• Allmogejakt

”Utfodring ger skogsskador”

AktuelltPublicerad: 2014-05-14 10:03

Skogsägare i Örebro län drabbas allt oftare av skador orsakade av kronhjort. Nu funderar en av dem på om skadorna kan minska om man flyttar på utfodringsplatser för vildsvin.

I Örebro län ökar blir antalet kronhjortar allt fler. Det gör att skogsägare drabbas av skador oftare. Per Strömwall, som äger mark i Hallsberg, har fått uppskattningsvis mellan 30 och 40 procent av träden skadade av kronhjort. 
Nu funderar Per Strömwall på om en lösning kan vara att flytta utfodringsplatser. Nära hans skog finns två utfodringar som lockar till sig kronhjort.
– Inom det här området har jag en utfodringsplats på vardera sida om min mark, säger Per Strömwall till SR P4 Örebro.

Ska ligga minst 200 meter bort
Regler kring utfordring och åtel säger att sådana platser inte får läggas närmare än 200 meter från skog som behöver skyddas från vilt. Enligt Gunnar Göransson, Jägareförbundet i Örebro län, behöver inte kronhjort någon utfodring.
– De klarar sig väldigt bra själva. Men dovhjortarna, vildsvinen och rådjuren behöver hjälp och då går naturligtvis kronhjorten även till de åtlarna. Då är det väldigt viktigt att de inte ligger för nära grannmarken och våra riktlinjer är att utfodringsplatserna ska ligga så strategiskt som möjligt, säger Göran Gunnarsson til SR P4 Örebro.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Granskog? Åkergrödor jämfört med åtlar.

2014-05-14 15:22

Troligen är det i huvudsak frågan om medelålders granskog, ofta med närhet till jordbruksmark. I bland kan även viss tallskog drabbas, men det kräver ofta granskog nära. Dagtid söker kronhjort skydd i täta granskogar och det oberoende av om det finns åtlar i närheten. Det är tråkiga skador därför att hjortar tar tag i barken och river loss barkremsor ett par meter över backen. Varför? Det vet jag inte, hjortarna har det kanske lite långtråkigt, eller också gillar de kåda. Men hursom, med tiden går det röta i granen och när det så småningom kommer en storm så knäcks granarna och kvar blir en-tre meter höga stubbar. Men det brukar ge bra skydd åt hare, rådjur och fåglar. Men att flytta åtlar kommer inte att hjälpa ett dugg, skadorna kommer fortsätta öka tills dess att det är för risigt även för kronhjorten. Det är dagtid hjortar står i granskog, och de kan gå långt för att hitta en lagom tät granskog, och de väljer inte gärna att stå nära en åtel. Den mat de hittar på åtlar är smulor jämfört med det smörgåsbord som finns i kilometervis med jordbruksgrödor på alla åkrar. Vintertid tror jag åtlar snarare minskar barkgnaget.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere