• Älgskadefondsföreningen

”Vargar förstör jakt för miljonbelopp”

AktuelltPublicerad: 2013-03-12 10:56

En grupp LRF-medlemmar kräver drygt 42 miljoner kronor för förlorat jaktvärde på grund av vargar. Det är dags att LRF centralt börjar värna om äganderätten även när det gäller jaktvärdet på medlemmarnas fastigheter, tycker de.

Det är värmländska LRF-medlemmar som inte är nöjda med hur frågan skötts om full ersättning för de skador och kostnader rovdjuren för med sig. 

Den har nu skrivit en faktura till Naturvårdsverket på 42,5 miljoner.

I en motion till den egna organisationen har värmländska LRF:are skickat med fakturan. Det är en uträknad kostnad för året 2012 och gäller de centrala delarna av länet.

Motionsskrivaren Henrik Tågmark är tidigare ledamot i förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund.


Besviken på LRF-ledningen
Han är besviken på det sätt som LRF på riksnivå skött frågan om full ersättning för skador, kostnader och rovdjursstängsel mot Naturvårdsverk och regering.

Henrik Tågmark har använt sig av värden som tillämpas av Svefa, statens egna fastighetsvärderare, för att beräkna det ekonomiska bortfallet som ett försämrat jaktvärde skulle innebära.

Motionen kommer från Nyeds LRF-avdelning.

­– Vi begär att LRF med skärpa driver även denna ersättningsfråga om jaktvärdet mot våra beslutsfattare i regering och riksdag, kommenterar Henrik Tågmark.

­­
Jakträttens värde urholkas
– Som markägare märker man att intresset för att arrendera jakt i vargreviren minskar i snabb takt och därmed också arrendepriserna. Mäklare konstaterar att jakträtten på mindre fastigheter inte tillmäts större värde idag, vilka det var stor efterfrågan på för 15 år sedan, fortsätter Henrik Tågmark.
Äganderätten har alltid varit en ledstjärna för LRF, konstaterar han.
– Men på ett område ser man dock märkligt nog inte LRF värna om äganderätten, nämligen beträffande jaktvärdet på våra fastigheter, förklarar Henrik Tågmark.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

41. Konstig beräkning

2013-03-24 12:14

Konstigt att man vill ha ersättning när tillgången på vilt inte påverkas.
Enligt avskjutningsstatistiken i Dalarna och Värmland ser man det jag alltid hävdat. Avskjutningen av älg minskar inte trots att antalet vargar anses öka.
Detsamma kan antas gälla rådjur och annat småvilt. Upp och nedgångar i dessa populationer styrs i fösta hand av andra faktorer som mängden snö, längden på vintrar och stödutfodring.
Man får som jägare såklart se till att anpassa sina jaktmetoder till rådande förhållanden. Jagar man i ett vargrevir får man se till att jaga med en vargtålig hund eller välja annan metod.

40. #37Av MatsJohansso

2013-03-24 12:14

Vargen överlever i naturen utan människans inverkan och är dessutom en art som naturligt förekommer i Sverige. Det betyder att vi är skyldiga enligt lagstiftningen att säkerställa att de lever i en population som är stor nog att vara långsiktigt hållbar.
De som upplever att vargen stör deras egendom bör tillse att hinder upprättas så att vargen inte kommer åt. Handlar det om tamdjur är du enligt lag skyldig att skydda dem med exempelvis stängsel, vaktande hund eller liknande.
Bara om andra metoder visat sig verkningslösa har du rätt avliva en varg som åsamkar betydande skada. I takt med att antalet vargar ökar kommer vi kunna bedriva mer skyddsjakt på varg utan att populationens storlek påverkas. Då kommer vargens skygghet att öka vilket är bra.

39. Rickard #34

2013-03-18 08:40

Förstör din rekreation, den var bra, om du syftar på allemansrätten så ger den dej tillgång till naturen om du inte stör eller förstör. Om en markägare avverkar eller jagar skall du inte störa så enkelt är det, om du ändå är störd av av detta så är det ju bara så, en del är störda andra inte.

38. Richard #34

2013-03-16 10:09

Vem är det som är fånig här?
Skall du ha ersättning för att markägarens göranden på sin egen fastighet enligt svensk lag går före dina små utflykter?? jämställer du detta med de ofantliga värden vargen förstör både ekonomiskt och
kvalitativt för folk som äger och lever av den mark de samtidigt upplåter till dig att nyttja? Hur vuxen är du själv som ens kan tänka i dessa banor? Och det löjliga,fåniga motstycke du tyckte dig sakna visade sig helt plötsligt finnas mycket närmare än du någonsin själv kunnat tro....

37. Rickard miljöpartist # 34

2013-03-16 10:08

Kan det bero på att du har rättighet att ta bort andra skadedjur? Djur som hotar grödor, hus, egendom eller dyl. Storstadspressen är full av tips om man ska dränka,bränna eller klippa ihjäl mördarsniglar-för att de tar några salladsblad !!

36. Replik nr 35

2013-03-15 11:48

Jag har nu varit i kontakt med berörda personer i dessa områden och ditt namn framkommer inte,d om som kämpar varenda dag med en rovdjurspolitik som är fel och är rakryggade och inte vänder kappan efter vinden anser jag når framgång, så oxå en medlemsökning på flera 100%, kanske dags att ändra "jag"-beteendet till "vi".

35. replik till anonym nr 33

2013-03-15 08:36

Din replik avslöjar i alla fall en sak: att du inte fanns med varken på barriärerna eller i debatten för 35 år sedan! Bland andra en viss Helge Härdne som var känd och verksam i Nord-Värmland på den tiden, tackade mig för att jag ställde upp för dem i kampen mot vargen, men du tycks tillhöra det gänget som tror att framgång nås genom "att härska genom att söndra" inom de egna leden eftersom du inte ens törs sätta ut ditt namn!

34. Varför just vargen`

2013-03-15 08:36

Varför inte räkna med allt annat som äts av djur i naturen? Det vargen äter är ju knappt mätbart jämfört med vad alla andra djur äter. Ska jag kanske skicka en räkning till jägarorganisationerna för att de förstör min rekreation och tillträde till skogen? Nej det vore fånigt och detta är så larvigt att det saknar motstycke! Vuxna människor?

33. Replik nr 30.

2013-03-14 15:51

Om vi ska tala klarspråk så har väl Henrik nu sett vad vargarna ställer till med ,även om det är ett revir!! för 35-år sen så hade väl Norra Värmland sitt första revir,och dom är drabbade än av oförstående människor.

32. Minns att staten, det är vi

2013-03-14 08:23

När staten inför en kostnad, vargen, och sedan rimligtvis borde göra enskilda skadeslösa (vilket givetvis inte går), så är det vi som betalar båda gångerna. Reinfelt, Ek, Bjärvall m fl tar det inte ur egen ficka.

Skatt betalar vi för att samhället skall fungera, inte för att det skall förstöras.

31. En undran.

2013-03-14 08:23

Om NVV inte betalar notan kommer då räkningen att skickas till kronofogden för indrivning? Detta förfarande hoppas jag verkligen blir av så att det arroganta handlande blir uppdagat för allmänheten samt att fler verkligen gör allt för att komma med räkningar för fiaskot som detta blivit, samt ett tips till går det inte också att sända till MK förening en saftig räkning för spridande av eller deltagande i att uppvigling att sprida farligt vilt.

30. Replik NR 8

2013-03-14 08:23

Trots att inlägg nr 8 är anonym så ger detta mig osökt tillfälle att bestrida den lögn som ett antal förtroendemän inom förbundet ihärdigt spridit om min inställning till varg; I egenskap av skadedrabbad djurägare (1988) så är det för mig helt otänkbart att jag skulle ha förespråkat varg! Redan på den tiden i egenskap av förtroendevald i LRF Värmland uttryckte jag mig kritiskt emot varg-etableringen i Värmland!
I min roll som styrelseledamot i JRF ingick det i min uppgift att försvara förbundets vargpolicy (= stämmobeslut) som innebar 1 föryngring i varje län.
När sedan rovdjursutredaren Liljelund i sin utredning närmast hånade oss berörda i vargbältet så ställde styrelsen frågan till våra medlemmar. När vi fick deras svar så föddes NEJ FRILEVANDE VARG för JRF, vilket är nödvändigt i det vargpolitiska kaos som råder nu!
För att nå framgång i denna ödesfråga för landsbygden så är jag övertygad om att vi alla måste jobba för att skapa allianser i stället för att kriga internt inom JRF! Jag försöker med denna motion få upp LRF på spåret för att rädda landsbygden.

29. Ersätt!!

2013-03-14 08:22

Att bevara biologisk mångfald kostar.
Om ett demokratiskt samhälle tar beslut om att biologisk mångfald skall bevaras, är det ju självklart att alla demokratiskt är med och betalar detta beslut. Det skall inte drabba enskilda.Samhället måste ju betala alla kostnader som minskade inkomster från jakt, stängelkostnader p.g.a. rovdjur, minskade intäkter och arbetstillfällen av skogsbruk p.g.a. avsättande av naturreservat o.s.v. o.s.v.
Vill samhället bevara en skog istället för att öppna ett kalkbruk, får ju samhället ersätta orten med de arbetstillfällen och år dessa antas ha funnits.
Vi kan ju aldrig acceptera ett samhälle där en majoritet i tätorterna sitter och har ett "tyckande" om hur mycket biologisk mångfald som minoriteten på landsbygden ska bevara åt dom. Gratis.
Ofta hör man miljöpartister och muppar tycka att ex.vis varg inte gör nån större skada - då finns väl ingen som helst orsak att vägra betala ut ersättningar.

28. Värdeminskningen...

2013-03-13 17:38

...vid försäljning av jord/skogsfastighet i områden med varg ligger generellt på 10%. Detta är en annan ekonomisk sida som bör lyftas fram, detta handlar om mycket pengar när en fastighet som normalt har ett värde på en miljon bara genererar 900 000 vid försäljning. Att lyfta fram de ekonomiska aspekterna är viktigt då pengar talar så tydligt och utan inblandning av känslor och andra störningsmoment. Om man sedan lyckas att få staten att betala är väl en annan femma men debatten får ett argument som alla kan förstå.

27. En intressant...

2013-03-13 17:38

.."inflikning" till detta yttrande från en JRF avdelning..
I vargkommittens gemensamma uttalande som JRF står bakom..
Finns de med om ersättning som vargen åsamkar Svenska medborgare...
Men inget gällande den "jaktliga" aspekten!
JRF avsäger sig där med sig rätten att, komma till berörd myndighet med sådana krav?
Rätta mig om jag har fel...

26. Nr 17

2013-03-13 17:37

J&J och dess reportrar gör ett fenomenalt arbete. Det är inte DE har kritiserar. De levererar.

Du tycker att JRF arbetat bra för sina medlemmar men jag anser att det krävs betydligt mer än ha samma åsikt.
Vad har JRF beslutat och drivit igenom som underlättat för "varg"drabbade medlemmar?

Jag tänker inte fortsätta mitt medlemskap trots samma åsikt: 0 frilevande "varg", om inget händer. Jag betalar inte för att ha samma åsikt som förbundet utan att få något tillbaka.
Åren går och antalet "varg" ökar...

25. Glöm inte

2013-03-13 11:37

Ta med att det inte enbart inhemska jägare utan även en mängd tyska och danska som blir utan jakttillfälle i skrivelsen till EU-domstolen.

24. Pengar talar

2013-03-13 08:24

Ja, nu har någon räknat men tyvärr räcker inte detta utan det måste bli konsekvenser för staten, först då vänder det. Vi måste skicka fakturan till staten och de skall betala då väljer de snabbt att minska varg.

23. Rent av märkligt ...

2013-03-13 08:24

... att Jägarförbunden inte har sett till att få talerätt miljöfrågor. Varje vecka är 100 000-tals jägare med eller utan bössa på axeln ute naturen. Dessa män och kvinnor är en otrolig resurs för att ge indata till allehanda myndigheter och forskning kring vår natur. Rovdjursföreningen, vad levererar dom annat än en kommande katastrof?

22. Undra hur mycket hela spektaklet kostar, allt inkluderat?

2013-03-13 08:24

Och så finns det människor som svälter och människor som är hemlösa.
Vilka prioriteringar för att en liten grupp naturromantiker ska vara nöjda.

21. Ett utmärkt reportage

2013-03-13 08:24

Jag hälsar välkommet att bladet börjat tas från munnen. Den låt gå principen i vargfrågan måste stoppas. Regeringen och ytterst regeringen måste återbörda rovdjurspolitiken till Sverige och riksdagen. Vidare ska jägarorganisationerna ikläda sitt ansvar och tillfullo återgå till att föra sina medlemmars talan i de jaktliga frågorna. Idag är de endast papperstigar som till synes vara helt utan ansvar när det gäller allt jaktbart vilt i våra skogar. Liksom vid älgförvaltningen och den adaptiva beskattningen av älg ska även våra rovdjur genomgå samma beskattning beroende på dessa djurs skadliga inverkan på jakt, friluftsliv och de gröna näringarna.
Det är inga småsummor vi talar om här.
Idag är det ingen som för upp dessa frågeställningar på bordet för granskning. De förlorade värden som arrenden och sjunkande fastighetspriser tas heller inte på allvar av beslutsfattarna.
Jägarkåren måste ryta till av bara f-n till alla våra beslutsfattare gällande våra gemensamma frågor som jägare, friluftslivet och markägare så att de börjar begripa vad som pågår och dess konsekvenser.
Än en gång ett förb… bra reportage!

20. Mest värd?

2013-03-13 08:23

Nu har markägarna börjat se att jaktarrenden har varit en viktig del av markinnehavets avkastning. Då gäller det mest i "vargbältet", där arrendepriserna varit något humana.

Vänta bara tills mälardalen är full med gråben. Här är arrendepriserna så höga, att dom ger större avkastning än skogsbruket. Förmodar att det blir än mer ljud i skällorna, när det inte längre går att bedriva jakt och arrendeintekterna uteblir. Lägg därtill allt besvär med djurhållningen.

Måste det gå så långt?

19. Via min nya uträkningsmodell,beträffande Ek M.fl har jag komit på

2013-03-13 08:23

Baserad på dokument och siffror från 70 talet,så har vi haft sedan "1979" en generell ökningstakt på "180" vargar per 10 års period fram till 2009 vilket resulterade i min uträkning på 540 totalt fri.L vargar redan 2009,och 2013 cirkus 620 stycken.

Det L.Ek M.fl pratar om då dom nämner 180 stycken handlar nog inte om 180 stycken enskilda frilevande vargar utan hellre då om Gybs samt den generella ökningstakten per 10 års period framåt.

Och till Thomas Ekberg om du ser detta,jag är övertygad att du pratar om 180 enskilda frilevande vargar,jag tror tyvär Ek inte gör det.
Jag tror dom undanhåller rätt mycket info huruvida den verkliga saningen är.
Jag skulle bra gärna vilja att övriga debattörer tar och reflekterar på det jag skrivit.

18. Har gjort en ny uträkning vargantal i sverige...

2013-03-13 08:22

Först vill presentera hur jag har gjort uträkningen.Vi alla vet att jag tidigare spekulerat över tusen frilevande vargar,vilket jag nu efter senaste uträkningsmodellen kan konstatera är helt felaktig,och vi vet också att professor valerius Geist också nämde att det är svårt att göra en exakt uträkning,men höll ändå vid att min dåvarande uträkningsmodell inte var helt felaktig,men som han sade att det är svårt att räkna ut med alla faktorer som spelar in,vilket naturligtvis är sant.

Men jag vill påstå och törs påstå att Geist hade fel då han sade att min dåvarande uträkning på antalet vargar inte var helt felaktig,nåväl åter till sak.

Den nya uträkningsmodellen utgick jag då utifrån de 3 vargar samt de 2 inköpta vargar av M.Segnestam 1973 och utav de siffror ur phase 2 listan kan jag nästan på ett ungefär säga hur många frilevande vargar vi hade 2009 , Som sagt jag utgick från de 3 vargar 1970 och segnestams 2 1973 - samt så grunnade jag på de 10 inregistrerade vargar 1979 - jag misstänker att de 10 som registrerades 1979 inte var just 10 stycken utan att det handlade om 10 registrerade vargpar.

Och det är härifrån jag skapat min nya uträkning,och från 1970 så är ökningen av vargar fram till 1979 är rätt överrensstämmande att det skulle kunna vara möjliga 10 par redan 1979 - utifrån det har jag fortsatt min uträkning per 10 års period framåt till 2009,och från 1979 fram till 2009 så har vi haft en konstant ökning på 180 vargar per 10 års period med utgångspunkt 1979 och fram till 2009 - vilket betyder att 2009 , med denna uträkningsmodell att vi hade ca 540 frilevande vargar 2009.

Om jag nu då fortsätter till 2013 så skulle jag vilja uppskatta antalet till ungefärliga 620 stycken totalt frilevande vargar.


Jag skulle vilja säga att detta är nog den mest överrensstämmande och mest realistiska uträkning angående antalet frilevande vargar i dagsläget,men detta är som sagt baserat på de vargar från 70 talet och fram till idag och utav de siffror jag har tillgängligt från 70 talets dagar.

Antal vargar idag cirkus 620 stycken.

17. JRF

2013-03-13 08:20

är utan tvekan emot frilevande varg.
-Vad har de gjort är det ngn som undrar!
Ett av svaren är, utan tvekan det utomordentliga informativa mediaorgan vi läser i just nu.

Ett annat är, Mikael Moilanens och hans kollegors snabba och skickliga informationer vi får.

Ett tredje är att JRF är inte lika uppbundna som SJF i sin administration, vilket underlättar beslutsfattandet.

Ett fjärde är, att JRF har en ordförande som kan uttrycka sina medlemmars åsikter i sina ledarspalter.

Sammantaget anser jag att JRF hittills har arbetat på ett bra sätt för sina medlemmar, jag hoppas att det fortsätter och att medlemsantalet ökar.

"Större medlemsökning och mindre varg" är sannolikt den röda tråden vi ska följa.

16. Nr 10 Classe W helt fel...

2013-03-13 08:20

Människan är intelligent. Det innebär att när vi märker att vi har varg på markerna så sänker vi avskjutningen och släpper upp älgstammen på en högre nivå för att kompensera mot vargen. Det innebär på vissa ställen att vi får mer älg på markerna som gör mer betesskador än om vi inte haft varg på markerna.

15. Äntligen!

2013-03-12 15:49

Det här har varit på gång i Roslagen också bland en del större markägare men har tyvärr runnit ut i sanden. Hoppas detta utmärkta initiativ från Värmland kan sporra andra markägare att följa detta exempel.

14. När vargen...

2013-03-12 15:49

...slutligen har fått samma utbredning i Norrlandslänen som i det sk vargbältet, då kanske Sveaskog, övriga skogsbolag och privata inser vilka miljardförluster de kommer att drabbas av. När den numera riksbekanta vargpolicyn med 2 vargföryngringar i varje län får sitt genomslag inom snar framtid då kommer även vi norrlänningar, alla kategorier människor att drabbas av miljardförluster,inte minst i den sociala verksamheten i varje kommun.
Idag kan vi höra och läsa om byggfackets strejk. Det är ett löjesväckande skimmer över Sveriges Jägarkår som inte kan visa samma kurage och maktspel. Jägarkåren med alla bieffekter omfattar nära nog en miljon människor. Självklart är vi en maktfaktor. Och frågan vi måste ställa oss,- är vi så dumma i huvudet att vi inte begriper att vi tillhör de absoluta topparna i Sveriges frivilliga organisationer med stora samhällsinsatser.
Vad har Rovdjursföreningen att sätta emot?
Förmodligen är om Jägarorganisationerna enbart en samling idioter som inte ens har talesrätt, då det gäller inhibation av galna beslut från NVV,SNF o RF.
Idag har vi inget val beträffande varg. Det finns ingenting annat än 0-version frilevande varg. Det är återigen värt att påpeka att JRF för den policyn.

13. Katastrof är ordet

2013-03-12 15:49

Helt riktigt inlägg. Värdet på mindre fastigheter har radikalt minskat, tidigare var det jaktvärdet,pga. ingåendet i ett viltvårdsområde, och kombination med hus som värdet låg. Numera är dessa mindre fastigheter i princip värdelösa. Attraktionen för dessa bygder har helt försvunnit för tidigare spekulanter. Varför har de inte ökat är en intressant fråga. Vore det inte något för SNF:s eller Rovdjursföreningens medlemmar.
Det är lätt att sitta i Malmö o Stockholm och tycka hur det ska vara i Värmland. Större än så är inte deras sk. naturintresse.

12. Bra att...

2013-03-12 15:48

..LRF gör sina medlemmars åsikter hörd...
Jag fann ett blogginlägg...
Om hanteringen av vargfrågan i ett annat län, men Lst i Värmland är väl inte lika....
http://michaelericson.wordpress.com/2013/03/12/krona-eller-klave/

11. Konstigt

2013-03-12 15:47

När Henrik T satt i förbundsstyrelsen så ville han ju ha varg, men nu lämnar han över bollen till LRF? Inte lätt att sitta på 2 stolar samtidigt.

10. Nja 4:an

2013-03-12 13:51

Det är nog jägarna som först fått ta smällen med vargen, varför jägarförbunden borde varit snabbare. Det hänger nog mer på vilka personer som sitter i ledningen och vilka värderingar de har och vilka påtryckningar de utsätts för. Rekryteringen är oerhört viktig, vilket vi ser exempel på i Dalarnas länsstyrelse och på Naturvårdsverket.

9. LRF är väl kluvna...

2013-03-12 13:50

...i frågan. Å ena sidan så sänker vargförekomsten värdet på arrenden, å andra sidan så ser vargen till att betesskadorna minskar på medlemmarnas skogar,så...

8. Klokt.

2013-03-12 13:50

Det är nog den enda vägen att uppnå nolltoleransen, att via gemensamt arbete av alla berörda, belysa samhällets och individernas kostnad/förluster kopplade till vargen.

7. Pinsamt hur?

2013-03-12 13:50

Varför är detta pinsamt för SJF? Tycker SJF drivit på tok för många frågor som gjort att just LRF fått stå i bakgrunden. Det kan inte vara jägarförbundens sak att visa på dödade får och förlorade markintäkter, trovärdigheten för detta är svag. Mycket bättre att LRF och bönderna själva kliver fram, med stöd av jägarförbunden såklart. Låt fler organisationer ställa sig i fronten.

6. Tillfälligt uppvaknande

2013-03-12 13:49

Det var på tiden att LRF satt i kontaktlinserna. Nu har de väl åtminstone fått ledsyn.
Men varför har de inte brytt sig förut? Har det inte varit politiskt korrekt att ha en åsikt tidigare? Har de haft något att förlora på att engagera sig eller är det helt enkelt en för svår fråga för förbundet? Troligen har de varken mod eller kunskap för att ta tag i frågan. Det konstiga i rovdjursdebatten är att det nästan bara pratas om vargen. Lodjuren är väl minst lika olönsamma för landsbygden. Vargar flyttas hit o dit för mycket stora kostnader, med lodjur inte får flyttas alls.
Nej ta helikoptrar och bilar till hjälp att sprida lodjuren med en jämn fördelning över hela landet, då behöver inte bara vissa delar bära kostnaderna för dessa.
Det borde finnas en normal biologisk mångfald i alla delar av vårt land, det finns det defenitivt inte där lodjuren är för många.
LRF har nu tillfälligt börjat bry sig, men det är antagligen bara för kort stund.
Om det inte vore så dyr medlemsavgift kunde jag tänka mig att bli medlem för att få möjligheter att påverka förbundet.
Å andra sidan har det redan gått så långt att det inte är någon idé.

5. nr 4

2013-03-12 13:49

Angående sista meningen:
Vad jag vet finns det bara ett jägarförbund som är MOT frilevande "varg", men VAD de gör, gjort eller planerar att göra vet jag däremot inte...
Berätta gärna om deras framgångar du märkt av!

4. Nja 1:an

2013-03-12 11:35

Nog är det väl ändå LRF som borde jobba hårdast mot vargen.
Deras medlemmar har många gånger dubbel skada av vargen,dels jagar ganska många bönder eller förlorar på minskade arrendeintäkter.
Samt att dom har problem att hålla tamdjur med varg runt knuten.
Det har alltid talats om det mäktiga LRF..men vad har dom lyckats med hitils vad gäller vargproblematiken?
Jag skulle vilja påstå att bägge jägarförbunden jobbar betydligt mer och bättre mot vargen än vad LRF gör

3. Äntligen...

2013-03-12 11:31

börjar någon av de instanser som borde ha något att säga till om att vakna. Hoppas att det kommer fler. Den helgalna vargcirkusen måste på något sätt stoppas. Nu sitter man i möte igen i Vålådalen, tidningarna skriver om de knappt trehundra vargarna i landet. Hur antalet år efter år kan vara trehundra är mycket märkligt när människor snart sagt ser varg dagligen både här och där i vargbältet. Men det är väl inaveln som gör att dom inte ökar.

2. Bara att...

2013-03-12 11:31

...applådera, äntligen agerar man. Prata med Sture i Västmanlands LRF också om detta...

1. Hoppsan!

2013-03-12 11:04

LRF vaknar och agerar. Bra, men det blir lite pinsamt för jägarförbunden (framför allt det större) att hamna i bakvattnet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB