• Allmogejakt

160 knubbsälar får jagas

AktuelltPublicerad: 2015-03-29 11:25

Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt efter knubbsäl på flera håll längs västkusten.

Beslutet gäller för Västra Götalands och Hallands län, samt Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborgs kommuner i Skåne län.
Under skyddsjakten får totalt 160 knubbsälar fällas och både klass 1- och klass 2-ammunition får användas. Tillståndet gäller mellan 20 april i år till den 31 mars nästa år, undantaget 21 maj till 15 juni i år. Det är då också reglerat hur många knubbsälar som får avlivas uppdelat på tre tidsperioder.
Den som jagar knubbsäl ska ha hått utbildning för detta. Sälar som avlivas ska om möjligt bärgas och prover ska skickas till Naturhistoriska riksmuseet.

Ska motverka skador för fiskeriet
Orsaken till skyddsjakt är knubbsälarnas skadeverkan på fiske efter torsk, sill, makrill och några andra fiskarter. Även kräftfiske med bur har rapporterats lidit skada på grund av knubbsälar.
Skador orsakade av säl har ökat under de senaste tio åren och under 2005 uppskattades kostnader för sälskador till 55 miljoner kronor. Olika förebyggande åtgärder har testats, men skadorna har ändå ökat. Därför anser Naturvårdsverket att skyddsjakt är det enda kvarvarande alternativet för att hindra fortsatta allvarliga skador.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere