• Allmogejakt

100 lodjur skjuts illegalt årligen

AktuelltPublicerad: 2011-06-02 15:35

Uppland har den största lodjursstammen i Sverige.Totalt kan det finnas 1 200-1 700 lodjur i Sverige. Cirka 100 lodjur per år skjuts illegalt. Det konstaterade Henrik Andrén, viltforskare vid SLU:s forskningsstation i Grimsö, vid en föreläsning i Kunskapsträdgården.

Antalet lodjur i Sverige är det största på 150 år och utbredningen fortsätter allt längre söderut. Det är tillgången på rådjur som styr lodjurens utbredning mot södra Sverige.
Ett rådjur i veckan behövs för att ett lodjur ska få tillräckligt med föda. I vissa fall kan lodjuren även ta harar eller skogsfåglar som orre eller tjäder.
– När lodjur dödar sitt byte gör de det på sitt typiska sätt. Ett bett riktas mot strupen och därefterkvävs bytesdjuret. När de sedan äter sitt byte väljer de först köttiga delar som stek och bog, berättade Henrik Andrén under föredraget.

Kan ta stora bytesdjur
Trots att ett lodjur endast väger 25-30 kilo klarar det av att fälla ganska stora bytesdjur som till exempel renar. Lodjur i norra Sverige beräknas ta 15 000- 30 000 renar varje år. Under 2010 betalades ut omkring 28 miljoner kronor till drabbade renägare för lorivna djur.
Forskningen om lodjur görs till stor del med hjälp av lodjur som försetts med halsband som har GPS-sändare.
– Eftersom vi får så exakta uppgifter kommer vår tolkning av djurens revir att förändras, förklarade Henrik Andrén.
För närvarande finns sändare på 20 lodjur, varav många finns i Uppland.
Han uppger att den illegala jakten på lodjur uppgår till cirka tio procent av stammen, vilket innebär ungefär hundra djur per år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. 31

2011-06-10 09:27

är Ekholm det bästa de har att skicka fram så står jägarsverige fortfarande mycket stabilt i debatten...
vilket för övrigt även olika undersökningar också visat trots vad en del belackare här påstår.
dessa belackare tycks ha en mycket snäv bekantskapskrets...

31. Jasså, Ekholm blev framskickad

2011-06-05 17:36

Se där, den gamle jägarhataren Anders Ekholm, blev framskickad att svara för "håller er till fakta".
Räkna igen, Ekholm, och kontrollera om inte den låga beräkning jag gjort i tidigare kommentarer ligger ganska nära sanningen.
Jag googlade lite snabbt och fann bland annat en rapport som länsstyrelsen i Norrbotten sammanställt:
”Det finns tämligen stora skillnader i predationstakt mellan olika kategorier av lodjur. En predationsstudie som utfördes 98/99 i ett studieområde runt Grimsö forskningsstation i Bergslagen visade att familjegrupper tar 5,6 rådjur/månad eller
ett rådjur var 5:e dag, hannar tar 3,8 rådjur/månad (var 8:e dag) och ensamma honor tar 2,7 rådjur/månad (var 11:e dag) (Andrén, Liberg, Ahlqvist, Danell, 2004).”
Det blir 291 rådjur per år och familjegrupp.
Länken
http://bd.lst.se/publishedObjects/10001857/060527%20Lodjursstudie%20i%20norrbottens%20skogsland.pdf
Skulle man lyssna på herr Ekholm så lever lodjursungar på luft.
Utan att grotta ned sig i siffrorna kan man konstatera att lodjuren tar en helsickes massa rådjur. Men nu var ju frågan hur ”håll er till fakta” på fullt allvar kan dra slutsatser av sina skogspromenader intill studentkvarteren i Hamberg och Gottsunda i Uppsala.
Och du, Ekholm, ge mig bara ett enda bra argument för varför människan inte ska få fortsätta vara toppredator.

30. Påståendet om illegal jakt på rovdjur

2011-06-05 17:00

Det finns absolut ingen substans i påståendet om den stora illegala jakten på rovdjur.
Det är bara ett till sätt för att få mer pengar till forskning av de stora rovdjuren för att utreda hur man skall "skydda dessa stakars utrotningshotade djur".

29. Anders Ekholm

2011-06-05 11:25

Rovdjurshonor drar hem mat åt sina ungar som växer och alltså behöver mycket mat. Lodjursungar är inte veganer. Jag har ingen egen erfarenhet av lodjur, men vet att rävhonor med ungar ställer till mycket i sin kamp för att få ungarna mätta. Kartongfolket dödar inga djur men det dör åtskilliga djur för att de skall få mat på bordet.
Det behövs inga forskningsrapporter för att man skall förstå att klövvilt som jagas av rovdjur rör sig mer och är mer koncentrerade på förföljaren än på trafiken, alltså större risk för trafikolyckor. Forskningsbidrag till sådan forskning är pengar i sjön.

28. 100?

2011-06-05 11:25

Hur har dom kunnat konstaterat det och om så är fallet hur kan då fortfarande stammen öka lika med björn och varg som även tjuvskjuts enligt dom som tror sig ha koll på detta

27. Hermelinen och fakta

2011-06-04 22:13

Du får nog ta fram räknedosan igen.
Honor med ungar består av i snitt 2,5 individer och ungar dödar inga rådjur!!
Det är oomtvistat att rådjuren har minskat sedan början av 90 talet då vi hade en explosion. Det har den dock gjort överallt oavsett lodjursförekomst eller inte, men givetvis i högre grad där lodjuren etablerats sig, men skillnaden i nedgång är inte så stor i jämförelse mellan Götaland, som inte har några lodjur att räkna med, i jämförelse med mellersta Sverige.
Intressant är dock att lika många jägare i uppsala län i dag som vid övergången av 1960/70 talet enligt jaktkortregistret, fäller lika många rådjur som då, trots då helt avsaknad av lodjur! Så vad är problemet?
Intressant i Uppsala län är också det faktum att medan rådjursavskjutningen mellan 1990 och 2005 har minskat med en faktor 0,39 så har trafikolyckor under samma period ökat med en faktor 1,38. Kan det bero på att rapporteringskyldigheten är frivillig vid jakt, medan den är obligatirisk vid trafikolyckor?
Någon på tråden hävdade att lodjuren skrämmer ut rådjuren på vägar och mot samhällena. Bemödar man sig att läsa forskningsrapporter, finner man inget stöd i detta påstående.
En samförvaltning av rovdjur och klövvilt kräver en trovärdig avskjutningsstatistik. Så är det inte i dag.

26. Kokillen i 9.

2011-06-04 14:18

Du efterfrågar bevis. Jag bjuder på detta: http://www.alpha-gruppen.com/artikler/dna_analysis.htm Läs noga, och sedan hänger det på vad du har mellan öronen. Du bör faktiskt ha läst detta redan, men vad säger innehållet en sådan cowboy som du? Redovisa nu för oss övriga vad du kommer till för slutsats.

25. "håll er till fakta"...

2011-06-03 23:49

...jag väntar på en förklaring.

24. Kokillen

2011-06-03 22:59

Menar du att det faktiskt skjuts 100 lodjur illegalt varje år,och att vargen faktiskt är illegalt inplanterad i slutet av 1970-talet-att projekt varg faktiskt genomfördes. Eller ??

23. Vänta nu, ”håll er till fakta”

2011-06-03 22:13

Du skriver att du troget matar rådjur och att du promenerar med hunden – utan att du inte sett någon minskning av rådjuren.
Snarare har de ökat. Du matar dem, men fattar inte varför rådjuren ökar i området. Dessutom drar du slutsatser som går tvärt emot vetenskapen, att rådjuren ökar…
Men du känner uppenbart inte till vad vetenskapen säger utan drar dina egna och hemmmagjorda slutsatser, med dina skogspromenader med hunden och dina utfordringsställen för rådjuren som källor.
Nu ber jag läsarna skriva in bynamnen Nåsten, Håga, Stenhagen och Berthåga hos hitta.se. Då kan ni själva bedöma var ”håll er till fakta” matat rådjur och rastat sin hund.
Då kan ni se vad den här människan bygger sina så kallade "fakta" på.
Fakta som vederbörande gärna försöker drämma i skallen på oss här på jakt och jägares forum.
Men inte bara det – ni kan också bedöma var vederbörande tycker att det finns plats för ytterligare lodjur. Det räcker tydligen inte med att Uppland har den starkaste lostammen i Sverige och Europa.
Lodjuren bör enligt ”håll er till fakta” bli ännu fler. De ska helst jaga ända intill hyreshusen i studentkvarteren i Gottsunda.
Utgångspunkten för den här skribenten måste med andra ord vara att rovdjuren ska sköta viltvården. Har jag fel, ”håll er till fakta”? Huvudsaken för dig verkar vara att ”naturintresserade” ska få möjlighet att se lodjur.
Människan ska alltså göra ”hands of” och så ska naturen sköta sig själv. Eller hur menar du?

22. Jaha

2011-06-03 22:04

än sen då?

21. 19

2011-06-03 21:31

Javisst baserar jag mina iakttagelser där jag rör mig och inte från bilrutan som en del som skriver här tydligen gör. Och det intressanta är att det finns lo där jag rör mig. Så din teori faller. Rådjuren söker sig knappast till områden där det finns lo, oavsett om det är nära bebyggelse, eller hur. Vad vinner rå på detta?

Min teori är att det finns tillräckligt med rå i närheten av Uppsala för att lostammen skall tillåtas öka där. Och då har jag inte berört hur mycket det betyder för den naturintresserade i Uppsalatrakten att få chansen att se dessa katter in live.

De jägare som förra året drog in i detta fritidsområde och sköt två och skadesköt den tredje bidrog i stor utsträckning till att opinionen mot jägare växer.

Lon utgör inget hot mot jakthundar. Skjut bort individer som tar för vana att angripa tamdjur men låt de övriga vara. Det vinner jägarkåren på i längden.

20. #16

2011-06-03 21:26

... Ingemar Stenmark: Dä gå int å förklar för en som int begrip

19. Håll dig till fakta – ”håll er till fakta”

2011-06-03 20:15

Signaturen ”håll er till fakta” har varit ute med hunden i Uppsalas absoluta närhet och funnit att rådjuren inte alls minskat på grund av lodjur – som de elaka jägarna påstår.
Jag måste göra dig ledsen. Att du hittat fler rådjur där beror enbart på att rådjuren är rädda om livhanken och drar sig allt närmare bebyggelsen när lodjurstammen blir stark.
En enkel googlesökning visar att forskarna räknar med att ett lodjur med unge tar mellan 40 och 50 rådjur per år. Ytterligare en googlesökning visar att lodjurstammen i Uppland beräknas vara den starkaste i Sverige (och Europa). Omkring 150 lodjur i ett enda län i Sverige (vintern 2009).
Ta nu fram räknedosan, om du litar på den, ”håll er till fakta”. Räkna lågt, så känns det kanske lättare, och knappa in 150 gånger 40, vilket är antalet rådjur som lodjuren i Uppland dödar på ett år. Det blir drygt 6 000 rådjur.
Allvarligt talat – tror du inte det märks på rådjursstammen när det försvinner 6 000 rådjur per år – i ett län?

18. Förtal

2011-06-03 19:51

Indirekt så anklagas ju den samlade jägarkåren för illdådet och såvitt jag förstår så är det knappast 100 anmälda och dömda tjuvjägare årligen. Om inte andra regler gäller för lodjur ska väl fortfarande en åklagare finna skäl att väcka åtal och en rätt ska finna bevisen överväldigande för att man ska kunna tala om tjuvjakt... Förtal, det är vad det är!

17. Kenneth Erikson 16

2011-06-03 19:49

Det där får du att översätta till svenska....eller ännu bättre värmländska.

16. 25-30 kilo

2011-06-03 19:28

Två st lodjur av 110 skjutna vid årets licensjakt vägde 25 kilo. Ingen vägde mer. 108 vägde mindre.Tja, det jag undrar är om viktangivelsen på lodjur i artikeln är representativ för arten lodjur i Sverige.

Var i Sverige finns dessa 30 kilos lokatter?

Till 12 - som ickejägare:
men trogen utfodrare av rå vintertid har jag konstaterat att jag inte sett någon minskning av rå i Nåsten/Håga/Stenhagen/Berthåga. Tvärtom har jag träffat på fler rå än förra vintern i Nåsten/Håga när jag gått där med hunden.
Du tycks basera dina iakttagelser på vad du ser från bilen när du åker från och till dina jaktmarker.
Jag baserar mina iakttagelser på det jag möter när jag går i skogen.

15. Vilket fruktansvärt kränkande uttalande.

2011-06-03 17:54

Men vad annat är att vänta från en som inte har någon annan inkomst än att sitta säker i sadeln och fortsätta spekulera om antalet lo-djur. Det är tacksamt att fortsätta sparka på jägarkåren för dom har ju ingen som får föra deras talan offentligt, förbaskade dyngspridare kom med bevis eller knip igen käften.

14. Larsson Gävleborg

2011-06-03 17:53

Du inbillar dig väl inte att det inte skjuts några rovdjur illegalt?
så dum kan inte nån vettig människa vara.Såna här artiklar som det här handlar om måste vi som jagar tåla utan att kräva en massa bevis,det vore bättre om vi alla försökte få bort den illegala jakten överhuvudtaget.
Eftersom ja är granne med Norge har ja sett filmen,en film är däremot inget bevis för mig,en film kan vem som helst göra och hitta på.

13. Svultet ihjäl = tjuvjakt

2011-06-03 12:03

Om ett lodjur försvinner hur vet forskarna att det tjuvskjutits och inte helt enkelt svultit ihjäl pga brist på rådjur?

12. Ett rådjur i veckan...

2011-06-03 10:55

Som jägare i Uppland så kan jag konstatera att så få rådjur som jag sett under 2011 har jag aldrig sett förut. En hård vinter, javisst, men det var det även förra året och var det mycket rå synligt på vårvintern/våren. Längs den väg jag åker till och från jaktmarkerna brukade jag se många rådjur om mornar/kvällar - i vår något enstaka. Hur många har lon tagit? Hur många "extra" har lon tagit i o m att rådjuren inte kunnat fly som vanligt p g a snödjup och kraftlöshet?

11. nr 9

2011-06-03 09:13

Denna artikel handlar om illegalt tjyvskytte! Du nämner något helt annat illegal utplantering av rovdjur! Eftersom du tog upp det kan jag bara nämna!
- Varför får inte den Norska dokumentären Ulvemysteriet visas i svensk television? Har du sett den? Jag har sett den! Enligt min uppfattning finns det betydligt starkare bevisning om den illegala utplanteringen av varg, mot för vad denna artikel handlar om.

10. kalle

2011-06-03 09:12

Det finns nåt som kallas för fällor,det är inte så jäkla märkvärdigt att fånga ett lodjur om den står på "rätt" ställe.
Ja har haft en rävfälla ogillrad i vinter har sett lospår i den vid tre tillfällen under säsongen

9. Bevis

2011-06-03 00:04

Så fort det talas om tjuvjakt ska det fram en massa bevis,naturligtvis tjuvskjuts det rovdjur på samma sätt som annat vilt älg,rådjur tex.,hur många är en annan sak.
Lägg fram lite bevis om att vargen är inplanterad då,för ja har ännu inte sett nåra sådana som en del påstår här...

8. Visst är det

2011-06-03 00:04

oerhört märkligt hur man kan uppskatta antal lodjur/tjuvskjutna lodjur mer eller mindre efter godtycke. Efter ett tag blir det sanningar, för dem som inte finns i verkligheten.
Till att börja med, vi har alltså fler lodjur än för 150 år sedan, ok, hur många ska vi ha då? Lika många som för 1500 år sedan? Ska vi sträva efter "all time high" när det gäller lodjuren?
Alla som vistas i skogarna i mellan Sverige regelbundet ser att vi för länge sedan nått taket för lodjursstammen. Rådjuren är sällsynta på stora områden. Jag vet inte, men det kanske var det som var meningen. Trolgtvis har vi aldrig haft så mycket lodjur i landet som nu.
Till sist 100 illegalt skjutna lodjur? Vet karln inte hur svårt det är att komma in på ett lodjur, det är näst intill omöjligt, utan hundar. Ingen riskerar bössor och åtal för att skjuta lodjur illegalt. Det är fantasisiffror tagna mellan tummen och pekfingret, högst oseriöst.
Ja, forskarna är inga gudar, de sitter inte inne med kunskaper större än de flesta av oss. Men de är ivriga med att få fortsätta sin gärning, av det skälet är det bl.a. viktigt att hävda den STORA tjyvjakten. Höjda anslag är den viktigaste drivmotorn i dessa människors arbetsliv.

7. Skrämmande....

2011-06-02 22:33

att forskare går ut med siffror på så kallade illegalt skjutna rovdjur! Detta utan bevis för sina påståenden! För mig krävs det en djurkropp och ett kulhål! Så er trovärdighet är för mig lika med noll!

6. Saknar bevis

2011-06-02 22:33

Nu är Henrik ute och svamlar igen, antar att det skjuts ca 100 lodjur illegalt varje år. Nu måste han lägga fram bevisen han har för detta. Stryp hans forsknings anslag till han lagt fram bevisen, trött på alla forskares antagande och missvisande siffror

5. Lodjurens antal

2011-06-02 22:33

Tror säkert att det finns detta antal kanske flera för det finns snart inte ett rådjur kvar på våra marker efter denna vinter.Tidigare kunde man se ett trettiotal på våra åkrar, denna vinter har jag sett som mest tre stycken.Vart är vi på väg vad gäller vad gäller mångfalden?

4. Inga problem

2011-06-02 22:32

...att leva med lodjur i måttliga populationer. Visst går även enstaka lodjur hårt åt små rådjurspopulationer men för jakten och hundarna utgör dom inget hot i övrigt.

3. Tro

2011-06-02 22:32

Tro det kan man göra i kyrkan,detta ständiga svammel om illegal jakt på våra rovdjur står en snart upp i halsen.Sluta Tro ock Gissa kom med verkliga bevis i stället

2. Det är...

2011-06-02 16:04

...upp till bevis, detta att det skjuts illegalt. Vi är inte några ligister som några vill framhålla.

1. Detta...

2011-06-02 16:02

...skulle förmodligen kunna räknas som skyddsjakt till största del.
Hur är det ni som är drabbade? Lodjur i måttliga mängder, går de att leva med?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons