• Pinewood

”Våra medborgare tvingas ta lagen i egna händer”

AktuelltPublicerad: 2009-12-16 00:19

Samtliga politiska partier i Älvdalens kommun har i en skrivelse till länsstyrelsen begärt att antalet vargar i området måste minskas till en nivå så att folk slipper flytta från orten eller tvingas ta lagen i egna händer.

Brevet från de åtta partierna i fullmäktige är synnerligen drastiskt formulerat och andas närmast desperation när de beskriver medborgarnas problem:
– Vi, de politiska partierna i Älvdalens kommun, tar till oss vad de boende inom det så kallade Fulufjällsreviret och det nya reviret i direkt anslutning österut beskriver som otrygghet och rädsla. Vi förundras över det beslut som Naturvårdsverket nu fattat att endast tillåta att en varg får skjutas i det som nu omfattas av skyddsjaktsbegreppet och med väldigt tillkrånglade regler, skriver partierna.

Tvingas bli kriminella
Politikerna anser att vargstammen i området måste minskas mycket kraftigt och förklarar att trycket från medborgarna är stort:
– Medborgarna har framfört till oss att de måste sluta med sin fritidsintressen, byta livsstil och tillbringa sin lediga tid inomhus. De säger att de måste flytta från Älvdalen och försöka hitta någonstans där de kan leva som förut. De säger att de kan tvingas bli grovt kriminella genom att själva utrota vargarna där de ska leva, och de menar att det är val som ingen människa i dagens välfärdssamhälle borde behöva ta ställning till.

Oro och rädsla
Och så vidare. Uppräkningen av medborgarnas synpunkter är lång och handlar om rädsla och oro, om att folk inte längre vågar vara i skogen, om vargar som rör sig i samhällen. Även jakten, som givetvis är en stor fråga i Älvdalen, berörs och de åtta politikerna konstaterar att vargarna påverkan på viltet kommer att utarma all älgjakt och annan jakt. Politikerna skriver:
– Vi hemställer att länsstyrelsens styrelse inser allvaret och beslutar om åtgärder som minskar antalet vargar i det aktuella området till en sådan nivå att befolkningen slipper flytta härifrån eller bli kriminella och ta saken i egna händer för att utrota vargen, samt att Länsstyrelsens styrelse fattar beslut som återskapar möjligheter för befolkningen att utöva sina fritidsintressen.

Fullmäktigeledamöter
De åtta politikerna är Ulla-Britt Emanuelsson, s, Kjell Tenn, c, Nils-Åke Norman, m, Peter Nygren, fp, Lisbet Mörk Amnelius, Kommunlistan, Inga-Lis Eriksson, Frihetliga kommunalfolket, Ingmarie Nilsson, mp och Ola Strand, kd. Samtliga är fullmäktigeledamöter.
Vänsterpartiet har inga mandat i Älvdalens kommunfullmäktige.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

53. Till vargdrabbad

2009-12-19 10:46

Brevet finns nu även på folkaktionens hemsida, www.folkaktion.com

52. Det är precis sån

2009-12-18 11:15

rättshavarister resonerar, "vi tvingas ta ......"

51. Angående Gustav Wasa 14:13 sven eriksson

2009-12-17 17:44

Gustav Wasa hittade kraften att "rädda" Sverige från dansken i Dalarna.Det lönade han lite senare med att skatta dalmasarna tillbaka till stenåldern.Flera uppror mot hans envälde och diktatur förekom,(Saddam Hussseins diktatur är nog en västanfläkt i jämförelse)b.l.a. det sk.klockupproret m.fl.Han kallade då till förhandlingar med upprorsmännen.När de kom dit för att förhandla ,hade han sin armé bakom knuten och de halshöggs.Sen reste han runt Dalarna och halshögg folk på kyrkbackarna - de som varit kritiska.
Större ärkearsle än Gustav Eriksson Wasa får man nog leta efter.Möjligen dagens urbana naturmuppar ,som också tycker att masarna inte har rätt till sina egna skogar eller rätt att skaffa sig välstånd och välfärd på sina egna marker.Vi masar har ju levt så att stora naturvärden har bevarats,och - Naturen äger ju ingen-Så då har väl inte vi nån rättighet till våra egna skogar längre heller.Eller???

50. Till vargdrabbad

2009-12-17 15:15

Skrivelsen finns utlagd på Landsbygdsdemokraternas hemsida/forum www.landsbygdsdemokraterna.se

49. Observer och MP

2009-12-17 14:15

"Det tilsammans med MP´s politiska framgångar talat knappast för den folkliga resning..."
Hur stort var kommunistpartiet i de öststater där befolkningen framgångsrikt reste sig mot diktaturen?

48. Inte lyssnar länsstyrelsen!

2009-12-17 14:13

Se bara på nya förslaget om älgjakt som landshövdingen där lagt fram, som slår undan benen på allmogejakten! Det tar ingen som helst hänsyn till små markägare. Något Dalauppror blir det inte, där har man gått i ledband i 50 år, se bara på jakt- och numera viltvårdsområden, nästan ingen vågar protestera mot tvångsutnyttjande av andras mark.
Lycka till älvdalingar, försök i stället få till en folkomröstning i valet i höst om diktaturen som bestämt att ni ska ha varg!!

47. Någon som har skrivelsen

2009-12-17 14:13

Vore intressant att läsa skälva skrivelsen. Snälla någon som begärt ut den lägg ut den med länk. Jag vill kunna sticka den under näsan på några politiker i "mitt revir"

46. Martyrskap...

2009-12-17 14:13

.. det brukar tillgripas i andra sammanhang.
Man kan ju tydligt följa både i dessa trådar och i olika undersökningar att acceptansen för varg och andra rovdjur är störst i städerna. Det beror helt enkelt på att så länge vi inte får vår livsstil påverkad är det OK.
Själv tycker jag det är viktigt att det finns tigrar i indien, det gör säkert dom som bor i Calcutta också. Frågan är bara vad dom tycker i de delar av landsbygden där tigrar förekommer?
Majoriteten har ju alltid en tendens att förtrycka minoriteten och landsbygdsbefolkningen är i minoritet.
Synen på jakten är också olika, det blir ju ett väldigt liv om grisar bökar upp fotbollsplaner och golfbanor, då är det ett problem eftersom det förhindrar att folk utför sin fritidssysselsättning. Vi som har löshundsjakt som fritidssysselsättning förutsätts helt enkelt att sluta med vårt intresse.
Det är liksom skillnad, eller hur?
Kan det vara så golf- och fotbollsspelare är fler än jägarna i staden?
Observer intar den typiska "von oben" attityden som är så vanlig bland rovdjursförespråkarna genom att förringa och inkompetensförklara sina meningsmotståndare. Om det inte finns en ömsesidig förståelse så kommer anarkin att breda ut sig och de kriminella tjuvjägarna ta över.
Nu tror emellertid att synen på rovdjuren, även i städerna, kommer att förändras i takt med att stammarna växer och börjar krypa inpå de stora befolkningscentren.
Se bara på hur snabbt det gick att skydsjakt på roslagsvargen förra året.
Nu blir det ingen skyddsjakt på Skånevargen, bra! Se till att vargstammen växer nära storstäderna, gärna med flyttning av varg så kommer garanterat attityderna att ändras.

45. Vargen, onödigt lidande och hälsorisk

2009-12-17 14:00

Golgata, världens centrum och Adams gravplats. Jesus avrättades på denna plats på grund av civil olydnad mot romarnas brutala förtryck. Observer har i ett antal inlägg visat stor ilska över att jag påpekat att minst 99% av Jägareförbundets medlemmar INTE vill ha varg på den egna jaktmarken och att Jägareförbundet borde arbeta i sina medlemmars intressen. Citat Observer: ”RFeynman och matyrskapet” samt ”Golgata var det RFeynman”.
Är det så du ser det, Observer, att alla som opponerar sig mot denna vansinniga rovdjurspolitik skall bli martyrer och avrättas? För mig framstår detta som grovt olaga hot, både mot mig och politikerna i Älvdalen.
I själva verket så har jag flytt från vargeländet, men för alla andra som bor kvar i ”Rovdjursförvaltningsområde mellersta” så är vargen och vargpolitiken deras Golgata. Och det pinsamma är att landets största jägarförening, SJF, stöder denna förtryckarpolitik. Motbevis mig gärna om du kan. Och, som det nu visat sig i Älvdalen, när även den vanliga människan lärt känna vargen från djurets sanna sida, då vill i stort sett alla människor ha bort vargen. Men svenska riksdagen trotsar folkviljan och tvingar på folket livsfarliga rovdjur som dessutom sprider livsfarliga parasiter i naturen och gör naturen dubbelt otillgänglig för den vanliga människan. Det är svårt att tro att detta kan ske nära 2000 år efter det att Jesus avrättades på Golgata. Men det har skett, och skammen är Riksdagens.

44. RFeynman och matyrskapet

2009-12-17 09:11

Lägg märke till att man i Älvdalen vill ha tillstånd att minska antalet vargar ett revir som har ställt till en massa problem genom sitt uppträdande vilket givetvis är helt riktigt. Det kan helt enkelt vara nödvändigt att skjuta hela reviret och minska vargstammen i stort. Min påtalande som gällde den nyligen presenterade undersökningen som publiceras på en annan plats i detta forum visar på en relativt stabil inställning till människors inställning till våra rovdjur. Det tillsammans med MP politikska framgångar talar knappast för den folkliga resning som RFeynman ständigt förutser. Typiskt nog väljer han att inte kommentera mitt inlägg på denna plats där undersökningen redogörs då det inte passar hans domedagsretorik. Golgata var det RFeynman.

43. Angående Gustav Wasa 14:13 sven eriksson

2009-12-17 00:30

Gustav Wasa hittade kraften att "rädda" Sverige från dansken i Dalarna.Det lönade han lite senare med att skatta dalmasarna tillbaka till stenåldern.Flera uppror mot hans envälde och diktatur förekom,(Saddam Hussseins diktatur är nog en västanfläkt i jämförelse)b.l.a. det sk.klockupproret m.fl.Han kallade då till förhandlingar med upprorsmännen.När de kom dit för att förhandla ,hade han sin arme bakom knuten och de halshöggs.Sen reste han runt Dalarna och halshögg folk på kyrkbackarna - de som varit kritiska.
Större ärkearsle än Gustav Eriksson Wasa får man nog leta efter.Möjligen dagens urbana naturmuppar ,som också tycker att masarna inte har rätt till sina egna skogar eller rätt att skaffa sig välstånd och välfärd på sina egna marker.Vi masar har ju levt så att stora naturvärden har bevarats,och - Naturen äger ju ingen-Så då har väl inte vi nån rättighet till våra egna skogar längre heller.Eller???

42. Seleborg.

2009-12-17 00:29

Du har så rätt Calle, pressen tiger. Att DD:s redaktion till största del stått på vargkramarnas sida är känt sedan långt tillbaka. Jag har skriftliga bevis på det. Men att nu även FK tar ett större och större parti för vargen är för mig lite konstigt. Jag trodde att FK var "böndernas" tidning, och jag kan lova dig att de absolut flesta bönderna vill ha bort vargen helt. I mitt fall kommer jag att säga upp min prenumeration i vår på tidningen då tiden går ut. Jag tänker inte lägga 2.500:- mer på en sån redaktions inställning. Om dom vore neutrala skulle jag inte säga nåt, men så är inte fallet.

41. Sven Eriksson

2009-12-17 00:28

Varför börjar du inte själv med att läsa din historia ? Utan Gustav Wasa hade vi varit fria Danskar med en röst i EU och med en stark valuta dessutom fria från vargen.Gusta Wasa var en av de värsta förtryckar konungar som funnits titta bara på Dakeupproret.Inte har Smålänningar,Hallänningar,Blekingar eller Skåningar låtit sig okuperas av vargar.

40. Flytt

2009-12-16 19:08

Jag måste gratulera Älvdalens för att de har politiker som kan se vart det är på väg.
Jag överväga om att göra en flytt till en kommun där det finns politiker som lyssnar på oss röstberättiga. Då ligger Älvdalen bra till och flytten blir inte så lång för mig.

39. Heder

2009-12-16 19:08

Heder åt sådana politiker som vågar gå mot strömmen. Alla som vill ha vargen bort vet hur man röstar nästa gång.

38. Leve älvdalen

2009-12-16 18:27

jag är avensjuk på er älvdalingar som har sådana politiker. ni har tur som bor där , tror jag flyttar dit. sen har ni ju lars christers också . jag skickar en stor julhälsning till er politiker i älvdalen . hur är det med er andra politiker i sveriges långa land törs ni följa med? nu går tåget för ett vargfritt sverige , häng me å ni har våra röster, sen byt vi ut skiten i länstyrelser å andra myndigheter som int lyssnar på vanligt folk i glesbygd. heja å god jul alla som ställer upp på detta.

37. Anonym 10:15

2009-12-16 18:27

Du gör ett generaliseringsfel som är precis samma som vargkramarna ständigt försöker utnyttja: Man tar antalet vargar och dividerar med hela arealen (även den stora vargfria). Vi har bl.a. sett det på debattsidan i SvD (då man proklamerade att Sverige hade en av Europas glesaste vargstammar - utan att ta hänsyn till att vargarna finns på endast en liten del av arealen). Vi har också sett det i jämförelser mellan trafikdödade jakthundar (i hela landet, alla jakthundsraser) och vargdödade hundar (ett mycket mindre område, nästan uteslutande drivande och ståndskällande raser). Pudelns kärna är att vargen utgör ett helvete för de som faktiskt berörs av den. Även i detta fallet säger ju politikerna att det är människorna i de direkt berörda byarna (t.ex. Sörsjön och Nornäs) som får sina liv förstörda och känner att de måste flytta därifrån. Man tar ställning för "den lilla människan" på ett mycket berömvärt sätt. De berörda byborna lever i ett av Sveriges absolut vargtätaste områden. De kan inte rå för att kommungränsen österut ligger väldigt långt ifrån där de bor. Och vad spelar det för roll? Du dör om du befinner dig i ett brinnande hus, även om det är kallt utanför.

36. Varje kommun har visst beslutsrätt i egen kommun

2009-12-16 18:26

Riksdagens senaste beslut rör rikspolitiken om rovdjur, det finns inget
som säger att kommunerna har fråntagits beslutsrätt. Skulle däremot riksdagen beslutat att Älvdalen och Östhammar skall ha eller inplantera x- antal vargar, då är kommunerna bakbundna.
Sådana beslut finns inte, utan man måste applådera Älvdalens politiker, men däremot kan jag inte det åt Östhammars.

35. Heder

2009-12-16 17:32

åt politikerna i Älvdalen som lyssnar och agerar..hoppas flera kommuner i de vargdrabbade länen gör gemensam sak för detta är viktigt för glesbygdens fortsatta existens...att männskor kan och vill verka på glesbygden...väntar på nästa stafettpinne från någon kommun som är drabbad och vet hur verkligheten är att leva med vargen

34. Landsbygden

2009-12-16 17:06

Det är väl inte konstigt att folk på landsbygden är villiga att ta lagen i egna händer, när inte de styrande lyssnar och ser problemmen. Upp till kamp. Skapa en ny Gustav Vasa, så att vi på obygden kan leva som människor

33. Observer, för dig är varg högvilt, för mig är den ett skadedjur

2009-12-16 17:06

Observer bör resa till Älvdalen och tala om för dem att det viktigaste är att vargen ökar och kan återta sina gamla utbredningsområden. Ja, berätta även att det viktigaste är att vi inte skjuter för många vargar, ty då kan vargkramarna bli putta på oss. Och eftersom det är vargkramare som styr och ställer så kan det då hända sig att vi inte får skjuta några vargar alls, enligt Observers sätt att se saken.

Citat Observer: "Det är bara att kliva upp på korset RFeynman och utöva martyrskapet".

Om jag nu skall kliva upp på ett kors så gör jag det i Älvdalen, möjligheterna till en återuppståndelse verkar tämligen stora där.

Men de jägarförbund, som inte i tid inser att man kan inte ha varg där människor skall bo och leva, har liten möjlighet att överleva och återuppståndelsen verkar fjärran. Vargen måste väck från alla svenska kulturbygder, någon annan lösning finns inte.

32. Nu finns det några få...

2009-12-16 17:06

...politiker som kan se medborgarna i ögonen. När vargen ställt till det på allvar. Man får hoppas att fler politiker vaknar och följer er från Älvdalen.

31. Pressen tiger

2009-12-16 17:05

Varken Dala-Demokraten eller Dalarnas Tidningar har brytt sig om denna ganska uppseendeväckande nyhet. Ett utomordentlig bevis på den de facto-censur som råder för något om är negativt mot vargen. Att man släpper igenom en och annan notis om dödade jakthundar är ok för då kan jaktmotståndarna häva ur sig sitt hat mot jakt och jägare. Men ett rejält reportage som beskriver vargens skadeverkningar är sällsynt.

30. Bättre sent än aldrig

2009-12-16 15:25

Jag kan bara instämma det är dax för alla att tänka till lite extra över hur vissa människor har det på landsbygden. Gör din röst hörd överallt.

29. Anonym 10:15

2009-12-16 14:47

Tanken slår dig tydligen inte att lokalbefolkning och politiker har kunskapen att göra en korekt bedömning av hur situationen har utvecklats där uppe? Däremot tycks de som inte berörs av vargplågan ha väldigt mycket synpunkter och s. k "kunskaper".
Att du sedan hänger upp dig på enstaka ord -typ "lagen i egna händer" tyder på att dina argument börjar tryta!

28. En kung är född?

2009-12-16 14:46

Dalmasar har rätt upp problem i Sverige förr och det kanske blir så den här gången me' Sveriges regering skulle ta och läsa lite i historieböckerna om vad Gustav Vasa hittade kraften som räddade Sverige då.
Den dalmasen som tar tag i det här problemet som vi har skulle kanske inte bli kung men statsminister, låt bondförnufftet segra, och dom som förstår det, går till handling, inte byråkrati.

27. När ringer väckarklockan hos övriga politiker i Dalarna?

2009-12-16 14:46

Vilket uppvaknande av de folkvalda poitikerna, Grattis, Älvdalen, stämmer in i lovsången. Nu växer hoppet om att kunna slå ned bopålarna för gott där jag trivs som allra bäst. Det enda lilla som fattas är att övriga politikerna i Dalarna också vågar sticka ut hakan och stå upp för sina väljares åsikter. Ring, väckarklocka, ring över hela bygden skall den ljuda!

26. Om myndigheterna menat allvar.

2009-12-16 14:45

Att beslutsrätten över vår fauna (läs rovdjuren) skulle decentraliseras och komma närmare folket hade kommunerna fått beslutsrätten. Vi är ju faktiskt flera som föreslog just detta här på forumet. Nej då, inte kan vi göra så (spekulerade säkert strategerna), då får ju folket lokalt bestämma, den risken törs vi inte ta. Naturvårdsverket bestämmer nu även i fortsättningen med närmaste underhuggare lLänsstyrelsen (statens förlängda arm) som förslagsställare. Är detta demokrati?
Även med kommuner som beslutande församling finns frågetecken. Törs vår kritiserade politikerkår gå emot det politiskt korrekta eller finns råg i ryggen att tänka på sina kommuninnevånare i första hand och tänka på sitt mandat. Politikerna i Älvdalen har här visat prov på berömvärt politiskt arbete, jag gläds, tack.

25. Storartat av Älvdalspolitiker

2009-12-16 14:45

Det är riktigt bra att Älvdalens kommunpolitiker har kontakt med sina invånare och arbetar för deras mening.
Det kan bara vara på sin plats att politiker i t.ex. grannkommuner har en bättre kontakt med sina invånare och arbetar för deras mening, i stället för att t.ex. ha kontakt med ansvarig minister och ge "personliga" utlåtande.
Hej a Älvdalen, ni leder.

24. Varför varg

2009-12-16 14:45

Kan någon ge mig en bra förklaring varför vi skall ha varg.
Så jag kan ändra uppfatning i frågan

23. Sanningen kommer fram

2009-12-16 14:44

Detta blir framtiden - det bör tas på
stort allvar för folk är förtvivlade.
Det räcker inte med "osthyvel" längre..
Situationen blir okontrollerbar när
människor blir desperata och tar lagen i egna händer...

22. Varg

2009-12-16 14:44

Det är knappast att hoppas att någon ändring kommer till stånd oavsett vilken regering som finns i Stockholm. Med den avsaknad av medkänsla och rättvisa som visas i allt flera frågor så är det ungefär som att tala till en döv. Det enda är nog en riktig folkstorm - då går det att ändra lagar med en veckas varsel. Dessutom påstår statsministern att han är bekymrad. Men det är bara för egen del.

21. Anonym 2009-12-16 10:15

2009-12-16 14:44

... visst menar du att övriga kommuner där varg förekommer ska följa Älvdalens kommun och också sätta ner foten. För du kan väl inte mena att de ska sluta gnälla i Älvdalen.

20. Tjabo

2009-12-16 14:44

Ett mycket bra och välformulerat inlägg.

God Jul

19. Christer Myrberg 2009-12-16 10:04

2009-12-16 14:43

Det är det som är det fina i kråksången med det här. Börjar politikerna förstå att de blir utan jobb efter valet då lägger de om riktningen på politiken. Det kommer att påverka tjänstemänen på Lst och NVV mfl. Annars blir de utan jobb. Påverka era lokala politiker och riksdagsmän och vi kommer att få en ändring på rovdjurspolitiken. Nollvisionen är snart en realitet!

18. Till Calle och andra..

2009-12-16 14:41

Där ser ni!!Det gåt åt rätt håll.Upplys allmänheten,dvs folk som inte jagar eller inte rör sig så mycket i skog och mark,om hur verkligheten ser ut i stället.Jag tror att det är bästa sättet för opinionsbildning mot den vargpolitik som förs idag.Jag jagar inte själv men anser det vara helt fel att t.ex. en liten kommun som den jag bor i,ska ha "känning" av 4 revir.Helt oacceptabelt!Upplysning om läget och hur det kommer att bli om inte politiken ändras,är det bästa sättet.Vi minns väl när antalet Björnar i landet uppgavs...Hur många var det egentligen när DNA-testerna redogjordes?Vargarna förökar sig med blixtens hastighet jämfört med björnar. Ta fram fakta så kan det kanske bli ordning på detta problem,vilket det har blivit.Hatten av för politikerna i Älvdalen som lyssnar till ortsbefolkningen.Ni har förstått varför ni är..just det Kommunalpolitiker!Till sist vargmotståndare:Försök inte få fram fakta genom frågor i detta forum,i allafall inte till förtroendevalda eller politiker.Dom svarar inte på sådana spörsmål.Känsligt?Vad vet jag..Kanske.

17. Äntligen...

2009-12-16 13:12

.. nu är det på gång. Någon som vågar stå upp för de boende i vargområden. Man kanske inte längre behöver se sig som en obetydlig marginalväljare. Det kanske är så att opinionen har vaknat och att politikerna börjar se oss vargmotståndare som en grupp man måste ta hänsyn till. Nästan så man borde byta nick!

16. Positivt

2009-12-16 13:12

Glädjande nyheter med vargjakten!
Hoppas nu bara ni får skjuta av ett gäng i Älvdalen.
Känns mkt glädjande att "styret och fogdarna" förstått att vargen skadar mer än den tillför. Eftersom den inte lever i någon vildmark så blir det heller inte som alla stadsbor tror, "naturlig harmoni".... eller vad det nu kan vara.

15. Räkningen

2009-12-16 13:12

Se där ja, nu kom räkningen för att myndigheterna struntat i Älvdalingarna.
Nu fick dom intern partisplittring istället.
Skall bli intressant att se om dom tänker lyssna den här gången.
Dom borde ju själva inse att beslutet om
skyddsjakt på en Varg, när problemen är så stora, bara kunde uppfattas som en provokation.

14. LYSANDE!

2009-12-16 13:10

Bra och lysande av politikerna, nu har de förstått vad deras skyldighet är.
Fortsätt så, det är endast stort tryck på det sega och oförstående Naturvårdsverket, Länstyrelser m.m. som kan ge effekt.
Svensken kan ej förtsätta och falla undan för all skit och dumhet.

13. Hmm

2009-12-16 13:10

Att läget skulle vara allvarligare i Älvdalen än annorstädes i Dalarna är svårt att förstå, när man vet att Älvdalens kommun är det mest glesbefolkade i länet och samtidigt har den minsta förekomsten av stationära vargar.
Att politiker tror att folk är tvingade att ta lagen i egna händer är däremot allvarligt på riktigt.

12. Häftigt!

2009-12-16 10:06

Det tänds ett lite hopp för oss jägare lagom till Jul. NU kanske det kommer fler komuner som törs ställa upp på samma sätt för invånarna. Men tyvärr så måste man komma åt all rovdjurskramare på länsstyrelser och på Naturvårdsverket.

11. VARGEN AKTIVERAR OCH FÖRENAR

2009-12-16 10:05

Vargen och även andra rovdjur mobiliserar landsbygden. Nu träffas man, diskuterar och planerar. Ljus tänds i vintermörkret. Även politiker börjar inse vad de har ställt till med.

Landsbygdens barnfamiljer är oroliga för sina barn när de vistas ute. Vuxna känner sig otrygga under bärplockning och skogspromenader i rovdjurens närhet. Djurägare, det må gälla boskap, jakthundar eller sällskapsdjur, påverkas också av rovdjurens ökade utbredning och antal. Hela levnadsmönstret för landsbygden påverkas och är i fara.

Det finns tradition och praktisk erfarenhet av att på landsbygden hantera och lösa alla de problem man ställs inför. Framtiden för landsbygden blir vad dess invånare gör den till, sedan får svenska politiker, EU, stadsbor och rovdjursfanatiker tycka vad de vill. Låt oss se ljust på framtiden – den börjar redan idag.
God Jul på er alla!

10. DanT.

2009-12-16 09:24

Rätt av dig, ursäkta, jag hade fel uppgifter.
mvh.
JB

Svar: Ursäkten är min. Jag har lagt till det i artikeln. Dan

9. Glädjande

2009-12-16 09:12

Det är synnerligen glädjande att där man tvingas leva med vargen blir t.o.m de mest motsträviga partiledamötena mer mänskliga och inser den skada vargen utgör för svensk glesbygd. Det skulle kanske vara bra om än bäsk medicin för fler miljöpartister, kommunister och andra vargkramare och rovdjursromantiker om de faktiskt TVINGADES att leva i säg 12 månader på glesbygdsmänniskornas villkor och i deras rovdjursvardag. Man anar att deras inställning då i flera fall skulle komma att ändras radikalt! All heder åt det poltiskt gemensamma ställningstagandet hos politikerna i Älvdalen!

8. Se där...

2009-12-16 09:10

Till och med en mp ställer upp - oppoturnist eller seriös? Saknar dock någon från v, men kanske saknas på orten eller står utanför fullmäktige.

Svar:
Vänsterpartiet har inget mandat i Älvdalens fullmäktige.
Dan T/red

7. Det börjar röra på sig

2009-12-16 09:09

Bedrövligt att folk ska behöva vädja om hjälp för att kunna leva ett drägligt liv endast p.g.a vargeländet, och var lungn, det kommer mera.Bra att politiken börjar att reagera, det är nog det enda som biter på sikt.

6. Fy skäms

2009-12-16 09:09

Länsstyrelsen kommer säkert att ta de uppstudsiga politikerna i örat och tala om att de har inte befogenhet att yttra sig i rovdjursfrågan. Speciell heder åt den Miljöpartist som ställde upp.

5. Bra

2009-12-16 09:09

Det är glädjande att läsa att folkvalda politiker tar en gemensam ställning för sina invånare, så här borde det vara i varje drabbad kommun, även rovdjurspolitiken ska skötas av dom kommunerna, här sitter massa flummare både här och där och tycker si och så, men folk som bor i dessa områden skiter dom fullständigt i, BRA ÄLVDALEN.

4. Var är di röe?

2009-12-16 09:08

Intressant är att till och med miljöpartiet nu inser allvaret och sluter upp, men var är V, de fick ju dock 8,2% av rösterna förra valet, omfattar inte deras ideologi människor på landsbygden som lever under besvärliga förhållande.

Svar:
Vänsterpartiet har inga mandat i Älvdakens fullmäktige.
Dan T/Red

3. Tro och hopp

2009-12-16 09:06

Lyhörda kommunpolitiker är inte vanligt. Inte heller total samstämmighet över partigränserna. Gläd er Älvdalingar och andra berörda! Oavsett vad resultatet av skrivelsen blir, visar detta att allt hopp långt ifrån är ute för er som är så hårt drabbade

2. Tvång?

2009-12-16 09:06

Vilket tvång?
Finns det nån slags hemlig tjuvjaktsmaffia som tänker klå upp folk om de inte tjuvjagar eller vad?

Väljer man att ge sig ut och begå tjuvjakt så är det ens egna val och då får man stå för det precis som med allt annat.

1. Förklaring krävs.

2009-12-16 09:05

Jag tycker att våra vargvänner, Pernilla, Elof, och Allan med flera åker upp till Älvdalen och förklarar för Älvdalsborna varför de så hårt driver att vi skall ha en ökad vargstam i Sverige. De brukar ju ha det ena argumentet efter det andra då de debatterar i tidningarna. Om det nu är så bra med att ha varg i våra skogar borde det väl inte vara så svårt att övertyga dessa Älvdalsbor.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons