• Pinewood

”Utred jaktbrott centralt”

AktuelltPublicerad: 2015-01-09 14:47

I Polistidningen publiceras en debattartikel skriven av två personer på Länskriminalpolisens specialbrottssektion i Stockholm, där de hävdar att jaktbrott ska utredas av en central enhet.

Sedan årsskiftet ska Nationella operativa avdelningen (NOA) ansvara för att utredningar avseende srtskyddsbrott och Cites-brott (brott som gäller hotade vilda djur och växter).
I en debattartikel skriver Benny Beutelrock, utredningsledare och Filippo Bassini, gruppchef, på länskriminalpolisens specialbrottssektion, Polismyndigheten i Stockholm, att NOA även bör utreda grova jaktbrott.
”Vi anser att det är viktigt att alla de brott som berör skyddet av hotade djur- och växtarter, nationellt och internationellt med denna organisationsförändring nu samlas och knyts till en och samma enhet – I detta fall NOA”‚ skriver de båda.
De anser bland annat att det kan vara en fördel att ansvaret för utredning av dessa brott vilar på en neutral plats, eftersom det kan minska risken för att känslig information sprids till individer som inte ska ha insyn i utredningen.

Vill du läsa hela artikeln? Klicka här!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Ett utmärkt förslag!

2015-01-12 14:31

Varför begränsa goda idéer till endast jaktbrott?
Brottsutredningar i övriga brottstyper som är lokalpolitiskt känsliga bör även de utplaceras till neutrala platser.
T e x bör enheten för narkotikabrott ligga centralt i Sverige. Varför inte i Sveg! Där finns, jämfört med landets större städer, låg narkotikahandel och därmed svårligen risk för spridning av känslig information eller insyn som kan påverka utredningen.
Brottsutredarna kan med resebidrag och traktamenten samla direkta underlag på brottsplatser i övriga landet.
På ett minimerat skrivbord i Sveg utreds sedan känslig information. Oförsvagat, opåverkat och resurssnålt kan brotten då drivas till domstol.
Alla kommer att känna stor rättssäkerhet om förslaget utvidgas?

10. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) art 6

2015-01-12 13:25

Mon ikke der findes risk for overträdelser av Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) art 6, hvorav det fremgår att alle typer sager skal afgøres inden for rimelig tid.

9. det

2015-01-10 22:21

räcker väl med utredarna på länstyrelsen i dalarna dom så kallade naturbevakarna dom tycker ju om att leka tjyv och polis.

8. EU

2015-01-10 22:21

Ett mycket bra förslag . Givetvis skall utredningarna ske från Bryssel .

7. Land skall med lag styras

2015-01-10 22:21

För att Polis skall få genomsöka en bil krävs stark misstanke om brott eller tillstånd från Åklagare, samma som att göra Husundersökning i ett hem. Detta är lätt att kringgå när det gäller Fordon om nu enskild Polis vill det. Man begär bara att få se om bilen är utrustad med Varningstriangel viket vanligen ligger i bagageutrymmet i bilen och då upptäcks kanske annat också. Ja det är ett "fultrix" som inte används allt för sällan. Jag har inget att dölja, men har ändå min Triangel lätt åtkomlig i framdörrsfacket. Detta för att jag anser att lag skall följas även av Polis. Har egen erfarenhet hur detta "Fultrix" används, varit i branschen så att säga. Och har i vissa fall varit mycket givande när det gällt riktiga "Busar".

6. Varför inte EUROPOL?

2015-01-10 22:20

Eftersom den lagstiftning som skall efterlevas är europeisk så är det väl säkrast med en central enhet i Bryssel som hanterar detta. Kan ju i sann byråkratanda berika sig själva med traktamenten och övertidskomp när brottsplatserna skall besökas. Tänk på detta ni som röstade för EU-medlemskap för att era partier bad er.
Kanske var det lika bra att denna ändå otillräckliga avskjutning stoppades, skall vi verkligen dansa efter deras pipa på något slags nåder?

5. APU

2015-01-10 10:24

Har/hade väl poliser från Stockholms trakten som medlemmar. Så tror det inte är lämpligt att centralisera några utredningar där så länge dom får vara kvar som poliser och verka i APU

4. Ett brott

2015-01-10 10:24

mot demokratin om Sthlm`spolisen ska´ ha hand om jaktbrotten. Det vet vi sedan förut att det sitter en maffia som är emot jakt. Är inte omöjligt att det kommer att "planteras" bevis. Så´nt har hänt tidigare när storstadspolis har haft hand om ärenden.

3. Det finns redan

2015-01-10 10:23

I veckan som gått har personer stoppats av poliser från andra distrikt. I detta kända fall, jag återger är poliserna från annat län. De har cirkulerat i området kring vargrevir som skulle ha jagats. De stoppade en person på avlägsen grusväg och frågade om körkort. Efter att ha kontrollerat detta sa de att du har jaktlicens. -ja , sa vederbörande och polisen frågade vidare vad denne person gjorde här? - jag har väl rätt att åka här svarade personen. Polisen svarade med att fråga om triangeln. Personen visade upp den och därigenom kunde polisen kolla om vapen fanns i bilen. Idag undrar man vart vi är på väg...

2. Det

2015-01-09 16:11

Blir en syn de . När Gunwald å Beck kommer på sina segways för att utreda grova jaktbrott . Eller har jägarna 1&2 varit förebilden. Det första och det grövsta miljöbrottet som borde utredas är hur vargen dök upp i värmland på 80 talet.
De flesta fåglar och däggdjur som är hotade och tjuvjaktsbara finns ju långt norr om stockholm . Så det är i västerbotten eller jämtland en sån polis borde finnas. Stockholm är inte centralt snarare lite bakom eller efter.

1. En neutral plats?

2015-01-09 16:11

Nu när detta kommer samma dag som artiklar och fördömanden (och applåder från andra håll) för beslutet om jaktstoppet. Så kan det knappast anses att en polisorganisation med utgångspunkt i vargkramarmecka, är en organisation med rötter på neutral mark. Organisationen bör lämpligtvis ligga närmre områden med hög jaktfrekvens och problemområden, där sannolikheten för jaktbrott är som högst och där de hör, ser och förstår bakgrunder till varför brott begås. Det blir som att sätta experter på brobyggnationer till att bygga en tunnel. Inte riktigt kompatibelt.
Sätt enheten i Mora, Örebro eller kanske Östersund så är de också närmre verkligheten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons