• Älgskadefondsföreningen

”Vargstammen behöver bli väsentligt större”

AktuelltPublicerad: 2010-01-28 11:03

Åtta forskare vid zoologiska institutionen i Stockholms universitet anser i en debattartikel i Dagens Nyheter att jakten har försatt den inavelsskadade vargstammen i ett ännu sämre läge. De är också kritiska till att vargforskningen i dag styrs av enskilda forskargrupper.

– Det är inte biologiskt möjligt att skjuta stammen till bättre hälsa som miljöminister Andreas Carlgren tycks tro. Vad vargstammen behöver för att bli livskraftig är en väsentligt ökad storlek och en naturlig kontaktmöjlighet för genetiskt utbyte med andra vargbestånd, skriver forskarna, som anser att jakten avslöjar slående brister i svensk naturvård.
De fortsätter:
– Det råder en i det närmaste total avsaknad av långsiktighet och koppling till det vetenskapliga kunskapsläget.
Forskarna menar att modern forskning visar att livskraftiga stammar av topp-predatorer, som varg och lejon, eller hajar och torsk i marina miljöer, bidrar till att återupprätta och bibehålla fullvärdiga ekosystem med hög biologisk mångfald. Allt tyder på att en hög biologisk mångfald och genetisk variation leder till stabilare ekosystem som är tåligare och bättre klarar av miljöförändringar.

Biologisk utarmning
– I ljuset av detta är det ytterst anmärkningsvärt att Sverige allt snabbare är på väg att förvandlas till ett land med miljöer som känntecknas av biologisk utarmning. Vi borde i stället försöka återskapa och bibehålla fungerande ekosystem med rik genetisk mångfald, anser forskarna och riktar udden mot skogsbruk och viltförvaltning:
– Den svenska gran- och tallskogen riskerar att bli en enda stor åker av genetiskt främmande populationer. Älg, rådjur, kronhjort – liksom inplanterad dovhjort, samt nu även vildsvin – tillåts nå onaturligt täta bestånd, medan topprovdjuren kontrolleras till oproportionellt låga populationer.

Fler forskare ska styra
Därför föreslår de en rad förändringar, nämligen:
• Ett långsiktigt tänkande i svensk naturvårdspolitik.
• Ökad tillgänglighet för forskningsresultat och att monopolisering av naturvårdsbiologiska frågor undvikas. Forskarna anser att ett viktigt skäl till att det inte blivit en tillräckligt bred vetenskaplig belysning av vargfrågan är att vargforskningen i dag till stor del styrs av enskilda forskargrupper.
• Den genetiska mångfalden måste upp på agendan, och övervakningsprogram ska säkerställa att mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.
• Slutligen vill forskarna skapa referensområden – både på land och i vatten. Det betyder fredade områden av tillräcklig storlek för att kunna rymma normala tätheter av rovdjur och deras bytesdjur.
Hela debattinlägget finns på:
http://www.dn.se/opinion/debatt/sveriges-vargstam-kan-inte-skjutas-till-battre-halsa-1.1034016

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. vad hjälper det

2010-02-01 13:50

att det finns folk som med mikroskop kan krypa in i vargens gener,det gör väl inte vargen oskyldigare för det.dessutom har vi varg mer än nog som de kan forska på,de tänker ju inte på annat än att vargen ska öka i antal så de kan sitta och pilla i den år efter år...snart dags för människoforskare som tar prover regelbundet på stressade människor i dalarna

14. Här finns det pengar att hämta

2010-01-29 10:38

Hur mycket måste det forskas om vargar? Det finns nog förmodlingen inget annat djur som det forskats om sedan tidernas begynnelse, ett av värdens vanligaste djurart med stor geografisk spridning och hur mycket erfarenhet och kunnskap som helst finns att tillgå från värdens alla hörn om detta rovdjur.

Dessa forskare vädrar förmodligen morgonluft och i den hysteriska debatt som media skapat finns det nog enligt dom en klockren möjlighet att få ett projekt finanserat från våra skattepengar.

13. Wilsons matte!

2010-01-29 09:26

Avråder bestämt att du använder varg eller fårpäls! Vi vill ha dig kvar på det här forumet!
Köp en Canada Goose jacka - såná som vargkramarna brukar ha på sig.
En så´n har vargen garanterat aldrig sett förut! :-)))

12. Påpälsad (humor i vargdebatten)

2010-01-28 21:05

Kan någon forskare tala om för mig hur en flock Vargar skulle bemöta mig om jag går i skogen med Vargpäls på mig.Inte för att jag äger en päls men tänkte köpa en på second hand för det är så himla kallt ute på landet.Blir jag sönderriven,uppäten,älskad,eller kommer Vargarna att bli rädd för mig.En begagnad fårpäls vill jag nog inte satsa på.

11. Skräpforskning

2010-01-28 17:30

8 ekologer, etologer, docenter och proffessorer i populationsgenetik från Stockholms universitet uttalar sig på en helsida i DN."Sveriges vargstam kan inte skjutas till bättre hälsa" är rubriken.
Hela artikeln byggs alltså upp på en felsägning eller feltolkning av vad Andreas Carlgren sagt. Alla inblandade i det "paket" som innebar inplantering av nya ryska vargar och en begränsad vargjakt, visste att det var inplanteringen av nya vargar som skulle vara det genetiskt positiva (det visste t.o.m. Carlgren).
Vargjaktsdelen var till för att den minoritet av befolkningen som är tvingad att ha varg på sina marker, skulle hinna anpassa sig,och i någon mån acceptera varg. "Paketet" var ute på remiss för över ett år sen, varför har inte dessa forskare och fina titlar uttalat sig förrän nu?Varför uttalar dom sig inte om det genetiska med utplanteringen av rysk varg, som är steg 2 i paketet?
Tyvärr lyser ren propaganda genom, och dessa forskare ger den ekosofiskt urbana ekologin och skräpforskningen ett ansikte.

10. Navdi

2010-01-28 16:58

Det finns många sätt att få in sjukdomar till Sverige. Men blir vargens mindre farliga för att andra sjukdomar kommer in på annat sätt. Jag vill inte ha in rävens bandmask söderifrån men
I WHO-manualen om bandmaskar visar man som ett exempel att i en region i Schweitz där 25% av rävarna var smittade hade bara 0,3% av traktens hundar smittan. De flesta insmugglade hundar kommer till stadsmiljöer där ägaren själv eller renhållningen faktiskt avlägsnar hundbajset. Stadsmiljön är i övrig inte heller speciellt full av mellanvärdar.
En varg som kommer intravande på egna fötter kommer idag med stor sannolikhet att vara smittad. Under sin vandring förorenar den stora områden.
Det är som med bilar och vargar. Det finns de som resonerar så att eftersom hundar blir påkörda av bilförare gör det inget om var tredje varg ger sig på en hund.
Jag vill påpeka att rabies är ett mycket mindre problem än bandmasken. När bandmasken diagnosticeras är du allvarlig sjuk, blir du biten av ett rabiessmittat djur finns det vaccin som hjälper om du får den innan symptomen bryter ut.

9. Ifrågasätt forskaranslagens syfte!

2010-01-28 16:42

Självklart MÅSTE en forskargrupp vinkla och ge information likt den vi kan läsa ovan. Vad annars skall dom leva av? Dessa forskare har säkert också amorteringar och hyra att betala
Vad dessa forskare ALLTID tycks glömma är syftet med ett resultat?
Om syftet är att ge mer kunskap och allmän förståelse, så har dom kapitalt misslyckats igen.
Men så klart, dom behöver ju inte ens fundera kring aspekter som fäbodrift, mat-smart,levande landsbygd eller helt vanliga människor. För vi existerar inte för dessa teoretiker som aldrig själva varit i verkligheten
Som tur är ha regering insett att LST,NVV och forskare angivit fel data under åratal, vilket resulterat i en explosionsartad ökning av antalet toppredatorer i ett land som till natur och yta INTE har en teoretisk chans att hysa de utopiska antal som verklighetsfrämmande teoretiker tycks tro.
Efter att noga läst rapporten, kan man endast beklaga att man fullständigt missat mål, syfte och konklusion.
Tala om stolpskott!

8. Mellanvärd för Sandfly

2010-01-28 15:40

leichmania behöver en mellanvärd, en fluga som inte finns på våra breddgrader. Nämnda sjukdom hos dessa hundar kan inte smitta. Däremot om klimatet blir varmare på grund av människans bekväma livsstil så kan flugan som är bärare trivas här. Leichmania är något som hundhatare brukar använda som skräckpropaganda för att smutskasta hundar. Så satsa på fäbodjuren som är miljövänliga.

7. Jakt

2010-01-28 15:04

Om vi nu behåller frysningen på 210 och får jaga varg i några år, så kan vi antagligen först då se om dom blev skyggare och mer undviker människor och utifrån det bedöma hur många vargar vi kan ha i kulturlandskapet.
Det känns lite som att den här mänskliga aspekten inte var en särskilt viktig parameter i deras forskning.
Det gör den mer till en partsinlaga än ett seriöst forskningresultat, med reservation då för att jag inte läst mer om deras forskning än vad som står i artikeln.
Olof Liberg däremot verkar väga in alla sidor i sin bedömning och den känns också mycket trovärdigare och mer grundad på verkligheten.

6. Fakta, Calle Seleborg

2010-01-28 15:04

Det lavinartat ökande antalet insmuglade hundar är ett betydligt större hot mot människors, hundars och vargars hälsa än invandrade vargar! Leichmania är en mycket allvarlig sjukdom som är en avsevärt mer trolig och en allvarligare risk att få spridd i Sverige än rabies!
Rätt skall vara rätt.
I övrigt har jag inga åsikter om Ditt inlägg.

5. Biologisk mångfald

2010-01-28 13:12

Har proffesorerna glömt bort att även homosapiens är en art som inte bör förbises.Skogsbruket är en stor inkomstkälla för människor. Och vad anser jägarna om uttalandet att klövdjursbeståndet är onaturligt täta i våra skogar,man har ju hört motsatsen? Personligen tror jag att det största hotet mot vår natur är människans fortplantningsförmåga. Jorden är överbefolkad och jordens befolkning behöver mat .Det viktigaste är HUR vi på ett miljövänligt sätt kan framställa mat utan att skada miljön.
Så som det ser ut nu är det skrämmande och se hur regnskogarna skövlas för att framställa Palmolja och Soja. Soja används som kraftfoder till högproduserande djur inom matframställningen till människan. Jag tror att enda sättet att hjälpa till att få en friskare natur, är att människor odlar sin egen mat och upphör med import ifrån andra länder. Och det mest sunda är fäbobruk utan kemikalier, medeciner till djuren, avmaskningsmedel, att hålla de matproduserande djuren i en så naturlig och frisk miljö som möjligt. Man slipper långa miljöförstörande transporter mm. Det är fult ställa höga miljökrav på andra länder de vill ju också tjäna pengar så att det blir en tillväxt i deras länder.

4. Är dom så sjuka?

2010-01-28 13:11

Alla vargarna som sköts var friska!
Om nu stammen består av 200 vargar borde teoretiskt sett någon av dom skjutna vara sjuka?
Eller är det så att vargen är frisk men forskarna vill ha mera vargar för då får dom ju mera pengar.
Om vi skjuter alla och sen kan dom plantera in nya "friska" är ju saken ur värden.

3. Lite matematik!

2010-01-28 13:11

Vi har idag ca 200 -250 vargar. (Lågt räknat) Blir ca 45 vargflockar. Varje flock tar minst 100 älgar om året. 45x100=4500 älgar. Snitt köttvikt 120kg (lågt räknat) blir 540.000 kg prima kravodlat älgkött. Med ett pris på 60:-/kg blir summan 32.400.000:- per år för utspisning av varg.
Till detta kommer ett lidande och en ohygglig stress hos de djur som hamnar i gapet på dessa köttätare, samt ett okänt antal sargade djur som går i skogen.
Kunde inte de här pengarna använts bättre. Barn svälter i världen!

2. Referens områden

2010-01-28 12:15

Räcker det inte med alla "stjärn"rutor som redan finns, Och hur stort blir inte ett område, som skall hysa en vargflock med tillräcklig mängd bytesdjur!?!?

Utopi var ordet!!!

1. Dessa forskare

2010-01-28 12:15

Skrev en liknande debattartikel i DN för några år där de sa att om inte våra bönder kunde acceptera fårslukande vargar kunde vi inte begära att kinesiska bönder tolererade de bambuätande pandorna.
Klart är att de är besvikna att de inte får en rejäl portion av vargpengarna.
De verkar också vara i total avsaknad vad deras förslag skulle kosta, i total avsaknad av kunskapen att våra hjortdjur är en betydande källa till klimatsmart mat och att ett fritt utbyte med den ryska vargstammen innebär att vi får in de ca 50 olika sjukdomar som finns rapporterade. Rabies och bandmaskar är bara några stycken.
Det gamla talesättet "Det är bättre att tiga och låta folk tro att man är okunnig än att öppna munnen och bevisa det" har sin giltighet här.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons