• Allmogejakt

60 lodjur får fällas i Jämtland

AktuelltPublicerad: 2011-02-22 12:23

Länsstyrelsen i Jämtland beslutade på tisdagen att medge jakt på 60 lodur i länet. Därmed räknar länsstyrelsen med att hamna inom det tidigare fastställda förvaltningsintervallet på 21-31 föryngringar. Inte heller i Jämtland är det vid årets jakt tillåtet att använda fälla.
Bengt Bixo, avdelningsordförande för JRF i Jämtland, är nöjd med tilldelningen.
– Jag tycker det är ganska hyfsat. Med tanke på rennäringen måste vi ned snabbt på förvaltningsnivån, säger Bixo.
Regeringen har tidigare angett att det inte ska finnas mer än 400 lodjur inom det svenska renskötselområdet, vilket i praktiken betyder cirka 65 föryngingar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Som F-n läser bibeln.......

2011-02-23 12:11

Bara att gratulera till lodjurstilldelningen. Man kan dock ställa sig frågan hur NVV och Lst har det med de matematiska kunskaperna när man beräknar lodjursstammens storlek och därmed avskjutningen, viktiga hörnstenar i den sk rovdjursförvaltningen. Inom renskötselområdet motsvarar 65 föryngringar/familjegrupper ca 400 individer alltså ett genomsnitt om 6,15 individer/grupp. Inom det mellansvenska förvaltningsområdet är motsvarande siffra 5,0 individer/grupp. Hur kommer det sig att familjegrupperna är 23% större där jakten är som mest intensifierad? Skiljer man på tro, vetande och antaganden eller tillåts man välja efter vad som är mest gynnsamt för tillfället!!!!!!

1. Jahaja

2011-02-23 09:25

med den avskjutningen,vilken egentligen inte alls är för hög,kommer vi i mellansverige inte ens att få titta på en lo nästa säsong för att det nationella målet inte nåtts...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB