• Pinewood

20 vargar får fällas

AktuelltPublicerad: 2010-12-17 10:08

(Uppdaterad) Det blir jakt på sammanlagt 20 vargar i sex län från 15 januari till och med 15 februari. Inför årets jakt ställs krav på att jaktledaren ska informera om säkert skytte. Både Homnareviret och Galvenreviret undantas från jakten.

Tilldelningen blev alltså sänkt från 27 under förra licensjakten till 20 vargar i januari, samtidigt som ännu ett län (Västmanland) nu får jaga varg. Målet är emellertid fortfarande att balansera vargstammen på omkring 210 vargar.
– Det är ett temporärt mål som är satt i avvaktan på en utredning om vad som är gynnsam bevarandestatus för varg, vilket vi räknar med att få besked om under 2012, sade Susanna Löfgren, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, vid fredagens presskonferens.

Försiktig tilldelning
Inför jaktbeslutet har bland annat forskarna och länsstyrelserna lämnat sina synpunkter. Tilldelningen baseras på att tillväxten är cirka 14 procent. Vargforskarna i Skandulv har beräknat att 18–20 vargar kan fällas vid en tillväxt på 13 procent. Om tillväxten är 19 procent kan 29–40 vargar fällas
– Vi har valt att vara försiktiga och gått på den lägre tillväxtsiffran. Vi gjorde samma sak förra året och hamnade ganska rätt, säger Susanna Löfgren i en kommentar efter presskonferensen.

Skyddsjakten viktig
– Vi följer ju inventeringsarbetet hela tiden och om det visar sig att tillväxten blir större så får det kompenseras vid jakten nästa vinter, vilket är precis som adaptiv förvaltning ska fungera.
Hon påpekar också att Naturvårdsverket ser ett behov av mer skyddsjakt, vilket har vägts in i licensjaktsbeslutet.
– Att ta bort problemvargar bedömer vi som viktigt för trovärdigheten i rovdjursförvaltningen.

Homna och Galven undantagna
Två vargrevir, båda i Gävleborg samt med beröring i Dalarna, har undantagits från jakt, eftersom de innehåller vargar med viktiga gener från finsk-ryska invandrarvargar. Dessa är Homnareviret och Galvenreviret.
Därmed finns det alltså ett skyddsjaktsbeslut på en varg i Homnareviret, samtidigt som det reviret är undantaget från licensjakten.

Är inte det motsägelsefullt?

– Inte alls. Problemvargar ska väga tungt och kunna skyddsjagas, oavsett deras gener. Det är en viktig trovärdighetsfråga. Däremot ska man naturligtvis undvika jaga dessa vargar vid beståndsbegränsande jakt, säger Susanna Löfgren.

Obehagligt tonläge
Att tilldelningen vid årets vargjakt sänkts kraftigt togs omedelbart – redan innan fredagens presskonferens var över – emot med besvikelse och bestörtning från jägar- och glesbygdshåll.
– Jo, jag förstår det. Jag kan konstatera att besvikelsen är lika stor från bevarandegrupperna. Jag har faktiskt aldrig varit med om så obehagligt tonläge som råder just nu. Polariseringen verkar ha nått en ny nivå. Det är mycket bekymmersamt, säger Susanna Löfgren.

Givna förutsättningar
Hon konstaterar att Naturvårdsverket har ett politiskt mål att följa, samt den kunskap som forskning och inventeringar ger. Utifrån detta är det givet att det blir jakt, samtidigt som försiktighetsprincipen gäller och nivåerna för avskjutningen alltid är en svår bedömning – och får korrigeras mellan åren.
– Besvikelsen handlar kanske mest om vilka förväntningar folk har, säger Susanna Löfgren.
Under presskonferensen påpekades också att Naturvårdsverket ska uppdra åt Sveriges Lantbruksuniversitet att analysera om acceptansen för rovdjurspolitiken har ökat med licensjakten på varg.

Spårning med motorfordon
Själva jakten är i princip upplagd som förra året. Jaktledaren anmäla sig till jaktkortsregistret och det är tillåtet att använda motorfordon på oplogade vägar (ej i terrängen) för att söka efter spår.
Förutom rekommendationen att inte skjuta sändarförsedda djur är alla djur tillåtna, ungvargar, såväl som föräldradjur. Bara klass 1-vapen tillåts och jaktledaren är skyldig att kontrollera länets avskjutning varje timme.

Högre krav på jägarna
Efter förra jaktens diskussioner kring bomskott, skadeskjutningar och överskjutningen av en varg skärper Naturvårdsverket kraven på jaktledaren, som ska informera jägarna om säkert skytte. Jaktledaren ska förvissa sig om att jägarna är tränade och inskjutna, samt uppmana jägarna att bara skjuta sidoskott på stillastående djur, ta stöd och inte skjuta på för långa håll.
Naturvårdsverket rekommenderar också att länsstyrelserna och jaktledarna ansluter sig till en SMS-tjänst, där jaktledaren omedelbart får information om skjutna vargar.

Fakta/Vargjakten 2011

Tilldelning
Dalarnas län, 6 djur.
Undantag för ett område i Rättviks kommun som berörs av Homnareviret.
Länet delas in i två områden, norr och söder. Gränsen dras av väg 1047 från norska gränsen till Torgås, väg 71 från Torgås till Fiskarheden, väg 1024 från Fiskarheden till Älvdalen, väg 1023 från Älvdalen till Rot, väg 1029 från Rot till länsgränsen mot Jämtlands län. Ett av de sex djuren ska fällas i det norra området.
Gävleborgs län, 3 djur.
Undantag för delar av Ljusdals, Ovanåkers och Bollnäs kommuner (Homnareviret och Galvenreviret).
Västra Götalands län, 2 djur.
Jaktområde: Kommunerna Strömstad, Tanum, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Munkedal, Färgelanda, Mellerud, Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. Samt de delar av kommunerna Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg som ligger väster respektive norr om Göta älv.
Värmlands län, 6 djur.
Jaktområde: Hela länet.
Örebro län, 2 djur.
Jaktområde: Hela länet. Max 1 djur får fällas söder om E18.
Västmanlands län, 1 djur.
Jaktområde: Hela länet.

Anmälan av fälld varg,
samt information om återstående tilldelning:

Dalarna: 023-813 84, 023-810 47
Gävleborg: 070-241 46 21 026-17 11 99
Västra Götaland: 031-60 71 99 0521-60 57 57
Värmland: 054-19 73 75 054-19 71 51
Örebro: 070-60 39 866 019-19 30 09
Västmanland: 021- 19 50 19 021-13 15 02

Regler och rekommendationer

Jakttiden är från och med 15 januari, till och med 15 februari 2011.

Varg får jagas oberoende av kön och ålder.

Användning av motorfordon för att på befintligt vägnät söka efter vargspår är tillåten.

När en varg fällts eller påskjutits får ytterligare jakt efter varg inte bedrivas inom det område jaktledaren ansvarar för, dock med undantag för eftersök av skadad varg.

Undvik att fälla sändarmärkta djur.

Hela beslutet finns här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

127. Ja Jösses...

2010-12-23 20:53

Tämk om folk från glesbygden fick bestämma hur det skulle vara i storstäderna. Det skulle vara rättvist (enligt mig) eftersom folk i städerna bestämmer hur det ska vara i glesbygden.

Tänk om markägarna, jägarna och dom som drabbats av vargarna på orten fick sitta ner å lösa problemen. Det skulle åxå vara rättvist (fortfarande enligt mig).

Vi har olika åsikter om att jaga varg eller inte jaga varg, hur stor vargstammen bör vara eller om den överhuvudtaget ska finnas i sverige. Att påstå att nån har få hjärnceller för att man har en annan åsikt det är sandlåde nivå. Men å andra sidan vad vet jag.... Jag har 2 hjärnceller som arbetar i skift. =)

126. Torbjörn är sur

2010-12-22 08:56

Tobbe är sur, han har nästan garanterat i två år att det INTE ska bli vargjakt, naturligtvis har han fått fel som vanligt, och varför ska jägarna skämmas??? och varför skulle jägarnas förtroende vara kört i botten?? det är väl snarare Torbjörs som ska skämmas och hans förtroende som är kört i botten eftersom han lovat sina kramarvänner att det inte ska bli någon jakt på varg.

125. Du Fredin!

2010-12-22 08:56

Även jag är medveten om att det var tillåtet att spåra varg med bil redan förra året, ska du inte prova att höja dig några snäpp, har du provat någon gång att läsa eventuella inlägg lungt och sansat så du förstår innehållen om vad det handlar om och en sak som gäller för dig och dina gelikar, det är inte hittelön att alltid hinna först med och leta fel på allting och tro sig veta bäst.
Tidigare hade jag lovat mig själv att aldrig gå i polimik med dig igen på grund av dina kommentarer som fullständigt saknar förankring med ett fungerande samhälle, men som du ser, så har även solen sina fläckar. God Jul på er alla som orkar läsa mina inlägg.

124. Calle Seleborg

2010-12-22 08:56

Nu pratar du allt i nattmössan Calle! Jag är här för att jag har något jag vill säga! Jag har förstått att det inte alltid har fallit dig på läppen. Har du problem med min närvaro så vänd dig till redaktionen.

123. Leif K gillar inte vargens tänder

2010-12-21 23:13

Man säger: Skåda inte given häst i munnen". Så varför är Leif, Kerstin, Torbjörn och Jimmy inne och argumenterar i dessa debatt-trådar. Kanske det är så att man inser att en fri tillväxt av rovdjuren kan bara leda till katastrof för dem. Att vinna billiga poängen genom att överklaga jakten är nog bra. Så länge ingen synar bluffen vill säga.

122. Dalle (117)

2010-12-21 22:15

Dalle, du tillsammans med dagens politiker har missat grund problemet.
Då ni uppenbarligen själva inte lider av vargen kan ni väl åtminstone försöka föreställa er att verka i ett område, gränsat av andra vargrevir i samtliga väderstreck.
Då ingen har serverat er med en konsekvensanalys från ovan verklighet, får ni nöja er med att lyssna på människor i djurnäringen/jakten etc.
Att känna fullkomlig maktlöshet inför ett allvarligt problem som påverkar ditt liv eller näring starkt negativt är inte nyttigt. Att gaphalsarna påhejade av media, idiotförklarar dig och kräver att du skall ändra på dig, gör inte saken bättre.
Det fler och fler känner, är total uppgivenhet. Hur kommer man då ur uppgivenheten? Jo genom att kunna påverka situationen till det bättre. Ser du någon förbättring i sikte för de mest utsatta?
Hade man gjort en korrekt inventering samt lyssnat på människor som verkar i våra mest drabbade områden, hade tilldelningen och styrningen sett annorlunda ut.
Att minska med 10-12 vargar i Värmland + Dalarna, där koncentrationen är som högst, upplevs som ett fullständigt hån från myndigheternas sida.
Att gaphalsarna inte förstår att koncentrationen av varg kan, eller är för hög på många ställen förstår jag, då dom aldrig haft förståelse för glesbygdens människor och problem. Men att inte du/ni, som vid det här laget borde förstå att 10-12vargar mindre, på minst 20 revir eller 180-200varg endast retar och upprör.
En minst halvering av vargstammen och reviren i dessa län, plus en betydligt generösare skyddsjakt/paragraf 28, skulle acceptansen öka för den idag usla rovdjurspolitiken.
Du kan ha rätt i att det inte hjälper att gnälla/bojkotta, men att ta bort max 1 varg i de mest utsatta områdena hjälper inte heller.
Min erfarenhet är att störst problem är när angränsande revir bildas till ett redan etablerat revir, och dessa områden börjar det bli många av.
För att öka acceptansen skall givetvis problem områden prioriteras. Vilket inte skett nu.

121. Per H (112) och dessinformation!

2010-12-21 20:52

Var i all sin dar har du hämtat dessa fantasisiffror från????
Du skriver: "En livskraftig vargstam som enligt all expertis säger att det behövs 1500-2500 revirhävdande vargar. Det innebär i slutändan 4000-5000 totalt."
Tror du på fullaste allvar att någon forskare förordar detta antal i Skandinavien.
Jag kan upplysa dig om att i Sverige har det aldrig sedan 1850 funnits fler än ca. 500 vargar vid något tillfälle och mellan 1860 - 1960 har stammen varierat mellan 100-10 vargar. Endera har forskarna fel eller så har du tolkat deras resultat fel.

120. Spåra med bil – Ejnert

2010-12-21 20:52

……det fick man även vid vargjakten i år, så där är det inget nytt.
Tror inte myndigheterna är speciellt desperata, däremot kanske de andra parterna som var med och tog fram överenskommelsen – så att licensjakten blev möjlig.

119. Jag tycker nog att en viss desperation.

2010-12-21 18:33

Börjar utbreda sig hos ansvariga myndigheter, för förslaget hos jägarna påminner mig osökt som ett parti schack alltså man planerar för framtida drag ju smartare ju större chans till vinst. För att ifrån inte ens få titta på en varg i kiakrsiktet även om vapnet är tomt, får man nu nyttja bilen för att spåra upp bytesdjuret, mycket märkligt med denna totala helomvändning. Så visst luktar det lite desperation från myndigheterna och du J magnusson jag tror inte på din kompetens att bedömma mitt intelekt.

118. Bojkott

2010-12-21 11:44

Älgen är ett skadedjur, den ger skador på skogen och orsakar viltolyckor. Skulle vi i Dalarna ha fått en tilldelning på att skjuta sex(6)! älgar för att hålla nere skadeverkningarna skulle nog resultatet med största säkerhet bli att man bojkottade älgjakten.
Felet är att de urbana "bevararna" aldrig har och aldrig kommer att erkänna att vargen är ett skadedjur. Vargar gör ingen skada.
Men varför ska "bevararna" ha så mycket att säga till om, i våra egna skogar?

117. valpar

2010-12-21 11:21

hej torbjörn hur många föryngringar har dom konstaterat i våras el någon annan som vet

116. Vad hjälper det att gnälla...

2010-12-21 11:21

När man inte har något att hota med.
Bojkott?
Tjenare, och då blir det bättre?
Staten kommer aldrig att ta hand om någon viltförvaltning, det kan ni vara 100% säkra på.

Skjuter vi dom 20 som är tilldelade innebär detta 20 mindre + föryngringar nästa säsong.
Men ett tillskott på kanske ytterligare 40 vargar där vi "bäst behöver dom" är väl den optimala lösningen för er?
Är det den balansen ni eftersträvar?
Men det är klart, det borde ju rimligtvis bli ju helt tyst om vargattacker på hundar och boskap nu.
Det lär ju inte precis minska, och där har ni "resteffekterna" av ert beslut om vi stannar hemma.

Tro det eller ej, det finns faktiskt jägare som även fortsättningsvis kommar att jaga i vargmarker.
För alla dessa jägarbröder blir det INTE BÄTTRE.
Ni arbetar mot orimliga mål, mål och krav som aldrig kommer att nås.
Om ni inte fattar det nu som kommer ni att fatta det tids nog ,det garanterar jag.

115. Michael Byh

2010-12-21 08:53

Hej och tack för en bra kommentar. Vi känner ju varann och vi delar samma fritidsintresse. nämligen jakten. Kan berätta för dig att på den plats vi första gången jagade tillsammans så blev höstens avskjutning av älg under 0,5 älgar per 1000 hektar!!! Allt på grund av att ett vargpar har etablerat sig sen ett år tillbaka.
Enda stället en vargjakt skulle vara intressant för mig är på ett dylikt innan dom har fått första kullen valpar. Men i övrigt så ska dom få fortsätta att göra dålig reklam för sig själva.
Håller med dig om att våra förbund inom jägarkåren inte tog striden med rikspressen efter vinterns jakt. Det måste komma mer från deras håll när all osaklig kritik flödar ut från AB bland annat.
Men du ska veta att MP är överrepresenterad inom pressen, Tyvärr! Ha en bra jul Michael.

114. Dalle tror på tomten.

2010-12-21 08:52

Jag vill göra alla uppmärksamma på detta besked som gavs en vecka före Naturvårdsverkets totalmiss i hanteringen av vargproblemen, läs igen: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/inga-hardare-krav-pa-vargjagare

113. Dalle

2010-12-20 23:02

Jag tror du har helt fel,om vi vägrar vargjakt kan du vara helt övertygad om att dom vill ha en förklaring,Och därmed min vän är det startskottet till det samtal och eventuellt samarbete du menar försvinner med samma åtgärd.
Allt beror bara på vilken tro man har från början,du tror inte det fungerar,nåväl vi andra tror det fungerar...vi har försökt din väg i trettio år,låt oss ändra på det,för helt visst så fungerar det inte...

112. #108 Dalle.

2010-12-20 17:07

Att vi kräver att staten tar hand om rovdjuren åt oss! Vad menar du med det?
Hitintills så är det vi som har tagit hand om rovdjuren åt staten och med dagens rovdjurspolitiken så kommer vi att få fortsätta med det också!

Vi har levt med att vargen går inne i samhällena, vi har levt med att inte kunna släppa ut katten, vi har levt med att inte kunna ha hunden lös på tomten, vi har levt med att inte kunna släppa hunden i skogen för att jaga, djurhållare har levt med oron över sina djur osv! Vi har tagit hand om vargen och dess följdverkningar åt Staten

Vi lever med en rovdjurspolitik som syftar till att vi ska vänja oss vid vargar! Vi lever med en rovdjurspolitik som säger att Sverige ska ha en livskraftig vargstam! En livskraftig vargstam som enligt all expertis säger att det behövs 1500-2500 revirhävdande vargar. Det innebär i slutändan 4000-5000 totalt.

Inskränkningar av framtida jaktutövning! Ja med de målen så blir det inte mycket till jakt kvar, det blir inte mycket till liv kvar för de som ska behöva leva med vargen som granne heller. En total inskränkning är vad det är frågan om och då inte bara av jakten!
Det är kompromissandet av idag och i morgon med nuvarande rovdjurspolitik. Något annat är bara en dåres förhoppningar!

För hur det än är så är det inte acceptabelt att fortsätta med inplanteringar av varg i all framtid och det är vad som krävs med den lilla stam vi har idag! Så valet är enkelt i mina ögon! Antingen så väljer vi nollvisionen eller så väljer vi 5000 vargar totalt!

En del svar kommer vi nog att få se när beslutet om det blir skyddsjakt eller inte på de vargar som upphåller sig i Haverö i västernorrland!
Det kommer med all sannolikhet att bli avslag och detta bara för att testa var gränsen går! Det är trots allt väl inom zonen för renbetesland där vi inte ska ha revirhävdande vargar!

Grundprincipen hitintills har inte syftat till rimliga genomförbara förslag för andra än förödarsidan!

Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

111. Inse fakta Dalle

2010-12-20 14:56

Vi har ingen att förhandla med. Naturvårdsverket kör sitt race i eget majestät. Det är inte fråga om hur många vargar svenska landsbygdsnäringar klarar av. Så länge vi inte säger stopp kommer antalet vargar att växa. Se på Yellowstone-området. Där sa man att 300 skulle vara en livskraftig stam. Den siffran har nu växt till 6000. Samma utveckling kommer att ske här. Skillnaden i mellanvästern mot här är att där finns det verkligen vildmark i väglöst land.
Vi har frigående betesdjur i en stor del av vargbältet.
Vår motpart är en maktfullkomlig despotisk myndighet som kryper bakom ett riksdagsbeslut som denna myndighet själv har lobbat fram.
Våra argument ger lika stora påverka som några snöbollar i Sahara.
Vilken vilja har Naturvårdsverket hittills visat att lyssna på de som drabbas. Vilken trovärdighet har det.

110. Dalle

2010-12-20 14:56

Är det ett tvång att jaga varg?
Gäller det allt vilt? Måste man äga ett klass ett vapen? Jag ger mig inte in i diskussionen om det är rätt eller fel att bojkotta jakten, jag är tack och lov inte berörd, men det är märkligt att det bara gick ett år från införande av licensjakt till att det tycks ha blivit en skyldighet att delta.

109. Bra Torbjörn

2010-12-20 14:55

Sprid detta budskap till så många som möjligt. Det visar hur du och dina gelikar driver upp hatstämningen mot jaktkulturen i Sverige och mot en levande landsbygd.

108. Det handlar inte om solidaritet...

2010-12-20 12:34

Det handlar heller inte om hur långt vi kan gå för att få vad vi vill.
Och det handlar inte om att ställa något slags ultimatum från jägarhåll.
Tro mig, det kommer i slutändan att handla om TROVÄRDIGHET.

Vad vi än tycker om vargen brottas vi ändå med samma faktum, vad som är möjligt att få.
Och då bör man ställa sig följande frågor:
Är det realistiskt, och blir det bästa för oss att kräva en nollvision av frilevande varg?
Gör vi verkligen "det bästa vi kan" om vi vägrar att jaga?
Att vi kräver att staten tar hand om rovdjuren åt oss?
Grundprincipen måste väl ändå vara att man skall arbeta för inriktningar och förslag som är rimliga och fullt genomförbara?...även om detta nu råkar innefatta kompromisser med andra intressen.

Så vi har 2 vägar att gå:
Antingen monterar vi skygglapparna, kör en kompromisslös väg rakt fram, vägrar att jaga varg, och väljer därmed bort samtal och sammarbete.
Eller så utvärderar vi resultatet efter låt oss säga 3-4 års licenjakt.
Vi kan ha 200 vargar om 4 år eller 500.
Inget är dock "katastrof" eller "härdsmälta"... dom formuleringarna kan tvärt emot i värsta fall passa in på dom inskränkningar i framtida jaktutövning vi riskerar att drabbas av vid en bojkott.

107. Jägarna sjunker i aktning.

2010-12-20 11:33

Varfär visar inte jägarna lika öppet att dom ska ut och jaga nu som förr, kan det bero på dåligt samvete? Åter igen en vargspillra ska skjutas sönder "20" st ska dödas av 3000 jägare som anmält inresse till jakten. När den här vargjakten är över är respekten och tilltron till jägarna körd i botten. Det kommer att bli så mycket protester och kritiska skrivelser så jägarna kommer att få smyga ut med geväret i bilen när dom ska på jakt.

106. Jimmy

2010-12-20 11:03

"Jag argumenterar bara med Ejnert..."

För att beskylla andra för omogna kommentarer är dina egna argument väldigt mogna,eller hur?

105. Kompromiss, Jimmy, Kompromiss

2010-12-20 01:55

Är inte om snaran ska dras åt långsamt eller fort. Fäbodskulturen klarar inte inte nuvarande vargstam i längden, än mindre en större.

104. Men Calle

2010-12-20 00:15

Jag bråkar inte, jag argumenterar bara med Ejnert!
Du vet han med hjärncellerna. :-)
Jag undrar bara varför det gnälls så om licensjakten då ni nu har fått er vilja igenom.
Ni kommer sannerligen att att bli nöjda och kompromisser är inte er grej.

103. Jimmy vad bråkar du om

2010-12-19 21:07

Ni har ju dragit igång mediadrevet mot jakt. Att ett antal jägare inte längre ställer upp borde väl bara glädja er. Fast det är klart om jägarna inte jagar varg vem ska ni då häckla när saker börjar gå åt pipan. Då sitter ni en glödhet illaluktande Svarte Petter, förlåt ryssvarg, i knät.

102. Ejnert med hjärncellerna

2010-12-19 19:17

Du och dina bojkottande gelikar låter mest som en samling trotsiga ungar.
I nuläget förtjänar ni lika lite respekt som schamanerna med fingertamburiner och flöjter.
Samma skrot och korn.
Omoget till max.
Att sedan ha mage att skryta om de få hjärncellerna man har, är snudd på rekord.Men jag hoppas att du är rädd om dem, de kan komma att behövas till något nyttigare än att gnälla. ;-)

101. Taket 210 vargar!

2010-12-19 18:20

Vår regering har beslutat om ett tak på vargstammen så att vi på landsbygden får tid att vänja oss med att vargar smyger runt våra husknutar! Inventering av vargstammen kan vi glömma de närmaste åren! Möjligen utförs den när ribban för taket ändrats till en betydligt större siffra än 210 st!
Detta kan vi inte acceptera! Nu får beslutsfattarna ta sitt fulla ansvar och förvalta sina vargar!

100. #99

2010-12-19 15:36

Helt rätt skrivet...:)

99. Hm....

2010-12-19 13:53

Jag håller just i detta nu på att ta jägarexamen och måste i ärlighetens namn säga att man funderar på om det är värt det. Nu bor jag iofs i den norra delen av Sverige och mig vetterligen finns det inte just nå varg här. (extremt tacksam för det)
Men hur länge dröjer det innan dom vandrar hit om vargen får öka i antal? Hur länge kommer man att kunna jaga älg å rådjur när dom väl ettablerat sig här? Det verkar som om dom flesta som vill ha varg i Sverige är uppfödda med asfalterad sandlåda och bor i städerna och alldrig har sett ett djur för utom en och annan överkörd räv vid vägkanten. Men vad skulle hända om vargen kom in i och runt städerna och börja härja? Hur många hundägare skulle våga gå med sin hund lös eller överhuvudtaget våga gå ut till den lilla skogsremsa dom har brevid cykelvägen? Om dom nu så gärna vill ha varg så får dom väl ta hem en flock till sin egen bakgård så dom kan mysa och tycka om dom å se hur fina dom är...... genom fönsterutan för ut går dom garanterat inte. Det sorgliga i allt är att folk som sitter på bestämmande possitioner inte verkar kunna få fram vettiga fakta innan dom bestämmer nånting å då blir det som det blir.

98. 96 Byh

2010-12-19 13:53

BRA, stort A.

97. #39 Dalle

2010-12-19 11:35

Tilldelningen blev inte som vi hoppades, men den blev som vi hade trodde att den skulle bli!
Det är inte heller svårt att förutsäga hur det kommer att se ut i Sverige om 5-10 år.
Det hjälper inte att gömma huvudet i sanden.

96. #91

2010-12-19 11:35

Jag håller med dig fullständigt i det du skriver, Anders. Vi har ju exakt sammma situation här i Värmland. Har en nära vän som lade av med jakten helt efter att två hundar dödades av varg inom en radie av bara 500 meter från hans gård - på bara någon månad. Hans gråhund blev i samma veva sjuk vilket ledde till att han tvingades ta bort den. Han har sedan aldrig brytt sig om att skaffa en ny hund och har nu helt slutat med jakt på grund av att det inte längre går att bedriva jakt med hund.
Jag har funderat mycket över detta med mediernas skildringar av den utbredda oviljan att acceptera jakten som fritidssysselsättning. Jakten skiljer sig givetvis från andra fritidssysselsättningar på grund av att jakten innehåller ett moment som innebär att man (ibland) avlivar djur. Jag tror att det är just detta som folk kan ha svårt att ta till sig - De gillar inte tanken på att djur dödas men tycker ändå det är ok att äta grillat, vilket ju är en paradox av stort mått. De som av olika anledningar gått ännu längre och inte ser kött som ett livsmedel, har givetvis ännu svårare att förhålla sig positivt till detta med att avliva djur.
Jakten är i vissa människors ögon synonymt med att döda - inget annat! De kan inte begripa hur någon kan döda och kalla det för fritidssysselsättning. Uttryck som "skjutglada jägare" har ju kommit att bli en vanlig benämning på oss i media.
Kan detta bara ha med polariseringen mot städerna att göra och på det sätt "staden" kommit att främja sig från "landet"? Trend istället för tradition? Latte, couscous och sojabiff hellre än kaffe, potatis och älgstek..? Tveksam till det.
Vi jägare har, framförallt i media, fått utstå mycket spott och spe sedan vargjakten i januari. Läste som ett exempel senast i går (18/12) på Aftonbladets ledarsida följande: "Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på varg för 2011. Det blir 20 vargar i sex län som får skjutas. Runt 3 000 jägare har anmält sig, eller 150 jägare per varg. För naturupplevelsen, som det brukar heta."
Storstadspressen tog tidigt ställning i debatten. Det må vara förståeligt, men att dess journalister och mediefolk ständigt tillåts "utnyttja firman" för att smutskasta jägarkåren som i exemplet ovan, är inte OK!
Vad ska vi göra åt detta? Vi kan och ska fortsätta bemöta osakligheter i sådana här kommentarsspalter, men jag skulle vilja se att opinionen mot jakten och jägarna möts på en större arena. Jag är mycket besviken på att våra förbund inte har lyckats ta den osakliga och ensidiga debatten med storstadspressen - ickejägarnas sanning. Det är nu hög tid att fullgöra uppdraget som företrädare för landets 230 000 jägare!

95. Inte jag

2010-12-19 11:31

Jag ska då inte jaga varg,precis som sist..Hoppas många gör det samma... Tycker dom som vill ha varg får sköta om dom...

94. Nu finns det säkert en del mindre vetande

2010-12-19 10:01

Framförallt från bevarande sidan som gnuggar händerna och rulla med sin ögon, samt gillar läget med att vargjakten fryser innne. Men dom som fortfarande har alla hjärnceller kvar inser nu att varje uns av incident framledes där vargen är inblandad skall anmälas utan en sekund av betänketid så att myndigheterna som har ställt till fanstyget skall mer än få häcken full av ärende att behandla, anmäl, anmäl allt som kan tänkas orsakas av statens vilt dvs. gosedjuret med stort G. Hurra nu är statstjänstemännens och forskarnas framtid tryggad vad gäller arbete.

93. Enkelt Spjutburgarn

2010-12-18 23:49

Det är vargens fel. Den började springa just som hon tryckte av. NVV får skulden för dåligt dresserad varg.

92. 89 vomsmäll

2010-12-18 22:17

Vad tror du Vetterstrand kommer med för bortförklaring om hon råkar dra en vomsmäll?

91. Vargjakt.....för vem

2010-12-18 21:53

Nu stundar årets (2011) vargjakt, beslutet har kommit och i Dalarna ska vi få skjuta 6 vargar, löjligt, förnedrande och en fjärt i universum! Men med fjolårets vargjakt i färskt minne är jag inte så säker på om jag ska ställa upp på en dylik tillställning ingen! Dels fick jägarkåren ta emot skäll av grövsta sort för att vi utförde ett uppdrag åt Regering och Naturvårdsverk. Vi var fega kräk och hade gjort alla fel man kan tänka sig göra. Dels tänker jag att vad spelar det för roll för mig om jag skjuter en varg i ett område som hyser många fler vargar? Reviret är kvar, vargflocken är kvar och min jakt lika förstörd ändå! Det känns för mig som att jag utför ett jobb åt Regeringen och Naturvårdsverket, helt gratis. Dessutom, om jag går med på en jakt så har jag på nått sätt accepterat att ha varg och möjliggjort en utsättning av nya vargar. Som jägare kan jag inte acceptera att ha varg av den enkla anledningen att det går inte att bedriva jakt i vargområden. Jag hör från många hundägare som säger att hunden jag har nu är den sista sedan lägger jag av med det här. Att skaffa en renrasig jakthund kostar runt 10.000:- plus en massa tid, kraft och pengar som går åt till träning för att forma hunden inför sin uppgift. När man äntligen ska få använda sin nya jaktkompis som under tiden också blivit en kär familjemedlem, blir den sliten i stycken av vargar, inte speciellt upplivande direkt, så jag har full förståelse för att man drar sig för att skaffa en ny jakthund!

Det är lätt att vara stor på sig när man bor långt från problemet eller inte har den kontakt med vargen som vi har här i Dalarna. Våra intressen och vår livskvallité spolieras men går ganska obemärkt förbi den som inte är berörd av vargen. Den stundande utsättningen av varg, då man förmodligen ska sätta ut ett 20-tal vargvalpar från någon djurpark, kommer att kosta ca: 800.000:- per valp! Mitt förslag är att vi lägger den kostnaden på kommunalskatten. Då får alla bära bördan av att ha varg! Eller vi kanske ska dra ner ännu mer på äldreomsorgen, skola och vård för att ha råd att ha varg.
Nu blev det inte lika roligt, men så länge som jägare, fäbobrukare och glesbygdsbor drabbas så gör det inget. En rovdjurshandläggare på länsstyrelsen lär ska ha sagt att jakt är bara ett fritidsintresse och inget att ta hänsyn till. Jag har ett förslag till som svar på det påhoppet att vi plöjer upp alla fotbollsplaner och alla golfbanor och planterar energiskog på dem! Det skulle sänka koldioxidutsläppen, gynna viltet och bli en ren energikälla i våra värmekraftverk, golf och fotboll är ju bara fritidsintressen och således inget att bry sig om!

Naturvårdsverket tror på fullt allvar att acceptansen för varg ska öka genom denna jakt, hur dum får man bli! Jakten är förstörd för all framtid och ingen kommer att skaffa en ny hund för att jaga i vargrevir. Älg och rådjur är reducerade till en liten spillra individer som på många håll inte håller en jaktbar stam och man pratar om mångfald, löjligt! Man har förlöjligat och trampat på jägarkåren länge men nu tror jag att man har väckt en sovande björn.

Nu har man med beslutet dragit igång ett uppror som jag hoppas förenar jägarkåren att stå upp som en man och som sopar bort den sista smulan förtroende som fanns för Naturvårdsverk och politiker. Det är inte lätt att förklara för någon som inte förstår vad jakt är och vad den betyder för oss men ”Nu har Ni skitit i det blå skåpet”, som ”Loffe” sa, och jag skulle inte bli förvånad om det blir eftersöksstrejker och annat långt utöver sist det begav sig!

90. MAKTELITEN.....

2010-12-18 19:42

har tänkt till. Och då blir det bara värre och värre.
Som så många av er skriver här, att skjuta en varg här och där minskar inte trycket för oss landsbygdsbor.
I korta drag tycker jag som förra vargjakten, att dom som jagar legaliserar en stark och stor vargstam. Skulle elakt vilja hävda att dom är i skaran dom blinda slåss mot dom blinda.
TE Örebro hävdade i höstas att dom som är rädda att gå ut i mörkret på landsbygden skall i stället hålla sig inne. Kan aldrig ta till mig ursäkten från honom. Tänk er noga för innan ni som ev. tänkt er ut och jaga varg. Vilka brickor är vi i spelet? Jag har i allafall bestämt mig.

89. Tänk om 2 D i 87 kunde sia in i framtiden!

2010-12-18 19:42

Det skulle va en intressant jakt. Länsstyrelsens personal i hop med de riksdags ledamöter som fastställt att vi ska förvalta den vargstam som vi nu har, på detta tragiska vis, för vist skulle det va tragiskt och samtidigt kul att se på när Carlgren spårar varg, och Rainfelt driver vargen mot LST's skyttar. Som nu bör intensivträna på avlivnings tekniken med skjutvapen.
För om vi skulle enas och lägga över bollen till dem, så skulle vi få se hur det ska gå till!
För någon helikopter ska inte Eskil Erlandsson få använda. Men om MP deltar så kanske Peter och Maria kan bli skjutsade i en miljövänlig-en försatt se på, så att jakten går rätt till!

88. 44 amen

2010-12-18 19:41

Amen

87. Nu måste NVV jaga varg.

2010-12-18 16:30

Som ansvarig Myndighet för vargen så måste dom hålla ner varg stammen till 210 st, som Riksdagen bestämt. Lycka till NVV. Det blir ingen hjälp i från jägarkåren

86. #82 No ulv

2010-12-18 16:29

Tyvärr så har jag inte varit involverad, utan här är det kvinnor kan gruppen som har räknat.
Vet med andra ord inte alls vad siffrorna grundar sig på.
Kvinnor kan.:-)
När det gäller siffror så använder jag Skandulv

85. Idioti från Lst Dalarna!

2010-12-18 16:29

I det norra områden ingår Fulufjällsreviret, Tennåreviret, Våmådalsreviret samt Tandsjöreviret. I detta område får vi ta bort en (1) varg. Etta antal ytterligare revir är under bildande i området.
Acceptans för svensk rovdjurspolitik hos vargdrabbade?

84. Vargjakten.

2010-12-18 12:53

Visa nu att vi jägare kan hålla ihop och bojkotta vargjakten som dom gör i Orsa.Spelar ingen roll om vi skjuter bort en eller två i en vargflock ,dom som blir kvar tar iallafall våra hundar Man får hoppas att jakten från helikopter fortsätter även märkningen av dom verkar vara ett bra sätt att få bort ohyran.

83. Okunskap och pengar

2010-12-18 09:38

Det är inte lätt för myndigheterna att lösa problemen med en vargstam när de inte ser några problem med vargar. Bäst vore om Naturvårdsverk lades ned och länsstyrelserna fråntogs beslut och yttranderätt när det gäller naturen. Anledningen är brist på en bred kunskap och verklighetsförankring. Riksdagsbeslutet om att vi ska ha en vargstam mellan 200 - 210 vargar visar på att politikerna inte inser verkligheten och tar beslut om något som är omöjligt att utföra av andra myndigheter.
Riksdagsmän tror tydligen fortfarande på "tomten", i detta fallet när det gäller landets vargstam är det forskarna som är tomtar och är bara intresserade att ha en långvarig födkrok. Riksdagsen beslut på max 210 vargar i landet behöver tydligen inte följas av Naturvårdsver eller länsstyrelser. Varför inte i demokratisk ordning ha antal stora rovdjur efter länens folkmängd?
Frågan är om riksdagsmän skulle sitta kvar med sina höga löner och pensionsförmåner om det skulle lämna förslag om att flytta vargar från exempelvis Dalarna och Värmland till exempelvis 20 vargar till Småland. Alliansregering sitter i regeringsställning på grund av lögner före valet, till gles- och landsbygdsbefolkning.
Nu är all trovärdighet för politikers agerande borta. Det är dax att nuvarande regering begär NYVAL om det skall finnas någon trovärdighet kvar!

82. jimmy magnusson

2010-12-18 09:37

tänkte bara fråga hur ni i nordulv gått till väga när ni räknat vargarna och kommit fram till att det endast finns 103st i hela landet?

81. Facebook grupp! Vi jägare som tänker bojkotta vargjak

2010-12-18 09:37

Facebook grupp! " Vi jägare som tänker bojkotta vargjakten 15/1-11
Anslut er nu och gör som oss bojkotta vargjakten!

80. – Inte alls. Problemvargar ska väga tungt och kunna skyddsjagas, oavsett deras gener.

2010-12-18 09:37

S Lövgren får nog läsa på i vad och hur en varg är, enligt den definitionen som hon citeras med i texten, så ska det va skyddsjakt på samtliga vargar med omedelbar verkan!
Vad vet den son avlivar en varg om vad den vargen orsakat för problem och framför allt tänkt orsaka för problem. Att rätt djur avlivats alltså. Enligt den förklaring som hon citeras med i den här artikeln så ska alla vargar skydds avlivas och de NU.

79. #68 Anders

2010-12-17 22:56

Vill minnas att det var 12000 jägare som anmälde sig till 2010 års licensjakt.
Nu är det 3000 jägare som anmält sig till 2010 års licensjakt.
En minskning med 9000 personer, om siffrorna är korrekta.
Dan kan slappna av. :-)

78. Dalle...

2010-12-17 22:55

du brukar ju ofta kalla oss vanliga allmogejägare för diverse öknamn: som bakåtsträvare mm.mm, och du brukar med förkärlek ge oss egenskaper som t.ex. tonårstrots?
Jag ska vara riktigt ärlig Dalle, jag tycker uppriktigt och från mitt hjärta synd om dig, helt utan ironi.
"Jag tänker även fortsättningsvis köra min inriktning mot acceptans och samförstånd...ni gör precis som ni vill." Det är dina ord från en annan tråd. Är inte det lite lustigt att just använda de orden: acceptans och samförstånd, det är ju det alla vill. Vi vill ha acceptans från politiker och stadsbefolkning beträffande villkoren på landsbygden, vi vill ha samförstånd i samma fråga. Men det ser dåligt ut du, med acceptansen och samförståndet hos våra motparter. Det verkar inte finnas någon vilja till varken eller, att i det läget fortsätta rätt in i väggen, verkar slöseri med kraft.
I den bästa av världar lyssnar människor på varandra, man förstår synpunkter, man tar till sig andras problem och lyssnar. Besluten är i mesta möjligaste mån lokalt förankrade. Tyvärr är vi långt från det idealsamhället. Det finns ingen anledning att skjuta 20 vargar, såvida man inte är trofejägare och till varje pris vill ha ett skinn. Men ta då en resa till Ryssland, där blir du översållad av tacksamhet om du skjuter en varg. Här blir du lynchad, du bidrar till att jakthatet växer, du bidrar till att avståndet mellan landsbygd och stad växer. Att knalla ut i skogen på vargjakt 2011 är att skjuta själva jakten och jägarna i sank. Det är verkligheten, var vi är om 5-10 år vet ingen, kanske vargen talat om för fler hur den verkligen fungerar, och hur illa den passar in i våra kulturbygder. Det är den enda acceptans vi kan hoppas på. Då kommer också samförståndet, inte förr.
Om du nu absolut måste ut och skjuta dig en varg Dalle och ni andra, så ge fan i trofebilder, håll massmedia på avstånd, stå inte där och flina i TVrutan med döda vargar, ni skadar oss alla som är rädda om vår jakt, och vi är faktiskt era bröder/systrar. Stanna hemma, det gynnar alla jägare, hur motsägelsefullt det än kan låta.

77. #68

2010-12-17 22:54

Vad skulle de ge? En massa annonyma tyckare på internet. Varför inte göra ett lite mera journalistiskt arbete och kontakta jaktledare i exempelvis Dalarna. Vilka jaktlag har tagit ställning för eller emot jakten.

76. Till Dan T

2010-12-17 22:54

Kunde ni inte följa upp detta genom att ta kontakt med kommuner och andra organisationer inom vargbältet och få deras kommentarer. Att jägare vill jaga fler är ju inget högoddsare direkt. Men vad anser till exempel LRF om detta? Skiter de att fäbodbruken som många här verkar vurma för får det än svårare med så lite avskjutning. Ta gärna kontakter både med lokala representater och på högsta nivå. Nästa steg är såklart våra politiker. Nu då S slipper bojorna från V och Mp kanske en bred uppgörelse kan göras.

Svar
Det är nog ingen fara. Det är nästan en månad kvar till jakten och det blir förmodligen fler artiklar i ämnet.
Dan Törnström

75. Vågar någon ställa upp som jaktledare?

2010-12-17 22:51

Ett säkert ideell uppdrag som gör att Ni blir av med vapenlicenserna och ett säkert uppdrag som jägare att du blir också av med varpenlicenserna, om oturen, oaktsamheten, missades skott eller eftersök för att du missade, är framme. Vilket idiotiskt påfund, är sveriges nya myndighet Svenska Jägarförbundet , med på detta? Är Riksjägarna med på detta? Om inte måste vi alla som är rädda om innehvet av jaktvapen, BOJKOTTA all vargjakt. Eller?

74. Bojkota detta spel för galleriet

2010-12-17 22:50

vårt jaktlag kommer inte att delta i detta bondfångeri. Gå ut och jaga varg för att det skall släppas ut nya vargar, det kan länstyrelsen och naturvårdsverket få hålla på med själva. Att ställa upp på detta kommer att kännas som att pissa i byxan, varmt till att börja med för att sen bli iskallt!

73. Grattis

2010-12-17 22:50

alla ni som tänker jaga varg!hoppas ni är nöjda med tilldelningen.Tänk vilken nytta ni kommer att göra,alla hundar ni kommer att rädda.Kanske är dax att inse att jägarna i det här landet är toklurade och vägra att ställa upp på detta.Nollvision är det enda tänkbara.

72. Till Torbjörn

2010-12-17 20:12

Att fundera på vad miljöpartisten sa är som att försöka lista ut vad autistik person funderar på. Det är omöjligt för de lever båda i sin egna lilla värld tillsammans med Bambi,Dumbo,Harry Potter och Anders Carlgren.För hon kan väl inte mena på fullaste allvar att den biologiska mångfalden ska värnas med hjälp av varg. Tänk bara en vanlig kohage med alla dess växter och djur små som stora går inte det ha kor där som betar blir det snart produktion skog av gran å där trivs inte mycket annat än just gran.

71. Ja ha, vem fick rätt?

2010-12-17 20:11

Mikael Moilanen sträck på dig,du hade rätt. Förra året fick jag skit från jägare i Filipstadsområdet, bara för jag vägrade jaga varg. Vägra "allt" utan eftersök, osyldiga djur ska inte behöva lida.

70. Jaktledare

2010-12-17 19:38

Om en jaktledare skjuter en varg så avbryts jakten. Så därför ska ni alla i laget anmäla er som jaktledare och dela på uppgiften. för övrigt ansluter jag mig till att bojkotta jakten och köra som vanligt.

69. KOMPETENS ?

2010-12-17 19:37

Finns det vid Naturvårdsverket? Eller är det bara skrivbords byråkrater som beslutat denna avskjutning, det är ett hån mot oss jägare som redan är hårt drabbade av inställda jakter och ut övning av en nedärvd tradition och viltvård, samt inte minst så har det inte hänsyn tagits för de som håller boskaps drift utan ännu fler kommer att överge denna syssla och Svenska landskapet kommer att ännu mer bli igen vuxet. Och Dalle spara dina cyniska åsikter för dig själv ,vad tror du kommer att finnas för antal av varg efter 1-2-5 år som du så tvärsäkert fastställer att då först ska utvärderingen göras? De som är av denna uppfattning kommer troligen att själva bita sig i rumpan när de ser vad de medverkat till i sin stora iver att att låta vargen få ett fritt land att föröka sig i. Hoppas att Calgren har och kan visa lite pondus tillsammans med sin minister Erlandsson och försöka att tala förstånd med NVV. Och få till en förnuftig avskjutning, detta är ju ett löjets skimmer vad NVV ets Susanna Löfgren framkommit till i sin utredning. Calgren har ju uttryckt sig vara mycket nöjd med förra årets jakt, men nu helt plötsligt så eldar Mikael Karlsson på med hur klandervärt det sköttes med alla bom skott och ve och fasa en överskjutning dessutom. Tala om skam Mikael detta beslut som nu kommit är väl något av skamlighet i hög nivå, i förhållandet till vad vi har för antal varg nu och fler blir det ju efter utplanteringen samt till våren lyorna.

68. Till Dan Törnström

2010-12-17 19:37

Det skulle vara intressant att se en web omröstning på hur många som tänker vägra resp. ställa upp på vargjakten.

67. Bondfångeri av det enklare slaget.

2010-12-17 19:36

I västmanland skall det få skjutas en hel varg, att det sedan som ett brev på posten kommer utan prut ett beslut på att U-län måste ta emot minst 2 varger, med kommentaren. Ni har ju fått jaga varg, så det är bara att tiga och krypa ner i hålet i marken igen. Vilket satans mygel som pågår där alla delaktiga i dessa idiotförslag skall ta åt sig.

66. Dalle

2010-12-17 19:35

Du är mycket för vad som komma skall du, du vill vänta och se vad som ska hända inom 5-10 År?
Har du sovit bort de sista 5 åren som gått?
Är det inte bevis nog!
Vad denna rovdjurspolitik har ställt till, en total härdsmällta.
Myndigheterna har fullkomligt kört över landsbygdsbefolkningen.

65. lått länstyrelsen förvalta stammen!

2010-12-17 19:35

Låt de hade med vargen det är ändå slut på jakt med hund! Så de kan jaga själva så får vi se när det blir kaos: BOJKOTTA JAKTEN DET GÖR JAG!!!!!!

64. Gudars!

2010-12-17 19:33

Fy fan vad patetiskt!! Om 10 år kommer samma jävla stolpskott som bestämt årets tilldelning, att fasas över hur fan dom skall få bukt med dessa rovdjur!! Synd att man inte är en 80 årig jägare, som för hoppningvis är avliden när helvetet riktigt brakar loss. Kära jägarvänner, jakten med löshund är totalt ur bilden om 10 år, inget rovdjur är så anpassningsbart som vargen, bara att inse att våra liv drastiskt kommer att förändras snabbt och brutalt! Undrar hur alla fotbollsfans skulle reagera om någon jävel plockade bort bollen inför varje match?? Planen finns, spelarna finns, men det finns ingen boll att spela, samma kommer det att bli för oss jägare!

63. Trovärdighetsfråga

2010-12-17 19:32

Riksdagen måste granska vad NVV håller på med. Taket på 210 djur har med råge passerats. Det måste bli mycket skyddsjagande under 2011

62. Låt staten ta dessa 20 med helikopter

2010-12-17 19:32

Där fick alla som vill jaga varg sin tilldelning hoppas ni är nöjda och glada att det försvinner en droppe i havet.. Svenska jägarkåren är lurade!

61. är det ett skämt

2010-12-17 17:19

det är som ett spott i Medelhavet, men det är väl så när byråkrater tror sig veta

60. Var uppmärksam på att...

2010-12-17 17:18

...om dina marker kommer att bli berörd av varginsättning kommer det att innebära att den marken blir fredad för vargjakt under en rad år framåt.

59. Totalvägra är det enda

2010-12-17 16:47

Nu jägare, är det dags att ställa upp för varandra, vägra vargjakt o efersök, grisjakt, det är dags att visa att vi är eniga, inget hit o dit, låt dom som låssas veta allt ta hand om skiten. Det pratas att viltolyckor ökar,o människor skadas, men det har sin förklaring,när rovdjuren driver älgar o rådjur tar dom sin tillflykt ut på vägarna

58. Jag kommer inte att ställa upp

2010-12-17 16:47

Detta är löjligt, kommer inte att jaga dessa 6 vargar, vore bättre om dom sparade 6 i Dalarna, det är ungefär vad vi kan acceptera.
VÄGRA VARGJAKTEN

57. Släpp ohyran loss

2010-12-17 16:46

Jagar inte; men förstår er jägare som vill bojkotta detta jippo. Ser man kommentarerna på AB:s hemsida, så förmodar jag att de som "älskar" vargen är till 99% stadsbor, som aldrig behöver uppleva de stora problem som vargen skapar där den dödar allt som går att äta (och mer därill...) eller hundar som råkar "finnas till hands". Stödjer er som bojkottar vargjakten; ni kommer att få mycket skit och hot från vargkramarna. Låt staten ta hand om det dom själva skapat/skapar.

56. AD

2010-12-17 16:12

Nästa mål för naturvårdsverket kanske blir att plantera in haj i samtliga svenska insjöar ,så vi inte kan fiska heller.

55. Vilket djävla skämt

2010-12-17 16:04

Om det finns någon mer än Dalle (innefattas också av överskriften) som velar om bojkott eller inte borde rimligtvis sista spiken vara inslagen i kistan nu. Jag hoppas att jägarkåren visar sin solidaritet och ställer upp på en bojkott för sina bröder och systrar som är utsatta. Om inte kan ni inte räkna med något stöd inte om utan när ni drabbas själva vilket bara är en tidsfråga. Det ska bli oerhört intressant att se vad slutsumman blir för staten att skjuta de vargar som SKA skjutas. Kommer deras Jaktledare att vara offentliga precis som de privata tvingats vara och därmed utsättas för mordhot i samma omfattning. Torbjörn Eriksson raljerar med ett citat från en Riksdags kvinna från Miljöpartiet vilket visar att det precis som i samhället i övrigt finns folk utan omdöme. Att vederbörande sitter i Sveriges Riksdag är rent av allvarligt och hon borde ställa sin plats till förfogande. Jag försitter inte ett tillfälle att diskutera varg med folk som inte är utsatta. Jag förde så sent i går en diskussion med en person från Stockholm. Den personen känner eller har inte ens hört talas om någon i Stockholm som tycker vi ska ha varg. Definitivt inte folk som bor på ställen där det finns Vildsvin, de är mycket förstående då de har en liknade psykosocial situation då de inte känner sig trygga ens i sin egen trädgård. Precis som vi som lever med varg och björn inpå knutarna. Därför är det av största vikt att vargarna kommer till Mälardalen i full författning så fort det bara går, vilket är en väldigt viktig orsak till att bojkotta jakten. Staten sitter naturligtvis inne med samma information och vill för allt i världen inte ha ner vargen i angränsning till stor städerna. Kontentan är bojkotta all jakt på vildsvin i närhet till städerna och bojkotta all varg jakt så kommer eländet att vara över på ett par år. Allt annat är politiskt självmord vid nästa val. Det är att tänka långsiktigt Dalle.

54. Operation ta död på landsbygd har börjat

2010-12-17 16:04

Nu visar verkligen Naturvårdsverket samt länstyrelsen att dom har börjat med operation "TA DÖD PÅ LANDSBYGDEN" Nu är det bara att packa och flytta allt hopp är nu ute om att kunna jaga med löshund i markerna, VEM DRAR NYTTA AV VARG ? Svar: INGEN.

53. Härmed

2010-12-17 15:42

bevisar NVV än en gång att de bedriver naturvåldtäkt med biologisk enfald som mål.
Ett namnbyte vore på sin plats.

52. Intressant pressrelease av JRF

2010-12-17 15:42

Pressreleasen talar om den stora besvikelsen och att Naturvårdsverket inte kommer att klara att hålla taket på 210 vargar. Men speciellt intressant finner jag slutklämmen.
Det är jakträttsinnehavaren som väljer om denne skall delta i licensjakten eller inte och vi respekterar allas personliga ställningstagande säger förbundets Generalsekreterare Per Wanström.
Av naturliga skäl kan inte JRF officiellt stödja en bojkott utan ett medlemsmöte. Men man rekommenderar inte heller medlemmarna att jaga, utan framhåller att var och en fattar sitt eget beslut.

51. Fy Fan....

2010-12-17 15:29

6 vargar i dalarna löjligt.tänker inte jaga varg å ställa upp för staten.Finns 10-15 vargar här runt knutarna.Dags att vi jägare gör något åt denna lekstuga å inte bara tiger :)
50. Bojkott i Filipstads kommun

2010-12-17 15:29

Majoriteten av jaktlagen här i Filipstads kommun har redan beslutat att bojkotta vargjakten! Hoppas nu att alla jägare gör likadant! Så kan Naturvårdsverket och länsstyrelsen gå ut och själva skjuta de här 20st den 15/1! Så att de ska få plantera in 20st nya. Jaaa ni hör ju själva, varför i helvete ska vi skjuta ynka 20st när det sedan kommer 20st nya??? Nej slösa inte er tid och pengar på att göra naturvårdsverkets ärende! Den 15/1 då sitter i alla fall jag hemma och dricker glögg det vet jag!

49. En tanke om eftertanke!

2010-12-17 15:17

Ni som anser en massa saker nu och röstade för något annat? Det gröna partier Centern hade någon "tomte# so gick ut och "lovade" 70 vargar i tilldelning i vidbränt valfläsk. Var är det och många fler föstaer innan valer om att det skulle bli en mycket större tilldelning en den här som nu naturvårdsverket kommit med, efter beslut av vad de partier som sitter i rikstagen beslutat om.
Ett parti som de flsta
landsbygds boende och jägare har sympatier med i det här fallet svek ni framför vidbrända löften som ni nu märker av!
Grattis till er svikna väljare, men jag står i alla fall med vinden i ryggen, med en röst i 2010 ärs val på LD.

48. Utrotningen!

2010-12-17 15:17

De beslutsfattare vi har idag levde antagligen inte på den tiden det var skottpengar på vargen för att utrota den men de borde väl kunna titta i gamla skrivelser hur det var.
Så mitt förslag är att hela jägarkåren bojkottar denna sandlåda som pågår nu.
Jag hoppas att det blir omorganisationer på de personer som sitter i sandlådan idag.
Detta är det största hånet hittils mot landsbygden.

47. Torbjörn Eriksson #42#

2010-12-17 15:17

EU-experter stödjer svensk vargjakt.
Europas samlade rovdjursexpeter ger stöd för den svenska vargförvaltningsmodellen.
Exerterna har tagit fram EU-riktlinjerna för rovdjurens bevarande status & man helt på klara med att SVERIGE gjorde rätt som tillät vargjakt..
Man kan läsa i LCIE-rapporten : Ingen annat land i värden har så bra koll på antalet stora rovdjur & jakten på dessa som SVERIGE ??..
Det är så att man kan bara små le åt hela rovdjurspolitiken.. Vargjakt nää tack...

46. Tänkvärd läsning Av Torbjörn Eriksson

2010-12-17 14:59

Ja de har den åsikten (Mp). Och hur gick det i valet?
Som tur är sitter de inte med en ministerpost, det hade blivit Miljöminister.

45. Skamligt för Sverige

2010-12-17 14:59

Ja, det är skamligt för Sverige att vi har såna ynkliga politiker som miljöpartisterna, som på fullt allvar anser att vargen är en utrotningshotad art och att vargen har positiv inverkan på den biologiska mångfalden.

INTE ETT RÄTT.

44. På presskonferensen sades tydligt SKA! skjutas. Det framgick inte av artikeln.

2010-12-17 14:51

Vem ska, ska jag? Ska du? Jag ska inte förstöra för efterlevande personer, som vill leva ett liv på landsbygden, kanska med djurhållning och jakt som livsstil och hobby.
Hur gör du, ställer du upp för staten, och väljer den långa segdragna processen, framför den korta, som nej, Till att hjälpa staten med vargjakten innebär.
Låt staten be och böna oss om hjälp, med lön om och när de beslutat sig för att Sverige ska vara ell land utan frilevande varg som landsbygdsdemokraterna har i sitt partiprogram!

43. vilket jävla skämt

2010-12-17 14:31

bor inte i vargområde men har haft koll på detta i många år, detta med varg lös i våra marker är ett stort jävla skämt, och det som gör mej mest upprörd är att jägarekåren ska göra myndighetens arbete sluta med det snälla umgås med familjen i stället eller åk och jaga där vargen inte finns än, om det finns en sån plats i sverige, här har alla parter totalt misslyckats vaför inte göra ett inhängnat naturresevat för våra vargar björn gris osv 30 000 ha borde räcka gör en järnväg igenom ta rikligt betalt en naturupplevlse och studie på våra svenska djur, men sluta jaga vargen det blir skottpengar på den med tiden en ryggsäck av vargskinn skulle inte sitta fel, för nån i älg kan vi snart glömma

42. Tänkvärd läsning

2010-12-17 14:30

Fortsatt vargjakt skamligt för Sverige

Miljöpartiets riksdagsledamot Åsa Romson i miljö- och jordbruksutskottet beklagar att regeringen tillåter vargjakt ytterligare en vinter.

- Dagens beslut är ett ynkligt sätt för Sverige att avsluta det internationella året för biologisk mångfald på. Reaktionerna förra vintern var starka och många i Sverige skäms över det sätt som vi hanterar vårt mest hotade rovdjur på, säger Åsa Romson.

- Vi anser att vargstammen behöver bli fler individer för att vara livskraftig, inte färre. Vi ser också flera problem med experimenterandet med inplantering av djurparksvalpar och utländska vargar. Det finns inte några tecken på att den allmänna vargjakten ökat acceptansen för varg i de kretsar som mest hetsat mot vargen, snarare tvärtom, nu ser man det som ett lovligt byte snarare än en värdefull del av faunan.

- Regeringen borde under alla omständigheter ha ställt in vinterns vargjakt och inväntat EU-kommissionens granskning om den strider mot EU-reglerna. Nu kan kommissionen komma att dra Sverige inför EU-domstolen i slutat av januari, samtidigt som en ny omgång vargar fått stryka med i de svenska skogarna, säger Åsa Romson.41. Till 25

2010-12-17 14:30

Tilldelningen blev för stor. Vi ska inte ha någon vargjakt med den lilla population som finns i Sverige.

40. Ingen vargjakt för mig!

2010-12-17 14:29

Jag tänker inte jaga varg under dessa förutsättningar, jag tänker också se till att jag inte är medlem i något jägarförbund som inte tar helt avstånd från varg.
Alla måste på allvar visa att vi inte ställer upp längre!!
Nu är det slutlekt!

39. Jag antar att ni är nöjda...

2010-12-17 14:29

Alla nollvisionärer, jaktuttaget blev väl vad ni hade hoppats på?
Det hade väl varit riktigt illa för er om vi hamnat runt 50?
För egen del ser jag dock långsiktigt.
Det är inte vad vi uppnår på 1 eller 2 år som är av intresse, utan om 5-10 år, framtiden, och hur det ser ut då.
Det är då vi skall utvärdera licensjakt/skyddsjakt på varg och anylysera resultat Calle, inte innan vi överhuvudtaget jagat!

"Jag föreslår också att de jaktlag ni ingår i offentliggör jägarnas namn. För inte är ni väl rädda för hot från några vargkramare"
Nej Calle, jag är inte oroad över några "vargkramare" och inte är jag rädd för några fobiker heller...
För det är väl i första hand ni som har ett intresse att offentliggöra namnen på oss som jagar?

38. svar till yrkesjägare

2010-12-17 14:29

det var flera år sedan som jag slutade med eftersök vid trafik olyckor för det blev för dyrt att hålla på med denna uppgift åt polisen samt dåligt med sömn när man var tvungen att sticka iväg mitt i natten o sedan försöka att jobba.
Vargjakten bojkottade jag även förra gången och det blir även lika denna gång för mig.

37. Vad är detta??

2010-12-17 14:29

Nä fy fan, jag ställer då inte upp på detta, jag bojkottar och ställer inte upp för att jaga enstaka vargar. Det här får de ansvariga för utsättningen av vargen ta hand om själv. Vad är 6 vargar i Dalarna att jaga nej det är som att spotta en kamel i halsen ingen jävla betydelse. Det är fruktansvärt att vi inte själva får bestämma hur vi vill ha det. Så jakt med lös hund är då inget att tänka på framöver.

36. 1 varg

2010-12-17 14:29

att skjuta i Västmanland. Jag har haft nu i 3 månader 3 vargar i/runt och i närheten av byn där jag bor. Det är för helvete inte klokt. Finns det inte några vettiga människor kvar som förstår vad för skit vi behöver tåla? Är det meningen att alla skall vi dra på oss en kofta, äta bara morötter och lukta svett? För att vara värdiga representanter för rovdjursvänner...?

35. ett skämt!

2010-12-17 14:28

Skjuta 20 och sedan "plantera massa nytt blod" säkert ett 40tal vilket var helt omöjligt för några år sedan, hur i helvete dumma tror staten att lantisarna är egentligen. Bojkotta hela skiten och så kör vi vårt eget race. "Vi och dom" skapas med dessa idiotiska beslut..

34. En tydlig regel iaf.

2010-12-17 14:28

"När en varg fällts eller påskjutits får ytterligare jakt efter varg inte bedrivas inom det område jaktledaren ansvarar för, dock med undantag för eftersök av skadad varg."

Detta innebär att när en varg skjutits är det bara för jaktlaget att packa ihop och gå hem. Om jag tolkar regeln rätt får endast 1 varg skjutas i varje jaktlag.

Vilka jaktlag är beredda att lägga ner ett omfattande förarbete för detta och till vilken nytta? Enda tänkbara anledningen till att göra detta är att samtidigt göra en inventering och få bättre underlag för antalet faktiska vargar.

33. Får

2010-12-17 13:34

Varför säger dom inte SKA skjutas.
Det märks redan där att dom är maktgalna.

Reds kommentar
På presskonferensen sades tydligt SKA! skjutas. Det framgick inte av artikeln.
Dan Törnström

32. Calle

2010-12-17 13:32

Jag tror det gör varken från eller till för tamdjurshållning. Man har jag någonsin sagt att jakten på varg ska göra det? Citera mig görna. Har faktiskt inte läst varken från NVV, JRF, SJF SRF att jakten ska hjälpa tamdjurshållning.
Jag är själv väldigt skeptisk till att jaga varg men ska man avstå ska det ju vara för bättre argument än att världen kommer att svälta för att vargen äter upp våra älgar. Denna tilldelning var patetisk. Men en bojkott borde även sanktioneras av något av våra förbund, helst båda. För ska den ha någon verkan så måste den bli stor annars blir det som Dalle säger bara ett knallpulver.
Sen tycker jag det fortfarande är skadalöst att inte en ordentligt inventering sätts igång av Lst/NVV. Snö finns ju, det som alltid förr har varit problemet. Här har ju förbunden en chans att ställa dessa mot väggen genom att kräva inventering och varför inte tillsammans med alla förbund.

31. 20vargar

2010-12-17 13:32

Att bara få fälla 20 vargar det är ett hån mot folk på landsbygden och alla jägare nä jag säjer fäll 220 eller inga

30. Forskarna....

2010-12-17 13:32

...har ännu en gång lyckats lura beslutfattarna! Ni minns säkert spillningsinventeringen av björnstammen? Ca 150% fler säkrades! Därför, mina vänner, undviker forskarna att inventera vargstammen!
En rimlig licensavskjutning torde ligga omkring 150-200 vargar!
Nej nu låter vi beslutsfattarna ta hand om sina vargar och dess licensjakt.

29. Diktatur och övergrepp!

2010-12-17 13:31

Nu är måttet rågat! Hur kan man från myndigheternas sida så blankt strunta i hu man har det på landsbyggden? Myndigheterna är avlönade av folket och till för dem, men det är ständigt tvärt om.
Dårfinkar sitter och bestämmer och inget begriper. Skall vi fullständigt ta bort våra stammar av rådjur, älg och hjort, hör inte dessa också till mångfalden? Älgen är det absolut finaste vilt vi har men den skall tillåtas utarmas helt.
Jag hoppas bara att alla jägare inte ställer upp på vargjakt så kan NVV fara runt städerna i helikopter och skyddsjaga varg där, för där är de ju farliga. På landsbyggden hoppas jag att det blir täta nätverk som tar han om vargen, det här skall inte en svensk medborgare behöva utstå. I nästa val går makten till den som ställer upp för landsbyggden och utrotar vargen.

28. wohooooooooo

2010-12-17 13:31

1 i västmanland vilket jävla skämt

27. Poh... och inget regionalt inflytande!!!

2010-12-17 13:31

Länsstyrelsen i Västra Götaland ville skjuta 5 vargar enbart i Ed-Haldenreviret...
Vi fick bara 2 för hela Västra Götaland - det finns inget regionalt inflytande!

26. Ja jävlar

2010-12-17 12:47

Hittils har runt 3000 jägare anmält sig till vargjakten enligt svt text-tv.

25. Snöbollen ruller

2010-12-17 12:47

Folkaktionen i Värmland har nu tillkännagett i Sveriges Radio och TV4 att vi rekommenderar bojkott. Vi är alltså på samma sida som Dalarna.

24. Vägra vargjakt

2010-12-17 12:47

Vägra all jakt på varg även alla eftersök på allt vilt i hela Sverige. Låt staten sköta dom bitarna. Hoppas det finns jävla anamma i jägarkåren "att vägra alla eftersök".

23. Vargjakt

2010-12-17 12:39

Det är ett skämt att se naturvårdsverket stå och hålla presskonferans med en inställning att vi börjar lite försiktigt pga att vi inte har grepp på vargstammen. Man håller på att spåra förfullt nu. Man har ju inte ens brytt sig att titta på vargobsen. vilken j-a lekstuga det är. Nej nu får jaktförbunden gå in och kräva noll vargar annars så kan man sluta jaga. Börjar fundera på varför jag överhuvud taget är med i någon jaktorganisation, blir så överkörd ändå.

22. Fy fan...

2010-12-17 12:39

vilket jävla skämt.Näe sitt i stugvärmen istället eller kom hit å jaga hara.Vargstammen kan dom sköta själva nu,sen ska dom få se va en stark vargstam vill säja,fy faan.

21. Acceptans

2010-12-17 12:38

Nej jag acceterar INTE vargen. Den stör mig mycket mer än bombattentatet i Stockholm. Jag vill rösta och bestämma för vargfritt i skogen, så får stadsborna rösta och bestämma där dom bor.

20. HEMSKT

2010-12-17 12:38

Som jag skrev i "Jägare bojkottar vargjakten"kommer aldrig att lyfta bössan mot en varg i annat än en §28 situation och när det blir skottpengar på dom.Låt de som vill ha skiten sköta detta.Rena hånet mot jägarkåren och de som bedriver djurhållning. Våga Vägra Varg.

19. Vad säger man?

2010-12-17 12:38

6 vargar i Dalarna, 6 vargar i Värmland, balaserar det vargpopulationen i de båda länen? tillsammans har vi mer än 20 revir och att skjta bort 1 individ ur vartannat revir ger ingen positiv effekt. Vi ska åter öka antalet vargar i de hårdast drabbade områdena. Bojkotta vargjakten, låt lst sköta skiten.

18. Nu borde väl..

2010-12-17 12:37

de mest "blinda o döva" jägare vakna upp och inse att vi blir blåsta gång på gång. Bli solidariska och ställa upp på en total bojkott av all vargjakt i Sverige. Nu får det vara nog!

17. Susanna,Andreas och Maria får köpa 20 skott

2010-12-17 12:37

Det räcker med 20 skott för man skall vara 100% säker när man skjuter.Köp hos Widfors eller Walter Borg för de affärerna ligger nära till dvs. Stockholm centrala delar
LYCKA TILL MED VARGJAKTEN

16. Gör det själv!

2010-12-17 12:37

Jag har tittat på hela presskonferensen, http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/For-press/Pressmeddelanden/Beslut-om-licensjakt-pa-varg-17-december-/ och massor av synpunkter kan jag sammanfatta i en enda mening: Gör det själv.

15. Vargjakt

2010-12-17 12:36

De jägare som går ut hjälper staten med denna vargjakt, borde bli av med sina arrenden med omedelbar verkan. Skit i vargjakt, och låt staten själv bekosta det.

14. 10%

2010-12-17 12:36

Så låg tillväxt av vargstammen har vi knappast haft sedan återinförandet startade. Alltså Dalle, Fredde, Bjärven m.fl. Hur kommer jakt och tamdjurshållning förbättras under 2011 genom att ni ställer upp med åtlöje i pressen som tack.
Jag föreslår också att de jaktlag ni ingår i offentliggör jägarnas namn. För inte är ni väl rädda för hot från några vargkramare.

13. Ett...

2010-12-17 11:34

...hån mot hela landsbygden och en idiotförklaring av landsbygdsbefolkningen av statsmakten.

12. Uppgiven

2010-12-17 11:33

Jakten är till för att öka acceptansen och nivån 210 är temporärt säger naturvårdsverket
Vi är så in i bomben lurade!
Hur kan vi få alla att bojkotta denna vargjakt? Känner uppgivenhet eftersom det med all sannorlikhet kommer bli jakt som inget har hänt.

11. 1 Varg i Västmanland...

2010-12-17 11:33

ett av de län där varg funnits sedan början av etableringarna...
Hela tilldelningen är bara ett enda stort bevis på forskarnas och naturvårdsverkets inkompetens i frågan.
De som går ut och jagar varg på dessa premisser är alldeles kolossalt naiva...
Att skjuta 7-8 procent av en stam gör inte att den stannar i tillväxt som är tänkt.

10. ???

2010-12-17 11:33

Ett hån mot svensk jakt och viltförvaltning!! Om jakten är tänkt att fungera som ett incitament för ökad acceptans, så begriper inte jag hur NVV törs att ge en lägre tilldelning än 2010? NVV har nu raserat den lilla acceptans som möjligen funnits.

9. Ok gubbar o kärringer

2010-12-17 11:33

Då är det bara att visa att vi jägare kan vara solidariska mot varandra, att vi kan göra en gemensam aktiton, en knäpp på näsan åt myndighetena.
Ingen kan ju tvinga oss att jaga varg, eller?
Skit i vargjakten, låt de som beslutar om antal vargar också stå för kostnaden med avskjutningen.
Skall bli mycket intressant att få se hur många som hörsammat uppropet.

8. Dalarna

2010-12-17 11:32

Såg i Dalademokraten att 6 vargar får skjutas i Dalarna.
Det låter lite ynkligt mot bakgrund av vad man läser om alla problem där.
Man undrar hur det skall gå för t.ex. älgstammen i Orsatrakten om inte fler vargar får tas bort i hela länet.

7. Delmål

2010-12-17 11:32

Ja som ni hörde sa hon klart och tydligt IGEN att 210 vargar är bara ett delmål, ni ska få se sen när det har planterats ut nya gener så blir det jaktstopp och sen får vi hålla i hatten som dumstrutar när dom tackar för hjälpen för att vi hjälpt dem att förstärka stammen.. nej vägra jaga varg.. resultatet blir det samma på vargstammen i sverige!

6. Fy f-n vilket skämt!

2010-12-17 11:32

Jag hjälper inte staten gratis något mer!

5. Vägra vargjakt - sveriges största lekstuga!!

2010-12-17 11:32

Varför Skall vi jägare offra tid och pengar på att jaga något som länstyrelsens lekstuga promt skall ha. Nej, låt dem skjuta dem själva från helikopter. Det är konstigt att vi över huvudtaget ställe rupp coh hjälper dem med att skjuta bort vargar. Nej, låt dem sköta det själv för det kostar bara mer för dem. Det är bättre att vi har vargar som skall "manipuleras" fram än en fungerande skola och sjukvård.
LEKSTUGA!

4. haha

2010-12-17 10:53

Vilket skämt!

3. jakt ha

2010-12-17 10:53

vilket jävla skämt 2 varg i västra götaland. här drar 3-4 flockar runt säkert 30-40 st.. fy fan,,

2. Bojkotten helt klart ett faktum nu

2010-12-17 10:53

Vinsten med att jaga dessa få djur på licensen är totalt meningslöst!
"Vi vinner mycket mer på en total bojkott mot vargjakt,skyddsjakt varg" Detta får då väl Länsstyrelsen sköta i fortsättningen.


1. Ett skämt

2010-12-17 10:39

Börjar förstå o hålla med Nils Björklund o orsa jägarna.Dä är ju helt obegripligt att dom som ska bestämma är helt ovetande o saknar kompetens.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons