inte vi jägare och andra som drabbas av dom ,tjata och vara jobbiga på alla sätt och vis för våra myndigheter och makthavare inklusive Eu.
Då har ju problemet löst sej själv.
Fast dom ska ju släppa ut kor nu som mat åt dom istället,som ska mutera till nygamla myskoxar eller vad det var
Rewilding heter det visst....

37. Kerstin

2016-10-12 17:00

Hur menar du då? Mer stöd? kan de får mer stöd än de har,man får ju knappt titta på en varg...

36. Kerstin Fredin

2016-10-12 17:00

Egensnickrade teorier kan vara roande, och ibland kan det tom ligga något i dem. Men i din teori måste jag nog säga, att du ganska fatalt misslyckas med att ge människan (jägaren) skulden för värmlands vikande älgtillgång. Jägarna kan och har, ibland skjutit sönder älgstammar, skjutit fel djur, skjutit för många kapitala djur osv. Men att den moderna jakten skulle slå ut älgstammen i Värmland är dumheter. Om du tittar på våra allra tidigaste hällristningar, daterade till ca 4000-2000 före Kristus, så finner du bl.a. bilder föreställande jägare med ställande hund, där jägaren, är utrustad med pilbåge. Tycker du då inte att evolutionen borde fått ett genomslag för ganska länge sedan? Att människan skjutit bort de individer som stannar för den förföljande hunden? Det borde ju innebära att älgarna i Sverige, vid det här laget, skulle skena bara de fick se en hund. Sanningen är att älgarna inte känner ett hot för en ensam hund, eller ens en ensam varg. Flockbeteendet gör att vargar endast kan bli framgångsrika jägare i flock. En och en skulle inte vargen påverka älgstammen så mycket som den gör nu i Värmland.
Det är ingen bra strategi att stanna och försvara sig om man har en hel flock vargar runtomkring sig. Då är nog alternativet fly att rekommendera.
Där det finns rikligt med varg är vargen utan tvekan den största predatorn, på älg, människan ligger hästlängder efter. Så där det finns rikligt med varg, kommer det att finnas allt mindre med älg, tills älgstammen tunnats ut så mycket att det inte finns mat till vargarna, då tunnas vargstammen ut och älgarna ökar, så fungerar "balansen" i alla ekosystem. Se lämmelår, sorkår eller vad som helst, födan avgör tillgången. Men en sak är klar, det blir inget över till människan, om man inte tunnar ut vargtillgången.
Att det vore så enkelt att man bara skulle skjuta kalvar för att rätta till ett missförhållande, skulle möjligen fungera i marginalen. Men skulle inte få den minsta betydelse för utgången. Älgarna kommer att nästintill försvinna i Värmland med nuvarande rovdjurspolitik, och det kommer vargarna också efter hand. Det finns bara ett sätt, att kunna ha både varg och älg över tid, det är att hålla nere vargstammen genom jakt. Så det konstiga i det hela är att det är jägarna som vill hålla nere vargstammen som också bevarar den. Så konstigt det kan bli !

35. Men vargjakt lär det ju inte bli

2016-10-12 16:59

Den politiska opinionen är ju för varg i våra marker.
Så det vet vi ju hur det går.
Bara en massa krångel hit och dit sen rinner allt ut i sanden.
Men nu har ju rekommendationerna varit under en herrans massa år att skjuta kalvar från jägareförbundet.
Skjut 60% kalv av avskjutningen har det låtit.
Och många kor.
Det i samband med en stark vargstam.
Kanske är det resultatet av det vi ser nu.
Kanske vi har oss själva att skylla lite grann.

34. "Naturliga variationer i stammarna av...

2016-10-12 16:58

...bytes- och rovdjur ska eftersträvas." (citat från SRFs uttolkning av sin rovdjurpolicy)

Kerstin, nu ser vi början på hur Rovdjursföreningens våta dröm fungerar i ett modernt svenskt samhälle och Värmlands ländbygdsbefolkning blir de som ensamma ska bära bördorna.
Det är för sent att rädda älgstammen i Värmland det är lika bra att du inser det. 2016 blir det första. men absolut inte sista året, som vargarna tar fler älgar i Värmland än jägarna oavsett hur man jagar.
Och när vargarna börjar få färre valpar p.g.a matbrist, fler vargar dör i revisstrider och varstammen i Värmland börjar sjunka, hur kommer det då att låta i din gamla förening. Antagligen precis som det låtit varje snöfattig vinter sedan 1986.

Eller så här? http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/stoppa-cirkusen-kring-licensjakten-pa-varg

En av de som skrivit under debattinlägget låtsas endast någon vecka senare (igår) tycka synd om en död jakthund på SJFs facebook-sida.
Tala om hyckleri!

33. Störst dödlighet – dvs påverkan på älgstammen generellt...

2016-10-11 20:14

...har den mänskliga jakten.
Att stanna och försvara sig, har varit en bra strategi för älgarna INNAN människan dök upp med vapen och ställande hundar. Nu är den strategin istället till förfång för älgarna i länder som Sverige, och därmed kommer det ”naturliga” urvalet att förändra älgarnas beteenden.
Kanske därför en del älgar istället ”skenar” här istället för att ta strid?
Dålig strategi gentemot varg, men bra när det gäller det mänskliga urvalet.
Att enbart skjuta kalv under något/några år, skulle teoretiskt kunna påverka vargstammen eftersom de för vargen tillgängliga djuren blir svårare att fälla. Risken finns dock att de då istället ger sig på tamdjur.
Är personligen för att vargstammen glesas ut i just Värmland, men då också att det blir mer stöd för de vargar som nu har börjat etablera revir UTANFÖR det egentliga vargbältet som i Uppsala och Stockholms län.

32. En som vet....

2016-10-11 16:49

Hur ska man få bort frilevande varg då?
Tycker det är skrämmande att folk inte inser att det inte går....
Det borde man ju insett nu.
Sen kanske det finns jägare som arrenderar sin jaktmark av skogsbolag och i sitt arrendekontrakt har inskrivet att man måste jaga älg.
Annars förlorar man sin jakt.
Tillhör den kategorin.
Och vill gärna ha jaktmarken kvar.

31. Värmlandsjägare (igen)

2016-10-11 16:49

Politiker är för det mesta inga principfasta människor, den egna karriären kommer långt före allt annat och kan man skapa en tillräckligt stark opinion så kommer dom flesta av dom att vilja fiska röster i den, undantaget då dom värsta fanatikerna då förstås.
Jag kan inte se att finns ens en avlägsen möjlighet att skapa en stark opinion kring utrotning av vargen, så då återstår två alternativ om man vill ha en rimlig rovdjurssituation, skjut gräv och tig eller försöka på laglig väg att jobba med det man har och som kanske kan vara möjligt. Jag skulle inte rekommendera det första alternativet, men att försöka skapa förståelse och opinion för den verkliga situationen i skogen och på landsbygden borde vara möjligt. Vargen själv gör ju mycket av propagandajobbet genom att käka upp alla älgarna och kanske t.om. börja bli farlig för människor.
Visst är det jättebra om vi försöker skapa en så stark och frisk älgstam som möjligt, men lyckas vi inte ena oss såpass så vi kan få decimera vargstammen så tror jag att det blir snudd på omöjligt iallafall där vargstammen är stark.

30. Nr 28.Vargstammen kommer ju aldrig bli mindre.

2016-10-10 19:44

Iallafall inte på laglig väg,så länge Sverige är med i Eu .
Eller så länge rovdjursorganisationerna har rätt att överklaga politiska beslut som tagits av regering och riksdag, genom odemokratiskt jonglerande och trixande av vissa rättsinstanser.
Att tro det är en utopi i mina ögon.
Vad får man göra då?
Kanske försöka få en älgstam som är stark och frisk ,som har chans att klara vargangrepp.
Det finns ju faktiskt älgar som gör det.
Och en älgstam i rätt åldersfördelning och med kor som sätter många kalvar till världen.
Blir mer mat till vargen och mer kalvar som överlever och i förlängningen även älg,som vi jägare kan jaga.
Så att skjuta mycket kalv kan ju slå undan benen på oss på längre sikt,så är det bara.
Och givetvis måste det vara älgförvaltninvaltning i fortsättningen med.
Fast kanske mer koll på den,inte bara spillningsinventering på våren eller älgobsen som styrmedel på hösten ,eller äbin.
Kanske man måste gå ut någon extra gång på sommaren och kolla hur mycket spillning det finns så att man kan räkna och få en uppfattning om stammen gått upp eller ner.
Men jag tror det går att fixa.
I värsta fall med jaktuppehåll några år .
Men det är iallafall jag beredd att ta om älgen finns kvar i framtiden.
Frågan är vad skogsbolag och markägare tycker,om dom ser älgen som en resurs.
Skogsstyrelsen gör ju inte det iallafall.

29. Värmlandsjägaren......

2016-10-10 19:43

.....att få ner vargstammen räcker inte, frilevande varg måste bort. Det går inte att förvalta en vargstam som skulle innebära en jaktbar älgstam.
Plus att övrig jakt/eftersök med löshund inte är möjlig, det spelar ingen roll om det är 10 eller 2 vargar i varje revir.
Det är skrämmande att jägarkåren inte inser detta, utan går på denna Oktoberjakt och medverkar starkt till älgens försvinnande där vargen är etablerad.

28. Värmlandsjägare (igen)

2016-10-09 21:13

Visst, men det är ju därför jag skriver att prioriteten måste ligga på att få ner vargstammen, iallafall i Värmland och sannolikt även på vissa ställen i Dalarna.
Ambitiös älgförvaltning blir ju omöjlig om vargarna ständigt blir fler och fler.

27. Men skjuter man en hög andel kalv,Anders Å.

2016-10-09 14:41

Hela tiden under flera år, när trycket från rovdjuren är som det är, får man ju definitivt ingen återväxt på älgstammen.
Vi får inga nya kor som inom några år sätter egna nya kalvar till världen.
Som blir kor som får egna kalvar osv.
Vi får en överårig älgstam med djur som reproducerar sej lite eller inte alls.
Vilket i förlängningen innebär att vi får ännu mindre älg att skjuta.
Och vargen tar ju sitt som sagt var,av kalvarna.
Givetvis ska fina tjurar sparas som jag också skrev.
Och en älgstam som är i balans.
Men att tro att det kommer bli vargjakt värd namnet med de myndigheter och makthavare som finns nu, tror iallafall jag är att vara optimistisk i överkant.

26. Endast några få......

2016-10-09 11:10

..............förstår att enda sättet att rädda älgstammen är att frilevande varg måste bort från våra skogar.
Att forskare och jägare kommer med råd angående olika avskjutningsmetoder kommer ALDRIG att rädda älgstammen.
Älgen är snart är borta från hela mellansverige och vi gör ingenting "konstruktivt" för att rädda den!!!

25. Värmlandsjägare (igen)

2016-10-09 11:09

Själv är jag helt övertygad om att all jakt måste ske så naturligt som möjligt, dvs. att man inte kan tillåta sig att ständigt skjuta bort dom bästa avelsdjuren. I älgens fall i dagsläget innebär det totalfredning av alla stora tjurar och fortsatt hög andel kalv.
Dock i fallet Värmland och i scenariot med en okontrollerad tillväxt av Varg så spelar det nog ingen roll hur vi gör med älgjakten. Älgen klarar sannolikt inte detta även om vi slutar jaga helt. Jag hoppas att jag har fel där men som artikeln beskriver så ser det inte så ut.
Således måste fokus läggas på att åstadkomma en rejäl decimering av vargstammen, annars är kan det snart vara slut med älgjakt i Värmland för många år framåt.

24. Tror faktiskt.

2016-10-08 21:03

Att enda sättet att kunna ha en älgstam i fortsättningen med det starka rovdjurstrycket som råder,är att ha en stark och frisk älgstam som kan försvara sej och sin avkomma mot rovdjur.
Det innebär att vi måste tänka om både myndigheter jägare och markägare.
Vi måste tänka i nya banor ,kalmarmodellen och allt vad det heter har ju inte fungerat något vidare med facit i hand .
Vi måste inse att älgen är en resurs värd att bevaras inte bara en plåga som orsakar skogsskador eller trafikolyckor.
Ett hondjur är produktivt vid låt oss säga tre-fyra års ålder och sätter de första åren en kalv till världen ,därefter två kanske tre kalvar till världen varje ,år en tio tolv år framöver i tiden.
Innan det de sista åren av sin produktiva levnad då de kanske återigen får en kalv vart år.
Att då med den kraftiga rovdjursstam vi har enbart lägga över jakttrycket på kalv,är ett säkert sätt att skjuta älgstammen i sank.
Så gör man om man inte vill ha älg att jaga i framtiden.
Självmord för älgjakten med andra ord.
Men som sagt bara funderingar en lördagskväll i Oktober.
Helgen före älgjakten.
God jaktlycka på på Måndag älgjägare.

23. Även om vi skjuter kalvar .

2016-10-08 15:41

Som det rekommenderas så skjuter vi bort en del av räntan på älgstammen.
Resten tar rovdjuren,inklusive vargen,vilka ju helst tar kalvar.
Då är hela återväxten borta.
Kapitalet i form av dom vuxna älgarna finns ju kvar.
Men om detta görs under en längre tidsperiod får vi en överårig älgstam av icke produktiva djur och vi får heller ingen återväxt som vi jägare kan ta del av.
Det enda rätta är nog att ha en väl avvägd och balanserad avskjutning av alla älgar.
Tex låta en fin ko ha sin kalv med sej under hela jakten,så man vet att det inte är någon gallko som kommer.
Spara fina kvigor men skjuta bort gamla kor som är överåriga .
Spara tjurar med fina anlag men skjuta bort små taniga tjurar.
Det kan ju vara svårt och måste nog till samarbete över jaktmarksgränserna.
Och med markägarna.
Men det är nog kanske enda sättet att ha en älgstam kvar i Värmland.
Är ju ingen expert på området men har ju jagat älg sen början på 80 talet och har sett älgstammen bara bli mindre och mindre .

22. Det hela är enkelt

2016-10-08 09:36

När vargmaten är slut i Värmland så kommer resten av landet att hemsökas av hungriga individer med smak på färskt kött. Ju närmare rovdjuren kommer tätare bebyggda trakter ju mer får, nöt, och hästar kommer att få lida. Kanske även någon på väg till skolbussen? Om inte myndigheter i Sverige inser detta nu, och det är bråttom, så är svensk landsbygd förlorad för den verksamhet som har sysselsatt dess befolkning sedan urminnes? tider. Men skit samma, man kan ju bygga vindkraftverk där i stället om det inte finns någon som blir störd.
Fy f-n för vad som är på väg att hända på grund av sekterister!

21. 961L

2016-10-08 09:36

Du har nog rätt i att olika regleringar av älgjakten inte kan lösa det här. Även om vi helt slutade jaga älg, vilket sannolikt är många vargkramares huvudmålsättning, så skulle vargens ständigt ökande numerär snart skapa samma problem iallafall.
Det handlar helt om hur vi hanterar vargen och att tillåta den att "föröka sig fritt" fungerar uppenbart inte.
Själv tror jag inte att det behöver tolkas som att vi skall utrota vargen, det lär också vara en fullständigt omöjlig ståndpunkt i dagens värld.
Det som KANSKE skulle vara möjligt är att bygga en tillräcklig opinion för att decimera den och så tvinga opportunistiska politiker att vända kappan efter vinden.
Om alla vi som inte tror på dagens rovdjurspolitik slutar tjafsa inbördes om utrotning eller inte utrotning och istället enas och fokuserar på det som kanske är politiskt genomförbart så ökar iallafall sannolikheten för att det skall kunna bli verklighet.
Om inte så ser det dystert ut för både älgstammen och landsbygden.

20. #18 961L

2016-10-08 09:32

Läs igen vad jag skriver. Den enda(!) orsaken till att jag röstar som jag gör är att jag inte vill ge MP, SNF, WWF, SRF, m.fl. ens chansen att påstå att det är jägarna som har ansvaret för att älgstammen regionalt hamnar på rödlistan. Det påståendet finns redan på diverse diskussionsforum där medlemmar av dessa föreningar deltar. Varför bjuda dom på det när resultatet ändå blir det samma?

Givetvis kommer inte vargarna att lägga sig ner och dö när det är slut på älgkalvar.

Det värsta är att jag faktiskt tror att, om inte alla så åtminstone ganska många, svenska politiker också förstår att du egentligen har haft rätt sedan 2001. Jag tror också jag vet varför de inte gör något åt det.

En person om någon borde känna på kroppen hur det är att vara miljörörelsens gisslan när det gäller att skapa tillväxt i ett modernt samhälle med låga födelsetal.

Hur känns det efter bara två år Stefan L-n?
Hur känns det att offra landsbygden för att skapa inflation och tillväxt m.h.a. en skapad bostadsbrist i storstadsområdena när det står miljontals m2 i tomma hus på landsbygden?
Hade du klarat det utan miljörörelsens påståenden om att det är landsbygden (kor som fiser och folk som vägrar köra kollektivt) som är det största hotet mot "klotet"?

Tyvärr 961L, jag tror den här frågan är mycket större än "några älgar" i Värmland.

Jag hoppas dock fortfarande att den totala bristen på logik i rovdjursfrågan ska hjälpa till att avslöja hur långt en maktgalen miljörörelse är beredd att gå innan det är för sent.

På Natursidan.se har jag ställt frågan hur det kan komma sig att antalet rovdjur i ett europeiskt land kan stå i omvänd(!) proportion till antalet år landet har varit medlem i EU(läs: styrts av Art&Habitatsdirektivet) om direktivet är så bra.
Har jag fått något svar? Nej, givetvis inte. Kommentaren med frågan släpps inte ens igenom.

Läs hur miljörörelsen refererar från CITES senaste möte. Hittar du ett ord om det JoJ skriver här:?
http://www.jaktojagare.se/kategorier/utrikes/trofejakt-kan-bevara-hotade-djur-20161007/
Istället jublar miljörörelsen när Rumänien, det land i EU som fram till idag påstås har mest rovdjur, förbjuder jakt på rovdjur.


Ruttet är vad det är.

19. Tror faktiskt...

2016-10-07 16:45

...att 961L har helt rätt i det han säger.
Har samma uppfattning själv, tyvärr är det nog kört med älgen.
Och menyn för vargen är stor, till och med lamadjur och kameler tar den och det är ju djur som mig veterligt aldrig funnits vilda i Sverige.

18. #13 - Mats S Johansson, upp till bevis innan du röstar.

2016-10-07 16:10

Självklart är älgstammen hotad, inte bara i Värmland, utan i hela landet. Renbetet undantaget, åtminstone för stunden. Då blir frågan; vad är syftet med, citat: ”… att i första hand bara fälla älgkalvar ...”? Det enda rimliga syftet torde vara att rädda en hotad älgstam. Annat syfte kan vara att säkra vargen käk. Naturlig följdfråga blir ”kan älgstammen räddas genom att inte skjuta vuxna älgar?”. Svaret på frågan kunde ha blivit ”ja” om vargarna endast dräper älgkalvar. Då skulle varje kalv som skjuts vara att rycka maten ur vargkäft, och kunde man därigenom utrota vargen så skulle det vara räddningen för älgen. Två av tre älgar som dräps av varg är kalvar, men det gäller bara så länge det finns gott om älgkalvar. Vargar dräper utan problem vuxen älg, hjort, ren, rådjur, bäver, hare, grävling, skogshöns, kor, häst, får, hundar, lamadjur, kameler etc. Så vad kommer att hända i Sverige när det blir ont om älgkalvar? Det troliga är att andelen och antalet vargdräpta vuxna älgar kommer att öka, likaså övrigt vargdräpt vilt och vargdräpta tamdjur. Jag menar nog att det går inte att vare sig rädda älgstammen, eller åstadkomma en långsammare älgutrotning, genom att endast skjuta kalv. Det avgörande är att vargstammen växer exponentiellt så länge ekonomiska intressen lyckas upprätthålla en urban politisk majoritet medelst kvasireligiös propaganda om att naturen kräver varg för att inte domedag skall inträffa. Alltsedan 2001 har jag tjatat om att det går inte att låta världens värsta rovdjur få föröka sig och sprida sig fritt, och varje år har tyvärr givit mig rätt. Detta gäller ledsamt nog även för närvarande, och tills det finns en politisk majoritet för ändring; vargstammen kommer att fördubblas vartannat till vart femte år; älgstammen utrotas inte bara i Värmland, utan överallt där vargen tillåts föröka sig fritt. Men inte bara älgen utrotas, utan landsbygden och mycket med den. Tyvärr talar mycket för att landsbygdens död är irreversibel – något som troligen glädjer alla som vill ”rewilda” Sverige.
All älgförvaltning är omöjlig med varg under rådande rovdjurspolitik. Älgförvaltningens enda syfte synes därför vara att göda en meningslös byråkrati.

17. Tror ändå att älgen i sin arvsmassa...

2016-10-07 14:33

...sedan lång tid tillbaka har inprogrammerat hur dom försvarar sej mot olika predatorer. Tror inte att det är något som överförs olika individer emellan.
Vargen har ju bara varit borta från faunan i knappt hundra år, om ens det och olika strövargar har ju frekventerat åtminstone dom norra landsdelarna hela tiden även då den ansågs som utrotad.
Återkommer till löshundsjakten på älg, hur dom beter sej mot hunden genom att attackera och anfalla den för att jaga iväg den.
Eller sparka ihjäl den om det går.
Och det är ju ett beteende som finns nedärvt i arvsmassan mest troligt.
Så var det ju även innan vargen kom tillbaks i början av 80-talet.
Och den svenska vargstammen lär ju aldrig kunna begränsas med nuvarande rovdjurspolitik när den anses som helig av våra myndigheter.

16. Värmlandsjägare (igen)

2016-10-07 11:46

Visst har många arter dött ut, 99% av dom som en gång har funnits tror man.
Älgars förmåga att hantera Varg skiljer sig dock säkert åt mellan olika älgindivider och om vargen försvinner och är borta i många år så överlever ju även dom älgar som är mindre bra på försvar.
Då minskar det genetiska trycket på just den egenskapen och inga kalvar får lära sig av kon hur man gör. Så det är sannolikt att försvarsförmågan minskar efter många år utan Varg. Det måste ju inte betyda att den försvinner helt, utan bara att den inte är tillräckligt bra när vargen återkommer.
Det finns vad jag minns också statistik på att dom svenska vargarna har betydligt större jaktframgång än vargar har på platser där dom aldrig varit utrotade.
Detta stärker ytterligare kravet på att decimera vargstammen i Värmland och om det inte sker snabbt så kan skadan säkert bli långvarig.

15. Liten korrigering

2016-10-07 11:46

"Utan den skulle ingen av dom arterna finnas kvar. "
Var nog en överdrift. Predatorerna skulle kanske lära sig ta andra byten om dom normala bytesdjuren dog ut och bytesdjuren skulle kanske anpassa sig till att inte bli jagade på normalt sätt om predatorerna dog ut, men båda skulle sannolikt förändras, eventuellt bli långsammare och kanske mindre. Mycket spekulation, men vad vi vet är att dom utvecklats tillsammans och blivit vad dom är mycket på grund av det samspelet.

14. Tror faktiskt att älgen genetiskt...

2016-10-07 11:23

...i sitt beteende har inbyggt hur dom ska agera mot rovdjur, tex varg.
Det ser man ju när man jagar med löshund hur dom gör utfall mot hunden för att försvara sej och sin avkomma.
Nu jagar man ju oftast med en hund i taget så det blir ju svårare mot flera vargar i flock.
Så påståendet att älgen skulle glömma bort hur den försvarar sej mot varg tror i alla fall inte jag på.
Man har ju dokumenterat på avlidna vargar att många av dom har gamla skallskador som läkt ut samt har ju hittat vargar som sparkats ihjäl av älgar.
Och ändå trots dynamisk balans i naturen har miljontals arter dött ut, vågskålen har tippat över så att säga.
Förutsättningarna har ändrats endera på grund av tillgång på föda eller klimatförändringar.
Och alla gånger har ju inte människan varit orsaken till en arts försvinnande.

13. #10 och 12

2016-10-07 11:21

Ni har givetvis rätt båda två och jag hoppas att svenska politiker inser vilken pandoras ask de öppnat genom att ge de s.k. ideella miljöorganisationerna talerätt i ett domstolsväsende som inte har en chans i havet att hänga med när en återintroducerad toppredator med en potentiell tillväxt på över 40% kommer till ett överfullt dukat matbord.
Tyvärr tror jag som 961L att det redan är alldeles för sent.
Resultatet kommer med stor sannorlikhet att bli att älgstammen i Värmland kommer att få en smäll som kommer att ta mycket lång tid att hämta sig ifrån. Efter den smällen kommer även vargstammen att minska vilket ger miljöorganisationerna ännu ett argument för att rödlista vargen och cirkusen bara fortsätter.
Skillnaden mellan 961Ls förslag och rekommendationen i inlägget här är bara:
- när i tid kommer krachen
- om vi som jägare ska ge miljöorganisationerna chansen att skylla på oss eller inte.
Sorry 961L, jag röstar för förslaget som presenteras här.

12. 961L

2016-10-07 10:32

Naturen eftersträvar naturligtvis ingenting alls, den bara ÅR, men mellan bytesdjur och predatorer finns under normala omständigheter iallafall en viss dynamisk balans. Utan den skulle ingen av dom arterna finnas kvar.
Situationen då predatorn försvinner och är borta tillräckligt länge för att upphörandet av det urvalstryck som var artspecifikt för just den predatorn skall hinna slå igenom genetiskt bland bytesdjuren, dvs. även dom bytesdjur som inte är bra på att försvara sig och sin avkomma mot predatorn kan sprida sina gener i populationen, (inlärning från mor till avkomma spelar säkert roll här också) för att sedan snabbt komma tillbaka är sannolikt väldigt ovanlig i naturen.
Hur lång tid det tar för bytesdjuren att genom urval och inlärning återfå sin förmåga har vi mycket lite kunskap om. Kanske går det inte alls om predatorn ökar för snabbt.
Den aspekten har myndigheter och vargkramare fullständigt struntat i och sannolikt ser vi nu konsekvenserna i Värmlands älgstam.
Vi människor som har orsakat allt detta skulle, om vi aktiverade våra hjärnceller, kunna hantera situationen genom att inte låta vargen öka så snabbt och därigenom ge älgen tid till återanpassning, men som du påpekar så ser det inte ut som om det skulle ske, iallafall inte på laglig väg.

11. 961L

2016-10-07 10:32

Mycket bra skrivet och förklarat av dej.
Så nu vet vi det,människan VAR här före både varg och älg för dom kom från havet där inlandsisen smält undan.
Och det andra stämmer ju helt och fullt det också,undras vilka argument dom ska hitta på nu då vargvännerna.

10. Älgförvaltning med varg är omöjlig - skjut alla älgar

2016-10-07 08:33

Kända exempel på att vargar dräper alla djur de kan är Coronation Island och Isle Royale - vargen dräper bytesdjuren även om påföljande svält medför att vargarna själva måste äta varandra och tills de går under. Naturen eftersträvar inte balans, såväl individer som arter har en relativt kort livstid. Men jag skall upprepa mig och även tjata: Den explosion av antal vargar som nu pågår kommer inte att hejdas i tid. Då och då kommer begränsade och betydelselösa jakter att äga rum, men vid varje nytt år kommer vi att ha fler vargar än året innan. Vi har valt politiker som saknar förmåga förstå innebörden av att vargen är en art som (likt många arter) ökar exponentiellt så länge omgivningen inte begränsar tillväxten i form av sjukdom, matbrist, utrymme eller övrig ökad dödlighet, som till exempel jakt. Alternativt har vi politiker som inte bryr sig, eller som är fanatiker.
Det finns inga arkeologiska fynd som ens indikerar att det skulle finnas varg i Skandinavien tidigare än de första människorna. Fynd visar att de första människorna troligen kom till norska västkusten ca 10500 år före nutid, och sedan till svenska västkusten. De kom, av fynd att döma, från ett landområde (Doggerland) i Nordsjön (ref Galta 3 på Rennesøy i Ryfylke). Det finns heller inga skäl tro att varg skulle kunna komma till Skandinavien tidigare än vargens bytesdjur. Detta oavsett, så har Ingen art på jorden ”rätt” finnas till, alternativt "rätt" att finnas på något visst område. Det finns ingen gudagiven existensrätt för någon, utan det är vi människor som bestämmer om vi skall ha varg eller inte. För inte så länge sedan var det en majoritet av befolkningen som inte ville ha varg – och då utrotades vargen, utan naturens kollaps. Just nu finns det en politisk urban majoritet som vill ha ”livskraftiga” stammar av varg, inte av kunskap, men på grund av sin naturreligiösa tro – och därför ökar antal vargar exponentiellt, utan att det finns någon laglig möjlighet att stoppa tillväxten. Låt oss dock en gång för alla slå fast att vargen INTE var här först. Låt oss därför slippa höra det det ständigt upprepade, likaså felaktiga, fåniga och meningslösa ältandet om att varg har större ”rätt” att finnas i Skandinavien än vad vi människor har. Men jag kan slå vad om att vargexplosionen inte kan, och inte kommer att hejdas på politisk väg.

9. Vem vet ...

2016-10-06 14:54

vilka som kom först .....
Ingen av oss levde ju då.
Finns ju inte så många bevis kvar heller i form av några arkeologiska fornlämningar .
Skulle nog tro att både älgen,vargen och människan kom ungefär samtidigt efter den senaste istidens slut.
Och Bryssel kan man ju inte glömma...
Det är ju det dom hänvisar till dom sakkunniga fort det blir tal om jakt på vargar .
Att Sverige riskerar att fällas i Eu domstolen om dom inte följer fastställda mål.
Och alltid så är det vi jägare som ska ta smällen i form av inställd jakt eller nedskärningar av tilldelningen.
Allt på grund av en fullständigt havererad rovdjurspolitik...

8. Rödlistan..

2016-10-06 13:21

Om det varit en fågel som minskat lika kraftigt som älgen hade man rödlistat den omedelbart.
Inställd jakt = Självklart.
Vän av ordningen kommer nu att säga att detta kommer att medföra ökad risk i trafiken.
Detta ÄR faktiskt INTE jägarnas problem.
Älgen var här före vargen, jägarna och bilarna.

7. @3

2016-10-06 13:20

När predatorer införs en plats dom inta har varigt förut så är det inta als ovanligt att dom utrotar deras bytesdjur. Mest känt är nog exemplet med orma på Guam

https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_tree_snake

6. Fel och rätt

2016-10-06 13:20

Varför spara älgar till ytterligare vargmat? Först efter en omfattande vargjakt där antalet vargar minskar till under 50 i Värmland, kan älgstammen ha en chans att repa sig igen. Innan dess är de bara att försöka konkurrera med vargen och göra så stort uttag som möjligt genom jakt. Älgstammen kommer ändå att gå ner till mycket lägre nivå än idag. Frågan är bara hur lång tid det tar, och hur köttet ska fördelas mellan jägares frysboxar och vargmagar.
Det gamla taktiken att bara skjuta kalv när antalet älgar är lågt och man vill öka stammen, det fungerar bara när jakt är den klart dominerande predationsfaktorn. Värmlands älgstam är ändå förlorad så länge vargtätheten är på nuvarande eller högre nivå. Även om älgjakten läggs ner totalt. Det är bara en fråga om tid.

5. Bryssel

2016-10-06 13:20

Glöm det där med Bryssel ty "den gröna geggan" lurar oss genom att hänvisa till Bryssel.

4. Myndigheterna inklusive...

2016-10-06 11:56

...länsstyrelsen i Värmland och förvaltningsdomstolen bryr sej inte ett dugg om ifall den värmländska älgstammen dör ut.
Det enda viktiga är att fjäska för Bryssel så dom inte får bannor av dom där....
Det är dock gynnsam bevarandestatus och genetiskt värdefullt så fort det blir tal om vargjakt.
Och vargkramarna skriker sej hesa av ilska.
Så utvecklingen på den fronten lär nog inte förändra sej nämnvärt.

3. Anpassning

2016-10-06 11:36

Det verkar alldeles uppenbart att Värmlands älgstam inte hunnit anpassa sig till den snabba och kraftiga återkomsten av varg och att detta har fått ske utan rimliga analyser av myndigheterna.
Risken med detta är att älgen helt enkelt försvinner från delar av Värmland för lång tid framöver.
Man kan invända att rovdjur normalt inte utrotar sina bytesdjur, men situationen där vargen återvänder snabbt efter mycket lång frånvaro är inte normal och att hantera den situationen som myndigheterna har gjort hittills måste betraktas som både orimligt och ansvarslöst.
Det enda rimliga i nuläget måste vara precis det som Anders Olsson föreslår och om det inte sker så ser det mörkt ut för Värmlands älgar.

2. SKAMLIGT

2016-10-06 11:35

Ofattbart att politiker och tjänstemän har fått fritt spelrum att förstöra en fantastisk älgstam som Värmland hade för inte så länge sedan.
Traumat fortsätter i hela Sverige.
Man behöver verkligen inte vara någon Einstein för att extrapolera hur situationen ser ut om några år för hela Sverige.
Är detta vad Löfven menar med "Den svenska modellen?"
Att utrota en nationell symbol för att ett fåtal tokstollar skall ha fritt spelrum åt sina sjuka teorier?
Någonting radikalt måste till om inte hela Sveriges viltförvaltning skall dö sotdöden.
Dags att sluta snacka nu och vända trenden.
Upp till kamp mot förtrycket!

1. Man ska inte...

2016-10-06 11:35

....skjuta några älgar alls nu! Jägarna tycks inte vilja se verkligheten.
Om man skjuter kalv, hur ska då älgstammen kunna öka?
Vargen måste bort.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB