• Allmogejakt

”Vi stöder arbetet för lågt vargtak”

AktuelltPublicerad: 2012-09-24 15:24

– Eftersöksstrejken fortsätter som tidigare. Samtidigt stöder vi Jägareförbundet fullt ut i deras ansträngningar för att få en vettig vargpolitik.

Det säger Thomas Ekberg, en av frontfigurerna för Svenljungagruppen, efter mötet mellan Jägareförbundets ledning och representanter för de strejkande eftersöksjägarna som hölls på fredagen.

Det var Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare och generalsekreterare Bo Sköld samt Jan Eklind från Jägareförbundet Syd som träffade representanter för de strejkande hemma hos Thomas Ekberg i Östergötland.

Förutom Thomas Ekberg var bland andra Kjell Lennartsson och Johan Frost med från eftersöksstrejkarna, liksom representanter från ett antal av Jägareförbundets kretsar. De kom främst från Västsverige och Dalarna.


”Vid stöder förbundets arbete för lågt tak”
– Vi hade ett bra möte. Diskussionen gällde hur vi ska komma vidare i vargfrågan. Jag tror att Jägareförbundets ledning har problematiken klar för sig och arbetar hårt för att få ett tak på en så låg nivå som möjligt när det gäller antalet vargar. I det arbetet stödjer vi förbundet fullt ut, säger Thomas Ekberg.

Men trots de positiva tongångarna fortsätter eftersöksstrejken som vanligt.

– Även om Jägareförbundet inte stödjer strejken måste förbundet få upp frågan på en högre nivå och få politikerna att förstå vidden av problematiken. Där är jag övertygad om att eftersöksstrejken är viktig, säger Thomas Ekberg.


”Nu måste polisen erkänna problemen”
– Jägareförbundet har också förstått och erkänner nu att eftersöksstrejken inneburit stora problem. Det går inte att blunda för den längre. Nu måste också polisen erkänna problemen istället för att fortsätta att mörka, förklarar Thomas Ekberg.

Han menar att när även polisen erkänner problemen finns en möjlighet att även politikerna fattar vad det handlar om, säger Thomas Ekberg.

Under mötet riktades också en hel del kritik från de strejkande eftersöksjägarna mot vissa företrädare för Jägareförbundet och de uttalanden de gjort.

– Jag uppfattade att ledningen tog till sig av kritiken och insåg allvaret i den, kommenterar Thomas Ekberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

57. Varför bejakar Svenljungagruppen vargen i dag?

2012-10-02 13:37

Svenljungagruppen accepterar varg om följande krav uppfylls:

– Att alla kostnader som vargen orsakar våra gröna näringar täcks av samhället och att finansiering finns för detta.

Då vill jag ställa följande frågor till Svenljungagruppen:

Hur skall en jägare med jakthund som inte vågar släppa sin jakthund på grund av varg kunna ersättas för detta? Ett scenario som många jägare upplever och som jag försöker beskriva konsekvenserna av i min kommentar nedan.
Hur mycket skall ersättningen vara?
Ersätter staten jägarna för sådana förluster i dag?
Anser Svenljungagruppens att kraven om ersättning till ALLA jägare och finansieringen är uppfyllda så att ALLA jägare kan acceptera varg på sin egen jaktmark och 160 vargar i Sverige?

56. Hallå Dick!

2012-10-01 10:15

Jag är ledsen att grusa dina drömmar om ett vargfritt liv i Norge. Norska LRF har tydligen tagit ställning mot frilevande varg men det innebär inte att det blir vargfritt i Norge. Det finns där liksom här, riksdagsbeslut på att det ska finnas varg.
NVV och dess norska motsvarighet jobbar ihop om vargen och betraktar stammen som gemensam.
Sorry,men en tröst är att dom nöjer sig med färre vargar än vad NVV kommer att besluta.
Landsbygdsfrågorna har högre prioritet i Norge än i Sverige, det innebär troligtvis att dom aldrig skulle acceptera den soppa vi har idag här i Sverige.
Så troligen är det bättre i Norge, men vargfritt blir det nog inte.

55. nr 48 Fredde

2012-09-30 14:02

Att göra som SJG, göra det bästa av situationen är givetvis bra nödlösning men jag kan inte se det hållbara i förslaget att rotera runt 160 varghundar under en 3-5 års peiod. Hur detta skulle fungera rent praktiskt och ekonomiskt har fortfarande inte presenterats vad jag vet. Nimby-attityden verkar inte gå hem bland folk på landet...
Eftersöksbojkotten SJG drog igång var iallafall ett sätt att få uppmärksamhet på, liksom traktordemostrationerna. Men det räcker tyvärr inte. Det måste till mer.
Skulle vara intressant att veta hur JRF's arbete går.

54. Jag vill ha full finansiering

2012-09-30 14:01

Många verkar inte vilja acceptera det faktum att Svenskar numera är EU-medborgare.
Att all EU-lagstiftning gäller även i Sverige.
Jag gillar inte heller EU-lagstiftningen i vargfrågan, men jag anser att den Svenska regeringen har tolkat EU-lagstiftningen på ett korrekt sätt.
Tyvärr är det nog så at EU-domstolen har rätt att sätta Sverige under tvångsförvaltning i vargfrågan.
Norrmännen kan tydligen ENAS om ett Nej till frilevande varg i Norge.
Norrmännen ENADES också i EU frågan och Norge slipper nu också EU.
Ett klart och tydligt framgångskoncept i vargfrågan, som vi bör studera lite närmare.
Och så kan vi glädjas med Norge i stället!
Att normännen har modet och förståndet att säga nej till frilevande varg och EU.
Grattis Norge ni slipper EU.
Grattis Norge, ni slipper vargplågan av frilevande djurparksbastarder mellan hund och varg samt en inplantering av renrasig Sibirisk/Rysk varg.
Grattis Norge till en levande landsbygd med fårnäring, fäbodbruk, viltstammar, jakt och jakthundar.
Grattis Norge till ett enat folk och en vänskap mellan människor som inte slits sönder av extremismen. Av stora konflikter som orsakade av extrema djurrättsaktivisters extrema vargpolitik.
Svenljungagruppen säger - vi kan inte se några som helst möjligheter att ha varg i Sverige som inte är fullt finansierad av staten.
Miljöminister Lena Ek anslår tjugo budgetmiljoner att användas till att tysta vargkritiken och för att dölja konflikten över rovdjurspolitiken, som ministern har ansvaret för.
Skärrade medborgare skall tystas, enligt principen syns inte vargkonflikten i media så finns den inte heller.
Jag känner mig lite skärrad faktiskt. Efter det att vargplågan nu har kommit till Västernorrland. Bara några enstaka mil ifrån där jag bor och jagar med lös hund har två jakthundar under en kort tid blivit angripen av varg.
Jag börjar nu känna att jag inte kan släppa mina hundar lös längre och att min jakt nu är förstörd.
Jag vill bli fullt finansierad av staten. Om Staten betalar mig några miljoner till en nystart i Norge där jag slipper EU och Sveriges vargpolitik, då flyttar jag gärna till en levande landsbygd med fårnäring, fäbodbruk, stora viltstammar, jägare, jakt och jakthundar.
Till ett Land med ett enat folk som inte slits sönder av extremismen och extrem rovdjurspolitik.
För några ynka miljoner kan Svenska staten sen få fortsätta att förleda medborgare och styra Sverige med diktatoriska styrmedel, helt utan någon som helst kritik ifrån mig. För fyra miljoner lovar jag flytta till Norge och att bli tyst som en mus.
Svenljungagruppen vill Ni vara snäll och hjälpa mig till full finansiering?

53. nr 47 K.L. Svenljungagruppen

2012-09-30 14:00

Trots Era stora kunskaper om djur och natur får man intrycket av att Ni inte vill, vågar eller kan ifrågasätta "varg"cirkusen fullt ut av någon anledning...52. Kjell L

2012-09-29 13:25

Som jag tidigare sagt så högaktar jag alla som aktivt gör något för att påverka frågan i positiv riktning och inte bara sitter och väntar på att någon annan ska göra något. Jag är säker på att vi egentligen ser samma mål framför oss om än vi väljer olika vägar för att nå dit.
Min tro är att det inte finns bara EN väg som leder till målet, utan tvärtom så att ju flera vägar som används desto bättre.

En av anledningarna till att jag inte vill ställa upp på att vi ska ha någon frilevande varg i Sverige överhuvudtaget, bortsett från biologiska argument, är att jag i konsekvensens namn inte kan/vill peka ut någon del av Sverige som då ska ha dem, eftersom jag själv absolut INTE vill ha dem i min hemtrakt. Och jag har hittills inte träffat någon jägare som vill ha varg där de själva är verksamma.
Var ska de då tillåtas vara? Och vilka ska mot människors vilja stå för ett sådant beslut? Och hur ska det gå till att tillse att de blir där de ska vara i det antal som bestämts?
Det är frågor som jag måste kunna besvara och stå för om jag säger ja till varg i Sverige.
Men naturligtvis är jag inte dummare än att jag inser att 150 vargar är bättre än det antal vi har idag.

Att vargarna jämlikt ska fördelas över hela Sverige som många kräver är en utopi då det inte finns någon uttalad vilja från ansvarigt håll att det ska bli så. Tvärtom vill jag påstå. Vi som idag har dem ska också i framtiden ha dem.

Till sist. Om det vore så att den Skandinaviska halvön tillhörde den östeuropeiska vargens historiskt naturliga utbredningsområde, så skulle vi säkerligen inte behöva transportera dem hit. Min uppfattning är att vi blandar ihop begreppen när vi idag talar om skandinavisk vargstam. Den i begreppsvärlden skandinaviska vargen försvann för flera årtionden sedan, vilket var orsak till att Naturskyddsföreningen startade Projekt Varg, som bl.a. innefattade uppfödning av s.k.fennoskandisk!!! varg i djurparker för utsättning. Skälet till detta var att det 1976 bedömdes vara små chanser för invandring av varg från Finland. År 1976 skriver fil.dr Håkan Hallander och projektledare Mart Marend att man har 14 varghägn med ett 40-tal fennoskandiska vargar. Allt detta hade sitt ursprung i ett internationellt vargmöte i Stockholm 1973.
Där började resan fram till där vi är idag, en resa som sett mot alla neddragningar som skett inom enbart vård och omsorg, måste sägas varit makalöst kostsam.
Att man idag säger att Projekt varg aldrig genomfördes övertygar inte mig, vilket är ytterligare en anledning till mitt nej till frilevande varg.

51. Engdahl tar upp något viktigt

2012-09-29 11:16

Vi jägare får inte mycket sympatier när vi säger att vargen är ett problem.
När däremot människor har svårt att få sina verksamheter
att gå ihop och att man känner oro för både djur och barn så blir problemet ett annat.

Det absolut bästa är att LRF, med stöd av jägarförbunden, primärt driver frågan hur många vargar vi ska ha.
Alla landsbygdsboende inklusive jägare bör ansluta sig till LRF med kravet att LRF verkar för ett lågt vargtak.

50. Scenario som kan leda till 0-mål

2012-09-29 10:29

Det är faktiskt fullt möjlig att vi inom ett kvartsekel kommer att på nytt avläsna vargen från den Skandinaviska faunan.
1. Av någon anledning börjar en vargflock räkna in människan som bytesdjur. "The maneating wolves of Ashta" ger en fingervisning om hur en sådan utveckling kan ske. I de flesta kända liknande fall krävs ofta 10-20 offer innan vargarna är avlägsnade.
2. Världens växande befolkning tillsamans med brist på energi gör att vi inte längre har möjlighet att förse vår befolkning med mat. Importen stryps och vår nuvarande matproduktion kan inte utökas om vi inte utnyttjar produktionskapaciten i skogsregionerna. Då kan vi inte låta rovdjur härja fritt utan vi får gå tillbaka till gamla tiders handhavande av rovdjurspopulationerna. Dvs generösa skottpengar.

49. #43 Kjell Dahlin

2012-09-29 10:29

Som jag sa i mitt tidigare inlägg så finns det inte några biologiska skäl att ha en vargstam i Sverige. Det egentliga skälet är att allmänheten inte accepterar utrotning av en inhemsk art. Vad jag förstår så vill du lyfta frågan om den vargstam som vi har i dag är inhemsk när den faktiskt en gång har varit utrotad. Den vargstam som vi har och har haft i Skandinavien är ju samma stam som finns i Ryssland så jag tror inte på att detta leder någonstans. Jag håller fullt med dig om att det finns en stor genetisk risk som forskarna tar om det skulle visa sig att den vargstam som vi har i dag har hundgener och man inavlar på denna stam. Då skapar man ett djur som inte tidigare har funnits i vår natur. Du har helt rätt, detta måste fram och ifrågasättas. Vi har lyft detta i flera av våra debattartiklar och vi mycket tydliga med att vid blotta misstanken om att en varg är hybridiserad så skall den bort. Här spelar vargvärnarna oss i händerna när de vill värna alla vargar, även hybrider. Det kan bli ett stort misstag för dom för jag är ganska säker på att det finns fakta i detta ämne som inte har kommit fram.

48. Miss

2012-09-29 10:27

Klart man kan ta den fajten också kanske är det de JRF har tänkt med sin 0-vision för då krävs det stora förändringar i tagna beslut. Men det jobbet kommer att ta år och åter år att få till så länge inte problemen är större än idag.

ska du försöka gör något här och nu får du nog som SJG försöka utgå från de beslut som finns och försöka tolka de så fördelaktigt som möjligt.

Du har ju varit väldigt kritisk till SJG arbete. Kan du inte själv tala om hur du anser man ska arbeta. Att säga 0 vargar är den enkla delen men hur kommer vi dit?

47. # 44 Miss.

2012-09-29 10:26

Nej Miss vi skall absolut inte vara några nickedockor och vi måste absolut säga ifrån. Men vi måste som jag sagt tidigare ge våra politiker hållbara argument som de kan ta åt sig och använda i sin tur. Sedan så tycker jag det är helt riktigt att börja ifrågasätta EU och att våra politiker skriver på avtal som gör att vår demokrati sätts ur spel. Nu sitter tjänstemännen på NVV och manipulerar hela vargfrågan tillsammans med tjänstemän inom EU. Det måste det bli stopp på detta.

46. Jag är nöjd med svaret

2012-09-29 10:26

Svenljungagruppen, Thomas Ekberg, Kjell Lennartsson, Bengt Håkansson, Urban Nilsson, Leif Andreasson, Thomas Persson, Mikael Fransson säger nu att de bara företräder sig själva och att de inte har någon som helst rätt att företräda andra jägare eller markägare i förhandling med Statens företrädare, om hur många vargar vi skall tvingas leva med i Sverige.

Viket är bra! Att detta blev helt klarlagt för alla som är berörda.

Jag anser att Svenljungagruppens bejakande av vargen var och är ett av de allra största hindren för en fortsatt positiv utveckling av:

Ett samarbete om
Nej till frilevande varg i Sverige.

Men jag är helt nöjd, med svaret och med utvecklingen.

45. Broman

2012-09-28 17:27

Oavsett om några förespråkar 0 vision och tror på den linjen. Eller om några har en liten annan infallsvinel för att komma till tals. Så är ju delmålen samma. Licensjakt på Varg, minimera stammen så långt det bara är möjligt.
Har aldrig hört Ekberg säga sig föra någon annans talan, ej heller Solveig.
Vi skall inte tro att Svenska Jägarkåren är dummare än att dom själva begriper vem som för vems talan. Har någon bekymmer med att en mindre gruppering än sin egna tar för stor plats i media? Ja då är nog frågan huruvida om medlemsavgiften i sin egna organision har förvaltats på rätt sätt.


44. nr 38 K.L Svenljungagruppen

2012-09-28 16:57

Ska man tolka Svenljungagruppens svar till Kjell Dahlin i inlägg nr 38, att det är viktigare att vara EU:s och politikernas "nickedocka" och stödja felaktiga beslut, regler och avtal än att säga ifrån?

43. Kjell

2012-09-28 09:37

Jag kan förstå ditt resonemang men ska vi prata konventioner och direktiv så inställer sig frågan: Hur många vargar fanns det i Sverige när dessa konventioner och avtal undertecknades?
Att tre individer från den östeuropeiska vargstammen av någon anledning kom att dyka upp i västra Värmland av alla ställen har alltså blivit orsak till att Sverige, för att kunna hysa en livskraftig vargstam, måste införliva Sverige i den östeuropeiska vargens naturliga utbredningsområde. Alltså att vi ska bygga upp ett livskraftigt bestånd utan egentlig kontakt med det naturliga utbredningsområdet. Och vill de eller kan de inte av olika orsaker gå hit på egna ben, vilket all historik visar är högst ovanligt att de gör, måste vi, för att uppfylla vad dessa av byråkrater skapade regelverk föreskriver, transportera dem hit. Vad man genom detta mänskliga avelsarbete gör, är att man skapar en genetiskt ny vargstam. Man bevarar inte en "inhemsk" art som väl är andemeningen i konventionerna och avtalen, utan man skapar i ett projekt med en diffus agenda, där forskare och tjänstemän tillåts husera fritt, en genetiskt ny typ av varg.
Det är detta jag menar måste ifrågasättas om det, mot bakgrund av konsekvenserna för befolkningen, finns biologiska skäl för.

42. Läs #39 noga!

2012-09-28 09:37

Kjell L pekar på huvudorsaken till varför rovdjurpolitiken havererat (maktkåta tjänstemän på NVV med deras tentakler ut i diverse mer eller mindre extremistiska sk. värnarorganisationer) men han pekar också samtidigt på den absolut bästa möjligheten att vinna det här kriget. Vem i Sverige vill ha ett tjänstemannastyre? Vem vill styras av tjänstemän utan personligt ansvar som inte väljas bort? Jag tror vi kan få med oss en stor del av Sveriges befolkning på att det inte är det rätta.
Bra jobbat Kjell L och SJG! Varför de mest ivriga 0-visionärerna inte bara lutar sig tillbaka ock litar på JRF förstår jag fortfarande inte och ännu mer oförståeligt är varför man ödslar kraft på att kritisera andra jägare som faktiskt har samma mål, om än lite annan taktik.

41. Mycket bra skrivet, Kjell Lennartsson!

2012-09-28 09:37

Precis så förhåller det sig.
Vi kan tycka vad vi vill om vargen, men utrotning av frilevande i Sverige kan aldrig bli något annat än en vision.

40. nr 37 Kjell Dahlin

2012-09-28 07:41

Mycket bra skrivet!

39. # 26 Svar Dick Broman

2012-09-28 07:40

Vi har aldrig haft för avsikt att förhandla själva med våra politiker eller statens tjänstemän utan det skall givetvis våra jägarorganisationer och LRF sköta.
Svenljungagruppen jobbar med att ta fram kalkyler och fakta samt att debattera frågan för att understödja våra organisationer. Vi försöker också skapa förhandlingsverktyg.
Men problemet är att tjänstemännen på Naturvårdsverket inte tänker gå in i någon frivillig förhandling utan de tänker utöva ett fullfjädrat tjänstemannastyre i vargfrågan. De har lyckats med att ”lura upp våra folkvalda politiker på läktaren” så nu kan de styra och ställa precis som de vill.
Det tänker inte vi acceptera, utan nu måste krafterna läggas för att belysa hur odemokratiskt bedrövligt dessa tjänstemän uppträder.

38. # 37 Svar Kjell Dahlin

2012-09-28 07:40

Vårt ekologiska system klarar sig utmärkt utan varg och det på grund av att det finns en annan stark naturlig predator nämligen människan. Vi människor har genom den naturliga evolutionen fått en plats i det ekologiska systemet som toppredator.
Men frågan om vi skall hysa varg eller inte hänger mer på attityden att utrota en art än biologiska skäl.
Givetvis så finns det otroligt mycket varg i Ryssland så vargen är absolut inte globalt utrotningshotad. Men vi kan inte utrota någon art då vi har skrivit på Bernkonventionen och dessutom så är det inte accepterat av samhället.
Det skrivs ibland kommentarer om att vi endast skall ha varg i djurparker, även i denna tråd läggs detta förslag. Men djurparksdjur räknas inte. Det måste vi förstå.
Det handlar inte om att handla politiskt korrekt utan det handlar om att uppträda innanför de lagar och avtal som är skapade och undertecknade av våra folkvalda politiker. De avtal som är undertecknade ger oss möjlighet att begränsa vargstammen men ger oss inte möjlighet att utrota vargen igen. Därför så kämpar vi för att få till ett tak.

37. Finns det biologiska skäl?

2012-09-27 13:21

Låt mig först säga att jag lyfter på hatten för ALLA som på något sätt reagerar och agerar i denna för landsbygden avgörande fråga.
Men Thomas och Kjell, finns det, med hänsyn till vargens situation på detta klot, några biologiska skäl för Sverige att, ställt emot kostnader och konsekvenser, på articifiell väg etablera en spillra av den östeuropeiska vargstammen i denna periferi av denna stora stams utbredningsområde? Och om inte? Vilka andra förnuftsmässiga skäl kan finnas? Enbart skälet att agera politiskt korrekt, kan aldrig vara acceptabelt för en jägare och glesbygdsmänniska. Konsekvenserna för människor kan bara försvaras om det gäller en globalt hotad art, vilket knappast är fallet här.
Vargen behöver inte Sverige och Sverige behöver inte vargen!

36. # 28 Svar Engdals

2012-09-27 08:04

Att påstå att vi driver frågan med ett maxtak för att vi vill ha jakt kan inte bli mer fel. Vi har tagit fram kalkyler som visar att rovdjursutredningens förslag kostar bönderna minst 9 miljarder i investering i rovviltsavvisande staket. Det blir en årskostnad på ca 800 miljoner per år för bönder som har djur.
Flera av oss som jobbar i Svenljungagruppen är eller har varit bönder med betande djur så vi är väl insatta i böndernas problem och vi jobbar minst lika mycket för lantbruket som för jakten i denna fråga. Vi har även haft möte med ledningen i LRF för att uppmärksamma dem på problemet och få dem att agera. Tyvärr helt utan resultat, vilket gör mig som LRF medlem mycket besviken.
Jakten som grön näring är ingen liten näring. Jakten omsätter t.ex. 30 gånger så mycket som fårnäringen och vi räknar i dag med att vargen skadar vår näring jakt med ca 200 - 300 miljoner om året. Det är mer än vad rennäringen och fårnäringen omsätter tillsammans. Vi har valt att jobba för att få till ett tak på grund av att myndigheterna föreslår en obegränsad vargstam med ett golv på 450 vargar. Men vi är tydliga med att om vi skall ha varg så måste den vara finansierad av staten. Det är den inte i dag.

35. Engdahl

2012-09-27 08:03

Låter ju en aning bakvänt. SJG startade ju när vargen kom till Svenljunga. Om de då velat jaga varg hade de ju inte startat nått mot varg. Däremot håller jag med om att det är djurhållarna som tar största smällen men från er är de dock tyst. Det är väl Åke S som faktiskt försöker nått. Er egen organisation LRF verkar ju inte se några problem alls. Borde ju rimligen vara ni som driver på kampen o färre rovdjur. Ni kanske är nöjda med ersättningen? (OBS provokation)

34. 0-vision är att slå bensin på elden.

2012-09-26 16:57

Det är upp till var och en hur man vill jobba med den här frågan. SJG och Dalastrejken tror på ett spår. De som tror på 0-vision får organisera sig och driva den frågan mot politiker. (Hittils har jag inte sett en enda som organiserar sig och driver frågan). Att tänka på: Det svåra är att få allmänhet och politiker att förstå allvaret i frågan. Även om jag gärna vill ha 0 vargar i Sverige så ser inte en stor del av Sveriges befolkning det så. Driver man frågan 0-vison så är det som att slå bensin på elden åt vargkramarna. När vargkramarna kan använda argumenten att jägarna vill UTROTA VARGEN, så tror alla att den är utrotningshotad och den måste räddas. Det gör att de får många som håller med, däribland okuniga politiker, om att vargen måste skyddas. HUR FEL DE ÄN HAR.
Därför anser jag att det är lättare att driva frågan om ett så lågt tak som möjligt.

33. Det är som det är

2012-09-26 16:56

I åratal har man hört att det bara är att stängsla riktigt så kommer inget att hända, trots att vargen tar sina rundor runt hagen.
Nu är ju detta en sanning med modifikation. Eller om man så vill ren lögn mot bättre vetande.
Man har pratat om ”rovdjurssäkra stängsel”, men det har på senare år blivit kraftig devalverat till ”rovdjursavvisande stängsel” i samma takt som vargstammen ökat i antal.
Fårbonden som sköt vargen inne i fårhagen i Alfta hade ett sådant stängsel. Stängslet var dessutom uppsatt med hjälp av Svenska Rovdjursföreningens stängslingsgrupp.Allt väl så långt alltså. Man förutsätter ju att detta nu skulle stoppa attacker mot fåren från främst vargen. Men det tog inte lång tid förrän det var dags igen. Denna gång i Svärdsjö. Där hade också fårägaren ett ”rovdjursstängsel”.
Enligt uttalande från Viltskadecenter så krävs det ett staket som är 5 meter högt, riktad utåt och förstärkt med eltråd för att kunna kallas någorlunda ”vargsäkert”.
Men vänta nu!
Då har alltså någon medvetet gått runt i alla år och ljugit om de nuvarande stängslens förträfflighet? Eller har vargen lärt sig hoppa tro? Något måste ha hänt med vargen då man tidigare klassade dessa stängsel som fullt dugliga. Med de två senaste attackerna i färskt minne så fungerar ju uppenbarligen inte dessa stängsel som används idag.

32. Låt mig å påpeka att mitt inlägg Nr 29

2012-09-26 14:47

...Är ej bara för vargen jag vill att vi skall ut ur Eu,det är många fler orsaker än så,men vargproblematiken har riktigt fått bägaren att rinna över,varav det kan se riktat ut mot eu,att det kan tyckas att det är bara för vargen jag vill att vi skall ut,men det finns 111 orsaker till:)

31. 29 SMSL

2012-09-26 14:47

Kommunikation är svårt. I ett antal inlägg här på JoJ propageras det för utträde ur Eu som en lösning på vargfrågan. Det reagerade jag på.
Varför: För att Jag tror det är mycket lättare att påverka rovdjurspolitiken om vi inte behöver få en majoritet om utträde ur Eu för att lyckas!
Jag tror nämligen att dra in kravet på utträde ur Eu i vargdebatten är kontraproduktivt.
Skall vi lyckas måste vi få så många som möjligt att enas, dvs få en majoritet för en ändrad rovdjurspolitik. För att lyckas med det måste vi minimera det som skiljer oss åt och koncentrera oss på det som förenar.
Din fråga i inlägget förstår jag inte. Lite av "Har du slutat slå din fru?"
Jag vet nämligen inte om det var naturlig förökning eller om konspirationsteorin är verkligheten, eller om det är en mix av båda.
Om du frågar om jag tycker det var ok att påtvinga befolkningen varg i närmiljön och hindra befolkningen från att skydda sig och de sina så är svaret nej. Det är inte lokal förankring att gå bakom ryggen på befolkningen och det är ett intrång i den privata tryggheten och privata äganderätten som är oacceptabel.
Nöjd?

30. Jag tänker

2012-09-26 13:35

att Svenjungagruppen arbetar för och gör det SJF vill, men inte kan...då blir dom av med bidragen...Bra då liksom att skicka ut någon trevlig TV-kändis som folk kan känna sympati med, och sen att denne inte sticker under stol med att man träffar personer hos SJF flera gånger under resans gång, gör väl att man tror att man behåller medlemmarna. Samma skrot och korn!

29. Till Lars S inl.nr 25

2012-09-26 13:35

Så här skrev du. Jag tror nämligen att de har mycket större förutsättningar att åstadkomma förändringar än de som gastar här på JoJ om driva kravet på utträde ur Eu pga vargfrågan.
Så som jag tolkar detta kan jag inge annat se än att du tog med ordet EU i ditt inlägg.
Nästa du skriver i inl:nr 25.
Tror du på allvar att det är rätt politisk metod att driva medlemsskapet i Eu som en lösning på vargfrågan?
Ja faktist till den frågan utan o tveka.
Då kan du få ett par frågor av mig ,var det rätt att föra in vargen i svensk fauna,då det var konstaterat att ingen frilevande varg fanns i sverige efter 1965 Bakom ryggen på landsortsefolkningen ??
Nämn för gudarna inte Sareks Vargen paddjelanta 1968,den sista vargen i sverige.
Är det rätt att dom skall ta alla smällar för vad EU *Bryssel* beslutar o gör ??
Tror det räcker så tills vidare.

28. Svenljungagruppen lägger tak

2012-09-26 13:34

Det finns endast en anledning till att, Svenljungagruppen inte kräver 0 frilevande vargar, utan pratar om "tak", när det gäller antal vargar i Sverige.
De vill jaga varg !
De bryr sig inte om att, djurägare och andra landsbygdsbor plågas av den ökande vargstammen. Det är faktiskt inte jägarna, som lider mest av vargförekomsten i våra marker. Det är istället de, som har sin utkomst i, som det så populärt heter, de gröna näringarna och övrig landsbygdsbefolkning, som är rädda om sina husdjur.
Det är ytterst få jägare, som lever på jakt. Dessutom kan jägarna lämna hunden hemma hos matte, då minimeras risken att vargen tar hunden!
Djuruppfödare däremot,är tvingade av EU och Jordbruksverk, att släppa djuren på bete, där de riskerar att bli skadade/dödade av varg.........

27. SMSL

2012-09-26 13:34

Vad jag förstår vill SJG ha så få vargar som möjligt. Men Thomas påstår idag att kommer man med förslaget 0 så hamnar man på läktaren och får vackert titta på när besluten ska tas. Om det är så vet jag inte då jag själv inte träffat beslutsfattare. Du kanske har bättre insikt hur det fungerar och kan säga att Thomas har fel? JRF har ju dock kört 0 nu ett tag. De borde ju kunna rapporter om de lyckats omvända några beslutsfattare till 0 målet. De måste ju känna om 0 verkligen är genomförbart eller är 0 bara för att få ryggdunkar från jägarkåren. Om JRF inser att 0 inte går igenom är då strategin att sitta på läktaren och säga "vad var det jag sa" när problemen kommer eller vill man arbete för så lite vargstam som möjligt. Men du har rätt i att fler vargar än 0 innebär skador och kostnader som idag våra styrande verkar tycka det vara värt. Tycker SJG där gjort ett bra jobb genom att faktiskt visa på de ekonomiska världen som jakten har. Läser även att Sprängare på SJF vill ha en konsekvens analys vilket är förvånade att det inte finns eller att SJF inte tagit fram en sådan själv.
SJG har då vad jag förstått försökt lägga sig på en så låg nivå som möjligt men som ändå når upp till de åtagande Sverige har. Om det är rätt eller fel strategi är ju upp till var och en att bedöma. Det finns en uppenbar risk med att sätta ett tak att vargen blir kvar där den är. På så sätt kan fri tillväxt vara bättre så att fler får förståelse vilka problem vargen medför.
Angående EU kan jag hålla med om att det finns många orsaker att ifrågasätta den men vargen är knappast en av de stora. Norge är som du vet inte med i EU men varg har de likafullt även om de nu verkar vilja köra NIMBY mot andra länder.

26. Mycket viktigt att klargöra vilka Svenljungagruppen företräder

2012-09-26 11:55

Ekberg, hur många jägare företräder Du?
Hur många jägare har givit Dig mandat att förhandla om antalet vargar i Sverige?
Vi är enligt Sifos mätningar 563 000 jägare.
Mur många av dem har Svenljungagruppen rätt mandat att företräda?
Företräder Svenljungagruppen SJFs medlemmar?

Det är mycktet viktigt att den frågan klargörs öppet inför alla jägare.

25. 22 SMSL

2012-09-26 11:55

Läs en gång till.
Har jag skrivit något om att vara med i Eu eller inte? Nej det jag inte. Jag har skrivit att vargfrågan inte löses med krav på utträde ur Eu. Inte ens i Grekland fick utträdeskravet majoritet. Tror du på allvar att det är rätt politisk metod att driva medlemsskapet i Eu som en lösning på vargfrågan?

24. Vargtak 4

2012-09-26 09:26

Hej Igen! Låt mig klargöra att svenljungagruppen inte påstår sig att ha mandat att förhandla åt alla jägare, utan är en fristående grupp ideellt arbetande för att få en så liten vargstam som möjligt ,stödjer man vårt arbete så gör man, men har man bättre ideer så är det självfallet bra om man använder dem.Det är beklagligt att det finns jägare sm hoppar på oss istället för att lägga krutet på våra beslutsfattare! vi respekterar alla åsikter och tror man att man kan få igenom 0 vargar så ska man naturligtvis driva den linjen och det har vi respekt för,vi försöker bara att få till en förbättring och har stridit i 10 månader,vi fortsätter och hoppas vi orkar!

23. Till Fredde inl.nr 20 samt Lars S inl.nr 22

2012-09-26 09:20

Till Fredde:
Thomas Ekberg gör ett bra jobb,inte tu tal om det,men om man inte kan säga noll varg,så kommer vi ingen vart,och problemet kommer att kvarstå,där folk kommer att förlora djur fortsättningsvis.

Till Lars S inl.Nr 22.

Låt mig få nämna dig en sak ang. EU. Det första var att sverige inte löpte linan ut som finland och övriga länder,när dom beträdde EU , dom ändrade om också sin valuta,Gjorde sverige det ??? "NIX" , Sverige ville endast äta godsakerna,i dag får vi betala för dessa godsaker i massor.

Då kanske du är en som förespråkar Euro i sverige i stället för svenska kronan ??

Nädu ut ur EU skall vi av många skäl,det är nog nu med fjanteriet med låtsas styret Bryssel,dags att återta det styret vi förlorade innan vi beträdde EU...!!

22. Mandat att agera har vi alla.

2012-09-26 08:15

Jag är mycket tacksam för det arbete som Svenljungagruppen lägger ned. Jag tror nämligen att de har mycket större förutsättningar att åstadkomma förändringar än de som gastar här på JoJ om driva kravet på utträde ur Eu pga vargfrågan. Däremot skulle jag vilja ha mer fokus på ett utvidgat §28 där vargens blotta närvaron vid gårdarna ger skyddsjaktsrätt med eget beslut. Först då kan vi få något som kommer i närheten av lokal förankring.

21. Dick

2012-09-26 08:13

Står det i Thomas svar att han förhandlar för ALLA jägare?

20. Smal

2012-09-26 08:13

Det är väl inte Svenljungagruppen du ska ställa den frågan till utan din politiker. Det är ju inte Svenljungagruppen som sätter spelreglerna.

19. Thomas Ekberg!

2012-09-26 08:13

Du har knappast rätat ut några frågetecken, snarare tvärt om!
Det verkar som att Du tror att "talesmännen" för Svenljungagruppen och dess åsikt i vargfrågan är synonymnt med hur vi övriga jägare skall tycka och tänka.
Den villfarelsen vill jag härmed ta ur dig!
Jag vill inte ha (och många med mig) ett maxtak på 160 vargar, jag vill inte ha någon varg alls.
Tak eller golv!? går vi inte med på detta, "då får vi glatt lösa biljett och sitta på läktaren"!!
Med dagens rovdjurspolitik lär vi hamna där alldeles oavsett.
Beklagligt att det sker med "hjälp" av valda delar av jägarkåren.
Jag lovar dig Thomas Ekberg, många vargar runt gårdar och hus blir det.

18. Till Svenljungagruppen Thomas Ekberg

2012-09-25 16:29

Du vet precis som jag att sverige har ett allvarligt problem nämligen vargen,så långt kan jag tänka mig att vi är överrens.
Skulle du kort kunna svara på varför inte djurparksvargar är gott nog ?
Du som jag vet att det är koppeltvång på hund,och du vet även att hunden är närmaste släkting till vargen, Visst skulle vi kunna strunta i koppeltvånget,och ha frilevande hundar också.? För jag kan tyvärr inte se skillnaden mellan en frilevande hund,eller frilevande varg.
Koppeltvånget och regel mot lösspringande hundar är en regel som skapats av ett syfte, med finare ord för allas trevnad.
Låt vargen vara på zoo för allas trevnad, bygg en större anläggning för vargen o tjäna pengar på det, inget jag bryr mig om, men låt inte dessa enorma vinst syften få beskostas av landsbyggds befolkningen, i form av inskränkt frihet, frihetsberövning är nåt brottslingar skall ha, inte landsbygdsbefolkningen, thomas.

Mvh:S.Michael.Somsri Lundin

17. Av vem har Svenljunggruppen fått förhandlingsmandatet?

2012-09-25 16:28

Att förhandla åt alla jägare om hur stor vargstam vi skall ha i Sverige?
Har Du själv utsett Dig till förhandlare åt alla jägare?
Vem har gett Dig mandatet? Jag har aldrig sett maken till självgodhet.
NEJ, Ekberg, Du har inte mitt mandat att förhandla åt mig i varje fall.
Knappast åt några andra jägare heller.
Om Du skall ha 160 vargar får Du ta emot dessa på Din egen jaktmark i Örebro och Dina kollegors jaktmark i Svenljunga!
Och ge oss svar på frågorna.

16. Thomas Ekberg & JRF

2012-09-25 13:36

Jag hoppas ni kan inleda samtal. Det finns ingen mening att motarbeta varandra. Att de enskilda föreningarna har olika mål borde inte förhindra att man har ett antal gemensamma punkter på sin agenda. Kan du sen inkludera fler organisationer i dessa punkter så är det ju en stor bonus (LRF, SSR, SKK, kommuner, etc etc).

15. intressant tanke!!

2012-09-25 13:26

Jag tycker vi ska säga ja till varg tak nu precis som svenljunga gruppen. Men vi driver stenhårt frågan om att vargarna ska vara på deras marker samt söder om stockholm. Då får dom se hur vi har det här i dalarna och vi kan då säga "men ni ville ju ha ett varg tak så vad gnäller ni om":)

14. Vargtak 3

2012-09-25 13:26

Skall försöka kort att svara på inläggen till dags dato. Vi tar självfallet gärna ett möte med Jägarnas Riksförbund ,vidare hölls mötet hos mig av logistiska skäl eftersom Östergötland vart mest centralt! Då det var folk från hela landet, Det var också SJF Som bad att få till mötet, vidare så innefattade mötet framför allt representanter från en rad kretsar i SJF som var missnöjda med förbundets agerande i rovdjursfrågan.
Kretsarna önskade att talesmännen från svenljungagruppen och Dalastrejken skulle närvara för att presentera sin Rovdjurspolicy och föra kretsarnas talan.
Som vi tidigare nämnt är det en utopi att gå in med att tro vi kan komma någonstans i en förhandling eller diskussion med 0 vargar då får vi glatt lösa biljett och sitta på läktaren.
Vi vill ha ett maxtak på 160 vargar. Visar det sig att vi inte behöver det vill vi självfallet ha ett ännu lägre tak ,i dag föreslås ett golv på minst 450 och inget tak,vilket med ett skräckcenario kan bli betydligt mycket mer! Ingen vill väl ha varg runt knuten! men säg att vi får 1000 eller 2000 vargar var skall dom vara? Jag tror de flesta förstår att vi jobbar för så lite varg som möjligt och som är politiskt gångbart, vidare kräver vi att varje varg skall vara fullt ut finansierad av staten!
Hoppas jag rätat ut en del frågetecken!

13. Nej till varg i Sverige utrotar inte vargen

2012-09-25 11:34

Vargen behöver stora marker som inte är bosatta av människor.
En vildmark som fortfarande finns t.ex. i Canada och Alaska.
Där finns det gott om varg och där skall vargarna leva. Inte ibland människor i Sverige.

Att vargen är ofarlig för människor och kan leva bland mänsklig bebyggelse är en myt odlad av en väl iscensatt kampanj av miljörörelsen som i Sverige heter Projekt varg.
Där Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen agerat propagandamaskiner och Miljöpartiet är själva loket i Sverige.

Det kommer att misslyckas i det långa loppet att ha varg i Sverige.
Eftersom vargar är vargar och kommer att agera som vargar och fortsätta att vara vargar. även i tätbebyggda Sverige.

Vargarna kommer alltid att gå dit maten finns, söka sig in ibland bebyggelse och även angripa barn. Vargarna kommer att döda hundar och alla andra tamdjur, även kor och hästar, men särskilt våra jakthundar.
Och vargarna kommer att få våra viltstammar att krascha.
Vargar sprider för människan dödliga sjukdomar som dvärgbandmask och rabies. Vi kommer inte ens att vilja vistas i naturen och plocka bär och svamp med en Svensk vargstam.
Sverige är alldeles för tätbebyggt för att hysa en egen vargstam.
Att detta skall vara så svårt att begripa.

Vi inom JRF som förstår att Sverige är alldeles för tätbebyggt och att i inte kan ha vargar som vistas ibland våra barn, tamdjur och jakthundar. Vi säger naturligtvis nej till frilevande varg i Sverige.

Det är bara att kon statera Svenljungagruppen och SJF bejakar vargen. Svenljungagruppen säger att JRFs medlemmar som säger nej till frilevande varg, vill utrota vargen och att vi bara framstår som rabiata varghatare. Svenljungagruppen är JRF-fientlig och splittrar bara jägarkåren.
Det är också vad som lyser igenom i artikeln ovan.

12. Utgår

2012-09-25 11:34

Har redan gått ur Jägarförbundet, dom är för beroende av statsbidrag.
Flathet

11. Noll

2012-09-25 11:33

Utan vargar, inga problem. Det är dit vi måste arbeta.
Allt tal om ett visst antal eller "tak" är fel. För vem räknar antalet vargar? Kan vi lita på dem..??

10. Björn H mm

2012-09-25 11:33

Som jag förstår dig vill du inte begränsa antalet vargar. Ja, du kan yra om 0 men det förslaget finns inte idag hos politikerna så snälla släpp det. Politikerna skriver jag, det är ju forskarna med NVV som ska bestämma. Men sak samma 0 finns inte på deras agenda idag. Förklara istället varför vi jägare INTE ska försöka begränsa vargstammen till så få som möjligt? Jag vet ett antal orsaker som talar för fri tillväxt men jag vill gärna att ni som inte vill ha ett tak också berättar om vad alternativet är och varför exempelvis ett golv på 450 är bättre. Och snälla kom inte med att vi ska gå ur EU och annat trams då ingen ens driver dessa förslag utan är mera populistiska uttalande för att få ryggdunkar. Ska jägarkåren ens lägga energi på kommande vargbeslut?

Vart vargen ska vara enligt SJG har ju redovisats massor med gånger. Om deras strategi är realistisk får ju var och en bedöma. Vart ska ett golv på 450 vargar vara kan man ju också fundera på. Jag tror personligen aldrig ett tak kommer att få sättas då EU är emot detta men nivåer kanske vi kan prata om i alla fall.

Sen tycker jag som flera andra skrivit att det dåligt att inte bjuda in JRF. Vi får väl se vad SJG gör för att ändra på detta. Det var i mina ögon olyckligt men det finns ju chans att bjuda till på nytt.

9. Stöder SJF sftersöksbojkotten?

2012-09-25 11:32

Jag har en relevant fråga till Ekberg.
Stöder SJF Svenljungagruppens eftersöksbojkott på trafiskadat vilt?
Har Svenljungagruppen numer ett samarbete med SJF och därmed också SJFs stöd för att bojkotta eftersök på trafikskadar vilt i Sverige?

8. Vargtak nr 2

2012-09-25 09:55

Ekberg kan glömma det där med att tvinga regeringen till förhandlingsbordet.
Han kan även glömma idén med politiskt beslutat, absolut tak på vargstammen.
Inte heller nollvisionärerna kommer att få som de vill.
Politiker må vara korkade men de går inte på vad som helst.

7. Tomas Ekberg !

2012-09-25 09:27

Bland de uppräknade från mötet med SJF saknar jag Thorbjörn Lövbom Trots att han som ordf i Rovdjursrådet inget har att tillföra i rovdjurspolitiken så borde han rimligtvisvis ha deltagit vid Ert möte med SJF.
Tyvärr kan man som norrlänning konstatera att ngt stöd för jägarkåren i rovdjurspolitikens vargagenda finns inte från de norrländska företrädarna i SJF.
Att Lövbom vill ha varg har vi redan konstaterat, så honom kan vi avfärda som representant för Jägarkåren i Norr.

Ett ökat samarbete mellan SJF och JRF är önskvärt och det sker snabbast om vi kan öka medlemsantalet i JRF.
JRF ordförande Solveig Larsson kan vara kvinnan att föra JRF framåt, men det är vi medlemmars absoluta skyldighet att stötta henne så länge som hon tillvaratar sin medlemskårs intressen.
Jag tror på en dialog mellan Solveig Larsson och Björn Sprängare.
Båda har stora kunskaper om viltets och jaktens betydelse som en stor ekonomisk resurs för Sverige.

I båda förbunden finns både kvalite´och kunskap det gäller för Jägarkåren att se fördelarna och gallra bort nackdelarna.
Det är ingen överdrift när jag säger att SJF har de senaste årtiondet mer och mer utvecklats till en tjänstemannaorganisation.
Det är ju bara att titta till hur de länsvisa SJF förbunden är bemannande, ta gärna en titt hur den nationella kansliets administrativa del är uppbyggd. Behöver SJF alla dessa tjänstemän/kvinnor och pappersvändare. Skulle inte staten gå in med sina miljonpengar är jag böjd att tro att SJF går i konkurs.
Som betalande medlem i Jägarförbunden har vi den absoluta rätten att kräva den effektivitet som det krävs för att tillvarata Jägarkårens intressen. Varför annars vara medlem?

6. fortsätt med dumheterna

2012-09-25 08:17

Var ska dessa vargar vara? Ingen normalt funtad människa vill ha dom runt knuten.
Hoppas de vill svara på denna undran någon gång.
Kanske vill dom hindra att vargen når ner till dom i dom mängder som värmland och dalarna får tåla eller???

5. Vargtak

2012-09-25 08:16

Vad är skälet till att Ekberg och co vill ha ett tak på vargstammen?
Vad är skälet att ha varg överhuvudtaget?
Inser inte Ekberg och co att problemet bara fortsätter.
Att samarbeta med SJF är ju detsamma som att bejaka vargen.
Problemet kvarstår och både djurhållning och jakt blir omöjlig i framtiden.
Är det så man vill ha det ???
För att vi på landsbygden skall kunna fortsätta med vår verksamhet så gäller 0 vargar.
Det måste finnas ett dolt skäl för att förespråka varg över huvud taget.
Tycker att SJF och Svenjungagruppen av renlighetsskäl borde redovisa det.

4. jag applåderar

2012-09-25 08:16

både inlägg #1 och 2...sååå träffsäkert...

3. Dick Broman han glömde även "Skeer 2011-11-12"

2012-09-25 08:16

Då att bjuda in. Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik. Var först ut på plan med bojkotter eftersök m.m.

2. Svenljungagruppen bejakar vargen och SJF

2012-09-24 17:36

John, Ekberg bör naturligtvis svara på Din fråga själv.
Men Ekberg och SJF bejakar vargen och då vill nog inte Ekberg bjuda hem JRF som han anser vill utrota vargen.
Lika barn leker bäst i hop.

1. Thomas Ekberg!

2012-09-24 16:45

Varför bjöd Du inte "hem" representanter från Jägarnas Riksförbund?
Vi kan ju börja debatten med denna ytterst relevanta fråga!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB