• Älgskadefondsföreningen

4 000 vargar kan påverka naturen

AktuelltPublicerad: 2014-01-30 08:58

En grupp ekologer skriver i en debattartikel att det krävs 4 000 vargar för att påverka det svenska ekosystemet.

I Dagens Nyheter publiceras en debattartikel om att rovdjursdebatten är full av missuppfattningar. Enligt de 15 ekologer som ligger bakom artikeln behövs 4 000 vargar i Sverige för att de skulle ha någon nämnvärd betydelse för den ekologiska mångfalden. Villkoren sätts av det intensiva jord- och skogsbruket och detta diskuteras alldeles för lite, menar de 15 ekologerna.
Artikeln är ett svar på teserna om de kaskadeffekter av varg som tidigare debatterats i olika media, som Jakt & Jägare har skrivit en del om här.

Mänsklig påverkan mycket större
De 15 ekologerna konstaterar att rovdjuren har begränsad påverkan på det svenska och nordiska ekosystemet på grund av den mänskliga påverkan är mycket starkare. Detta beror på att mänsklig aktivitet som jord- och skogsbruk och jakt påverkar ekosystemet mer än vad några hundra vargar kan göra.
”Våra beräkningar tyder på att det skulle krävas mer än 4.000 vargar i Sverige, som rent hypotetiskt enbart äter älg, för att hålla kvar älgstammen på nuvarande nivå och därmed även hålla betestrycket i skogen konstant”, skriver ekologerna.

Vill du läsa debattartikeln i DN? Klicka här!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. #8, ja, och framförallt dold affärsverksamhet.

2014-02-02 12:25

Att dessa femton är miljöaktivister behöver ingen tvivla på. De säger sig vilja ha fler rovdjur för mångfaldens skuld. De påstår att fler rovdjur ger färre växtätare (mindre fisande?) vilket i sin tur påstås ge fler växter och större växtmångfald, och allt detta skall ge större "kulturmångfald"? Ja, och så undviker mänskligheten klimatdomedagen på grund av mindre älg- och fårfisar mm. Men sedan säger de femton att dessa stora stammar av rovdjur behöver än större stammar av växtätare. De femton förespråkar att man ”skall börja med” att sätta ut visenter, vildsvin, mufflonfår och annat för att rovdjuren inte skall behöva svälta. Rewilding Europe arbetar med migrerande djur, så fortsättningen lär bli hästar, caribou och annat som skall ströva omkring med stora vargflockar i hälarna. Men dessa enorma stammar av växtätare borde ge mindre växter, mindre ”nordisk mångfald”(?) och mindre kulturmångfald etc.? Jag har svårt att hänga med i dumma cirkelbevis, och det framgår inte vad dessa femton får ut av sin skrivelse?
Målet, som slogs fast av Göran Perssons regering, är fortfarande målet, dvs. minst 5000 vargar och björnar mm, men det är ett svårsålt mål. Nu engageras därför alla statsanställda propagandister för att sälja in att Sverige behöver minst 5000 vargar! Ju fler och ju finare titlar, ju mer övertygande, hoppas miljörörelsen; DN ställer ju alltid upp på vilka tokerier som helst, kravet är att det skall vara pro-varg, pro-isbjörn etc. Sverige skall bli, och är på god väg att bli ”new wilderness areas in regions of abandoned or marginal agricultural”, därför att detta är en miljörörelsens finansiärers nya lönande ”affärsidé”som ger makt och pengar. Två citat från hemsidan till Conservation Capital:
”These (projekt i Europa/Afrika) comprise a collective investment base that exceeds US$ 200 million, generate annual revenues of more than US$ 25 million and have created and sustain several thousand jobs”. (Dvs. det utlovas en årlig ränta på investerat kapital om 12.5%, hyfsad återbäring på investeringarna).
”Conservation Capital is a founding partner in a major new pan-European conservation initiative, Rewilding Europe, ... and to develop several large new wilderness areas in regions of abandoned or marginal agricultural land.”

8. Dolt budskap

2014-02-01 22:25

Två saker får mig snabbt att stämpla DN-inlägget som bara ytterligare ett exempel på ekosofisk (eller värre) propaganda, dels referensen på framsidan på DN där det sägs ungefär att Sverige "kan ha 4000 vargar". Var denna tidnings personal hör hemma politiskt bryter uppenbarligen kraftfullt mot dess sk liberala hemvist.
Sedan sticker Rewilding Europe fram sitt fula tryne i sista meningen. Notera avsaknade av hänsyn till de som faktiskt skall ha mångfalden inpå knutarna!
SLU borde byta namn från Sveriges Lantbruksuniversitet till SEF - Sveriges Ekosofiska Flumuniversitet!

7. Övertro på experter!

2014-01-31 16:37

I min hemort har kommunen ordnat en föreläsning om varning för övertro på experter!

6. Intressant!

2014-01-30 17:32

15 st ekologer har kommit fram till att dagens vargstam i Sverige har en :
"begränsad påverkan på den Svenska naturen"
Vänder man på det hela skulle innebörden utan vargstam, rakt av bli :
ingen större förlust !
Åtmistonde om man ska tolka 15 framstående ekologer!
Användbart rön i debatten!

5. När vargen tagit över

2014-01-30 15:08

Då kan ekosoferna med sina luvor själva ta rätt på skiten. varför ska vi på landsbygden gå ut i 20 graders kyla och offra vår fritid för dom om allt vilt är utraderat av dessa inplanterade varghybrider det kan de glömma.
Bara att göra ett studiebesök till polen dra 220 volt i elstängsel kring gårdarna och låta allemansrätten bli ett minne blott.

4. Har ju redan påverkat

2014-01-30 13:37

alltså måste vi ha minst 4 000 vargar i landet! Nu är det bara att hoppas på Norge och att deras protester får gehör och att deras avskjutning mångdubblas.

3. Det bidde en tummeltott

2014-01-30 13:18

Hur många av SRF/SNF/WWF argument i rovdjursdebatten håller för en opartisk granskning?

Vargen är utrotningshotad.
Vargen är hotad genetiskt i Sverige om inte stammen får växa fritt.
Vargen ökar den biologiska mångfalden.
Vargen ger viktiga kaskadeffekter som toppredator.
Vargen utgör inget hot mot fårnäringen i Sverige.
Vargen påverkar inte fastighetspriser negativt.
Den svenska opinionen är emot en förvaltning av vargstammen.
Vi vill ha massor av varg bara för att vi vill det.
Vi skiter egentligen i hur många vargar vi till slut får bara vi klarat att ta kontroll över svensk viltförvaltning innan opinionen svänger.

Möjligen 2 av 9 som jag ser det.

Någon som undrar varför de(n) som har den bästa insynen i betraktasidans taktik väljer att hoppa av tåget innan sanningen avslöjas?

Blir det SOF, Wirdheim och den vitryggiga hackspetten som ska ta över stafettpinnen i kampen om skogen/glesbygden/Rewildingpotentialen när vargen inte längre fungerar som vapen?

2. Kampanjen för nästa delmål om 5 000 vargar är igång

2014-01-30 11:34

Citat: ”Våra beräkningar tyder på att det skulle krävas mer än 4 000 vargar i Sverige”. Men dessa femton ekologer har slitit med beräkningar helt i onödan, Göran Perssons expertgrupp kom år 2000 fram till ungefär samma sak.
Citat: ”För att minska älgstammen krävs alltså en ännu större vargstam”. De femton kan vara lugna, i lagstiftningen från 2001 (en sammanhållen rovdjurspolitik) framgår att målet är minst 5 000 vargar, dit är vi på väg i hög fart.
Citat ”Vi anser också att det ur ett nordiskt mångfaldsperspektiv snarare behöver finnas fler landskapspåverkande växtätare som resurs för människan, som bytesdjur till de stora rovdjuren och inte minst för den kulturella och biologiska mångfalden”.
Här var det långa ord och mycket mångfald; nordisk, kulturell och biologisk! De femton vill alltså ha mer lövskog och fler växtätare (alla fiser grymt) för att föda dessa 5000+ vargar. Med minst 5000 vargar, 5000 björnar och tusentals lodjur, järvar, örnar och sälar behövs stora mängder bytesdjur. Stammarna av älgar, hjort, rådjur etc. behöver ökas våldsamt och jakt kan det inte bli tal om. En av de femton, Carl-Gustaf Thulin, är bekymrad för vargens framtida försörjning och vill att jägarna skall hålla inne sina skott, och i stället sätta ut visenter, dovhjort, mufflonfår mm. http://www.unt.se/debatt/varna-de-vilda-vaxtatarna-2558868.aspx.
Vad som inte tycks bekymra de femton är hur människor skall försörjas utan intensivt jord- och skogsbruk. Lösningen finns ju redan i ekosofernas åtta trossatser: Antal människor skall reduceras och alla troende ekosofer är skyldiga hjälpa till både administrativt och praktiskt i det ”arbetet”.
Är det någon som inte tror att Göran Perssons lag fortfarande gäller?
Det tar nio år för att åttadubbla vargstammen och då torde vi vara i mål, dvs. 2023 beräknas svenska vargstammen vara långsiktigt livskraftig.

1. hmmm...

2014-01-30 11:33

i DN??? börjar polletten trilla ned månne....
Och det är klart att detta ämne inte diskuteras, det går ju stick i stäv med all
propaganda som staten indirekt bekostat kramarorganisationerna att ta fram....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere