• Allmogejakt

”Vi har väntat på det här”

AktuelltPublicerad: 2012-07-15 10:13

– Vi har väntat på det här. Det verkar som om polisen hittills mörkat problemen med eftersöksstrejken.

Det säger Thomas Ekberg i Svenljungagruppen om fredagens meddelande från polismyndigheten i Dalarna, att trafikeftersöken i Mora, Orsa och Älvdalen ställs in om man inte hittar jägare som vill utföra dem.

Han och de övriga i Svenljungagruppen har det senaste halvåret rest land och rike runt och manat jägare till eftersöksstrejk i protest mot regererings vargpolitik. De kräver max 160 vargar i landet och använder eftersöken på trafikskadat vilt som vapen för att nå sitt mål.

– Vi vet att man haft stora problem på andra håll i landet, men tyvärr verkar det som om polisen mörkat situationen. Det är väldigt tråkigt, eftersom vi förmodligen kan få en snabb lösning av problemet bara vi får politikerna till förhandlingsbordet, säger Thomas Ekberg.

Besviken på SJF

Han är besviken på Svenska Jägareförbundet, som han tycker har motarbetat strejken.

– SJF har kommit med falsk information till jägarna, att strejken inte vållar några större problem. Man har till och med varnat för att delta i strejken, eftersom det ändå inte skulle bli någonting av med den. Det är väldigt tråkigt, eftersom Jägareförbundet därmed motarbetat sin egen fråga och jägarnas framtid, säger Thomas Ekberg.

Ordföranden för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, Malte Sandström, beklagar att strejken drabbar oskyldiga djur och polisen.


”Beklagligt men förståeligt”
– Det är beklagligt att det gått så långt, men jag har full förståelse för att människor tröttnar på rovdjurspolitiken och till slut säger ifrån, säger Malte Sandström.

Han tycker att rovdjurspolitiken spårat ur helt, speciellt i Dalarna.

– Länsstyrelsen gör allt för att djävlas så mycket som möjligt med jägarkåren. Det senaste exemplet är beslutet om björnjakten där man infört en gräns på att max 13 honor får skjutas. Hur mycket ska björnstammen få växa egentligen? undrar Malte Sandström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

49. Vem äger jakten?

2012-07-22 20:49

Annelie! Där ser man hur man blir påverkad negativt av vår underbara natur och hur du själv ser hur dem som har varg i sin närhet har det som du känner för ditt vildsvins problem!
Beroende på vem som har jakten där vildsvinen finns, så skall man kontakta dem! Om det är Stat el Kommunen så får du kontakta dem för en ev. Av skjutning! Själv jagar vi ( vårt jaktlag) nu 5 dagar i veckan våra vildsvin i våra marker för att hålla nere vildsvins beståndet och att inte människor skall ha problem el råka illa ut av vildsvinen! :-)

48. vildsvinsjakt

2012-07-21 14:51

Hej

Jag undrar om och när man ska ta itu med vildsvinens utbredning i skogarna, nu har de dödat en hund och anfallit två hundar. och detta var vanliga familje hundar på promenad i skogen bara. De kommer att inom ett år vara dubbelt så många vildsvin och uppenbart så är det inte bara sugga med ungar som anfaller, utan även ensamma svin. Hur ska man ta itu med detta, jag vill gärna kunna gå och lägga spår i skogen med mina hundar och inte vara rädd för att få hunden attackerad.

vem ska man kontakta tycker ni eller kan jägare förbundet hjälpa till i detta fall?

mvh Anneli Molin

47. Löshundsjakten!

2012-07-19 11:56

Uppfödning av jakthundar är starkt hotad i vargbältet!Och för att rädda den måste vargen bort!Lena EK och Eskil Erlandsson kryper för EU! Jag tycker Gunnar Glöersen är duktig på att argumentera för jakten men det går inte att få människor som inte förstår eller inte vill förstå vad viktig löshundsjakten är!Därför behövs det mera krafttag. Ta striden mot EU dra näven i bordet,bojkotta gör vad som helst för det är våra liv i glesbygden som raseras.

46. Jaktarrende är en betydlig del i en skogskalkyl.

2012-07-18 09:03

Om man startar en kalkyl med att skogen skall planteras, röjas, gallras och slutavverkas och räntas och jämför detta med en kalkyl på jakten där arrendeintäkterna sätts in på konto i 80 år så kan jakten ge mer än skogen för skogsägaren inom stora områden i Sverige. Det som påverkar kalkylen mest är vilken ränta man räknar med. Är räntan över 3% så är jakten vinnare. Går det inte att jaga så faller en stor intäktskälla bort. I vårt remissvar så på Liljelunds utredning så visar vi på ett arrendebortfall på minst 450 miljoner per år för markägarna.

45. Thomas Ekberg.

2012-07-18 09:03

Ta ett samtal med SJF nye ordförande Björn Sprängare och JRF ordf. Solveig Larsson.
SJF monopol måste brytas, de har med tydlighet visat att de har stöttat den frilevande vargpopulationens ökning sedan 1970-talet. Byråkratin i SJF har fått råda alltför länge.
Nuvaranade rovdjursråd kan vi avskaffa, de har ingen uppgift de är helt enkelt lakejer till vargetablissemanget med sina sk utredande experter. Varningar och de fakta medlemskåren har visat på i flera år har och fortsätter att nonchaleras.
JRF ökar sitt medlemsantal, SJF tappar, i båda fallen av begripliga orsaker.

Jag tror på ett utvecklat samarbete mellan JRF o SJF i allmänhet och i rovdjursfrågorna i synnerhet.

Stoppa byråkraterna i SJF öka medlemskåren i JRF är två faktorer som jägarkåren måste ta fasta på.
När JRF och SJF är ngt så när jämnbördiga i medlemsantalet då har jägarkåren en mkt stor slagkraftig påverkan i politiken, riksdagspolitik, den kommunala politiken och det svenska samhället.

Thomas o Kjell mfl i Svenljungagruppen ordna en samlad träff med tespektive ordf. i JRF o SJF.
Det lilla Sverige kan inte ha en frilevande vargstam, men vi kan ha en hägnad vargstam i våra djurparker.

44. Majoriteten i Sverige...

2012-07-18 09:02

...bor i tätorter och storskaliga jordbrukslandskap söderut,och dom har aldrig haft en tanke på att dom själva skulle sänka sin egen välfärd för att bevara nån biologisk mångfald,aldrig ändra sitt eget levnadssätt för att anpassa sig-för att leva ekologiskt hållbart,det är helt och hållet beräknat att det folket upp i Norrland,ute i glesbygden som ska mista mark och rättigheter för att "majoriteten" i Sverige ska kunna visa omvärlden vilka enormt miljömedvetna människor de är.

43. Lokungen

2012-07-17 22:40

Det är väl såna som mig det skall läggas ner energi på för jag tycker ju likadant som majoriteten i Sverige gör,för vore det inte så skulle det inte finnas nån varg här.

42. Calle Seleborg

2012-07-17 22:40

En mindre fårbesättning är förmodligen en förlustaffär oavsett om det finns varg eller inte.
Har du nu ändrat dig om eftersöken??
Förut var det dyrt nu har det blivit billigt det var snabba ryck...i ditt nästa inlägg kanske det är gratis!!!
Och oavset vad som bojkottas och vad som skrivs här så växer vargstammen så det knakar,vargarna har tydligen inte blivit läskunniga ännu,för stammen skulle ju minska vid en bojkott!!
Du brukar ju sitta med i viltförvaltningsdelegationen i Värmland på vissa möten hur är det med besluten där är det majoriteten som bestämmer där eller kör ni med diktatur?...jag har inte sett nåt protokoll där du har avvikande mening och ingen annan heller så det verkar det som om ni som sitter där är ganska eniga?

41. Majoritetens diktatur Kokillen

2012-07-17 21:29

Kallas din "demokrati".
I själva verket blir eftersökskostnaden billigare för staten i Dalarna eftersom ingen ställer upp. Så låt oss anamma det Nordamerikanska systemet. Låt rovdjuren rensa upp efter vårdslösa bilförare och klantiga skyttar.
En märklig jaktetik du förespråkar. Placera ut rovdjur och klandra sedan jägarna för att de inte vill vara med längre.
Jag har frågat förut. Du verkar aldrig ha en rad av kritik mot att Sverige ska fyllas av rovdjur. Du verkar vara typen: Det drabbar troligen inte mig, alltså bryr jag mig inte. Hur får man en mindre besättning av får att åtminstone inte vara en ren förlustaffär?

40. Calle

2012-07-17 21:28

Lägg ingen mer energi på kokillen. Det är mycket bättre att du lägger den på ditt normala engagemang som vi båda vet ger frukt till sist. Det är mycket bättre än att försöka förklara för en som inte förstår. Likadant med var inte rädda som ondgör sig över att folk tar ut sin semester. I Sverige har vi fem veckors semester och rätt att ta ut den när vi tycker i samförstånd med arbetsgivaren. Jag som arbetsgivare föredrar att personalen sprider ut sitt semesteruttag jämfört med att alla tar ut den samtidigt. Vad nu det har med eftersök på varg att göra. Ha det bra Calle.

39. mats johansson #34#

2012-07-17 21:27

De flesta företagen i Sverige brukar lägga in något som kallas industrisemester,det är ett inplanerat stopp i produktion och service. Menar du att dom ska planera in ett stopp när du ska ut och jaga också ?.... Eller ska dom ta in en ersättare.

38. Seleborg

2012-07-17 16:46

Lagar och regler måste vi alla följa, om nu reglerna skulle var så att grannarna kan besluta att 10% av min mark skulle bli picnic-område då får ju jag följa det beslutet naturligtvis,majoriteten beslutar alltid det är ju så det fungerar i en demokrati.
Sen skriver du i ditt inlägg 33 att blandar man in kostnader ska man redovisa både plus och minus,då hör det väl till god sed att man gör som man tycker,så det vore ju bra om du kunde redovisa siffrorna här både plus och minus vad det kostar att göra eftersök i ett vargrevir.Och det är statens kostnader jag menar ,att vara eftersöksjägare är helt frivilligt och vad den enskilde jägarens kostnader är ointressant för mig.

37. Kokillen

2012-07-17 13:10

Att göra ett säkert eftersök i ett vargrevir blir naturligtvis mycket dyrare. Hund i band och ett antal förhållsskyttar kostar naturligtvis mer an en-två jägare med löshund. Eftersök är faktiskt påbjudet av lagen.
Vad du inte tycks fatta är att det är inte OK att ett antal icke drabbade röstar igenom något som åstadkommer stor skada och lidande för andra.
Anta att dina grannar gemensamt beslutar att 10% av din mark ska avsättas som picnic-område. Majoritetsbeslut ska väl gälla även lokalt?

36. Eftersökstrejken

2012-07-17 13:09

Alla ni som tror att eftersökstrejken har någon som helst påverkan på beslutsfattarna då det gäller varg sluta hoppas. Politikerna skiter fullständigt i om vi strejkar eller ej. Bättre voro om vi istället kunde hålla ihop och sluta angripa varandra. När såg ni att bevarandesidan slår på varandra. Nej det är bara vi jägare som fortsätter med detta. Vi har tyvärr några stycken som tror att dom vet och kan bäst där majoritetens åsikter inte har något värde. Vi är ungefär 400 000 jägare. Låt oss i stället inför valet 2014 ena oss om en lämplig strategi. Då är jag säker på att politikerna lyssnar

35. Calle Seleborg

2012-07-17 11:52

Hur tänkte du nu "räkningen blir mycket högre i ett vargrevir"..om inga eftersök görs blir väl räkningen mindre? ..eller var det inte eftersöken du menade?
Vad älgen kostar eller inte kostar det är det ingen som vet beräkningar i all ära dom får man ta med en nypa salt. Däremot vet jag markägare som inte vill se en älg överhuvudtaget dom är nog inte särskilt många men dom finns.
Det finns arrendatorer som får sin skörd av havre minskad på grund av älg och dom kan inte få nån inkomst på jaktarrende eller älgkött, dom är heller inte många men dom finns.
Om du skulle fråga alla märkägare i Sverige så skulle inte alla vara positiva till älg.
Vi tycker alla olika om både varg och älg och det blir alltid nån mark och djurägare som kommer att bli överkörd av majoriteten när det gäller dessa frågor.

34. #14

2012-07-17 11:50

Bara en liten fråga; hur kan industrier gå på knäna om vi tar ledigt och jagar älg?
Om vi tar ledigt och ligger i hängmattan och läser deckare-vad kostar det företagen.Om vi tar semester och åker och badar med våra barn eller barnbarn-går företagen knägång då? Varför skulle företag gå sämre då dom anställda väljer att ta ut sin semester i samband med älgjakt?
Man måste nog vara åtskilligt indoktrinerad av jakthat för att överhuvudtaget kunna följa med i dom "resonemang" som förs i vissa kretsar.

33. Det som är skrämmande

2012-07-16 21:24

Är "debattörer" av typen "Var inte rädda" Hen representerar en ohederlig eller dum representant. Blandar man in kostnader ska man redovisa både plus och minus. Visst kostar älgen pengar men den ger faktiskt mera tillbaka i form av jaktarrenden och högvärdig mat. De finns gott om beräkningar som visar att samhällsekonomiskt är älgen ett tillskott. Det största problemet med den är att fortkörande bilister kan kollidera med den. Men lika väl som man kan köra av vägen om hastigheten är för hög kan man misslyckas att bromsa för älg när man har alltför bråttom vid fel tid och plats. I det första fallet brukar man skylla på vägen, i det andra fallet på att älgen inte ser sig för. Men det är förarens ansvar att framföra sin plåtlåda på ett säkert sätt.
Eftersom det är samhällets ansvar att göra eftersök på trafikskadat vilt,får samhället betala vad det kostar. Och räkningen blir mycket högre i ett vargrevir.

32. #31

2012-07-16 21:01

Jag välkomnar en opartisk utredning. Så svårt kan det väl inte vara att förstå? Man kan inte säga att djuren förstör skogen och hänvisa till en tallplanta. En storm förstör skog. Och en storm är en utgift. Hela sveriges skogar kan vara bortblåsta på några dygn.
Jag accepterar inga onödiga skador eller dödsfall. Ännu mindre vill jag finansiera vad våra förfäder en gång betalade skatt för att få bort. Någonstans borde klockorna ringa tycker man. Jag brukar vilja påminna om den världsunika rovdjurspolitik som bedrivs. Som ingen vill ta något ansvar för. Och vilka katastrofala följder det kan få.

31. *28* RK

2012-07-16 18:36

Det var väntat att det skulle komma ett "Fel". Vilken är inte part i det det hela om inte du.?....Du verkar tåla hur många liv och kostnader som helst bara du får gå ur att skjuta din älg... det jag vill visa är att era "tillåtna" djur kostar mer än vargen,vildsvinen inte inräknade i kostnaderna.

30. Fel

2012-07-16 18:35

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2006/04/Skogsstyrelsen-har-fel/ Nu är ju skogsstyrelsen en partisk källa som enbart ser till skogens värden. Och någon långsiktighet råder ju inte i skogsbruket. Ser du exempelvis några uträkningar på hur mycket lövsly älgen röjer bort gratis i ett granbestånd? Man kan relativt enkelt såga skogsstyrelsens uträkningar. Men jag välkommnar en opartisk analys som ser till hela samhällsekonomin. Därför att skogsstyrelsen är en beklämmande verksamhet som pratar om mångfald när det enbart läggs pengar på kortsiktig granskog. Stå på er Svenljungagruppen.

29. Surtanten,,

2012-07-16 18:35

.."läser inte vad andra skriver"!
Kan det sägas tydligare!!. En ekosoffanatiker som måste ha skygglapparna t-o-m över ögonen för att slippa läsa sakliga argument som kan ta vederbörande ur alla villfarelser.
Vilken fanatiker som ser naturen genom tunnelsende. Läs bl.a vad #26 Micke skriver-men det törs du väl inte - om lidande hos djur och begrunda innan du gör bort dig på den här sidan igen.

28. Fel

2012-07-16 16:45

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2006/04/Skogsstyrelsen-har-fel/
Nu är ju skogsstyrelsen en partisk källa som enbart ser till skogens värden. Och någon långsiktighet råder ju inte i skogsbruket. Ser du exempelvis några uträkningar på hur mycket lövsly älgen röjer bort gratis i ett granbestånd? Man kan relativt enkelt såga skogsstyrelsens uträkningar. Men jag välkommnar en opartisk analys som ser till hela samhällsekonomin. Därför att skogsstyrelsen är en beklämmande verksamhet som pratar om mångfald när det enbart läggs pengar på kortsiktig granskog. Stå på er Svenljungagruppen.

27. ...

2012-07-16 15:48

Och när gjorde du ett eftersök senast??? Polisen har egna vapen, anställd personal...t o m hundar..

26. till häxan surtant

2012-07-16 15:47

du skriver o pratar som du har förstånd till, vad vet du om jakt o eftersök inte ett skit o föresten så plågas djuren mer av rovdjuren som halv biter ihjäl dom så att dom får gå o plågas i flera veckor innan dom lägger sig ner o rovdjuren kommer o äter på dom när dom lever kallar ni det humant all rovdjurs romantiker. Tala nu om för mig varför vi skall ha dessa i skogen dom fyller inte någon funktion över huvudtaget det är bara erat svammel om naturens mångfald.
nej nu finns snart inget vilt kvar då blir ni väl nöjda .ni är ju några kramare så på med kläderna o gör eftersök ni som kan allt för vi jägare har ingen skyldighet som ni fått för er. Nej, nollvision för varg

25. Eftersök är inte rovdjurspolitik

2012-07-16 14:03

Jag läser inte vad andra skrivit här för det är väl fullt av vannsigheter som vanligt, men det här är min mening- Jag tror ni alla som lägger in politik i detta med eftersök gör fel. Att gå ut på ett eftersök av trafiksakadat vilt har ingenting med att göra hur många vargar/björnar det finns eller bör finnas. Eftersök gör man för att man är human, även mot djur. Man behöver inte ens släppa sin hund, man kan ha den i lina. Vad jag däremot kan tycka är att polisen gör det enkelt för sig. Bara att ringa en kontaktperson sen har den ett HELVETE nuförtiden att få någon att gå ut och söka eftersom fler och fler går med på den här löjliga eftersöksstrejken. Djur som skadas plågas.. det är så bara- De vrider sig i vånda av smärtor och ska de stackarna då ligga och självdö för att några gubbar tycker att vi har för många vargar. Näe, ni jägare, ni ska allt ta och tänka om. Ska vi låta FOLK ligga och dö om det nu skulle vara så att ambulanspersonalen kanske få för sig att de ska ha mer betalt och vägrar åka ut. Ni jakt/vilt och övriga organisationer har varit med och bestämt så från början. att ni ska ha den här formen av eftersök, då ska ni fan inte fega ur bara för att en klick anser det är för mkt varg/björn. För se det, det är en helt annan sak det,

24. #16# 17# 21#

2012-07-16 14:02

Andreas Mårtensson Ta och läs detta.

shop.skogsstyrelsen.se/shop/9098/art34/4646134-9cd2b5-1780.pdf

RK,har det undgått dig att älgen äter skott på nyplanterad skog.

Rolf S. Hur du fick in neutronbomber i det här förstår jag inte,det handlade ju om kostnader,ska vi spara pengar finns det bättre sätt än att få en nollvision av varg !.

23. Så jäkla bra

2012-07-16 09:01

Heja Svenljunga. Synd bara att ni inte kräver noll vargar. Sluta jaga vildsvin då jäklar kan dessa skickliga jägare som kan allt om eftersök få visa framfötterna. Och föresten trafiksadorna kommer ju att sjunka då det snart bara finns rovdjur i Dalarna. Vi kämpar på synd att de som bor söderut inte förstår vad som väntar dom och ansluter

22. Inte konstigt...

2012-07-16 08:47

...att det först märks i Dalarna. En länsstyrelse som verkar helt inriktad på att rovdjur är de enda djur som räknas.
Däremot tror jag aldrig att vi kan pressa politikerna till några förhandlingar om vargstammen med en eftersöksbojkott.
Polisen meddelar helt enkelt att det inte blir några eftersök, end of story.
Politikerna kommer bara att skylla på jägarna och snabbt få media på sin sida.
Politikerna bryr sig inte om att djur lider.
Politiker viker sig inte för utpressning i första taget.
Vi avstår, i den oinsatte betraktarens Nisses ögon, bara från något som vi påtagit oss frivilligt och som är ganska slitsamt att utföra, ofta mitt i natten.
Om vi i stället skulle avstå från att jaga skulle det få helt andra effekter. Då skulle konsekvenserna av jakthatarnas önskedrömmar bli uppenbara. Dessutom skulle vi bli mer trovärdiga eftersom vi avstår från det vi mest av allt vill göra.
De enda som mår illa av att det linkar omkring trafikskadade djur i skogen är vi jägare och möjligen Djurens rätt.
Politiker och media har ännu inte reagerat, men om dom reagerar kommer det inte att vara till jägarnas försvar, det är jag helt övertygad om.

21. Var inte rädda

2012-07-16 08:08

Kan du utveckla kalkylerna lite? På vilket sätt blir skog förstörd? Därför att på lång sikt står skogsbruket för en betydligt större värdeförlust på varan som ev ska användas som timmer för nästa generation. Vi ser ju att användningsområdena för skog går åt ett annat håll. Men låt oss hypotetiskt leka med tanken att viltet skulle vara en större utgift än inkomst så finns det många plånböcker som är villiga att finansiera industrin och kulturen åt rätt håll. Trafiken är en enorm utgift och samhällskostnad när människor skadas och omkommer. Dock är det nödvändigt för den moderna människan att kunna färdas med bil , lika nödvändigt som det är att ha rätt till semester. Vilket kanske bara är positivt att alla inte tar ut den sommartid. Industri som går på knäna pga jakten:) Jag som trodde det var arbetslöshet i detta landet..

20. Hermelinen

2012-07-15 22:00

Ja tackar så mycket för svaret, fast du inte hade nåt....men jag hade inte räknat med det heller.

19. Kokillen

2012-07-15 21:44

Noterar att du gått ifrån det där lite folkliga som du körde med förut, att du inte skrev "jag" utan "ja" när du syftade på dig själv. Du protesterade då och påpekade att du minsann skriver som du vill. Ja ja, strunt samma.
Du har alltså förstått, eftersöksbojkotten är en protest mot vargpolitiken. Bra, det tar sig för dig.
Nä, du förstår inte hur en bojkott av något frivilligt kan ha någon effekt. Jag orkar faktiskt inte, ärligt talat, dravla med dig om det. Du får tycka och tro vad du vill. Du hackar ständigt på allt som rör vargkritik, men kommer aldrig med några konstruktiva förslag. Vad ska människor på landsbygden som är förtvivlade över vargsituationen göra? Tala om det istället för att leka smart. Det blir rätt meningslöst att debattera med en som bara letar fel.
Som du säkert förstår Kokillen har du nu en mycket större uppgift. Samla ihop alla de frivilliga krafter som kan göra det här jobbet istället, nu när jägarna är så barnsliga och dumstrutiga. Du kan sätta samman en människa med viltspårstränad hund och tio, tjugo, ja hur många du vill, passkyttar, för varje uppdrag. Bra va!

18. Kanske en lösning

2012-07-15 21:42

Som namnet på vår organisation berättar arbetar vi idag för att den här rättigheten skall erkännas i Sverige. Vårt första mål här att få svenska staten att erkänna, de jure eller de facto, individens rätt att bryta loss en bit mark från statens suveränitet, från dess kontroll. Alltså att den eller de som äger en bit land skall kunna förklara den, i princip, till en personlig och ekonomisk frizon, där alla svenska lagar som kränker individens frihet inte längre gäller.

http://www.ofuss.se/var-vision/

Lite radikal kanske. Men vem vet

17. 800 miljoner konor / år för stängsel i varglänen

2012-07-15 21:08

Var inte rädda, ta och läs detta;
http://www.jaktojagare.se/rovdjur-ger-extrema-stangselkostnader

16. Var inte rädda!

2012-07-15 21:07

Tänk om vi skulle ta bort alla djur i naturen! Vad tyst, skönt och helt ofarligt det skulle vara för dig! Och vad kostar inte ledigheten arbetsgivarna för vi skall ha 5-6 veckor semester? Ta bort att vi som jobbar skall få semester (gäller alla)! Vad kostar inte bilarna,tågen, båtarna och flygen! Nej låt oss gå till fot istället! Varför inte också låta ett par stater släppa ett par 1000 neutronbomber så slipper vi tänka på alla kostnader och farligheter som älgen och jägarna ger dig! Lika bra att dö för vi är alla till besvär! Var inte rädda!

15. Nisse # 5

2012-07-15 21:07

Du hävdar att jägarna medvetet låter vilda påkörda djur lida. Vad kallar du det då när du medvetet genom att försöka öka vargstammen låter vargen skada och låta vilda djur lida? Skulle det vara mer djurvänligt?

14. *3* Kostnader

2012-07-15 19:06

Ta reda på vad ÄLGEN kostar........ 1 Miljard i förstörd skog. 1 Miljard:- Kostar olyckorna i trafiken,plus att 10-12 omkommer i viltolyckor.Vissa industrier går på knäna när jägarna drar ut på hobbyveckan på hösten. enligt trafikverket kostar en rådjursolycka 27000:- styck....Jämför det med vad vargen kostar.

13. Heja.

2012-07-15 19:04

Är inte första gången SJF ljugit, vi fjälljägare glömmer aldrig ett svek. Detta är en väg att visa sitt missnöje med varg, fortsätt ni som är drabbade.

12. Hermelinen

2012-07-15 19:03

Då får jag åxå ta det en gång till,naturligtvis är det svårare att banda vid trafikeftersök för det är svårare att få ihop folk,men om viljan finns går det naturligtvis att försöka!Den här bojkotten har ingenting med att göra att det inte går att banda vid trafikskada utan det är en protest mot rovdjurspolitiken.
Sen vet jag inte hur många ggr jag läst här att vi jägare har inget med trafikeftersök att göra utan det är polisens ansvar,och då förstår inte jag hur en bojkottt mot något som vi inte har med att göra ska få nån effekt,annat än en dumstrut på huvudet.
Men du kanske kan förklara för mig hur en bojkott mot nåt som inte är vårat ansvar skall få nån effekt?

11. Det måste du väl veta, Kokillen,,,

2012-07-15 16:52

...du som hävdar att du själv är jägare. Jag tar det en gång till. Under jakt ställer man ut jaktkompisarna som förhållsskyttar. Som ensam eftersöksjägare har man inga förhållsskyttar, då släpper man hunden och hoppas att den ställer älgen.
Har du inte haft insyn i det i sin jägarkarriär, Kokillen?

10. Nisse lever på en annan planet.

2012-07-15 16:48

Hur okunnig måste man vara för att ej förstå vargpolitiken!! Det går ej att förena: rennäring-fäboddrift-betesdjur-löshundsjakt, el förvalta våra viltstammar. 200 åriga traditioner med öppna och levande landskap. Detta går ej att förena med inplanterade vargar. Man måste välja. Djurägare.

9. Björn

2012-07-15 16:48

Nisse, har du aldrig varit med på ett eftersök?

8. Trovärdig Hermelin??

2012-07-15 16:48

Ditt inlägg nr 7 är inte trovärdigt...Du skriver ju att det går att banda efter en skadeskjuten älg,då måste det ju gå lika bra och banda efter en trafikskadad om viljan finns???

7. Den sa det han var det, Nisse

2012-07-15 16:13

Det är du som inte är trovärdig, Nisse.
Hur tänker du när du inte anmäler dig för eftersök på trafikskadat vilt?
Den skadade älgen har att göra med varpolitiken på det sättet, att det är slut med större delan av den svenska jakten när hundarna inte kan släppas längre. På något sätt måste vi jägare kunna visa den vanmakt vi känner. Ofta är jägaren också samma person som bor på landet och tvingas våndas över fårskocken, huskatten, jäntans ponnyhästar, ankor, kalkoner och så vidare, att vargen inte ska ta dem. En människa som alltså känner flerfaldig vanmakt när samhället prackar på honom eller henne ett stort och potent rovdjur, utan att det finns någon som kan ge en rimlig förklaring till varför.
Vilka politiker kommer att lyssna på oss? Du är rolig, du. Det är ju ingen som lyssnat hittills, det är just därför eftersöksstrejken är ett faktum. Fattar du verkligen inte det?
Oroa dig inte för eftersöken i samband med jakterna. Då ställer man ut jaktkompisarna som förhållsskyttar, sedan spårar man lugnt efter älgen. Är den så pass kry att den går undan, får någon passkytt förr eller senare korn på den. Värre är det för trafikeftersöksjägarna, som ska försöka banda i kapp älgar ensamma mitt natten.
Jag måste medge att jag baxnar när jag läser vad du skriver. Vilka är de som nu anser att det bästa sättet är att spåra trafikskade djur i lina? Vilka är de? Fram med källorna nu.
Till sist frågan om mognad och vapenlicens. Anser du på fullt allvar att svenska medborgare inte ska få avstå eftersök för att demonstrera missnöje. Är ett stilla tigande och tjuvjakt det du vill ha istället?
Så vill inte jag ha det.
Leta fram stövlarna i garderoben nu och ring och anmäl dig som eftersöksjägare. Gör en insats som frivilligarbetare och visa att du gillar vargpolitiken.
Framförallt, sluta kräv att jägare ska vara din och andras drängar.

6. okunnig polis

2012-07-15 15:48

Här norr om Falun tar inte ens polisen fram pistolen när dom står och tittar på en trafikskadad älg. Nåra rådiga män fick slåihjäl den med domkraft när polisen stod och tittade på :(

5. Inte en trovärdig bojkott

2012-07-15 15:47


Hur tänker ni jägare som stöttar eller deltar i den s k bojkotten av eftersök på trafikskadat vilt.
Hur kan en påkörd skadad älg ha med vargpolitik att göra. Varför ska den få betala er frustration över att ni inte längre kan släppa era jakthundar för löshundjakt.
Att delta i eftersök är en frivillig insats, så vad är det egentligen ni bojkottar. Ni bojkottar er egen trovärdighet. Vilken politiker skulle utsätta sin egen trovärdighet och lyssna på er när ni så tydligt visar att ni i grunden saknar empati för vilda djur, som ni säger att ni har.
Och hur ska det bli i höst när ni enligt lag tvingas göra egna eftersök på jaktskadat vilt. Nära 10 000 älgar skadeskjuts varje år i landet. Då måste ni ta hunden i lina och avsluta jakten på älgen eller rådjuret, som gick undan efter ett dåligt skott. Eller tänker ni gå hem och lämna den skadeskjutna älgen i skogen. Det finns t o m de som menar att hund i lina är det rätta sättet att avliva ett skadat djur, jakt- eller trafikskadat.
Ta debatten om varg som vuxna mogna människor, annars har man anledning att ifrågasätta om ni har den mognad som krävs för att ni ska tillåtas bära vapen i skogen.
Att hämnas vargpolitiken på skadade djur känns inte trovärdigt.

4. Svar på - Hur går vi vidare.

2012-07-15 15:46

MartinJ1. Det är bra att du ställer frågan. Det pågår ett febrilt arbete hur vi ska hantera strejken framöver, vilka vi ska träffa för att diskutera problemet med + en del andra förslag som kommit. Vi kommer att gå ut och informera så fort det är något klart. Första steget är nu taget när polisen erkänner att det är ett problem. Tillsvidare måste ni lita på Svennljungagruppen och Dalastrejken, att vi hanterar det på bästa sätt. Information kommer så fort något är klart. Ett av förslagen som vi jobbar med tror vi att alla i de Gröna Näringarna kan enas om fullt ut.
Vi återkommer så fort något är klart. Det kan ta lite tid när det är semestertider.

3. Kostnader

2012-07-15 15:46

Vi måste räkna fram alla kostnaderna med vargstammen o kräva eupengar i och med att de bestämmer över Sveriges folkvalda politker !

2. Hur går man vidare nu?

2012-07-15 12:50

Tanken är att man skall tvinga politikerna till förhandlingsbordet men hur kommer man dit? Vem tar initiativ till att man sätter sig ner och diskuterar? Politikerna har vi ju väntat på i x antal år men intresset verkar ju inte vara på topp från deras sida så hur gör man för att de verkligen skall känna att det brinner just under deras stol?

1. Polisens hundar

2012-07-15 12:49

Att polisen mörkar effekterna av bojkotten är märkligt. Är det ett utslag av att man inte förstår problemen med varg är det ännu märkligare. RPS bekostar årligen mycket stora belopp för att få fram bra hundar i polisverksamheten. Om det måste till eftersök eller brottsbekämpning i vargrevir där polisens hundar är inblandade får vi nog se på uppror bland polisens hundförare. Varför kan inte dagens politiker, makthavare och byråkrater förstå att vargen aldrig samsas med landsbygdens olika intressen med djurhållning, jakt och friluftsliv. Men som sagt, den dagen när ett antal skattefinansierade polishundar hittas sönderslitna i skogen, då blir det ett annat ljud i skällan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB