• Pinewood

”Tjuvjakt på rovdjur ökar”

AktuelltPublicerad: 2008-08-06 11:00

Under första halvan av 2008 ökade anmälningar om illegal rovdjursjakt med 26 procent, jämfört med samma period 2007. Siffrorna kommer från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Enligt Brå anmäls få fall av tjuvjakt på rovdjur. Inställningen ”skjut, gräv och tig” är det som gäller i rovdjurstäta området, hävdar Brå.

Forskare har räknat ut att varje år dödas 20-25 vargar, 100-150 lodjur och cirka 50 järvar av illegal jakt. Få av fallen anmäls och ännu färre leder till åtal. Vittnen vågar inte berätta vad de sett och bevis grävs ner och ruttnar bort.
– Det är ett stort problem. Tjuvjakten påverkar indirekt populationernas storlek. Ofta går det inte att hitta kropparna av djuren, man bränner upp dem eller sänker dem i åar. Ibland kan de vara så illa tilltygade att det inte går att avgöra vad det är för djur, säger Johanna Hagstedt, utredare på Brå till Svenska Dagbladet, SvD.

59 anmälda fall på ett år
Under det första halvåret av 2008 polisanmäldes 29 fall av tjuvjakt på rovdjur, vilket är en ökning med 26 procent.
Under de senaste tolv månaderna har 59 ärenden anmälts, vilket är nästan en fördubbling jämfört med föregående tolvmånadersperiod.
Enligt experter är den illegala jakten på rovdjur betydligt större än så. De svenska rovdjursstammarna har spritt sig och rovdjursproblemen för jägare och djurägare har ökat.
– Det absolut viktigaste för att få stopp på tjuvjakten är att försöka lösa konflikten i de drabbade områdena. Illegal jakt är ett problem bland många andra, säger rovdjursutredaren Jens Karlsson på Grimsö viltskadecenter till SvD.

”Kan bero på rovdjursutredningen”
Enligt rovdjursutredningen som presenterades i december förra året föreslås att rovdjursförvaltningen ska ske på regional nivå.
Enligt Brå:s Johanna Hagstedt beror troligtvis den ökande andelen anmälda tjuvjakter på att medvetenheten har ökat efter rovdjursutredningen. Att polisen fått mer resurser kan också ligga bakom ökningen.
– Polisen har gjort en hel del insatser för att få bukt med den illegala jakten. Till exempel har man infört en rovdjursansvarig på varje polismyndighet. Har man någon att vända sig till kanske man är mer benägen att anmäla, säger Johanna Hagstedt till SvD.
Utredningen har sedan den presenterades varit ute på remiss bland olika instanser i landet. Ett lagförslag läggs fram först nästa år, tror Ann-Louise Månsson på miljödepartementets naturresursenhet.

Brå vill inte ha regional förvaltning
Brå har också lämnat ett remissvar, trots att de inte är officiellt tillfrågade. De är kritiska till delar av utredningen. Johanna Hagstedt anser att den regionala förvaltningen skulle medföra ökade påtryckningar på tjänstemännen på länsstyrelsen och att personer med egna intressen kan få för stort inflytande.
– Det finns en ganska stor andel av personal på länsstyrelserna som har blivit hotade och trakasserade. Vi är för dialog men rädda för att om ansvaret flyttar ner på lokal nivå kanske många personer kommer att fatta beslut de kanske inte borde, säger Johanna Hagstedt till SvD.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. En förklaring

2008-08-15 13:07

Den civila olydnaden vad gäller rovdjur har ju inte ökat i det mest rovdjursdrabbade länet. Kan det vara så enkelt att eftersom rovdjuren sprider sig tillkommer nya grupper drabbade. Sätt in ett tiotal skyddade vargar och björnar på Södertörn och se vad som händer.

22. ?

2008-08-13 09:30

I Dalarnas län anmäldes under jaktåret 2007-2008 19 brott mot jaktlagstiftningen. Av dessa 19 kan man härleda eventuellt 3 som tjuvjakt på rovdjur.
Jaktåret 2006-2007 anmäldes 27 brott mot jaktlagstiftningen. Av dessa kan aventuellt 4 härledas som tjuvjakt på rovdjur, därav en påskjutning av varg jml § 28.
Var ligger den stora jaktbrottsökningen i detta rovdjursdrabbade län?

21. Lejon och tigrar

2008-08-13 08:41

Nu har det enligt alla miljöexperter blivit så varmt i Sverige. Så nu tycker jag att vi kan plantera in även lejon och tigrar i Sverige. Vi har säkert plats för puman också i fjälltrakterna. Då får ju rovdjurskramarna ytterligare ståpäls framför TV:n.

20. Anonymt svar5 till Calle Seleborg

2008-08-12 07:31

Samma person med ett otroligt dåliga kunskaper hur svenska skrivs. Helt klart samma som kallar sig "khl672e" och som Calle publicerat brevväxlingen med. Lär dig svenska och torka dig bakom öronen! Se världen att den inte är en saga!

19. Calle Seleborg (m.fl.)

2008-08-10 10:41

Skall inte lagbrott beivras?
Nej, här gäller, det för ex.vis dig, att bekämpa ytterligare en olägenhet som uppstått, nämligen att traditionen att inte utan konsekvenser, kunna skjuta, gräva och tiga, är hotad.

18. Statens prioritering

2008-08-09 14:11

2007 anmäldes över 1,2 miljoner brott, varav 54 gällde stora rovdjur. Alltså omfördelas resurser för de 54 på bekostnad av de brott som drabbar människor. Kan det sägas tydligare. Rovdjur först, människor sist. Vid nästa val. Tänk på var du lägger din röst. Rösta fram rätt personer.

17. Statisik i propaganda

2008-08-07 17:36

Som Brå och media använder statistik luktar det mera propaganda än sanningssökande. Man letar fram data som passar sitt eget intresse, vilket inte förefaller vara problemförebyggande, snarare kreativ nyhetsgenerering för bättre ekonomisk framgång.
Antal anmälningar verkar användas som nyckeltal för att motivera mer anslag.
Man visar hur många anmälningar som görs och spekulerar om orsaker. Men följer inte upp med hur många som visar sig befogade!
I de fall jag hört om verkar viljan till anmälan snarare tyda på överambition än rädsla för att anmäla.
Inom vilka andra områden förekommer lika många falska eller ”förebyggande” anmälningar?

16. Gardera med bisatser

2008-08-07 16:31

Det absolut viktigaste för att få stopp på tjuvjakten är att försöka lösa konflikten i de drabbade områdena. Illegal jakt är ett problem bland många andra, säger rovdjursutredaren Jens Karlsson.
Till drabbade småbrukare och lokalbefolkning råder han att kasta kottar och pinnar mot vargarna - med markägarens tillstånd.
Man garderar sig med sakkunniga utlåtanden, i praktiken agerar man inte enligt dessa.

15. Fel, eller...

2008-08-07 13:25

Om tjuvjakten på rovdjur är av den omfattningen som påstås skulle inte stammarna vara av den omfattning de är idag, det skjuts ju legalt en del rovdjur, en del dör i trafiken och sist men inte minst av naturliga orsaker. Lägger vi till de siffrorna fattar ju var och en att tjuvjakten inte kan vara av den omfattningen.
Men, tänk om den är det?! Då måste det innebära att varg- och lostammarna är mycket större än de officiella siffrorna visar! Precis som det var med björnen, från 800 till 2800 på ett år. Oj, då?!
Det kanske är som gorillorna, hoppsan, här fanns det 125 000 till som vi inte visste om. De kanske inte ens är utrotningshotade, menar forskarna nu.

14. Lokal rovdjurförvaltning = MER tjuvjakt

2008-08-07 13:24

Varför i vida världen inbiller man sig att lokal rovdjursförvaltning skulle leda till mindre tjuvjakt? Sånt har man ju provat förut både i Sverige och andra länder, och vad som händer är att rovdjuren får allt mer stryk och att tjuvjakten florerar. Det är därför mycket sannolikt att den ökning som nu ses i antal anmälda fall av tjuvjakt har ett nära sammanhang med den sittande regjeringens lössluppna skyddsjakt-politik.

13. Det är propaganda.

2008-08-07 09:41

Jag vill upprepa just det. Det som basuneras ut i media har lite med verkligheten att göra. Vi vet alla att staten satsar stora summor årligen för att få acceptans för rovdjuren. Och jägarkåren är den största gruppen som opponerar. Vad passar då strategerna bättre än att smutskasta den gruppen och anklaga dem som minder trovärdiga genom dessa beskyllningar om tjuvjakt, eller försvar av egendomen - djuren, som vi fick höra igår?
Idag hörs på P1 allvarligare "saker". Det berättas om ungdomsbrottsligheten och att tonåringar förekommer i större omfattning i grova brott, till exempel bankrån. Där har Brå något att jobba med inför framtiden. Har Brå för övrigt åstadkommit något gott eller viktigt tidigare?
Brottsförebyggande rådet, i rovdjurspolitiken ser vi inget av förebyggande. Där hanteras problemen hela tiden i efterhand, tvärsemot vanlig rutin och mänskligt förnuft. De små bekymren med påstådd tjuvjakt löses enkelt med en ny realistisk rovdjurspolitik. Jag hoppas regeringen förstår det också.

12. Tjuvjakt?

2008-08-07 08:38

Enligt bestånds rapporten från högskolan Hedmark så ökade den svenska vargstammen med 45% från 06/07 till 07/08.
Vet inte om det finns plats för så mycket tjuvjakt med den tillväxten.

11. Brå:s redovisning missvisande.

2008-08-07 08:38

Brå vill påstå att 20-25 vargar tjuvskjuts varje år. Konstigt att stammen ändå ökar för det gör den ju. Skulle lika många vargar få skjutas legalt varje år så skulle problemet med tjuvjakten vara löst. För det är väl ändå inte så att Brå:s siffra är tagen ur luften. Fan trot.

10. tjuvjägare

2008-08-07 08:38

De som mig veterligt har blivit tagna med att "tjuvjaga rovdjur" i år är ju statens killar som kallar sig björnforskare. Först plågar de djuren med helikopter och sen kryddar de ihjäl dom, för att sedan ropa ut björnen blev tjuvskjuten i Loka Risberg av tjuvjägare... Men det är väl enda chansen att hålla statistiken uppe.

9. Brå-landa

2008-08-07 08:37

Denne Johanna Hagstedt bevisar i sin artikel att hon inte bara är verklighetsfrämmande, än mer subjektiv och arbetar med starkt förutfattade meningar. Detta i en fråga hon bevisat besitta noll (0) kempetens inom!
HUR skall en politik kring rovdjur kunna drivas om den INTE sköts på lokal/kommunal nivå?
Borde inte Brå med den långa och kostsamma erfarenhet som vi skattebetalare sponsrat er med genom tiderna, lärt er något alls om politisk effektivitet?
Hagstedts utspel är ett hån mot svenska folket, de som lever utanför stureplans skyddade verkstad, och tyvärr ytterligare ett bevis för hur människor utan kompetens får medias uppmärksamhet.
Skandal!

8. Ett påpekande

2008-08-06 16:30

Att antalet anmälningar ökar är inte detsamma som att brottsligheten ökar. I det här fallet ökar rovdjurstammarna till nya områden varvid fler blir drabbade. Sedan ska vi inte glömma att rovdjursvännerna förlorar mark i och med att skadeverkningarna blir allt uppenbarare. Ett sätt att motverka detta är okynnesanmälningar. Se bara på Folk
för Varg som polisanmälde när de hittade en älg som var nedbajsad av kråkor som ätit blåbär.
Som parallell kan vi se hustrumisshandelsmålen. Äkta männen är knappast våldsammare idag, men fler kvinnor tar steget och anmäler sina plågoandar.

7. Fler anmälningar?

2008-08-06 16:30

Vad är orsaken till anmälningarna ökar?
Har den illegala jakten ökat? Som jag ser det ligger det på en konstant nivå med samma personer inblandade, MEN folk har börjat att tröttna på lekstugan i trakterna och därför kommer det fler anmälningar.
Som vissa här gör gällande att dom skulle ta sitt vapen och skjuta första bästa varg om dom hade fått sitt djur rivet tar jag med en nypa salt. Dom som ägnar sig åt den illegala jakten skriver knappast ut det på Internet.


6. Detta är absolut inte tjuvjakt, Brå måste skärpa sitt språkbruk

2008-08-06 15:44

Tjuvjakt är det frågan om när man jagar på annans mark för egen vinning. När det gäller de stora rovdjuren så är det inte fråga om tjuvjakt utan fråga om civil olydnad och skydd av liv och egendom.

5. Brå har missförstått sin uppgift

2008-08-06 13:16

Brå ska försöka hitta hitta medel att minska brott. Vad gäller rovdjur är metoden främst att minska skadeverkningarna. Så länge enskilda människor drabbas i sin vardag kommer man att försvara sig vare sig det är lagligt eller inte.
Om länsstyrelserna tar humanitära hänsyn till de människor som drabbas kommer man inte att ha några problem.
Under jakt säger man att ett icke avlossat skott är aldrig fel. Det enda beslut som kan bli fel vid skyddsjakt är ett nej. Ett rovdjur som fällts kan inte orsaka någon skada.

4. Mitt allvarliga förslag

2008-08-06 13:11

Skall acceptans vinnas för rovdjurspolitiken måste den inte bara ändras utan den skall beslutas på kommunnivå, jag upprepar -kommunnivå!

3. Självklart...

2008-08-06 13:09

...tar folk till nödlösningar när nöden blir för stor, så har det alltid varit!
Med en lokal förvaltning så finns större möjligheter att hålla stammarna på en nivå som kan accepteras av berörda.
Jag försvarar inte tjuvjakt, dessutom är jag inte övertygad om att den ökar. Man måste alltid ha i åtanke vad den som påstår att brott ökar har för egenintresse av detta. Brå lever på att brottsligheten ökar, det gör tidningarna också, läs med kritiska glasögon på. Däremot kan jag förstå att frustrationen över en havererad rovdjurspolitik kan ta sig dessa uttryck i de värst drabbade områdena. Jag vet inte själv vad jag skulle göra om min hund eller boskap drabbades, jag hoppas att jag slipper fatta ett sådant beslut.

2. Brå:s objektivitet

2008-08-06 11:18

Brå:s och Johanna Hagbergs objektivitet – har någon annan myndighet granskat den också?

1. Lägg ner Brå...

2008-08-06 11:14

...eller skicka ut dom i landet på bärplockning i varg- och björnland.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere