• Älgskadefondsföreningen

”Vi vill inte jaga varg med snaror och saxar”

AktuelltPublicerad: 2007-03-11 10:58

Jägarnas Riksförbund vill inte förespråka en del av de ryska jaktmetoder som Bernt Lindqvist behandlar på sina kurser om vargjakt.
– Det påstås att jag skulle ha sagt att det är bra att strypsnaror och saxar finns med när jägare ordnar kurser i vargjakt. De är olagliga i Sverige och de stämmer inte överens med vår jaktetik kommenterar Conny Sandström, ordförande i Jägarnas Riksförbund.

– Att vargen är ett synnerligen omtvistat vilt och att synen på vargens återkomst väcker starka känslor hos människor får vi leva med, konstaterar Conny Sandström.
– Det viktiga nu är att få mer kunskaper när den växande vargstammen i Sverige måste förvaltas, tillägger han.
Bernt Lindqvist, pensionerad förbundsjurist i Jägarnas Riksförbund, har deltagit i ett samarbete med de ryska viltförvaltarna.

Flera resor till Ryssland
Företrädare från Jägarnas Riksförbund har gjort flera resor till Ryssland för att få veta mer hur ryssarna hanterar den enormt stora vargstammen.
– För att lära mig mer om vargen och hur den kan jagas gjorde jag tillsammans med några andra en resa till Ryssland för cirka fyra år sedan. Vi träffade forskare, företrädare för den ryska jägarorganisationen, vanliga landsbygdsmänniskor och jägare, berättar Conny Sandström.
– Den minnesbild som lever kvar starkast är deras totala oförståelse för att vi i Sverige är på väg att återetablera en djurart som de så starkt bara förknippar med problem, tillägger han.

Liknas vid bödlar från Irak
En krönikör i Land liknar kursledaren Bernt Lindqvist med bödlar från Irak och USA.
– Det måste väl närmast tolkas som total hjärnkollaps hos den som skrivit det. Jag tänker i vart fall fortsätta arbetet med att vi skall få ett regelverk och politiska beslut så vi kan förvalta våra rovdjursstammar, säger Conny Sandström.
– Det är ett viktigt arbete för att människor kan leva och känna trygghet på landsbygden. Med tanke på var flertalet av Lands läsare och LRF:s medlemmar bor vore det kanske bra om även Land deltog i det opinionsarbetet i stället för att genom medvetna feltolkningar ytterligare försämra det klimat som nu råder i rovdjursdebatten, tycker Conny Sandström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Käck liten krönika

2007-03-11 14:04

När man läser om krönikan i Land vet man inte om man skall skratta eller gråta. Hur hade skribenten tänkt sig den här kopplingen?
Å ena sidan borde man förvånas över att LRF tar in sådant junk, men med tanke på förräderiet mot medlemmarna i rovdjursfrågan borde man kanske inte lyfta på ögonbrynen det minsta.
Vad man mera förvånas över är att tidningsledningen säger att det går bra för Land.
Blir det fler hjärnsläpp än detta får vi hoppas att det påverkar upplagan. I vart fall lär många jägare säga upp sina prenumerationer.

1. Ingen vill jaga varg med snaror och sax

2007-03-11 13:58

Jag har helt nyligen deltagit i den kurs i vargjakt som artikeln hänvisar till. Inte ens kursledaren är någon förespråkare för jakt med sax och snara och det borde i vart fall förtroendevalda inom vår organisation känna till.
Metoderna nämndes ur ett historiskt perspektiv och kursledaren förklarade sig även han mycket nöjd med att metoderna förpassats till historien.
Det här känner alla till, men att säga det i intervjuer verkar vara förenat med vånda och även att ge Bernt Lindqvist ett par ord av välförtjänt uppskattning.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB