• Pinewood

100 vargar räcker i Skandinavien

AktuelltPublicerad: 2012-07-02 19:26

Om inte inavelsproblematiken fanns i den svenska vargstammen skulle det räcka med 38 vargar i Sverige. Men för att gardera sig mot framtida katastrofer som exempelvis sjukdomar behövs det 100 vargindivider.
Det framgår av den sårbarhetsanalys som Naturvårdsverket gjort på regeringens uppdrag och som presenterades på måndagen.

Siffrorna för den minsta livskraftiga population, som forskarna vid skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv tagit fram, visar att det skulle räcka med en vargstam på 38 individer. Förutsättningen är då att de är genetiskt friska och att ingen naturkatastrof inträffar under de kommande 100 åren som då hotar vargstammen.
– Det här är en teoretisk modell som forskarna har tagit fram som visar på en lägsta nivå. Sedan har EU sagt att en gynnsam bevarandestatus ska ligga över den lägsta nivån, säger Ruona Burman från Naturvårdsverket.

Marginal för förödande händelser behövs
Hela modellen förutsätter alltså att genetiken är löst. För att uppnå en gynnsam bevarandestatus måste det finnas utrymme för plötsliga sjukdomar. Som till exempel när sälarna för några år sedan drabbades av en form av valpsjuka. Då hamnar man på 100 individer.
Men enligt Naturvårdsverket har EU bestämt att gynnsam bevarandestatus ska ligga över den nivå som utgör livskraftig population för arten.
• Men måste man inte inse att hela den svenska vargstammen är konstgjord och att den aldrig kommer att klara sig på naturlig väg. Precis som att allt fler ornitologer börjar ifrågasätta insatserna för att rädda den vitryggade hackspetten i Sverige eftersom den inte är hotad i exempelvis Baltikum. Är det inte det samma med vargen?
 Båda arterna befinner sig i gränsen av sitt utbredningsområde men när det gäller hackspetten har ju människan förstört biotopen. Det gäller ju inte vargen eftersom det finns stora områden som är lämpliga för varg, svarar Ruona Burman
• För varg ja, men kanske inte för människorna som tvingas leva med vargen som på många sätt påverkar livsbetingelserna mycket negativt för människorna.
– Jag har förståelse för att människor känner oro och att man är bekymrad för hur vargen påverkar vardagslivet. Det är nog andra och betydligt större faktorer än vargens vara eller inte vara som styr och där vargen blivit en symbol för motsättningarna mellan stad och land, säger Ruona Burman.

Kriterier ska uppfyllas
På Naturvårdsverkets hemsida skriver man att ”Av EU:s riktlinjer framgår att referensvärdet för populationsstorlek ska utgöra summan av följande kriterier:
1. Populationen ska vara minst så stor som den var när art- och habitatdirektivet trädde i kraft vid Sveriges inträde i EU.
2. Populationen ska vara som minst lika stor eller mycket större än minsta livskraftiga population. 
3. Populationens tillstånd följs upp och övervakas kontinuerligt
Med dagens vargstam på kanske 450 individer, som ligger högt över antalet vargar vid Sveriges EU-inträde, borde det därmed finns utrymme för en kraftig minskning av antalet vargar. Detta förutsätter att åtgärder sätts in för att förbättra genetiken.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

90. Rouna

2012-07-09 22:20

Jag tror inte att Rouna har någon makt på NVV, det är hennes bossar som bestämmer.

89. Lasse och halmstrået

2012-07-09 14:33

När allt annat sviker (för det finns inga sakliga argument för införandet av varg i Sverige) börjar sådana som Lasse att citera den INHEMSKA art status för vargen i Sverige. Starkt hotad eller vad det påstås vara nu för tiden. Detta anges som orsak till att landsbygden måste plågas till döds. Och vem sätter denna status? Ekofascister som får sina inkomster från denna cirkus!
Men verkligheten är inte så.
Denna "art status" är ren påhitt av Lasse och hans vänner och har använts för att lura våra politiker till att gå med på detta självplågeri.
Titta gärna på den INTERNATIONELLA art status för vargen, och där ser du sanningen. Kom ihåg att samtidigt tänka på ditt konstaterande att vargen känner inga nationsgränser och vips! En tänkande resonerande människa kommer omedelbart fram till slutsatsen att införande av varg i Sverige är ONÖDIG. Sverige behöver inte vargen och vargen definitivt behöver inte Sverige.
Rovdjursromantiker och andra ekofascister är tyvärr inte kända för deras förmåga för empati eller logiska slutsatser. I likhet med de flesta religioner är ekofascisterna helt styrda av intolerans och fasta dogmer som är opåverkbar av fakta . De "tror" helt enkelt.
Vi som protesterar är icke troende och därför är våra åsikter ej värda något.
Detta slutar med tårar.

88. #78 Lasse

2012-07-08 17:32

Du har helt rätt i att större delen av jordens befolkning kommer att bo städer ju längre in i framtiden vi kommer. Desto viktigare då, att det finns människor som producerar mat till de som valt att bo i städer. Man skulle med en gnutta humor kunna påstå att den småskalige matproducenten är en utrotningshotad art. För utrotningshotade arter finns det olika åtgärdsprogram. Projekt fäbodbruk är ett kommande sådant. Om du tänker efter Lasse kommer du att inse det att behövas att produceras otroliga mängder mat för att försörja alla människor. Tycker du verkligen att naturen skall ha sin gång? Det vill säga att arten Homo Sapiens Sapiens, skall självregleras med hjälp av svält? Vi ser det redan i utsatta delar av världen. Vi kanske skall strunta i mediciner också, för att underlätta vår egen självdecimering?

87. GA

2012-07-08 17:09

Vi råkar ha nationsgränser och har ansvar för det som finns inom vårt landområde. Vargen är klassificerad som kritiskt hotad i Norden och det är det vi har att förhålla oss till. Det kan ju inte vara någon nyhet. I detta avseende är det bra med internationella direktiv som art- och habitatdirektivet, eftersom vi inte själva klarar av frågan. Vargen och rovdjuren utgör en del av vår fauna och påverkar denna och floran. Särintressen må kalla detta flum och strunta i ekologiska sammanhang men är kortsynt. Som väl är finns en stark vilja hos många att bevara, inte föröda naturen, som är viktig för oss alla nu och i framtiden.

86. Lasse,

2012-07-08 15:00

men, men då är vi ju överens, "....för djur känner inga sådana gränser, kommungränser eller landsgränser." Precis så är det, För att ett stycke mark har ett namn betyder det knappast att alla arter som någonsin funnits där måste återintroduceras, eller? Om vi suddar ut nationsgränserna, så kan ju t.ex. vargen inte ses som utrotningshotad, eller hur?
Det fanns varg i Danmark på 1600 talet, ska man plantera in varg där också? I ett landskap så platt och utan skog och så av människan omformat ? Vi får nog inse kära kramarvänner att tiden gått, och just detta stycke land som vi kallar Sverige sedan många år är månniskans territorium. I stort sett är hela detta land att betrakta som kulturlandskap.

Jag håller med KE, det är mycket flum i alla konstgjorda argument, tyvärr, det blir SÅ svårt att ta dem på allvar.

85. Vilket jäkla flumsnack.

2012-07-08 12:11

De problem som vissa anser allvarliga har inte människans efterhållande av varg orsakat.

Miljöpartisten har inte öppnat ögonen och ser alltså inte att människan flyr den biologiska mångfalden och skiter i de ekologiska konsekvenserna i sin närmiljö. Det är den typen av människor som älskar skadedjuret vargen.

Nej vet jag, köp mark, odla, föd upp och försök överleva. Efter erfarenheten det ger kan vi ta debatten.

84. Först

2012-07-08 10:45

Jag argumenterade mot att människan var först efter det att senaste inlandsisen drog sig tillbaka. Jag argumenterar också emot att som somliga hävdar att olika djur är inkräktare i min skog, på min tomt, innanför mitt staket osv. för djur känner inga sådana gränser, kommungränser eller landsgränser. Jag argumenterar också för en rik natur där vi samsas om utrymmet på bästa sätt för minskad katastrofal artförlust. Den globala artförlusten idag är oerhörd med stor genförlust.

83. Rickard, en gammal fråga:

2012-07-08 10:35

Är du på något sätt officiell talesperson eller sanktionerad att föra miljöpartiets talan? Du slingrade dig och bytte tillägg för ett tag sedan, men hur ligger det till nu?

82. Sverige miljösamvetet

2012-07-08 10:35

" Ett Sverige som har för vana att utmåla sig som moralens väktare och maturens beskyddare. Så, jag tycker det är väldigt bra att era extrema åsikter får komma fram så mycket som möjligt i offentlighetens ljus. Det ökar omvärldens oro när vi har grupper av medborgare som vill utrota ett stort rovdjur."
Här är huvudargumentet för introduktion och bevarande av varg i Sverige. Vi kan skryta för andra länder om hur duktiga vi är. Greenwashing med tanke på hur vi sköter våra skogar och kulturlandskap där förlusten av habitat ger framtida utdöende av många arter.
Det som ger omvärlden oro är att rättsstaten Sverige inte har förmågan att stävja extremistorganisationer som håller på med åsiktsregistrering och hotar andra medborgare.

81. Behövs?

2012-07-07 23:38

Inga arter behövs, inget liv behövs, inget universum behövs, ingenting behövs. Rent vetenskapligt och objektivt sett finns inget behov av något. Det kan man välja att förhålla sig till på olika sätt. Ett par exempel:

1. Inget av det jag eller någon annan gör har någon betydelse och jag kan därför forma min värld som jag vill. Jag kan utrota vilka arter jag vill, jag kan ta saker jag vill ha och jag kan strunta i lagar och regler eftersom de bara är mänskliga påhitt utan mening, vetenskapligt sett.
2. Inget har något värde vilket betyder att allt har samma värde. Jag måste därför vara varsam med min omgivning och värna exempelvis ekosystem och de arter som lever i dem. Jag måste även anpassa mig till lagar och regler eftersom de måste anses vara mer rätt än mina personliga åsikter. Jag ska dock inte behöva utplåna mina personliga behov eftersom de inte kan anses mindre värda än andras.

Exempel ett är detsamma som anarki vilket har väldigt liten plats i våra moderna demokratier. Det andra exemplet är en mer gångbar hållning som moderna demokratier i viss mån strävar efter även om det finns mycket kvar att göra om man vill nå hela vägen. Det förklarar nog endel om varför vargen kommer värnas trots oavsett om den är ekonomiskt lönsam eller ej.

Vargen är objektivt och biologiskt sett lika värdelös som alla andra arter vilket betyder att den har exakt samma egenvärde som alla andra arter. Andemeningen i det resonemanget är och kommer under överskådlig framtid förbli majoriteten av de beslutande församlingarnas uppfattning. Vargen kommer därför beredas plats i det skandinaviska ekosystemet.

Fortsätt prata nollvision.
Ju mer vargfrågan debatteras ju större kommer omvärldens insikt att bli om hur vi behandlar vargen i Sverige. Ett Sverige som har för vana att utmåla sig som moralens väktare och maturens beskyddare. Så, jag tycker det är väldigt bra att era extrema åsikter får komma fram så mycket som möjligt i offentlighetens ljus. Det ökar omvärldens oro när vi har grupper av medborgare som vill utrota ett stort rovdjur. Ni är med ert snack om nollvision er största motståndare och därmed garanter för en livskraftig stam av frilevande varg i Skandinavien.

80. Nr 76 Lasse

2012-07-07 22:28

Inget i ditt svar pekar på att vargen skulle ha kommit före människan, vi kom i renens fotspår precis som vargen, eller menar du att vargen var här före renen?

79. Allvarligt talat, Lasse,

2012-07-07 19:42

vad tjänar det till att briljera i förhistoria, vi kan ta en match om du vill, men har det verkligen något att göra med vargen i vårt "moderna" Skandinavien


Vem var här först? Vilken j-a fråga, och så betydelslös, det är väl vem som är här nu, som är viktig, eller? Jag menar skulle man hårddra den åsikten att alla som var först med att besätta ett landområde går före i alla avseenden, hjälp, det kan bli riktigt riktigt allvarligt.
Det är inget argument, det är ett ickeargument. Meningslöst.

100 vargar i Skandinavien var inte så många för 200 år sedan, nu är hundra vargar mer än nog. Eventuellt kan du klura ut varför, eller så kan du ju kika i historieboken efter förklaringar.Det är inte så svårt.

Dessutom är vår historia fullt av gissningar, att man hela tiden reviderar gamla vedertagna uppfattningar vid nya fynd är vardagsmat, t.ex. inom arkeologin. Så ta en hel del med en stor nypa salt.

78. Tänk efter CS

2012-07-07 19:42

Calle Seleborg tycks helt ovetande om den påverkan människan har på fauna och flora med global omfattande artförlust som följd. Människan kör över naturen som en ångvält. Många arter försvinner för att människan ändrar dessas biotoper och habitat. Kanske har CS hört talas om förändringar i jordbruk och skogsbruk (i Sverige kalhyggen och avsaknad av gammalskog), utfiskning av haven, förgiftning av Östersjön och andra vatten, nedhuggning av regnskog osv. Vi är 6-7 miljarder nu och om ett par decennier 10 miljarder och den allra största delen kommer att bo i städer. Vad tror du det kommer att innebära! Det behövs fler insatta som kämpar för bevarande och inte sticker huvudet i busken!

77. nr 63 Per B

2012-07-07 15:49

Ligger lite i vad både du och Jörgen Bergmark skriver, men nog har väl människan jagat långt innan vi tämjde vargen? Rätta mej om jag har fel!
Vad fanns det annars för anledning till att tämja djur och framförallt vargen om det inte var i ett födosyfte?
Men som djurparker och kramare gör idag, blandar ihop och jämföra tamdjur, hundar och vilda rovdjur kan det bara sluta i en vargcirkus...76. Sorry SMSL

2012-07-07 15:49

Ja svaret var ju korrekt men gav ingen information till dina frågor. Här är ett annat citat:
Nedisningarna under pleistocen rensade landskapet rent och täckte mycket av det i djupa sedimentlager. Därför finns inga odisputerade fyndplatser från tidig- eller mellanpaleolitikum i Sverige. Så vitt man vet börjar landets förhistoria under Alleröd-interstadialen omkring år 12 000 f.Kr. Då byggde Brommekulturen renjägarläger vid isens rand i det som idag är Skåne. Människor fortsatte att befolka landet medan isen drog sig tillbaka. Arkeologiska, lingvistiska och genetiska data visar att landet befolkades från sydväst. Några tusen år senare anlände även jämförelsevis mindre grupper från öster, runt om Östersjöns nordsida. Fanns ren fanns rovdjur.

75. Tänk en gång till Per B

2012-07-07 09:41

Det finns inte EN art, utom människan, som måste finnas för att vi ska ha våra fungerande ekosystem. När människan åstadkommer skador lokalt läggs det ner stora resurser på att rätta till det. De artrikaste EKO-systemen vi har är fäboden. Den kan inte existera med varg. Som du mycket riktigt påpekar. EKO-system ändras med tiden. Det är bara vissa grupperingar i samhället som försöker frysa en viss situation. Vitryggade hackspetten och fjällräven är två bra exempel. Både finns i stora populationer utanför Sverige. Liksom vargen. Men de två senaste är ganska harmlösa. Vargen är det inte.
Men du ska få en art som bygger sitt eget ekosystem. Bävern.

74. Ekosystem

2012-07-07 09:40

Per B., Vargen behövs INTE i något ekosystem i Sverige. Människan är en del av de flesta ekosystem och har förmågan att aktivt påverka dessa. Självklart försöker man påverka ekosystemen till människans fördel, inte till dess nackdel. Problem uppstår då vissa människor påverkar ekosystemen så att de (ekonomiskt eller emotionellt) gagnar dem själva, men skadar andra människor. Ett exempel på denna typ av agerande är ditt och andra ekofascisters försök att påtvinga andra människor varg, som ju endast SKADAR andra människors liv och leverne och som skapar ett helt onödigt lidande bland andra vilda djur och tamdjur. Vargen tillför inget som helst positivt till mänskligheten, utan man har i alla tider försökt avlägsna den från sin närhet. Vargen är ett skadedjur som inte ger några som helst positiva konsekvenser på något annat i sin omgivning. Malariamyggor, fästingar och vägglöss är också exempel på djur som kan ingå i ekosystem, men som inte BEHÖVS. Människan, som har förmåga att påverka ekosystemen så att det gagnar henne, utformar därför ekosystemen så att problem och skador för människan och andra djur eller växter undviks. Hur mycket du än vill att det ska inställa sig någon slags gudomlig balans i ekosystemen genom att människan slutar att påverka dem, så kommer detta inte att ske. Den inställningen är kvasireligiöst teoretisk, orimlig och destruktiv. Självklart är det så att ekosystem kräver/består av ett antal djur och växter, så det är klart att det BEHÖVS djur. MEN det BEHÖVS inga vargar i ekosystemen eftersom människan kan bestämma att det inte ska finnas några frilevande vargar i t.ex. Sverige. Med fungera menar jag precis vad ordet betyder; "bete sig på ett önskvärt sätt eller som förväntat". I detta fallet att ekosystemen beter sig på ett önskvärt sätt, dvs utan alla de NEGATIVA konsekvenserna som skapas av frilevande vargar. När det gäller att läsa på om ekosystem så är det nog du, Per, som ska göra det. Sverige kan visst ses som ett ekosystem, men man kan naturligtvis dela upp Sveriges ekosystem i flera mindre ekosystem, men det är ju hårklyveri och det tar man väl bara till när argumenten tryter?

73. Per B

2012-07-06 22:32

Visserligen så har människan dragit nytta av vargen genom att tämja och avla om dom till hundar, men är det verkligen den arten av varg som vi brukar tala om. Om jag har uppfattat saken rätt så tror dom väl att "urhunden" var någon slags kinesisk varg, numera utdöd? Jag minns inte riktigt och jag orkar inte googla just nu. Men som andra har påpekat, det går knappast att jämföra med dagens vargkramare, inte minst eftersom stenåldersmänniskan hade en enorm kunskap om djur och natur till skillnad från genomsnittskramaren av idag.
I sverige så kan man väl säga att stenåldersmänniskan var älgkramare som uppenbarligen värderade älgen högt, vilket inte minst hällristningarna visar. Trots detta så jagade man älg på den tiden, man var inte betraktare av naturen. Vad jag vet så finns inga hällristningar av Vargar;)

72. Utrotning, tjuvjakt och vargen var här först...

2012-07-06 22:32

...är populära fraser.
En art blir inte automatiskt utrotad om Sverige väljer att inte ha den inom sina gränser..
Omfattande organiserad tjuvjakt pratar vissa om. Intressant då är att notera att vargstammen bara ökar..
Vargen var här först(?), men vi är iallafall här nu. Inplanterade hybrider med hög smittorisk tillhör väl inte Sveriges fauna..!?

71. Calle Seleborg

2012-07-06 16:11

Ska jag tolka ditt svar som att du inte kan komma på en enda art förutom människan som behövs för att våra ekosystem ska fungera? Vanligtvis betraktas inte näringsläckage, försurning, minskande diversitet, kvicksilverproblematik, eutrofiering, brunifiering, giftalgsblomningar och skogsdöd som indikatorer på välfungerande ekosystem. Men vill du använda detta som bevis på funktion så är det upp till dig. Det var därför jag förutom svaret på frågan även ville ha en definition på ”fungerar”. Men visst, jorden kommer inte explodera eller gå under för det, och det kommer den inte heller utan människan. Ekosystemen kommer fortsätta fungera, om än på annat sätt. Men inte heller de mänskligt förvaltade ekosystemen är stabila eller oföränderliga. Det var inte jättelängesen Sverige var i stort sett avskogat, och nya mänskliga krav kommer även i framtiden leda till stora omsvängningar i naturen.

70. Lite om

2012-07-06 12:52

balans och vem som var här först, och vem som har största rätten att vara här? http://michaelericson.wordpress.com/2012/04/21/naturens-gang/

69. Brev från Prof.Valerius Geist.

2012-07-06 12:52

Dear Michael,

Wolves were part of the European Pleistocene fauna, but were almost certainly kept down by large cats and bears, as well as by humans. They came into Scandinavia as the continental ice sheath melted. I have little doubt that natives kept wolves down as much as they did in North America.

Cheers, Val Geist

Frågan som ställdes av mig.

Hi Valerius. Do you have any number or close to it ,when the wolf entered scandinavia ? And how long has human exist ?

What they say is the wolf is about 10 - 12000 years ago and humans around 14000 years ago,is that a correct number ?

My very best regards:Michael

68. Att man tar valpar för vargarna...

2012-07-06 12:52

...så att man kan tämja dem och avla fram en fungerande hund betyder inte att man lever i samexistens med vargar. OK man lever i samma område som vargarna, inte för att man vill ha dem i sin närhet utan för att man inte kan göra något åt situationen. På samma sätt som människan har levt i samexistens med tuberkulos i alla tider.

67. Ett oumbärligt djur Per B

2012-07-06 10:28

Du efterlyser ett djur som behövs för att våra eko-system ska fungera. Svaret är ju självklart. Vilket djur har format våra eko-system de senaste 1000 åren? MÄNNISKAN. Hur många av våra eko-system överlever om vi drar oss tillbaka till betongdjungeln och låter all mark utanför stadsgränsen sköta sig själv. En tredjedel av vår fauna och flora är direkt beroende av de eko-system vi har skapat och underhåller. Din enkla fråga bevisar din totala okunnighet om hur eko-system uppkommer och vidmakthålls. Och människan är det enda djur som kan aktivt förvalta ett eko-system.

66. Varför inte fortsätta och

2012-07-06 09:50

…ta död på ett annat vargkramarargument. Det låter så här: Människan har inte rätt att bestämma över djuren. Det avlivar vi med en kort fråga: Vem kan hindra oss?

Klart är också att vi inte behöver vargar. Vargen behöver inte Sverige, den klarar sig ju inte själv här får vi veta, och Skandinavien ska därför inte ses som artens naturliga utbredningsområde. Att de funnits här tidigare är irrelevant i en föränderlig värld. Men visst kan tilläggas att den var hatad även förr. Ingen annan art behöver vargen för sin överlevnad, inte heller vi människor, men kanske vargens dvärgbandmask.

65. Mångfald?

2012-07-06 09:49

VILDKATT. Måste återplanteras om NVV och EU menar mångfald. Inte mångfald av bara varg.

64. Vilka djur behövs Stockholmaren?

2012-07-06 09:49

Du skriver att ”Vargen behövs INTE i Sverige för att ha ett fungerande ekosystem.” Till att börja med är Sverigen inte ETT ekosystem. Jag kan rekommendera att du läser på först och kommenterar sen i fortsättningen. Och när du läst på så kan du kanske även ge exempel på ett enda djur som ”behövs” i dagens Sverige för att våra olika ekosystem ska fungera, och samtidigt förklara vad du menar med fungera.

63. Jörgen Bergmark (#51)

2012-07-06 09:49

Nja, du nog allt lite fel i din tolkning och ditt svar till Lasse. Snarare är det väl helt uppenbart så att vi kramat vargar säkerligen lika länge som vi jagat dem. Hur kan det annars komma sig att det finns hundar i var och varannat hem och har gjort i många många tusen år?
Vad som dessutom är intressant att konstatera är att mycket tyder på att vargen domesticerades i samband med att människor blev mer bofasta i vad som kan liknas vi små samhällen (http://www.pbs.org/wnet/nature/episodes/dogs-that-changed-the-world/what-caused-the-domestication-of-wolves/1276/).
Utan samexistens mellan varg och människa i bebyggda trakter hade vi med andra ord inte haft några hundar. Fundera över det alla ni som säger att människor och vargar inte kan och aldrig har kunnat samexistera.

PS. Vad det här har med dagens rovdjurspolitik att göra är för mig en gåta.

62. Bra Filip.

2012-07-05 15:38

Att det är fel tankegångar som Lasse m.fl. ständigt upprepar är synd, för de tycks inte förstå hur det hänger ihop. De har gått på propagandan så det står härliga till. Ytterligare ett starkt, kanske det bästa, argumentet för att det är dumheter att sikta och tro på någon balans och att naturen sköter sig bäst själv är följande: Det faktum att naturen inte har bestämt sig, den vet alltså inte vad som är bäst, DEN FÖRÄNDRAS JU KONTINUERLIGT.

61. #56. Lasse

2012-07-05 14:33

Hmm, Lasse har den vargvurmande föreställningen att människan är något främmande som inte ingår i det ekologiska systemet, men så vitt jag vet så har inte människan nedstigit på jorden som aliens från yttre rymden. M.a.o. människan är och förblir en del i det ekologiska systemet, punkt slut.

Lästips; http://www.vargfakta.se/nyheter/naturen-skoter-sig-bast-sjalv/

60. Lasse's "balans"

2012-07-05 13:56

Om och om igen i dessa kommentarer matas vi med fantasier om att vargen och rovdjur generellt har en bra påverkan på "balansen" i naturen, och att människan kan inte fylla topp predator rollen om dessa djur tas bort. Uppenbart nonsens naturligtvis som det sista vargfria seklet i Sverige så klart bevisar, men det upprepas in absurdum. Nu senast denne Lasse, som hävdar att vargen skapar balans och att jägare kan aldrig ersätta denna vital funktion.
Dravel säger jag!
Lasse och hans vänner tror att människan är "ovanför" eller "utanför" naturen och att vi har bara rollen som betraktare av "naturen". Detta är intellektuell arrogans av den värsta sorten.
Verkligheten är annorlunda.
Människan är ett rovdjur. Punkt. Odiskutabelt PUNKT.
Hela världen och allt i den är "naturen", denna biosfär delar vi med alla andra arter. Om dessa arter är kackerlackor som tar fördel av människans förflyttningar mellan kontinenter för att utbreda sig eller svarta råttor som får stå ut med förföljelse och gift. Alla är vi i samma båt så att säga.
"Balansen" ändras dock KONSTANT, vid klimatändringar, torka, översvämningar, befolkningsförflyttningar osv. osv. Och i det långa loppet EVOLUTIONEN som ständigt håller på ändra balansen. Alla försök att "frysa" denna balans vid en för "betraktaren" attraktiv punkt är dömda att misslyckas, då man inte kan styra över alla parametrar, vi är inte gudar, vi är djur. Jag upprepar för tydlighetens skull: "Alla försök att "frysa" denna balans vid en för "betraktaren" attraktiv punkt är dömda att misslyckas"
Människan är en ytterst effektiv predator, men i mitt tycke, vi har en stor fördel i jämförelse med andra predatorer. Vi har ETIKEN. Vi väljer att låta skogen vara i fred under föryngringstiden, vi väljer att inte riva foster ur höggravida honor, vi väljer att vara så skonsam som möjligt mot våra bytesdjur. Jaktlagen är ett uttryck för denna etik där man uttryckligen förbjuder onödig plågor för bytesdjuren.
Vargen har ingen etik, det är ett djur styrd av sina instinkter, man kan inte belasta den med skuld för detta, de har ingen etiktänkande och vi kan inte begära att de skall ha det heller. Och inte heller har vargen något ofelbar recept för "balans".
Sverige behöver inte vargen, och mest av allt, vargen behöver inte Sverige, dess gigantisk utbredningsområde (hela norra halvklotet) dess antal (oräkneliga) och dess utomordentligt genetisk hälsa talar för sig själva.

59. Kråkor

2012-07-05 13:55

Lustigt att Lasse nämner kråkor i det här sammanhanget. Kråkor, skator, kajor, trutar och måsar är djur som gynnas av människan och det vi lämnar efter oss. Den dag vi slutar att slänga skräp eller plöja våra åkrar kommer dessa fåglar att minska i antal, till dess så måste vi se till att de inte ökar i antal.

58. Människan en art i ekosystemen

2012-07-05 13:55

" Man har ingen aning om denna reglering som naturen sköter bäst självt."
Här är grunden i konflikten mellan betraktare/brukare av naturen. Betraktarna lyfter arten människa åt sidan och hon ska inte påverka naturen genom jakt eller lantbruk (övriga verksamheter med stor miljöpåverkan som de stadslevande betraktarna orsakar ger man sig inte på).
Människor bor i städer och djuren i naturen verkar vara deras verklighet.
Men om nu naturen sköter sin reglering bäst. Varför så många myndigheter som gör allt för att få reglera?

57. Men Lasse, nu tror jag inte alls...

2012-07-05 13:55

"att du jobber med sådana här saker" men skulle du göra det så blir jag mörkrädd eftersom du inte tycks ha en susning. "Att tex skjuta kråkfåglar för andra arters nytta(?) är ovetenskapligt och ålderdomligt. Man har ingen aning om denna reglering som naturen sköter bäst själv!"
Vare sig vi skjuter kråkfåglar eller ej så påverkar vi den så kallade balansen. Du är tydligen ovetande om att vår moderna livsstil med dom verksamheter det innebär gör att kråkfåglar och andra predatorer och allätare har ökat våldsamt på andra arters bekostnad. Att då försöka minska den stora ökningen av kråkor och rävar och andra predatorer är ett sätt att minska den stora negativa påverkan som vårt moderna samhälle orsakar.
Ja, det är nog klokt att du som anonymt proffs lägger ner denna debatt som du redan har förlorat mot oss okunniga amatörer. För sunt förnuft lär dom tydligen inte ut på universiteten.

56. Intressant konflikt, MM

2012-07-05 11:07

Nej - jag är sjävklart inte beroende av detta spretiga tyckande och slarvig hantering av fakta men försöker klargöra hur man hanterar fakta, något som inte sker på detta forum - det är en massa tyckande utan vetenskaplig förankring. Det är bra till en början att läsa de rapporter som delges.
Till Magnus Malmsten - vargen liksom andra rovdjur skapar balans i naturen. Jägarnas särintresse som styr i deras tal om reglering kan aldrig ersätta rovdjuren. Att t ex skjuta kråkfåglar för andras arters nytta(?) är ålderdomligt och ovetenskapligt. Man har ingen aning om denna reglering som naturen sköter bäst självt.
Punkt slut för denna gång.

55. Enkel matematik

2012-07-05 08:41

Fler vargar = mer vargproblem
Färre vargar = mindre vargproblem
Inga vargar = inga vargproblem
Kan någon vargkramare förklara varför ni vill ha MER vargproblem?

54. Inavel?

2012-07-04 22:04

Från kanske 0 varg till snart 500 vargar på ca 45 år. Det är ganska raskt marcherat för en inavlad population, eller hur? De två jakter som hunnits med, innan de blev stoppade av bl. a. SRF, visade lustigt nog inte på några defekter sprungna ur inavelsproblem. En slutsats kan vara att vargen fått hjälp på traven. Det kommer fler och fler indikationer på att så är fallet. Lasse tycker exempelvis att det är ålderdomligt att dela in djur i grupper som onyttig/nyttig. Låt mig då påminna om att SRF, Wolf Army och APU anser vargen vara nyttig. Då inställer sig frågan är dessa organisationer ålderdomliga? Ett tips till er som inte kan ett smack om varg. Ta en timme av ert liv och besök vargfakta.se. Återkom sedan och berätta om ni anser vargfakta publicerar falska uppgifter?
Och till Kerstin på SRF. Ta nu äntligen öppet avstånd från exempelvis Wolf Army och PTP.

53. Nu får det väl vara nog, Lars

2012-07-04 22:04

Om du nu "jobbar med sådana här saker", så borde du redan ha läst de resultat man kommit fram till. Och i annat fall borde det väl vara en smal sak för dig att hitta de artiklarna. Inte är du väl beroende av att tyckare på ett forum matar dig med vederhäftiga uppgifter?

52. Anders i Vargaland, forskning

2012-07-04 15:32

Wikipedia är en bra källa till allmän information men är inte kvalitetsgranskad. Så om du talar om forskning så för du söka dig peer review-ade artiklar!! Det är inte bra att hantera information så slarvigt.

51. Om vi ska följa Lasses "logik"

2012-07-04 13:18

Så har mänskliga jägare funnits i hundratusentals år, medans vargkramare har funnits i några decennier, så därmed har våra åsikter företräde. Allt enligt Lasse.

50. Lasse 46.

2012-07-04 11:56

Uppskattar ditt resonemang fullt ut; bra beskrivet- TACK!

49. Lasse

2012-07-04 11:43

Alla uppgifterna och mer därtill kan Du hitta på ett mycket enkelt sätt i WIKIPEDIA.
Och nu har Du precis som jag förutspådde börjat svamla om vad levde människorna av bytesdjur/rovdjur m.m.
Fakta är att vargen kom till Skandinavien för ca 10-12000 år sedan vad man vet, mäniskan för 14 000 år sedan. Det är bevisat, dina egna teorier är det ingen som bryr sig om.
Människan var samlare innan den blev jägare är också en lite upplysning.

48. Till Stockholmaren inl.nr 46

2012-07-04 11:42

Väl talat.:-)

47. Lösningen på Varg problemet borde vara.....

2012-07-04 11:42

.... E=Mc# , men den blir väl något för kraftig.

46. Lasse

2012-07-04 10:34

Det har ingen som helst betydelse vilken djurart som kom till Sverige först för tiotusentals år sedan. Sådana argument hör hemma i kvasireligiösa skrifter för människofientliga vargkulter. Nu lever vi på 20-hundratalet och vargen har inte funnits naturligt här på över hundra år. Det är naturligt att människan dödar vargar, lika naturligt som att vargar dödar inkräktare på deras revir. Det har människan gjort i tusentals år för att skydda sin boskap, sig själva och för att få skinn att göra kläder av. Vargen behövs INTE i Sverige för att ha ett fungerande ekosystem. Det är en ren och skär lögn. Den skadar snarare balansen i ekosystemen. Om man vill se en människofri plats där vargen inte har några fiender så får man snällt åka till Yellowstone eller någon annan vildmark. Det går inte att ha vargar springande lösa i befolkade trakter utan att människorna får röra dem. Återigen: Det behövs inga frilevande vargar i Sverige. Så enkelt är det. Det som behövs är att de vargar som nu springer omkring och sprider förödelse i de svenska skogarna och fårhagarna omgående avlivas så att en bra balans kan uppnås och en rimlig levnadsmiljö för folk i vargdrabbade områden på landsbygden kan återfås. Det kvasireligiösa svammel som kommer från vargkramarna genomskådas av allt fler och verkligheten slår gång efter annan hål på alla romantiska fabler som syftar till att glorifiera vargguden. Vargen är rätt och slätt ett skadedjur och ska behandlas som ett sådant.

45. 42 SMSL

2012-07-04 10:34

Jag förstår faktiskt inte vad du pratar om men det var väl inget viktigt..

44. Jag kan tala om det, Kerstin.

2012-07-04 10:33

Det enda försöket som skulle testas fick inte testas!
Det var en gång ett land där de folkvalda hade beslutat om en vargstam om 210 vargar. Vargarnas genetiska status skulle förbättras genom utsättning av icke-besläktade individer och genom skydd av revir där det fanns invandrade vargar.
För att få acceptans beslutades om vargjakt för att hålla den beslutade nivån.
Det här tyckte inte inte de så kallade naturbevararna om så man klagade till storebror EU, som man i vanliga fall inte brukar tycka om. EU tryckte till de folkvalda i Sverige som såg sig tvingade att stoppa jakten och låta vargstammen växa okontrollerat.
Med andra ord: den lösning som hade stöd av en överväldigande majoritet bland de folkvalda sköts i sank av de storstadsdominerade miljörganisationerna.
Därför har vi idag en misslyckad rovdjurspolitik, det vet du lika väl som jag.
Vi misslyckas för att inte ni vill att vi ska ha en liten och genetisk sund vargstam utan en stor och osund.
Svårare är det inte.
Nu visar det sig att samma direktiv ni stödde ert stoppande av vargjakten på visar att det räcker med 38 vargar om genetiken är ordnad 100 vargar för att täcka upp för sjukdomsutbrott, påstådd tjuvjakt (sällan bevisad).
Nu kanske 210 vargar som jägareförbunden gick med på var ett ganska bra erbjudande.
Nu gäller det för er sida att skjuta också dessa forskarsynpunkter i sank för ni bryr er inte om genetiken, ni vill bara av någon outgrundlig anledning ha många vargar, helst tusentals.

43. Anders i Vargaland, forskning

2012-07-04 10:33

Jag frågar fortfarande efter referens annars är det inte fakta! (och vad levde människan av om den var först? Bytesdjur/klövdjur och rovdjur är i symbios). Men jag ser framemot referens! Och dessutom påhopp förstärker inte argumentationen!

42. Du Lasse inl.41

2012-07-04 10:01

Du skriver följande
"Vargen som djur är minst 30 miljoner år medan människan ca 5. Rovdjuren finns för att de behövs i fungerande ekosystem."
Ska vi hålla på vad du säger nu, så har du väl glömt en viktig kugge, om jag nu inte missuppattar din tolkning till rovdjur helt.
Då måste vi faktist plantera in dinosaurier, typ T-rex, velic.R. placedo.S M.FL.
Det finns faktist en chans att vi har en Placedo, mera känd som "Loch Ness" , den borde definitivt ligga inom ramen av som utrotningshotad art. Eller hur?

41. Skydda vargen

2012-07-04 09:40

Vi är alla skyldiga att bevara den biologiska mångfalden. Att klassa djur i nyttiga och onyttiga är ovetenskapligt och ålderdomligt. Med bytesdjur som invandrar följer rovdjur och därefter enstaka människor som sedan sprider sig i Sveriges fall från söder och längs kusterna innan samhället blir agrart. Vargen som djur är minst 30 miljoner år medan människan ca 5. Rovdjuren finns för att de behövs i fungerande ekosystem.

40. Vargen var inte först Lasse

2012-07-04 09:40

Enligt all vedertagen forskning så vet man att vargen kom till Sverige/Skandinavien för ca 10 -12000 år sedan. Enligt samma forskning så VET man att det första fynden från människan är ca 14000 år gamla, det bevisar med all tydlighet att man VET att människan var här före vargen. Du kan ju själv försöka bevisa motsatsen,det blir nog svårt för Dig! och i så fall bara gissningar från Dig och Dina kramarkolegor och inte FAKTA som jag hänvisar till!

39. Lasse

2012-07-04 08:49

Bevisa att vargen var här före oss. Varför är vargen ett sånt djur som människan alltid velat ha bort, titta bara i utlandet där får de betalt för att skjuta varg. Förstår du inte att vargen förstör för glesbygden då är du inte mkt att argumentera emot. Tror du bara vill jäklas lite med oss du är nog en klok man som inte vill ha varg runt dina barn, ELLER ska bara andra drabbas av dessa då du sitter på balkongen i innerstan och tittar på trafiken.

38. "Var-här-före"-argumentet håller inte

2012-07-04 08:49

Ett av de "tyngre" argumenten för att vargen skall breda ut sig i vårt land till landsbygdens utarmande är att den var här före oss.
1. Vad vet vi om det egentligen? Vargen kan rimligtvis inte ha varit först i alla fall eftersom den inte kommer utan att det finns bytesdjur.
2. Vad har det för relevans? Om vi skall rangordna naturen efter etableringsår i landet leder det i förlängningen till otäcka ställningstaganden både för människor och djur. Brunråttan, fästingen och nyanlända svenskar t.ex.
3. Och? Om inte vargen för något bra med sig, vilket den inte gör, spelar det väl ingen roll att den var "först"

37. Peace

2012-07-04 08:48

Förslag på åtgärder för att stärka den genetiska situationen
för den svenska vargstammen.
Ett uppdrag från Naturvårdsverket
Olof Liberg & Håkan Sand, Sveriges Lantbruksuniversitet, Grimsö Forskningsstation
Pär Forslund, Sveriges Lantbruksuniversitet, Inst. för Ekologi
Linda Laikre & Nils Ryman, Stockholms universitet, Zoologiska Inst./ Populationsgenetik
Mikael Åkesson & Staffan Bensch, Lunds universitet, Ekologiska Inst.

Långsiktigt bevarande
Nödvändig populationsstorlek: Det råder stor vetenskaplig enighet kring att det krävs en effektiv storlek om 500-5000 för att en isolerad population ska betraktas som långsiktigt livskraftig i
genetiskt hänseende. Under antagande om ett förhållande mellan genetiskt effektiv storlek (Ne) och verklig storlek (N) på c. 1:4 (som Leverantör 2:s simuleringar antyder; Bilaga 2) innebär detta att 2000-20 000 verkliga djur behövs.

36. Vad pratar vi om??

2012-07-04 08:48

Vilken djurart var här först?? Hur kan man börja prata i dom termerna?? Har de djur som utvecklades först - ex.vis trollsländor, bladlöss och mördarsniglar, större rätt att få finnas än andra djur??Hur resonerar man??
Man blir rädd, när man läser de urbana naturmupparnas inlagor. Hur egoistiskt, hur kan man bara få tänka på sin egen välfärd, hur kan man tycka att andra människor är skyldiga att bevara så mycket biologisk mångfald än vad dom själva är??

35. Lasse

2012-07-04 08:47

Denna rapport tar endast hänsyn till biologiska faktorer som reproduktion och empiriska faktorer som överlevnadsgrad och "katastrofer". Katastrof-faktorn är kraftigt övervärderad, vilket också NVV tillstår. Vad man däremot inte tagit hänsyn till är de socioekonomiska faktorerna som enligt direktivet ska tas hänsyn till. Att NVV är opartiska och gör allt för att öka vargstammen på folkets bekostnad istället för tvärtom VET alla, inklusive politikerna.
Det visas också med all oönskvärd tydlighet genom att man istället för att lägga fram ett neutralt underlag, själva "drar till med" lite extra marginal till vargens fördel. Fullkomligt ofattbart och tjänstefel som jag ser det.
Att vargreligiösa fanatiker nu börjar babbla om "vargen var här först" och annat blaj som knappast hjälper de drabbade av vargarna är bara patetiskt. Inse att det INTE finns några som helst motiv kvar till att ha en frilevande vargstam i Sverige. Inga som helst.
Man kunde lika gärna plantera in 25 vargar i England och artificiellt tillföra "friska gener" från Ryssland. Fullkomlig idioti! Lasse: koncentrera dig på verkliga problem som Visenten eller Fjällräven. Canis Lupus Lupus behöver INTE finnas i en enklav i södra Sverige med artificiell tillförsel av vargvalpar från zoo. Sverige tillhör helt enkelt INTE vargens NATURLIGA utbredningsområde.

34. Lasse

2012-07-04 08:47

Den här utredningen är gjord enligt dom kriterier som EU har satt, det räcker med en ny varg vart femte år läs vad genetikern Dag Lindgren skriver inte heller Linda Laikre kan visa på andra siffror. Såväl människan som vargen kom i renens fotspår till Sverige efter istiden. Eller menar du att vargarna var här före bytesdjuren? Levde dom på snö då?

33. Anders i Vargaland, forskning

2012-07-04 08:46

Jag vill veta referens till ditt påstående om forskning som visar att människan var före vargen! För du hittar väl inte bara på.
PS jag jobbar med sådana här saker!

32. Den här rapporten...

2012-07-04 08:46

...har redan missuppfattats av de flesta som hoppas på att 100 vargar är vad som behövs i Sverige. Detta trots att det antal som utgör GYBS är mångdubbelt större än MVP – vilket nu de 100 vargarna ska representera enligt rapporten.

T o m Gunnar Glöersen på SJF vill göra gällande att inavelsproblematiken är inkluderad i rapporten TROTS att forskarna i ”Sammanfattningen” klart deklarerar att så inte är fallet. Det fanns inte ens med i uppdraget – tvärt om. Uppdraget var att:

CITAT Analysen ska bygga på senast dokumenterade kunskaper om den skandinaviska vargstammen, FÖRUTSATT ATT DE GENETISKA FRÅGORNA HAR LÖSTS.
SLUT CITAT.

Vilka av er som skriver här har uppfattningen att de genetiska frågorna är lösta?

”Vargfakta” har gjort en egen ”analys” och har med hjälp av en viltbiolog (vem?) kommit fram till att: CITAT: Allt som krävs är lite nya friska gener med jämna mellanrum. SLUT CITAT vilket viltbiologen inte tycker direkt handlar om ”rakteforskning”.

Nä, just det – inte i teorin, MEN kan då någon här tala om för mig varför vi i praktiken har misslyckats med alla de försök vi hittills testat?

31. Lasse

2012-07-03 17:27

Vargen har varit här före dig, säger du. Fiskmåsen, skogsmusen, grävlingen mfl djur var säkert här före dig, dock tror jag inte du vill flytta så de får mer utrymme. Skall vi utrymma alla städer så att djuren får tillgång till det som en gång varit deras ? ;)

30. Anders i Vargaland, frihetsälskare

2012-07-03 17:27

Och vilken är den forskningen, vg hänvisa. Vill gärna ha den referensen. Vargen som varelse är minst 6 gånger äldre än människan.
Vad Frihetsälskare säger kommenterar jag inte eftersom det är från NV informationen ursprungligen kommer och meningslös att ifrågasätta och är grunden för artikeln.

29. Laikres 5000 vargar...

2012-07-03 17:27

...gäller inte för att trygga fortlevnad av de vargar som finns i Sverige, det gäller för att trygga den evolutionära utvecklingen.
Dvs att vargen förändras som ras över generationer.
Mao skulle 5000 vargar över jordens yta, under förutsättning att dom får kontakt med varandra, räcka.
Men det är lika teoretiskt som att vi skulle ha 5000 vargar i Sverige.

28. 26. Lasse

2012-07-03 14:29

Vad Ruona på Naturvåldsverket uttrycker, är det många med mig, som inte sätter ett dyft tilltro till - sorry Lasse!

27. Lasse

2012-07-03 14:12

Enligt senaste forskningen är det bevisat att vi var här långt före vargen! En till skröna avlivad som förödarsidan alltid använder som argument.

26. Jörgen Bergmark, att läsa innantill

2012-07-03 14:12

Från NVs hemsida:
- Resultaten i sårbarhetsanalysen ger inte svaret på hur många vargar Sverige ska ha. Det är viktigt att betona att resultaten är framtagna utan att inkludera genetiska förutsättningar. Idag är inaveln i vargstammen ett problem och det behövs ett stort genetiskt utbyte med andra vargpopulationer för att komma till rätta med inavelsproblematiken, säger Ruona Burman viltsamordnare på Naturvårdsverket".

25. Lasse

2012-07-03 11:54

Du har missuppfattat allt, grattis! Det är nästan skickligt. Forskarna utgår i från dom vargar vi har idag med den genetik dom vargarna har.
Men visst ingår det också att det kommer in friskt blod i den beräkningen. Det innebär en invandrad varg vart femte år. Det har inte varit något problem tidigare heller.

24. Vargjakt...

2012-07-03 11:10

Då ska vi skjuta bort ca 300st i vinter ?
Jösses vilket jobb som ligger framför oss nu, bara för att folk i bestämmande ställning inte kan lyssna i tid!
Vargen är inte det lättaste djuret att jaga... även om vi har en kanonvinter med bra spårsnö, tror jag att vi lyckas med den uppgiften!

23. Läs på!

2012-07-03 11:10

100 vargar gäller teoretiskt med gynnsam genetik vilket förutsätter fri tillförsel av gener vilket vi inte har idag vilket i sin tur betyder att vi måste ha många fler än 100 vargar.
Dessutom har vargen varit här långt tidigare än vi.

22. Dela lika

2012-07-03 11:10

Vi borde dela lika i hela EU, Sverige har 9 milj inv och 100 vargar, Tyskland 90 milj och 1000 vargar, Belgien 9 milj 100 vargar osv. Då borde alla vara nöjda och glada och hela Europas befolkning kan lyssna på vargyl nätterna igenom.

21. Lägg ner!

2012-07-03 09:11

WWF, SNF har med statens goda minne, trots lagbrott, planterat ut vargar med tvivelaktigt ursprung och ras (varg? hybrid?). Det är allmänt känt vid det här laget.
Projektet försvaras med näbbar och klor av nämnda lobbyorganisationer, inblandade tjänstemän och lurade politiker.

Vargstammen har hög inavelsgrad med många hybridindivider, vilket i och för sig bekräftar ovanstående. Hade vargarna promenerat in av sig själva vore inaveln en märklig omständighet.

När nu projektet har spårat ur till en så till den milda grad att man måste experimentera med ytterligare import, utsättning av valpar och kanske t.o.m vuxna vargar är det väl dags att ta sig en allvarlig funderare?

• Inse att projektet har spårat ur!
• Vi har många fler vargar än som sägs.
• Landsbygden lider.
• Konflikter har skapats mellan myndigheter, enskilda, stad/landsbygd helt i onödan.

Skjut ut den inavlade, utplanterade, vargstammen omedelbart!
Den har inget med varg att göra!
Den har inget bland landsbygdens folk och företag att göra!

20. Gäller detta om vi inte fryser befolkingsutvecklingen?

2012-07-03 09:11

Det märkliga är att ingen tycks fundera över om vi har samma Sverige 2110 som 2010. År 1900 var vi 5 miljoner i Sverige. Idag är vi 9 miljoner. 2060 kommer vi enligt SCB att vara 11,6 miljoner. Redan idag importerar vi ca 50% av vår mat. Vem ska leverera maten 2110? Hur många svenskar ska behöva svälta innan Sveriges riksdag bestämmer att produktionskapaciteten av mat i Sverige ska gå till de tvåbenta innevånarna? När vi samtidigt tar allt större del av åkermarken i bruk för att bygga bostäder och köpcentra. Och kom ihåg, industriell matproduktion kräver energi och vatten.
Se gärna http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____273426.aspx och http://www.fao.org/wsfs/forum2050/wsfs-forum/en/
Vårt problem närmaste 100 åren är inte att hålla en genetiskt manipulerad vargpopulation vid liv på vår landsbygd.

19. Hoppsan

2012-07-03 09:10

då har vi jakt på ca 300 vargar i vinter då.Nej jag bara luras.

18. läste...

2012-07-03 09:10

...i aftonbladet att det finns ca 300 vargar i sverige. det är lågt räknat för det finns det nog bara i wärmland. sen har vi övriga län så tredubbla antalet så är vi nog närmare sanningen. det börjar bli välldigt bråttom nu att göra något åt det. hoppas politiker förstår detta, vi är på randen av en ekologisk katastrof. sedan är mångfalden ett minne blott.

17. Hmmm

2012-07-03 09:09

Hur ska man ställa detta mot, Linda Laikres tes om 5000 vargar för att säkerställa genetiken.
Föresten det är ingen tes, hon är ju genetiker med god utbildning.
Då måste man ju börja fundera på forskarnas referensramar kontra lindas utbildning.
Men å andra sidan Linda kanske vurmar för varg.
Bara en tanke från en obildad jägare.

16. och hon skall bestämma!!

2012-07-03 09:09

"Det är nog andra och betydligt större faktorer än vargens vara eller inte vara som styr och där vargen blivit en symbol för motsättningarna mellan stad och land, säger Ruona Burman."

Va!? motsättningar mellan stad och land?

De som vill ha varg i sverige är avlönade genom vargen eller har en snedvriden, felaktig romantisk bild av vargen. De som inte vill ha vargen är berörd och inskränkt av vargen.

NEJ! Det finns inga motsättningar Ruona Burman, mellan stad och land. Vakna!!

15. Inkompetens

2012-07-03 09:09

Det är bara att konstatera att "Projekt Varg" var illa genomtänkt ända från början och att dagens vargstam med för få vargar i avelsbasen blev en katastrof.

Skall man fortsätta på inslagen väg påstår bl a Linda Laikre att vi behöver upp till 5 000 vargar för att vår inavlade "varg"stam skall "överleva".

Om det är sant, så är konsekvenserna av dagens ogenomtänkta vargpolitik att vi måste hysa 4900 vargar för mycket p g a att man hittills gjort alla fel man kan göra. Vem kan man ställa till svars för det?

Skall man nu absolut ha en vargstam i Sverige vore det enda rationella att ta bort alla nuvarande vargar och börja om från början med helt obesläktade individer i avelsbasen.

Att det sedan är omöjligt att i längden hålla en vargstam rasren i bebyggda områden är en annan sak. Men det tar vi en annan gång.

14. Regeringsuppdrag

2012-07-03 09:08

Vilket väsen det skall bli, Rovdjursföreningen kommer att skrika högt. Och då är det frågan, vilka rättar sig regeringen efter, för det är ju regeringen som beställt detta. Men det kommer att skyllas på genetiska faktorer, för att dribbla bort Jägarförbunden.
Men en fingervisning åt rätt håll, hoppas bara att det leder till ngt positivt...

13. Men varför?

2012-07-03 09:08

Dessa modeller och stollarna som skapar dem, och de som beställer dem och tror på dem.
38 eller 100 st vargar av den ryska stammen på ett par hundra tusen. Det finns ingen rimlig anledning att hysa dem i Skandinavien. Hade det varit en art som var nära utrotning och bara trivdes i vårt klimat skulle det finnas en anledning, men nu?

Nej, lyft fram Sveriges natur som den rena och ofarliga istället. Där barn kan leka och äta bär direkt från snåren och dricka vattnet i bäckarna. DET är något att värna om.

12. Det innebär...

2012-07-03 09:07

att den här säsongen så skall det skjutas ca 430 vargar i Sverige!

Teoretiskt så återstår det då ca 20 st, men förmodligen ett mycket högre antal i verkligheten!
Hägna in ett lagom stort område och placera dessa 20 kvarvarande samt 20 nya så är saken biff!

Placeringsort borde vara någonstans i Skåne så att man kan dra nytta av det enorma intresset för varg samt närheten till den stora kontinentala folkmassan!

Att fortsätta med det här vansinnet att ha ett tusental kraftigt inavlade vargar är inte sunt!
Speciellt när forskarna nu säger att det räcker med ett 40-tal.

Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

11. Vargen har gjort bra reklam för sig.

2012-07-03 09:07

Now we're talking! Detta kan väl kanske betecknas som ett utgångsläge för en fortsatt förhandling med regeringen, ur ett landsbygdperspektiv.
38 st i Sverige är en otrolig stor skillnad mot 450.


10. Nej, det räcker med 0 frilevande vargar

2012-07-03 09:07

NVV tolkar som vanligt alla data till vargens fördel och till folkets nackdel. Man använder den modell som som ger högst MVP (38-41), sedan använder man modeller för beräkning av överlevande sannolikhet som "ligger väl över" några andra beräkningsmetoder. Detta är inte mindre än en skandal. Varför använder man inte den för befolkningen mest rimliga modellen där man når MVP med 25 st vargar, och på detta använder sig av modeller som är snävare än de empiriska? Då hamnar på 25 vargar istället för 100. Skandal att man i denna rapport inte gör analysen utifrån ett troligaste scenario utan man tänjer gränserna till förmån för vargen så mycket som möjligt.
Denna sårbarhetsanalys är inget annat än en partsinlaga från forskarkollektivet som naturligtvis vill ha så mycket varg som möjligt att forska på.
Om det finns någon ryggrad bland politiker som ska fatta beslut på sådana här rapporter, med folkets bästa i åtanke, så ska man kräva att man tar fram det ABSOLUT MINSTA antalet vargar.
Antalskravet från EU är: "The population must be at least as large (and preferably much larger) as a MVP" Dvs, GYBS kan definieras som 25 vargar i Skandinavien om man tolkar forskningsresultaten och direktivet till människornas fördel istället för till vargens fördel. MEN; IUCN har redan klassat vargen som "Least concern", så det finns naturligtvis ingen som helst anledning att ha frilevande varg i Sverige överhuvudtaget. Det är endast en kvasireligiös önskan från vargdyrkare att ha så många vargar som möjligt i Sverige.

9. Vargfritt

2012-07-03 09:06

38 stycken vargar kan gå an, men helst skulle jag villa se en nolltolerans, men av det ondaste kan man acceptera en mindre del (38 st). Är nog bara en önskedröm tyvärr!8. 38 vargar

2012-07-03 09:06

Va bra 38 vargar, resten tar vi bort. Blir de 38 vargarna sjuka av inavel tar vi bort alla och tar in 38 nya.

7. Ej naturligt utbredningsområde.

2012-07-03 09:05

Det framgår också mycket tydligt av texten i art -och habitatdirektivet att direktivet bara gäller för arter inom sitt naturliga utbredningsområde. Eftersom vargen är kraftigt inavlad i Sverige (enligt forskare) så kan Sverige inte vara ett naturligt utbredningsområde. Om vargen fanns inom ett naturligt utbredningsområde skulle den ha en naturlig kontakt och ett utbyte med en större population. Det har den bevisligen inte (vilket forskarna har bevisat). Alltså befinner den sig inte i sitt naturliga utbredningsområde och som en direkt följd av detta så gäller inte art -och habitatdirektivet!

6. Större faktorer????

2012-07-03 09:05

Man kan ju undra i vilken värld Rouna Burman lever?
Att det skulle vara andra och betydligt större faktorer än vargen som gör motsättningar mellan stad och landsbygd, där vagen blivit symbol för motsättningarna istället för va`då ???????
Vore intressant om Ruona klev ur sin snäva värld, och förklarade vad det beror på.

5. Och vad har vi...

2012-07-03 09:02

...för problem med genetiken, förutom en massa siffror med decimaler? Finns inga säkert påvisade inavelsdepressiva symptom, ej heller finns exempel på djurpopulationer som med säkerhet har dött ut pga inavel. Inavelsproblematiken är troligen den största bluffen efter återinförandet på 70-talet.

4. 100 vargar

2012-07-03 09:01

Bra då blir det vargjakt nu under vintern!!!!

3. Manegen är krattad

2012-07-03 09:01

Det är bara att konstatera att nu är manegen krattat för den största ljugartävlingen på århundraden. Kramarna kommer att bli helt galna. Varginventeringen kommer att nå nya höjder vad beträffar hur lite varg det finns. Regering och riksdag kommer att bli bombarderade med desinformation.

För att komma ner till hundra vargar i Sverige behöver vi bli av med 350 - 500 nu. Ingen vet säkert vad vi har. Det sannolika beslutet blir att 50 till 100 skall bort i vinter, formellt baserat på genetiken. Men fasen vet om ens det går att få igenom riksdagen. Och hur skall jakten i så fall gå till? Det blir invasion i skogarna av SRF, Wolfarmy och APU m.fl.

För mig inger dagens besked mycket lite hopp om en tillnyktring. Fortsatt ljugande är att vänta. Enda sättet att stoppa det är att totalt byta ledning och personal på NVV. Där går nog Lena Ek på pumpen även om hon nu skull lyckas manövrera igenom en förvaltningsplan i EU.

2. men vem

2012-07-02 23:03

ska minska vargstammen,ska de utskällda jägarna göra det gratis.nej
ska statliga jägare kunna göra det på privatägda marker.nej
enda vore att skjuta varg som av en tillfällig händelse under andra ordinarie jakter.

1. Kors i taket!

2012-07-02 23:01

Kan bara tolka det som om dom börjar bli rädda om jobben på NVV.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB