• Allmogejakt

”Social bärkraft” i vargpolitiken?

AktuelltPublicerad: 2013-08-29 15:28

EU-kommissionen kommer att lägga mer fokus på ”social bärkraft” än ekologisk bärkraft i rovdjursförvaltningen. Det beskedet kom från EU-kommissionens Andras Demeter vid en workshop i Bryssel om förvaltningen av stora rovdjur.

Jägareförbundets vilt- och naturvårdsstrateg Fredrik Widemo, som deltog i kongressen International Union of Game Biologists, välkomnar utspelet.

– Detta är något som Jägareförbundet länge drivit, både nationellt och i Europa genom jägarfederationen Face, säger han till Svensk Jakts webbupplaga.


Öppnar för ny svensk vargpolitik?
Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld hoppas att en sådan kursändring kan öppna för en ny vargpolitik i Sverige.

– Ett mycket välkommet besked inför fredagens hearing om vargkommitténs slutbetänkande och inte minst inför regeringens fortsatta arbete med rovdjurspropositionen. Vi hoppas nu också att EU-kommissionen koncentrerar sig på social bärkraft i det fortsatta rovdjursarbetet, kommenterar Bo Sköld för Svensk Jakt

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Att SJF välkomnar vargen är inget nytt

2013-09-04 09:30

Har dessa herrar inte lärt sig någonting? Som en SJF:are sa det var ej meningen att det skulle bli så här. Tänk på det om ni ska sälja er ingen.

23. #21, Fredrik Widemo - bättre

2013-09-01 12:16

Rewilding har varit ett begrepp under lång tid, och lång är tiden dessa rewildingentusiaster tänker bakåt – ända tillbaka till pleistocen - en lång tidsepok som började för ungefär 2.5 miljoner år sedan och slutade när senaste istiden slutade. Perioden omfattar ett antal istider, minst 20 istider med mellanliggande värmeperioder anses ha förekommit. Till tider fanns ett mycket rikt djurliv, bl a den så kallade megafaunan (större både nu levande och utdöda djur). Det är dessa varma perioder ekosoferna drömmer sig tillbaka till, tron är att människor strövade i en parkliknade natur med grässlätter och lövträd, mat fanns i överflöd och temperaturen var behaglig, så ett höftskynke var allt som behövdes i klädväg. Stora stammar av stora gräsätare ”balanserades” av stora stammar av stora rovdjur. Genom att väsentliga delar av EU-byråkratin och -makten anammat den ekosofiska läran så har dessa drömmerier konkretiserats i begreppet faunarestaurering, eller ”rewilding”. Enorma belopp satsas nu på att återskapa pleistocennaturen i Europa, projektet drivs i bolagsform under namnet Rewilding Europe, och det är för inblandade ”big business”. Men trots enorma förtjänster så kommer de (WWF mfl.) aldrig att leverera något pleistocen.
Tyvärr har både svenska regeringen, Jägareförbundet och oerhört pinsamt nog även Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin hoppat i denna galna tunna. Men Widemos svar indikerar en hos Jägareförbundet viss tillnyktring i frågan. Hoppas att tillnyktringen även når svenska riksdagen och svenska regeringen, rewilding är en bondfångarverksamhet som regeringen absolut INTE skall deltaga i – inte ens under förespegling av att man är där för att ”informera” sig.
Slutligen Widemo, när du skriver att rewilding-koncepet är intressant, därför att det kan ”hjälpa dig att sprida förståelsen av betydelsen av betestrycket för den biologiska mångfalden”, så påminner mig det starkt om Isle Royale: Där deporterade den amerikanska staten befolkningen för att forskare skulle få tillfälle att lära sig hur vargar kunde ”balansera” en älgstam. Vad forskarna lärde sig var att det fanns ingen balans - en dyrköpt men elementär kunskap. Allehanda värdelös forskning är inte av den dignitet att det ger någon rätt att förstöra andras liv och leverne, eller åsamka vilda och/eller tama djur lidande. Om något, så kommer Rewildingprojektet att lära dig att det jordiska paradiset gick förlorat för mycket länge sedan – min tro är att det aldrig existerat. Ditt engagemang för rewilding gör att jag bättre förstår varför du har skrivit många hätska utfall mot alla oss som insett att varg är ett rovdjur som det inte går att ha lös i våra bygder. Jag hoppas att din gryende tveksamhet inför rewilding även skall ge dig en insikt om det omöjliga i att ha en långsiktigt livskraftig och frilevande vargstam i Sverige.
Rewildingentusiasterna är FÖR jordbruk på de stora slättlandskapen i Europa, men de vill få BORT jordbruk i skogs- och bergslandskap. Jag undrar om de som köper lotter i Svenska Postkodslotteriet vet om att de därmed bidrar till att avfolka svenska skogsbygder, och därmed mörklägga vårt öppna och ljusa bygdelandskap?

22. # 20-21

2013-08-31 18:35

Calle & 961L,
jag noterar era synpunkter och vi är helt överens när det gäller huruvida konceptet har en plats i Sverige som det ser ut på kontinenten.

Jag anser inte att jag förbehållslöst stött det vid någon tidpunkt, 961L. Men jag ska villigt erkänna att jag är mer negativ nu än från början. Min bild av RE har förändrats efter att tiden har gått, och jag haft tid att sätta mig mer in i tankarna och sett hur de arbetar. Ursprungligen hade jag endast sett delarna inom betydelsen av klövviltsamhället, och tankarna på faunaintroduceringar av exempelvis visent. Men det finns som sagt andra delar av konceptet som inte alls är OK, och därmed faller det i mina ögon självklart. Vilket jag vill minnas att jag utvecklade i kommentarsdiskussionerna till min blogg för något år sedan.

Kan RE hjälpa mig att sprida förståelsen av betydelsen av betestrycket för den biologiska mångfalden är jag dock fortfarande glad för det. Det betyder inte att jag vill ha hit konceptet.

Jag ser inte alls kopplingen till den här artikeln, men det är en annan historia. Jag hörde RE nämnas en gång på viltkongressen i Bryssel, och det var på en kafferast (och inte positivt).

Kommissionen diskuterar nu socioekonomiska effekter på ett sätt de inte gjort tidigare; jag ser det som självklart positivt. Det betyder inte på något vis att slaget är över, men det är ett litet steg på rätt väg.

Tack för korrigeringen 961L.

Nu ska jag packa vidare inför älgjakten...

21. #9, Fredrik Widemo är en "Rewilding Europe"-missionär

2013-08-31 14:03

Fredrik Widemo, #15: Här finns lite att läsa direkt från Widemos hand, support till Rewilding Europe och det utan förbehåll: http://www.jaktsidan.se/ipb/topic/29020-ett-vildare-europa/. Det kan ha varit detta som gjort mig förvirrad (eller vinet till vildsvinsmiddagen?), men jag beklagar skrivfelen. Kul att du läser mina inlägg noggrant och att du bemödar dig om att svara. Jag är självklart tacksam över att få tillfälle att rätta till felaktigheterna. Rubriken är korrigerad och här kommer den korrekta versionen av inlägget:

Såja, Widemo. Rewilding Europe har många gemensamma drag med Bibeln; men så är ju också ekosofi en religion: Man måste ta allt eller inget – endera tror man på paradiset och gud i himlen eller också gör man det inte. Nu försöker Widemo i delar ta avstånd från Rewilding Europe, MEN: ”Rewilding Europe” är ett bolag bildat av holländska WWF, stiftelsen ARK och ”Wild Wonders of Europe” med Staffan Widstrand i spetsen.
EU stöttar projektet och ser det som en väg att skapa vildmark av stora delar av Sverige, nästan hela Finland, delar av Baltikum etc. Fredrik Widemo låtsas som om Sverige bara skall ta de ”goda” (vilka?) delarna! Men målet är att 1 000 000 (en miljon!) hektar i centrala Europa skall tas från nuvarande ägare (sånt kallas "övergiven" mark!) och vara ombildade till vildmark innan 2020. Projektets yttersta mål är att så stor del som möjligt av Europa skall tas från nuvarande ägare för ombildning till vildmark av pleistocen-typ, dvs. att bland annat skall det i centrala Europa finnas stora hjordar av migrerande betesdjur; typ vildhäst, visent, myskoxe, kamel, saigaantilop, etc.
Betesdjuren skall utgöra föda för stora flockar av medföljande rovdjur som varg, lo, björn, tiger etc. Det har redan bildats ett antal "pleistocen"-parker, för att efterlikna spåren efter den utdöda mammuten kör man i en park omkring med stridsvagnar! Områden som för närvarande görs om till vildmark är Velebit, områden på Västra Iberiska halvön samt Donau‐deltat och södra och östra Karpaterna. Ideologin bakom Rewilding Europe är klassisk ekosofi; vilda djur skall ersätta människans roll i ”naturen”.
Ett nyckelbegrepp är transhumanance, dvs. den ekosofiska tanken att människor skall leva nära djurens villkor och följa med de migrerande djurflockarna. Det hela säljs in till politikerna med att detta skall skapa arbetstillfällen och en ny form av ekonomisk utveckling för landsbygden (lika lönsam som svensk rovdjursturism?).
De som tror på den denna ”nya” form av ekonomi rekommenderar jag att studera, gärna åka dit, Krügerparken i Sydafrika. Den nya ekonomin ger arbete åt ett fåtal säljare av inträde, reklammakare, veterinärer, ett antal vakter, leverantörer av foder etc. Men i denna ”nya” ekonomi finns inte plats för en produktiv landsbygdsbefolkning; försvinner de inte frivilligt så blir de utkastade, endera fysiskt eller med hjälp av byråkrati.
Nyspråk för detta är tydligen "social bärkraft"! Ett gammalt exempel är Isle Royale i USA. Jag hoppas att Sverige skall få en ny riksdag och en ny regering som förstår att den svenska landsbygden måste behållas av många skäl, bland annat är inhemsk spridd produktion av mat, kläder, byggnadsmaterial etc. en viktig del av totalförsvaret. Vägen att gå är att göra landsbygden lönsammare; man kan ju börja med att återföra alla intäkter och kapital som nu strömmar från land till stad. Sedan är det viktigt att all mark, jord- och skogsmark, ägs av enskilda som bor på eller åtminstone i samma kommun där ägorna finns. Stat, kyrka, industri och kapitalägare skall absolut inte äga jord eller skog. Det är till stort ogagn för oss alla. Varg är ett rovdjur som är omöjligt i en befolkad och produktiv landsbygd, det är gammal och beprövad erfarenhet. Sverige behöver inte lägga enorma resurser på att uppfinna hjulet gång på gång.

SMSL Thailand, #16: Ja, IUCN är en mullvadorganisation, de har en egen agenda men har fått in foten lite överallt inom EU bl a. Överhuvudtaget finns det ett stort behov av att belysa miljö- och klimatalarmismen, både dess historia, dess finansiering och dess infiltration av nationella och internationella byråkratier och politiska organisationer. IUCN:s verksamhet är ett tydligt hot mot svensk landsbygd.

20. Ett fundamentalt misstag av Widemo

2013-08-31 14:01

Visst kommer RE Europe på andra ställen att öka hjortdjuren fram till den dag rovdjuren hinner ikapp. Men RE Europe är inte ute efter att öka jakttillfällen. De är i botten motståndare till jakt. Det är kameran som gäller. Rewilding är ett annat ord för raserande av människors utnyttjande av den icke asfaltbelagda marken för matframställning. Parkerna i Östafrika tillkom efter att ortsbefolkningen tvingats flytta. Yellowstone och Yosemite var inte vildmark utan människor. De indiander som bott där under 10 000 år fördrevs för de passade inte in. Fredrik. Titta inte på detaljer. Se helheten. Gör inte om misstaget från 1980-talet när jaktvårdskonsulenterna i Värmland motsatte sig skyddsjakt på varg som angripit får. Det fanns nämnligen sådana då i Norra Värmland. Nu har vi bara varg. På de 15 år jag jagat älg här uppe har utfallet sjunkit med 85%. Att släppa en hund för småvilt eller fågeljakt är inte att tänka på.

19. Trovärdighet?

2013-08-31 14:01

Hörde Egardt på radion i går. Han tyckte inte att vi skulle dra så stora växlar av att en?? eu-tjänsteman sa att det skulle tas mer hänsyn till människorna, som bor i vargtäta områden. Ändå menar han på fullt allvar, att vi ska respektera hans enmansutredning. Man slutar aldrig förvånas.

18. Till Fredrik Widemo Inl.Nr:15

2013-08-31 09:48

Skulle det nu råka vara så att Sign "961L" i princip beskyllt dig för orätt,så är jag säker på att han också kan framföra en ursäkt,förutsatt att det förehåller sig så som du säger.
Jag berömde Sgn"961L" för sitt inlägg i sin helhet.
Det som jag ser positivt i just ditt inlägg Fredrik Widemo, är att till skillnad från andra som pysslar inom detta område, är att dom är väldigt tysta även om dom blir beskylld för orätt eller inte,jag tänker inte fördjupa mig över erat samtal,utan att istället vara en god åskådare på läktarplats och se med stor nyfikenhet hur ni nu löser den uppkommna situationen.
Lycka till nu Sign:961L samt Sign:Fredrik Widemo

17. #15

2013-08-31 09:47

På vilket sätt gynnar RE svensk traditionell jakt?

16. till 961L - du glömde en liten detalj

2013-08-31 09:42

Nils Dahlbäck var en av stiftarna av den svenska avdelningen av WWF 1971,Naturligtvis var han mycket verksam inom SNF.
Nils Dahlbeck var också aktiv medlem inom " International Union for the protection of Nature" Som är mera känd som IUCN År 1948.
Och han titulerades som DR.Nils Dahlbeck.
Beträffande " Fältbiologerna "
Det hela började med att några stockholmsgrabbar fick ett brev från Holland. Brevet, som från början sänts till Naturskyddsföreningen, var från en nederländsk ungdomsförening för naturstudier. De undrade om det möjligen fanns någon liknande organisation i Sverige som ville skicka deltagare till ett internationellt läger. Det fanns det ju inte, men Nils Dahlbeck på Naturskyddsföreningen kände några grabbar som kanske kunde vara intresserade. Sagt och gjort: på hösten 1947 bildades Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförening.
Väl värt att veta är att "IUCN" Startades enligt info från internet att "IUCN" startades oktober 1948 - Men jag har dokument som visar att det är faktist 1947 som egentligen "IUCN" startas för första gången.
Man skulle kunna säga att jag har kommit över en "Årsbok" från IUCN över just året 1947.

15. Förvirrad, 961L?

2013-08-30 23:11

Nu förstår jag inte alls 961L? Din rubrik stämmer väl inte riktigt med vad du skriver i inlägget, eller???
Jag har inget som helst med RE att göra, annat än att jag uttalat att det finns delar av deras idéer som är även gynnar oss jägare. Det står jag för, varje dag i veckan.
Att jag skulle ha något med RE att göra är dock helt fel, och att jag skulle varit med och grundat RE är helt befängt.
Var i allsin dar har du fått det ifrån???
Bevis, eller dementi tack...

14. till 961L inl.nr:13

2013-08-30 19:23

Jag lyfter på hatten och bockar o bugar för ett mycket innehållsrikt inlägg.
All heder o respekt för det där inlägget.

13. #9, Widemo är en grundare av Rewilding Europe

2013-08-30 14:17

Såja, Widemo. Rewilding Europe har många gemensamma drag med Bibeln; men så är ju också ekosofi en religion: Man måste ta allt eller inget – endera tror man på paradiset och gud i himlen eller också gör man det inte.
Nu försöker Widemo i delar ta avstånd från Rewilding Europe, MEN: ”Rewilding Europe” är ett bolag bildat av holländska WWF, stiftelsen ARK och ”Wild Wonders of Europe” med Staffan Widstrand i spetsen.
EU stöttar projektet och ser det som en väg att skapa vildmark av stora delar av Sverige, nästan hela Finland, delar av Baltikum etc.
Grundaren Widstrand låtsas som om Sverige bara skall ta de ”goda” (vilka?) delarna! Men målet är att 1 000 000 (en miljon!) hektar i centrala Europa skall tas från nuvarande ägare (sånt kallas "övergiven" mark!) och vara ombildade till vildmark innan 2020.
Projektets yttersta mål är att så stor del som möjligt av Europa skall tas från nuvarande ägare för ombildning till vildmark av pleistocen-typ, dvs. att bland annat skall det i centrala Europa finnas stora hjordar av migrerande betesdjur; typ vildhäst, visent, myskoxe, kamel, saigaantilop, etc.
Betesdjuren skall utgöra föda för stora flockar av medföljande rovdjur som varg, lo, björn, tiger etc. Det har redan bildats ett antal "pleistocen"-parker, för att efterlikna spåren efter den utdöda mammuten kör man i en park omkring med stridsvagnar! Områden som för närvarande görs om till vildmark är Velebit, områden på Västra Iberiska halvön samt Donau‐deltat och södra och östra Karpaterna.
Ideologin bakom Rewilding Europe är klassisk ekosofi; vilda djur skall ersätta människans roll i ”naturen”. Ett nyckelbegrepp är transhumanance, dvs. den ekosofiska tanken att människor skall leva nära djurens villkor och följa med de migrerande djurflockarna.
Det hela säljs in till politikerna med att detta skall skapa arbetstillfällen och en ny form av ekonomisk utveckling för landsbygden (lika lönsam som svensk rovdjursturism?). De som tror på den denna ”nya” form av ekonomi rekommenderar jag att studera, gärna åka dit, Krügerparken i Sydafrika. Den nya ekonomin ger arbete åt ett fåtal säljare av inträde, reklammakare, veterinärer, ett antal vakter, leverantörer av foder etc.
Men i denna ”nya” ekonomi finns inte plats för en produktiv landsbygdsbefolkning; försvinner de inte frivilligt så blir de utkastade, endera fysiskt eller med hjälp av byråkrati. Nyspråk för detta är tydligen "social bärkraft"! Ett gammalt exempel är Isle Royale i USA.
Jag hoppas att Sverige skall få en ny riksdag och en ny regering som förstår att den svenska landsbygden måste behållas av många skäl, bland annat är inhemsk spridd produktion av mat, kläder, byggnadsmaterial etc. en viktig del av totalförsvaret. Vägen att gå är att göra landsbygden lönsammare; man kan ju börja med att återföra alla intäkter och kapital som nu strömmar från land till stad. Sedan är det viktigt att all mark, jord- och skogsmark, ägs av enskilda som bor på eller åtminstone i samma kommun där ägorna finns. Stat, kyrka, industri och kapitalägare skall absolut inte äga jord eller skog. Det är till stort ogagn för oss alla.
Varg är ett rovdjur som är omöjligt i en befolkad och produktiv landsbygd, det är gammal och beprövad erfarenhet. Sverige behöver inte lägga enorma resurser på att uppfinna hjulet gång på gång.

12. WCSW

2013-08-30 14:16

Wolf Conservation Strategy Workshop.
Tolka detta som ni vill på vad detta kan betyda.

11. Håller med 961L

2013-08-30 14:16

Förut har man beskrivit vargen med utgångspunkt från dess påstådda ekologiska räddning av biologisk mångfald. Man har tom hävdat att den stoppar klimatförändringen. Och de som hejat på vargen har kallat sig "bevarande" organisationer. Sanningen som börjar gå upp för allt fler är att vargen är en ekologisk katastrof i kulturbygd. Den river ned tusenårig kultur. Klimatpåståendena är desperata försök att haka på något som kan lura några stadsbor. Man kommer att använda social bärkraft som mått på hur mycket man kan belasta landsbygsbefolkningen. "När indierna ska skydda tigern då har väl vi råd med några vargar". Varför inte beskatta tätorten för rovdjurens härjningar på landsbygden? Bör inte vara några problem ur ekonomisk eller social bärkraft.
Observera att Egardt mörkade den socioekonomiska delen i sitt betänkande. Är det någon som är så dum att hen tror att det inte var ett medvetet mörkande. Liksom Pettersson och Liljelund gjort före honom.
Vi kommer att få en ny uppsättning termer som i Orwellsk anda gör svart till vitt.

10. Sicket skitsnack

2013-08-30 11:26

EU kommer inte lägga två fingrar i kors för att lätta på rovdjurstrycket i Sverige. Däremot välkomnas nedrustningen av våra svenska gröna näringar i ett rasande tempo. På samma sätt välkomnas också den i samma takt minskade konsumtionen av viltkött. EU har inget att förlora på denna strategi. Det har sedan inträdet i EU 1995 visat sig att svenskarna är riktiga ynkryggar som är villiga att lyda minsta vink utan att protestera. Det är snart omöjligt för oss att gå ur EU om vi skulle vilja på grund av att vi inte längre producerar vår egen mat.
Smart av EU`s livsmedelspolitiker
YNKLIGT av våra egna.

9. Re: Rewilding

2013-08-30 11:26

961L,
vad jag sagt och skrivit är att det finns en del intressanta teser som Rewilding Europe driver. Framför allt handlar det om att man tydligt, och i mina ögon korrekt, sammanfattar kunskapsläget med att förekomsten av betande hjortdjur normalt/ofta är positivt för den biologiska mångfalden, inte negativt. Vilket ju som bekant somliga anför, för att slippa produktionsbortfall i skogsbruket.
Sedan finns det andra och centrala delar i konceptet som är synnerligen flummiga och som inte alls överensstämmer med en rimlig syn på människans hållbara brukande av den biologiska mångfalden, exempelvis genom jakt.
Jag vill på inga villkors vis ha hit konceptet så som det tillämpas idag. Det betyder dock inte att allt de säger är helt tokigt, varken rent logiskt eller för oss jägare.

8. Hur definieras social bärkraft?

2013-08-30 11:26

Det ska bli intressant att höra hur social bärkraft definieras.
Mot bakgrund av att politiker och lakejer till politiker är inblandade lär det väl bli någon obegriplig definition som det tar tio år att förstå.
Sedan ska det väl utredas vad social bärkraft är och så ska det ges utrymme för berörda parter att lämna remisser som ska beaktas och sedan är vi nog framme vid 2025 eller något sådant.

7. Vadå!!!

2013-08-30 11:26

Jägarförbundet drivit i rovdjurspolitiken vadå???? Vad det gäller vargpolitiken som den kallas så ligger dom platt och har så gjort länge, det ser man ju bla på medlemsflykten. Det går inte att leva på gamla meriter hur länge som helst!

6. Bra!

2013-08-30 11:25

En strimma av ljus vid horisonten. Det här är bra. Det betyder att Sveriges regering måste börja ta arbetet med den socioekonomiska analysen på allvar. Det betyder också att det som framkommer vid analysen MÅSTE genomföras för att Sverige ska uppfylla Direktivet. Läs gärna mer om detta på www.vargfakta.se

5. Ny generaldirektör?

2013-08-30 11:25

Kan inte skolinspektionens GD bli chef för naturvårdsverket. Hon verkar ha hårda nypor och kan skilja rätt från fel.

4. Social bärkraft?

2013-08-30 11:25

Det dunkelt sagda - det dunkelt tänkta passar bra på detta utspel.
När man hör sådana här floskler, så klingar alla varningsklockor!
Hur mäter man social bärkraft? Om den inte går att mäta - vem har då tolkningsföreträdet, när man skall bedöma den "sociala bärkraften". Ekosoferna? Förvaltningsdomstolen? Naturvårdsverket? Storstadsborna?
För det kan väl inte vara så, att de, som drabbas av rovdjuren, kommer att få något att säga till om. De begriper ju inte ens vad, som är bäst för dem själva. Varför skall de då vara med vid bedömningen av den sociala bärkraften? För att rätt förstå vad som menas med "social bärkraft" måste man vara väldigt lärd. Åtminstone väldigt lärd på ett speciellt sätt.


3. Hur skall detta gå till

2013-08-30 11:24

Social bärkraft blir vad folk kan acceptera. Eftersom många inte vill ha varg alls medan andra ropar efter tusentals kommer vi dithän att ingenting händer än på länge och vargen fortsätter att föröka sig varje vår som den gjort i drygt 30 år. Problemet är varken inavel med MVP och GYBS eller social bärkraft. Problemet nu och i framtiden är hur man skall hålla en nivå då det redan krävs över hundra vargars död för att hålla dagens siffra. Man nekar till och med jakt på enstaka nu och jag tror att vi kommer passera sjuhundra eftersom ingen politiker ännu ens diskuterat problemet.
Det är betydligt lättare att prata bredband till glesbygden för inte klarar väl sig någon utan bredband idag.
För övrigt håller jag med 961L vem det nu är, men skriver vettigt gör hen.

2. Social bärkraft = social förödelse

2013-08-29 17:18

Rewilding Europe går för närvarande som på räls i Sverige: Vargar och andra stora rovdjur har blivit talrikare än någonsin tidigare i modern tid. Och inte nog med det – rovdjursstammarna ökar trots detta snabbare och snabbare. Enda malörten i EU:s glädjebägare är att en viss oro för hur det skall gå börjar sprida sig i befolkningen, och protesterna mot rovdjurspolitiken ökar oroväckande.
EU-kommissionen har tydligen ägnat sig åt problemet och kommit upp med en genialisk lösning, som inte begränsar rovdjurens tillväxt: Man kombinerar tidigare Centerministerns kungsord om ”att rovdjuren får inte öka snabbare än att folket hinner vänja sig” med Orwells tankar om nyspråk, till exempel att ”krig är fred" eller "frihet är slaveri".
Tidigare har man ju använt ”ekologisk bärkraft” som betytt ekologisk förödelse på svenska landsbygden. Nu är det dags för sista steget, folket i buskarna skall bort!
Lämpligt nyspråk är förstås ”social bärkraft”, därför att nu skall landsbygdens kvarvarande sociala funktioner slås ut, social bärkraft betyder social förödelse i EU:s nyspråk. Nu vill inte ekosoferna vänta längre, de motsträviga landsbygdsborna skall bort, med vilka medel som helst,och "naturen" skall återfå landsbygden. Åter till pleistocen är målet. Att Jägareförbundets vilt- och naturvårdsstrateg (jättelång titel) Fredrik Widemo, aktiv tillskyndare av EU:s bolagiserade projekt Rewilding Europe, välkomnar satsningen på ”social bärkraft” bör oroa även de mest godtrogna.

1. ?????

2013-08-29 17:17

Säger som Fylking, vågar man tro att det finns någon "bärkraft" i det uttalandet, jag är skeptisk.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons