• Allmogejakt

17 indier skadade vid vargattack

AktuelltPublicerad: 2009-11-17 12:03

En varg slogs ihjäl med stenar och käppar sedan den bitit och skadat 17 personer, varav sju allvarligt, i Nishikdistriket, Indien.

Händelsen utspelade sig i Maharastra-provinsen, som ligger i centrala Indien under natten mot måndagen den 16 november. Vargen gick från by till by och bet människor som låg och sov utanför sina hus. I byn Kherdiphata fick byborna nog och lyckades slå ihjäl vargen med käppar och stenar.
Enligt tidningen Daily News and Analysis, DNA, som är en av Indiens större engelskspråkiga dagstidningar, skadades 17 personer, män, kvinnor och barn. Sju personer togs in på sjukhuset i Nashik och deras tillstånd var enligt tidningen kritiskt. Tre andra togs in på ett sjukhus i Nagarsul. Övriga fick åtevända hem efter omplåstring.
Det förekommer uppgifter om att den aktuella vargen kan ha varit rabiessmittad. Den kom från ett relativt glesbefolkat skogs- och jordbruksområde som är känt för att hysa bland annat hjort och varg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

60. Anders

2009-11-23 17:42

Ursäkta lite sent svar. En svala gör ingen sommar. Det behövs en rejält större och mer utspridd population av varg för att påverka vårt eko-system. Och troligen kommer du inte tycka om de förändringarna som skulle ske. Vårt eko-system har utformats till att föda människor. Tänk dig att vid stadsgränsen har du inget annat än skog. Öppen terräng är inte naturlig på våra breddgrader och med vårt klimat.
Studien som forskaren gjorde på vargens bytesval har ingenting med ekologi att göra. Vargens biologi, ja. Kom ut från din drömvärld om de av vargen skapade stora älgkronorna och förstå att Sverige är vårt, inte vargens, hem. Stora rovdjur och människor kan inte samexistera på rovdjurens villkor för då blir vi slutändan ännu ett bytesdjur.

59. Anders

2009-11-23 17:09

Ursäkta lite sent svar. En svala gör ingen sommar. Det behövs en rejält större och mer utspridd population av varg för att påverka vårt eko-system. Och troligen kommer du inte tycka om de förändringarna som skulle ske. Vårt eko-system har utformats till att föda människor. Tänk dig att vid stadsgränsen har du inget annat än skog. Öppen terräng är inte naturlig på våra breddgrader och med vårt klimat.
Studien som forskaren gjorde på vargens bytesval har ingenting med ekologi att göra. Vargens biologi, ja. Kom ut från din drömvärld om de av vargen skapade stora älgkronorna och förstå att Sverige är vårt, inte vargens, hem. Stora rovdjur och människor kan inte samexistera på rovdjurens villkor för då blir vi slutändan ännu ett bytesdjur.

58. Anonym förståsigpåare

2009-11-23 17:08

Det är vargarna i Italien och Spanien som är små. Dock fullt kapabla att döda barn vilket har hänt i Spanien i modern tid och i Italien lite längre bakåt
Förra året sköts en 80-kilos varg i Bulgarien. Vargen skördar fortlöpande offer i avlägsna trakter. Det är bara det att det anses inte så märklig att det kommer ut på riksnyheterna.
Du får att ha lite rejälare don på fötterna eller innanför pannbenet innan du argumenterar mot Eirik.

57. Men enligt en "EXPERT", myckat omhuldad av vargmotståndare

2009-11-21 16:39

Erik Granqvist, så är vargarna i sydeuropa ju inte mycket större än stora rävar.

Skitkul att DU nu tror på att dessa, enligt "experten", små små fina vargar har dödad människor:o))

56. Man vargdödad i Albanien

2009-11-20 18:20

Under ett besök jag gjorde nyligen i Shushicë (Albanien) blev jag visad en tidning från 2005 där en artikel enligt uppgift handlade om en 27 år gammal man som under färd mellan två byar i närheten blev dödad av vargar.
Enligt vad man sade mig så förekom det då och då att människor blev dödade av varg på Balkan, särskilt under hårda vintrar och 2005 hade varit en extrem vinter med upptill 2 m snö även i bebyggda områden.
Är det språksvårigheter som gör att sådant aldrig rapporteras i svenska media?

55. Tråden

2009-11-20 15:38

umhandlar vargangeb på manniskor, ganske vist i Indien. Ingon,ingon kan/vill hoppas på at det hændar i Sverige. Alla vil tabe på detta. Riksdagen,NVV,LST,Rovdjursvennor met alla dom så vældig "bra" argumenter for varg, och jagare vill ochså tabe/forlore, for da har man inte været starka nok till at stå imot presset for at få ind vargen. Jagaren har nu tabt/forlorat mycket i form av mistat løshundjakt,livskvalitet for hund och mand,folk på glesbygden har forlorat/tabt, dom er inte trygga,djuragare har tabt,hundagare har tabt.Vaffor er inte lavet en offentlig konsekvens beregning av at återindføre vargen til Sverige??Er man villig til i Sverige, att det evt. skal koste manniskor livat at ha fritlevande varg i Sverige.?
Er man villig til i Sverige, at titta på t.ex SRF och Nordulv hemsidar met gamla uppgiftar om vargdødade hunde?Vaffor går man inte i direkte opposition?Dom får många pengor på falska uppgiftar, der finns vel police i Sverige(dom kan jo inte alle lede efter en trafikskadad varg).Bra met landsbygdsdemokrater, så støt upp om dom.Men der skal mere till,billeder av vargdødade hunde,av vargdødade får m.v., folk som fortæller åbent och ærligt som Wilsons matte, hur det er at leva met vargen.Och lad os alla håbe på/hoppas at der ingon angreb kommar på manniskor i Sverige.

54. Calle

2009-11-20 11:53

Vi har tidigare diskuterat ett par olika studier gjorda på vargen i Sverige, bägge var gjorda av kvinnliga forskare. En av dom handlade mest om hur statliga tjänstemän tolkade riksdagsbeslut i vargfrågan, jag tror hon hette Serena Cinque.
Den andra som var intressantare, behandlade vargens predation på älg och vilka djur den valde, tyvärr minns jag inte vad hon hette. Jag är ganska säker på att det var du som refererade till den. Kan eventuellt ha varit någon av dina kompisar.
Annars finns det säkert mängder med material från naturvårdsverket som behandlar detta.

Utrotning är väl vad du talar om Calle, utrotning från Sveriges ekosystem.
Du tycks ha uppfattningen att bara det finns några individer kvar någon annanstans så är det bra.
Jag talar om ett fungerande och så långt det är möjligt komplett ekosystem.
Där kan man inte ha arterna i djurparker eller i andra länder.
Vårat ekosystem finns här.

Angående Wilson, så händer det mycket hemska saker i naturen och eftersom det numera finns en hund även i mitt liv så kan jag förstå bestörtningen hos dom som blir drabbade, men vargfrågan mår bäst av att inte styras av för mycket känslomässiga argument.

Sedan Calle "andra mineraler".....tycker du själv att det var ett bra argument.
Bly är kanske inget mineral, men det har mycket större påverkan på älgstammen.

53. Ge mig en referens Anders

2009-11-20 10:30

Kan jag få en referens på en artikel som belyser vargens inverkan på ekologin och mångfalden i kulturlandskapet. Jag drar mig till minnes norska och finska undersökningar som visar vargens destruktiva inverkan.
Vem talar om utrotning? Bestånden ska hållas på en nivå så inga skador uppstår. Vi har utrotat svartråttan, saknar du den? Till skador räknas också inverkan på människors livskvalitet. Läs vad Wilsons matte skriver. Det är skam att någon människa ska utsättas för sådant i en upplyst demokrati. Fast jag är inte helt säker på att Sverige kan räknas bland dessa. Vårt överkörande av befolkningsgrupper liknar gammal öststatsmentalitet.
Och läs Geist bok om älgen.
Här i Värmland vet vi att det är större chans att få en stor tjur väster om Klarälven. Andra mineraler i berggrunden troligen orsaken.

52. Tyskterriern, får jag ...

2009-11-20 10:30

... påminna Dej om att jag bara kommenterat Calle Seleborgs ideliga och missvisande hänvisning till Rio-konventionen i denna och andra trådar. Du, däremot, verkar gubbgrälsjukt kommentera saker Du uppenbarligen aldrig förstått.

51. Verkar som

2009-11-20 01:03

dessa konventioner är det enda Falco
har att komma med numer i debatten,snart
inser han nog att dumheten att tolka det som han gör är synonymt med det berömda
halmstrået...

50. Nej Calle.....

2009-11-19 22:17

...det finns ingen konflikt mellan artiklarna i konventionen. Tillämpningen bygger enbart på hänsyn till det övergripande målet om skydd av globalt och lokalt hotade arter och ekosystem.
Eventuella konflikter med allmäna intressen och snäva särintressen förutsättes lösas utan att det övergripande målet äventyras. Bevarande av biologisk mångfald står inte på något sätt i konflikt med ett hållbart kulturlandskaps bestånd.
Om man däremot,som Du, har nollvision som bärande idé torde viljan att finna lösningar också vara noll, tyvärr.

49. Avsikten Calle

2009-11-19 17:26

Frågan är märkligt ställd.
Du utgår enbart från vilken eventuell nytta vi människor kan ha av älgen.
Du verkar inte ens reflektera över att djur och natur har ett egenvärde i sig.
Även vi människor är ju trots allt beroende av att ekosystemet fungerar.
Att plocka ut arter som av någon anledning inte faller människor med olika intressen i smaken och utrota dom, är väl ett praktexempel på den självgodhet, okunnighet, girighet och rena dumhet som har åsamkat den här planeten så mycken skada.
Att låta egenintresset råda över kunskap och förnuft på det sättet, låter som ett eko från en svunnen tid.
En tid då människan trodde att jorden var oändlig och att man kunde bete sig hur som helst utan att det egentligen gjorde något.
Dom flesta har kommit över det stadiet nu Calle och jag hoppas att det snart är dags även för dig.
Sedan är du lite rolig tycker jag.
Du tar upp exemplet med Sareks stora älgtjurar.
Jag vet inte om det är så mycket stora tjurar där längre, men anledningen till att dom en gång fanns är helt uppenbar.
Man fick inte jaga älg i Sarek.
Om Värmlands jägare inte skjuter dom stora tjurarna, så kommer dom att få lika stora horn som dom i Sarek.
Så enkelt var det Calle.
Forskning på varg i kulturlandskap finns det visst.
Stora delar av det sk. vargbältet är kulturlandskap, så där har du fel.
Du har dessutom själv hänvisat till den forskningen några gånger i andra trådar, så även där blir ditt inlägg en smula märkligt.

48. Tillägg Falco

2009-11-19 17:14

Vårt kulturlandskap är ett av de ekosystem vi förbinder oss att bevara.

47. Det finns inga inskränkningar i 8J, Falco

2009-11-19 17:14

Det står inte i 8J att om man ska återintroducera ett av världens vanligaste rovdjur på en plats där det funnits förut får kulturer och sedvänjor sedan lång tid maka på sig. Tvärtom säger 8J att du måste ta hänsyn till potentiellt drabbade befolkningar innan du går på i ullstrumporna.
Människan först gäller.
Sedan finns det naturligtvis gråzoner där man måste kompromissa men då gäller det verkligen GLOBALT rödlistade arter.
Varg i kulturlandskap betyder död, misär och konflikter. Som en finsk justitiekansler sa: "Stora rovdjur bland människor är inte biologisk mångfald". Död och misär kan du läsa om varje vecka och konflikterna ser du i dessa debattsidor.
Det grundläggande problemet med de flesta av konventionerna är att de belyser inte alls hur man ska handla när det blir konflikt mellan olika artiklar.

46. Vad är meningen Anders?

2009-11-19 16:59

Vad är avsikten med att ha den älgstam vi har.
Att föda upp en spillra av den 100 000-hövdade ryska vargen?
Att naturfotografer ska kunna fotografera stora älgtjurar?
Sareks tjurar är mycket större än Värmlands trots avsaknaden av varg.
Eller är det för att ge mat och inkomster till svensk landsbygd?
De monokulturer vi har är på växtsidan. Tror inte du kan överföra det på blandningen av topppredatorer på älg, människa, björn, varg.
Det finns ingen forskning på varg i kulturlandskap. Man undviker det för man vet vad resultatet skulle bli. Tummen ned!

45. Calle Seleborg

2009-11-19 16:20

Hej. Bara en kort kommentar till Din tolkning av Rio-konventionen, konventionen om biologisk mångfald från 1992.
Ingenstans i konventionen ställs bevarande av arter mot möjligheten att bo och verka på landsbygden. Det är en grov övertolkning och missuppfattning från Din sida.
Konventionen kom till för ,och har som mål, att bevara mångfalden inom arter, mellan arter och av ekosystem. Deltagande stater har förbundit sej att verka för detta. Du kan lämpligen studera artikel 8 i sin helhet.
Konventionen poängterar nödvändigheten av rehabilitering och bevarande av livskraftiga populationer av vad som definieras som naturligt förekommande arter i regionen, dvs även arter som varit lokalt utrotade men som återetablerats. Konventionen omfattar och skyddar således även obekväma och för människor potentiellt farliga arter.
Om detta medför konflikt med människors intressen får man söka lösningar på detta utan att ge avkall på konventionens mål i stort.

44. Vad är meningen Anders?

2009-11-19 16:19

Vad är avsikten med att ha den älgstam vi har.
Att föda upp en spillra av den 100 000-hövdade ryska vargen?
Att naturfotografer ska kunna fotografera stora älgtjurar?
Sareks tjurar är mycket större än Värmlands trots avsaknaden av varg.
Eller är det för att ge mat och inkomster till svensk landsbygd?
De monokulturer vi har är på växtsidan. Tror inte du kan överföra det på blandningen av topppredatorer på älg, människa, björn, varg.
Det finns ingen forskning på varg i kulturlandskap. Man undviker det för man vet vad resultatet skulle bli. Tummen ned!

43. Calle

2009-11-19 13:55

Hela världen är full av forskningsmaterial som säger att just det av människan styrda landskapet, med påföljande monokulturer, utsläpp och utrotning av djurarter är katastrofalt.
En hel värld börjar också inse att detta inte är långsiktigt hållbart och överallt kämpar miljömedvetna människor för att vända denna destruktiva utveckling. Vi vet fortfarande för lite om konsekvenserna av det vi gör, men en ganska självklar insikt är att aldrig utrota djurarter från ett ekosystem och inte heller införa nya främmande arter.
Sedan har jag inte påstått att vi skall börja jaga älg tidigare än nu, möjligen skulle jag kunna tänka mig andra förändringar där, som att stoppa septemberjakten annat än där det är absolut nödvändigt av klimatskäl och att förkorta jakttiden på älg, så att inte stora tjurar riskerar att skjutas när dom fällt sina horn.
Du ställer en bra fråga i ditt inlägg, nämligen hur vargen selekterar ur kalvar med dom bästa genetiska förutsättningarna.
Vargen väljer nog snarare dom som har dom sämsta genetiska förutsättningarna.
Hur den gör det vet vi nog ganska lite om. Vad vi vet är att den tar det lättaste bytet. Vilken kalv som är lättast att ta beror nog även på kons förmåga att försvara den, men nu är vi inne på mycket komplicerade samband, som vi människor aldrig kan se lika bra som en varg.
Vi kan bara göra så gott vi kan och inte skjuta dom djur som vi med våran kunskap tydligt kan bedöma som starka individer.

42. Anders Åberg

2009-11-19 13:00

Det finns inget forskningsmaterial som stöder att vargen har en positiv ekologisk betydelse i ett av människan styrt landskap. Däremot finns det gott om material som visar betydelsen av det fäbodens fria skogsbete.
Om du vill studera vargens ekologiska styrning av en klövviltstam föreslår jag följande länk http://www.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF16/1684.html
Du säger vi ska efterlikna vargen. Ska vi alltså starta kalvjakten i juni? Och låta 80% av årets jakt vara kalv. Hur selekterar vargen (och vi) ut vilka kalvar som har de bästa genetiska förutsättningar för att producera stora hornkronor? Älgen är i första hand en matresurs i en svältande värld. Fotografens eller jägarens önskan om stora troféer kommer långt, långt ner på önskelistan.
Rekommenderar också att du studerar Konventionen om biologisk mångfald, artikel 8J.
Kortfattad säger den att omtanke om det vilda får inte rasera befintlig landsbygdskultur. Och något mera destruktivt än att återinföra stora rovdjur kan knappast finnas.

41. Åke Skogevall

2009-11-19 10:29

Skönt att du för en saklig diskussion till skillnad från en del andra här.
Dock och antagligen föga överraskande håller jag inte riktig med dig.
Jag tror att Sverige är ett så stort och glesbefolkat land, att man mycket väl kan klassa det som innehållande tillräckligt mycket vildmark för att det skall kunna ha ett levande ekosystem, med alla dess djurarter.
Sedan tror jag inte alls att vargen utrotar varken växter eller djur.
Dom ingår i ekosystemet tillsammans med vargen och har också utvecklats tillsammans genom årmiljonerna.
Däremot är våran kunskap om dom negativa konsekvenserna av att vargen försvann en gång ganska dålig.
Vargen liksom andra rovdjur påverkar mer än bara sina bytesdjur.
Vargens matrester utnyttjas av både djur, fåglar och insekter.
Vargen håller efter andra rovdjur osv. Antagligen finns det mycket outforskat här.
Att hotet mot skogsbetesbiotoperna skulle vara akut, betvivlar jag starkt. Det skulle möjligen kunna vara just några få fädbodvallar som kanske läggs ner i förtid, vilket naturligtvis är tråkigt, men ingen stor sak i övergripande ekologisk mening.
Om folk kunde tillämpa §28 utan att hela inkvisitionen sattes in efteråt, så kanske även det kan undvikas.
Att vargen "förvaltar" älgstammen på ett bättre sätt än människan, åtminstone i fråga om kvalite, tycker jag är helt uppenbart.
Sedan skriver du "Med intelligent argumentation kan vi anpassa förvaltningen." Och det tror jag också. Vi har mycket att lära av vargen i fråga om urvalet av bytesdjur.
Att rovdjursförvaltningen blundar för problemen kan jag delvis hålla med dig om. Jag tycker man borde godkänt skyddsjakt i flera fall än nu och att folk inte vågar använda sig av §28 på grund av efterspelet är inte alls bra.
Men nu har vi ett beslut om vargjakt och man kan väl bara hoppas på ett positivt utfall.

40. RMM

2009-11-19 08:25

Är inte någon juridisk person bara en pseudonym här och kan därför inte bli personligt angripen. Vi har tusentals mormödrar i roslagen och alla har rätten att kalla sig roslagsmormor. Så att angripa inläggen från den person som kallar sig roslagsmormor är inte detsamma som personangrepp. Ingen vet vilken roslagsmormor som menas. Det kan vara min fru t.ex. hon är också en roslagsmormor!

Redaktionell kommentar:
Vi som jobbar på redaktionen har enats om att sådana inlägg som bara går ut på att säga att någon är dum, sorteras ned i papperskorgen. Argumentera i sakfrågorna, så ökar er chanser att bli publicerade.

Mikael Moilanen, reporter

39. Rätt ibland men..

2009-11-19 01:14

Anders Åberg naturfotograf.

Du resonerar logiskt alltemellanåt. Men några ”axiom” måste rättas till.

”Vargen har en given plats ---på naturens egna villkor”. Det gäller i vildmarken inte i det svenska kulturlandskapet. Vi har inget beslut på att mellansverige skall bli vildmarksreservat. (men det kanske blir en trolig konsekvens av vargprioriteringen).

”Vargens plats i ekosystemet negligeras” – nej Anders det är vargens påverkan i vårt mellansvenska ekosystem som negligeras. Den orsakar utrotning av fler djur och växter som är mycket mer utrotningshotade är vargen. Hotet mot skogsbetesbiotoperna är akut!

”Rop om att utrota vargen.” Jakt på varg som blir oskygg och orsakar oacceptabel skada är inte utrotning.

”Dagens bedrövliga älgstam” Det är du som saknar stöd för att vargen skulle förvalta älg (eller andra arter) bättre än människan har gjort i decennier. Med intelligent argumentation kan vi anpassa förvaltningen. (Det vore önskvärt om rovdjursansvariga kunde det också)

Stycket som börjar MEN – där håller jag fullständigt med dig. Men det försummar rovdjursförvaltningen idag. Där ägnar man sig åt att blunda för problemen.

Visst ska vi diskutera förvaltningen, men målet att prioritera vargantal före fäbodbruk i VARJE område med fäbodbruk är vansinne och emot de konventioner man åberopat för vargåterinförande.

38. Gäddan tog skruv...

2009-11-18 23:35

Kommentaren med gäddan var mest menat som ett skämt men sanningen kvarstår; den gäddan har orsakat mer fysiska personskador är sveriges vargar gjort de senaste 100 åren..Att jag skrivit om sönderskurna däck i en "annan tråd" beror på att jag tycker var sak har sin plats och att man kommenterar den aktuella nyheten och inte blandar ihop "trådarna". Är det konstigt? Dessutom tycker jag fortfarande inte att man ska ge den svenska vargstammen skulden för en TROLIGEN rabiessmittad varg går bärsärk i Indien. Och det står jag för likaså att det är ett otyg att skära sönder däck..

37. Varför denna upphetsning

2009-11-18 23:35

Det är väl ganska uppenbart att vargen liksom andra stora djur kan bli farlig även för människor.
Detta leder dock inte alltid till rop på utrotning.
Björnar, älgar, hjortar och vildsvin kan också bli farliga, men inte en rad på den här sidan om att ta bort dom.
Istället förs ett resonemang om vilken nytta man kan ha av dom olika djurslagen och att den då uppväger deras eventuella farlighet.
Nyttobegreppet begränsas hela tiden till vad vi människor kan få ut av dom, men deras plats i ett levande ekosystem negligeras.
Flera gånger har jag här läst påståenden om hur jägarkåren sköter regleringen av bytesdjuren mycket bättre än vargen.
Det går inte att finna något som helst stöd för dessa påståenden.
Dagens bedrövliga älgstam är däremot ett gott bevis för motsatsen.
Ett levande ekosystem kräver alla sina arter. Utrotning har gång efter gång bevisats ha ödestigra följder, som ibland kanske tar lång tid på sig att tydliggöras.
Vargen har en given plats i det nordiska ekosystemet och dess predation sker på naturens egna villkor.
Vargen är ingen trofejägare.
MEN, vi måste bedriva jakt på den, för att den skall frukta människan, för att minimera skador på tamdjur och för att vi även i fortsättningen vill att det huvudsakliga uttaget ur våra viltstammar skall göras genom jakt.

Att antingen förneka eller blåsa upp vargens eventuella farlighet känns inte särskilt konstruktivt.
Lägg energin på att diskutera förvaltningen av våra vilda djur istället.

36. Mats Johansson

2009-11-18 23:34

Låt mig komplettera med att dessa falska uppgifter låg till grund för Bjärwalls redogörelse om vargens farlighet för de som beslöt om 2001 års sammanhållen rovdjurspolitik. Samma skrivningar hittar du i Åke Pettersons "Rovdjuren och deras förvaltning". I detta fall försökte jag under ett halvårs tid påpeka detta fel utan resultat. Vid en direkt fråga till Åke Pettersson vad han trodde var orsaken var svaret: "Man kunde inte eskortera barnen till och från skolan". Nämnas kan kanske göras att majoriteten var under skolåldern.
Detta är nog det mest flagranta exemplet på hur vara politiker lurats att tro att vargen är ett ofarligt gosedjur.

35. Gäddan tog skruv...

2009-11-18 21:31

Kommentaren med gäddan var mest menat som ett skämt men sanningen kvarstår; den gäddan har orsakat mer fysiska personskador är sveriges vargar gjort de senaste 100 åren..Att jag skrivit om sönderskurna däck i en "annan tråd" beror på att jag tycker var sak har sin plats och att man kommenterar den aktuella nyheten och inte blandar ihop "trådarna". Är det konstigt? Dessutom tycker jag fortfarande inte att man ska ge den svenska vargstammen skulden för en TROLIGEN rabiessmittad varg går bärsärk i Indien. Och det står jag för likaså att det är ett otyg att skära sönder däck..

34. Vargdödade barn i Indien

2009-11-18 20:57

Det jä-ligaste jag läst om nåt dyligt var i "Våra Rovdjur" nr 4 1998.
Det dödades ett 40-tal barn 17 mars -15 okt 1996 i Uttar Pradech i norra Indien. Forskare (bla. Jhalas och Sharmas) slog till slut fast att det inte var hund, utan hör och häpna; Det var en varg.- möjligtvis hybrid, svårt att se skillnaden.
Orsaken till attackerna uppgavs; 1.Bristen på bytesdjur.
2 Bristen på tillgängliga tamdjur.
3 Den uppenbart bristande tillsynen över barnen.
"Den från staten utfästa ersättningen för rovdjursdödade barn kan mycket väl ha spelat in i dessa extremt fattiga områden - både när det gäller att skylla på vargen och att brista i tillsynen"...ur "Vargdödade barn i Indien" av Björn Ljunggren, Våra Rovdjur nr 4, 1998
Det var alltså det fattiga folkets, i den fattiga landsdelen, eget fel, att barnen blev tagna av varg. Bristande tillsyn, kanske till och med så att dom här dumma lantisarna och hillbillsarna, för att tjäna nån krona, satte ut sina egna barn åt de stackars vargarna. Man vet ju aldrig med såna där personer.
Vilken människosyn, vilken medkänsla och solidaritet. Ooligt!

33. Rysk och finsk och indisk varg

2009-11-18 10:41

Mormor frågar sig kan vargen i indien jämföras med dom svenska? spelar ingen roll, vi kan istället jämföra med dom ryska och finska vargarna som är av samma skrot och korn som dom vi har i Sverige, förra året och iår dödades ju som vi alla vet och är väldokumenterat tre personer av varg på den ryska kontinenten, vad gäller finska vargar så läs gärna om finlands fasansfulla år i slutet av 1800 talet, inget att diskutera, vargen är och kommer alltid att vara ett farligt djur när rätt tillfälle kommer, det är just därför som ingen vill ha den som lever intill den oavsett var man bor i värden.

32. Göran F

2009-11-18 08:34

Du ondgör dig om sabotage i en annan tråd om 2 st sönderskurna däck på en bil. Där du själv skriver "men nu gällde det sönderskurna däck för en naturbevakare"
Det är lika illa varje gg en sån sak händer visst. Men den om 2 däck tycks ju vara en värre mycket större händelse i era ögon! Än att 17 indier blev attakerad av en varg.
Här sitter du och jämför gäddan kontra vargens farlighet. och rabiesmittde ekorrar.
Nä fan vad fel jag har du, Göran F dina gosedjur gör ju inget alls i er "lilla värld"

31. Göran F

2009-11-18 08:33

Ja ditt inlägg var väl genomtänkt !
Ruskar på huvudet.
Men du fattar väl inte själv vad du skrev. Eller har du oxå kort minne?
Med anledning av rubriken ovan.

30. RMM

2009-11-18 08:33

anser du att mitt inlägg var ett svar på ett annat inlägg så tror jag du får läsa igen eller be nån att hjälpa dej med det, det var en fråga till pernilla och inget annat, hoppas du är nöjd med svaret

29. JL

2009-11-18 01:02

Poängen är att ni tycker det är jobbigt när det visar sig att vargen inte är nåt gosedjur, Som ni vill ge sken av att den är.
I inlägget där det bl.a står att gäddan är farligare för människan än vad vargen är för människan,ja det visar ju vilken låg nivå ni besitter.
Där har argumenten tagit slut.

28. RMM har sagt det så det måste vara sant

2009-11-18 01:01

Eftersom den indiska vargen är en annan underart så behöver vi inte ta någon lärodom från Indien. De är bara indiska vargar som kan få rabies och bara indiska vargar som känner igen barn till extremt fattiga föräldrar.Men RMM glömmer bort att våra vargar är samma genetiska grupp som Åbo-vargarna som härjade i Finland kring 1880.

27. ????

2009-11-18 01:01

Vi kan nog ge upp hoppet om ett genomtänkt inlägg av "Roland"...ja jisses

26. RMM

2009-11-17 22:06

Ta det lugnt nu så att du inte drar på dig ett hjärtstopp eller dyligt.
Kan inte vara bra för hälsan att ta i så man nästan spricker i sin energiska strävan över att försvara vargen.

Det är inget påhopp jag konstaterar bara ren fakta om hur ni vargkramare beter i ert försvar av vargen.
Där argumenten har tagit slut.


Citerar dig rmm
"Just den här tråden måste bli ytterligare ett guldkorn för jaktmotståndarna, och ditt eget inlägg blir nog ”kronan på verket” är jag rädd. "
Är det en standarfras du har till oss som inte har dina värderingar om gosedjuret vargen?

25. Roland

2009-11-17 22:05

Ja, varför göra jämförelser med andra saker som är farliga? Jo, för att det är en bra metod för oss i samhället att kunna diskutera risker. Hur ska man annars göra?
Ställ dig frågan varför du tycker att jämförelsen med trafik och hundar är jobbig att hantera i debatten.

24. Fantastiskt Roland

2009-11-17 21:06

Tycker du att ditt inlägg 19:00 är en diskussion om en sak??

Jag tycker själv det hela vägen är påhopp på personer.

Nå vad tycker du själv om själva artikeln. Kan det ha varit en rabiessmittad varg? Är vargen att jämföra med våra svenska? Är det överhuvudtaget samma underart av Canis Lupus? Var det kanske ingen varg, utan rent av en hund? Eller tycker du att det är vad vi kan förvänta oss i Sverige och varför i så fall?

Vad tror du själv om Rune Werfs slutsats?

Inte vad du tycker om personerna nu, Lars Bergqvist – bara vad du har får åsikt om SAKEN! Visst ska du väl klara av att ge en sådan?

23. Det är väl bara att läsa RMM

2009-11-17 20:39

Mitt inlägg 2009-11-17 19:00


Vad det gäller sing "no ulv" så får väl du ställa den frågan till honom!

22. Roland

2009-11-17 19:38

I den här tråden utläser jag att Brahma, Göran F och jag själv möjligtvis kan tolkas som ”vargkramare”. Borde du inte oroa dig för de andra inläggen mer. Här finns t o m inlägg som svarar på inlägg från personer som inte ens finns med här – t ex no ulv som verkar se Pernillas inlägg överallt.

Jag väntar på din högst egna syn på SAKEN, inte personen, Roland, men den får jag väl antagligen vänta förgäves på.

Just den här tråden måste bli ytterligare ett guldkorn för jaktmotståndarna, och ditt eget inlägg blir nog ”kronan på verket” är jag rädd.

21. självklart

2009-11-17 19:37

är vargar ofarliga för rovdjursvännerna eftersom vargarna knappast kan deras portkod, och på landet eller i skogen är ju rovdjursvännerna lika sällsynta som rådjuren numera är här i dalarna,

20. Knud!

2009-11-17 19:37

Har du ingen som helst förmåga att läsa ut vad en diskussion är?

Jag frågar en annan om varför den personen påstår något. Kan du tala om för mig då varför du ger dig på MIG, istället för att fråga DEN PERSONEN varför han ställer frågan!

Ta och läs hela tråden och försök förstå vad den handlar om INNAN du ger dig på enskilda personer, eller ska vi ta för givet att danska jägare inte gillar svenskar som inte tycker som danska jägare vill att de ska tycka?

19. Gøran F.

2009-11-17 19:35

Fatta dog, och ha empati och sympati met dina medmanniskor. At blande gaddan ind i denna debat, et simpelthen under lavmålat.Ingon har hellor sagt at vargen i Indien havde rabies, men er misstænkt. Altså har du ingon argumenter, undersøk dog sagen innon du kommenterar.Hvad met dom 65-70 barn i Indien, som blev slået ihjal och ætat af varg under en 3 års periode? Rabies, eller vargens normale beteende?

18. Ni vargkramare

2009-11-17 19:03

Har nu sjunkit ner på en sån låg nivå.
Jag undrar om ni kan sjunka ännu lägre.
Vad är det som driver er för att försvara vargen för varje gång den är på tapeten? "svarta rubriker".
Ni kommer ju med det ena efter det andra galna inlägget för att försvara vargen.
Är det inte trafiken så är det hundarna det senaste var det mest urbota dumma kommentar jag sett hitills jämföra vargens härjningar med en gädda.
Uppvisar ni en sådan respektlöshet imot er medmänniskor i övrigt också? för med den attityd ni visar upp här på J&J, ja den är bedrövlig att se.

17. Göran F

2009-11-17 19:02

Ekorrars päls har gett människor varma kläder, gör ingen skada. Gäddan är bland de populäraste sport fiskarna.Benig men god, fotograferad i handen på miljoner ungar. Varken gäddan eller ekorren dräper husdjur.
Berätta för mig vad jag kan få av vargen.

16. brahma

2009-11-17 19:02

Det är inte fråga om att hundar också kan bita,jägarkåren har aldrig påstått att det inte finns folkilskna hundar,men vargvänner har påstått att vargar inte angriper människan,För mig är det ganska tydligt att vargen kan och kommer att angripa människan,även i Sverige.Frågan är bara när det kommer att hända.Med våra oskygga vargar så är det nog inte så värst långt ifrån.

15. Snälla!

2009-11-17 18:19

Herregud ni kan väl inte dra alla vargar över en kam bara för att en rabiessmittad varg går bärsärk i Indien???? Inte ens ni jägare kan resonera så idiotiskt dumt? Kanske bäst att utrota allt vilt i Sverige för att vara på säkra sidan..En rabiessmittad ekorre är inte att leka med. En bekant till mej blev biten av en gädda vilket gör gäddan till ett mycket farligare djur för människor än vargen...

14. RMM

2009-11-17 18:19

Vaffor føre det tilbake på en hund. Det omhandler en VARG, som angribit manniskor, så fat dog snart, hur mycket elendighet dette djur fører met sig, och inte alltid,alltid gå udenom emnet, så er det trafik,så er det hund, hold dig till sanningen, den kan aven du sjalv huske/erinra.

13. Rune Werf, vad är det då för skillnad….

2009-11-17 17:05

….på en galen hund, och en galen varg som gör att du tror att den ena kan hinna skada fler än den andra?

Allt under förutsättning att det händer i Indien.

12. men pernilla

2009-11-17 17:01

tror du inte att det var en JAKThund och ingen varg, men vi kan vara lugna RMM förklarar nog snart för oss vad indierna gjorde för fel när dom mördade den stackars lilla hjälplösa vargen, tur att detta inte kan hända i sverige enligt dessa allvetande damer,

11. Nu tänker staten importer rabies och farliga maskar hit

2009-11-17 17:01

Aldrig människor säger många. Det ska utredas av överåklagare per automatik, som framkallande av fara för människor, den import av ribies och bandmaskar som är planerad hit till vårt rabiesfria land).

10. Brahma

2009-11-17 16:16

En hund hade knappast heller överlevt att bita 17 personer under samma dygn. Du kan inte med trovärdighet jämföra en galen varg med hund. En galen hund torde knappast hinna bita mer än en person innan den avlivades!

9. Kan inte hända

2009-11-17 16:08

Det kan inte hända, eftersom vargen bara äter älg, och skulle det hända, så händer det inte i Sverige, och skulle det hända har det aldrig hänt.

8. Brahma

2009-11-17 16:08

Der finns endast,iflg. uppgiftar 1500-2000 vargar i Indien. Och hur mange hundredetusindstalls hunde?Så jamførelsen er jo, at vargen angriber manniskor, om inte du har fattet det.

7. Det bästa mot detta.....

2009-11-17 16:08

är min blaser R93, 300 win mag...
Det ska bli ett nöjje, att få släppa iväg skott mot gråpälarna till vinterns jakt!!

6. Ni får väl ha lite perspektiv

2009-11-17 15:40

17 indier blev bitna av en varg under ett dygn. Men hur många i Indien blev bitna av vanliga hundar under samma dygn? Drar man det sedan över ett år så blir det förmodligen en rent ut sagt löjlig jämförelse.

5. Tyskterrier

2009-11-17 15:07

Jo, men bara i Indien!

4. Tog polisen

2009-11-17 13:17

käppar och stenar i beslag under utredningen om olovlig jakt

3. Bästa sättet

2009-11-17 12:50

Bästa sättet att slippa rabiessmittade vargar är att inte ha några frilevande vargar alls!!

2. Med all sannolikhet rabiessmittad

2009-11-17 12:50

Och eftersom det var långt borta från Europa räknas det inte.

1. Men ojdå!

2009-11-17 12:50

...kan de ge sig på människor...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere