• Älgskadefondsföreningen

60 björnar får skyddsjagas i sex län

AktuelltPublicerad: 2010-02-04 02:43

Naturvårdsverket har fastställt ramarna för de skyddsjakter som vissa länsstyrelser ska få besluta om. Högst 12 vargar och 60 björnar och 57 lodjur får skyddsjagas i de berörda länen. Det här gäller handlingsutrymmet för att bevilja enskilda skyddsjakter på till exempel björn. Kvoten för licensjakterna på rovdjur avgörs senare.

Ramarna för skyddsjakten på stora rovdjur är vad länsstyrelserna måste hålla sig inom när de tar över ansvaret för skyddsjakterna den 15 februari.

Delegeringen gäller till 30 juni för björn och till 31 oktober för övriga arter. Nya beslut om delegeringen tas efter de datumen.
– Det här är en följd av riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning med ökat lokalt inflytande. Vi genomför den successivt och kommer att utöka beslutanderätten när länsstyrelserna är i gång med sina nya regionala viltförvaltningsdelegationer, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Tre förvaltningsområden
Sverige har delats in i tre områden: Det mellersta rovdjursförvaltningsområdet är de fem ”vargjaktslänen”, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Örebro och Västra Götaland. Dessutom ingår Västmanlands, Stockholms och Uppsala län.
Norr om dessa ligger Norra rovdjursförvaltningsområdet och söderut ligger Södra rovdjursförvaltningsområdet.
Länsstyrelsen får bara ansvaret för skyddsjakten på järv, lodjur, björn och varg om det finns reproducerande stammar i länen sedan flera år. Det betyder att i det södra rovdjurs-förvaltningsområdet kan bara några av länsstyrelserna besluta om skyddsjakt på lodjur. Totalt i landet får det skyddsjagas 12 vargar i fem län, 60 björnar i sex län 57 lodjur i 15 län och 12 järvar i tre län.

Ingen kvot som ska fyllas
– Vi har gett ett väl tilltaget handlingsutrymme. Det här är inte en kvot som måste fyllas utan ett maximalt handlingsutrymme. Vi anser att den stora ramen är rimlig mot bakgrund av att länsstyrelserna kommer att få göra avvägningarna framöver och ta gemensamt ansvar för att rovdjurspolitikens mål nås, säger Maria Ågren.
Så här ser ramarna ut i detalj:

Norra området
Björn: Högst 50 djur i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.
Lodjur: Högst 40 djur i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.
Järv: högst 12 djur i länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Mellersta området
Björn: Högst 10 djur i Dalarnas och Gävleborgs län.
Lodjur: Högst 12 djur i Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.
Varg: Högst 12 djur i Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

Södra området
Lodjur: Högst 5 djur i Södermanlands, Kalmar, Blekinge och Hallands län.

Naturvårdsverket kommer fortsätta att fatta beslut om skyddsjakt i övriga län. Ska det ansökas om skyddsjakt på en ”problemvarg” i till exempel Västmanland är det alltså verket som slutligen avgör det, precis som tidigare.
– Gränsen har satts vid tre vargföryngringar, tre år i rad. Vi hade uppehåll under ett år. Därför har Västmanland inte delegation på att besluta om skyddsjakt på varg, kommenterar Pierre Ahlgren, rovdjursinventeringsansvarig på länsstyrelsen.

Även licensjakten ska beslutas av länen

Riksdagen har angett miniminivåer och etappmål för de olika rovdjursarterna och har beslutat att viltförvaltningsdelegationerna i rovdjurslänen ska föreslå länsvisa mål för sina områden.

Det är en förutsättning för att också delegera licensjakten.
– Vi planerar att delegera årets licensjakt för björn som börjar i slutet av augusti, säger Eva Thörnelöf, chef för naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.
Däremot kommer Naturvårdsverket att besluta om årets licensjakt på lodjur, som startar redan den 1 mars.
– Men från nästa år kommer vi att delegera beslut om även den licensjakten, förklarar Eva Thörnelöf.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Jepp...

2010-02-05 00:28

Calle så är det! NVV har bestämt att det bara kommer vara 12 vargar som ställer till problem i år! KGH:s liknelse är perfekt med kriminella. Så här många kommer att begå brott och dömas till fängelsestraff i år. NVV får ta över polisens funktion också i samhället tycker jag. De verkar veta exakt hur många vargar vi har och hur många som kommer att ställa till bekymmer. Måste vara ännu enklare med kriminella. Har ett flertal förslag de kan börja med så kusinen slipper bli mordhotad bara för att han sköter sitt jobb. Men det är klart vargarna är viktigare, tänkte inte på det!

10. Kent och Kalle.

2010-02-04 22:14

Ja, tanken är helt häpnadsväckande att när den 13:e vargen upprepade gången river djur eller skrämmer folk så kommer beskedet från Naturvårdsverket. Nej, denna vargen kan vi inte ta bort, det bestämde vi ju redan 4:e februari.
Men å andra sidan, konstiga och mindre väl genomtänkta beslut är vi vana vid från Naturvårdsverket i rovdjursfrågan.

9. Kenneth

2010-02-04 18:07

Hjälp inte vargdyrkarna genom att nämna ordet inavel.
Vad jag är mer nyfiken på är hur man kan fastställa hur många vargar som kommer att bli besvärliga. Vad gör man när den 13:e börjar härja. Är vi då tillbaka i långbänken?

8. Är det inte så att

2010-02-04 18:06

vi sålde den åt räven när fösta skottet avlossades mot varg.Rätta mig gärna om jag har fel, men vad jag minns så skulle vargstammen frysas på 210 st.under fem år. Om det ej har kommit några nya vargar självmant under den tiden, så skulle vargflytt förekomma.Men har det blivit väldigt brottom att ta hit mer varg.

Vad vi skall ha viltvårdsdeligationerna till förstår jag inte när NVV. beslutar vad dom ska göra och inte göra.Hur kommer länstyrelsena att ställa sig till det här . kommer alla skyddsjakter att läggas i slutet av året eller? Ta tillexempel 12 vargar åtta län .Hur går det till 1½ ivarje län. Eller ett län delar ut flera skyddsjakter på andra läns bekostnad.

7. Ingemar!

2010-02-04 13:47

Jo, jag har förstått att de ändrat benämningen nu.
Det ett steg i rätt riktning. Men med en inavlad vargstam och överstora björn- och lopopulationer är det svårt att förstå hur Naturvårdsverket kan sätta ett maxtal för skadegörande individer för dessa arter.

6. Ingemar

2010-02-04 13:38

alldeles riktigt,men det spelar väl egentligen ingen roll vad de kallar det.Tilldelningen kommer även fortsättningsvis att bli alldeles
för låg då naturvårdsverket även
skall bestämma denna nivå...

5. Kenneth

2010-02-04 12:02

Ifjol var det skyddsjakt och det ändras och blir licensjakt i höst.

4. Tack för kommentaren.

2010-02-04 11:03

Men varför är det nödvändigt att specificera en så hög siffra för skyddsjakt kan man fråga sig. Det finns en stor marginal, med 1000 björnar. Många önskar en lägre björnstam i länet.
Förlåt att jag slarvläste!

Men se detta:
"Skyddsjakt efter björn 2009
Enligt Naturvårdsverkets beslut får högst 70 björnar fällas i Jämtlands län under perioden 21 augusti 2009 till och med 15 oktober 2009." http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/amnen/jakt/bjornjakt/
och här: http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/bjorn/2009/N-avslag-utokad-bjornjakt.pdf

3. Platsbrist

2010-02-04 10:46

Flera bovar får vi inte ha, för vi har inte flera fängelseplatser!
Det måste vara duktiga siare på NVV som redan nu vet hur många stökiga individer som bör "tas om hand".
Besvärligt om NVV gissat fel.

2. Helt enligt riksdagsbeslutet, men...

2010-02-04 10:00

...här ser vi nu i verkligheten vad ett lokalt inflytande, som politikerna framställt som positivt, innebär. Naturvårdsverket sätter att maxtal (Naturvårdsverket bestämmer även i fortsättningen) och det kan inte länsstyrelserna eller vad de olika samverkansråden nu än heter höja. Med en björnstam på kanske 1 000 bara i Jämtland sänker nu Naturvårdsverket kvoten till 50.
Vi ser nu vad lokalt medinflytande är, ett dåligt skämt.

Redaktionell kommentar:
Det här gäller handlingsutrymmet för att bevilja enskilda skyddsjakter på till exempel björn. Kvoten för licensjakten på björn, som börjar i augusti, avgörs senare.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

1. En början...

2010-02-04 09:08

..i alla fall, hade dock även sett Västmanland, berörda av minst 3 st föryngringar i vår, på listan för varg...

Redaktionell kommentar
Naturvårdsverket kommer fortsätta att fatta beslut om skyddsjakt i övriga län. Ska det ansökas om skyddsjakt på en ”problemvarg” i Västmanland är det alltså verket som slutligen avgör det, precis som tidigare. Jag gör ett förtydligande om detta i artikeln
Anders Ljung, Jakt & Jägare

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons