• Pinewood

”Stäng vägar och bad”

AktuelltPublicerad: 2012-06-02 15:17

Stäng av alla enskilda vägar med bommar och sätt vargavvisande elstängsel runt betesmarker som ligger nära populära badstränder.
Det uppmanar Svenljungagruppen alla markägare att göra som svar på Naturvårdsverkets vargförvaltningsplan, där verket lägger ett golv på 450-500 vargar men inget tak.

Svenljungagruppen, som arbetar för ett tak på vargpopulationen på 210 vargar i Sverige, reagerar kraftigt på Naturvårdsverkets, NVV:s, vargförvaltningsplan som presenterades i veckan och där det inte finns något tak för hur mycket varg det ska finnas i landet.
Gruppen menar att det är frågan om rent myndighetsmissbruk då NVV inte tar någon hänsyn till de människor som bor på landet och som drabbas av vargen.
Därför uppmanar man nu landets markägare att sätta upp bommar för sina enskilda vägar och även stängsla runt hagmarker och badstränder.

Rovdjursstängsel runt badplatser
– Det finns många enskilda vägar som man kan stänga av och därför uppmanar vi nu landets markägare att sätta upp bommar och skyltar, säger Kjell Lennartsson, en av initiativtagarna till Svenljungagruppen.
När det gäller badstränder och strandängar uppmanar Svenljungagruppen markägare att sätta upp rovdjursavvisande elstängsel som är minst 120 centimeter höga.
– Det här är vad som väntar när vargen sprids över landet.  Därför vill vi att allmänheten ska förstå vad som väntar i framtiden när landsbygden kommer att vara inhägnad av elstängsel. Det kommer att drabba människorna hårt som får svårt att ta sig till fina badstränder, plocka bär och svamp eller idka annat friluftsliv, säger Kjell Lennartsson.
Enligt Svenljungagruppen kommer man att hjälpa till med upphandling av vägbommar, stolpar och skyltar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

126. Stort tack ”Sanningen vinner i längden”

2012-06-12 09:23

…..för att du uppmärksammade mig på att vara försiktig med ordet ”aldrig”.

Jag får väl tillägga att jag under min tid som medlem i SRF ALDRIG hört talas om annat än undantaget med valparna, men de som varit medlemmar sedan föreningen startade vet antagligen mer om detta.

SRF har idag ståndpunkten att invandrade vargar själva ska tillåtas vandra ner genom landet, och på så sätt bidra till den genetiska statusen. Undantagsvis kan föreningen acceptera att valpar sätts ut – men det är i dagsläget ingen som vet om det verkligen fungerar.

125. #Kerstin Fredin.

2012-06-09 14:10

Kerstin. Det är fult att ljuga! Vad står det om utplantering av varg i ert eget dokument "Uttolkning av (SRFs) rovdjurspolicy"?

124. Bilberoende?!

2012-06-09 14:08

Väldigt vad ekosoferna plötsligt blev beroende av bilen!!!

123. En inblick i verkligheten....

2012-06-09 14:07

Så här ser min verklighet ut:

Jag äger lite drygt 40 hektar med beten splittrade över markerna. Mitt i ligger ett kalkbrott som allmänheten gärna vill nyttja på sommaren. Ryttare vill också gärna rida på mina marker eftersom det går en stig rakt igenom.

Eftersom det har exploderat med varg i området så har jag rovdjursavvisande stängsel och 2 boskapsvaktande hundar.

Här är problemet: för att kunna skydda gruppen som går på betet som ligger utom synhåll mitt inne i skogen så behöver jag bägge hundarna. Uppe på gården (och runtomokring) går nyfödda lamm med sina mammor samt de importerade avelsbaggarna.

Om jag nu flyttar ut bägge hundarna till skogsbetet så har jag inget skydd alls på och runt gården. Egentligen skulle jag behöva en hund till, men det tar ju som sagt nästan två år innan valpen är redo att arbeta, så det är ingen akut lösning.

Vad som skulle vara en lösning är att stängsla in HELA gården och stänga av vägen som går upp mot den omtyckta badplatsen så att hundarna kan skydda HELA området!

MEN...hur går det ihop med allemansrätten? Hur kommer badbesökarna, ryttarna och allmänheten in? Redan nu har de problem med att de måste gå FÖRBI de stängslade hagarna där hundarna befinner sig...hur tror ni att de reagerar när de kommer in???

"Det är bara att stängsla in djuren och skaffa boskapsvaktande hundar" har nu lett oss till konsekvensen att allmänheten stängs ute och jag måste få ställa den uppenbara frågan: HUR TRODDE NI ATT DET SKULLE SLUTA!!!

122. Calle!

2012-06-09 13:58

Jag har inga som helst problem med att ställa bilen på lämplig plats, och istället gå.

Jag ser inte heller något fel med att stänga av helt privat finansierade vägar för motorfordon, men att i avsikt stänga av t ex badplatser med stängsel (spelar ingen roll om det är enbart fårnät eller sådant som kompletterats med el) utan att samtidigt ge möjlighet för passage med grindar eller stättor kan vara både olagligt och skapa irritation som helt klart kommer att gå ut över den som har satt upp det.

121. Men Carolus, förstod du verkligen inte

2012-06-09 13:57

…….vad jag syftade på med avslutet ”om andra har problem med detta, så får det bli deras bekymmer”? Det var ju de värnare som inte vill att varg ska jagas någonsin :-D

Jag tycker också du ska fundera över ordet experimentera. SRF har aldrig stött utsättning av vargar utifrån, med ett enstaka undantag, och det gäller några dagar gamla valpar. Experimenterande ingår å andra sidan i det 3-benta överenskommelse som bl a jägareförbunden och regering kom överens om

Självklart ska även jägareförbunden kunna ställa krav, men i just det här fallet så har Svenljungagruppen inte ens något stöd ifrån sina egna förbund.

120. Kerstin kort svar tack

2012-06-09 07:27

Vem har förbjudit någon att utnyttja allemansrätten vare sig det gäller skog eller vatten? Vad Svenljunga-gruppen säger är: "Konfiskerar ni vår mark för vargavel så får ni inte åka bil på våra privata vägar." Du får fortfarande utnyttja allemansrätten enligt regeln "Inte störa, inte förstöra".
Gillar du inte att gå eller cykla sista biten?

119. Varg = gift

2012-06-09 06:52

"jo jag förstod att du skulle sluka den godbiten med hull och hår". Börjar argumenten att tryta Kerstin?, så att du blir tvungen att lägga krokben på dig själv? Du tycker inte att jägarförbunden kan ställa några krav för att dom vill ha en begränsning av vargstammen, men själv tycker du att du kan ställa krav utan någon som helst begränsning?! Jag tycker det låter som att du skitit i det blå skåpet. Du vill experimentera med vargstammen fram å tillbaka tills den uppnått GYBS. Hur länge hade du tänkt att människorna som drabbas ska stå ut? Hur mycket tycker du att cirkusen ska få kosta? Vi har skolor och dagis i området som e nedläggningshotade och att då slänga ut miljoner på på ett dödfött projekt känns som ett slag i ansiktet. I inlägg nr. 115 avslutar du med att "om andra har problem med detta, så får det bli deras bekymmer". E det så du ser på din omgivning? E det vad du säger till dom som drabbas av vargen också? Det verkar som att du har lite problem med empati!

118. Jo, jag förstod att du skulle sluka…..

2012-06-08 22:05

…..den ”godbiten” med hull och hår Kjell, men problemet kvarstår – några gränsvärden finns inte, och dina önskemål om 210 vargar kommer aldrig att kunna förverkligas utan att nya individer införlivas i stammen – hur nu det ska gå till.

Det var ju f ö ett av de tre benen som jägarförbunden och de andra skulle hjälpa till med, dvs att förankra politiken, och övertyga medlemmarna om nödvändigheten av att acceptera utsättning av obesläktade djur.

Med det blev det inte ens en tumme, så jag begriper hur ni kan ställa en massa krav när ni själva inte har uppfyllt er del av avtalet.

117. #Kerstin Fredin

2012-06-08 22:04

Kerstin, jag frågar igen. Vad står det om vargstammens storlek, dynamik och hur/när den får förvaltas i dokumentet "Uttolkning av (SRF's) rovdjurspolicy"?

116. # 115 Fredin jämför vargar med gifter och vill inte sätta gränsvärden.

2012-06-08 18:22

Det var mycket intresant att du jämför vargar med gifter. Vi är många på landsbygden som säger att den obegränsade vargetableringar är ett stort hot mot skyddsvärda växter och djur som lever på fäbovallar, strandängar,hagmarker etc. Folk som bedriver betesdrift tvingas sluta på grund av för höga kostnader och att man helt enkelt ger upp. Vi har bedömt att det absoluta gränsvärdet för varg är 210 vargar för att skydda dessa nyckelbiotoper, Ni föreslår istället en ohämmad tillväxt.

115. Men snälle Kjell Lennarsson!

2012-06-08 17:08

Vi har inte kristallklara fakta kring allt, och innan dess så kan vi enbart spekulera och försöka hålla oss på den säkra sidan.

Jämför gränsvärden för gifter. Man vet att det påverkar människor och djur negativt, men i många fall har man inte en aning om i hur stora mängder det är farligt eller ofarligt, och sätter faktiskt gränsvärdena lite på måfå. I vissa fall sätts de dessutom så att de inte ska begränsa industriella processer alltför mycket, och resultatet av detta får vi snällt vänta på.

Att SRF inte har ställt några krav på en obegränsad stam, betyder inte att vi har bestämt hur stor eller liten den ska vara i antal individer. Det låter sig inte göras om man vill vara seriös, för de antalet lär behöva justeras upp och ner ett flertal gånger innan forskarna - med hyfsad säkerhet – har kunnat fastställa vad GYBS för en isolerad stam med vargar verkligen betyder i antalet individer.

Jag har personligen inga som helst problem med att vargen så småningom kommer att jagas på ett annat sätt än enbart genom skyddsjakt. I alla fall så länge man håller sig till vedertagen jaktetik. Om andra har problem med detta, så får det bli deras bekymmer.

114. # 112 Kerstin Fredin

2012-06-08 17:07

Det var verkligen patetiskt att höra att du värnar om jakten och jägarekåren och det är därför du skriver på denna sida. Om det är någon härinne som skulle kunna tro på det så är väl du själv. Men om du rannsakar dig själv så infinner sig säkert ett visst mått av tvivel.

113. Och hur tänker du Kerstin?

2012-06-08 17:07

Först anser du att markägare ska acceptera ett ej begränsat antal vargar på sina marker. Sedan blir du putt när du inte får använda samma markägares privata vägar för att komma ut och spåra vargarna.

112. Jag förstår faktiskt inte hur vissa tänker här.

2012-06-08 13:35

Hade jag själv inte varit intresserad av att jägare ses som något bra och viktigt (jag räknar ju mig själv till kåren), så hade jag överhuvudtaget inte brytt mig i att kommentera, utan skadeglatt väntat på allmänhetens reaktioner. Jag är nämligen rädd att de blir de helt motsatt emot vad vissa i Svenljungagruppen verkar tro.

Skit samma – jag har sagt vad jag tycker, och det får vara bra med det. Jag överlämnar med till de ansvariga för aktionen, att också ta konsekvenserna av den – om den nu blir av, vilket jag har anledning betvivla.


111. # 106 Kerstin Fredin

2012-06-08 13:34

Skogsvägar som vi markägare byggt utan statsbidrag har vi full möjlighet att bomma igen. Och det arbetet fullt igång ute i skogarna.
Att du oroar dig över stängsling av strandängar förstår jag för det är ingen rolig syn. Men det är ju ni som har varit drivande i denna fråga med rovvilstavvisande staket så jag förstår att du är oroligt för vad allmänheten skall tycka.

110. #105 Kerstin Fredin mörkar medvetet tak.

2012-06-08 13:34

Det verkar som du inte själv inte vet vad rovdjursföreningen står för. I inlägg 95 säger du, citat "SRF har aldrig ställt några krav på en obegränsad vargstam! " Om inte en vargstam skall vara obegränsad så skall den väl vara begränsad vilket innebär att man sätter ett tak. Och nu säger du att ni inte har något tak uppåt vilket innebär obegränsad vargstam.
Tyvärr har även Naturvårdsverket gått på denna linje att inte kommunicera något tak vilket gör att alla misstänker att man kör med dold agenda med uppåt tusen vargar som egentligt mål.
Vi tolkar GYBS som ett minsta antal eller ett golv och att man kan tillåta jakt när man uppnått GYBS. Då kan man tillåta licensjakt men det innebär ju inte för den skull att man låter antalet vara kvar runt GYBS utan troligen så kommer tilldelningen att bli så liten att vargstammen fortsätter att växa långt över GYBS. Jag upprepar, tala om för folk var taket skall vara så kanske Ni kan få någon typ av acceptans och förståelse för Era krav.
Bra att ni läst boken som Bjärvall författat så att Ni förbereder Er medlemmar på att förvaltning genom jakt på varg är oundvikligt. Det tror jag som Du att Ni får problem med.

109. Fredin och Gynnsam bevarandestatus

2012-06-08 10:48

Eftersom du upprepar vargideologins standardmantra kanske du vill upplysa oss klentrogna.
Hur definierar ni Gynnsam bevarandestatus för en sydskandinavisk vargstam? Är antalet med eller utan mänsklig inblandning?
Om vår traditionella djurhållning inte klarar detta vargantal hur gör vi då? Observera att det behövs inte miljoner utan miljarder till rovdjursstängsel. Vad händer med priserna på livsmedel när alla djur är skyddade? Vi lever inte i en statisk värld. Vi blir fler och allt fler vill inte dela med sig till priset att den egna befolkningen svälter. GMO-grödor är knappast svaret.
Du är inte dum Kerstin men ibland låter du retoriken leva sitt eget liv.
Det är ingen som utestänger någon från skogar eller stränder. Det är bara det att du kan inte ta bilen dit över privata vägar som byggts och underhålls utan samhällsstöd.

108. # 105 Kerstin Fredin

2012-06-08 10:48

Ursäkta att jag blandar mig i din dialog med Kjell, men varför använder en person som fram till för bara någon månad sedan satt i styrelsen för SRF orden "mig veterligen"?
Vad säger ert dokument "Uttolkning av SRFs rovdjurspolicy" om hur ni vill att varg och övriga rovdjurs-stammar ska skötas och utvecklas?

107. Kerstin

2012-06-08 10:47

Med dina inlägg om avstängningar propagererar du för att landsbyggnden skall utarmas och avfolkas. Alla skall bo i städer enligt dig och dina föreningar! Ni vill att folk skall åka ut och titta på naturen genom bilfönstret! Är det så du och dina föreningar vill bli tolkade när du uttrycker regler om stängsel och bommar?
Det viktigaste för dig är att fordon och människor skall kunna komma fram, inte att de som bedriver djurhållning får försöka skydda sina djur med de stängsel som du och dina föreningar propagerar och gärna sätter upp!

106. Kjell Lennartsson! Glömde nämna…..

2012-06-08 08:23

…..att jag idag pratade stängsling med bl a två länsstyrelserepresentanter, och kom då in på hur tillgängligheten för allmänheten ska kunna upprätthållas.

Tog inte upp ert upprop, för det behövdes inte. Där det finns vägar eller stigar som är allmänt använda av människor, så ska det fortfarande finnas möjlighet för allmänheten att passera – så är det bara.

Att sätta upp stängsel enbart för att hålla allmänheten utanför vissa områden (annat än tomtmark), tror jag du kan hitta straffsatserna för i miljöbalken.

Den som har en enskild väg som uppbär stadsbidrag kan f ö bli återbetalningsskyldig om man stänger av vägen utan giltigt skäl.

OBS! Inget hot, bara några konstateranden. Kanske det går att lösa med en ordentlig kassa (minst ett antal miljoner för att få effekt över hela landet) som kan bistå både med stängslingskostnader och böter.

105. Något nytt Kjell Lennartsson?

2012-06-08 08:23

Du verkar inte ha tagit reda på vad SRF står för, utan förlitat dig på vad andra påstår.

Vi har vare sig ett undre eller övre tak mig veterligen, men vill ha en vargstam med gynnsam bevarandestatus - GYBS. Vi vill helst att obesläktade vargar själva vandrar ner i landet (se vårt remissvar), men kan som något enstaka undantag tänka oss att några dagar gamla vargvalpar från djurparker sätts ut tillsammans med ungefär jämngamla vilda valpar i varglyan – om det nu fungerar. (det vet ju ingen i dagsläget).

Om du läser Anders Bjärvalls bok, 30 år med rovdjur och människor, så kommer du i slutorden att finna något som ger en hint om de problem vi inom SRF kan komma att få när stammen uppnått GYBS. Det är att få acceptans även för jakt på varg bland de som nu enbart är inställda på bevarande.

104. Stöd till bommar och staket

2012-06-07 08:44

Öppna ett konto och annonsera ut så blir jag den första som sätter in medel. Vi måste få ett stopp på denna ekofascism som råder. Vart har dom fått det ifrån att dom tror att vi frivilligt överger vår livsstil på landet. Ekofascisterna i stan kan sitta i en park och känna sig gröna. Det gör mig inget och jag kräver inte heller att dom skall sluta med det. Vi har rätt till vår livsstil utan att demokratins Diktatur lägger sig i.

103. #97 Anders Åberg

2012-06-07 08:44

Jag håller fullkomligt med dig i att dagstidningarna är färgade i denna fråga. ( 42% av alla journalister sympatiserar med miljöpartiet). Men vi tror fortfarande på att det finns en del oberoende journalister som är villiga att ge en korrekt bild av läget.

102. # 95 Kerstin Fredin

2012-06-07 08:43

Äntligen något nytt från Rovdjursföreningen som kan driva frågan framåt.
Du säger att ni inte krävt obegränsad vargstam. Då måste jag fråga var har ni lagt taket?

101. Jubel kokillen?

2012-06-07 08:43

Det är inte att jubla, när vi måste stängsla med rovdjursavvisande staket, som är verkningslösa bara vargen är nog hungrig. Sen blir det säkert många skador på tamdjuren som kommer att skena genom staketen. Vitsen med det hela är att det blir inga ersättningar för vargtagna djur utan dessa rekommenderade staket. Alltså är det länsstyrelserna som har avgörandet i sin hand. De som inte vill stängsla så, kommer troligtvis att sluta med djur. Resultatet blir mera sly och varg. Då blir ju några glada, medan andra får se flera generationers livsverk förstöras.

100. Nr 93 Lars S

2012-06-06 15:46

Bra skrivet Lars ! Håller till fullo med dig. Fredin har på senare tid antagit en till synes mjukare ton men som i själva verket är genomfalsk. Detta är naturligtvis med avsikt för att ge sken av att
hon är förstående gentemot de som är drabbade av den växande vargstam som hon omhuldar. Se upp för sådant smicker! Om inte andras åsikter sammanfaller med hennes tar hon till den grövre kanonen som kommande strafförelägganden m.m. Svagt och naivt, kanske en dragning mot det ängsliga. Sådant retar upp den svenska själen. Läs på historien om hur hur Dalkarlarna rensade upp i svunna dar, det är inte för sent ännu!
Stöd Svenljungagruppen!

99. Hästeva

2012-06-06 15:04

Varför har då så få sätt upp rovdjurstängsel tidigare för att skydda sina djur?
JO det har varit för dyrt har det gått att läsa i dessa spalter.
Nu när människor skall stängslas ute jublas det och då kommer pengarna fram.Men för mig får ni stängsla så mycket ni vill,men troligen kommer länsstyrelsen ha vissa villkor för det.

98. Varför allt detta tjat om staket

2012-06-06 13:19

Det är ju på grund av vargen som vi djurägare måste investera i dessa monsterstaket. Har ni vargförespråkare inte fattat det förrän nu? Då är ni ovanligt trögtänkta. När det gäller vägbommar så är det väl bara att åka ut i Europa, så får ni se vad som gäller. Vi ska ju likna EU. Det som har varit speciellt med Sverige är på väg att förstöras. Det verkar som att en del här tror att vi ska stänga riktiga badplatser, men det går ju inte. Men alla dessa ''smultronställen'' som finns efter våra små landsvägar kommer bli svåra att nå. Vi är säkert många som har stannat vid en sjö och ätit medhavd matsäck. Nu får vi stanna i bilen, eller sitta på vägkanten. Det är ju ingen som klagar på viltstängslen efter de stora vägarna, så då får ni väl acceptera våra staket för tamdjuren.

97. Kjell Lennartsson

2012-06-06 13:19

Angående ditt svar till Kestin Fredin, "Kritiken kommer att riktas mot Er eftersom Ni är fullt ansvariga till den konflikt som råder."
Där satte du ju fingret på svagheten i bombeslutet.
Tror du verkligen själv på att media kommer att göra som ni vill?
Brukar dom göra det?
Nä, det brukar dom inte göra, utan här får dom chansen att utmåla jägarna som utpressare och fiender till allemansrätten och risken är överhängande att det blir ni som kommer att få skulden i folks ögon och att stödet för en rimlig rovdjurpolitik blir ännu svagare.
Regeringen försätts ju också i en situation då dom måste visa upp för EU och omvärlden att dom minsann inte ger efter för utpressning från en liten grupp jägare, så även om dom kanske kunde tänka sig att förhandla med er innan, så kan dom inte göra det nu.
Man måste ju veta hur verkligheten ser ut och vilka möjligheter som finns, innan man beslutar sig för åtgärder, men här agerar ni som om ni kunde domptera både media och regeringen hur som helst.
Sådant övermod brukar straffa sig.
Hade avsikten enbart varit att avreagera sig och få utlopp för sin frustration så hade jag kanske förstått det bättre, men om ni tror att bomlinjen leder vargfrågan framåt så lär ni bli besvikna.

96. Johan #91

2012-06-06 09:25

Helt riktigt det är politikerna, men då är ju vi det svenska folket ovanligt korkade då för utan våra röster skulle dom inte sitta där och kunna ta såna beslut.
Som man bäddar får man ligga!

95. Kjell Lennartsson!

2012-06-06 09:25

Vi kanske ska börja med att nämna saker och ting vid dess rätta namn, dvs föra fram fakta istället för fantasier.
En ”väl förankrad lösning” bör även följa de direktiv vi som land har skrivit under, annars riskerar den förr eller senare att bli ifrågasatt. Någon samförståndslösning var det inte heller, eftersom det enbart var grupper som är mer eller mindre negativa till varg som deltog i uppgörelsen med regeringen.
Den ”väl förankrade lösningen” talade enbart om ett tillfälligt tak fram till 2012, inte något som skulle gälla för tid och evighet.
I ditt ”vi markägare och jägare” ingår långt ifrån alla i de grupperna, och som det verkar – inte ens i närheten av en majoritet av dem.
SRF har aldrig ställt några krav på en obegränsad vargstam!
Kjell, det var definitivt inte menat som något försök att skrämma dig och andra i gruppen, men jag är inte så säker på att ni verkligen har klart för er vad ni givit er in på. Tiden får väl utvisa hur många som känner för att investera i vägbommar och stängsel på det sätt ni tänkt er. Allt lär bli tvunget att finansieras ur egen ficka, så det kanske är dags att starta en insamling så att åtminstone delar av projektet blir förverkligat. Kan nog behövas en del för strafförelägganden som böter också, för det finns vissa lagar och regler att följa även när det gäller stängsling. Bland detta ingår att man inte får stänga av tillgången till stränder hur som helst.
Något stöd för en vargstam på 210 vargar, och som dessutom inte uppfyller kraven på GYBS, lär ni aldrig få. Vilka kritiken kommer att riktas emot, kan vi ju alltid spekulera om tills vi får svaret klart för oss.

94. # 86 Kerstin Fredin

2012-06-05 13:40

Tack för dina berömmade ord till alla eftersöksjägare.
I Sverige så har samförståndslösningar varit rådande mellan olika intressegrupperingar. Och vi hade också en väl förankrad lösning som var antagen i Sveriges riksdag 2009 men som sedan överklagades av Er sida, med krav på obegränsad vargstam utan kompromisser.
Detta kan vi markägare och jägare inte acceptera. Så nu ser vi oss tvingade till att ta till andra metoder för att göra vår röst hörd. Ett exempel är att vi sätter upp bommar för våra privata skogsvägar. Givetvis så kommer vi att rekommendera alla markägare att låsa upp bommarna igen när vi fått igenom vårt tak på max 210 vargar. Därför kommer vi att informera allmänheten att nycklarna till bommarna förvararas hos rovdjurföreningen och naturskyddsföreningen.
Vi rekommenderar även att sätta upp rovviltstaket runt strandängar för att påvisa hur det kommer att se ut i framtiden. Det är ju Ni som är drivande till detta så vi kommer givetvis att hänvisa till Er även i detta ärende.
Samma gäller eftersökstrejken, den kan avbrytas i morgon om Ni varglobbyister skulle kunna stödja vårt krav på max 210 vargar.
Så det är ingen ide att du försöker skrämma upp oss om vad allmänheten tycker om jägare. Kritiken kommer att riktas mot Er eftersom Ni är fullt ansvariga till den konflikt som råder.

93. 86 Falska profeter

2012-06-05 13:39

När Kerstin Fredin säger att Svenljungagruppens åtgärdsförslag inte är bra för jägarna så vet jag att det är precis tvärt om.
Kerstin Fredin har aldrig värnat om jägaren och jakten, tvärtom. Läs vad hon skriver under pseudonymen "Roslagsmormor":

Citat:
[Roslagsmormor] skriver:
12 december, 2010 kl 15:57

Däremot kan jag förstås ha idéer som sträcker sig allt ifrån att förvaltningen sker som idag, till att all förvaltning av vilda djur i Sverige utförs av anställd personal (gärna glesbygdsbor med vana vid jakt), och att jakträtten inte per automatik följder ägandet av mark.

Många tror att den mark de äger är något de själva har obegränsad makt och bestämmanderätt över, men så är det inte. Det räcker med att man hittar t ex mineralfyndigheter värda att exploatera så kan en markägare inte själv sätta stopp för det. Jakträtten på marken kan knappast heller ses som en ”mänsklig rättighet”, och visar det sig vara till fördel för samhället som helhet – så kan säkert lagar och förordningar komma att förändras även där så småningom.
Slut citat.

Kestin Fredin är en ulv i fårakläder.
Som markägare konstaterar jag att den grundlagsskyddade äganderätten inte står högt i kurs bland rovdjursvännerna.

92. Bra Kerstin Fredin och SRF, i 86.

2012-06-05 01:15

In i stadgarna med detta och låt det bli SRF:s motto framöver: ” Vi är alla oss själva närmast, och det krävs både kunskap, insikt i och genuin förståelse för andra människors förutsättningar för att – eventuellt - ställa sina egna krav åt sidan och låta andras krav gå före.”

91. Här kommer en förklaring Kerstin F

2012-06-05 01:15

Vägbommar: Samarbete handlar om att 2 parter enas. I det här fallet Svensk politik och de som drabbas av rovdjurspolitiken.
Hur många gånger blir vi drabbade överkörda i denna rovdjurspolitik som bedrivs i Sverige?
I flera år har vi "vänt andra kinden till".
Det är slut på det nu. Att vägar stängs av är inte jägarnas fel utan politikerna som gång efter anna tar beslut som vi blir drabbade av. Vill man ha ett öppet samhälle med öppna vägar kanske det är dags för politikerna att lyssna på de som drabbas.

Stängsel: Förslaget med rovdjursstängsel är en tydlig signal till våra politiker att så här kommer det att se ut i vårt samhälle i framtiden om rovdjurspolitiken fortsätter som den är idag. Man stängslar alltså in sin mark där man har betande djur.
På vissa ställen så påverkar det att människor inte kan ta sig den enkla vägen till sina badplatser till exempel.
Mycket av vår natur kommer att bli avspärrade med kraftiga rovdjursstängsel.
Det är ju POLITIKERNA som väljer den vägen.
Svenljungagruppen vill ge alla en liten försmak hur vår samhälle kommer att se ut med den här politiken.

ENKELT om man sätter sig in i vad frågan handlar om.

90. 3006 Medelpad

2012-06-05 01:12

Jo det är klart att vi måste få folk att öppna ögonen och Svenljungagruppen har faktiskt fått lite tid i media och Thomas Ekberg har gjort bra ifrån sig där tycker jag.
Han har framstått som klok och sansad människa och haft bra på fötterna.
Men som du själv skriver så är medialäget aningen vinklat i vargfrågan, för att uttrycka sig milt och många av deras journalister bara älskar att få jägare att framstå som idioter.
Nu får dom chansen igen och nu drabbar åtgärden dom som gärna vistas i naturen och kanske som grupp betraktat ändå har lite mer kunskap om hur naturen fungerar och således skulle vara en naturlig bundsförvant.
Jag känner ju själv nu hur mitt stöd till Svenljungagruppen naggas hårt i kanten av det här, dels för att jag kanske blir orättvist drabbad av det, men mest för att det är så makalöst otaktiskt och riskerar att i ett slag plocka ner den trovärdighet som Thomas Ekberg byggt upp i vanligt folks ögon.
Risken är överhängande att resultatet blir precis så som Kerstin Fredin beskriver det här nedan.

89. En undring till

2012-06-04 19:10

Har letat febrilt i Naturvårdsverkets förvaltningsplan utan att hitta att Naturvårdsverket anger att gynnsam bevarandestatus för varg skall vara 450 -500 individer. På vilken sida i planen har Svenljungagruppen hittat den angivelsen?
Det jag hittat är följande text och det är bara en angivelse om vad rovdjursutredningen föreslår: Utredningen föreslår att referensvärdet för den skandinaviska vargpopulationen bör vara 500 vargar och att 450 vargar bör anges som ett provisoriskt referensvärde för Sverige samt att en ny bedömning bör göras 2019. Utredningens delbetänkande är endast ett förslag som idag saknar formell status. Delbetänkandet har remissbehandlats, men regeringen har ännu inte gått vidare i hanteringen av förslaget och remissutfallet.

88. Bra!

2012-06-04 19:10

Jag tror att det här en en riktigt bra idé! Vi djurägare/jägare har rätt till att visa vårt ogillande i vargpolitiken och detta är ett förslag som kan röra om i grytan.
Kanske att media får upp ögonen för oss.
Och precis som intressant konflikt skriver nedan är det viktigt med att sätta upp en skylt och information om varför vägen är stängd!

87. Visst Anders.

2012-06-04 19:10

Men det handlar lika mycket om att öppna sk vanligt folks ögon du reagerade ju själv snabbt när du tänkte på¨din trettio kilos säck.Vad det gäller media vet både du o jag att dom utgörs till stor del av Mp v och annat löst folk så deras inställning är att vi på landsbygden skall sitta still i båten o vara tyst.Tack för mej nu har jag inte tid med detta längre det är långt att gå till fisket i kväll o det bästa är att det finns ingen väg så där är det lugnt o skönt för det finns ett put and take vatten en mil därifrån femtio meter från väg där är det alltid folk,förstå min poäng om det svenska friluftsfolket ha det.

86. Kjell Lennartsson!

2012-06-04 19:10

Att eftersöksjägarna gör ett beundransvärt arbete, är jag den första att skriva under på – inget snack om den saken! Att ersättningen i många fall är för dålig, kan jag också hålla med om, och att ni vid eftersök vid hårt trafikerade vägar även borde få assistans från polis som kan stänga av en väg, eller tillfälligt sänka hastigheten på vissa sträckor.
Vad jag inte förstår är hur ni kan tro att något som drabbar allmänheten – dom som i de flesta fall inte bryr sig ett dugg i vare sig varg eller jakt och jakthundar – skulle få dem att fatta sympati för just era krav.
Jag är rädd att resultatet kan bli det helt omvända, och att fler börjar ifrågasätta jägarna generellt istället.
Vi är alla oss själva närmast, och det krävs både kunskap, insikt i och genuin förståelse för andra människors förutsättningar för att – eventuellt - ställa sina egna krav åt sidan och låta andras krav gå före.

85. 3006 Medelpad

2012-06-04 16:08

Det blir mer promenader om man har en möjlighet att nå dit man vill, men glöm det nu, annars missar du ju hela poängen.
Det här handlar ju om ifall det är rätt eller fel att stänga vägarna av rent politiska skäl.
Kommer en rimlig politik i vargfågan att vinna opinion på det här, eller kommer media att vända det till vargkramarnas fördel?
Vad tror du?

84. Men Anders

2012-06-04 15:45

Det finns tusentals mil i detta land bekostade med allmänna medel som är öppna för allmänheten många av dom går genom djupa skogar o ren vildmark så varför så upprörd över stängda privata vägar,är det ren svensk avundsjuka eller är det så att stora delar av den naturtörstande svensken tycker att naturen blir mindre intressant om man inte kan åka bil.Jag har själv jobbat med turism för ett antal år sedan en av dom första frågorna man fick när man föreslog ett utflyktsmål eller en sjö att fiska i var går det åka bil fram. så med ditt natur intresse borde du hellre stödja förslaget o lära ut till din medmänniskor att lämna bilen o ta en skogspromenad = större naturupplevelse billigare nyttigare o framförallt helt tillåtet.

83. AJ

2012-06-04 15:45

Som markägare/arrendator väljer du var du vill låta djuren beta. Jag behöver inte motivera varför jag flyttar djuren från ett bete till ett annat med att jag måste ha mer bete. Du kan även stängsla utan att flytta dit djuren, eller låta dem gå där någon vecka per år.

82. AJ

2012-06-04 15:45

Gör som ni brukar, anmäl till EU de har säkert stor förståelse för allemansrätten!

81. Bad #80

2012-06-04 14:02

Enl pressmedelandet är inte huvudsyftet att skaffa mer bete till djuren utan det egentliga sytet är att hindra allmänheten. Vilket man inte får göra.

80. Bad #77

2012-06-04 13:11

Det är frågan om att stängsla in djur med rovdjursstängsel. Och att det går tjur eller baggar där och då är det inte lämpligt med folk springande där inne. Grindar fungerar inte då folk glömmer att stänga, och då fungerar inte rovdjursstängslet. För då om det blir angrepp på djuren kommer det att påtalas att stänglet var inte helt.

79. # 67 Svar från Svenljungagruppen på frågor.

2012-06-04 13:07

Vi uppmanar till strejk för att vi genomför ett oavlönat arbete värt ca 74 miljoner kr som endast vi jägare kan genomföra. Det innebär att detta är ett starkt påtryckningsmedel. Om trafiken skadar djur så är det rimligtvis staten som är ansvarig för att dessa djur spåras upp och avlivas inte vi jägare.

Vi sätter ett tak för att vi ser att det är möjligt. Vi kan hävda gynsam bevarande status runt 150 vargar. Vi kan också göra som Schweiz och begära utträde ur bernkonventionen och sedan ansöka om inträde igen med undantag. Vi utgår från att det fortfrande är Sveriges politiker som bestämmer.

Vi har helt riktigt påstått att det är många som inte förstått hur allvarlig vargfrågan är för möjlighet att bedriva jakt och det vidhåller vi. Läs gärna artikeln på denna hemsida som visar vad som händer med löshundsjakten.

Vi har kritiserat Jägareförbundets tjänstemän som öppet motarbetat vårt arbete i stället för att lägga fokus på att ta fram underlag för att komma vidare i vargfrågan. Vi har också varit kritiska till att man inte lagt mer resurser på anställa ekonomisk och juridisk personal. Den kritiken står vi fast vid.

Om man är någorlunda insatt i denna fråga så vet man att gynnsam bevarandestatus är det samma som en miniminivå för att få bedriva licensjakt. Både Liljelunds utredning och Naturvårdsverkets förvaltningsplan anger 450-500 vargar som gynnsam bevarandestatus.

Anledning till att vi uppmanar markägare till att stänga privata vägar med bommar är för att det är ett mycket starkt påtryckningsmedel för att få allmänheten att engarera sig. Givetvis så vill de kunna köra bil in i skogen när det skall plocka bär eller svamp. Nu ser de att den möjligheten stängs och det beror på att Naturvårdsverket kör över markägarna och jägare och inte beaktar dess åsikter och argument i vargfrågan. Givetvis så kommer vi att uppmana markägarna att öppna upp sina privat vägar igen om vi kan komma fram till en lösning. Vill allmänheten ha tillgång till våra vägar så är det bara att börja påverka våra politiker så att de tar tag i vargfrågan.

Att vi rekommenderar markägare som har djur betande på strandängar att sätta upp vargavvisande stängsel är för att visa hur det kommer att bli om varglobbyn får sin vilja igenom så eventuell ilska över detta bör väl riktas mot de organisationer som föreslår varg i stora antal.

78. Läsförståelse

2012-06-04 13:06

"sätt vargavvisande elstängsel runt betesmarker som ligger nära populära badstränder."

Alltså: man vill att badgäster skall fundera över alla otäcka stängsel, de skall sedan läsa på informationsskylten. De kommer då förstå hur landsorten snart ser ut överallt.

Det handlar sålunda inte om att stängsla badplatser.

Tycker detta är ett väldigt bra initiativ, även om jag redan tvingats till många tråkiga promenader längs blöta skogsvägar... Det är det värt!

77. #71 Calle

2012-06-04 11:22

Som du ser i mitt inlägg så är det bad delen som jag tycker är knas.
Att sätta upp bommar på privata vägar utan stadsbidrag på är helt OK.
Men att sätta upp stängsel med syfte att stänga ut folk från platser där allemansrätten gäller, det får man inte.
Om någon klagar så får ni länsstyrelsen på er med en gång med krav om rivning eller att skapa en grind.

76. Vargen är ett växande problem...

2012-06-04 11:22

...och de som går i bräschen för att få makthavare och den ovetande/vilseledda befolkningen att förstå detta kanske inte alltid väljer de mest politiskt korrekta vägarna, men de GÖR något. Jag tycker väldigt illa om bommar och ogästvänliga markägare, men jag håller ändå med om att bommar och stängsel (och då med förklarande skylt) är ett sätt att informera som pressen inte kan tysta ned.

75. Varg-masen

2012-06-04 11:21

vargen finns redan i Mälardalen. Ta reda på fakta innan du skriver något.

74. 3006 Medelpad

2012-06-04 11:21

Jag menar att det är ett stort misstag att stänga vägarna för att påverka vargfrågan, andra skäl som underhåll och liknande har jag inte berört alls och det är inte för underhållskostnaden som Svenljungagruppen vill stänga dom heller, så den frågan är helt ovidkommande i det här resonemanget.
Jag och många med mig får problem om ni gör det och opinionsbildningen för en rimlig rovdjurspolitik riskerar att försvåras.
Jag kan inte heller tänka mig att regeringen skulle låta sig påverkas på minsta vis av åtgärden, men om den skulle göra det så blev det säkert med att betrakta Svenljungagruppen som oseriös och absolut inte som en tänkbar förhandlingspartner.
Så vad är vinsten?
Svar ingen, men förlust kan det mycket väl bli, ett klart otaktiskt och dumt beslut som inte leder framåt.

73. Bommar

2012-06-04 11:21

Stänga enskilda vägar med bommar är väl helt upp till markägaren däremot stänga ute allmänheten till bad är nog inte fullt så enkelt,det finns rättsfall där markägaren tvingats öppna upp så allmänheten ska kunna komma fram till bad.
Där är regelverket om allemansrätten inte helt enkelt att tolka.

72. Okej Anders

2012-06-04 00:00

Så du menar att om man börjar komma upp i åren o dessutom envisas med att släpa med sig en ryggsäck på trettio kilo (borde gå att banta något)så kan man kräva att få använda privata vägar till sin hobby.Tänk på att bördan kan bli tung även för den som ska bekosta att återställa sina privata vägar sedan andra kört sönder dessa efter att tolkat allemansrätten fel.Förstå mej nu rätt jag tycker inte heller om låsta vägar men förstår markägare som ledsnat på att hålla dom som inte begriper att dom gör åverkan på privat egendom med väg.Ps Även jag närmar mej sextio o det går ruskigt fort ds.

71. #30 Aj

2012-06-03 23:08

Låt mig bättra på din kunskap lite.
Här får du en referens som gäller motorfordon.
http://www.naturvardsverket.se/Start/Friluftsliv/Allemansratten/Vad-galler/Enskild-vag/
Så ställ bilen så att den inte hindrar annan trafik, dra på dig stövlarna och njut av allemansrätten.
Faktum är att körningen på skogsvägar under våren som naturbevakare och "naturälskare" sysslar med är ett stort problem. Inte har jag hört att någon av dessa erbjudit sig att reparera skadorna.
Häromåret hade vi ett par vargälskande damer som körde fast. De blev så förgrymmade på en person inte ville hjälpa dem att de polisanmälde händelsen. De fick inte rätt. Tror inte heller de reparerade vägen efter sig.

70. Äganderätten

2012-06-03 21:06

Det här är väl inget att diskutera om, stäng vägarna och de som vill promenera gör det. Allemansrätten är inte en rätt att köra bil på mina marker.

69. 3006 Medelpad

2012-06-03 21:06

Jag vet inte hur många mil jag lägger i skogarna, men det är åtskilliga och med 30 kilos ryggsäck så känns det för en snart 60 årig gubbe som mig.
Vissa områden är dock mycket svåra att nå om man inte kan utnyttja hyggesvägar och liknande.
En ökad vandring på flera mil på grund av en vägbom är oftast mer än vad jag mäktar med.

68. Kjell Lennartsson, Svenljungagruppen

2012-06-03 21:06

Jag tycker att jag gör det lilla jag kan komma på.
Jag diskuterar frågan så ofta jag kan, på olika bloggar, med folk jag träffar, med andra naturfotografer och även ornitologer.
Ofta tror jag att jag når sådana som ni jägare sällan gör.
Ibland kan det bli lite diskussion när jag som icke jägare hävdar att vi måste jaga vargen regelbundet och att Thomas Ekberg har rätt, men förbluffande ofta håller folk med om det.
Dom extrema vargkramarna tror jag är en mycket liten, men väldigt högljudd grupp.
Dom är dock skickliga på att hantera media och för att ha en chans måste vi också bli det och då måste man akta sig noga för att göra dumheter som lätt kan utnyttjas av motståndarna.
Iden med vägbommarna är en typisk sådan dumhet.

67. Undringar

2012-06-03 21:06

Varför uppmanar Svenljungagruppen jägare att bojkotta eftersök och på det sättet låta skadat vilt lida när det är viktigt för jägarkåren att vinna allmänhetens och politikernas förtroende?
Varför ställer Svenljungagruppen ett krav på ett beslut om ett tydligt tak på vargstammen när det är en av orsakerna till att Sverige tidigare förlorat en del av sitt självbestämmande om vargen till EU?
Varför skriver Svenljungagruppen att jägarna inte förstått allvaret i vargfrågan när Värmland, Dalarna och Gävleborg kämpat i 20-30 år med frågan?
Varför ger sig Svenljungagruppen öppet på en demokratisk jägarorganisation som kämpat och kämpar hårt i vargfrågan?
Varför skriver Svenljungagruppen att Naturvårdsverkets fövaltningsplan för varg innehåller ett golv på minst 450-500 vargar när det i plandokumentet inte går att hitta igen någon siffra för detta?
Varför uppmanar Svenljungagruppen markägande jägare att med bommar och eltrådar hindra eller försvåra människors tillträde till vår natur när vi jägare är beroende av allt stöd samt all tilltro och acceptans vi kan få?

66. Självklart

2012-06-03 21:05

Detta blir ju en självklar väg att gå i detta nya Sverige som lyder under ny ordning. "Demokratins diktatur"
Allemansrätten kommer självklart att krympa och till slut att upphöra. Det är ju det vi landsbygdsbor får nerkört i käften och förväntas inte annat än att tiga och svälja. Ännu ett bra initiativ av Svenljunga. Jag står bakom er till 100%. Nu fär det vara slut på kärringtakterna som vissa Jägareförbund uppvisar. Trots att dom avsatt ordförande är det länge och långt tills mina medlemspengar trillar in på deras konto igen.
Svenljunga stöder jag dock gladeligen ekonomiskt den dan möjligheten finns.

65. Anders åberg

2012-06-03 21:04

Vi som är emot denna nivå på varg eller varg över huvudtaget får inget utrymme i media alls. Såg i går på ett inslag på nyheterna om varg och vem tror du fick fram näsan där, Ann Dahlerus såklart.
Aldrig någonsin ges det utrymme att höra motståndarnas motiveringar varför vi inte vill ha varg eller en begränsning.
Om man konstant möts av ett sånt motstånd som media så måste man skaka om lite, väcka opinion.
Om det är detta så har vi fått lite som gör att folk drabbas och förstår att det måste till en debatt som gör att man hittar en medelväg. Detta borde du förstå om du känner dig drabbad.

64. Jag har en längre tid gått i denna tanke

2012-06-03 21:03

Har ca 7 km skogsväg på Kroppefjäll i Dalsland som jag snart stänger av pga vargpolitiken

63. Konsekvenser

2012-06-03 21:03

Ja nu kommer det att bitas i det sura äpplet ,av konsekvenserna av det ivrarna kallar mångfald,nu gör vi om, och gör rätt från början.

62. Naturmupparna..

2012-06-03 21:03

...har väl mycket sig själva att skylla när man på sin sandlådeniva menar att man har rätt att åka på enskilda vägar-"ingen kan äga naturen" och dylika "smarta" uttalanden.Varför inte erkänna som det är att skogen och skogsvägen ägs av gårdarna i skogsbyarna och att ni själva har tagit er en rättighet (friluftsbetänkandet 1941) att gratis kunna besöka och uppleva den natur som dom här människorna har bevarat, även om ni själva inte bevarat nån som helst biologisk mångfald där ni själva bor. Det är ju självklart att ni ska enbart vara tacksamma så länge ni har den möjligheten.

61. Vägbommar

2012-06-03 21:03

Ett tips till er som tänker sätta upp vägbommar är att kolla om ni har nån smed på orten där ni bor som kan tillverka bommarna åt er.
Jag gjorde det och det blev mycket billigare.

60. Svar till Peter Wiklund

2012-06-03 21:02

Det finns många fina strandängar och badplatser i naturen som betas av får och kor och som nu måste stängslas in med 1,5 m höga elektriska stängsel för att hålla vargen ute. Vi uppmanar nu markägare att redan nu sätta upp dessa stängsel för att visa allmänhetene hur svårt det blir att nyttja dessa platser.
I år så har det kommit in många rapporter på oskygga vargar som ogenerat går igenom villaområden, besöker lekplatser etc.
Jag rekommenderar dig att besöka www.vargfakta.se för att forkovra dig i ämnet.

59. # 49

2012-06-03 21:02

Har just läst om det du skriver på www.vargfakta.se. Finland, Baltikum och några övriga regioner gjorde kraftiga reservationer mot paragraf 22 i Bernkonventionen och har därför kunnat forma sin egen rovdjurspolitik.
Det är tydligen fullt möjligt för Sverige också att dra sig ur Bernkonventionen.
Tycker att Svenljungagruppen kommer med ett alldeles utmärkt förslag.
Tycks som att det är en självklarhet att utnyttja privata och enskilda vägar, speciellt under semestertider när turister med husbilar och husvagnar ger sig in på alla vägar de hittar i skogen och svinar ner. Om en bom råkar stå öppen åker dom ju in i alla fall. Har faktiskt stängt in tyska och holländska husbilar när dom åkt förbi en tillfälligt öppen bom:) Sen fick dom våndas ett tag innan jag öppnade.
Vår allemansrätt är kraftigt missbrukad och missuppfattad.
De stora skogsbolagen har ju stängt av sina skogsvägar sen lång tid tillbaka så varför skulle inte alla markägare göra likadant.
Det är bara att sätta igång och bygga, semesterfolket och naturmupparna är snart i farten och lst får väl gå till fots.

58. nr 50 Varg, inte farlig men skygg?

2012-06-03 21:01

Förklara det för flickan och de andra som fått besöka sjukhus för att sys och vaccineras efter kontakt med varg...
Eller till de föräldrar vars barn som fick skolskjuts efter att blivit förföljda av varg...

57. #8, #9 och #21

2012-06-03 21:01

I mina hemtrakter är det även vanligt att det kommer upp vägbommar för att stoppa bilburna brottslingar. Dessutom är kostnaden att återställa en sönderkörd väg betydligt högre än att sätta upp en vägbom.
Att vägar bommas igen kan ha många olika orsaker, som inte har något som helst med jakt eller jägare att göra och helt oberoende av rovdjurspolitiken.
En längre skogspromenad till bär eller svampstället är bara nyttigt för folkhälsan.
Er frihet kanske inskränks när ni inte har bilen inom synhåll ute i skogen, kan det vara rovdjursrädlsa som ni drabbats av?
Isåfall är det inte vägbommarna som är avgörande för er, utan det är den förda rovdjurpolitiken!

56. TILL SAMTLIGA SOM KOMMENTERAR

2012-06-03 21:01

LÄS GÄRNA INLÄGG NR.35
Personligt mail ifrån Varg experten Prof.Valerius Geist.

55. stäng skogen

2012-06-03 16:42

bort mad allemansrätten

54. Tiil Anders Åberg, Naturfotograf

2012-06-03 16:32

Om du nu tycker att våra privata vägar skall hållas öppna som de ofta gjorts tidigare så sätt igång att arbeta för att vi får till ett tak på vargstammen. Vi behöver all hjälp vi kan få. När vi får till ett tak på vargstammen så kommer vi givetvis att rekommenderar alla markägare att öppna upp vägarna igen för allmänheten. Tillsvidare så jobbar vi för att de hålls stängda och att nya bommar sätts upp.

53. Anders Åberg.

2012-06-03 16:32

Jag tror att du skjuter lite över målet nu. Vad Svenljungagruppen strävar efter är att få berörda myndigheter till förhandlingsbordet. Det verkar ju inte gå på normalt sätt iallafall. Men dessa varningsklockor får andra människor än rovdjursanhängare att lyfta på ögonbrynen,Vilket i sin tur kommer att belysa problemen för oss drabbade av flera människor än idag.
Men i värsta fall så sitter NVV Riksdag och Regering med armarna i kors som dom gör idag och då blir stängda vägar ett faktum.
Nästa steg kan bli att privata markägare förbjuder terrängkörning med skoter i våra marker för LSTs personal.
Finns ingen anledning att vi ska hålla marker för i många fall körning som skadar plant. Jag tror du ska se det som att kommer inte myndigheterna till förhandlingsbordet så kan i värsta fall detta scenario uppstå inom inte en alldeles för lång framtid.Tyvärr kan det bli så, tror att varken du eller jag önskar detta?

52. till svenljungagruppen

2012-06-03 16:32

kan inte svenljungagruppen bilda en fond som man kan sätta in pengar på?
Så att markägare kan söka bidrag till vägbommar.

51. Tiil Anders Åberg, Naturfotograf

2012-06-03 16:31

Om du nu tycker att våra privata vägar skall hållas öppna som de ofta gjorts tidigare så sätt igång att arbeta för att vi får till ett tak på vargstammen. Vi behöver all hjälp vi kan få. När vi får till ett tak på vargstammen så kommer vi givetvis att rekommenderar alla markägare att öppna upp vägarna igen för allmänheten. Tillsvidare så jobbar vi för att de hålls stängda och att nya bommar sätts upp.

50. Apropå bommar

2012-06-03 16:31

Nu undrar jag bara lite så där ändå, vad för nytta skulle vägbommar göra för att hålla eventuell varg borta? (Handlar det inte mer om att ni i Svenljungagruppen vill hålla allmänheten borta från vad Ni anser vara Er mark?) Tror ni på fullaste allvar att vargen bara skulle knalla en annan väg för att det råkar vara en bom i vägen... Och sätta viltavisande elstängsel vid vad skribenten kallar "populära" badplatser, då tycker jag att ni varghatare ska ta och läsa på lite om vargen, det finns inte en varg i detta avlånga land som ens skulle gå in på en sådan plats, det är den alldelens för skygg för.
Har själv stött på varg i vilt tillstånd (alltså inte på djurpark eller liknande) och måste säga det att ståtligare djur det får man faktiskt leta efter. Kan av egen erfarenhet bara konstatera att allt skitsnack om hur farlig vargen, den är bara löjlig. Nej, fram med fler vargar i naturen.

49. J&J, ta tag i Bernkonventionen

2012-06-03 16:30

Exempel: Schweiz uttryckte vid undertecknandet av Bernkonventionen i september 1980 inga reservationer mot varg. Varför? Jo, det fanns inga vargar i Schweiz då och man hade inte en tanke på att det skulle kunna bli ett framtida hot. Idag är situationen helt annorlunda med omfattande angrepp på tamdjur och med inskränkningar i människors trygghet. Sverige gjorde samma sak; undertecknade Bernkonventionen oreserverat samma år, just för att vi inte hade några vargar (de sista försvann 1975).

48. Bommar

2012-06-03 16:29

Vad är skillnaden mellan en vägbom på en promenadväg i tätort och en bom på en privatgd mark? Skogsbolagen har många bommar för att inte deras vägar skall köras sönder. Problemet blir bara att det blir längre att gå. Lite svårare att smussla med vargutsättningar och märkning av vargen.SUVarna får parkeras vid allmän väg, sedan är det bara att gå med sökutrustningen.

47. Militärbom

2012-06-03 16:29

Helt rätt beslut. Vi har redan stängt vägen. En riktig s.k. militärbom är det som gäller, bom och stolpar är svetsade i en I-balk som är nergrävd i vägen. Uj, uj, uj vad det svider för kramarna och Lst naturbevakare, men bra kondition får de.

46. Frågor, Anders Å.

2012-06-03 16:29

Tycker du att det är så väldigt fel att människan får bestämma över sin egen mark vid ja varför? fråga två varför inte parkera bilen och ta en promenad istället? åtminstone jag tycker att naturupplevelsen är större utanför bilen än inuti.
Sen är det väl så att dom flesta från bevarandesidan är väldiga miljövänner och ser bilen som en av de största miljöbovarna så varför bli så upprörd över att man inte får åka som man vill, nej köp ett par vandrarkängor och börja gå kängorna tjänas snart in med tanke på vad dyr den miljöfarliga bensinen kostar nu.

45. Titta i backspegeln, kramare

2012-06-03 16:28

År 1900 uppgick den svenska befolkningen till ca 5 milj
Inte ens då fanns det utrymme för en vargstamm i sverige, utan man gjorde allt för att få bort ohyran.
Med dagens befolkning som är ca 9,5 milj kan ju vilken normalbegåvad person som helst förstå att det inte finns plats för dessa vargar.

44. SMSL

2012-06-03 16:28

Åk till Yellowstone eller Kolmården...suck, fattar du inte att den typen av idiotsvar gör det ännu värre och befäster mediabilden av dom som vill ha en annan rovdjurspolitik som griniga osmarta extremister som man inte behöver bry sig om.
Det är ju inte bara jägare som läser här och sådant som du skriver underminerar Svenljungagruppens försök att skapa opinion.
Som jag skrev tidigare så tycker jag det här sista med bommarna var rejält korkat, men annars så har ju Svenljungagruppen faktiskt rört om lite i grytan och Thomas Ekberg har framträtt på ett mycket bra sätt.
Sabba inte alltihop nu!

43. Olyckligt, men helt rimligt förslag

2012-06-03 16:28

Detta förslag från Svenljungagruppen är ju inget, jämfört med vad jägarkåren, hundägare i allmänhet, djuruppfödare och övrig landsortsbefolkning tvingas utstå med en orättfärdig och ovetenskaplig rovdjurspolitik.
Idag handlar det om ett accepterat förtryck och svartmålning av befolkningsgrupper. Dessa ska tvingas till ”rätta åsikter” (lära sig samexistens med varg) som otvivelaktigt för tankarna till övergrepp i de värsta diktaturstaterna på vår jord. Här har jag skrivit om 2000-talets accepterade häxjakt i Sverige, av svenska myndigheter: http://rovdjurspolitik.wordpress.com/

42. "Projekt Varg"

2012-06-03 16:27

Ett projekt, som man nu trycker på svenska folket, även om det nu inte främst är människor i tätorter som drabbas, utan glesbygdsbefolkning.
Detta projektet skulle man kunna kalla vargprojektet. Det kan sägas ha börjat med en rapport från SNF i början av 1970-talet - med just namnet "Projekt Varg". Då fanns inga vargar i Sverige, men väl i andra länder i världen (totalt över 100.000). Rapporten talade om vargen som "utrotningshotad" och pläderade för inplantering av varg i Sverige.
Några år senare kunde konstateras, att det fanns varg i Värmland. Sedan dess har det rullat på. Vargarna har förökat sig och ett riksdagsbeslut år 2001 angav 200 vargar (20 föryngringar) som ett första etappmål. Vargprojektet är nu uppe i minst 40 föryngringar. I tre av de fem vargrevir som berör Västmanland har det fötts valpar i år, 2011. Totalt räknar man med att det finns mellan 20 och 25 vargar i länet. När människor i glesbygden protester blir de avfärdade som "varghatare".
En grupp som drabbats av rovdjurspolitiken är jägarna. De drabbas dubbelt. Dels blir det färre älgar/rådjur att skjuta, särskilt i vissa områden. Dels får de sina jakthundar dödade - det förekommer nästan dagligen att hundar skadas eller dödas i vargområden.
Rovdjurspolitiken är utformad från storstads- och skrivbordshorisont. Den vittnar inte om insikter om glesbygdens verklighet eller empati med folk som bor där.
Det är ju så med vargar, att de måste ha mat för att leva. Maten består av bytesdjur. När en vargflock - bunden, som den är, till sitt revirområde - funnits ett tag i området händer två saker: a) många älgar, rådjur och annat vilt går åt (en vargflock behöver ett 100-tal älgar per år) b) många fler bytesdjur ger sig av från området.
I den situationen riktas vargarnas intresse alltmer mot den tamboskap som finns tillgänglig och i  förlängningen mister de sin skygghet för människor.
I t ex Baltikum finns fler vargar än i Sverige, men är ändå mindre av ett problem. Varför? Jo, därför att där har människor rätt att skydda sig mot varg. Så fort en varg visar sig i närheten av människoboningar har man rätt att skjuta den.
Ett paradargument för varg är att den är "en naturlig del av vår svenska fauna". Kanske det, men då måste det också ses som en naturlig sak att människor får skydda sig mot vargen. Nu som tidigare i historien.

41. Kolla fakta först innan ni uttalar, visst kan man stänga

2012-06-03 16:27

Motortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen. Men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen, såvida inte vägen skadas.

Motordrivna fordon är en samlande beteckning för alla slags fordon som drivs med motor. Till exempel bil, motorcykel, moped, traktor och motorredskap, terrängskoter (snöskoter) och terränghjuling, ofta kallad fyrhjuling

Markägaren kan förbjuda motortrafik
Om markägaren bestämmer sig för ett förbud ska detta skyltas med vägmärke eller på annat tydligt sätt. Det kan vara en bom över vägen, men den bör kompletteras med vägmärke för tydlighetens skull. Även en hemmagjord skylt måste respekteras.

Skälet till att vägens ägare har rätt att stänga vägen för motortrafik är att han eller hon inte ska behöva bekosta underhåll av vägen på grund av slitage från utomstående trafik.

I vissa fall kan markägaren förbjuda eller upplåta parkering. Stödet kommer från ”Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering”.

(1998.814) Särskilda bestämmelser

40. Bra förslag!

2012-06-03 16:26

Självklart är detta en bra väg vidare. Stadsborna får sin första egna negativa konsekvens av vargpolitiken. Jag tror nog att Anders Åberg också inser denna koppling, om än hans personliga egenintresse allvarligt försvåras. Inskränkningar i skogsbrukandet, där idéer om att allmänheten ska få överklaga avverkningsanmälningar florerar, skulle också leda till stängda vägar. Kanske skulle det också innebära slutet för allemansrätten.

39. Betesrätten

2012-06-03 16:26

Det är ju vargförespråkarna som talar sig varma om effektiva rovdjursstängsel, och så blir de sura om stängslet är vid en fin strandkant nära vägen. Det är svårt att både äta kakan och att ha den kvar. Om vi som tamdjursägare vill djävlas, så är det att ha få djur i beteshagarna, så att betet räcker till en längre tid. Man kan gärna ha någon stor tjur eller sint bagge med. Då är det inte så käckt att gå in i hagen, eller? Man går väl in på egen risk.
Rejäla staket måste vi ha i dessa rovdjurstider och djuren måste vara ute enligt lag, så vad är problemet?

38. Anders Åberg

2012-06-03 16:26

förstår inte dina protester mot vägbommar? Är det för att Du ska´ kunna sitta i bilen och fotografera och slippa ta ett steg för ett bra foto, då kanske Du kan göra som den numera berömde norrmannen..."klippa och klistra". Allemansrätten är något jag alltid värnat om tidigare, man har vänt i den frågan sedan en massa muppar börjat på att påstå att vi markägare inte äger vår mark utan att den tillhör alla. Bort med allemansrätten och inför EU-regler även där eftersom vi ska´ vara jämlika inom EU.

37. allemansrätt

2012-06-03 16:25

allemansrätten innebär inte bilåkning

36. Rätt eller fel??

2012-06-03 16:25

Ser att det är många som tycker olika och det är väl tur.Huvudsaken är att vi kämpar åt samma håll. Är det detta som krävs för att vi i vårt avlånga land ska lyckas med att få våra politiker till att ta sitt ansvar och räta på ryggen för sitt folk inför EU innan det är någon av våra barn eller ev vuxen som skadas av vargen. Enl mitt tycke så verkar det TYVÄRR vara så att det måste ske en ordentlig incident med statens varg innan det kommer att bli någon direkt action i regeringen. Tycker att det är beklämmande att det ska vara så. Hur svårt kan det vara att få dem våra som styr detta vackra land att stå upp för oss???
Och detta gäller oss alla. Tror att ingen i detta samhälle vill att någon skall gå som förlorare ur detta. Framför allt inte någon anhörig.Illa nog att våra hundar går hädan i käftarna på dessa bestar. Alla har vi varit barn och många av oss har barn, hur tror ni att våra barn känner för oss far/mor föräldrar kommer hem från skogen utan hund eller ev med hunden i en påse.Finns det något som våra barn älskar mer än sin napp så är det våra fyrbenta vänner (hunden). Låt inte den idyllen bli historia!!!!
Stöd
Svenjungagruppen

35. Ställde en fråga till min vän .Prof.Valerius Geist.

2012-06-03 16:24

Har precis fått svar från en verklig varg expert, bit på de ni rovdjurs nissar.
Har också presenterat för honom att hans expert utlåtande också kommer att presenteras här.
---
Thank you for your e-mail. Please rest assured that your English is quite good and that I therefore understand your predicament.

Your account is very close to what our neighbors and ourselves experienced here, on central Vancouver Island, with two packs of misbehaving wolves (1999-2003 and 2007). With the presence of wolves there vanished the deer, the trumpeter swans, the Canada geese, as well as forest grouse and we hiked through landscapes empty of wildlife. The wolves killed dogs virtually on our neighbor's doorstep, as well as dogs taken for a walk. The wolves killed or maimed dairy cattle and sheep. The last wolf of the first pack in his loneliness successfully befriended the 5 sheep-guarding dog of our neighbor. He also entered suburbs in search of female dogs in heat, and on one such occasion he threatened my wife on our door step. These wolves observed, followed, approached and confronted people. This was of course not tolerated and the wolves were removed with the aid of a predator control officer as well as by the collective actions of our neighbors. I know of 17 wolves killed within about one and one half kilometer of our house. There was very serious confrontation between 5 wolves and our neighbor and his wife, about 400 m from where I am writing this. My neighbor beat his way out with a big cedar branch. Next day he went out again with his wife, but took a rifle along. The wolf pack once more came for him and he killed one male of 73 pounds.

Historically wolves and humans have not been able to exist together in settled landscapes. That's and important lesson from history. Moreover, in settled landscapes wolf control leads to wolves searching out dogs, and the two species hybridize. That's a sure way to change wild wolves into feral dogs. That's what you will face in Sweden and other Scandinavian countries. That is, your wolves are doomed to die out as wolves via hybridization.

Very best regards,

Valerius Geist, PhD
Professor Emeritus of Environmental Science

34. Till Anders Åberg naturfotograf

2012-06-03 00:42

Finns ett något vassare förslag om du hellre vill se det,och vad för konsekvenser det i sin tur kan medföra,men tillsvidare är jag jätte nöjd med svenljunga gruppens beslut.
Se mitt inlägg Nr.4 lnk.nedan.
"Vi har rejäl höger kvar att ge"
Som sagt,svenljungagruppen beslut behöver ej ifrågasättas på något sätt.

33. Till Kjell Lennartsson ,Svenljungagruppen

2012-06-03 00:23

Jag kan inget annat än att bara hålla med dig.
Jag ifrågasätter ej erat beslut.Ni gör ett jättebra jobb
och jag tror många står bakom er just nu.
Ni skall ha en stor eloge för det idoga arbete ni gör.
Keep going strong.

32. H-E Gustavsson

2012-06-03 00:23

Du missar ju själva frågan.
Här är det tal om att bomma vägar som inte skulle bommats annars, för att detta på något underligt sätt skulle hjälpa vargfrågan framåt.
Det enda sannolika resultatet av en sådan åtgärd, är att dom som vill ha en förnuftig rovdjurspolitik får ett ännu sämre läge i folkopinionen än tidigare.
Ett duktigt skott i foten med andra ord.
Hoppas verkligen att Svenljungagruppen överger den här genomkorkade iden och tar sig en funderare på hur man kan få opinionen med sig istället, för utan den kommer kramarna att vinna och folk på landet att få ytterligare påspädning på redan stora problem med vargen.

31. till Anders Åberg naturfotograf

2012-06-03 00:23

Du Skriver Följande
Om det är något som retar upp svensken så är det om man försöker sabba allemansrätten.
Jag själv och många jag känner som också håller på med naturfoto har en helt annan syn på vargen än SRF och SNF, men vi utnyttjar också väldigt ofta skogsvägarna.
--
Troligtvis är det du själv som blivit uppretad,och inse verkligheten.
Om du nu verkligen tänker efter,vem sabbar egentligen vad?
Vill du fortsättningsvis fotografera,så har du alltid yellowstone att åka till.
Eller varför inte ta dig en extra tur på kolmårdens djurpark/safari.??
Tror det med stor sannolikhet kan stilla ditt begär.

30. Okunnigt

2012-06-03 00:05

Det där med stängsel runt bad var ovanligt korkat och okunnigt.

http://www.naturvardsverket.se/Start/Friluftsliv/Allemansratten/Vad-galler/Stangsel-och-skyltar/

29. Var inte orolig djurvän

2012-06-03 00:05

Brandkåren har redan redskap med sig för att kunna forcera bommar. Det har satts upp flera vägbommar på senare år på grund av att det är så många människor som handskas lite väl vårdslöst med eld och engångsgrillar. Människorna orsakar fler bränder än åskan. Sen är det bra att kunna stänga av vägarna på våren. Det är väldigt många människor som inte fattar vad tjällossning kan ställa till med. Det är ju bara att ställa ner bilen och promenera. Vitsen är väl att vara nära naturen. Om man inte äger någon skog i området, så är det väl bara att inse att man inte kan kräva att utnyttja en väg som man inte betalat en krona i.

28. Läs på och förstå!

2012-06-03 00:04

Att stänga av vägar är helt i sin ordning om man har brutit vägen och betalat allt ur egen ficka! Att vissa har svårt att förstå vad som är mitt och ditt tycker jag är mycket allvarligt!
Det är samma sak med allemansrätten! Om den som äger eller arrenderar en mark brukar den för ett visst ändamål och behöver "stänga" av den marken så är man i sin fulla rätt att göra det!
Pågår till exempel jakt så är man i sin fulla rätt att avhysa all annan verksamhet där! Det innebär även promenader i skogen! Att så inte har skett än så länge beror nog snarast på att man tycker att det har gått bra att samsas!
Men med den argumentation som har varit i diverse trådar om faran med att vistas i skog och mark när jägare är ute så kan man svara med att ok vi stänger av marken eftersom vi ska bruka den!
Äganderätten är en mycket stark lagstiftning, speciellt i EU som det har blivit så populärt att hänvisa till i andra sammanhang!
Det Svenljungagruppen visar på är vad som kommer att hända allt mer med tanke på den mängd rovdjursstängsel som kommer att behöva sättas upp!
Nästa steg kan vara att börja använda lagstiftningen runt brukande av sin mark och därpå avhysande av andra från den samma, med hänvisning till att det stör verksamheten.
Sveriges natur kommer att bli allt mer otillgänglig i framtiden och det är bara att acceptera! Allt kostar och inget är gratis.
Till er som tycker att det är tråkigt att vägar kommer att göras otillgängliga, tänk på vad det kostar att bryta en väg och att underhålla densamma. Betala gärna ett par tusen per år för varje enskild väg ni åker på så får ni fortsätta att åka!
Så enkelt är det!
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

27. Allemansrätten

2012-06-03 00:02

Undrar hur många som vill utnyttja allemansrätten i ett vargrevir. Det är inte bara i skogen EU har ställt till det. Hela Europa gungar.

26. Anders Åberg "helt fel"

2012-06-03 00:01

Ledsen men du har nog inte koll på "sabba" allemansrätten jag har ett antal vägar som jag bekostat helt själv och naturligtvis har jag satt bommar för samtliga vägar för att förhindra trafik på dessa eftersom jag som privat person måste betala allt underhåll och slitage på dessa vägar och att du skulle kunna trafikera dessa vägar som en allemansrätt kan du helt glömma

25. Så ja.....

2012-06-03 00:01

......så rätt, tummen upp!

24. Ulven o djurvän

2012-06-03 00:00

Ni låter ängsliga inför förslag om att stänga av vägar som förvisso inte bara skulle drabba vargkramare
utan framförallt det rörliga friluftslivet.Men---är fullt möjligt
att genomföra. Läs trafikverkets folder "Enskild Väghållning" eller
Naturvårdsverkets "Enskild Väg" och
"Allemansrätten o dess framtid".Väg
som byggs utan statligt anläggningsstöd och som underhålls utan kommunalt eller statligt bidrag
ger vägens ägare rätten att stänga
vägen för all motorfordonstrafik.
Vi behöver bara åka över "KÖLEN" så
gäller helt andra regler om allemansrätten än vi har i vårt land.Tänk på det innan Ni gapar för
stort på bevarandesidan.En tillbaka-
blickande äldre Bergslagsbo konstaterade att det finns tre ting
som skapar osämja:Politik,kräftor och enskilda vägar.Djurvän o Ulvens inlägg andas en viss ängslan över vart vargfrågan kommer att landa när
vargens utbredening nu börja påverka
den vanlige "Svenssons" liv på allvar.Stadsbon kan tex. inte längre göra som tidigare när de kommer ut på landet. Öppna bildörren och släppa ut jycken för
en fri pissrunda---nu kan vargen lura runt hörnet. Det har redan hänt
ett antal sådana vargangrepp, fler kommer, var säkra! Att Ni två skulle
vara vanliga naturintresserade medborgare tror jag inte ett ögonblick på. Ni har sannolikt egna
födkrokar ute i vargfrågan, därav Ert ängsliga och desperata resonemang.UJUJUJ!!

23. WASp ?

2012-06-03 00:00

Du kan vara lugn och sitta stilla hemma i din stad. Vargarna är på väg och till dig, vi har slutat att skjuta varg och hoppas den sprider sig snabbt till mälardalen och södra sverige.

22. Ett bra och...

2012-06-02 23:59

...nödvändigt förslag som tyvärr får vissa negativa följder, men det är ingen nyhet när det gäller vargen. Till slut kommer även kramarna att drabbas av vargens framfart på ett eller annat sätt...

21. Plötsligt...

2012-06-02 23:59

...finns det tydligen hur mycket pengar som helst, när man skall jäklas med allmänheten. Men att stängsla in sina kreatur är för dyrt. Ja, jag säger då det.
Ärligt talat, så spottar ni nu i motvind.

20. Srf och Snf då?

2012-06-02 20:53

Hur skall vi i de föreningar då kunna komma ut å lyssna på våra vargar om vägarna är avstängda??

19. Ulven

2012-06-02 20:51

Vi hade en stockholmskärring här i byn för några år sen. Hon var väldigt noga med att ingen fick vara på hennes mark. Hon skällde ut småtjejerna som red över hennes. Samtidigt tyckte hon att hon hade all rätt att gå var hon ville att plocka svamp och bär. Ingen blev liksom nånsin klok på om hon tyckte att man ägde rätt att äga mark eller inte. Det var som att när det passade henne kunde ingen äga natur, men när det gynnade henne ägde hon sin mark. Jag tror hon var en av de första ekosoferna.

18. Bra....

2012-06-02 20:51

.... och biter inte det återstår totalt jaktstopp i ett år... till att börja med. Men nu måste lrf, hundklubbar mfl börja agera, det räcker inte att vi jägare försöker.

17. Till Ulven

2012-06-02 20:50

Vi jägare har tyvärr inte något inflytande i vargfrågan så i denna fråga har vi inget att förlora. Denna fråga drivs helt och hållet av tjänstemännen på Naturvårdsverket som sitter i knät på Naturskyddsföreningen. Ingen lyssnar på våra argument. Lika illa är det för bönderna. Därför så är vi jägare och bönder tvingade att ta till åtgärder som får allmänheten att höja på ögonbrynden och ifrågasätta vad Ni varglobbysister håller på med. Givetvis så kommer allmänheten snart att förstå vem som bär ansvaret för denna tilltagande konflikt.

16. #8 Djurvän

2012-06-02 20:50

Redogör för vad du menar med "mindre anslag"

15. Djurvän & Ulven

2012-06-02 20:50

Har Ni inte förstått andemeningen med att stänga av vägar med bommar, så läs igenom en gång till vad Svenljungagrp. menar. Det kommer säkert som en chock för Er att vi är i vår fulla rätt att sätta bommar över vägar som inte har byggts eller underhålls med statsbidrag. Vet ju Er inställning sedan tidigare, där Ni påstår att Ni äger våra skogar och allt som finns i dom, men det visar sig snabbt att så inte är fallet. Det är inte åtalbart att sätta upp vägbommar, men att förstöra dessa är åtalbart.

14. Helt fel!

2012-06-02 20:50

Det handlar ju om att skapa opinion för en sansad rovdjurspolitik och hittills har jag nog hållit med Svenljungagruppen i det mesta, men det här är ju fullständigt kontraproduktivt.
Om det är något som retar upp svensken så är det om man försöker sabba allemansrätten.
Jag själv och många jag känner som också håller på med naturfoto har en helt annan syn på vargen än SRF och SNF, men vi utnyttjar också väldigt ofta skogsvägarna.
Dom flesta, eller nästan alla snarare, som man träffar ute i naturen tycker också det är självklart att vi måste jaga vargen, men det är oss ni straffar genom massor av vägbommar, plus att eran trovärdighet, som redan är hårt ansatt i media, blir ännu mindre och den almänna meningen kommer att bli att det är dom där varghatarna som stänger folk ute från naturen.
Så skapar man ingen opinion för sin sak, men det är ett ypperligt recept om man vill bli isolerad illa omtyckt.

13. 8. Ujujuj!

2012-06-02 20:49

Uppe i det blå, som vanligt....Vem annars, än er kramare ska man skylla på? Jag lovar att det kommer att hårdna mer och mer mellan er världsfrånvända kramare och vi som lever bland skadejuren - SANNA MINA ORD!

12. Sorglit men sant

2012-06-02 20:49

När man läser sk djurväns o ulvens lätt panikartade inlägg när dom börjar inse att i framtiden kanske dom inte kommer att kunna använda privata marker o vägar som sin egen (lekplats)förstår man att svenljungagruppen har helt rätt.Tyvärr måste jag säga när ett öppet Sverige alltid legat mej varmt om hjärtat,men vissa människor fattar tydligen inte att detta bara kan ske med markägarnas medgivande o samtycke.Undrar hur många naturromantiker som hjälpt till o lagat en sönderkörd skogsväg efter vårens utflykter,Som sagt bedrövligt men nödvändigt.

11. Bra början.

2012-06-02 20:49

Allemansrätten kommer inte att finnas i Sverige, och det tack vare vargpolitiken."Ulven" vet mycket väl att landsbygden ska hägnas in för att få ha sina tamdjur ifred.Det finns många fontäner i storstäderna som ni kan svalka er i.Om det inte hade varit så mycket mygel hos de berörda myndigheter i vargfrågan så hade jag inte behövt kommentera detta. Lycka till Svenljungagruppen.

10. Riktiga grepp ger debatt

2012-06-02 18:31

Nu måste vi alla följa uppmaningarna som Svenljungagruppen kommer med, vi har inget val, för snart översvämmas markerna med vargar. Sverige har skrivit på LANDSKAPSKONVENTIONEN, i maj 2011, som skall skydda öppna landskap, kulturella- och sociala verksamheter, men det skiter man i bara man får djävlas och plåga våra tamdjur med terroristen vargen, så vi måste sätta hårt mot hårt. Det gäller för oss att enas, annars skiten man i oss på landsbygden. BOMMA igen alla skogsvägar och enskilda vägar.

9. Vad är det som driver er?

2012-06-02 18:31

Jag blir ganska förvånadöver att se hur Svenljunga gruppen går på i sin strävan att bestämma hur det skall vara med rovdjurspolitiken.
Det finns ett inslag infantil inställning till omvärlden.
Hur man just i Svenljunga kan komma på att det skall göras si och göras så. Det riktigt dumma i skribentens förslag är att sätta elstaket runt badplatser, är det för att skydda badande barn för stora stygga vargen eller ?
Det som nu sker i trakterna runt Svenljunga är att vissa tror att man skall äga all acces till skogen. Jag äger är mantrat. Tror att det som man gör är att försöka styra bort allemansrätten och anpassa sig till tysk sätt att se på naturen. Där finns ingen allemansrätt och så vill man ha det i trakten runt Svenljunga. Det är hög tid att ta och belysa vad man vill egentligen.
Träffade en advokat från Göteborg för nått år sedan som sa till mig att jag inte fick gå i hans skog. Den var hans och jag och mina hundar fick inte gå där. Han var advokat och man skulle väl kunna tro att han skulle ha lite koll på lagen men han såg sitt eget ego som viktigast och han satte resolut upp en skylt privat mark på skogsskiftet han köpt och trodde väl att det skulle hålla folk borta från hans blåbär och hans svamp.
Jag tycker mig se att det lutar åt samma sak i Svenljunga gruppen. Sen att man skyller på vargen är bra patetiskt. När man ryktade om att sätta ut varg i markerna kring Östra Frölunda började man att slå på trumman och någon kom på att driva den frågan till sin spets. Bojkott mot eftersök, odyl. Det visar bara på att man inte värnar om eventuella påkörda djur som lider utan bara ser till egennyttan. Sen är det ju så att det bästa som finns är att man placerar ut en varg där man bor, för de blir inte länge där inte, de går sin väg. Så jag har två frågor
1. Vad är det ni vill egentligen?
2. På vilket sätt är era ideér om lösningar till gagn för allemansrättens varande i framtiden?

8. Ujujuj!

2012-06-02 18:29

Sandlådenivån brukar sällan leda till något, vilket ni sakta men säkert kommer att upptäcka. Tror ni på största allvar att ert beteende kommer gynna "jägaren", att ni kommer få ett större inflytande över rovdjurspolitiken?. Konsekvensen blir ännu mindre anslag, politikerna lär sig att det inte går att lita på jägare och ännu färre som tar er på allvar. "Learn the hard way is obviously the way to go"...ni får iallafall inte bort rovdjuren utan ni kommer fasa ut ert egna inflytande. Skyll inte på oss andra sedan när ni vaknar upp och inser vad ert beteende ställt till med...(för er själva vill säga)! Ps! Glöm inte att kontakta brandkåren så de är medvetna om att att bom sätts upp. Klockrent sätt att få ännu fler "vänner" i er närhet, eftersom folk brukar uppskatta småaktiga beteenden, ellerhur?

7. Stäng vägar

2012-06-02 18:28

Astäng vägar visar att vi har äganderätt över vår mark och att vi visar tydligt vår ståndpungt när det gäller den förda rovdjurspolitiken som har spårat ur och drivs av en minoritet urbana idalister som inte tar något eget ekonomiskt ansvar eller bryr sig i vår livsmiljö. Man är van att vi bjuder på allt, nu stoppar vi det.

6. Utestängd...

2012-06-02 17:27

...från allt som vi är vana vid, vår Frihet och det tack vare tokiga instanser som ska bestämma över oss som vill vistas ute i skog och mark , allt detta tack vare vargen. Ni gör helt rätt i att sätta upp stängsel och bommar så kanske gemena man törs yttra sig om dessa vargtider ! Fy så instängda vi blir tack vare dessa Överförmyndare vi har !

5. Enskilda vägar...

2012-06-02 17:19

...har jag diskuterat många gånger med urbana naturmuppar, som är helt övertygade om att vi inte äger våra egna vägar - lika lite som vi äger våra egna skogar. Jag har försökt att förklara att vill allmänheten åka på våra vägar, får man ta med dom i det allmäna vägnätet-där allmänheten står för drift och underhåll av vägarna. Allmänheten har INGEN rätt att åka på våra skogsvägar eller byvägar, dom betalar vi själva för. Nej,ett kodlås som dom i byn känner till-lite obekvämt, men tyvärr nödvändigt utifall bygden (mot förmodan) skulle få besök av nån ornitolog eller annan jakthatare. Annars riskerar vi att bli nåt område där "den urbana majoriteten" tycker att det vore "passande" att bevara natur och "biologisk mångfald"

4. Helt rätt!

2012-06-02 16:41

Det diskuterades i ett annat närverk redan förra året och har redan fått genomslag i "södra Norrland" har jag noterat.
Även här i Sörmland börjar folk oroa sig för "allemansrätten". Men ingen fårägare är benägen att bygga grindar som folk gärna lämnar öppna efter sig. Nej det blir till att gå runt - eller hem igen. Många börjar nu också att på eget bevåg höja sina elstängsel från 1,1 meter till minst 1,5 meter. Ingen trevlig syn direkt. Men nödvändig.

3. blir fint det

2012-06-02 16:41

bommar är effektiva,och är det nån tokfrans som åker in på en väg med öppen bom så får han skylla sej själv om den stängs....hoppas nu att alla stora allmänningar runt om i landet ser över sitt bombehov

2. Musik i allra högsta grad

2012-06-02 16:41

Let's Rock'n Roll.

1. Bra förslag!

2012-06-02 15:45

Det är det enda som fungerar........skolgårdspolitik.
Öga för öga, tand för tand........

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons