• Pinewood

1 800 skarvar får skjutas

AktuelltPublicerad: 2015-05-06 09:13

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att det får bedrivas skyddsjakt på storskarv i skärgården. Totalt får 1 810 fåglar skjutas, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Skyddsjakten på storskarv får bedrivas på ett antal platser som pekats ut, under viss tid och under särskilda förutsättningar. Bland annat ska den som jagar först kontrollera hur många fåglar som skjutits inom respektive område så att inte för många skjuts. Jägaren ska sedan rapportera antal fälld fåglar snarast.
Tillståndet gäller från och med den 15 augusti till den 31 december 2015.
– Syftet är inte att skjuta så många skarvar som möjligt utan att skrämma dem från att söka föda på de platser som nämns i beslutet. Det innebär att jakten ska ske när det är många skarvar samtidigt på platsen och att helst bara en fågel ska skjutas per tillfälle, säger Mia Olausson på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Ska skydda fisket
Syftet med skyddsjakten är framför allt att skydda återväxten av abborre, gädda och gös och på så sätt värna om yrkesfisket såväl som sport- och fritidsfisket.
– De fiskarter som skyddsjakten på skarv avser skydda är i första hand abborre, gädda och gös, vilka har stor ekonomisk betydelse för fisket. Men de är också de mest betydelsefulla rovfiskarna i Stockholms skärgård, och starka rovfiskbestånd bidrar till att mildra effekterna av övergödning och är därför ett allmänt naturvårds- och miljöintresse, säger Mia Olausson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Vänta och se slutresultatet.

2015-05-07 08:25

Här kan ni läsa Sofs Sveriges Ornitologiska Förenings syn på skyddsjakten i Sthlms Län.

http://www.birdlife.se/sof/nyheter/2015/ingen-aggprickning-i-skarvbon-i-stockholms-skargard/

3. Martin.

2015-05-06 15:13

Rovfiskarna äter de fiskar som äter djurplankton. Djurplankton äter växtplankton. Om man minskar trycket på djurplankton, ökar man trycket på växtplankton, och övergödningen syns inte lika mycket.

2. Bättre skjuta mellanskarv...

2015-05-06 11:13

...eller kinesisk fiskarskarv som mer säger vad det är frågan om.
Här skjuter jag en skata och hänger upp som avskräckande exempel när de blir för besvärande i trädgården, men det går nog inte att göra i stockholms skärgård...Ojojoj vad djurens vänner skulle väsnas då.

1. Tänkte de rätt nu?

2015-05-06 11:12

Jag vill först säga att det är bra att de beslutat om skyddsjakt på skarv då detta är en invasiv art som ställer till med mycket elände. (i det här fallet gissar jag att de kommit lite för nära område där inflytelserika personer har sommarstugan...) Däremot blir jag tveksam till motiveringen.
Om det är för att skydda återväxten av rovfiskar som i sin tur äter småfisk som lever på plankton och alger så borde den här åtgärden leda till ökad algblomning?! Nu tror jag att skarven inte gör skillnad på om det är rovfisk eller fisk som lever av växter utan den äter det den hittar och med stora skarvbestånd försvinner de fiskar som skall äta algerna vilket leder till ökad algblomning.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB