• Älgskadefondsföreningen

2 000 kronor för eftersök på påkörd björn

AktuelltPublicerad: 2008-05-18 13:17

Jordbruksdepartementet föreslår att eftersök på trafikskadat vilt ska ersättas med 2 000 kronor för björn, varg och lo.
Älg och vildsvin ger 800 kronor i ersättning. För övriga arter som berättigar till ersättning blir det 500 kronor enligt förslaget. Det gäller till exempel rådjur, dov-, och kronhjort.

Tidigare kunde Jakt & Jägare berätta att det kan handla om sammanlagt sju-åtta miljoner kronor som går ut till eftersöksjägare när de letar efter trafikskadade djur.
Pengarna är tänkta att tas från viltvårdsfonden, som jägarna är med och finansierar med jaktkortsavgiften.
Planen är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari nästa år, men första ska förslaget ut på en remissrunda.
Eftersöksjägaren ska få betalt efter det att en rapport skickats till polisen.

Måste dela på ersättningen
Beloppet tar inte hänsyn till hur många jägare som deltagit i eftersök. Är två hundförare ute får de besluta om de ska dela på ersättningen.
Det blir även en del rättsliga ändringar, enligt förslaget. Eftersöksekipage som kallats av polisen kan fritt passera över grannmarker tills jobbet är avslutat.
Polismyndigheten är ansvarig för att markägare underrättas.
Det avlivade djuret tillhör, som tidigare, den som har jaktträtten där djuret avlivas.
Naturvårdsverket föreslås ta fram regler och vilka krav som ska ställas på eftersöksekipage.
Förare som inte märker ut platsen för påkört vilt ska kunna åtalas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Förslaget.......

2008-05-24 23:03

Har nu läst hela promemorian. Det finns en del bra också men det är märkligt att förslaget om ersättning med 2000 kr för ETT björneftersök kommer från Jägarförbundet. De kan ju inte ha funderat alls innan man slängde ur sig den siffran.
Förr oss uppe i norr betyder det att vi skall göra dessa farliga eftersök i princip gratis. Ingen reseersättning de fösta 10 milen, och med dagens bensinpris och våra avstånd betyder det en ren förlust. Det finns inte heller nämnt någonting om ersättning eller bidrag till de som går utbildningar på sin fritid.
Att erhålla "kompetensen" för att kunna räkna sig som godkänt björneftersöksekipage kostar ganska många 1000-lappar för resor, prov avg, ammunition mm.
Att sedan ersättningarna skall tas av de slantar jägarna betalat in är otroligt. Det är andra som orsakar eftersöken men vi skall betala, helt makalöst.
Sen skall ni veta, att det är inte bara själva ersättningen till jägarna som tas ur den kassan. ALLA kostander t.ex polisen har med "statens vilt" täcks med medel ur jv.fonden, det gäller t.ex transporterna av "statens vilt" ned till SVA också, och det är inte småslantar det handlar om.
Jägarna skall alltså beskattas för att Svenska staten vill hålla rovdjur i Sverige. Betalar t.ex medlemmar i WWF, SNF mfl föreningar någon "skatt" för att de skall få behålla och titta på sina rovdjur?

11. Ersättning

2008-05-22 13:27

Det är klart att Jägareförbundet tycker att förslaget är bra eftersom det är deras eget förslag. Och om utgifterna tenderar att stiga kan man ju alltid höja jägarnas avgifter några snäpp. Försäkringarna för motorfordonen är ju nyligen höjda så där finns säkert pengar men dom skall ju gå direkt in i statskassan.

10. Förslaget från SJF

2008-05-22 09:32

Läs hela promemorian från Jordbruksdepartementet och tag chansen att göra din röst hörd. Promemorian är just nu ute på remiss och svaren skall vara departementet till handa senast 16 juni och helst via e-post registrator@agriculture.ministry.se
Promemorian finns på www.regeringen.se/content/1/c6/10/51/77/99e79334.pdf

9. Godkänt av Jägareförbundet

2008-05-22 09:32

Jägareförbundet tycker att förslaget är mycket bra, men de har ju aldrig vågat ha några egna åsikter, utan följer jordbruksverkets och Naturvårdsverket förslag utan större protester. Jägareförbundet är så beroende av statens pengar att hela deras verksamheten står och faller med bidraget, därför har de slutat arbeta för oss jägare, de vågar inte annat än följa de direktiv som kommer uppifrån.

8. Accepteras inte

2008-05-21 09:34

De tror att vi jägare kan acceptera vilka löjeväckande förslag som helst. Nu måste jägareorganisationerna agera på ett tydligt och bestämt sätt, för att hjälpa oss jägare mot alla vansinniga förslag och beslut som myndigheter kommer med.

7. Allmänt intresse.

2008-05-21 09:34

Riksdag och regering har uttalat att landets vilt är av allmänt intresse, då är det väl inte mer än rätt att allmänheten står för kostnaderna via skattsedeln. Vad gäller ersättningen så måste det vara en rimlig timpeng för för människor och hundar samt givetvis reseersättning, allt skattefritt så slipper vi onödig byråkrati och administration.

6. Inkomst av näringsverksamhet!

2008-05-20 07:06

Det blir väl som den stackare som fick hunden dödad och ersättningen utbetalades av länsstyrelsen som inkomst i näringverksamhet ,vilket han ju inte hade.
Så vips tog man tillbaka 50% via skattsedeln...
Vad har länsstyrelsens "lyxspårare", dvs " freelansare" som sitter och åker bil efter skogsbilvägarna och trakasserar jägare, för timpennning och bensinersättning?

5. Pengar

2008-05-19 17:49

Att timpenningen blivit så hög "Det hade jag inte en aning om". Är detta pris inkl. moms? Det är inte någon större idé att skicka ut dessa pengar som dessutom är jägarnas egna. Kostnaden för administrationen är nog större än ersättningen men det är ju som sagt ett helt annat konto. Eller?

4. Är det felskrivet?

2008-05-19 13:40

Det måste väl vara timpenningen som de har skrivit per person som deltar? Sen skall väl inte jägarna skall betala för trafikolyckor på sina jaktkortsavgifter? Det är väl staten eller försäkringen?
Men vi skall bespottas för allt sen ska vi betala för att bli bespottade...

3. Kostnader

2008-05-19 07:14

Men säkert som jag sitter här, så kommer ingen ersättning erbjudas. Finner man inget påstått rovdjur finns det inte! Inte blir det någon ersättning då inte.

2. Fel använda viltvårdsfonden för eftersök

2008-05-19 07:13

Jag har tidigare varit medlem i ett politiskt parti. Partiets princip har alltid varit att varje enskild verksamhet i möjligaste mån ska vara självbärande. Detta tycks dock inte gälla, när det handlar om eftersök på trafikskadat vilt!? Våra jaktkort kostar numera 50 procent mer, bland annat för att finansiera eftersök.
Jag måste alltså betala mer, för min jakt, för att staten ska kunna ha råd att betala ersättning till mig vid ett eventuellt eftersök.
Detta är skandalöst! Naturligtvis måste pengarna till eftersök på trafikskadat vilt tas från trafikförsäkringarna!

1. Dåligt förslag

2008-05-19 07:12

2 000 kronor för ett eftersök på björn, på uppdrag av staten/polisen är ett mycket dåligt förslag. Eftersöken med resor, sök, omhändertagande av djuret med mera, tar ofta 5-8 timmar, minst. Dessutom bör man vara minst tre jägare med minst tre hundar ute. Skall de dela på dessa 2 000 kronor blir det inte stor ersättning per gubbe och hund.
Jämför med Naturvårdsverkets ersättning på 200 kr/tim + 50 för hunden.
Nu har staten sett till att vi kommer att få många sådana obehagliga eftersök och då försöker man smita undan nackdelarna och inte ta sitt ansvar.
Smakar det så skall det kosta!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB